You are on page 1of 3

Lampiran A (SK/SM) Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Guru Besar / : : : SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA KBA4002

HALIZAN BIN ISHAK

1 KEDUDUKAN BILANGAN KELAS DAN MURID DI SEKOLAH KEBANGSAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (KELAS BP) Prasekolah Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 a) Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid 1 6 1 4

2 KEDUDUKAN BILANGAN KELAS DAN MURID DI SEKOLAH KEBANGSAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (KELAS BL) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 b) Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid

3 KEDUDUKAN BILANGAN KELAS DAN MURID DI SEKOLAH KEBANGSAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (KELAS BD) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 c)Tahun Pengukuhan Tahun 1 Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid Bil. Kls Bil. Murid

Diesdiakan oleh: HALIZAN BIN ISHAK PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA

Disahkan oleh: ABD KHALID BIN HAMID GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA 06100 KODIANG

06100 KODIANG KEDAH

KEDAH

Bil. Murid

HAJI WAN YAHYA