You are on page 1of 3

Lampiran C

Nama Sekolah Kod Sekolah Nama Pengetua / Guru Besar : : : SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA KBA4002 HALIZAN BIN ISHAK

Bil. Kelulusan

:
No. Kad Pengenalan

2
Tarikh Lantikan Semasa Tarikh Mula Skim Berkhidmat Di Penganugerahan / Perkhidmatan Jawatan / Gred Sekolah Tahun Semasa Sekarang

Bil.

Nama Anggota Kumpulan Pelaksana (PPM)

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Disediakan oleh:

FAUZIAH BINTI A.RAHMAN

820525-02-5424 14/5/2008

14/5/2009

1/2/2011 N17

Disahkan oleh:
HALIZAN BIN ISHAK PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA 06100 KODIANG

ABD KHALID BIN HAMID GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WA 06100 KODIANG KEDAH

KEDAH

KHALID BIN HAMID

LAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA KODIANG