You are on page 1of 2

ACTIS (L) Folium Cynarae scolymi L phi hoc sy kh ca cy Actis ( Cynara scolymus L.) h Cc (Asteraceae).

M t L nhn nheo, di khong 1 - 1,2 m, rng khong 0,5 m hay c chia nh. Phin l x thu su hnh lng chim, mp thu kha rng ca to, nh rng ca thng c gai rt nh, mm. Mt trn l mu nu hoc lc, mt di mu xm trng, li nhiu v nhng rnh dc rt nh, song song. L c nhiu lng trng vn vo nhau. V hi mn v hi ng. Bt Mnh biu b phin l gm nhng t bo hnh nhiu cnh, mang l kh v lng che ch. Mnh biu b gn l gm t bo hnh ch nht, thnh mng. Mnh mch xon, mch mng, mch vng v mch vch. Mnh m mm. Nhiu khi nha mu nu, kch thc to nh khng nht nh. nh tnh A. Ct nh 3 g dc liu, cho vo bnh cu , thm 50 ml ethanol 96% (TT), un si cch thu vi ng sinh hn ngc trong 30 pht, lc (dung dch A). Ly 5 ml dung dch A, bc hi trn cch thu cho ht ethanol. Ho cn cn li trong 1 ml dung dch acid hydrocloric 1N (TT) v 4 ml nc ct, lc. Thm vo dch lc 1 ml dung dch natri nitrit 10% (TT), lnh 10 0C trong 20 pht. Thm 4 ml dung dch natri hydroxyd 10% (TT), xut hin mu hng cnh sen bn vng. B.Phng php sc k lp mng (Ph lc 5.4). Bn mng : Silica gel G Dung mi khai trin : Acid formic- butyl acetat- nc (5 : 14 : 5). Dung dch th: Dung dch A Dung dch i chiu : Dung dch cynarin trong methanol (0,01 mg/ml) Cch tin hnh: Chm ln bn mng 15 l dung dch th, 10 l dung dch i chiu. Sau khi trin khai xong, ly bn mng ra kh nhit phng. Phun dung dch natri nitrit 10% (TT) v sau 1 pht phun dung dch natri hydroxyd 10% (TT). Trn sc k ca dung dch th phi c 1 vt mu vng (flavonoid);1 vt mu hng (cynarin ) c cng tr s Rf vi vt ca cynarin trn sc k ca dung dch i chiu. m Khng qu 13% (Ph lc 9.6). Tro ton phn Khng qu 15% (Ph lc 9.8 ). Tp cht Khng c qu 0,5% (Ph lc 12.11 ) nh lng Cn chnh xc khong 3 g dc liu v ct nh hoc xay thnh bt th. Lm m vi ethanol 96% (TT) trong 30 pht, cho vo bnh Soxhlet chit vi ethanol 70% (TT) trn cch thu cho ti ht hot cht (th bng phn ng nh tnh A: dch th khng xut hin mu hng cnh sen). Ct thu hi dung mi. Cn cn li thm 20 ml nc ct, lc qua giy lc. Cho dch lc vo ng quay ly tm v thm 20 ml dung dch ch acetat 10% (TT), khuy u. Ly tm vi vn tc 3000 vng/pht, trong 15 pht. Gn b lp nc. Thm vo cn 5 ml dung dch acid acetic 10% (TT) v 25 ml dung dch acid sulfuric 0,05 M (TT) .Chuyn hn hp vo bnh nh mc 100 ml, lc u trong 30 pht. Thm nc ct n vch . Ly 20 ml hn hp vo ng ly tm v ly tm nh trn. Ly chnh xc 1 ml dung dch trong pha trn, cho vo bnh nh mc 50 ml. Thm methanol (TT)n vch. o hp thu cc i bc sng 325 nm. Mu trng l methanol (TT). Hm lng hot cht trong dc liu c tnh theo cng thc sau: A x 10000/616 x P Trong : A: hp thu ca mu o. 616: hp thu ca dung dch cynarin 1% trong methanol (TT) bc sng 325 nm. P: Khi lng dc liu th ( tr m). Dc liu phi cha khng t hn 0,1% hot cht tnh theo cynarin . Ch bin L c thu hi vo nm th nht ca thi k sinh trng hoc cui ma hoa, em phi hoc sy kh 50 60 0C. L cn c n nh trc ri mi bo ch thnh dng thuc, c th dng hi nuc si c p sut cao x l nhanh l. Sau phi hoc sy kh. Bo qun

ni kh ro, thong mt, phng m mc. Tnh v, quy kinh

Kh, lng. Vo cc kinh can, m.


Cng nng, ch tr

Li mt,ch thng. Ch tr: Tiu ho km, vim gan, vim ti mt, si mt.
Cch dng, liu lng Nga dng 8 -10 g, dng thuc sc.