You are on page 1of 4

Konsep Pengangkutan awam

Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Contohnya seperti teksi , bas, , monorel , kereta api , dan lain lain lagi. Satu lagi batasan lanjut yang kadang-kadang dikenakan adalah bahawa pengangkutan itu sepatutnya dijalankan dalam kenderaan yang sentiasa dikongsi, maka terkecualinya teksi yang bukan kongsi tumpang. Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, beli-belah atau pendidikan.

Bas:

Teksi:

Kereta Api :

Van:

Pengangkutanawam dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar utama.-penggunaan kenderaan persendirian dapat dikurangkan.- kesesakan dapat dielakkan.- menjimatkan masa masyarakat yang berurusan di bandar.

2. Penggunaan pengangkutan awam dapat menjimatkan wang.tambang pengangkutan awam lebih murah.- kenaikan harga minyak sering berlaku.- kos bahan api kenderaan dapat digunakan untuk perkara yang lebih penting 3. Pengangkutan awam menggalakkan interaksi sosial dalam kalangan masyarakat.- masyarakat Malaysia dapat berinteraksi antara satu sama lain.- mengeratkan hubungan antara kaum dan saling menghormat iantara satu sama lain.- mendokong gagasan 1 Malaysia yang mementingkan perpaduan. 4. Dapat meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia.- penggunaan yang optimum akan menggalakkan syarikat pengakutan awam membaiki perkhidmatan.- wujud persaingan sihat antara syarikat pengangkutan awam.pengenalan pelbagai jenis pengangkutan awam moden spt LRT, monorel, kereta api laju, perkhidmatan penerbangan tambang murah. 5. Dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia.- Lebih ramai orang menggunakan pengakutan awam, bilangan kenderaan dapat dikurangkan, justeru kemalangan jug aberkurangan.- Negara rugi apabila kadar kemalangan yang berlaku tinggi, dar isegi infrastruktur dan modal insan.meningkatkan imej Negara sebagai negara yang mempunyai pengangkutan awam yang