You are on page 1of 5

TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC TN C THNG ---------------------------------

Tm tt cng trnh nghin cu khoa hc sinh vin

KHO ST MC NHIM CA NC THI KHU CNG NGHIP LONG HU

GING VIN HNG DN: TS. NGUYN PHC THNH SINH VIN THC HIN: 1. TRNG TH THANH THY - 1992 MSSV 61003254 Lp 10060301 2. PHM HNG TH 3. PHM TH ANH HOI - 1992 MSSV 61003147 Lp 10060301 - 1992 MSSV 61003053 Lp 10060301

TP. H Ch Minh, thng 05 nm 2013

KHO ST MC NHIM CA NC THI KHU CNG NGHIP LONG HU Trng Th Thanh Thy, Phm Hng Th, Phm Th Anh Hoi Lp 10060301 Khoa Khoa hc ng dng TM TT CNG TRNH nhim ngun nc l mt trong nhng thc trng ng ngi nht ca s hy hoi mi trng t nhin. Chnh s nhn thc ca nhiu c quan qun l, t chc v c nhn c trch nhim v nhim v bo v mi trng nc cha su sc nn cha thy r c tc hi nhim mi trng nc i vi i sng con ngi cng nh s pht trin bn vng ca t nc. Song, bn cnh vn x l nc v cung cp nc sch ang l mt mi quan tm ln ca nhiu quc gia, nhiu t chc x hi v chnh bn thn mi cng ng dn c. V th, chng ti quyt nh tin hnh kho st v cht lng ca ngun nc trc v sau khi x l ca khu cng nghip Long Hu thng qua mt s ch tiu l ha. T so snh vi cc tiu chun hin hnh v c th a ra kt lun c th, kin ng gp ti u thng qua cc ti liu c lin quan m nhm c iu kin tham kho c. T VN Khu cng nghip Long Hu thuc p 3, X Long Hu, Huyn Cn Giuc, Tnh Long An (gip ranh Hip Phc - Nh B - TP.HCM). ng thi khu cng nghip thng sn xut vt liu xy dng. V xung quanh l cc knh rch, sng ngi nn cht lng ngun nc sau khi x l phi c m bo khng nh hng n mi trng, cc ch tiu phi nm trong gii hn cho php theo quy chun k thut quc gia v nc thi. Nhm mc ch nh gi c cht lng ca ngun nc , chng ti tin hnh kho st mt s ch tiu l ha cn thit. QUA TRINH NGHIN CU V KT QU 1. i tng nghin cu i tng nghin cu l ch tiu l ha ca nc thi trc v sau khi x l ca khu cng nghip Long Hu. 2. Phng php nghin cu _ B tr th nghim Thu mu t b nc trc x l v sau x l ti nh my x l nc khu cng nghip Long Hu, Thnh ph H Ch Minh. Axit ha mu

Tin hnh th nghim xc nh cc ch s l ha ti phng th nghim trng i hc Tn c Thng. Thc hin th nghim ba ln trn mi mu nc trc v sau x l . Tnh ton v x l s liu, kt hp so snh cc ch s vi cc quy chun k thut quc gia v nc thi _ Phng php phn tch + Xc nh ch s pH bng my o pH trong phng th nghim + Xc nh hm lng cn l lng bng phng php khi lng + Xc nh cng ca nc thi bng phng php chun Complexon + Xc nh nng Cl- bng phng php Mohr + Xc nh Fe trong nc bng phng php quang ph hp thu kh kin + Xc nh oxy ha tan (DO) bng phng php Winkler + Xc nh ch s BOD +Xc nh ch s COD bng phng php permanganate 3. Kt qu v tho lun 3.1 Bng tm tt kt qu th nghim: Tiu chun pH Cn l lng (TSS) (mg/L) cng S (mg/L) Hm lng Cl- (mg/L) DO (mg O2/L) COD (mg O2/L) + Nhn xt: Mu trc x l 6,95 140 5,54 656,75 0.37 3,2 Mu sau x l 6,41 15 5,80 668,58 0,29 2,4

Kt qu o pH ca nc nm trong khong t 6 n 7 cho thy nc c tnh trung tnh Cc ch tiu l ha cn li nh cng, COD, DO, hm lng cn l lng nm mc cho php theo quy chun k thut quc gia v nc thi nng nghip.

Song song th hm lng Cl- vn cn kh cao. 3.2 Kt qu xc nh Fe trong mu nc thi Sau khi lm th nghim bng cch axit ha mi trng vi HCl 1:1, ri nh t t ammoniac n pH = 7-8. Quan st th chng ti nhn thy khng xut hin mu hi nu nn chng ti lm th mt th nghim khc bng cch sau khi axit ha mi trng v pH =56 th th vi SCN- quan st s to phc mu nhng khng thy c s thay i. T kt qu chng ti a n kt lun l trong mu nc thi m chng ti ang kho st hu nh khng c Fe. 3.3 Kt qu xc nh ch s BOD Th tch Na2S2O3 0,01N dng chun (ml) Mu trc x l Mu sau x l 0,80 1,15 0,85 1,20 0,95 1,25 Ch s DO sau 3 ngy (mg O2/L), nhit phng 0.51 0,74 0,54 0,77 0,61 0,80 Ch s BOD (mg O2/L) -0,09 -0,39 -0,22 -0,48 -0,23 -0,58

Ln 1 Ln 2 Ln 3 Ln 1 Ln 2 Ln 3 Ln 1 Ln 2 Ln 3 Nhn xt:

T kt qu BOD tnh ton trn chng ti nhn thy ch s DO sau 3 ngy cao hn lc u, iu c th gii thch do khi trong 3 ngy, mu nc b nh hng bi nh sng mt tri v trong qu trnh th nghim th chng ti cng pht hin c s hin din ca rong to trong mu nc. Di tc ng ca nh sng, to thc hin quang hp v sinh O 2 t lm tng ch s DO. Nhng ch s BOD nhn chung kh thp nn khng nh hng n mi trng 4. Kt lun Qua qu trnh thc hin ti v da trn cc kt qu th nghim thu c, chng ti rt ra mt s kt lun nh sau: T s liu v bng quy chun chng ti nhn thy nc thi sau khi qua x l c gi tr ph hp vi gii hn A cho php ca quy chun KTQG v nc thi cng nghip.

Nc thi nc trc khi x l ph hp vi gi tr gii hn C theo quy chun KTQG v nc thi cng nghip TCVN 5945 : 1995. Tuy hm lng Cl- cng kh cao nhng cng khng vt qu gii hn cho php ca gi tr gii hn B theo QCVN 40:2011/BTNMT Nhn chung, sau qu trnh tin hnh kho st th chng ti a ra c kt lun l mu nuc sau khi c nh my x l c th c a vo ngun nc s dng cho mc ch cp nc sinh hot. TI LIU THAM KHO [1] A.P.Kreskov, C s ha hc phn tch tp 2 C s l thuyt phn tch nh lng, Nh xut bn Mir Maxcva, T Vng Nghi, Trn T Hiu dch, Nh xut bn i hc v Gio
dc chuyn nghip [2] PGS.TS Nguyn Vn Phc, K thut x l nc thi cng nghip. i hc K thut TP.HCM [3] Nguyn Th Thu Thy (2000). X l nc cp sinh hot v cng nghip. Nh xut bn Khoa hc K thut H Ni [4] Ng Th Nga, Trn Vn Nhn (1999). Gio trnh cng ngh x l nc thi. Nh xut bn Khoa hc v K thut H Ni