You are on page 1of 2

INSTRUMEN PBS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 NAMA PELAJAR:________________________________________TINGKATAN:_____________ BAHAGIAN TOPIK SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM SAIDINA

ABU HURAIRAH R.A.PERAWI HADIS B1D10E1

KOD EVIDENS

Lengkapkan rajah di bawah:

KOD EVIDENS

B2D13E1

Saidina Umar juga terkenal sebagai seorang pejuang Islam yang tegas dan berani. Lengkapkan sifat peribadi beliau yang amat dikagumi di bawah: 1. __________________dalam pentadbiran. 2. Bertanggungjawab dan _____________ ketika menjalankan urusan kerajaan. KOD EVIDENS B2D13E2 Bidang pembangunan negara Membina __________ untuk mengajar dan mendidik anakanak orang Islam yang baru memeluk Islam.

Lengkapkan jadual sumbangan Saidina Umar di bawah: Bidang pentadbiran Bidang dakwah Mengemaskini Majlis Penyebaran dakwah secara ________ dan mengasaskan berleluasa di wilayah-wilayah takwim ________. baru seperti________, Parsi dan ___________.

KOD EVIDENS

B3D12E1

Bincangkan keistimewaan sifat peribadi Saidina Umar Al-Khattab berserta sumbangan beliau. Bentangkan hasil perbincangan anda secara berkumpulan di hadapan kelas. Nama ahli kumpulan: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Guru menilai hasil pembentangan dari aspek: 1. Huraian isi kandungan 2. Kerjasama di antara ahli kumpulan

TARIKH PENTAKSIRAN:

CATATAN:

DISEMAK OLEH: