You are on page 1of 5

Lynda Hill

Symbole Sabiaskie
wyrocznia

BYK 4 GARNIEC ZOTA NA KOCU TCZY


Komentarz: Garniec zota na kocu tczy to wspaniay obraz. Podobno Tcze s pomostem ku Boskoci. Budz zachwyt, gdy przygldamy si ich piknu, i czyste zadziwienie natur. Symbolizuj bezgraniczn obietnic, a na ich kocu mona podobno znale nagrod w postaci Garnca zota. W wierzeniach ludowych, z tym Garncem zota zwizane s elfy, kary i wrki. Poniewa niemoliwe jest podrowanie na koniec Tczy, fizyczne do niego dotarcie przyczyni kademu nie lada kopotu. Wyrocznia: Pamitaj, e Garniec zota zawsze pozostaje nieuchwytny, bo z kadym naszym ruchem czy zmian punktu widzenia i on zdaje si zmienia pooenie. A jednak kade z nas ma swoje marzenia i przy odrobinie koncentracji i wysiku moemy dosign wasnej wersji Garnca zota. Moe ona oznacza bogactwa i nagrody na wielu poziomach, czasem wykraczajce poza nasze najmielsze marzenia, by moe trzeba jednak zastanowi si nad tym, czym waciwie s te bogactwa. Obietnica Garnca zota jest dla nas kuszca, moe on jednak sta si take przyczyn naszej zguby, jeli zapomnimy o innych, waniejszych kwestiach w yciu. Niektrzy pragn bogactw bez swego wkadu cikiej pracy. Ten sposb mylenia moe zwie na manowce cho niektrzy potrafi bez trudu spienia swoje pobone yczenia,

wikszo musi w swj sukces woy sporo rzetelnego wysiku. Czsto prawdziw nagrod jest nie znalezienie owego nieuchwytnego Garnca zota na kocu tczy, lecz to, co znajduje si w trakcie poszukiwa, a take cud, ktry tworzy tcza, czc niebo z ziemi. By moe bez koca poszukujesz czego w swoim yciu, niewiadomy bogactw, ktre masz w zasigu rki. W twojej obecnej sytuacji wiele satysfakcji mog przynie ci twrcze i duchowe wysiki, uwaaj tylko, aby nie oczekiwa zbyt wiele. Stwrz w swej wyobrani wizerunek tczy, zobacz Garniec zota i zatrzymaj ten obraz w banku pamici, tak by stanowi dla ciebie oparcie i poprowadzi ci ku twej nagrodzie. Sowa-klucze: Obietnica bogactw wszelkiego rodzaju. Twrcza wyobrania. Cele i ambicje. Alchemia. Barwne plamy. Wliczone korzyci. Poszukiwanie nagrody. Szukanie wsplnoty z natur i hojonoci ycia. Dobrobyt wynikajcy ze zmiany perspektywy. Przestroga: Poszukiwanie atwych, kuszcych rozwiza. Mylenie, e nagrody czekaj tu za horyzontem. Mylenie, e nigdy nie uda si tam dotrze. Ulotny sukces. Zapominanie o pilniejszych sprawach w yciu. Pogo za perfekcj. Co ten SYMBOL mwi tobie?

Gdybym za zgod Pani Fortuny na koniec tczy dotar finalnie, Tam czekaby Murphy, aby rzec mi, e na jej drugim kocu jest garniec. Bert Whitney. Nie wszystko zoto, co si wieci; nie kady, kto wdruje gubi drog. J. R. R. Tolkien. Pienidze nie spadaj z nieba trzeba je zarobi tu, na ziemi. Margaret Thatcher. Gupi szuka szczcia w oddali, mdry sieje je w pobliu. J. Robert Oppenheimer. Wyglda, jakby wci goni za tczami, a jedna z nich odwrcia si znienacka i ugryza go w nog. P. G. Wodehouse. Byam w kuchni Smutku, wylizujc wszystkie garnki. Potem staam na szczycie gry spowita w tcz, z harf i mieczem w doni. Zora Neale Hurston. Zoty klucz ydowskie. otworzy kady zamek. Przysowie

Kada niedorzeczno ma swego mistrza, stajcego w jej obronie. Oliver Goldsmith.