grecii cinstesc mai ales sfinţenia, «Panaghia»; slavii o cinstesc mai ales ca «Născătoare de Dumnezeu», «Bogorodicina», iar noi

românii ca «Maică ocrotitoare». Maica Domnului, Măicuţa Domnului, Maica cu Copilul in braţe, ceea ce arată cât de mult respectăm familia, şi-i inchinăm ei mulţimi de cântări şi de imne in tot cursul anului. O cântare de la slujba Ceasului 1, o incununeaza cu o aleasă doxologie zicând: ,,Cum te vom numi. Ceea ce eşti plină de har ? Cer, că ai odrăslit pe Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii ? Fecioara, ci ai rămas nestricată ? Maică Curată, că ai avut in sfintele tale braţe Fiu, pe Dumnezeul tuturor’’. Prin aceasta serie de metafore – alegorii – realizam inca o data marea bucurie pe care ne-a adus-o Maica Domnului prin Intruparea Mantuitorului. Un temei scripturistic de cinstire a Sfintei Fecioare Maria, in afară de cel arătat de îngerul Gavriil, care a strigat: «Bucurâ-te cea plină de har», la Bunavestire, îl găsim chiar, in cuvintele ei, spuse către Ellsa-beta, rudenia ei, când zice : «Ca iată de acum mă vor ferici toate neamurile» (Luca 1, 48X cuvinte ca o adevărată proorocire, cu împliniri chiar in vremea sa. întrucât ea a fost cinstită, în viaţă fiind, nu numai de Sfinţii Apostoli, de femeile mironosiţe, ci, şi de toţi cei vindecaţi de Fiul său, ori săturaţi in mod minunat in pustie, pentru că toată cinstirea adusă Fiului a trecut şi asupra ei, a mamei, cum se întâmplă şi in viaţa de toate zilele, chiar şi in vremea noastră; au cinstit-o şi mulţimi de copii, fetiţe mai alea, la intrarea ei in Templu, când avea vârsta de trei ani, dar şi de cei înviaţi din morţi, de Sfântul ei Fiu. Mai putem da un temei scripturistic despre cinstirea Maicii Domnului, când ea era in viaţă. Ştim că o femeie, din popor, Încântată de cele spuse de Mântuitorul, de învăţătura Sa nemaiauzită, a zis: «Fericit este pântecele care Te-a purtat, şi

ca ceea ce este : scară cerească. unind deci cele două chimvale: cel pământesc.G«*s GaUrWna. BucrceţSi. clerici. care obşte o va cinsti şi supravenera. se confirmă cultul mamei Sale de «supravenerare». Prin cuvintele toate neamurile se inţelege toată obştea de credincioşi ce pe întreg pământul. ZMtm Do—ifcrt. nimeni nu ar putea să numere pe inchinatorii ei. panoramică. Cinstirea ei devenind universală. CU alte cuvinte este mama Ta. copii. al oamenilor. bărbaţi. aducând împreună o lauda de măreţie Maicii Domnului. invăţaţi şi neînvaţati. toate cetele Îngereşti. bogaţi şi săraci. adică fericită. cu cel ceresc al Îngerilor. 27). MS. monahi şi fecioare neprihănite cât şi neamurile cerului. femei. tineri. tron de heruvimi. se Întreba părintele Gala Gaîaction. «Cine ar putea să numere pe închinătorii Sfintei Fecioare. fx 1 . care Te-a născut. sau să precizeze hotarele g^grafioe ale celor ce o cinstesc pe Maica Lui» * iar :s **. crescut şi învăţat să predici aşa de minunat oamenilor şi celor săraci şi celor bolnavi cfaiar-Şi Domnul a zis: «Aşa este» şi prin care afirmare.sânii la care ai supt» (Luca 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful