Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al

R.Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Fizică
Laboratorul de Radioelectronică
Lucrarea de laborator Nr 7
“Studiul rezonanţei în circuitul LC”
Lucrarea a fost Lucrarea a fost
efectuată de către corectată de către
studenta an.3 gr.3.2 prof.universitar.
Sturza Mariana Umanet
Chişinău 2007

Scopul lucrării: studierea fenomenului de rezonanţă în circuite oscilante R-L-C,
determinarea benzii de trecere şi a factorului de calitate pentru fiecare din circuitele
studiate.
Teoria lucrării
Rezonanţa circuitului în serie Fie un circuit serie RLC, la bornele căruia s-a
aplicat o tensiune
t U U
m
ω cos ·
şi este parcurs de un curent
( ) ϕ ω − · t I I
m
sin
. Impedanţa
circuitului v-a fi
2
2
1

,
_

¸
¸
− + · ·
C
L R
I
U
Z
ω
ω , iar defazajul între curent şi tensiune este
R
C
L
arctg
ω
ω
ϕ
1

·
X,Z,R
Z
U
C R
R
L X
L
X
C

ω log
I Z
2
π

ω log

ω log

ω log

2
π

Cînd
0 · ω
, curentul este continuu,
0 · L ω
, impedanţa condensatorului este infinit de
mare ,iar intensitatea curentului este nulă. La frecvenţe joase
− L ω
este neglijabilă , iar
C C
R Z
ω ω
1 1
2
2

,
_

¸
¸
+ ≈ , atunci curentul este defazat cu
2
π
faţă de tensiuune şi are o
intensitate foarte mică. La frecvenţe înalte reactanţa capacitativă este practic nulă şi
avem pentru impedanţă L L R Z ω ω ≈ + ≈
2 2 2
, iar curentul are o intensitate foarte mică şi
este defazat în urmă cu
2
π
faţă de tensiune. Cînd pulsaţia
ω
a curentului este egală cu
pulsaţia proprie a circuitului 0
ω
are loc fenomenul de rezonanţă, iar defazajul între
curent şi tensiune este nul. La rezonanţă au loc următoarele relaţii:
LC T
LC
LC
C
L π
ω
π
ω ω
ω
ω 2
2
;
1
; 1 ; 0
1
0
0 0
2
0
0
0
· · · · · −
.
Factorul de calitate, sau factorul de supratensiune are valoarea mai mare cu cît este mai
pronunţată rezonanţa
R
L
Q
0
ω
·
Expresia
Q
1
0
·

ω
ω
se numeşte lărgime de bandă
relativă.
Rezonanţa circuitului paralel sau antirezonanţa: Dacă tensiunea aplicată la borne are
aspectul
t U U
m
ω sin ·
curenţii prin circuitul principal şi prin cele două ramuri are
aspectul
( ) ϕ ω − · t I I
m
sin
,
( )
1
sin ϕ ω − · t I I
mL L
( )
2
sin ϕ ω − · t I I
mC C . Faţă de tensiunea aplicaţă , C
I
este defazat cu
2
π
înainte , iar
L
I
este defazat cu
2
1
π
ϕ ·
în urmă
C
I
I
U
C
I
R
R L
I
L
Z
P
I
2
π

ω log

ω log

ω log
Impedanţa complexă capătă forma
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− +
+
·
C
L j R jC
jL R
Z
P
ω
ω ω
ω
1
, cînd
ω
creşte , atunci
R L >> ω
şi Z devine
S S S
P
Z
R Q
Z
L
CZ
L
Z
2 2 2 2
0
0
0
· · ≈
ω
ω
ω
unde Z
S
este impedanţa complexă a circuitului RLC serie.
Expresia frazei pentru modulul impedanţei este

,
_

¸
¸
− +
·
0
2
2
1
ω
ω
ω
ω
C
P
Q
R Q
Z

R
C
L
tg
ω
ω
ϕ
1

− ·
. Cînd
2
RQ Z
P
·
amplituda curentului este minimă şi are expresia
2
RQ
U
I ·
. Deci deoarece la rezonanţă R este mult mai mică decît reactanţele
C
L
0
0
1
ω
· ω
se poate scrie
RU C I
2
0
2
ω ≈
rezultă că linia curentului are intensitatea foarte
mică şi că este puţin defazată înainte faţă de tensiunea aplicată.
Mersul lucrării
Tabel 1

Tabel 2
mH L 40
1
·

pF C 15
1
·

mH L 40
1
·

pF C 15
1
·
Hz ω V U
R4
V U
R6
V U
C4
V U
C6
V U
L4
V U
L6
mA I
circ
Ω k Z
3000 0.041 0.045 1.31 1.374 0.267 0.450 9.320 4.940
3500 0.052 0.060 1.45 1.635 0.398 0.740 15.160 3.630
4000 0.063 0.085 1.63 2.085 0.594 1.270 24.480 2.780
4300 0.075 0.110 1.78 3.003 0.886 2.381 38.270 2.200
5000 0.114 0.281 2.38 5.560 1.380 6.116 61.310 1.780
5600 0.175 0.517 2.98 7.312 2.718 6.299 126.30
0
1.420
6000 0.270 0.231 5.10 3.332 4.799 3.799 208.17
0
1.240
6500 0.500 0.137 8.55 1.850 7.798 2.495 487.11
0
1.020
6800 0495 0.112 7.39 1.335 4.950 2.095 393.59
0
1.120
7300 0.273 0.084 3.89 1.056 3.510 1.836 295.71
0
1.430
8000 0.160 0.065 2.05 0.769 2.534 1.619 218.88
0
1.780
8600 0.117 0.055 2.39 0.634 2.100 1.492 195.07
0
2.130
9000 0.099 0.048 1.11 0.516 1.836 1.397 178.61
0
2.560
1000
0
0.075 0.041 0.75 0.383 1.554 1.276 171.00
0
3.200
1200
0
0.050 0.030 0.42 0.235 1.291 1.143 168.20
0
3.980

Ω ⋅ ·
· ⋅
,
_

¸
¸

− ⋅ + ·
·
,
_

¸
¸
− + ·


3
6
6
3 2
2
2
10 94 . 4
10 9
10 15
1
10 40 100
1
C
L R Z
ω
ω

A
Z
U
I
5
3
10 32 . 9
10 94 . 4
046 . 0

⋅ ·

· ·
68 . 15
100
6600 10 40
2
3
2
0 2
·

,
_

¸
¸ ⋅ ⋅
·
,
_

¸
¸
·

R
L
Q
ω
A
RQ
U
I
4
2
10 83 . 6
68 . 15 100
107 . 0

⋅ ·

· ·
Ω ⋅ ·


· · 10 17 . 3
10 94 . 4
10 68 . 15
3
4 2 2
S
P
Z
R Q
Z
Hz
Q
67 . 1666
96 . 3
6600
0
· · · ∆
ω
ω

mH L 40
1
·

mH L 60
2
·

Hz ω V U
R4
V U
R6
mA I
circ
Ω Z
3000 0.107 0.065 6.83 3.17
10 ⋅
3500 0.086 0.050 5.48 4.32
10 ⋅
4000 0.067 0.036 4.27 5.64
10 ⋅
4500 0.052 0.025 3.32 7.13
10 ⋅
5000 0.040 0.015 2.55 8.81
10 ⋅
5600 0.027 0.010 1.72 11.04
10 ⋅
6000 0.019 0.016 1.21 12.65
10 ⋅
6600 0.009 0.024 0.57 15.37
10 ⋅
7000 0.016 0.030 0.96 14.01
10 ⋅
7400 0.020 0.035 1.28 10.97
10 ⋅
8000 0.029 0.043 1.85 8.81
10 ⋅
8500 0.035 0.048 2.23 7.36
10 ⋅
9000 0.041 0.055 2.62 6.13
10 ⋅
10000 0.054 0.065 3.45 4.90
10 ⋅
12000 0.076 0.086 4.85 3.94
10 ⋅
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2000 4000 6000 8000 10000 12000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 3000 6000 9000 12000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3000 5000 7000 9000 11000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
3000 5000 7000 9000 11000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3000 5000 7000 9000 11000
0
1
2
3
4
5
6
7
3000 5000 7000 9000 11000
0
100
200
300
400
500
3000 5000 7000 9000 11000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
3000 5000 7000 9000 11000
Hz ω
V U
R
Hz ω
Hz ω
V U
C
V U
L
mH L 40 ·
mH L 40 ·
mH L 40 ·
Hz ω
V U
R
mH L 60 ·
V U
C
Hz ω
V U
L
Hz ω
mH L 60 ·
mH L 60 ·
Hz ω
mA I
circ
Hz ω
Ω k Z
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
3000 5000 7000 9000 11000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3000 5000 7000 9000 11000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
3000 5000 7000 9000 11000
Concluzia: În această lucrare am luat cunoştinţă cu studiul rezonanţei pentru circuite LC
şi am studiat acest fenomen pentru circuitul serie şi paralel . Am observat că în cazul
serie pentru diferite valori ale impedanţei L am primit diferite valori pentru
rezonanţă.Astfel pentru
mH L 60 ·
valoarea frecvenţei la care se observă rezonanţa este
de 5600 de Hz , iar pentru
mH L 40 ·
la 6600 Hz.
Am trasat graficele respective şi am observat că forma lor corespunde cu cea teoretică.
Deasemenea am ajuns la concluzia ca noi trebuie să evităm rezonanţa tensiunilor
deoarece ea provoaca mari perturbaţii in generator nepermiţîndune să primim un semnal
clar. Din contra rezonanţa intensităţilor este dorită deoarece ea permite o determinare
mai buna a caracteristicelor circuitului.
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
3000 5000 7000 9000 11000
Hz ω
V U
R
mH L 40 ·
Hz ω
V U
R
mH L 60 ·
Hz ω
mA I
circ
Hz ω
Ω Z

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful