3.2.

4 Deservirea/suportul studenţilor
3.2.4.1 Sunt organizaţia şi serviciile de deservire/suport a studenţilor adecvate pentru a satisface obiectivele propuse? Deservirea/suportul studenţilor se face la nivel instituţional, la nivel de facultate şi la nivel de departament. La nivel instituţional, unităţile care deservesc şi oferă suport studenţilor sunt următoarele: căminele studenţeşti, cantina studenţească, clubul studenţesc, cabinetul medical, Centrul de consiliere psihologică şi orientare în carieră, Centrul privind cariera. Activitatea acestora este reglementată prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor, cantinei şi a altor unităţi ce oferă servicii studenţeşti (Anexa...) Căminele studenţeşti sunt unităţi ale Universităţii din Oradea, în care se asigură condiţii de viaţă şi studiu optime pentru studenţi. Aceste unităţi funcţionează pe întreaga perioadă a anului universitar. Activitatea concretă de administrare a căminelor este dirijată de conducerea Universităţii prin: prorectorul responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale, Consiliul de Administrare al Căminelor Universităţii din Oradea, Comitetul de Administrare al Căminului (la nivelul fiecărui cămin), şeful serviciului social, administratorii căminelor. Activitatea de cazare a studenţilor se realizează de către Comisia de cazare a Universităţii din Oradea şi de către Comitetul de Administrare a Căminului (la nivelul fiecărui cămin), în conformitate cu prevederile Regulamentului — cadru al Universităţii din Oradea privind cazarea în căminele studenţeşti (Anexa ….). În prezent universitatea deţine 1390 locuri în spaţiile existente de cazare, satisfăcând un procent de 70% din solicitările de cazare ale studenţilor. Se depun eforturi permanente pentru dotarea spaţiilor de cazare în vederea asigurării unor condiţii de confort sporit şi pentru obţinerea de fonduri de investiţii pentru finalizarea proiectului „Spaţii de cazare 402 locuri”. Trei dintre căminele studenţeşti sunt amplasate în campusul central al universităţii facilitând astfel accesul studenţilor la baza materială a universităţii (facultăţi, bibliotecă, sala de jocuri sportive, sala de gimnastică, baza sportivă etc.). Al patrulea cămin se află în oraş, funcţionând într-un spaţiu închiriat de la Primăria Municipiului Oradea. Toate cele patru cămine sunt dotate cu aparatură (frigidere, plite electrice, cuptoare cu microunde, maşini de spălat) menită să sporească confortul de viaţă al studenţilor. Activităţile studenţeşti cum ar fi conferinţe ştiinţifice, schimburi inter-universităţi, acţiuni ale asociaţiilor studenţeşti etc. sunt încurajate prin oferirea de servicii de cazare gratuită colaboratorilor studenţilor universităţii noastre. În limita locurilor rămase disponibile, Comisia de cazare a Universităţii onorează cereri de cazare ale studenţilor pe tot parcursul anului. Cazări ocazionale ale studenţilor şi ale invitaţilor acestora se realizează şi în incinta Casei de oaspeţi a Universităţii. Cantina studenţească are o capacitate de 250 locuri/serie, existând posibilitatea servirii mesei în 3 serii şi a fost în administraţie privată. Se doreşte menţinerea în continuare a administrării private a spaţiului cantinei, comisia internă a universităţii formată din studenţi şi profesori va controla respectarea cerinţelor impuse de universitate cu privire la oferta de produse alimentare pentru studenţi şi angajaţi. Documentaţia de închiriere a spaţiului cantinei conţine

asistă studenţii în proiectarea traseelor profesionale. Centrul de consiliere psihologică şi orientare în carieră EGO PLUS este implicat în activitatea de evaluare a nevoilor studenţilor în plan academic. acţiuni culturale. Anual Centrul de Servicii privind Cariera organizează: târguri anuale de carieră. încheie contracte de colaborare cu instituţiile cultural . Clubul studenţesc poate organiza prestări de servicii cu şi pentru studenţi: limbi străine. fiind reprezentată de sala M017 şi sala de consumaţie a Cantinei Universităţii. din cadrul Consiliului Serviciilor Studenţeşti şi Sociale. Cabinetul medical oferă asistenţă medicală preventivă şi curativă studenţilor Universităţii din Oradea. oferind o serie de servicii studenţilor: consiliere şi optimizare personal. prezentări de companii. De asemena. facilitează legătura dintre studenţi şi potenţialii angajatori. evaluare şi testare. central a activat în subordinea Facultăţii de Ştiinţe Economice. acestea derulându-se prin intermediul aceluiaş club studenţesc.artistice din ţară. municipiul Oradea şi judeţ în vederea implicării studenţilor în proiecte culturale.). tehnică de calcul. monitorizarea traseului profesional al absolvenților etc. cursuri de dans etc.menţiuni clare cu privire la oferta de meniu pentru studenţi la un preţ accesibil şi la susţinerea organizării activităţilor studenţeşti (festivaluri studenţeşti. cu sau fără aparatură de practică culturală. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea Universităţii din Oradea în cadrul căreia funcţionează şi se află în folosinţa permanentă a clubului.. fotofilm. Începând cu anul universitar 2011 -2012 acţiunile centrului au dobândit un caracter proactiv. în condiţiile stabilite de conducerea Universităţii. în exclusivitate numai studenţi. întâlniri tematice studenți cu angajatori.. Clubul studenţesc asigură cadrul organizatoric al activităţilor culturale. seri distractive etc.. Magheru. fiind prezent şi în reţelele de socializare ale studenţilor. Centrul de Servicii privind Cariera oferă şedinţe de consiliere în carieră. socio-emoţional şi profesional şi în implementarea unor programe de prevenţie şi intervenţie. Serviciile de asistenţă medicală sunt oferite atât în cabinetul medical existent în campusul central al universităţii cât şi în cabinetul prezent în campusul universitar din strada gen. centrul şi-a desfăşurat activitatea în subordinea Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane. Până în prezent. socio-emoţionale şi profesionale ale studenţilor. Conform Procedurii de lucru a Consiliului Servicii Studenţeşti şi Sociale (CSSS) (Anexa. Comisia activităţi studenţeşti sportive şi artistice (CSSA) propune organizarea de activităţi cultural artistice şi sportive pentru studenţi sub forma cercurilor artistice ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Clubului studenţesc. Pentru reuniunile. artistice şi recreativ-distractive şi îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Comisia activităţi studenţeşti sportive şi artistice. optimizare în învăţare. şi discotecile studenţeşti pot fi angajaţi. informare cu privire la traseul educaţional şi professional.).. prin contract. Până în prezent. La începutul anului universitar. De asemenea. seratele. a fost implicat şi în monitorizează traseului academic al studenţilor proveniţi din medii socio-economice dezavantajate. Obiectivul principal al Centrului de Servicii privind Carierea constă în creşterea nivelului de inserţie a studenţilor pe piaţa muncii atât din timpul facultăţii cât şi după absolvire. aici activând medici specialişti în Medicina de familie. aplică aceste instrumente pe un eşantion reprezentativ de studenţi şi realizează un . Comisia de analiză a nevoilor studenţeşti a CSSS elaborează instrumentele de evaluare a nevoilor academice.

Centrele de consiliere realizează un raport cu privire la implementarea acestor programe şi la rezultatele obţinute. merit şi performanţă ce au ca şi scop încurajarea performanţei şi a implicării studenţilor în activităţi de cercetare. La nivelul departamentelor. ambele situate în campusul central al Universităţii. precum şi cu Centrul privind Cariera în vederea dezvoltării programelor de prevenţie şi intervenţie necesare satisfacerii nevoilor studenţeşti. În luna octombrie a fiecărui an. menite să susţină financiar studenţii cu posibilităţi socio-economice reduse şi sistemul burselor de studii. oportunităţile şi serviciile oferite. fiecare îndrumǎtor de an ţine o legǎturǎ permanentǎ cu studenţii.). urmărindu-se şi dezvoltarea unei o infrastructuri moderne care să asigure consilierea academică şi profesională a studenţilor beneficiari. Ulterior colaborează cu centrul de Consiliere Psihologică şi Orientare în Carieră. invitând pntru prezentare diferite firme de profil. a ziarului studenţesc Studentocraţia.).raport al acestei cercetări până la finele lunii octombrie informând fiecare facultate asupra rezultatelor obţinute. La nivelul fiecărui departament se depun eforturi pentru modernizarea laboratoarelor didactice şi de cercetare în vederea creării infrastructurii necesare activităţilor studenţeşti de cercetare. Centrele de documentare ale unor departamente pun la dispoziţia studenţilor o serie de publicaţii şi documente mai mult sau mai puţin existente în Biblioteca universităţii. . reviste studenţeşti etc. Ea monitorizează implicarea studenţilor în activitatea de cercetare conlucrând cu facultăţile în vederea sprijinirii cercurilor şi conferinţelor ştiinţifice studenţeşti. seminarii şi laboratoare. Studenţii sunt informaţi atât direct. Comisia activităţii studenţeşti de cercetare (CASC) a CSSS este responsabilă pentru susţinerea şi încurajarea revistele ştiinţifice studenţeşti. Prin intermediul unor proiecte de cercetare şi proiecte europene. venind astfel în sprijinul studenţilor cu posibilităţi financiare reduse. Criteriile de acordare sunt menţionate în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţi (Anexa . În cadrul CSSS funcţionează Comisia reduceri/scutiri/eşalonări taxe şcolarizare (CRSETS) care în colaborare cu Comisia pentru probleme sociale şi studenţi a Senatului Universităţii din Oradea hotărăşte criteriile pentru reducerile/scutirile de taxă de şcolarizare. Studenţii pot beneficia de suportul spiritual al preoţilor care îşi desfăşoară activitatea în capela universității şi în bisericuţa de lemn. eşalonarea achitării acestora. precum şi la acţiunile organizate pentru şi împreună cu studenţii (manifestări ştiinţifice. La nivel de facultate există un program de consultaţii bine pus la punct. ea se întruneşte în vederea analizei dosarelor studenţilor care au astfel de solicitări. Site-urile facultăţilor conţin informaţii utile cu privire la activitatea didactică. studenţii au acces la mai multe centre de practică de specialitate supervizată în diferite instituţii de specialitate.. Din categoria servicii de suport a studenţilor menţionăm sistemul de acordare a burselor sociale. Comunicarea profesor – studenţi se realizează şi prin intermediul grupurilor de discuţii. astfel încât studenţii să cunoască intervalul orar în care poate să solicite suport. Comunicarea între secretariatul facultǎţii şi studenţi este reciproc adecvatǎ.. În cadrul unor facultăţi se organizează întâlniri ale studenţilor cu mediul de afaceri. aceste structuri fiind folosite inclusiv pentru difuzarea materialelor suport pentru cursuri. fiecare profesor având orarul afişat. cât şi informatizat (UNIWEB) asupra situaţiei şcolare.

Un procent de 35% a beneficiat cel puţin o dată de bursă de merit.La întrebarea cât de mulţumiţi sunt de condiţiile de cazare din campus. învăţătură şi opinii. profesorii nu se ocupă însă de dezvoltarea carierei (24%). rezultatele sunt contradictorii. Un procent de 20% au reuşit des şi foarte des să discute planurile lor de carieră cu un consilier sau cadru didactic. 39% uneori. formare continuă și cei de la doctorat nu au fost incluși în cercetare.8% din studenţi care locuiesc în localitate.3% studenţi care locuiesc în cămin. Hatos Adrian şi echipa sa din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane realiza o anchetă sociologică cu privire la studenţii Universităţii din Oradea: viaţă studenţească.Întrebaţi fiind unde iau masa de prânz. 16% des şi foarte des. putând discuta cu aceştia despre pregătirea pentru examene. contractual de închiriere cu firma respectivă a fost reziliat iar procedura de închiriere către un alt ofertant a fost demarată. . . studenţii se declară mulţimiţi de profesorii lor în procent de 70%.dr. Un procent foarte mic de 3% apelau la serviciile cantinei Universităţii. În prezent. 75% dintre respondenţi spun că acasă. modul de finanțăre și an de studii. 19% beneficiind de acest lucru des şi foarte des.Relaţia cu secretariatul este apreciată ca fiind neutră de 36% dintre studenţi şi de 33% ca fiind bună şi foarte bună. în cadrul unui proiect câştigat în Programul de Cooperare Transfrontălieră România-Ungaria. 21% au răspuns afirmativ.3. teme. în locuinţă proprie sau închiriată. 45% dintre respondenţi primind uneori feedback scris sau verbal prompt despre rezultatelor lor.univ. eşantionul incluzând doar 16. Pe de o parte.În ceea ce priveşte eficienţa orelor de consultanţă şi a orientării în carieră realizată de cadrele didactice.Chiar dacă au o temă de cercetare de care sunt interesaţi (47%). artă şi literatură într-o proporţie de peste 50%. planurile de viitor. în condiţiile în care eşantionul este format în procent de 76. Pe de altă parte.2.2 Cât de eficiente sunt serviciile de deservire/suport a studenţilor în îmbunătăţirea performanţelor studenţilor? În perioada aprilie – mai 2012. Eșantionul (714 subiecți) a fost selectat pe cote proporționale în funcție de facultate.4. . Aceleaşi procente 45% respective 14% se păstrează şi când vine vorba de a discuta despre idei de lectură sau cursuri cu un cadru didactic în afara orelor de curs şi seminar. conf. . formă de învățământ. problemele de zi cu zi. doar unprocent de 13% au publicat un articol ştiinţific sau au prezentat o lucrare la o conferinţă ştiinţifică (22% la o conferinţa studenţească). . 45% dintre studenţii eşantionului au discutat uneori cu un cadru didactic despre note. Din rezultatele obţinute s-au desprins următoarele concluzii cu privire la eficienţa serviciilor de deservire/support a studenţilor: . . Studenții de la învățământ la distanță. Procentul foarte mic este îngrijorător şi este explicat de proasta gestionare pe care administraţia privată a făcut-o asupra spaţiului cantinei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful