Denotasi merujuk kepada makna harfiah sepatah kata, "definisi kamus.

"¨ Misalnya, jika anda mencari ular perkataan di sebuah kamus, anda akan menemui bahawa satu daripada maknamakna denotatifnya ialah "mana-mana daripada banyak bersisik, tanpa kaki, kadang-kadang reptiles¡Khaving beracun satu lama, tirus, badan silinder dan ditemui dalam paling kawasankawasan beriklim sederhana dan tropika." Konotasi, sebaliknya, merujuk kepada persatuan yang bersambung kepada satu perkataan tertentu atau cadangan-cadangan emosional berkaitan dengan perkataan itu. Makna konotatif sepatah kata wujud bersama dengan makna denotatif. Konotasi untuk ular perkataan mungkin termasuk kejahatan atau bahaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful