Lucrǎri aplicative „Proiectarea şi managementul programelor educaţionale”

1. Proiect educaţional strategic (vezi modelul) 2. Eseu pe una din temele/subtemele din programǎ (vezi model de eseu şi propuneri de teme).

2 Motivarea programului. Obiectivele programului. Grupul – ţintă. Programul nr. • • • • • • • • • • • • • Misiunea programului. Programul nr.2. Tematica programului. Actualitatea şi importanţa temei I. Evaluarea programului.1. A CELOR PARTICULARE. INTRODUCERE I. Resursele implicate. III. . A OBIECTIVELOR CERCETĂRII III. Grupul – ţintă. Resursele implicate. Echipa de management a programului. FORMULAREA IPOTEZEI GENERALE. • Motivarea programului. PREZENTAREA PROGRAMELOR DERIVATE III.LUCRARE APLICATIVǍ 1 – „PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE” STRUCTURA UNUI PROGRAM SRTATEGIC EDUCAŢIONAL (ŞI A PROGRAMELOR DERIVATE) TEMA PROPUSĂ (formularea ei) I. 1. Fundamentarea teoretică a temei II. Misiunea programului. Strategii şi metodologii de implementare a programului.1.2. Obiectivele programului.

Strategii şi metodologii de implementare a programului. Bibliografie Anexe . Tematica programului. Evaluarea programului.• • • • Echipa de management a programului.

care trebuie să fie interogativ. .tema aleasă să fie adecvată pentru o abordare eseistică. . prin formularea de idei. de ergonomie şcolară.formularea ideii de bază. reflecţii. . .corectitudinea formulării argumentelor şi contraargumentelor. comentarii proprii. opinii. contraargumente. . . de filosofia educaţiei. care urmează a fi dezvoltate în cuprinsul lucrării.teme interdisciplinare: psiho-pedagogie.abordare creativă a temei sau problemei. interogativ. proverbe.motivarea alegerii temei (de ce am ales această tema.ESEU PEDAGOGIC Structura: a).formularea unor concluzii. bazat pe formularea de întrebări. . prin oferirea de argumente. a temei. printr-o nouă argumentaţie. Cuprinsul . subteme.teorii ale predării. de management al clasei etc. învăţării. interpretate etc. evaluării.stilul abordat.concordanţă între temă – titlu – conţinutul lucrării. a unor reflecţii personale. . aceasta fiind concordantă cu tema/titlul eseului. a exemplelor. să structureze şi să esenţializeze conţinutul. comentarii. importanţă. semnalate în practică. Încheierea – cuprinde: . . . ca deschideri pentru alte probleme sau dezvoltări ulterioare. Exigenţe care trebuie respectate în elaborarea unui eseu pedagogic: . . care pot fi analizate.titlul să fie astfel formulat astfel încât să trezească interesul. (auto)instruirea. c). .abordarea din perspectivă ştiinţifică a temei/problemei şi nu din perspectivă empirică. a problemei abordate. comentate.anticiparea obiecţiilor posibile şi o contra-argumentare a acestora. . prin intermediul unui stil retoric.teme.formularea unor întrebări. analize critice. actualitate) b). ipoteze. maxime. .dezvoltarea ideii. a unor aprecieri. analize critice.expresivitatea limbajului. ipotetic. Introducerea – cuprinde: . socio-psiho-pedagogie. esenţiale. . .citate. Teme posibile pentru un eseu pedagogic: .situaţii educaţionale sau de instruire.diferite cazuri. probleme privind (auto)educaţia. zicători etc. prin exemplificări.

probleme ale educaţiei contemporane. Forme de manifestare. prin raportare la problematica lumii contemporane.  Formarea profesorului.  Educaţia adulţilor  Relaţia de complementaritate dintre educaţia formală.fără referinţe bibliografice.  Caracteristici. Care este rolul şcolii? Parteneriate educaţionale. profil de competenţă. Teme posibile eseu „Proiectarea şi managementul programelor educaţionale”  Din problematica „noilor educaţii”: • • • • • • • • Educaţia pentru comunicare şi mass-media Educaţia pentru timp liber Educaţia pentru schimbare Educaţia integrată Educaţia interculturală Educaţia axiologică Educaţia ecologică Educaţia la distanţă  Educaţia permanentă. responsabilităţi. Relaţia heteroeducaţie – autoeducaţie. Necesitate. exigenţe. importanţă. nonformală şi informală..  Autoeducaţia. în contextul socio-cultural actual. . Roluri.

Notă: Aceste teme sunt doar câteva propuneri. puteţi formula subteme. Mai puteţi face şi voi altele. De asemenea. subprobleme care vi se par de interes şi de actualitate şi pe care credeţi că le-aţi putea dezvolta mai bine într-un eseu. la temele menţionate anterior. în acord cu tematica seminarului. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful