Competentele psihologului specializat în psihologia muncii, organizaţională si transporturi din România

STR. STOIAN MILITARU, NR. 71, SECTOR 4, COD POSTAL 040713, OFICIUL POSTAL 61 , BUCUREŞTI Web: www.copsi.ro; Email: secretariat@copsi.ro

Alin Sava. Echipa de experţi: Daniela Andrei. Doina Caxi.Autori: Coordonat de: Doru Dima. Claudia Rus. OFICIUL POSTAL 61 . COD POSTAL 040713. Daniela Hiera. SECTOR 4.ro . Revizori: Mihai Hohn. Adrian Ţanacli. Dragoş Iliescu. Adrian Brate. Nicolae Cornoiu. Laurentiu Maricutoiu. Olimpia Diaconescu STR. Ticu Constantin. NR. BUCUREŞTI Web: www. Email: secretariat@copsi. Cornel Hăvârneanu. Mihai Gaşpar. Steluţa Trăscăianu.ro. Delia Vîrgă. Zoltan Bogathy. STOIAN MILITARU. 71.copsi.

sistemul are şi unele limite.Introducere În 2005. Federaţia Europeană a Asociaţiilor Psihologilor (European Federation of Psychologists’ Associations. adică la practica profesională a psihologului şi se concentrează pe competenţele necesare psihologului pentru a-şi desfăşura activitatea. care este un certificat de acreditare europeană. există dificultăţi în stabilirea clară a legăturii dintre între "domeniile de competenţă" sau „domenii de practică”. acest sistem stabileşte ca obligatorie condiţia ca respectiva persoană să fie compatibilă şi cu modelul de intrare. NR. acest lucru înseamnă că nu sunt discutate condiţiile ideale.adică să aibă studii de specialitate şi să fi desfăşurat activitate profesională supervizată în domeniul psihologiei. Pentru a fi înregistraţi ca şi calificaţi într-un anumit domeniu. când psihologii din Europa aveau calificări foarte divergente. ca un pas înainte către o certificare transfrontalieră a calificărilor necesare psihologilor europeni. Pentru ca un psiholog să poată primi certificarea EuroPsy. Toate acestea sunt precondiţii pentru ca un psiholog să poată oferi servicii adecvate clienţilor săi. BUCUREŞTI Web: www. Modelul de ieşire (output model) se referă la ceea ce psihologii oferă societăţii şi clienţilor lor. psihologii trebuie să fi desfăşurat activitate în supervizare în respectivul domeniu şi să facă dovada deţinerii de competenţe suficiente. EuroPsy face distincţia între "domeniile de competenţă" sau „domenii de practică” care vizează faptul că deţinătorii certificatului european sunt consideraţi calificaţi într-un domeniu specific de activitate. OFICIUL POSTAL 61 . 71. necesar pentru a dobândi statutul de psiholog certificat la nivel european. În prezent.ro . şi se concentrează pe cerinţele referitoare la educaţia academică a psihologilor. adică în stabilirea standardelor pentru psihologii dintr-un anumit domeniu. Email: secretariat@copsi. sistemul este pus în aplicare în unele ţări şi este absorbit de din ce în ce mai multe state din Europa. Psihologia muncii şi organizaţională este unul din aceste domenii de practică. În al doilea rând. Din aceste motive. ci condiţiile minime. Grupului de lucru şi-a desfăşurat activitatea între 2005 şi 2007 şi şi-a încheiat activitatea printr-un raport. sau în supervizare. Acest raport clarifică diferenţa dintre ceea ce el numeşte ”model de intrare” şi ”model de ieşire”.copsi. EuroPsy reprezintă. EuroPsy defineşte un set de cerinţe privind educaţia care trebuie primită de psihologi în mediul academic. sistemul se referă doar la nivelul de bază al calificărilor. în mod clar. şi cu cel de ieşire . Sistemul EuroPsy reuşeşte astfel să operaţionalizeze cerinţele sale şi să le facă direct măsurabile. Acest sistem de evaluare este baza pe care se poate elibera certificatul EuroPsy. Modelul de intrare (input model) se referă la intrarea în profesie. EAWOP) a pus bazele unui grup de lucru (Task Force on the Future Professional Qualifications of European W&O Psychologists) care a avut misiunea de a dezvolta propuneri care să contribuie la depăşirea acestor limite. Asociaţia Europeană de Psihologia Muncii şi Organizaţională (European Association for Work and Organizational Psychology.ro. Cu toate acestea. SECTOR 4. STR. COD POSTAL 040713. EFPA) a adoptat sistemul EuroPsy (Certificatul European în Psihologie). dar şi competenţele profesionale şi angajamentul etic care se aşteaptă de la psihologi. În primul rând. STOIAN MILITARU. un pas înainte faţă de trecut.

SECTOR 4. la situaţia psihologiei româneşti. NR. Peiro. Accentuăm faptul că. Laurenţiu Maricuţoiu. Sverko. Daniela Andrei. Email: secretariat@copsi. BUCUREŞTI Web: www. ori de câte ori este necesar. adică pe competenţele minime necesare psihologului din domeniul muncii.ro. competenţă şi comportament profesional. Roe. Intenţia acestui document este acela de a stabili un model aspiraţional (pentru a atinge treapta de psiholog principal) pentru psihologii din domeniul muncii. format din: Dragoş Iliescu. rapoartele şi recomandările EFPA. Documentul a fost elaborat. deşi bazat pe standardele curente existente în acest moment la nivel european şi deşi membrii grupului de lucru au făcut toate eforturile pentru a reflecta prin acest document situaţia existentă în România. Schimbările suferite în timp de organizaţii. serviciilor si transporturilor. Credem că o profesie are nevoie de modele de comportament ideal. nici un sistem de competenţe nu este şi nu poate fi imuabil în timp. în general. care sunt încă foarte departe. organizaţiilor. Doru Dima. natura şi conţinutul în continuă schimbare a muncii. la nivel de interese. Documentul se concentrează doar pe ceea ce sistemul EuroPsy numeşte ”model de ieşire” (output model).Despre prezentul document Prezentul document se fundamentează pe documentele care stau la baza EuroPsy: raportul final al grupului de lucru al EAWOP. STOIAN MILITARU. în general şi al activităţii psihologilor. pentru a putea oferi un serviciu de calitate acceptabilă clienţilor săi şi societăţii. COD POSTAL 040713.copsi. şi acest lucru este cu atât mai important pentru psihologii din România. Delia Vîrgă. Părţi ale acestui document urmează foarte îndeaproape raportul final al Grupului de lucru al EAWOP. 71.ro . mandatează o adaptare periodică a acestei listei de competenţe. Munduate. 2008). în special. serviciilor şi transporturilor. din România. Adrian Brate. Claudia Rus. OFICIUL POSTAL 61 . publicat în Februarie 2008 (Depolo. pe baza documentelor EAWOP şi EFPA. organizaţiilor. Aceste competenţe şi felul în care ele sunt explicitate reflectă starea curentă a formării şi practicii î n domeniul psihologiei muncii. către care să tindă. organizaţionale. & Vartiainen. aşa cum am accentuat. Alin Sava şi Ticu Constantin. dar particularizează aceste cerinţe. serviciilor şi transporturi din România. de confraţii lor din alte state europene. STR. de un grup de lucru al APIO.

valori la locul de muncă. Principalele calităţi ale metodelor de evaluare psihologică. analiză şi prevenire. putere. performanţă. Etalonarea testelor. comunicare. pentru ca organizaţia să poată funcţiona. ergonomie etc. Evaluarea psihologică în transporturi – teste de aptitudini psihomotorii. structură organizaţională. Satisfacţia muncii. BUCUREŞTI Web: www. proiectarea instrumentelor. STR. cooperare. deprinderi şi competenţe. interpretarea şi raportarea rezultatelor. mediu de muncă. De asemenea. funcţiile omului în sistem. Climatul organizaţional.ro. Metode de evaluare psihologică utilizate în transporturi. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică din transporturi – exigenţe privind alegerea. Psihologia Organizaţională se referă la comportamentul (colectiv) al oamenilor. implicare şi angajament. Etapele unei proceduri de validare a testelor psihologice utilizate în transporturi. Caracteristici ale sistemului om – maşină – rută. în special la acele aspecte pe care le numim de obicei „mecanică de resurse umane”. 71. utilizarea etaloanelor în testarea psihologică. Evaluarea psihologică în transporturi – procedee bazate pe informaţia biografică (anamneza). evaluarea performanţelor profesionale. schimbare şi dezvoltare organizaţională. Evaluarea psihologică în transporturi – teste/chestionare de personalitate. conflict. nevoi şi împlinirea lor. STOIAN MILITARU. Oamenii sunt implicaţi în aceste sisteme ca ”membri”. dezvoltarea competenţelor etc. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor psihologice. SECTOR 4. tehnologie. De asemenea. cultură organizaţională. formarea profesională şi trainingul. Subiecte importante din acest punct de vedere sunt legate de concepte precum cunoştinţe. solicitare. conducere. recrutare şi selecţie de personal. aptitudini. tehnologie. Redactarea şi prezentarea unui raport de diagnoză. adică la acele aspecte care trebuie să funcţioneze necontenit.copsi. în relaţie cu sistemele socio-tehnice pe care le numim ”organizaţii”. ca servicii de resurse umane. Psihologia Aplicată în servicii se referă la comportamentele oamenilor in relaţie cu Cultură organizaţională. psihologia muncii se referă la relaţia dintre oameni şi organizaţie. NR. Psihologia Transporturilor se referă la Specificul activităţilor de transport. Planificarea forţei de muncă într-o organizaţie – studiul fluctuaţiei personalului. Managementul schimbării organizaţionale. Proceduri de schimbare a climatului organizaţional. relaţii intra. stare de bine (well-being).şi interorganizaţionale etc. COD POSTAL 040713. efort. Modalităţi de validare a testelor psihologice. luarea deciziilor. analiza posturilor. OFICIUL POSTAL 61 .ro . oboseală. Diagnoza organzaţională. eroare.Patru domenii de particularizare Psihologia Muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor. managementul performanţei. psihologia organizaţională se referă la relaţia dintre oameni şi organizaţie. Instrumente de diagnoză organizaţională. Modele de schimbare organizaţională. care (în mod individual sau împreună cu alţii) îndeplinesc sarcini ce sunt componente ale proceselor de muncă din organizaţie. Subiecte importante pentru această abordare sunt: procesele de alegere făcute de indivizi şi de organizaţii. Cerinţe psihologice ale activităţii de transport rutier. satisfacţia muncii. Email: secretariat@copsi. Evaluarea psihologică în transporturi – interviul şi observaţia. administrarea. proiectarea sarcinilor şi a posturilor. participare. stres ocupaţional. Accidentul de circulaţie – cauze. Oamenii sunt văzuţi ca lucrători. contractul psihologic. Subiecte importante din acest punct de vedere sunt legate de concepte precum: sarcini. analiza muncii. Planificarea unui studiu de diagnoză organizaţională. Evaluarea psihologică în transporturi – teste de aptitudini cognitive. Proceduri de schimbare organiyaţională. adică între membri şi sistem şi priveşte schimburile reciproce dintre aceste două tipuri de entităţi. Oboseala în conducerea autovehiculelor. adică la modul în care oamenii fac faţă sarcinilor care le revin în contexte ocupaţionale. Planificrea schimbării organizaţionale.

Aceste funcţii sunt: A. modelele şi metodele psihologice într-o manieră etică şi ştiinţifică cu scopul de a promova dezvoltarea. Email: secretariat@copsi.ro . Competenţele sunt seturi complexe de cunoştinţe şi abilităţi.Utilitatea competenţelor Psihologii specializaţi în psihologia muncii. sunt tipice pentru specializarea în psihologia muncii. organizaţională. Dezvoltare / design. Evaluare psihologică / diagnoză. pe care psihologii ar trebui să le dobândească în plus faţă de competenţele primare atât pentru PMO-S cât şi pentru PT A. Pentru a putea face acest lucru. 71. Relaţii profesionale. Marketing şi vânzări. acestea pot fi grupate în şase categorii(PMO-S) şi patru categorii(P-T) care sunt relaţionate cu funcţiile profesionale (uneori menţionate şi ca “roluri”). Asigurarea calităţii. care permit specialistului să ofere serviciile sale în mod eficient. PMO-S. C. cu diferite cunoştinţe. starea de bine şi performanţa indivizilor. PMO-S F. grupurilor. Astfel. Competenţele secundare sunt comune şi altor profesii. PMO-S. deoarece se relaţionează direct cu natura specifică a respectivei profesii. P-T D. şi 2. Specificarea scopurilor. Orice profesie are astfel de competenţe şi ele sunt întotdeauna unice. serviciilor si transporturilor sunt grupate în prezentul document pe baza modelului oferit de cadrul general EuroPsy. P-T C. organizaţiilor şi a societăţii. SECTOR 4. E. sau specifice). B. COD POSTAL 040713. Informare / Comunicare. G. STOIAN MILITARU. serviciilor si transporturilor dezvoltă şi aplică principiile.copsi. Competenţele secundare (sau de activare. Evaluare a sistemelor. P-T B. relaţionate direct cu contextul profesiei. Dezvoltare profesională continuă. Există 20 de competenţe primare pentru PSIHOLOGIA MUNCII ŞI ORGANIZAŢIONALE SI SERVICII (PMO-S).ro. organizaţională. prin care pot fi rezolvate problemele întâlnite în practica profesională. STR. psihologii au nevoie de competenţe profesionale specifice. sau generale). BUCUREŞTI Web: www. relaţionate cu activitatea profesională în general. Intervenţie / implementare. Cercetare şi dezvoltare. F. deprinderi şi aptitudini specifice implicate de acea profesie. cunoştinţele. competenţele pot fi împărţite în două mari grupe: 1. PMO-S. NR. chiar mai mult. 13 competenţe pentru PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR(P-T). Competenţele pe care ar trebui să le aibă cei specializaţi în psihologia muncii. organizaţională. cu problemele specifice ale clienţilor. Competenţele primare sunt tipice profesiei de psiholog şi. Managementul clienţilor. H. PMO-S. Strategie profesională. D. Ambele tipuri de competenţe sunt necesare pentru ca psihologul să poată presta serviciile sale într-un mod eficient. Managementul afacerii. P-T Există 8 competenţe secundare. OFICIUL POSTAL 61 . Competenţele primare (sau profesionale. serviciilor si transporturilor. PMO-S E.

Email: secretariat@copsi. BUCUREŞTI Web: www. Competenţă în definirea produsului & analiza cerinţelor 8. Competenţă în planificarea evaluării 17. să proiecteze şi să definească părţile componente şi procedura prin care produsul va funcţiona să dezvolte competenţe legate de testarea a produselor să evalueze randamentul sau impactul unui produs să realizeze proiecte şi planuri coerente şi realiste.) sau comportament.copsi. Competenţă în evaluarea grupurilor 5. măsurabile şi verificabile pentru activităţile lor. Specificarea scopurilor 1. să poată formula obiective şi scopuri realiste. 71. Competenţă în intervenţia directă. Competenţă în testarea de produs 10. Competenţă în evaluarea de produs D. STOIAN MILITARU. pe care să le transpună apoi în produse. Evaluare psihologică / diagnoză 3. să realizeze diagnoza diferenţelor individuale la nivel de constructe psihice (aptitudini. să analizeze alte variabile contextuale critice pentru viaţa psihică sau comportamentul persoanelor la locul de muncă. Competenţă în analiza nevoilor 2. Dezvoltare / design 7. SECTOR 4. Competenţă de evaluare a contextului muncii C. să planifice modul de punere în fapt a progremelor de evaluarea programelor şi intervenţiilor din organizaţie să aplice analize raţionale şi analize empirice prin care să extragă informaţiile pertinente despre entitatea analizată să aibă capacitatea de a reflecta asupra propriei analize şi de a formula concluzii şi recomandări să deţină competenţe de prezentare orală în faţa clienţilor săi şi altor persoane cu care interacţionează profesional. să aibă capacitatea de a dezvolta persoanele cu care vine în contact şi de le ajuta să-şi îmbunătăţească performanţa şi viaţa.ro . OFICIUL POSTAL 61 . Competenţă în intervenţia indirectă 15. să influenţeze sau să consilieze o persoană. să aibă capacitatea de a implementa sisteme funcţionale la nivel individual. să înţeleagă şi să influenţeze acele variabile de context (fizice sau psihologice) care influenţează performanţa şi viaţa la locul de muncă şi să intervină în scopul optimizării lor. Intervenţie / implementare 11. Informare / Comunicare 19. acestea fiind înţelese ca mai mult decât suma indivizilor sau grupurilor care le compun. Competenţă în stabilirea scopurilor B. interese etc. Competenţă în implementarea de produs E. NR. psihologul specializat în psihologia muncii şi organizaţională trebuie: să înţeleagă problemele şi nevoile clienţilor lor. Competenţă în redactarea de rapoarte STR. grupal sau organizaţional. descrise în paşi concreţi necesari pentru implementarea unei intervenţii. să realizeze evaluarea psihologică a grupurilor adică (a) diagnoza percepţiilor şi construcţiilor mentale tipice pentru membrii unui grup şi la (b) diagnoza diferenţelor intergrupale. Competenţă în planificarea intervenţiei 12. Competenţă în designul de produs 9. Competenţă în efectuarea evaluării 18. COD POSTAL 040713. să poată imagina soluţii inovative la problemele clienţilor săi. să întocmească rapoarte scrise care explică rezultatele obţinute într-o activitate anume şi care documentează munca sa A. Competenţă în evaluarea indivizilor 4.Prezentare succintă a competenţelor pentru dobândirea calităţii de PSIHOLOG IN MUNCĂ ŞI ORGANIZAŢII / SERVICII COMPETENŢE PRIMARE În munca sa cu clienţii. Evaluare a sistemelor 16. Competenţă în analiza evaluării F. orientată spre individ 13. personalitate. Competenţă în acordarea de feedback oral 20. Competenţă în intervenţia directă. să facă evaluări a unor organizaţii. grup sau organizaţie.ro. iar acestea sunt cele care generează schimbarea. Competenţă în evaluarea organizaţiilor 6. să evalueze din punct de vedere psihologic şi comportamental indivizi. orientată spre context 14.

BUCUREŞTI Web: www. cu reglementările naţionale şi europene. actualizează şi dezvoltă propriile competenţe primare şi secundare. stabileşte şi menţine relaţii cu alţi profesionişti.ro. managementul afacerii include aspecte financiare. stabileşte şi menţine un sistem de asigurare a calităţii serviciilor sale B. OFICIUL POSTAL 61 .ro . dezvoltă noi produse şi servicii care au potenţialul de a împlini nevoile clienţilor prezenţi sau viitori şi de a genera noi afaceri.copsi. operaţionale. Relaţii profesionale D. fie sub forma unei mici afaceri de sine stătătoare sau ca parte a unei organizaţii private sau publice mai mari. NR. Vânzări şi marketing F.COMPETENŢE SECUNDARE A. psihologul specializat în psihologia muncii şi organizaţională. Dezvoltare profesională continuă C. prin intermediul căreia sunt oferite clienţilor serviciile sale. STOIAN MILITARU. Strategie profesională În munca lor cu clienţii. Managementul clienţilor G. aduce produse şi servicii actuale sau noi în atenţia actualilor sau potenţialilor clienţi. propriile cunoştinţe şi deprinderi. Asigurarea calităţii STR. de leadership faţă de posibili angajaţi. COD POSTAL 040713. Email: secretariat@copsi. 71. Cercetare şi dezvoltare E. concepe şi administrează afacerea proprie. în concordanţă cu schimbările din domeniu. Managementul afacerii H. de personal. SECTOR 4. precum şi cu organizaţii profesionale relevante. pe baza analizei propriei situaţii profesionale şi a propriilor competenţe de bază. cu standardele şi cerinţele profesiei psihologice. stabileşte şi menţine relaţii cu clienţii săi. alege o strategie adecvată pentru a gestiona problemele existente.

cunoaşterea. cunoaşterea metodologiei specifice acestui domen iu de activitate. implementarea şi monitorizarea programelor de evaluare a candidaţilor la şcolarizare în diferite funcţii din siguranţa circulaţiei. cunoaşterea noţiunilor fundamentale de psihologie generală şi psihodiagnostic. cunoaşterea tipurilor de avize utilizate. a periodicităţii evaluărilor psihologice din siguranţa circulaţiei. profesional. Specificarea scopurilor 1. Competenţă în stabilirea scopurilor 3. formarea profesională continuă A. a circuitului avizelor psihologice. a potenţialului psihologic în vederea şcolarizării /calificării în funcţii din siguranţa circulaţiei. elaborarea. Email: secretariat@copsi. în care se manifestă problemele psihologice să poată realiza programe de educaţie pentru o conduită preventivă. Competenţă în designul de produs să poată imagina soluţii inovative la problemele clienţilor săi. măsurabile şi verificabile pentru activităţile lor. Competenţă în psihodiagnostic şi evaluare 5. Competenţă în definirea produsului & analiza cerinţelor 9. evaluarea subiectiv-emoţională.copsi. economic. cunoaşterea şi însuşirea funcţiilor din siguranţa circulaţiei.ro . evaluarea contextului familial. adaptare sau defensive. evaluarea simplă a personalităţii şi a mecanismelor de coping. asistenţă şi consiliere profesională 6. analiza psihologică a muncii în domeniul transporturilor. evaluarea psihofiziologică. defensivă în activitatea de conducere auto. OFICIUL POSTAL 61 . participarea la/sau iniţierea unor activităţi de cercetare în cadrul definit de competenţele sale. evaluarea comportamentală. elaborarea şi însuşirea monografiilor profesionale. 71. BUCUREŞTI Web: www. Competenţă în cercetare şi formare profesională complementară şi continuă C. cunoaşterea tipurilor de evaluare psihologică în domeniul psihologiei transporturilor. NR. SECTOR 4.ro. comportament echilibrat în trafic. să proiecteze şi să definească părţile componente şi procedura prin care produsul va funcţiona STR. Evaluare psihologică / diagnoză 4. Competenţă în intervenţie. a accidentelor şi evenimentelor în trafic. pe care să le transpună apoi în produse. intervenţii specifice pentru persoanele cu dificultăţi în parcurgerea perioadei de şcolarizare. psihologul specializat în psihologia muncii şi organizaţională trebuie: să înţeleagă problemele şi nevoile clienţilor lor. cunoaşterea legislaţiei din domeniul psihologiei transporturilor cunoaşterea fondului aptitudinal. STOIAN MILITARU.Prezentare succintă a competenţelor pentru dobândirea calităţii de PSIHOLOG IN TRANSPORTURI COMPETENŢE PRIMARE În munca sa cu clienţii. evaluarea cognitivă. prevenirea riscurilor profesionale. cunoaşterea noţiunilor fundamentale de metodologia cercetării. social. să poată formula obiective şi scopuri realiste. alcătuirea bateriilor de probe pe criterii ştiinţifice. Competenţă de evaluare a contextului muncii 7. Competenţă în analiza nevoilor 2. COD POSTAL 040713. (profilurilor ocupaţionale) a psihoprofesiogramelor. Cunoaştere a bazei teoretice şi a deontologiei profesionale în psihologia transporturilor B. consiliere suportivă să analizeze alte variabile contextuale critice pentru viaţa psihică sau comportamentul persoanelor la volan. Dezvoltare / design 8.

stabileşte şi menţine un sistem de asigurare a calităţii serviciilor sale B.10. Managementul afacerii H. 71. Informare / Comunicare 12. aduce produse şi servicii actuale sau noi în atenţia actualilor sau potenţialilor clienţi. stabileşte şi menţine relaţii cu alţi profesionişti.ro. să întocmească rapoarte scrise care explică rezultatele obţinute într-o activitate anume şi care documentează munca sa COMPETENŢE SECUNDARE A. pe baza analizei propriei situaţii profesionale şi a propriilor competenţe de bază. Dezvoltare profesională continuă C. Cercetare şi dezvoltare E. SECTOR 4. managementul afacerii include aspecte financiare.ro . alege o strategie adecvată pentru a gestiona problemele existente. Relaţii profesionale D. de personal. Competenţă în acordarea de feedback oral 13. stabileşte şi menţine relaţii cu clienţii săi. fie sub forma unei mici afaceri de sine stătătoare sau ca parte a unei organizaţii private sau publice mai mari. de leadership faţă de posibili angajaţi. în concordanţă cu schimbările din domeniu. propriile cunoştinţe şi deprinderi. Competenţă în testarea de produs 11. Asigurarea calităţii STR. STOIAN MILITARU.copsi. psihologul specializat în psihologia transporturilor. Competenţă în evaluarea de produs D. cu reglementările naţionale şi europene. cu standardele şi cerinţele profesiei psihologice. dezvoltă noi produse şi servicii care au potenţialul de a împlini nevoile clienţilor prezenţi sau viitori şi de a genera noi afaceri. Strategie profesională În munca lor cu clienţii. OFICIUL POSTAL 61 . Vânzări şi marketing F. prin intermediul căreia sunt oferite clienţilor serviciile sale. Email: secretariat@copsi. Competenţă în redactarea de rapoarte să dezvolte competenţe legate de testare a produselor să evalueze randamentul sau impactul unui produs să deţină competenţe de prezentare orală în faţa clienţilor săi şi altor persoane cu care interacţionează profesional. actualizează şi dezvoltă propriile competenţe primare şi secundare. BUCUREŞTI Web: www. NR. precum şi cu organizaţii profesionale relevante. operaţionale. Managementul clienţilor G. concepe şi administrează afacerea proprie. COD POSTAL 040713.

copsi. Când evaluăm o persoană din punctul de vedere al acestor cerinţe. cât şi pentru evaluarea sumativă. care este prezentată mai jos. OFICIUL POSTAL 61 . mai jos) unei persoane calificate. STOIAN MILITARU. 2. Nivelul 1: Informaţii de specialitate de bază (TREAPTA DE PSIHOLOG DEBUTANT ÎN SUPERVIZARE) Ne aşteptăm din partea unei persoane calificate ca ea să cunoască cel puţin informaţiile de bază din domeniul său şi să aibă capacitatea de a le prezenta în mod inteligibil. îi cerem: 1. STR. fără supervizare sau ghidare Referindu-ne la situaţia specifică a psihologului din România şi la treptele specifice Colegiului Psihologilor din România. La cele mai multe întrebări cu care ea se va confrunta în practică se poate răspunde în mod satisfăcător cu ajutorul acestor cunoştinţe. SECTOR 4. gradul de dezvoltare a unei competenţe presupune existenţa a patru categorii: Aceste 4 categorii universale privesc cunoştinţele (vezi 1 şi 2. COD POSTAL 040713. cu atât (a) activităţile profesionale sunt mai complexe şi (b) practica specialistului este mai independentă (adică este mai liberă de nevoia de ghidare şi supervizare). mai jos) şi capacităţile (vezi 3 şi 4. Prezentarea uneia sau mai multor abordări de rezolvare a unei probleme practice de specialitate (TREAPTA DE PSIHOLOG PRINCIPAL). pentru evaluarea studenţilor). în contexte în care aceste competenţe sunt dezvoltate (de exemplu în mediul academic. 3. Prezentarea elementelor comune şi a diferenţelor dintre diferite proceduri de specialitate (TREAPTA DE PSIHOLOG SPECIALIST). dar este necesară ghidare şi supervizare 3 Există competenţe pentru realizarea sarcinilor de bază. în care procentul întrebărilor la care psihologul răspunde corect este de minim 75%. de exemplu la momentul în care un psiholog cere conferirea unui certificat sau a unei trepte de specializare.ro.ro . NR. Cele patru trepte ale acestei scale urmează un crescendo fundamentat de două aspecte: cu cât treapta este mai avansată. 71. Aceasta verificare se va face prin test scris. 1 Cunoştinţele şi deprinderile de bază sunt prezente dar competenţele sunt insuficient dezvoltate 2 Există competenţe pentru realizarea sarcinilor. Această scale poate fi utilizată atât pentru evaluarea formativă. 4. fără ghidare sau supervizare 4 Există competenţe pentru realizarea sarcinilor complexe. Prezentarea de informaţii de specialitate de bază (TREAPTA DE PSIHOLOG DEBUTANT ÎN SUPERVIZARE). Email: secretariat@copsi.Evaluarea competenţelor În modelul EuroPsy. competenţele psihologilor sunt evaluate cu ajutorul unei scale descriptive cu patru trepte. Prezentarea de informaţii de specialitate de profunzime (TREAPTA DE PSIHOLOG AUTONOM). BUCUREŞTI Web: www.

în termeni de resurse temporale. Această descriere trebuie făcută în detaliu şi la obiect. În această ierarhie. STR. Servicii) Nivelul 3: Elemente comune şi diferenţe între proceduri (TREAPTA DE PSIHOLOG SPECIALIST) Primele două cerinţe necesită o simplă reproducere a cunoştinţelor. Servicii) Cerinţele cresc în dificultate În această ierarhie a cerinţelor. astfel încât specialistul. OFICIUL POSTAL 61 . nu numai de cunoştinţe. de exemplu. Schimbarea la aceasta treaptă se va realiza printr-un interviu susţinut în faţa Comisie de Specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor (Muncă. să poată alege între diferitele proceduri. SECTOR 4. cuprinzătoare şi detaliate şi să le poată utiliza (iar în cazul unei examinări. Schimbarea la aceasta treaptă se va realiza printr-un interviu susţinut în faţa Comisie de Specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor (Muncă. Acest nivel depăşeşte cerinţa iniţială descrisă la nivelul 1. Astfel. Fiecare nivel succesiv poate fi depăşit de către candidat numai dacă a reuşit să treacă de nivelul anterior.ro . planificarea paşilor care vor fi întreprinşi. NR. candidatul trebuie să demonstreze întâi cunoştinţele teoretice şi apoi pe cele practice. Descrierea unui demers de rezolvare depăşeşte cu mult doar descrierea elementelor comune sau ale diferenţelor dintre diferitele proceduri. Dar un asemenea tip de răspuns nu este întotdeauna satisfăcător pentru a rezolva o întrebare din practică. umane şi de alt fel etc.copsi. pe două niveluri. STOIAN MILITARU. Transporturi. Cei care pun întrebări se aşteaptă pe bună dreptate din partea unei persoane calificate ca aceasta să fie capabilă să descrie elementele comune şi diferenţele. Schimbarea la aceasta treaptă se va realiza printr-un interviu susţinut în faţa Comisie de Specialitate din cadrul Colegiului Psihologilor (Muncă. BUCUREŞTI Web: www. 71. Servicii) Nivelul 4: abordare rezolutivă pentru o problemă practică de specialitate (TREAPTA DE PSIHOLOG PRINCIPAL) Dacă nu poate realiza comparaţia sistematică între diferite moduri de abordare nu ne putem imagina faptul că o persoană calificată ar fi capabilă să ofere una sau mai multe abordări pentru soluţionarea unei probleme concrete. Transporturi.Nivelul 2: Informaţii de specialitate de profunzime (TREAPTA DE PSIHOLOG AUTONOM) Există diverse întrebări sau situaţii cu care o persoană se va confrunta în practică şi care necesită pentru rezolvare ca o persoană calificată să aibă cunoştinţe de profunzime. sau chiar clientul. cerinţa care urmează este mai dificilă şi necesită un efort mai mare decât precedenta. COD POSTAL 040713. În acest caz este nevoie în primul rând de înţelegerea substanţei diferitelor abordări practice şi de abilitate practică. Transporturi. Într-un astfel de caz se cere. analiza situaţiei iniţiale şi a problemei. să le poată prezenta) în mod corect şi inteligibil. Formularea de întrebări Sistemul de evaluare care trebuie dezvoltat pentru evaluarea competențelor pentru psihologul specializat în psihologia muncii și organizațională trebuie să urmeze punctajul de mai sus.ro. Email: secretariat@copsi. sau avantajele şi dezavantajele diferitelor proceduri.

La fiecare competență necesară pentru psihologul autonom. OFICIUL POSTAL 61 . care cere un anumit tip de competență.ro. STR. un psiholog autonom. Un psiholog autonom. SECTOR 4. Experiența Nici cunoașterea teoretică. întrebările comisiei vor fi orientate spre identificarea gradului de dezvoltare a acestora. NR. De aceea. In cazul în care un psiholog alege doar o parte a competenţelor el va avea dreptul să desfăşoare doar activităţile relaţionate acelor competenţe. cu acea problemă. acțiunea.ro . este necesar să enumerăm un număr de întrebări. Acest lucru trebuie făcut pentru fiecare competență în parte. Metodologia de acordare a competenţelor: Fiecare psiholog va bifa acea competenţă pe care va dori să o aibe trecută pe CERTIFICAT. de preferat chiar de mai multe ori. nu sunt o garanție a competenței. Email: secretariat@copsi. specialist sau principal trebuie să demonstreze prin portofoliul său că a fost implicat în activități de un anumit tip. specialist sau principal este necesar ca acesta să enumere cel puțin un proiect la care a participat și să detalieze situația. și a rezolvat-o într-un mod satisfăcător. Daca psihologul va dori să adauge o altă competenţă pe CERTIFICAT atunci acesta se va prezenta din nou la comisie şi va face dovada gradului de dezvoltare a acesteia conform treptei la care are dreptul solicitantul.pentru fiecare competență. și nici capacitatea de a rezolva teoretic sau declarativ probleme practice. Cele patru nivele enunțate anterior sunt indicatori ai dezvoltării unei competențe. fie ea la nivel de bază sau evoluat. În funcţie de treapta de specializare. Colegiul Psihologilor va trebui să stabileasca taxele pentru completarea CERTIFICATULUI cu o altă competenţă.copsi. trebuie probată. experiența concretă cu un anumit tip de situație. Așadar. STOIAN MILITARU. la fiecare din cele 4 niveluri. rezultatul și aportul său direct la acest rezultat cu grade de complexitate crescute de la autonom la principal conform celor 4 trepte descries mai sus. BUCUREŞTI Web: www. 71. COD POSTAL 040713. specialist sau principal este cu adevărat competent în a rezolva o problemă practică abia atunci când s-a confruntat deja cel puțin o dată. Competența provine însă întotdeauna din experiență.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful