Anexa F Tematica de concurs pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă I. ECONOMIE 1. Activitatea economică.

Nevoile umane – trăsături (latura obiectivă, latura subiectivă, caracter nelimitat, caracter dinamic), clasificare (nevoi vitale şi nevoi elevate, nevoi individuale şi nevoi sociale). Bunurile – bunuri economice şi bunuri libere, bunuri materiale şi servicii. Resursele – clasificare (neregenerabile şi regenerabile, recuperabile şi nerecuperabile), raritatea resurselor. Raţionalitatea economică – alegere în economie, cost de oportunitate. 2. Comportamentul consumatorului. Utilitatea economică – utilitate totală şi utilitate marginală, legea utilităţii marginale descrescânde. Alegerea consumatorului – consumator raţional, utilitate totală maximă, venit disponibil, raportul utilitate marginală-preţ, program de consum. Cererea – factori ai cererii, elasticitatea cererii în raport cu preţul, elasticitatea cererii în raport cu venitul consumatorului. 3. Comportamentul producătorului. Factorii de producţie şi combinarea lor. Rata marginală de substituţie a factorilor de producţie. Productivitatea factorilor de producţie. Costul producţiei. Profitul şi pragul de rentabilitate. Oferta – factori ai ofertei, legea ofertei, elasticitatea ofertei în raport cu preţul. 4. Piaţa. Mecanismul concurenţial. Semnificaţiile pieţei. Echilibrul pieţei – preţ de echilibru, cantitate de echilibru, exces de cerere, exces de ofertă. Preţul. Mecanismul concurenţial. Piaţa cu concurenţă perfectă. Pieţe cu concurenţă imperfectă – piaţă de monopol, piaţă de oligopol, piaţă cu concurenţă monopolistică. 5. Piaţa monetară şi piaţa capitalurilor. Banii (moneda) şi funcţiile lor. Masa monetară. Viteza de rotaţie a banilor. Cererea şi oferta de monedă. Reglarea masei monetare. Dobânda – relaţia debitor-creditor, rata dobânzii, dobânda simplă şi dobânda compusă. Acţiuni şi obligaţiuni. Dividend, cupon şi randament. Formele pieţei capitalurilor. Tranzacţii la vedere şi la termen. Bursa de valori. 6. Piaţa muncii. Cererea şi oferta de forţă de muncă. Salariul nominal şi salariu real.

BIBLIOGRAFIE: Se vor folosi drept bibliografie manualele şcolare aprobate de MECTS pentru anul şcolar 20122013, care includ tematica de examen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful