COLEGIUL ECONOMIC DELTA DUNARII DOMENIUL :SERVICII/ AN SCOLAR 2010-2011 SPECIALIZAREA: TEHNICIAN IN GASTRONOMIE CLASA A XIII G-RUTA

PROGRESIVA NR. ORE/SAPT- S.P.P. - 6 PROFESOR : STEPAN ELENA

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA , MODULUL VMANAGEMENTUL CALITATII
NR. CRT 1

Unităţi de competenţă UC13. Managementul calităţii

Competenţe individuale C1.Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/ serviciilor

CONŢINUT TEMATIC

SAPT

NR ORE

C2 – Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/ serviciilor C3- Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

Planificarea calităţii produselor şi serviciilor  Definirea nivelului de calitate acceptat: cerinţe privind calitatea, indici de calitate, indicatori de non-calitate (număr de produse livrate cu defecte pe săptămână, numărul de servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp, numărul de zile necesare pentru remedierea defectelor);  Stabilirea resurselor necesare: umane, de timp, financiare, materiale;  Elaborarea planului de obţinere a calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor : stabilirea succesiunii etapelor de acţiune şi a termenelor, repartizarea sarcinilor şi a responsabilităţilor Monitorizarea calităţii proceselor şi a produselor/serviciilor  Supravegherea proceselor: activităţi, flux tehnologic, ciclul de viaţă a produsului/serviciului;  Prevenirea apariţiei defectelor : identificarea şi îndepărtarea factorilor care determină apariţia defectelor;  Analizarea calităţii proceselor şi produselor/

S1
16.05

6
1

16.05

1

16.05

1

16.05 16.05 16.05

1 1 1

reclamaţii. perfecţionare a personalului Stabilirea obiectivelor pentru îmbunătăţirea calităţii: realiste. deficienţe ale materiilor prime folosite.05 6 2 27. pentru identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe. o Rezolvare: remedierea defectelor produselor. ale atitudinii sau competenţelor profesionale ale lucrătorilor.05 1 27.05 2 27. compensarea nemulţumirilor clienţilor.serviciilor: compararea valorilor caracteristice de calitate cu standardele. dacă este posibil.  Rezolvarea problemelor identificate: o Probleme: neconformităţi. ale procesului de realizare a produselor.05 1 . prin comunicare deschisă şi muncă în echipă. insatisfacţia clientului. măsurabile.  2 Îmbunătăţirea calităţii proceselor şi a produselor/serviciilor  Analizarea datelor despre desfăşurarea proceselor şi despre calitatea produselor/ serviciilor: pe baza datelor din analiza personală şi a informaţiilor suplimentare obţinute de la angajaţi şi clienţi. îmbunătăţirea procesului. adaptate cu obiectivele generale S2 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful