You are on page 1of 1

Pablo Neruda - poeme o ljubavi i pesme bez nade

Ne budi daleko od mene Ne budi daleko od mene ni jedan dan, jer, ne znam kako bih rekao, dan je dug i ekat u te na nekoj stanici kad negde daleko usnu valovi. Nemoj otii ni samo jedan as, jer tada, u tom asu, spoje se kapi nesanice i moda e sav dim to trai svoju kuu doi da ubije i moje izgubljeno srce. Jao, neka se ne razbije tvoj lik na pesku, jao, neka ne lete tvoje vedje u odsutnosti: ljubljena ne idi od mene ni za trenutak, jer u tom otii e tako daleko da u obii zemlju ispitujui hoe li se vratiti ili me ostaviti da umrem.