You are on page 1of 146

r-*--*m1 /r,Ll

l___ lh*-!=:taa*ir=il
$tsfi

*:fZ>-,)l
Prlmex

MGTURA
$efia facturii Numarul facturii sTf 103837

.?u!r:r:ltri:, *f,,

. 16.inv.; -"x sr A --:, l$o 9t01:2008 s ssa


1t $vstem ii3.1'r-*'t%*fedl',taragen"errt

Datafacturii 02.12.2A11 i{r"av*zinsetir matfa


::::'.]]:.{!l!:.';.s|,.:1'i:.1..:':]l:.]:..':|.';:i'.

ifurnizsr: *l-F

SC $TEFI PRtltlEX SRL Rn4?fi329fi Nr'**gr"Com J4Sl*118/ 1gge

8& Curnpnratorl $6,IERSTERIIROI$ gSS 0:Xll Nr.Reg.ftm; J17/21 R0,*590990 Codui frscal: nr. ?5 Gslati Sediul: Bd"Oielarifor 0sd po$,ta 80sloqg 1?fi 84e0 Csntbaneat Ra95RZBR'0so00S00
Banca: BANK RAIIFFEISEN

Se$iul:

trsdaFbrieii, *rrrS6d Bucuresli sffior $


ROSER

l=, t; '1" **'lef,i

sorrtl ,Efi*nea:

t 2511.m11 103$25

'frrtal fa&rra in0lu*iv TVA


T't'ftsti t'trli"/ t{}i

exNdtieisiora; !) rnarfi: semnatura deprifidrsa

deprirnim $qmnaturs

1 Exemplar