You are on page 1of 34

Noms: Leonor Abad, Joana Galard, NuriaGalasoi Jennifer Giralt Activitat 5: Fitxes llenguatge matemtic Professor/a: Nuria Casanovas

Data d'entrega: 27 de Maig del 2013

NDEX
Temporitzaci (moments del dia) Dins - fora Ordenar Nombres Amunt - a sota Alt Baix Llarg - curt Ple - buit Gran - petit Seriaci Quadrat i cercle Quantitats Figures geomtriques Ample- estret Relacionar Classificaci 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

2 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

3 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Retalla, ordena i enganxa, en una cartolina apart, les diferents fotos segons el moment del dia.

Objectius: Diferenciar i ordenar els diferents moments del di ( mat, tarda i nit). Treballar la temporitzaci.

4 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

5 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pinta el gosset que est fora de la caixa .

Objectius: Conixer i diferenciar el concepte dins i fora. Identificar la posici a lespai.

6 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

7 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Ordena i uneix els nmeros per descobrir l'animal misteris.

Objectius: Identificar els nombres del 0 al 10. Ordenar nombres de forma ascendent.

8 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

9 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pinta tots els animals que vegis, conta quants nhi han i escriu el nmero.

Objectius: Iniciar la utilitzaci dels nmeros per determinar una quantitat. Contar objectes/ animals. Relacionar quantitat amb la grafia.

10 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

11 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pintar els gats que estan damunt de la teulada.

Objectius: Saber distingir els conceptes damunt a sota. Treballar lespai.

12 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

13 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Enganxar boles de paper de seda a la ms alta. I pintar la ms baixa.

Objectius: Saber distingir els conceptes alt i baix Treballar lespai

14 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

15 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Dibuixar vagons als dos trens de manera que sigui un curt i laltre llarg.

Objectius: Saber distingir les mides: curt-llarg. Treballar la mesura.

16 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

17 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pintar lampolla ms plena.

Objectius: Treballar el concepte de mesura ple/ buit. Identificar, assenyalar lampolla plena.

18 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

19 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pintar la poma gran de color vermell.

Objectius: Treballar el concepte gran/petit. Identificar la poma ms gran.

20 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

21 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pinta els peixos seguin la srie de colors, groc, blau...

Objectius: Identificar els colors groc, blau. Conixer el concepte se seriaci.

22 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

23 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Posar gomets de colors dintre del cercle.

Objectius: Conixer les formes geomtriques : cercle i quadrat. Identificar el cercle.

24 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

25 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Uneix el nmero amb la quantitat corresponent.

Objectius: Identificar la grafia numrica amb la quantitat. Relacionar conceptes.

26 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

27 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pinta els objectes rodons.

Objectius: Identificar les formes rodones. Discriminar formes que no siguin rodones.

28 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

29 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Pinta els camins amples i deixa els estrets en blanc.

Objectius: Identificar el concepte dample. Discriminar el concepte destret.

30 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

31 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Segueix amb colors els camins perqu els animals puguin arribar al menjar.

Objectius: Seguir el tra de la lnia corba. Relacionar conceptes.

32 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

33 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt

Instruccions: Enganxa els gomets a la casella que correspongui segons la forma i el color.

Objectius: Treballar la classificaci. Identificar les figures geomtriques cercle, quadrat i triangle. Identificar els colors primaris.

34 MP05 UF3 Act 4 Leonor Abad, Joana Galard Nuria Galaso i Jennifer Giralt