You are on page 1of 18

nh gi s b cht lng du bi trn

(da trn cc thng s c bn)


Nhm 13-LHD K49: 1- Nguyn Phi Hi 2- Cn Ngc Hong 3- Nguyn Trung Kin 4- L Hoi Nam B

nh gi s b cht lng du bi trn


(da trn cc thng s c bn)

I/ Khi qut v du m bi trn


II/ C s l thuyt :
Cc yu t nh hng. Cc tnh cht ho l in hnh

III/ nh gi s b cht lng mt loi du bi trn

I/Khi qut v du m bi trn

1. Thnh phn

2. Chc nng

3. Phm Cht cn c

1.Thnh phn

Du gc: + du gc khong + du gc tng hp

Ph gia: ci thin cc tnh cht ho l cho du, m bi trn

2.Chc nng c bn

Gim ma st cng mi mn n mn

Lm sch

Lm mt

Lm kn

m bo my mc, thit b hot ng n nh v nng cao cng sut + tui th

3.Phm cht cn c
+Tnh bm dnh tt. + nht thch hp. + bn ho hc, c hc, sinh hc. +Bn oxy ho +Khng gy n mn ho hc +Ty ra phn tn tt cc cn sinh ra trong qu

+ dn nhit tt

trnh s dng

II/ C s l thuyt
-Cc yu t nh hng: +nhit cc b phn khc nhau +nh hng ca ti trng tip xc vi oxy khng kh +nh hng xc tc ca cc b mt kim loi nhim bn do nhin liu, sn phm chy, bi bn, nc

Cc tnh cht ho l in hnh: + nht +ch s nht +nhit chp chy +tr s kim tng +hm lng nc +hm lng kim loi +khi lng ring +hm lng cn +hm lng tro sunfat

1. nht
- nht l s o kh nng chng li s chy ca du nhn, c xc nh bng t s gia ng sut trt v tc trt. - n quyt nh dy mng du, lm gim ma st v mi mn gia 2 b mt tip xc - nh hng n kht, tn hao cng ma st, kh nng chng mi mn, chng to cn, kh nng lm mt cc chi tit - ngoi ra n cn nh hng n lng tiu hao nhin liu ca ng c

2.Ch s nht

Ch s nht (Viscosity Index) l mt tr s chuyn dng nh gi s thay i nht ca du bi trn theo nhit . Thng thng khi nhit tng, nht s gim. Du nhn c coi l du bi trn tt khi nht ca n t thay i theo nhit ( c ch s nht cao) . Ngc li, nu nht thay i nhiu theo nhit c ngha l du c ch s nht thp

3.Hm lng nc
Hm lng nc ca du l lng nc c tnh bng phn trm theo trng lng th tch hay theo ppm (phn triu). Hm lng nc trong du bi trn l mt c trng quan trng i vi: du thy lc, du my nn kh; du bnh rng cng nghip; du ng c Diesel; du turbin; du xylanh hi nc; du cng nghip. c bit l n cc k quan trng vi du bin th S c mt ca nc trong du bi trn y nhanh qu trnh gy n mn, g chi tit my, tng qu trnh oxy ha du v cn gy to nh lm mt tc dng ca ph gia cha trong du.

4.c tnh to bt
Bn cht ca bt l mt lng khng kh nh c bao quanh bi mt mng du bi trn cc mng, bt c hnh thnh trong iu kin du b khuy trn ( mnh) khi tip xc trc tip vi khng kh ( nu khng tip xc vi khng kh th d khuy trn mnh th no cng khng to bt). nh hng ca bt: n c th thc y qu trnh oxy ho du, lm mt tnh ng nht ca du, gim hiu sut bi trn ca u, gy hng hc cc h thng c hc, gy ra hin tng n mn.

5. Tr s kim tng TBN


Tr s kim tng TBN c nh ngha l lng axit clohydric hay percloric, c quy chuyn sang KOH tng ng cn thit trng ho ht cc hp cht mang tnh kim c mt trong 1g mu

Du c kim cao th c kh nng chng n mn tt. Khi TBN gim n mt gi tr gii hn no th du ng c cn c thay mi. Khi kim qu thp hay khng cn th du khng c kh nng bo v cc chi tit ca ng c khi n mn

6. Nhit ng c

Nhit ng c l nhit thp nht m du bi trn gi c tnh linh ng iu kin cho. y l ch tiu cho bit tnh cht chy nhit thp, xc nh tnh linh ng ca du nhn. Khi nhit gim xung th nht ca du tng ln t ngt lm tnh linh ng gim. Khi t nhit ng c n s ng c li hoc khng chy c lu di tc dng ca trng lc.

7. T trng

T trng l t s gia khi lng ring ca mt cht cho nhit quy inh so vi khi lng ca nc nguyn cht nhit quy nh . T trng c xc nh theo ASTM D 1298 bng phng php t trng k
Ch tiu t trng gip nhn bit s ln sn phm khc vo du khi thy mt gi tr bt thng ca khi lng ring. Ngoi ra n cn gip nhn bit loi sn phm du nu bit thm khong nhit chng ct hoc nht

III. nh gi s b cht lng du bi trn


Bng cc thng s k thut
Thng s k thut Phn cp cht lng T trng 150C (kg/l) nht : 400C , cSt 1000C , cSt ISO 3488:100 0,906 100 10,5 TAN<0,2 26

Ch s nht, min Hm lng nc (%) max c tnh to bt ( ml/ml ) TBN, mg KOH, max, g Nhit ng c

nh gi cht lng, phn tch thnh phn


Loi du trn c nh gi theo tiu chun ISO 3488 ca du nhn cng nghip, vi cp nht y l 100 cSt nht ca du 40 C l 100 cSt, 100 C l 10,5 cSt Tr s kim tng ca du c TAN < 0,2 : ngi ta quan tm n gii hn ca TAN. Ban u khi s dng TAN cn nh v tng dn trong qu trnh s dng v lm gim kh nng chng oxy ho ca du Loi du ny c cht lng khng cao, c s dng lm du my may cng nghip, du my nn

Da trn cc thng s k thut trn, loi du ny cn pha thm cc ph gia sau: Ph gia c ch oxy ho Cht chng to bt cht c ch g Ph gia tribology Cht c ch n mn Ph gia ci thin nhit ng c

Chng ti xin chn thnh cm n!