Kuruc.

info - Korlátlanul magyar

2012.10.06. 19:43

Olvasói levelek, Tanulmányok :: 2012-10-06. 18:59

A birodalom nagy dilemmája - olvasónk gondolatai
A világ nagy részét uraló rabló pénzügyi hatalom, úgy tűnik, válaszúthoz érkezett. El kell döntenie, hogy most még meglévő katonai túlerejét felhasználva agresszívan fellép-e a Föld stratégiai pontjain, hogy a történéseket a saját érdekei szerint befolyásolja, vagy pedig, jó sorsában bízva, bevárja az elkövetkező eseményeket. Bármely lehetőséget választja, az komoly következményekkel jár önmaga és a világ számára egyaránt. Nézzük meg részletesebben mit kínál ez a két lehetőség. Katonai fellépés esetén kiterjedt konfrontációval kell számolnia, gyakorlatilag rövid időn belül szembekerülhet a világ összes többi nagyhatalmával, akiknek nukleáris elrettentő ereje határt szab a konfliktusok mértéktelen eszkalációjának. Visszaszorítani esetleg lehet őket (Kína, Oroszország), de az apokaliptikus pusztulás lehetősége miatt legyőzni nem. Emiatt is vitatom azokat a véleményeket, amelyek az amerikai haderő korlátlan lehetőségeit hangoztatják. Ez nem haditechnikai csecsebecsék és kommandós kiképzés kérdése, hanem stratégiai szükségszerűség. A másik, ami miatt ezt vitatom, az, hogy, bár az eddigi konfliktusokban az amerikaiak igen korlátozott erőkkel is eredményt tudtak elérni, de mindezt komolytalan ellenfelek ellen. Egészen más lenne a helyzet magas technikai színvonalon álló tömeghadsereg(ek) elleni konfliktusban. Amikor nem néhány tízezer, hanem több millió katonát kellene az anyaországtól sok ezer kilométer távolságban (itt most egyértelműen egy közép-keleti konfrontációról van szó) bevetni és százmillió tonnás nagyságrendben kellene utánpótlást szállítani ekkora távolságra. Bár valami hasonlót már megvalósítottak a 2. világháborúban, de most ennél egy nagyságrenddel nagyobb műveletre lenne szükség, sokkal hatalmasabb ellenfelek ellen. Olyan ellenfelek ellen, akik maguk is képesek elektronikus és műholdháborúra, milliószámra rendelkeznek harci eszközökkel, és embertartalékaik szinte kimeríthetetlenek. És még egyszer hangsúlyozva, hogy siker esetén is a teljes győzelem reménye nélkül. Nyugati siker esetén is

http://kuruc.info/p/20/102292/

1/10 oldal

Ennek így sok értelme nem lenne. bár a nemzetközi politika néhány szélsőséges figurája (például Netanjahu) úgy tesz. Igazi világháborús puskaporos hordó lett a Perzsa-öböl térsége. igazi kérdésfelvetése! Ebbe a helyzetbe kormányozta magát az atlanti birodalom ezzel a jeles nappal.a még csak bimbózóban levő . Ez talán egy kicsit magyarázhatja az irániak hallatlan önbizalmát és harciasságát. És az egész iszlám világ lehetséges reakcióiról sem beszéltünk. ha egy esetleges (közel-)közép-keleti konfliktusban az ázsiai nagyhatalmak felvennék a kesztyűt. nem fog felrobbanni. de főleg Irán a világ nagyhatalmi érdekeinek gyújtópontjába került.10. mintha ezt nem tudná végiggondolni. és most nem http://kuruc. el kellene fogadni a korlátozott. hogy az ilyen nem sok jót jelent. Egy esetleges meghátrálás az ázsiai hatalmak részéről valószínűleg megmérgezné . 19:43 le kellene állni. ami néhány letarolt sivatagi ország birtoklását jelentené. és valószínűleg ideiglenes eredményeket. Nem érné meg a hatalmas áldozatot. Ha egyáltalán meg tudnák akadályozni a világméretű eszkalálódást. egész újgazdag életmódja és életminősége súlyos veszélybe kerülne.) Az egész térség. (Más kérdés. Irán megtámadása nagyon megrezegtetné ezt a lécet. Magyarán szólva. Ez 2001.sanghaji szövetségi rendszert is. vagy nem érdekelnék a következmények. Egy ilyen tömegháború nem a drónok elegáns lövöldözős játéka lenne. Összességében tehát Kína és India egész erőforrásrendszere. Itt a kontinens méretű lövészárok-világ térne vissza a mai kor technikai színvonalán. és mit sem számítanának az anyahajókról indított cirkáló rakéták. pár ezer használhatatlanná tett olajkúttal. És Oroszország dilemmáiról még nem is beszéltünk. És a történelemre kicsit visszatekintve tudjuk.06.Korlátlanul magyar 2012.info . akkor valószínűleg az amerikai főcsendőrnek vissza kellene vonulnia. hiszen ők is tudják. Magas a tét tehát mindkét oldalon. Egy ilyen óriási konfliktust nem lehetne felvállalni azért a csekélyke győzelmi eredményért. nem folytatnák tovább óvatos politikájukat. valamint egy megrokkant hadigazdasággal. Irán magára hagyása esetén az USA közvetlen befolyást gyakorolhatna a már kínai dominanciájú belső és dél-ázsiai területekre. És Pakisztán fenyegetettségéről sem beszéltünk. Kína energiahelyzete Irán és a Közel-Kelet kiesésével ugyanis nagyon válságosra fordulna. És mindezt több milliós saját veszteséggel. Mert arra sincs garancia. hogy nekik is tudniuk kell. hogy egy ilyen háború után a Hold felszíne egy üdülőkörzet lenne az iráni felföldhöz képest. ha egyébként bírnák erőforrásokkal egy ideig. önmérsékletet kellene tanúsítani. hogy egy ellenük történő támadás messze túlmutatna egy Perzsa-öböl konfliktusdimenzióin.info/p/20/102292/ 2/10 oldal . még akkor sem. Reméljük. szeptember 11.Kuruc. és a nyílt ellenállást választanák.

milliárdos népek jöttek lendületes mozgásba. szomáliaiak.. és számukra már elfogadhatatlan egy korlátlan nyugati dominancia a nekik is létfontosságúvá vált terepen. olaszok. és kivár. A szabadságról. marokkóiak.06.) De azért ez a sok antidemokratikus és fasisztoid nemzet rendesen megjárta a gonoszságával. amely már nagyon türelmetlenné kezd válni az idegen érdekek állandó elsőbbsége láttán. be tud épülni a nagyhatalmi öntudatba a kis emberek szintjén is.és a háború vízióját . libanoniak. egy olyan országét.nem sok jót ígérnek a cionliberális világ számára. Reméljük. (Esküszöm. hogy elveszít minden ellenőrzést az események felett.. A Kína és Japán közötti vita során látni lehet.. azt a második lehetőség taglalása során látni fogjuk. salvadoriak. Ugyanis szép szóval a globális hatalom már szinte semmit nem ér el a mai világban. hogy ma már egy hagyományos háború is nagyrészt el tudná pusztítani az emberi civilizációt. Ők robbantották ki a 20. és az ő hatalmi mániájuk nem tudja most elfogadni a világ megváltozott realitásait. Csakhogy közben a szomszédban hatalmas.Kuruc. Ha az USA nem lép fel agresszívan. irakiak. hogy őket például 1939-ben megtámadta a 4 milliós Finnország. Mindannyiszor megtámadták a gonosz ellenségek (spanyolok. nem kerül sor. akkor azt kockáztatja.. lesz annyi önmérséklet a nagyhatalmak döntéshozóiban. demokráciáról. hogy a kínaiakban mekkora elfojtott agresszivitás gyűlt már össze az idők folyamán. hogy ezek a tudatlan népek nem sejtették.valljuk be . század háborúinak többségét is. vietnamiak. emberés anyagi veszteség nélkül.Korlátlanul magyar 2012. de lehetőleg komoly konfliktus nélkül. A kollektív idiotizmus. Hogy miért olyan döntő térség a nyugati globalisták számára a Közel-Kelet (túl az olajon). hogy egy milyen jóravaló hatalmas nemzetet is támadtak meg. Szüksége lenne erre az egész térségre. a hatalom megszállottjaivá lett uzsorások között vannak. Lassan kialakulóban van egy ázsiai típusú Monroe-doktrína. Lehetőleg presztízs-. és a földgolyón most zajló folyamatok . Hogy lehetne komolyan venni például az USA békevágyát. grenadaiak. Fejezzük be az első lehetőséget . libiaiak. reméljük. Mert az igazi szélsőségesek nem a nemzeti mozgalmakban vannak. hogy az oroszok is mind a mai napig meg vannak győződve arról. magyarok. békevágyról szóló kinyilatkoztatásaikon a nemzetek kétharmad része már csak mosolyog. Pedig az csak egy tyúkper a Közel.és Közép-Kelet problémáihoz képest.) http://kuruc. törökök. ha ugyan nem gyöngyözően kacag. hogy belátják.info .info/p/20/102292/ 3/10 oldal . úgy látszik. németek.taglaló részt azzal. japánok. Meghasad a szív. nézzük tehát ezt az alternatívát.10. hogy erre. amelyik az utóbbi 120 évben száznál is több kisebb-nagyobb háborút vívott?! És ő egyikben sem volt hibás. afgánok stb. 19:43 igazán talál megoldást erre a dilemmára. Az igazi szélsőségesek a pénz birtokában.

info . még azok is amelyek nem tűnnek annak. jelenleg a Föld legnagyobb pénzügyi forrásaiból finanszírozott. az amerikai jegybank. Hasznot realizálnak a hitelezésükből. legütőképesebb haderején. akkor az amerikai armada is egyik pillanatról a másikra egy nagyságrendet fog veszíteni az erejéből. Természetesen a haderő is lényegében a dolláron alapul. árukért.és termelő tőkétől való függés mértékében.. Ha a dollárral valami baj lesz. pedig ők valójában nem adtak semmit. melyet a kibocsátó.06. de a hadsereg jelenti az igazi látható fenyegetést. világháború után lett a világ első számú és legfontosabb pénzneme. hiszen a helyi bankok finanszírozásának a forrása is nagyrészt amerikai dollárhitel. kulcs. Az euró létrejötte kicsit módosított ezen a képen. hogy a passzívabb kivárás milyen veszélyeket is hordoz a birodalomra nézve.info/p/20/102292/ 4/10 oldal . ezért a cionliberális bankárkaszt és az USA napjainkban is folyamatosan óriási hasznot realizál az egész világból a semmiért. a spekuláció okozta árfolyamveszteségek és egyéb pénzelszívások. A dolláron alapuló uzsorás pénzügyi rendszer mágnesként szívja el az erőforrások egy részét a világ dollárt használó országaitól. Magyarország idei teljes adósságszolgálata 5. Természetesen a legegyértelműbb közvetlen haszon az eredeti felhasználás haszna. 19:43 De térjünk vissza kis kitérőnkből a mai stratégiai realitások világába. De vessünk először egy gyors pillantást a dollárnak az amerikai jólétben és hatalomban betöltött szerepére. és 25%-a a bruttó hazai terméknek. Az atlanti birodalom dominanciája két tényezőn nyugszik: a dolláron. ami több mint 40%-a a nemzeti jövedelemnek. szolgáltatásokért cserébe. és 2.. Mivel a dollárt a világ országainak jelentős része használja. tehát igazából egy tényezős a dolog. amiből remény sincs kiszabadulni. Gondoljuk meg: az általunk létrehozott új érték 40%-a elmegy adósságra. és nézzük. amiből csak egy-két közérthetőbbet veszünk számba. az eladósodottságtól és a multinacionális bank. a kincstár haszna. hiszen a létrehozott pénz 97%-a elektronikus alapú. És hol vannak még a magándevizahitelek törlesztései. vagy még azt sem. a GDP-nek. a multik profitkivonása. kemény kamatokat érvényesítve. a világ csendőrén. Ez a haszon többcsatornás.mely a 2.vagy tartalék valutája . ezért kell külön megemlíteni. A világon kihelyezett hitelek többsége dollár alapú. hiszen ők csak papírdarabokat adnak.750 milliárd a tőketörlesztés). amivel az eladósodott országok népeit sanyargatják. de természetesen az amerikai nemzet számára is.Kuruc. de lényegében a dollár kistestvéréről van szó. és a hátterében tulajdonképpen semmi értékkel sem bíró pénz áll. amely abból adódik.10. mint kulcsvalután és az amerikai haderőn.tetemes hasznot biztosít magánkibocsátója a FED. vagy a valahányadik http://kuruc. vagy seniorage. hogy a jegybank semmit sem érő papírdarabokat ad valós gazdasági teljesítményekért. Iszonyatos pénzügyi prés ez.850 milliárd forint (ebből 3100 kamat.Korlátlanul magyar 2012. A dollár .

De hagyjuk a bicskanyitogató indulatokat. a pénzek folyamatosan a kevés információval rendelkező kisbefektetőktől a több információval rendelkező nagy befektetőkhöz áramlanak.info/p/20/102292/ 5/10 oldal . 19:43 közvetítő bank sokszor erkölcsi példabeszédek közepette és politikai feltételekhez kötve bocsát a szegény kelet-európai ország rendelkezésére. Az igazi. nincs rájuk szükség.Kuruc. A valóságban. A hivatalos szöveg szerint a tőzsde egy olyan intézmény. amikor a valóságban évente közel 200 ezer magyar zuhan a kilátástalan szegénységbe. Visszatérve a kulcsvaluta előnyeinek taglalásához. mely biztosítja a tőke kellő mennyiségét és optimális allokációját a tőzsdére bevezetett cégek között. és ezek során a pénzek egyre inkább a nagy tőketulajdonosokhoz vándorolnak át. És kit tisztelhetünk általában ezekben a kedves nagy befektetőkben? Igen. valamint a kormányzat felelős emberei is pénzügyi piacokról beszélnek és a növekedés lehetőségéről. továbbá az úgynevezett pénzügyi piacokon végrehajtott műveletek nyeresége.és médiaemberek. és a háztartások 40%-a késedelmes a közüzemi számlákkal. amikor szinte leállt az ingatlanforgalom az országban. munkaalapú társadalomban ilyen intézmények nem léteznek. véletlenül elsőre eltalálták. különféle pénzügyi szolgáltatások. Szögezzük le: ez az egész pénzpiaci bolhacirkusz egy hatalmas másodlagos csalássorozat. spekulációk.06. aminek mindenféle bonyolult pénzpiaci neveket adnak. Szögezzük le nyomatékos hangsúllyal: egyetlen ország sem lehet szabad. milyen nagyságrendű pénzeket is von el a birodalmi központ a legnyomorultabb. melynek során az elsődleges értékteremtő munkajövedelmeket több ciklusban újraelosztják. és szögezzük le: aki ebben részt vesz. és sokszor a gátlástalan pénzügyi zsarolás is. Nézzük például a tőzsdéket. legkiszolgáltatottabb perifériákról. (És talán egyszer a nemzet kérdéseire is válaszolnia kell. hogy nyilván hatalmas hasznot hoznak az amerikaiak számára az ilyen belső érték nélküli pénzből alapított külföldi vállalkozások. annak a saját lelkiismeretével kell elszámolnia.10. Egy azóta szigorúan betiltott bajuszos ember mondta még a múlt század http://kuruc. amelynek pénzrendszere idegen kezekben van! És egy ilyen elszívási bohózat mellett a cionliberális bank.Korlátlanul magyar 2012. befektetések profitjai. Akkor. Akinek tulajdonképpen a saját pénzét kellene használnia. Ez így könnyfakasztóan szépen hangzik.info . meg kell említenünk.) A magyar példa csak arra szolgált. hogy lássuk. de ezt a jogot a rabságban tartó cionliberális kaszt elvette ezektől a nyomorult népektől a jegybanki függetlenség ordítóan hazug jelszavával. Csakhogy a valóságban egészen más történik. Meg a növekvő foglalkoztatottságról.

meg "piaci verseny".Korlátlanul magyar 2012. században. ha nem élősködés? Putyin orosz elnök volt olyan modortalan. akkor a következő. valójában a világ összes jövedelmének 23%-át teszi zsebre. hogy a pénznek soha nem szabad elválnia a munka világától. bár a világgazdaság tényleges teljesítményének csak 8%-át hozza létre. Ebben a rendszerben a munkaerő. hogy ennyit elrabolnak tőle a pénzügyi rendszer segítségével. ebből a rövid felsorolásból is látszik. majd egy része szépen visszaáramlik a politika megvásárlására. Az ilyen igazmondó bajuszosokat általában nem szeretik napjainkban. akkortól azonnal a csalás melegágyává válik. Azóta spontán módon mindenféle homályos pénzügyi hátterű. megvesztegetésére. Náluk több ciklusban koncentrálódik. Az adósságokat elengedni nem lehet. hogy napjainkban az USA. amely jövedelmek a világ minden országából folyamatosan érkeztek. Ez az egész cionglobalista pénzügyi rendszer tulajdonképpen egy fordított piramisjáték. ahol a kibocsátó nem tudja egy idő után visszavenni az esedékes pénzeket. tehát a tulajdonképpeni teljesítményt nyújtók folyamatosan elvesztik jövedelmeik jelentős részét. ami a tőketulajdonosokhoz kerül. 19:43 harmincas éveiben azt. és eltávolítjuk róla az ideológiai fedő és ködösítő rétegeket. hisz a rendszer ettől felborulna. és szűkszavúan meg akarjuk határozni a lényegét.info . de akkor is felborul. Ha csontvázig lecsupaszítjuk korunk pénzügyi rendszerét. hogy a "pénzügyi piacok". Ez a jövedelem olyan mértékűvé vált az idők folyamán. és "esélyegyenlőség" elnevezésű szlogenek mögött egy gátlástalan kirabló folyamat húzódik meg. hogy micsoda extra jövedelmek csapódtak le az amerikai gazdaságban..info/p/20/102292/ 6/10 oldal . mert a kamatos kamat irreálissá fokozza az adósságterheket.06. ha nem teszünk semmit. még nagyobb fogja bedönteni. Mi más ez. és a kifosztást.. a munkán kell alapulnia. Gondolom. pedig ez az egyik legfontosabb funkciója a 21. emberjogi és kulturális szervezetek alakultak oroszhonban. Érdekes módon a közgazdasági iskolákban a pénz megvesztegetési funkcióját nem tárgyalják. "demokratikus játékszabályok". akkor azt mondhatjuk. Vagyis minden valóságosan megtermelt amerikai dollárhoz a világ gálánsan még kettőt odatesz.10. harmadlagos és sokadlagos funkciói alakulnak ki. Ha például Európa valamilyen csoda folytán túlélné a 2013 tavaszán és nyarán esedékes nagy "visszafizetési szezont". függésben tartást szolgálja. Vagy inkább azt mondhatjuk. http://kuruc. Amennyiben a pénznek másodlagos. és csak az értékközvetítést szabad szolgálnia. Biztos csak a nyers modoruk miatt. Mindenki csapdában van már ebben a rendszerben! És a visszafizetési hullámok minden ciklusban egyre nőnek. melyek elkeseredetten meg akarják dönteni a hatalmát.Kuruc. hogy ezt a világ nyilvánossága előtt meg is mondta az amerikaiaknak. áru és szolgáltatások tulajdonosai. mert az adósok fizetésképtelenné válnak.

Természetesen most is Irán volt az úttörő. amelyek nagyapáink korában köztörvényes pénzügyi zsarolásnak számítottak. Kína. új. a szegénységbe is bele lehet pusztulni. hogy csak euróért szállít olajat. gátlástalan piaclerablását. aki azonnal bejelentette. monetarizált változatát éljük napjainkban.10. és a végeredmény is sokkal "humánusabb". India.) Gondolom.. amelyben több millió ember tarkón lövését szemérmesen ideológiai elhajlásnak. sajnálatos tisztogatásnak nevezték. térjünk vissza a dollár körüli konkrét bonyodalmakhoz.Korlátlanul magyar 2012.. Egy egész kontinens elvesztése elég jelentős sebet ejtett a dollár univerzális jellegén. Oroszország és Kína nyíltan ellenséges pénzügyi spekulációkba kezdett. Amikor spontán. a dollár használatát beszüntető megállapodásokat.) Gratulálunk. a térség országai lényegében minimálisra korlátozták a dollár használatát. hogy már jüanért is szállít ezután olajat. kijelentette.info . Oroszország. Az elégedetlenség napjainkra nyílt lázadássá fajult. esélyegyenlőségen alapuló piaci mechanizmusnak nevezik a multinacionális cégek. de hamarosan újabb fejlemények következtek. (Tudom. És még hosszan sorolhatnánk a valósággal köszönőviszonyban sem levő. Ezután a napokban a nemzetközi pénzforgalom számára teljesen nyitottá tette bankrendszerét. Nem olyan régen volt egy korszak. regionális devizát vezettek be. hanem "csak" kirablás. és saját. De megint elkalandoztunk. ez azért egy enyhébb büntető tényállás. Amikor 40 millió ember agyonverését kulturális forradalomnak titulálták. ködösítési igényeihez van csiszolva. az eddig elmondottakból nyilvánvaló.info/p/20/102292/ 7/10 oldal . kozmetikázó.Japán kötöttek egymással kétoldalú. A Chávez vezette Venezuela gyakran az USA-val való nyílt háborús konfliktus határmezsgyéjén táncolt. amiben nem kis szerepet játszott a térség országainak sorozatos bedőlése.meglepetésre . amit az egymás közötti forgalomban használnak is. ahol a kicsiknek csak a morzsák jutnak. hogy a jüanban történő tartalékképzés minden ország számára biztonságos. Nos. amit Kína azzal fejelt meg. Először Latin-Amerikában rendült meg a "szép. Előbb Irán jelentette ki. sőt durván hamisító kijelentések tömkelegét. Amikor kedvezőtlen pénzpiaci folyamatoknak titulálnak olyan cselekményeket. 19:43 Napjaink hivatalos szóhasználata pedánsan a kor retusálási. és Kína hatalmas termelési potenciálja elegendő fedezetet nyújt a kínai valuta értékállóságára. sőt . demokratikus világ" eljövetelébe vetett hit. ennek a modernebb.Kuruc. Az utóbbi időszakban porszem került ebbe az évtizedek óta folyamatosan működő pénzszivattyúba.06. majd az atlanti birodalmon kívüli legnagyobb országok. amelynek vesszőfutása hamarosan jelentősen fel fog gyorsulni. nagyon lecsökkentették a multicégek mozgásterét. Ez bizony már csaknem nyílt hadüzenet a dollárnak. hogy aki nem használja a http://kuruc. hogy bejelentette igényét a tartalékvaluta működtetési jogára. (Persze közben Indiától elfogadja a rúpiát is. nem közvetlen gyilkosság.

hogy tartóoszlopként szolgál a dollár számára. hiszen amíg a fekete aranyat jórészt csak dollárért adják. a valuta bedőlése az atlanti birodalom Achilles-sarkává válhat. És a dollár elleni gomba módra szaporodó tudatos támadások erre vallanak. de az is látszik. kiváló nemzet" hollywoodi giccs szellemében tekint saját országára. Az. A maradék 1-2%. de ezek komolytalan és megvalósíthatatlan dolgok. ugyanis a harmadik világ előtt a cionliberalizmus már lelepleződött. ami akkor vár rájuk. a bérek a kisemberek szintjén évek óta még nominálisan sem nagyon nőttek. akik valami nemesfémalapú rendszerhez térnének vissza.10. Erről soha nem írnak az újságok. Hát persze.06. addig ez egy komoly tartást ad. békés nemzetnek a világhatalmát. a munkanélküliek száma jelentősen megugrott.info/p/20/102292/ 8/10 oldal . (Bretton Woods-i rendszer összeomlása). 19:43 dollárt. annak már hamar megtalálják a gyengéit. az egykor csúcsot jelentő 85%-os részarányról a fentebb ismertetett folyamatok következtében napjainkra 60% körüli értékre esett vissza. Hiszen az közvetlenül ássa alá ennek a jóravaló. Vannak. hogy ez csak egy karnyújtásnyira van tőlük. az égbekiáltó pazarláshoz. mindenki ismeri működési elvét. valószínűleg egyre gyorsuló zuhanás veszi kezdetét. a haditechnikai csoda-mütyürökhöz. És amikor valakit kiismertek.info . hogy a lakosság túlnyomó többsége továbbra is a "szabad. Személyes tapasztalatom. vannak. a saját nem csekély jelentőségén túl. bizton számíthat a Nagy Testvér fenyegetéseire és zsarolására. Mégpedig azt. És az USA mögött már csak két szövetséges csoport áll: a nyugat-európai barátok és a gazdag közel-keleti olajállamok arisztokráciája. akik összevonnának valutákat. A dollár nemzetközi pénzforgalmi részesedése. aki nem fizeti be a védelmi pénzt. kulcsvaluta jellegének elvesztése azonnali drámai változást jelentene az USA és a cionbankárok nemzetközi státuszában. De mindez semmiség ahhoz az össznemzeti kijózanodáshoz képest. és hátteret biztosít a kulcsvalutának. Annak a kulcsvalutának. az ultracionistákról nem is beszélve. amely a '70-es évek eleje óta már nem nemesfém alapú. és a nemzeti önkép nem is engedne meg ilyen gondolatokat. hiszen kijelenthető. És az amerikai nemzet 98%-ának fogalma sincs arról.Kuruc. az Amerika szempontjából egy veszélyes ellenség. hogy nem hogy komoly megoldásuk. a presztízsszokásokhoz. demokratikus ország". De ez még korántsem a mélypont. sőt ellenséges Amerikával szemben. aki tisztában van az életveszélyes valósággal (köztük a bankárkaszt) láthatóan keres valamiféle megoldást. Népiesen szólva rámásznak az ellenszenvessé és sebezhetővé vált egykori hatalmasokra. Már most is érezhető egy egyre határozottabb életszínvonal-csökkenés. de még közös elképzeléseik sincsenek.Korlátlanul magyar 2012. (De a lakosság ott sem barátságos már. hogy az olaj mint stratégiai nyersanyag. és http://kuruc. A dollár bedőlése. ami édeskevés ehhez a luxuséletmódhoz. hiszen egyből csak a saját nemzeti teljesítményük jövedelmére számíthatnának. ha a valutájuk összeomlik. a legdinamikusabb.) És most értünk vissza a Közel-Keletnek mint kulcs-térségnek a jelentőségéhez. lemondtak az űrprogram nagy részéről stb. egy másik funkciót is ellát.

Japán egykori útját járják. hogy a feltörekvő hatalmakat úgynevezett "szerencsés" mellékkörülmények is segítik a felemelkedésben. Ha a termelést naturáliákban vesszük számba. A dollárt már régóta szeretné kiszorítani a közel-keleti régióból.vagy játékelméleti szempontból. És ennek komplementere is általában működik.Kuruc. akkor az ázsiai országban termelt áruk tömege már réges-régen meghaladja az USA-ban előállított áruk és szolgáltatások volumenét. Pedig ez már csak pénzügyileg igaz. de lehet találni ezzel kapcsolatos mondásokat a régi vagy a közelmúlt bölcseletében egyaránt.info . akkor a dollár magától is összedőlne. (Ezt lehetne elemezgetni rendszer. amely ország jóformán csak importőrként van jelen a nemzetközi áruforgalomban? Miért kellene a világnak elfogadnia egy olyan ország pénzét kulcsvalutaként.10. hogy lángba borítsa a térséget. hogy a világ legnagyobb gazdasága az amerikai. hogy utolérje. a halál ideológiája terjesztésére fordítja? (Ők a sátán ideológiájának nevezik. nevezetesen. A nyugati technológia lemásolása és átdolgozása után kivetik magukból az eredeti donorokat. De egyelőre a kínai területeken működő külföldi tulajdonú cégek jó részének bevétele még nem ázsiai zsebekbe vándorol. katonailag is elég erős ahhoz. Szinte az egyetlen támasztéka immár az olaj maradt.info/p/20/102292/ 9/10 oldal .) Minden évben elhangzik a kijelentés. De a kínai másolási technika fejlettségét ismerve hamarosan már nem lesz szükségük ezekre a "prototípusokra" . Miért kellene a világnak elfogadnia egy olyan ország pénzét kulcsvalutaként. hogy egy döglődő birodalom bármit tesz is. Irán egyszerűen közvetlen halálos veszélyt jelent az USA és a cionizmus világhatalmára. Pedig az amerikaiak által lenézett perzsák elég tisztán a világ elé tárják az igazságot. az mindig rosszul sül el. amely háborúkra költi a más országoktól összerabolt gazdagságát? Miért kellene a világnak elfogadnia egy olyan ország pénzét kulcsvalutaként. továbbá ideológiailag a legádázabb ellenfél. Örök törvényszerűségnek tűnik.Korlátlanul magyar 2012.) http://kuruc. És az utóbbi időben egy Irán nevű renitens ország elkezdte rugdosni ezt a támasztékot! Az Iránnal szembeni ellenséges fellépés elsődleges oka nem az atomfegyverkezés. és az úgynevezett "demokratikus" és "emberi jogokhoz" sincs köze. 19:43 amely mögött a '80-as évek vége óta komoly árufedezet sincs már. amelynek megnyilvánulásait a birodalom vazallusainak már régóta meg sem szabad hallgatniuk. és hogy Kína még jó pár évre van attól. Ha ez nem lenne.06. nem is a terrorizmus. amely a más országoktól összerabolt gazdagságát a liberalizmus.

Mások hitetlenkedő kijelentéseket tesznek. hogy a gazdaság szereplői már mind lépéskényszerben vannak. szeretnék siettetni bekövetkeztét. Az új világ mindig vérben és félelemben érkezik. bizonytalanság. közeledik a matt. extra erőforrást biztosított Amerika a leghalálosabb gazdasági és világhatalmi ellenfeleinek. Pedig a kicsit is elmélyültebb odafigyelés és az őszinte problémafeltárás könnyedén kimutatja. és nem lehet a játszmát újrakezdeni. hogy az USA ráerőltette az Irán elleni vásárlási embargót az európai országokra.Kuruc. netán egy világgazdasági hosszúciklus mélypontja.tövises az út a csillagokig. összeesküvéselméletnek minősítik az ilyen beszédeket. 19:43 Erre is az iráni ügyet lehetne felhozni példaként. nélkülözés és szegénység fog a világra köszönteni jó pár évig. hiszen ebben a helyzetben kénytelen kedvezményt adni. Mi lett az eredmény? Jó kis olcsó. Tudom nagyon sokan nagyon türelmetlenül várják már ezt. hogy nem lesznek azok valami diadalmas idők. Hatalmi vákuum. Ad astra per asperas . Azzal.06. az utolsó napot türelmetlenül váróknak pedig tudniuk kell. A bedőlést. A balliberálisok szerint ez az egész állandósult és egyre mélyülő világválság csupán egy átmeneti mélyebb zavar.info .info/p/20/102292/ 10/10 oldal .Korlátlanul magyar 2012.) http://kuruc. gyakorlatilag Kína és India karjaiba kergette Iránt.10.lassan a vége felé közeledik. A dollár története .vagy inkább kálváriája . Szende Péter (A szerző olvasónk. Ő a nemzeti valutáikért szállítja az olajat nyomott árakon.