You are on page 1of 1

Eu pregtesc: paro/ paras/parat/paramus/paratis/parant Indicativ prezent Eu pregteam: parabam/parabas/parabat/parbamus/parabatis/parabant - Indicativ Imperfect Eu voi pregti: parabo/parabis/parabit/parabimus/parabitis/parabunt Indicativ Viitor Eu am pregtit:

t: paravi/paravisti/paravit/paravimus/paravistis/paraverunt Indicativ Perfect Eu pregtisem: paraveram/paraveras/paraverat/paraveramus/paraveratis/paraverant Ind. M.m.c.p Eu voi fi pregtit: paravero/paraveris/paraverit/paraverimus/paraveritis/paraverint Indic. Viitor II Eu s pregtesc: parem/pares/paret/paremus/paretis/parent Conjunctiv prezent Eu a pregti: pararem/parares/pararet/pararemus/pararetis/pararent Conjunctiv Imperfect Eu s fi pregtit: paraverim/paraveris/paraverit/paraverimus/paraveritis/paraverint Conjunctic Perfect Eu a fi pregtit: paravissem/paravisses/paravisset/paravissemus/paravissetis/paravissent Conj. M.m.c Pregtete! Para/parate Imperativ Prezent S pregteti! Parato/paratp/ paratote/paranto Imperativ Viitor A pregti: parare Infinitiv A fi pregtit, c a pregtit, c au pregtit: paravisse Infinitiv Perfect C el se va pregti paraturum (m), paraturam(f), paraturum(n) esse Paraturos(m), paraturas(f), paratura (n) esse plural ---- INFINITIV VIITOR Pentru a se pregti, ca s pregteasc paratum SUPIN GERUNZIU : N , G: parandi = de a se pregti, D: parando = spre a se pregti, AC: ad parandum = pt. a se pregti, Abl: parando pregtind PARTICIPIU: care pregtete, pregtind N: parans, G: parantis, D: paranti, Ac: parantem(m, f), parans(n), Abl.: parante) singular N: parantes(m,f), parantia (n), G: parantium, D: parantibus, Ac: parantes(m,f), parantis(n), Abl: parantibus