You are on page 1of 14

T CHC HI NGH KHCH HNG

Khi nim: Hi ngh khch hng l vic doanh nghip t chc mt s kin i thoi, lin kt, hoc tham d kin khch hng qua duy tr s trung thnh i vi khch hng hin ti v thu ht khch hng tim nng t to nn sc mnh cnh tranh cho doanh nghip. Mc ch: Ty thuc vo giai on ca sn phm hay doanh nghip trong chu k sng ca sn phm hay doanh nghip .
o o o

o o o

Mun thu ht khch hng Mun t lng cm n Khi mt khch hng mun chm dt quan h giao dch hay lm n, doanh nghip s t chc nhng cuc i thoi dng ny nhm gi chn khch hng Thuyt phc nhng khch hng tim nng n vi doanh nghip ca mnh Mun qung b cho hot ng marketing Mun pht trin dch v hoc sn phm: hoch nh nhng chin lc kinh doanh mi thng qua s kin trc tip ca khch hng.

y l cc bc c th trong vic chun b bui hi ngh khch hng i km vi v d c th v bui hi ngh khch khch ca cng ty Vinagame v cng ty Zion. I. CHUN B CHO HI NGH Lp danh sch khch mi trong bui hi ngh khch hng. Ln danh sch khch tham d, son th mi. Khch mi gm 300 ngi v nhng khch hng, i l, cc nh u t v gii truyn thngvv Lp trnh t chc

Chun b trc khi hot ng:


Phi thnh lp t cng tc, phn cng r rng, trch nhim c th n tng ngi. Lp bng k hoch tin tin kim tra thc hin. Mi cng vic chun b phi xem xt mt cch ton din, thc hin mt cch chu o, cn thn, t m.

Thnh lp nhm hot ng, c ngi tng ph trch, trong , mi nhm li c th thnh 3 nhm nh.

T i ngoi: ph trch giy mi, mi khch. T hu cn: ph trch hi trng, phng tin giao thng, thc phm, tng phm, phn thng T l tn: n khch ti ca hi trng, a khch vo hi trng. T ni dung: vit cc bi vit, bi pht biu, thit k ti liu cho khch mi...

Thi gian 7h45 8h

Ni dung n nh t chc, chun b cho tit mc m mn

8h 8h5 Tit mc vn ngh do ca s Kiu Minh th hin -Gim c kinh doanh ca cng ty VTCGame tuyn b khai mc chng trnh 8h5 8h30 - MC gii thiu i biu tham gia, mc ch, ngha chng trnh - Mi thnh phn ban lnh o, khch mi quan trng pht biu kin - MC n nh sn khu v tp trung mi ngi v hng sn khu 8h308h45 8h45 8h55 Ph trch b phn H tr khch hng trnh by v chnh sch phn phi v h thng chm sc khch hng ca cng ty Ph trch d n phn mm qun l phng my CSM ln trnh by cc tnh nng u vit ca dch

v ny 8h55 9h30 9h30 9h40 9h40 9h45 9h459h55 Gii lao, BTC tr li cc cu hi ca cc v i biu v khch mi Ph trch Pht trin ni dung ca VTC gii thiu v mt s Game v ng dng sp ra mt Vn ngh - Ca khc Son Ca s Hong Vit trnh by Gim c KD ca VTC trao thng cho 10 phng my tiu biu ti Nng

9h55 Phn rt thm may mn cho tt c i biu tham 10h30 gia Hi ngh v trao qu cho cc i biu may mn 10h30 B mc Hi ngh

La chn a im v nh thi gian t chc La chn thi gian, chn a im ph hp vi s lng khch mi. Nu a im khng c sn phi tin hnh t ch trc cho bui hi ngh. Thi gian t chc: T 7h30 n 11h ngy 25/04/2010 a im t chc:Bui hi ngh din ra ti cng ty thng mi Hi Phng, s 22 L T trng thnh ph Hi Phng. Gi giy mi Gi th mi cho khch tham d trc 7 ngy v phi tun th nhng quy nh sau:

Cn c tnh hnh thc hin, thng k s ngi tham d; Cn c s ngi tham d mua v in giy mi; Khi gi giy mi, cn phi ni v li ch ca khch hng khi tham gia; Khi gi giy mi, cn ng thi mi lun ngi thn ca khch hng.

Theo di phn hi t th mi xc nh s lng khch chnh xc n tham d. t thit b truyn thng

Chun b hoc t cc thit b truyn thng cho bui hi ngh. H thng m thanh phi ph hp vi khng gian din ra hi ngh. Thit k pano treo ti ni t chc v mt s a im khc. Quang cnh Cng ty Thng mi Hi Phng, a im t chc Hi ngh Khch Hng. Tin snh c trang tr rt trang trng v p mt:

Mt tun trc khi Hi ngh khch hng din ra, khng kh phng Marketing ca cng ty VinaGame ti H Ni lc no cng bn rn v khn trng chun b cho mt s kin thnh cng tt p. Chun b ni dung cho bui hi ngh Vit cc bi pht biu. Chun b ti liu trnh by trong bui hi ngh. Chun b ti liu cho khch mi: nh cc thng tin mi v cng ty, sn phm ca cng ty, nhng thng tin cn thit khch mi hiu hn v cng ty... Chun b hoa cc tng phm cho khch mi. Rt li danh sch khch tham d cui cng

Xc nh s lng cui cng n tham d B tr hi trng


B tr ca ra vo Treo khu hiu cho mng Bng ch dn: khch hng hp mt li Trng by sn phm B tr trung tm im hp mt lin hoan Trn sn khu treo khu hiu chnh ca bui hp mt lin hoan. Trn sn khu treo biu tng ca doanh nghip.

Tin hnh kim tra trc Hi ngh v tng din tp Thc hin trc mt ngy khi hi ngh din ra. Duyt li kch bn Hi ngh m bo cht lng cho chng trnh.

Khu chun b c tin hnh ng 5h00 ngy 25/04/2010 tt c mi ngi tp trung v a im din ra Hi Ngh chun b cho mt s kin ho hng. Bt tay vo lp rp my mc:

Chun b bin hiu, trang tr sn khu, sp xp tng chi tit trong khn phng:

Ban t chc phn cng kim tra ton b thit b v dng c dng cho bui l nh: bn gh, cc, ly ung nc, hoa ci o, ti liu, qu tng chun b cho cc i biu cha. Kim tra ln cui ng phc ca l tn n khch.

Kim tra b phn phc v tic (nu khch dng tic ngay ti khu vc lm l). Kim tra h thng m thanh, micro, nhc cho. Kim duyt y d yu t nhn s: Cc nhn vin cng ty s c phn nhp v v iu phi cng vic, chun b mi th yu nhn s v thit b dng c cn thn, mi nhn vin trong t th sn sng. Phn cng cc nhn vin vo cc v tr cng vic thng nht theo k hoch t trc. Duyt, khp th chng trnh trc 1 ln (nu chng trnh c nhiu phn phc tp v yu cu nhiu b phn phi kt hp vi nhau). Kim tra li danh sch nhn s chnh tham gia chng trnh: MC, l tn, on ma ln, ca s, k thut vin m thanh, nh sng, bn pho, danh sch khch VIP,. Sp xp v tr t qu, hoa ci o i biu, nc ung, bng khen tp hp ti mt khu vc trnh tht lc v giao cho mt ngi qun l. n khch Cc l tn cho mi qu quan khch, ci hoa, eo bng cho khch nn ch ng lm mnh tay hoc lm cho khch mi kh chu hng dn li i dn khch vo khu vc lm chng trnh. Ghi danh sch ngi n d, da vo giy mi gi mt xut tng phm, mt quyn s tay, mt c san, bo truyn hnh. Rt nc mi khch. Nhng qun l c nhim v sp xp ch ng cng nh bin o cc ng tc l tn trong lc n khch. L tn n khch vi thi n cn, nhit tnh, vui v. Nhc nn bt vui ti, rn rang, trang trng v no nc. i trng nh tng bng thu ht s quan tm ca tt c mi ngi. Pht ti liu cho khch mi.

Ban T Chc n khch rt long trng, cc ngi mu vi trang phc c trang v hip cng mang li khng kh thn thin, gn gi.

Khn phng dn c lp y bi hn 250 khch mi ca Hi ngh . Mi ngi n tham gia s kin vi mt tm trng phn khi, ho hng.

II. THAM D HI NGH Khai l Trc lc khai l 15 pht, ban t chc sp xp 1 s tit mc vn ngh cho mng quan khch tp trung vo khu vc sn khu. Chng trnh c m u bng tit mc vn ngh si ng v c sc do nam ca s Kiu Minh m nhim.

Anh V Vit Sn - Gim c Kinh Doanh ca Cng Ty VinaGame tuyn b khai mc chng trnh Hi ngh khch hng c t chc ti TP Hi Phng vo ngy 28/ 11/2006 nhm thc y mi quan h tt p gia cc phng my kinh doanh Games - Internet v nh cung cp dch v Game Online. MC bc ra sn khu cho mng tt c quan khch tham gia chng trnh. MC gii thiu i biu tham gia chng trnh, gii thiu mc ch, ngha ca chng trnh. MC mi cc thnh phn ban lnh o, khch mi VIP ln pht biu kin. MC n nh khng kh v tp trung mi ngi v hng sn khu.

Tip theo l phn gii thiu v chnh sch bn hng, v h thng E-sale, E-game ca anh Bi Minh Phng - G cng ty Zion, nh phn phi th co Vinagame ti min Bc v min Trung .

Anh Phm Hong - Ph trch b phn H tr khch hng ca VinaGame ln trnh by v h thng chm sc khch hng ca cng ty, v thng bo v vic m trm H tr Khch hng ti Hi Phng trong thi gian ti. MC mi qu ban lnh o tr v sn khu cng tr li cu hi ca khch mi v gii bo ch. m thanh chun b t nht 3 micro v hiu chnh thch hp. MC nn to khng kh si ni v khuyn khch quan khch t cu hi. Cm n sau mi cu tr li cng nh cu hi,c th lp li cu hi cho mi ngi cng nghe, to bu khng kh hu ngh v trao i nhit tnh

Trong gi gii lao, Ban T Chc phi lin tc tr li cc cu hi ca cc v i biu:

Anh Trn nh c - Ph trch d n Phn mm qun l phng my CSM ln trnh by cc tnh nng u vit ca dch v ny

Anh V Xun Bch - Trng b phn Marketing ca VinaGame ti min Bc, i din cho 123mua gii thiu v dch v ny ti i din cc phng my ti Hi phng:

Si ni nht vn l phn giao lu gia Ban T Chc v cc khch mi:

Anh Bi Minh Phng - G CT Zion trao phn thng cho 2 i l tiu biu ti Hi Phng, gm Cng ty Quc Bo v Cng Ty in t tin hc Hi Phng. y l nhng i l ln ca VinaGame ti khu vc Hi Phng.

i din ca nh ti tr - Cng ty my tnh Vnh Trinh trao gii thng cho 10 phng my tiu biu ti thnh ph Hi Phng

Phn rt thm may mn c mi i biu tham gia hi ngh hng ng tch cc. Ai s l ch nhn ca 10 phn qu may mn ca nh ti tr? Cng bc thm no

V y l nhng i biu may mn bc thm c qu tng ca nh ti tr:

Tng qu cho khch mi.

Kt thc bui hi ngh. III. SAU HI NGH Lin lc sau hi ngh Nm bt nhng kin, phn hi sau bui hi ngh. em bng hnh ghi hnh nh trong lin hoan chuyn thnh a hnh gi tng khch hng tham gia.