8.

Organigramele de sistem aferente unităţilor funcţionale
UF1 Crearea şi actualizarea entităţii cu date permanente
DCP

UP11

Creare struct C O N F R U N T A R E

încărnare date,validare EP M.E. EPV

S

K=C.P.

EPS

Validare în conţinut a entităţii permanente
UP12

M.E. EPC
UP13 UP13

Listare EP

LISTARE EP
EPEP

C.P.= cod produs M.E. = mesaj eroare EPV= entitate permanentă variabilă EPS= entitate permanentă sortare EPC= entitate permanentă control

Document actualizare date permanente (DAP) DAP UP14 Actualizare entitate permanentă M. EPC UF2 Crearea şi actualizarea entităţii cu date de stare DCS Creare struct încărcare şi validare entitate stare UP21 M.E.E.E. ESC UP23 Listare ES LISTARE ES EPEP . ESV S K=P C O N F R U N T A R E ESS UP22 Validare în conţinut a entităţii de stare M.

E. ESC UF3 Crearea şi actualizarea entităţii cu date variabile DCV UP31 Creare structură şi încărcare date şi validare EV ME EVV S K1 K1= Cod salariat EVS UP 32 Validare în conţinut EV ME EVC .Document actualizare date stare (DAS) DAS UP24 Actualizare entitate stare M.

UF4 Obţinerea situaţiilor finale EPC ESC EVC UP41 Creare fişier temporar de lucru FTL UP42 Listare S2 indicatori an precedent ( entitate de stare ) UP43 Listare S3 ndicatori an precedent ( entitate de stare ) Bilanţ UP44 Listare S4 indicatori an precedent ( entitate de stare ) UP45 Listare S5 ndicatori an precedent ( entitate de stare ) Grila de salarizare Contul de Profit şi Pierdere Situaţia indicatorilor economicofinanciari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful