P. 1
Afis Cangurul Lingvist Engleza - Germana Spate 2009

Afis Cangurul Lingvist Engleza - Germana Spate 2009

|Views: 30|Likes:
Published by diaav2009
Afis Cangurul Lingvist Engleza - Germana Spate 2009
Afis Cangurul Lingvist Engleza - Germana Spate 2009

More info:

Published by: diaav2009 on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

CONCURSUL CANGURUL LINGVIST – ENGLEZà / GERMANÃ

28 ianuarie 2009

Doamnelor ºi domnilor directori, profesori, învãþãtori, vã rugãm sã expuneþi acest afiº în ºcoalã.

• Organizatori: Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma ºi Institutul pentru Dezvoltarea INFORMAÞII ªI ÎNSCRIERI... Evaluãrii în Educaþie, cu sprijinul urmãtoarelor instituþii: Ambasada Germaniei, Ambasada Canadei, British Council. ... se pot obþine de la  F.I.E.S prin: • Antreneazã elevii în studiul limbilor englezã ºi germanã; testeazã cunoºtinþele de limbã, civilizaþie, intuiþia, viteza de reacþie. • Poºtã: Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma • Pot participa elevii din clasele III-XII (cel puþin anul II de studiu) ºi care nu sunt vorbitori nativi ai limbii la care concureazã. OP 83, CP 66 Bucureºti • Testele Cangurul sunt formate din 40 de perechi de întrebãri (englezã / germanã) grupate pe 5 niveluri: III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII. • Tel.fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 021-243.40.52 • În cadrul fiecãrei perechi de întrebãri concurenþii pot sã aleagã la ce întrebare vor rãspunde, cea de englezã sau cea de germanã.

ETAPELE DESFêURÃRII CONCURSULUI
E N G L E Z Ã G E R M A N Ã

ÎNSCRIEREA ELEVILOR Poate participa la concurs orice ºcoalã cu minimum 10 elevi înscriºi. Un organizator prezintã concursul în ºcoalã, înscrie elevii ºi transmite la F.I.E.S. prin telefon, fax, e-mail sau poºtã, informaþiile despre înscriere. Contribuþia fiecãrui elev este de 14 RON, din care 4 RON rãmân la dispoziþia ºcolii ºi organizatorului, iar restul vor fi trimiºi prin mandat poºtal la: Sigma, Cangurul lingvist (se precizeazã francezã - spaniolã sau englezã - germanã), cont nr. RO55BPOS70202903547ROL01 BancPost – Moºilor, Bucureºti; CUI 11026502 Se scrie pe cotorul mandatului adresa, telefonul ºi denumirea ºcolii, numele ºi numãrul de telefon al organizatorului. Atenþie! Nu se recomandã transmiterea înscrierilor doar prin mandat poºtal deoarece acesta ajunge la noi cu întârziere. Dacã depuneþi banii în bancã, vã rugãm sã ne anunþaþi prin telefon sau e-mail pentru cã banca nu indicã depunãtorul.

021-243.42.40, 021-313.96.42, 021-315.39.70 • E-mail: fies@cangurul.ro, fies_cangurul@yahoo.com • Site web: http://www.cangurul.ro

Sperãm cã subiectele antrenante ºi premiile atractive vã vor convinge sã veniþi la Cangurul!
MODEL DE FOAIE DE RÃSPUNS

17.11 - 19.12 2008

26 - 27 ianuarie 2009

În ºcoalã se afiºeazã lista cu repartiþia concurenþilor în sãli. Coletele cu subiecte ºi fiºe de rãspuns vor fi expediate pe numele organizatorului cu numãrul cel mai mare de înscriºi din ºcoalã. 830 900 9 – 915 915 – 1015 pânã la 1600

PREGÃTIREA CONCURSULUI

Concursul PRIM...
... adresat profesorilor, elevilor ºi pãrinþilor!
Trimiteþi prin e-mail sau poºtã întrebãri isteþe, de limbã, logicã, istorie, geografie, politicã, muzicã, sport etc. Întrebãrile vor conþine 5 variante de rãspuns, dintre care unul singur este corect. O comisie va selecta cele mai interesante ºi originale probleme ºi le va repartiza în trei categorii: probleme de 1 euro, 2 euro ºi 3 euro. Autorii vor fi premiaþi cu contravaloarea problemelor ºi Sigma le va putea publica în concursurile ºi lucrãrile sale.

ZIUA CONCURSULUI

28 ianuarie 2009

Intrarea elevilor în sãli. Desigilarea coletelor de concurs. Se distribuie elevilor fiºele de concurs. Elevii completeazã fiºele cu datele lor de identificare. Se împart revistele cu subiecte ºi se completeazã foile de rãspuns. Se expediazã foile de concurs pe adresa F.I.E.S.

martie 2009 aprilie 2009 iulie-august 2009

REZULTATELE

Primirea rezultatelor, diplomelor ºi premiilor. O comisie va desemna participanþii la proba de baraj.

BARAJUL
VACANÞÃ

Desfãºurarea probei de baraj ºi premierea câºtigãtorilor. Excursii ºi tabere internaþionale în Europa sau în România.

• Toþi concurenþii primesc reviste cu subiectele de concurs, jocuri ºi diplome de participare. • Concurenþii cu cele mai bune rezultate din fiecare ºcoalã vor primi premii, în cãrþi ºi jocuri. • Câºtigãtorii sunt recompensaþi cu excursii ºi tabere internaþionale în Europa ºi în România, precum ºi cu participarea la examenele de obþinere a atestatului CAMBRIDGE. • ªcolile participante ºi profesorii organizatori primesc diplome.

PREMII

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->