P. 1
0 Mara

0 Mara

|Views: 291|Likes:
Published by Adelina Toader
roman
roman

More info:

Published by: Adelina Toader on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic ,,Carol I,, Fetești DATA: CLASA: a IX-a C, profil matematică-informatică ARIA CURRICULARĂ

: Limbă și comunicare DISCIPLINA: Limba şi literatura română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Confruntări etice și civice SUBIECTUL LECŢIEI: Romanul „Mara” de Ioan Slavici (Piedici în calea iubirii).Cuplul Persida –Națl TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA : 50 minute COMPETENȚE GENERALE: 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare 3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte; 1.3 exprimarea orală sau scrisă a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate; 2.3.compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare; 3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul respectiv; 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. COMPETENŢE COGNITIVE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:  Să descopere teme, viziune, tipologii ;

1

 Să-și manifeste gândirea critică în raport cu tema capitolului studiat Confruntări etice și civice - Piedici în calea iubirii  Să-și dezvolte încrederea în propriile posibilități de comunicare COMPETENŢE AFECTIVE:  Să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice;  Să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;

Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea didactică;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :  să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajelor şi să le evidenţieze prin citate;  să distingă trăsăturile pozitive de cele negative ale personajelor şi să evidenţieze importanţa acestora;  să indice mijloacele de caracterizare ale personajelor şi relaţia cu alte personaje ale romanului;  să prezinte un punct de vedere personal referitor la importanţa personajului în literatura română şi opiniile criticii literare. Valori şi atitudini: • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii • Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi • Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală Strategii didactice: 1. Metode şi procedee: conversaţia, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia, exerciţiul ,abordarea textului prin tehnica inteligențelor multiple . 2. Mijloace de învăţământ: a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, portofoliile , volumul ,,Mara ,, de Ioan Slavici , markere,coli de scris . b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat contribuţiei elevilor . Forme de organizare a învăţării: activitate pe grupe, activitate frontală , activitate independentă ,activităţi combinate. Resurse: o număr de elevi: 28
2

o clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate; o fişe de lucru,videoproiector,laptop,ecran proiecție ,material powerpoint ; o programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română, clasa a IX-a ; o timp: 50 de minute BIBLIOGRAFIE :  Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu “Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX a”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005.  Parfene Constantin “Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.  Eftenie Nicolae, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.  M. Ionescu , Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2001.  Ioan Slavici, Mara, București, Editura Albatros (Lyceum), 1977 SCENARIUL DIDACTIC Stilul de învățare al elevilor este distinct, fiind influențat de dominanta intelectuală pe care aceștia o posedă .El reprezintă modalitatea preferată de receptare ,prelucrare ,stocare și reactualizare a informațiilor . Aplicând teoria inteligențelor multiple a lui Gardner la nivelul clasei a IX-a , având ca suport fragmentele ,, Primăvară,, și ,,Cine ce poate,, din romanul Mara de Ioan Slavici, a fost abordat dintr-o perspectivă , transdisciplinară .Competențele urmărite au fost diversificate în functie de de tipul de inteligență vizat : Dimensiuni ale inteligentei 1. 2. Inteligența lingvistică Inteligența matematică Competența

verbal- Utilizarea scrisului sau a exprimarii verbale pentru învatarea textului; logico- Utilizarea structurilor logice,a graficelor,a formulelor (matematice,din fizica etc) pentru reprezentarea referentului;

3.

Inteligența muzical-ritmică Utilizarea sunetelor,a unor ritmuri,a unor melodii care sa
3

exprime continutul unor secvente narative; 4. 5. 6. Inteligenta vizual-spațială Inteligența kinestezică Folosirea desenului pentru a reprezenta personajelor sau pentru a conceptualiza spațiul; portretele

corporal- Folosirea codurilor nonverbale pentru a exprima conținutul textului; Folosirea informațiilor referitoare la particularitățile psihice și comportamentale în vederea încadrării personajelor întrun tip de temperament; Folosirea informațiilor din sfera sociologiei pentru a defini relațiile dintre personaje; Utilizarea reflectării ca semnificațiilor textului; mod de conștientizare a

Inteligența naturalistă

7. 8.

Inteligența interpersonală Inteligența intrapersonală

EVOCAREA( 10')
 Punerea în context Profesorul propune elevilor să-și amintească o situație în care le-a fost greu sau chiar

imposibil să ia o hotărâre. Sunt rugați să prezinte, pe scurt, situația respectivă , apoi sunt invitați să expună câte un motiv pentru care au ezitat sau nu s-au putut decide.  Momentul pregătitor pentru lecția nouă Profesorul prezintă scena reprezentativă fragmentului din manual , secvența din filmul ,,Dincolo de pod,,- ecranizare după romanul Mara al lui Ioan Slavici. REALIZAREA SENSULUI( 30')  Anunțatea subiectului lecției noi Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și anunță obiectivele propuse. Activități de învățare

A.Repartizarea elevilor în opt grupe ,fiecare reprezentând una dintre dimensiunile inteligenței. B.Indicarea sarcinilor de lucru: 1) Inteligența verbal-lingvistică : Prezentați sub forma unui monolog modul în care Persida întreține cu Națl o relație , modificându-și comportamentul de refuz și apărare, într-unul de provocare .

4

2)

Inteligența logico-matematică : Reprezentați printr-un grafic relatia dintre cele două personaje sau apelați la formule din domeniul matematicii,al fizicii,al chimiei pentru a rezuma evoluția iubirii celor doi. . Inteligența muzical-ritmică : Indicați instrumentele muzicale, ritmurile sau melodiile pe care considerați că le poate exprima conținutul secvențelor narative Primăvară (cap. IV) și Cine ce poate (cap.X); Inteligența vizual-spațială : Reprezentati, apelând la desen sau la forme geometrice diverse , coordonatele toposului unde cei doi s-au întâlnit . Inteligența corporal-kinestezică : Mimați scena dansului numit ,,Mărunțeaua,, realizat de cei doi îndrăgostiți, Persida și Națl Inteligența naturalistă : Încadrați personajul Persida într-un tip de temperament . Inteligența interpersonală : Definiți relațiile Persidei cu celelalte personaje; Inteligența intrapersonală : Explicați trăirile interioare ale Persidei .

3)

4) 5) 6) 7) 8)

C. Prezentarea abordărilor elevilor. Elevii rezolvă sacinile primite, relaționând în cadrul grupului de lucru . Profesorul urmărește și monitorizează grupurile, intervine(dacă este nevoie) și îi ajută pe elevi să lucreze mai eficient în grup. REFLECȚIE ( 10') Reflecție asupra activității Profesorul solicită elevilor completarea unor ,,hârtii de-un minut,, în care se vor puncta aprecierile de către elevi a activității desfășurate . Este rugat un elev să citească din aprecierile ,,expuse,, ale colegilor. Urmărind consemnarea aprecierilor elevilor față de activitatea desfașurată , activitatea s-a dorit a avea un caracterul relaxant, dar ,în acelasi timp ,eficient din punct de vedere cognitiv al abordării, stimulativ prin problematizare , asociativ, prin valorificarea unor informații din domenii diverse. Concluzii - punctele tari ale unei astfel de lecții:  Atingerea punctuală a competențelor stabilite inițial;  Dezvoltarea atitudinii activ-participative a elevului;

5

 Facilitarea atitudinii comunicative;  Dezvoltarea creativității ,a imaginației elevilor;

6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->