JURNAL DE îNCREDERE

Nr. 7 • August – Septembrie 2012

PublicaȚie editată de Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări

CÂT ȘI CUM
29 septembrie 2012

se vede industria de asigurări în economia României
Tema principală a întâlnirii anuale a membrilor unsicar

Piața de brokeraj în asigurări, în S1 2012
4.500

860,39
Asigurări viaţă Asigurări generale

4.000

857,12 3.162 3.274 35,29 1.398
Prime brute subscrise

3.500 3.000 2.500 2.000

52,38 1.595

1.500 1.000 500 0

Prime intermediate brokeri

30.06.2011
325,76 298,20 289,05 310,02
350

Prime brute subscrise

Prime intermediate brokeri

30.06.2012
300

30.06.2011 30.06.2012

250 200 150 100

1,12 6,20

Total venituri din activitatea de brokeraj

4,40 6,18

50

a) negocierea contractelor de asigurare și reasigurare

1,36 0,15

b) efectuarea inspecţiilor de risc

2,27

3,21

0

c) regularizări în caz de daune

d) comisariat de avarii

e) alte activităţi: în legătură cu obiectul de activitate

milioane lei

paginile

21–23

milioane lei

EDITORIAL
EUROPA

ziua în care fem eile vor începe să plă pentru produs tească mai mult ele de asigurare

21 decembrie 2 012 -

Tarifele serviciilor financiare pentru sexul frumos au fost întotdeauna mai reduse, din simplul motiv că femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații. n data de 21 decem brie Totul se va schimba sexul, folosit la stabilir 2012, asigurătorii din ea factorilor într-un de risc. material publicat recent statele membre ale însă din cauza de Uniunii Asigur cotidianul The Indepe ătorii spun că această Europene vor trebui ndent. să “Teoria arată că noile noilor reguli creștere de tarife se aplice prevederile rate unisex datorează alDirectivei se vor situa undeva tor factori privind de risc care influen între cele egalitatea de gen, care stabilite INTERVIU țează curente plătite le prețul final. va interzice să folosea de bărbați și cele scă sexul de Bruxelles, plătite e femei. Cu asiguratului ca și criteriu alte cuvinte, de risc în bărbații vor plăti mai Anuitățile determinarea primei așa că puțin, iar de asigurare. director Cristian Bălănică, general Piraeus Insurance Broker: femeile mai Britanicii au realiza mult. În teorie”, spune În prezent, femeile t câteva calcule plătesc, în atât bărbații directorul executiv cu privire la venitur general, mai puțin al compaile obținute, decât bărbații niei de în servici prezent, de bărbații cât și pentru asigurările i financiare Saga care auto și cele de Services. plan de pensie la societa au un viață. Bărbații, pe de tea de femeile vor altă parte, Ceea ce înseamnă asigurări, pensii și în cazul asigurărilor că oamen investiții de viață, prise pensionează în curând ii care Mutual. Valoarea venitul NFU deveni mesc o rentă mai mare ar ui anual ca femeile, proven să acționeze mai devrem trebui pentru că au o speran it din anuități depind e, mai egali în fața ță de viață e, degrabă decât mai pe lângă factorul sex, mai scurta. târziu, atunci de valoarea când vine vorba de asigurătorilor. fondului de pensie Directiva europeană cumpăra o acumulat, scoate în afaanuitat

Î

A mai trecut un an
Bogdan Andriescu, Președinte UNSICAR

Încrederea consumatorului de asigurări se câștigă greu și se pierde repede
condițiile de piață e. ra legii discrimarea predominante, între sexe. Cu „Din cauza acestei vârstă și starea sănătăț toate acestea, este puțin directive și a ii. Egalizând altor probabil presiuni asupra ratelor toți factorii luați în că tarifele unisex vor calcul, de fi stabilite anuitate, un bărbat nicii au ajuns la conclu britaundeva la mijlocul care vrea să zia că un dintre cele cumpere o anuitate bărbat care a cumpă plătite acum de bărbaț în următoarat o anuitate i și de femei de rele câteva luni, ar la compania NFU pentru orice tip de fi bine să nu Mutual, în pentru asigurare. a fost perceput, Brokerul de asigurări în România, o lungă perioadă de timp amâne iulie 2012, are asigura acest lucru până Specialiștii spun că după t, în medie, genul neutru 21 decem un venit brie. pare Pentru femei,pentru ca anual maide că va“un ca fiind necesar”. A fost nevoie declanșarea crizei financiare fi mairău mare scump cu 6 decât impactul este mai greu procente decât femeile de evaluat. se arată această opinie, oarecum tendențioasă, să, fie demontată de consumatorul S-ar putea ca, într-o primă etapă, final,

ale cărui cerințe de protecție sunt dublate, astăzi, mai mult decât oricând, de nevoia de imparțialitate și de consiliere profesionistă. Cifrele brokerilor, obținute în condiții de piață încă extrem de dificile, demonstrează că acest segment este nicidecum un rău necesar, ci mai degrabă necesar în mod esențial industriei de asigurări.
Cum privește brokerul Piraeus evoluția pieței de asigurări din prima parte a acestui an? Pe segmentul brokerajului, condițiile au fost mai dificile, mai provocatoare comparativ cu anii precedenți? Suntem în cel de-al patrulea an de criză. Nu este deloc ușor pentru nici una din părțile implicate în domeniu, asigurători sau intermediari. Pe de altă parte, consider că în scurt timp, pe fondul unei nevoi tot mai pregnante a consumatorilor pentru serviciile de consultanță și intermediere în domeniul asigurărilor, ponderea primelor intermediate de brokerii de asigurări se va majora la peste 50%, de la 40% cât înregistrează în prezent. Iar acest lucru se va întâmpla, în opinia mea, chiar în cursul anului viitor. Rezultatele de la finele primului semestru arată că Piraeus Broker se

situează printre primii 20 de brokeri, după nivelul primelor intermediate, și în primii 10, după nivelul veniturilor obținute din activitatea de brokeraj. Cota de piață obținută se înscrie în țintele stabilite pentru acest an? Depunem eforturi în a asigura o retenție cât mai mare a portofoliului de clienți, prin oferte adecvate acestei perioade dificile. Suntem concentrați mai mult pe partea de retail și, în acest sens, strategia pe care am adoptat-o este de a fi prezenți, mult mai mult decât în trecut, în marile cartiere bucureștene, prin inaugurarea propriilor sucursale de asigurări. Cota de piață este un subiect de mult apus și, de la o vreme, unul evitat. Cum arată cifrele companiei comparativ cu prima jumătate a anului trecut? Suntem în marja de buget, însă ceea ce trebuie să învățăm cu

ALITATE XXXX ACTU

Cine, cum și de ce
8

Jurnal de încredere

fraudează companiile de asigurări
Frauda afectează industria globală de asigurări, iar eficiența asigurătorilor în combaterea acestui fenomen ar putea aduce reducerea primelor de asigurare, dar și limitarea ratei decesului. Acestea ar fi principalele concluzii ale lucrării “Criminalitate împotriva asigurărilor”, tradusă de Ionel Dima director general al AVUS International, ce va fi publicată în această toamnă sub egida Editurii UNSICAR.

ului des­ în personalitatea solicitant re de daună (de exemplu, ca­ utorii acestei lu­ păgubirii și despre motivele Austria, se înregistrează anu­ Maximilian crări, re l­au determinat să acționeze al mai mult de trei milioane Edelbacher și Michael astfel. daună); de avizări de Theil, demonstrează rii trebuie să dis­ Asigurăto • împotriva Cine sunt autorii fraudei înșelăciunea că pună de cunoștințe funda­ delict în asigurări asigurărilor nu este un mentale ale tehnicilor cri­ trebui Un studiu publicat de Price­ minor, iar asigurătorii ar minalistice, care se bazează AG WPG, de de WaterhouseCoopers să pună accent pe metodele pe cele șapte “întrebări ti­ ale în anul 2005, descrie autorul me­ prevenție și de eradicare această prin aur”. Dacă fraudei în asigurări, du­ acestui fenomen. o analiză inten­ pic al după todă, urmează: sex mascu­ Potrivit autorilor, în proce­ ilor și o cule­ pă cum suspiciun a sivă de ani ii, și lin (93%), între 31 50 sul de descoperire a înșelăciun gere corespunzătoare a pro­ medie. peste parcurgă studii să ­ (73%), cu asigurătorii trebuie belor materiale, este confir or poliției, că Dar, potrivit cercetăril câțiva pași importanți, printre mată suspiciunea primară frau­ această imagine a autorului care se numără: există o încercare de fraudă, in­ de dei corepunde criminalității • Identificarea cererilor asigurătorul trebuie să dis­ lor de o despăgubire care au la bază cere­ terne, din cadrul companii ca­ prezintă ce cel cu cute asigurare, și nu se aplică celui încercare de înșelăciune, ce­ ire. despăgub de rea în asigurări. comite frauda în ea ce este destul de dificil, autorilor lucrării, es­ re Potrivit studiat ­ au care asigurăto ii Specialișt condițiile în care rul să în­ un te esențial ca asigurăto fenomenul fraudei în asigurări rii se confruntă anual cu cerce să obțină informații despre număr foarte mare de dosa­

A

24

Jurnal de încredere

Jurnal de încredere
Publicație editată de UNSICAR Director editorial: Bogdan Andriescu Redactor șef: Dana Dobre Editor: Georgiana Hențeș SGR: Iulia Petcu Foto: Andrei Dumitru Layout: textus ex machina Tipărit la RH Printing
“Jurnal de încredere” = ISSN 2284 - 5879 ISSN - L = 2284 - 5879

A fost și soare, au fost și ploi. Important este că am reușit să depășim momentele grele, care ne-au întărit și ne-au pregătit pentru provocările ce vor veni, iar dimensiunea brokerajului în asigurări continuă să se extindă, în ciuda unui mediu economic neprietenos, dar pretențios. După patru ani de criză economico-financiară, a cărei intensitate nu pare să se estompeze, cred că este momentul realizării unui bilanț al industriei de asigurări, privind însă din perspectiva locului pe care îl ocupă în economia românească. Pe la mijlocul anilor ’90, specialiștii americani în comunicare estimau că persuasiunea reprezintă mai mult de un sfert din Produsul Intern Brut al Statelor Unite. Ei spuneau că storytelling-ul, adică povestirea, înseamnă, la o primă estimare, cel puțin jumătate din persuasiune, adică 14% din PIB. Valoric, mai mult de o mie de miliarde de dolari. Vânzarea produselor de asigurare înseamnă și persuasiune și povestire. Extrapolând exemplul americanilor la România și la PIB-ul anului 2011, persuasiunea și povestirea ar fi generat aproximativ 145 miliarde lei. La sfârșitul anului trecut, subscrierile pieței de asigurări se ridicau la 7,8 miliarde lei. Reprezentau astfel doar 5,38% din banii produși prin persuasiune și povestire. Raportat la nivelul întregului PIB, subscrierile pieței de asigurări dețineau un minuscul 1,35%. Cât și cum se vede industria de asigurări în economia României este tema pe care UNSICAR și-a propus să o dezbată la întâlnirea anuală cu membrii săi. Unde suntem acum și unde ne-am dori să fim, de fapt? Ce putem face pentru ca potențialul acestei piețe, despre care vorbim de atâta timp, să devină mai mult decât un număr sau o valoare spre care tindem? Paradoxal, în țări cu economii mult mai reduse ca dimensiune comparativ cu România, cheltuiala cu asigurările este de aproape zece ori mai mare. Iar față de economiile mature, din Vestul Europei, distanța pe care ar trebui să o parcurgă industria de asigurări din România pare că este cea de la Pământ la Lună. Da, există mulți factori care influențează dinamica pieței de asigurări din România - salariul mediu brut pe economie, rata șomajului, puterea de cumpărare, cultura economisirii și cea a protecției, cadrul legislativ etc. Dar aceiași factori influențează și evoluția altor piețe de asigurări. Devine astfel aproape irelevant dacă o piață sau alta a crescut sau a scăzut, atâta timp cât cheltuiala pentru asigurări o depășește pe cea din România. Poate că povestirile noastre, cu un imens impact financiar, ar trebui acordate din timp în timp schimbărilor de tonuri din economie. Și nu numai.

Practic. Jurnal de încredere . ările incluse în studiul realizat de Swiss Re sunt următoarele: Turcia. iar consumatorii au devenit conștienți de necesitatea folosirii instrumentelor de protecție și economisire puse la dispoziție de piețele financiare. Acest deficit a fost calculat ca diferență între resursele financiare necesare şi cele disponibile la un moment dat într-o familie pentru a menţine standardul de viaţă al acesteia în cazul decesului persoanei cu venitul cel mai mare din familie. în care asigurările de viață sunt produse relativ bine cunoscute de consumatori. de necesitatea identificării soluțiilor alternative de protecție financiară a viitorului. Finlanda.535 de respodenți din 14 țări europene. în ceea ce privește complexitatea produselor de asigurări de viață.European Insurance Report 2012. dar și să își demonstreze competențele.000 miliarde € bine să ai un nivel scăzut de acoperire decât să nu ai niciunul. în țările din Zona Euro. pentru o acoperire de 100. pentru a atinge acest obiectiv. precum și un proces de vânzare neagresiv sunt esențiale pentru distribuția asigurărilor de viață. asigurătorii ar trebui să lucreze la unison cu guvernele pentru educarea consumatorilor și identificarea alternativelor de reducere a diferenței dintre ceea ce pot oferi sistemele publice și nevoile consumatorilor. Dar. se arată în raportul Swiss Re. “Industria ar trebui să evidențieze faptul că este mai Produse mai ușor de înțeles Există două elemente principale pe care asigurătorii ar trebui să le ia în considerare. Spania. Aceasta ar reprezenta o oportunitate pentru industrie să își crească vizibilitatea în fața publicului. derulat în perioada 2010-2011. Danemarca. care pot determina consumatorii să se retragă din procesul de cumpărare a unei asigurări de viață. principalul motiv fiind costurile acestor produse. Criza financiară și programele legate de economii au avut un impact serios asupra încrederii publicului în pensiile și beneficile oferite de stat. 4 aceștia sunt dispuși să plătească între 22 și 30 de euro pe lună. Suedia. Astfel. de asemenea. Consumatorii sunt adesea dispuși să pună deoparte sume mici pentru a se proteja împotriva apariției unor situații dificile în viitor”. Ambele aspecte reprezintă puncte sensibile. la care au participat 15. Norvegia. Industria de asigurări de viață ar trebui să devină un jucător important în zonele în care statele decid să taie din beneficii. consumatorii consideră că asigurările de viață sunt prea scumpe pentru buzunarele lor. Una dintre recomandările principale ale raportului citat arată că industria de asigurări de viață ar trebui să colaboreze cu guvernele pentru a informa consumatorii despre impactul pe care îl vor avea schimbările ce se produc în sistemele de protecție socială asupra circumstanțelor proprii și.000 de miliarde de euro. T . Raportul Swiss Re a fost realizat pe baza unui studiu. potrivit celui mai recent studiu realizat de Swiss Re . Franța.INTERNAȚIONAL Deficit de protecție de în 14 țări europene 10. Austria. Primul dintre acestea se referă la formularea termenilor și condițiilor de asigurare și a detaliilor despre produs. Polonia. Produsele simple și transparente. Belgia.000 de euro. prin practicarea unor prețuri accesibile consumatorilor. Raportul Swiss Re arată că piața asigurărilor de viață și de sănătate ar putea diminua deficitul de protecție existent la nivelul celor 14 state. Germania. Italia. Elveția și Olanda. ei ezită încă să cumpere asigurări de viață. Deficitul de protecție al consumatorilor din 14 țări europene se ridică la 10. Chiar și așa. iar cel de-al doilea vizează procesul de aplicare efectivă.

femeile plătesc. În teorie”. Anuitățile Britanicii au realizat câteva calcule cu privire la veniturile ce vor fi obținute de bărbații care au un plan de pensie. care le va interzice să folosească sexul asiguratului ca și criteriu de risc în determinarea primei de asigurare. folosit la stabilirea factorilor de risc. „Din cauza acestei directive și a altor presiuni asupra ratelor de anuitate. britanicii au ajuns la concluzia că un bărbat care a cumpărat o anuitate de la compania NFU Mutual. pentru că speranța lor de viață este mai redusă. Valoarea venitului anual provenit din anuități depinde. mai degrabă decât mai târziu. mai puțin decât bărbații pentru asigurările auto și cele de viață. ar fi bine să nu amâne acest lucru până după 21 decembrie. bărbații vor plăti mai puțin. În prezent. Egalizând toți factorii luați în calcul. Specialiștii spun că genul neutru pare că va fi mai scump decât Î sexul. este puțin probabil că tarifele unisex vor fi stabilite undeva la mijlocul dintre cele plătite acum de bărbați și de femei pentru orice tip de asigurare. în iulie 2012. asigurătorii din statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să aplice prevederile Directivei privind egalitatea de gen. condițiile de piață predominante. din simplul motiv că femeile trăiesc. vârstă și starea sănătății. spune directorul executiv al companiei de servicii financiare Saga Services. Ceea ce înseamnă că oamenii care se pensionează în curând ar trebui să acționeze mai devreme. Cu toate acestea. un venit anual mai mare cu 6 procente decât femeile. iar femeile mai mult. impactul este mai greu de evaluat. are asigurat. Directiva europeană scoate în afara legii discrimarea între sexe. Asigurătorii spun că această creștere de tarife se datorează altor factori de risc care influențează prețul final. pensii și investiții NFU Mutual. la societatea de asigurări. în medie. așa că atât bărbații cât și femeile vor deveni egali în fața asigurătorilor. mai mult decât bărbații. Totul se va schimba însă din cauza noilor reguli stabilite de Bruxelles. un bărbat care vrea să cumpere o anuitate în următoarele câteva luni. se arată într-un material publicat recent de cotidianul The Independent. . primesc o rentă mai mare ca femeile.EUROPA 21 decembrie 2012 ziua în care femeile vor începe să plătească mai mult pentru produsele de asigurare Tarifele serviciilor financiare pentru sexul frumos au fost întotdeauna mai reduse. în prezent. în general. pe lângă factorul sex. pe de altă parte. Cu alte cuvinte. în medie. atunci când vine vorba de cumpăra o anuitate. de valoarea fondului de pensie acumulat. “Teoria arată că noile rate unisex se vor situa undeva între cele curente plătite de bărbați și cele plătite e femei. în cazul asigurărilor de viață. n data de 21 decembrie 2012. Bărbații. Pentru femei.

în general. deși acest lucru este posibil să se întâmple odată ce asigurătorii vor găsi un nou echilibru”. Asigurătorul LV= Liverpool Victoria spune că. pe termen lung. femeile plătesc mai mult decât bărbații pentru protecția veniturilor. bărbații plătesc mai mult cu 35% decât femeile pentru aceeași asigurare de viață. Va urma. Alte produse de protecție Primele de asigurare pentru alte acoperiri. femeile trăiesc mai mult decât bărbații. mai ieftine pentru femei. aceste costuri s-ar putea traduce pentru ele prin mai multe mii de lire sterline plătite suplimentar. și nu după ce prevederile directivei europene vor intra în vigoare. Acest lucru se va schimba din decembrie 2012 sau poate chiar mai devreme. „Dintre toate proiecțiile pe care le-am analizat până acum. șeful diviziei de cercetare pe segmentul pensiilor din cadrul companiei de servicii și consultanță financiară Hargreaves Lansdown.EUROPA S-ar putea ca. Britanicii se așteaptă mai degrabă ca asigurătorii să crească nivelul primelor pentru femei decât să scadă în mod semnificativ prețurile plătite de bărbați. astfel că asigurările de viață sunt. în Marea Britanie. o lungă perioadă de timp înainte ca prețurile să fie reduse din nou la asigurările de viață pentru femei”. În prezent. prețul anuităților să nu urce. consilier la brokerul Lifesearch. toate scenariile prevăd creșteri de preț pentru femei. Din acest motiv. de asemenea. britanicii sfătuiesc femeile care se gândesc să cumpere o asigurare de viață să facă acest lucru acum. spune Tom McPhail. vor fi. într-o primă etapă. spune Matt Morris. În cazul în care femeile vor plăti prime la aceleași niveluri oferite în prezent bărbaților. influențate de directiva europeană. probabil. 6 Jurnal de încredere . pentru că asigurătorii nu sunt obligați să aștepte până atunci pentru a introduce „prețul unisex”. cum ar fi cele pentru boli grave sau pentru protecția veniturilor. Asigurările de viață Statistic. dar mai puțin decât aceștia pentru acoperirea bolilor grave. Analizele de piață arată că. în mod curent.

spune Colin Payne. După data de 21 decembrie. iar femeile cu 16%”. din cauza frecvenței accidentelor pe care le produc. Diferențe exagerate de preț există în categoria șoferilor tineri. asigurătorii nu au schimbat indicatorii luați în calcul la stabilirea profilului de risc al asiguratului. Un studiu realizat de Asociația Asigurătorilor Britanici (ABI) estimează o creștere medie de aproape 25% pentru femeile cu vârsta sub 25 de ani. până acum. Este mult mai probabil că femeile tinere vor plăti mai mult”. statistic. spune Scott Kelly. prețul ce va fi plătit pentru riscul de boli grave va fi afectat și de alte reguli europene. “Pentru acoperirea bolilor grave. în timp ce pentru bărbații tineri. ceea ce înseamnă că femeile mai pot beneficia încă de tarife avantajoase la asigurările auto. care vor intra în vigoare la începutul anului 2013. în timp ce tarifele pentru bărbați vor crește cu 20%. Există însă și cazuri în care femeile plătesc mai mult decât bărbații. în general. În același timp. . șoferii tineri îi costă mai mult.com. de la compania de brokeraj Chapelgate Associates. asigurătorul estimează că femeile vor plăti mai puțin cu aproximativ 28% pentru această acoperire. pe lângă cele ale directivei privind egalitatea de gen. „Asigurătorii susțin că. cu 10% mai mult decât femeile. Începând din decembrie. șeful diviziei auto a brokerului de servicii financiare Gocompare. unde bărbații plătesc aproape dublu față de femeile de aceeași vârstă. bărbații vor plăti mai mult cu 6%. se estimează că. Dar tinerele femei conducători auto ar putea fi afectate în mod deosebit de schimbările care vor intra în vigoare după 21 decembrie 2012. Este puțin probabil că asigurătorii vor dori să absoarbă riscul pe care îl reprezintă șoferii tineri de sex masculin prin reducerea primelor acestora.femeile plătesc cu 65% mai mult decât bărbații pentru protecția veniturilor. cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani. brbații plătesc. Analizele realizate de site-urile de comparare a tarifelor la asigurările auto din Marea Britanie arată că. primele asigurărilor auto vor scădea cu apro- ximativ 10%. pentru acoperirea riscului de boli grave. Asigurările auto Statistica arată că femeile sunt șoferi mai prudenți decât bărbații.

Iar acest lucru se va întâmpla. condițiile au fost mai dificile. Cum privește brokerul Piraeus evoluția pieței de asigurări din prima parte a acestui an? Pe segmentul brokerajului. oarecum tendențioasă. în opinia mea. consider că în scurt timp. după nivelul primelor intermediate. unul evitat. pe fondul unei nevoi tot mai pregnante a consumatorilor pentru serviciile de consultanță și intermediere în domeniul asigurărilor. de nevoia de imparțialitate și de consiliere profesionistă. de la o vreme. după nivelul veniturilor obținute din activitatea de brokeraj. asigurători sau intermediari.INTERVIU Cristian Bălănică. mult mai mult decât în trecut. prin inaugurarea propriilor sucursale de asigurări. Cifrele brokerilor. Nu este deloc ușor pentru nici una din părțile implicate în domeniu. Suntem concentrați mai mult pe partea de retail și. să fie demontată de consumatorul final. mai provocatoare comparativ cu anii precedenți? Suntem în cel de-al patrulea an de criză. astăzi. ponderea primelor intermediate de brokerii de asigurări se va majora la peste 50%. Cum arată cifrele companiei comparativ cu prima jumătate a anului trecut? Suntem în marja de buget. prin oferte adecvate acestei perioade dificile. și în primii 10. în marile cartiere bucureștene. ale cărui cerințe de protecție sunt dublate. în România. chiar în cursul anului viitor. pentru o lungă perioadă de timp ca fiind “un rău necesar”. Cota de piață este un subiect de mult apus și. obținute în condiții de piață încă extrem de dificile. A fost nevoie de declanșarea crizei financiare pentru ca această opinie. de la 40% cât înregistrează în prezent. ci mai degrabă necesar în mod esențial industriei de asigurări. Cota de piață obținută se înscrie în țintele stabilite pentru acest an? Depunem eforturi în a asigura o retenție cât mai mare a portofoliului de clienți. în acest sens. director general Piraeus Insurance Broker: Încrederea consumatorului de asigurări se câștigă greu și se pierde ușor Brokerul de asigurări a fost perceput. mai mult decât oricând. Rezultatele de la finele primului semestru arată că Piraeus Broker se 8 situează printre primii 20 de brokeri. strategia pe care am adoptat-o este de a fi prezenți. însă ceea ce trebuie să învățăm cu Jurnal de încredere . Pe de altă parte. demonstrează că acest segment este nicidecum un rău necesar.

În același timp. la identificarea unor soluții de a fi mai aproape și de a înțelege nevoile consumatorului. te uiți la aceiași clienți. va reprezenta un câștig pentru toți . însă cu mult mai multă grijă. care aduc plus valoare prin bazinul de clienți retail pe care îl dețin.asigurător. acum.toții este lecția de profitabilitate. Cât la sută din cifra de afaceri a companiei a fost susținută de businessul bancar. în final. Când economia crește. Cum caracterizați rolul brokerului în asigurări? Asistăm de ceva timp la o reașezare a liniilor de business. ne-am concentrat și pe dezvoltarea segmentului de agenți externi. ceea ce. . te poți uita după clienți noi. o redistribuție a canalelor alternative de vânzări. cât de cel de leasing și cât de alți clienți? Veniturile generate de grupul financiar din care facem parte continuă să dețină o pondere însemnată în economia Piraeus Insurance. pe fondul restructurării activității companiilor de asigurare. În același timp. potrivit reglementărilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. pregătirea profesională continuă. Toate acestea vor conduce în scurt timp la o mai mare responsabilitate a brokerilor de asigurare față de proprii clienți. broker și client.

10 Jurnal de încredere . de oriunde din Europa. cheia atingerii acestui potențial. care se Piața de asigurări din România este caracterizată de foarte mulți ani ca fiind una �cu potențialÓ. Și aici cred că ar fi destul de multe de făcut. atât de către brokeri. consumatorii vor beneficia de o transparență sporită. cel puțin la nivelul încrederii care îi este acordată. ideeal că brokerul îi poate asigura o soluție de asigurare diversificată pentru nevoia de protecție imediată. s-a înrădăcinat. Un lucru este destul de cert. care este total atipică. în viziunea mea. Urmăresc temele europene cu destul de mult interes. asidue și consecvente. de-a lungul timpului.INTERVIU Ce anume considerați că ar trebui îmbunătățit în relația asigurător-brokerclient? Ar trebui pus un accent mai mare pe serviciile post vânzare. În același timp. cât și de către asigurători. pentru intermediarii din asigurări. în același timp. Având în vedere că protecția intereselor consumatorilor de produse financiare este astăzi o temă fierbinte la nivel european. Ce facem însă când același client are nevoie de îndrumare în cazul soluționării unei daune apărute în perioada contractului? Situația e diferită de la un broker la altul. întreaga industrie va avea de câștigat. însă nu știu care va fi deznodământul pentru piața de asigurări din România. Ce anume credeți că ar trebui făcut. aș putea spune. cum sau mai bine-zis cât de simplu/complicat este pentru un broker din România să susțină și să protejeze interesele clienților săi în fața asigurătorilor? O piață unică și echitabilă. precum și o protecție sporită a consumatorilor reprezintă dezideratele oricărei industrii de asigurare. reprezintă. în momentul în care noile reguli privind protecția consumatorilor vor deveni realitate. În conștiința consumatorului. astfel încât acest potențial să fie atins într-o mai mare măsură? Angajamentul faţă de continuarea politicilor de promovare a asigurărilor.

considerați că rezultaltele pieței. Sunt însă prea mulți factori care. să păstreze tendința pozitivă? Am văzut acest reviriment al industriei de asigurări. în definitiv. Nu poți ca. să oferi un tratament corect. . Încrederea consumatorului de asigurări se câștigă greu și se pierde repede. astfel încât această industrie să câștige la capitolul încredere? Cu părere de rău. încât predicțiile sunt dificil de realizat în acest moment. pe termen scurt cel puțin. atât pentru asigurători cât și pentru brokeri. atât din punct de vedere al prețului cât și al serviciilor oferite clientului. Plecând de la cifrele anunțate de CSA. după atâția ani de declin economic. dar potrivit unor strategii care să aibă ca punct central cerințele și nevoile clientului. afirm că. de la un moment dat încolo. și. reflectat de rezultatele anunțate pentru prima parte a acestui an. atât vei primi”. competitivitatea serviciilor post vânzare aproape că nu mai există. într-o perioadă scurtă. Mă aștept ca sfârșitul lui 2012 să confirme această creștere. potrivit principiului „atât ai plătit. pot influența acest domeniu.nimic din ceea ce se întâmplă acum nu are corespondent într-o altă perioadă de timp -. sa modifici vizibil strategia. pentru o perioadă de timp. în ansamblul său.va reflecta și asupra prețului pe care îl plătesc. Produsele și prețurile trebuie revizuite și adaptate acestei perioade . vor reuși. Este piața de asigurări din România una competitivă cu adevărat din punct de vedere al calității serviciilor post-vânzare? Ce anume considerați că ar trebui făcut.

care fac vulnerabile anumite zone ale economiei. din 2002 şi până în 2011. în ceea ce priveşte sectorul non-viaţă. industriei de re/asigurare Mike McGavick. McGavick a arătat că. Preşedinte al companiei de anuale a reasigurătorilor.şi două din sectorul energetic .8%”. această industrie va atrage tot mai puţin capital „şi trebuie făcut ceva pentru a inversa această tendinţă”. fie eşuăm şi vom asista la adâncirea acestui declin”. Scenariul a fost prezentat în cadrul întâlnirii Mike McGavick. la Monte Carlo. vor fi folosite 4. Apple este cea mai valoroasă companie. nu se joacă cu cuvintele atunci când vine vorba de poza sumbră. Totuşi. a spus acesta. prin produse de re/asigurare adaptate noilor condiții economice. a conchis acesta. McGavick şi-a argumentat ideea arătând că. sistem ce ar putea forţa asigurătorii şi reasigurătorii să pună cât mai mult capital deoparte. Sectorul energetic este considerat de McGavick ca fiind cel mai bun indicator al prosperităţii rasei umane. sectorul asigurărilor şi reasigurărilor începe să aibă un rol tot mai puţin important în economie. Una dintre cele mai rapide schimbări în tehnologie poate fi observată în domeniul telefoanelor de ultimă generaţie. sigurările şi reasigurările încep să nu mai aibă importanţă în ochii societăţii. treptat. trei sunt din industria IT . „Am involuat de la 3. s-au înregistrat o serie de succese în prevenirea acestora. Concentraţi-vă asupra pieţelor emergente. dar există un număr însemnat de persoane care totuși nu cumpără astfel de produse de asigurare. în top cinci companii la nivel internațional. 12 Jurnal de încredere . la 2. Microsoft şi IBM . „Este exact opusul măsurilor ce ar trebui luate pentru stimularea inovaţiei. Pentru a-şi întări ideea. referindu-se la accidentul petrolier cauzat de British Petroleum. a spus McGavick. „Când devenim prea mici. „acea parte a economiei care alimentează totul”. în timp ce industria asigurărilor/reasigurărilor a avansat cu „ A 2. în 2010. până în anul 2020. inovaţi.5%. în contextul în care compania era autoasigurată. suntem irelevanţi. a industriei de re/asigurări. pe care îl vede ca „transformând totul”. reasigurare XL McGavick a subliniat că sectorul asigurărilor de proprietăți și bunuri a înregistrat un oarecare succes în distribuţia inovaţiei tehnologice. puneţi la punct noi produse şi oferiţi potenţialilor clienţi acoperirea de care au nevoie sau riscaţi să deveniţi lipsiţi de importanţă – acesta Când devenim este mesajul principal pe care l-a transmis prea mici. McGavick a dat ca exemplu sectorul tehnologic. a spus McGavick. suntem irelevanţi”.OPINII Creșterea industriei de re/asigurare este prea puțin relevantă în economia globală Preşedintele reasigurătorului XL. Dacă nu se vor lua măsuri. erau folosite în jur de 1. Trebuie să luptăm pentru a recâştiga terenul pierdut”. Acesta a subliniat că.5 miliarde de astfel de aparate.8% pe an. În încheiere. Nu aşa vom deveni mai relevanţi. care a arătat că principalul său proiect este identificarea „acelor companii a căror misiune este să distrugă sectoare industriale întregi şi să le treacă în telefoanele de ultimă generaţie”.ExxonMobil şi China Petroleum. acest lucru este singurul element pe care industria asigurărilor nonviaţă îl poate oferi clienţilor săi.4% din activitatea economică globală.Apple. produsul intern brut global a crescut cu 3. subliniind că cei care cumpără produse de asigurare devin tot mai puţin importanţi în marile organizaţii. Acesta a atras atenţia asupra golurilor din sistemul asigurărilor-reasigurărilor. în contextul în care rolul lor nu mai este esenţial în protecţia câştigurilor companiei. în timp ce valoarea industriei americane de asigurări nonviaţă este estimată la doar 176 miliarde de dolari. Cu o valoare de peste 700 de miliarde de dolari. cofondator al Netscape. acesta a spus că rolul jucat de industria asigurărilor în acest eveniment a fost minimal. de ansamblu. McGavick a atras atenţia asupra implementării Sovency II.3 miliarde de telefoane inteligente. şi pe cel al energiei. Totuşi. În ceea ce priveşte întreruperile înregistrate în fluxul de afaceri. McGavick consideră că implicațiile acestor schimbări vor fi imense. Acesta a subliniat că după criteriul valorii de piaţă. Mike McGavick. Șeful reasigurătorului XL a “ vorbit apoi despre o prezentare făcută de Marc Andreessen. Fie luăm atitudine faţă de această evoluţie şi îi dăm locul cuvenit în economie. iar estimările spun că. inclusiv sectorului energetic.

INTERN Cum arăta piața de asigurări în S1 2012 2011 2010 Sursa graficelor și tabelelor din grupaj: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor .

2011 (%) +3.516.06. 2012/ 30. potrivit cifrelor preliminare centralizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.274.776.067 828.08 +3. Primele brute subscrise pentru asigurări generale au totalizat aproape 3.38 +2.362 857. la data de 30 iunie 2012. Pe segmentul asigurărilor de viață. Categorii de asigurări Asigurări generale Asigurări de viață Total Prime brute subscrise 30.867 860.70 “ 14 “Tendința de ușoară creștere.43 Prime brute subscrise 30.38% a volumului de prime brute subscrise. care va trebui să identifice noi soluții de protecție la o gamă de riscuri aflată în continuă schimbare”.06.629 4. în primul semestru din acest an.104 Evoluție 30.386.1 miliarde lei.022.286.06. Condițiile macroeconomice locale și internaționale vor continua să pună presiune pe industria de asigurări.06.7% comparativ cu aceeași perioadă din 2011. președinte CSA Jurnal de încredere . dar și a celor de protecție a asiguraților. s-a înregitrat o scădere cu 0.2010 (%) -10. un volum total de subscrieri de peste 4.772.2012 (lei) 3.06.06.123.131.789. ceea ce reprezintă o creștere cu 3. pe care s-a înscris piața de asigurări de la începutul acestui an.INTERN Piața de asigurări a înregistrat. Constantin Buzoianu.1 milioane lei.3 miliarde lei.2011 (lei) 3.81 -7.696 Prime brute subscrise 30.06.54% față de același interval al anului trecut.410.385. nivel în creștere cu 2. care totaliza 857.162.742 4. 2011/ 30.860 4.727 Evoluție 30.2010 (lei) 3. va putea fi menținută pe termen lung doar prin consolidarea politicilor de management al riscului.345.987.54 -0.

mijloace de transport naval VII. credite XV. bunuri în tranzit VIII.02% 2. protecție juridică XVIII.692 7.589 996.000 500.418 11.86% 100% Pondere clasă în total PBS asigurări enerale la 30.82% 0.629 3.766.000. II 2012 Asigurări viaţă Asigurări generale 0 Primele brute subscrise.837.366.00% 0.516.2012 1. răspundere civilă generală XIV.437 605.000.36% 0.91% 0.031.000.06.905 68.857.385.000 2.19% 8.37% 37.663.093.936.091 13.339 6.449.30% 0.24% 0.162.123.94% -41.56% 17.014.056 40.067 860.281. accidente II.000 3.274.162.984 11.61% 16.296.479 932.386.44% 0.470.000.147 14.246.000.897.34% 0.84% 100% lei .499 95.04% 0.Piața de asigurări.986.197 1.564 1.15% 1. sănătate III.05% 2.75% 28.06.130.977.711 24.430 11.903 53.362 Evoluție (%) 55.000.858.987.789.39% -7.2012* 40.000. asistență a persoanelor în dificultate Total PBS 30.349.898.000.985 87.15% 2.00% -22. II 2011 Trim.05% 0.245 12.867 857.51% 0.253 19.43% 0.826.2011 0. răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian XII.500.274.118.000.892 8.485.74% 34.47% 118.286.517 27.704.000 Trim.07% 3.386.860 3.14% 132.742 3.25% 0.90% -28.100.000.19% -14.62% 2.223 1. mijloace de transport feroviar V.06.221.16% 1. după primele două trimestre din 2012 4.06.03% 1.619 8.24% 0. II 2010 Trim. pierderi financiare XVII.350 89.721 544.757.47% 0.69% -6.654 7.158 3.16% 180.362 4.000 828.20% 3.958.857 20.409 95.11% 2. mijloace de transport aerian VI.613.867 30.28% 0.000 1. incendiu IX.mijloace de transport terestru (Casco) IV.19% -10.390. bunuri X.30% -0.747 27.36% 31.78% 35.000.734.500.38% 0. raspundere civilă pentru mijloace de transport naval XIII.575 3.500.000.152 10.54% Pondere clasă în total PBS asigurări enerale la 30.000 1.231.49% 0.286.250.62% 19.073 6.334 1.000 2.500.79% 2. pe clase de asigurări generale Clasa de asigurare I.2011 26.980. răspundere civilă pentru vehicule (RCA+ CMR) XI.019 266. garanții XVI.128.000 3.00% 0.76% 0.63% 2.000.

51 Trim.79 Trim.41 7. II 2011 13.39 38.58 35.53 Sud Sud-Est 48.15 31.85 35.41 34.07 5.76 29.66 Bucuresti și Ilfov 7. II 2010 10.63 28.47 16.INTERN Ponderea principalelor clase în total prime brute subscrise pentru asigurări generale 0 20 40 60 80 100 Trim.11 Sud-Vest Vest 16 Jurnal de încredere .13 Centru Nord-Est Nord-Vest 8. II 2012 20.49 Alte clase Clasa X Clasa VIII Clasa III Distribuția primelor brute subscrise pe zone de dezvoltare 4.04 6.53 7.97 14.

211 86.16% 0.253.06.97 28.667 27.908 1.85 16. asistență a persoanelor în dificultate Total 30.63% -49. pierderi financiare XVII.55% 158.75% -60.628 11.401.47% 0.165.054.99% 0. răspundere civilă generală XIV.90% 1.982 3.58 0 Alte clase Trim.509.972 1. raspundere civilă pentru mijloace de transport naval XIII.101.428.50% . mijloace de transport aerian VI. II 2011 Trim.358 4.22% -63.897.41 10 Clasa III Clasa VIII Clasa X 10.750 0 10.06.15% 1.18% 0.343.03% -21.17% 0.33% 0.187 9.31% 2.2012 0.583.Dinamica ponderii principalelor clase in total prime brute subscrise pentru asigurări generale 35.2012* 6.2011 7.996 3.986.815.13% 0.793 2.20% 44.258 80.16% 6.578 819.146 966.06.590 57. credite XV.15 35.129.921 0 10.2011 0.425 14. mijloace de transport naval VII.51% Pondere clasa in total la data de 30.682 2.644 66.25% 0.765.237 204.56% Crestere nominala -10.84% Pondere clasa in total la data de 30.389 0 3.69% 0.857. garanții XVI.331.135.19% 91.905.62% -49.80% -70.54% 0.688 107.582.00% 0.007. răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian XII.47 30 20 14.00% 0.05% 4.73% 38.211 1.59% 2.06.941.01% 0.025.888 1.39 13.51 38. sănătate III. incendiu IX.575 30.mijloace de transport terestru (Casco) IV.675.46% 0.477 4.35% 42. mijloace de transport feroviar V.637.769.00% 0.06% 0. II 2010 Trim. II 2012 Indemnizațiile brute plătite pe clase de asigurări generale Clasa de asigurare I.56% 20.07% 0.790 998.75% 153.545. accidente II.06% 0.832.930 5.372.49 19.444 2.916 135.29% 0.041.588.76 34. bunuri în tranzit VIII.31% -5.113.79 40 31.97% 0.00% 0.234.216 29. răspundere civilă pentru vehicule (RCA+ CMR) XI.63 20.799 15.251 1.187.142 940.446 1. protecție juridică XVIII. bunuri X.39% 0.64% 3.19% 48.82% 7.09% 0.00% 0.09% 14.229.79% 51.

34% 0.12% 100% 1. Asigurări de căsătorie.304 149.06.06.236 67.742 109. anuități și asigurări de viață II.57 Valoarea răscumpărărilor plătite. pe clase de asigurări de viață Pondere în total "Evoluție PBS (%) asigurări de viață 30.2012 56. Asigurari permanente de sanatate B1. Asigurări de sănătate Total 210.78% 37.305.123.35% față de aceeasi perioadă din 2011.648.02% 0.50% 682.663.172.082. asigurări de naștere III.80% 13.44% 34.847.2011 30. www.27% 0.03% 1.144.495 57.13% 15.06.259.326 -3. a înregistrat o creștere nominală cu 6.06. Asigurăm tot ce contează pentru tine.00% 0.06. Asiguări de viață.337. Asigurari permanente de sanatate B1.379.groupama.070.65% 0.946.99% 62.102.430 55.386 2.2011 enerale la (%) 30.294. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii IV.274 5. Situatia răscumpărărilor totale și parțiale (lei) Indicator 30.202 1258.480 146.751.2012 I.74% 61.06.887. Asigurări de căsătorie.53% 1.903.52% 40.99% 100% I.65% 400.2011 62.437.26 +6.063 195. Asigurări de sănătate Total 526.587. la cererea asiguraților.35 +6.06. asigurări de naștere III.158 2.06.00% Pondere în total PBS asigurări DE VIAȚĂ 30.78% Clasa de asigurare 30.2011 (%) +6.04% În primele două trimestre din acest an.02% 127.38% 0.2012 Evoluție 30. din care: • răscumpărări totale • răscumpărări parțiale 193.204 -26.79% 17.06.13% 37. maturități și răscumpărări plătite.74% 1.716 472.12% 0.804 412.Prime brute subscrise pe clase de asigurări de viață Pondere clasă în "Pondere total PBS clasă în total asigurări la 30.805 14. Obții rapid și simplu toate informațiile despre produsele și serviciile noastre.667 857.465.06. A i oricând stadiul dosarului tău.957 2.2011 (%) 59.70% 0.2012/ 30.06.668 136.247 339.633 140.92% -0.162.46% 0.358 101. Asiguări de viațăa.47% Indemnizații brute.307 208.305 107.91% 0.606 5.2011 30.52% 100% 356. Asigurări de accidente (inclusiv accidente de munca și boli profesionale) B2. volumul sumelor plătite cu titlu de răscumpărări totale și parțiale.02% 0.767.06.457. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii IV.08% 295. Ești sigur că apelul tău va prioritar.848 202.11% 0. Asigurări de accidente (inclusiv accidente de munca și boli profesionale) B2.003 59.ro 18 Jurnal de încredere .111 71.99% 1. anuități și asigurări de viață II.812 -8.95% 100% 1.2010 30.2012* Evoluție Clasa de asigurare 30.173 APELÂND SERVICIUL ALO GROUPAMA: Îți înregistrezi daunele auto și te programezi la constatare.

II 2012 Trim.000.06.2010 30.331. II 2012 Volumului indemnizațiilor brute plătite aferent asigurărilor obligatorii și facultative de locuințe 50.251.216 200.000 100.799 107.985 544.000.000. II 2010 Trim.000.861.350 700.481 Trim.058 Asigurări obligatorii de locuințe 0 0 13.000 lei .000.000 19.251.000 Dinamica volumului primelor brute subscrise aferente asigurărilor obligatorii și facultative de locuințe 0 70.481 3. II 2011 94.986.000.000.626 19.726 20. II 2011 Prime brute subscrise Indemnizaţii brute plătite Asigurări facultative de locuinţe Asigurări obligatorii de locuinţe Trim. II 2011 19.380.147.000.405.051.facultative și obligatorii Data 30.2011 30.000.000.331.485.000.000.000.000 350.768.897.820 lei Primele brute subscrise și indemnizațiile brute plătite pentru clasa VIII “Asigurări de incendii și alte calamități naturale” 522.000 210.000.06.623 19.820 Trim.929 605.000 140. II 2010 74.000 40.726 121.561 135.165.897. II 2012 0 10.000 Trim.000.000.000 0 Trim.961 74.INTERN Asigurările de locuințe Evoluția asigurărilor de locuințe .563 40.626 310.000 0 Trim.694.000 400.613.897.000 280.965 19.000 600.2012 Indicatori Prime brute subscrise Indemnizații brute plătite Prime brute subscrise Indemnizații brute plătite Prime brute subscrise Indemnizații brute plătite Asigurări facultative de locuințe 229.000 300.000.06.000 500.726 273.058 30. II 2010 lei Trim.585 121.000 Asigurări facultative de locuinţe Asigurări obligatorii de locuinţe 40.

239.402 22.251.147 20.000 200.2 Bucuresti și Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud 49.907.2010 1.107.2012/30.445.613 -36.678 reasigurare (lei) Indemnizații brute 19.332 400.897.79 Bucuresti și Ilfov Centru Nord-Est 7.000 150.000. II 2012 Distribuția pe regiuni de dezvoltare a primelor brute subscrise aferente clasei VIII asigurări de incendiu și alte calamități naturale 6.000 Prime brute subscrise 229.29 Sud-Est Sud-Vest Vest 20 Jurnal de încredere .405.000 300.730 19.000.000 Evoluția primelor brute subscrise.000 0 Trim.068 30.793.06.06.06.08 Nord-Vest Sud Sud-Est Sud-Vest Vest 7.000. II 2011 Trim.06.331.431.000.623 (lei) Prime brute cedate în 58.353.726 30.768.000.965 68.88 6.100 273.29 7.000.000.39 49.421.686.25 4.) 30.487 310.2011 2.626 plătite (lei) 350.000.42 8.563 91. II 2010 Prime brute subscrise Prime brute cedate în reasigurare Indemnizaţii brute plătite 250. a primelor brute cedate în reasigurare și a indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările facultative de locuințe Trim.000 50.000 100.06.877 40.058 Evoluție 30.2011 1.646.051.2012 4.INTERN Evoluția asigurărilor facultative pentru locuințe Indicatori Număr de contracte în vigoare (buc.

06.924 1.386.11% .795.362 asigurări de viață (lei) 860.434.06.286.103 2.2011 30. totalizau aproape 325.772.867 3.615 9.056.274.742 Prime intermediate asigurări generale (lei) 1.082. Potrivit cifrelor centralizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.125 325.75% Evoluția gradului de intermediere Prime brute subscrise Data 30.491 52.647.416 1. veniturile obținute din activitatea de brokeraj.24% față de aceeași dată a anului trecut.70% Prime intermediate(lei) 1.71% asigurări de viață 4.96% Venituri din activitatea de brokeraj(lei) 298. Indicatorii pieței de brokeraj în asigurări S1 2012 Data 30.180 asigurări de viață (lei) 35.594 14.286.24% prime intermediate/PBS* 35.2012 Variatie 2012/2011 % *PBS=prime brute subscrise Prime brute subscrise(lei) 4.8 milioane lei.INTERN Piața de brokeraj în asigurări Valoarea primelor intermediate de brokerii în asigurări a depășit 1. nivel în creștere cu aproape 15% față de perioada similară din 2011.6 miliarde lei.62% 39.2012 asigurări generale (lei) 3.756.433. în creștere cu 9.410.860 857.022.06.595.414 Grad intermediere Prime intermediate/PBS asigurări generale 44.397.06.378.727 4.162.20% 48.2011 30.123.131.10% 6.385. raportate la data de 30 iunie 2012.196. în primul semestru al acestui an.

259 lei a fost intermediat de 20 de brokeri. în timp ce primele intermediate pentru asigurările de viata au reprezentat 6.2011 – 30.699.INTERN Evoluția primelor brute subscrise de asigurători și a primelor intermediate de brokerii de asigurare (30.500 2.500 1.12 3.274 35.39 Asigurări viaţă Asigurări generale 4.000 2.500 860. în intervalul ianuarie-iunie 2012.500 3.06. ceea ce reprezinta 50. un total de 838.71% din totalul primelor brute subscrise de asigurători pe acest segment de piață.2012 Primele intermediate de brokeri pentru asigurări generale au reprezentat 48.06.595 1.000 857.000 500 0 Prime intermediate brokeri 30.29 1.2011 Prime brute subscrise Prime intermediate brokeri 30.398 Prime brute subscrise 3.06.162 3. 22 Jurnal de încredere milioane lei .2012) 4.38 1.11% din volumul subscrierilor în acest sector.000 52. Din valoarea primelor intermediate pentru cele două categorii de asigurare.91% din totalul primelor intermediate de brokerii în asigurări.06.

381.581.375 50.79 19.52 11.493 830.527.273.6 22.136 8.031.12 6.453.093 12.327 4.REASIGURARE CAMPION BROKER DE ASIGURARE MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.311 66.907 5.838 5.420 13.02 350 300 30.06.685.396 36.589.422 4.434.21 0 c) regularizări în caz de daune d) comisariat de avarii e) alte activităţi: în legătură cu obiectul de activitate milioane lei .647.214 28.2011 30.912.870.010 24.06.869 33.959.) S.06.45 Valoarea primelor intermediate (lei) 82.32 19.A.79 23.42 % veniturilor in primele intermediate 19.574 24. DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE GRAS SAVOYE ROMANIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE OTTO BROKER DE ASIGURARE AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE MAXYGO BROKER DE ASIGURARE VBL BROKER DE ASIGURARE SRL Total 20 de brokeri Total General Total 20 de brokeri / Total General (%) Total venituri din activitatea de  brokeraj (lei) 16.594 50.818 9. după valoarea veniturilor obținute din activitatea de brokeraj Denumire broker de asigurare UNICREDIT INSURANCE BROKER SAFETY BROKER DE ASIGURARE PORSCHE BROKER DE ASIGURARE MARSH .923 50.615 50.827.2012) 325.692 21.2011 – 30.27 3.78 23.97 21.76 33.15 b) efectuarea inspecţiilor de risc 2.155.386 19.199.776.20 289.164 6.92 23.862 10.581 4.551 6.740 12.046 25.662 8.756.355 1.40 6.54 18.512.170.05 310.1 11.17 21.383.18 50 a) negocierea contractelor de asigurare și reasigurare 1.247.098 325.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE DESTINE BROKER DE ASIGURARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE ZURICH BROKER DE ASIGURARE .258.807.312 44.664.072 5.107.529 32.147 4.783 40.I.84 26.673.563.867.437.768 19.168 4.89 24.426.078.Top 20 brokeri de asigurare.744.B.941 5.990.344.76 298.500 108.15 23.20 Total venituri din activitatea de brokeraj 4.792 164.963.15 16.973.457 13.06.594.914.927 12.819 18.44 14.36 0.REASIGURARE RCI BROKER DE ASIGURARE AIR BROKER ASIGURARE REASIGURARE PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA D&CA INSURANCE BROKER AON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE .95 37.303.14 19.77 Evoluția veniturilor din activitatea de brokeraj (30.51 34.041.01 15.591.428 89.522.2012 250 200 150 100 1.644.823.

Dacă prin această metodă. cum și de ce fraudează companiile de asigurări Frauda afectează industria globală de asigurări. ce va fi publicată în această toamnă sub egida Editurii UNSICAR. ceea ce este destul de dificil. între 31 și 50 de ani (73%). este confirmată suspiciunea primară că există o încercare de fraudă. Acestea ar fi principalele concluzii ale lucrării “Criminalitate împotriva asigurărilor”. după o analiză intensivă a suspiciunilor și o culegere corespunzătoare a probelor materiale. cu studii peste medie. printre care se numără: • Identificarea cererilor de despăgubire care au la bază o încercare de înșelăciune. Potrivit autorilor. Dar. care se bazează pe cele șapte “întrebări de aur”. potrivit cercetărilor poliției. utorii acestei lu­ crări. după cum urmează: sex masculin (93%). în Austria. asigurătorul trebuie să discute cu cel ce prezintă cererea de despăgubire. demonstrează că înșelăciunea împotriva asigurărilor nu este un delict minor. este esențial ca asigurătorul să încerce să obțină informații despre personalitatea solicitantului despăgubirii și despre motivele care l-au determinat să acționeze astfel. Potrivit autorilor lucrării. • Asigurătorii trebuie să dispună de cunoștințe fundamentale ale tehnicilor criminalistice. dar și limitarea ratei decesului. asigurătorii trebuie să parcurgă câțiva pași importanți. în anul 2005. Specialiștii care au studiat fenomenul fraudei în asigurări 24 Jurnal de încredere . tradusă de Ionel Dima director general al AVUS International. din cadrul companiilor de asigurare. Maximilian Edelbacher și Michael Theil. se înregistrează anual mai mult de trei milioane de avizări de daună). iar eficiența asigurătorilor în combaterea acestui fenomen ar putea aduce reducerea primelor de asigurare. în procesul de descoperire a înșelăciunii. și nu se aplică celui care comite frauda în asigurări. această imagine a autorului fraudei corepunde criminalității interne. Cine sunt autorii fraudei în asigurări Un studiu publicat de PriceWaterhouseCoopers AG WPG. în condițiile în care asigurătorii se confruntă anual cu un număr foarte mare de dosa- A re de daună (de exemplu.ACTUALITATE xxxx Cine. iar asigurătorii ar trebui să pună accent pe metodele de prevenție și de eradicare ale acestui fenomen. descrie autorul tipic al fraudei în asigurări.

nu apar în evidențele poliției.o anchetă după metoda cercetării cauzelor multidimensionale”. Cel mai des întâlnite răspunsuri ale asiguratului la întrebarea de ce a comis frauda în asigurări. de regulă. să se poată împiedica apariția nefericirii sau a unui incident. Pe segmentul asigurărilor medicale. autorul lucrării “Frauda în asigurări . nu există particularități în ceea ce privește caracteristicile acestora. Asigurarea trece drept subtitut al bisericii și trebuie să ofere protecție față de frica de viață și față de moarte. prelucrate de Gerhard Schwarz. ce vor fi îndreptate împotriva societății de asigurare. Experiențele arată că 80% dintre infractori se află la prima abatere și. De aici. femeile reprezintă majoritatea fraudatorilor. Rezultatele studiilor în domeniul fraudei în asigurări arată că aproximativ o treime din cei condamnați din cauza înșelăciunii în asigurări vor mai comite cel puțin încă o dată fapta respectivă. în cele din urmă. arată că trebuie să se foreze adânc în spiritul uman și în dimensiunile sociale ale acțiunilor.spun că majoritatea fraudatorilor sunt de sex masculin (59%) și căsătoriți (61%). culpa pentru producerea daunei nu este atribuită propriei persoane. Motivele comiterii fraudei în asigurări Gerhard Schwarz. sunt următoarele: •p entru că nu afectează pe nimeni personal •p entru că plătesc întotdeauna și. se pot dezvolta dezamăgirea și agresiunea. Potrivit celor care analizează acest fenomen. și anume că prin plata la timp a primei de asigurare nu poate împiedica producerea unui eveniment nefericit. în mod magic. În momentul în care o persoană își dă seama de această autoamăgire. vreau să obțin ceva •p entru că o daună nu a fost acoperită • pentru că e foarte simplu pentru că am dificultăți financiare •p entru că așa am fost sfătuit •p entru că vreau să mă răzbun pe cei puternici •p entru că vreau să-mi ajut prietenii • pentru că toți fac asta •p entru că am fost tratat impersonal de către societatea de asigurări •p entru că frauda aparține afacerilor •p entru că societatea de asigurare trebuie tratată ca loteria și jocurile de noroc •p entru că mi-a fost sugerat de reprezentantul societății de asigurare •p entru că reclama promite . ci societății de asigurare. pentru că fenomenul asigurării este asociat cu tematica religioasă. se speră ca. Prin plata unei prime de asigurare.

000 de dolari. După arestarea sa. ia permis acestuia să folosească explozibilul. deoarece au obstrucţionat investigaţiile.000 de dolari la suma oferită de autorități. sentinţa i-a fost comutată la închisoare pe viaţă. Proksch a fost primul soţ al actriţei Daphne Wagner. în contextul comiterii unei fraude de proporţii în asigurări. avocatul Michael Blutrich. A revenit incognito în Viena. Doi alţi foşti miniştri şiau pierdut poziţiile. după ce 26 a arătat că acesta transporta echipamente foarte scumpe. a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. în anul 2004. în urma unei explozii ce ucidea şase oameni. a cerut asigurătorului despăgubiri de 20 de milioane de dolari. Cea mai mare fraudă în asigurări din istoria SUA Sholam Weiss este un fost om de afaceri american. Autoritățile americane au susținut că frauda împotriva asigurătorului National Heritage a fost demarată la începutul anilor 1990. proprietarul vasului şi al faimosului magazin vienez de delicatese Demel. ministrul s-a sinucis. În jur de 20 de persoane au fost implicate în această mega-fraudă. care era și acţionar în compania lui Proksch. Pe 11 martie. folosite pentru extragerea minereului de uraniu. După ce faptele sale au fost date în vileag. 1991. care reprezintă cea mai mare fraudă împotriva unei companii de asigurare din Statele Unite. David Mearns.FBI a pus la bătaie 95. sondajele arată că în jur de 25% dintre asigurați consideră ca fiind acceptabilă manipularea valorilor daunelor. A murit pe 27 iunie. sunt cele mai severe. Pound a murit în închisoare. vaporul Lucona se scufunda în Oceanul Indian. în 1988. Un fost ministru de externe a fost pedepsit pentru că a falsificat documentele ce confereau legitimitate vasului şi încărcăturii. în 1989. Ministrul Apărării. Cazul Lucona Omul de afaceri austriac Udo Proksch a fost condamnat în 1991 pentru uciderea a şase persoane. Proksch s-a refugiat în Filipine. iar una dintre ele Keith Pound a primit o sentință de 750 de ani de închisoare plus obligația de a restitui 139 milioane de dolari. prieteni cu Proksch. Weiss a secătuit de bani compania de asigurări de viață National Heritage. care a demonstrat că vasul a fost scufundat prin folosirea unei bobmbe cu ceas. după ce Hans Pretterebner a publicat o carte despre întregul scandal. în timpul unei operaţii pe cord. fiica lui Wieland Wagner și stră-strănepoata marelui compozitor Richard Wagner. care a fost condamnat la 845 de ani de închisoare pentru crimă organizată și restituirea a aproximativ 250 milioane de dolari. la vârsta de 51 de ani. Weiss a fost eliberat pe cauțiune și a fugit din țară. contrabandă cu bunuri furate. Proksch. Un an mai târziu. pronunțate pentru cazuri de “criminalitate a gulerelor albe”.ACTUALITATE mai mult decât în realitate • pentru că nu trebuie să muncesc • pentru că asta îmi ridică stima de sine • pentru că e un delict minor. astfel încât să fie compensată o posibilă franșiză prevăzută în contractul de asigurare. În același timp. dictatorul Fer- dinand Marcos. Lucona a fost găsit de un vânător de vase scufundate. însă. spălare de bani. Weiss se evaporase cu banii companiei de asigurare. Toate acestea fiind în conexiune cu o înșelăciune de 450 milioane de dolari. fals în acte și uz de fals. dar a fost recunoscut şi arestat. pentru fraudă electronică. În 1977. însă acestea au fost dezamorsate de o serie de politicieni austrieci. Proksch avea să moară în închisoare în anul 2001. iar la această schemă au participat și alți oameni de afaceri. Ulterior. Rezultatele acestor sondaje a arată că aproape la același nivel se află și disponibilitatea asiguraților de a prezenta informații false cu privire la factorii care influențează calcularea primelor. Jurnal de încredere . iar perioadele de detenție sunt cele mai îndelungate din istoria Statelor Unite. ascunzându-se timp de un an de zile în Austria. mai mulţi demnitari austrieci de rang înalt au fost condamnaţi pentru implicarea în acest caz. Suspiciunile de fraudă au apărut. În 1990. 2001. Recompensele oferite în acel moment (1999) pentru capturarea lui Weiss au fost impresionante . înșelând asigurații din Florida. iar regularizatorii de daune veneau cu un bonus de 25. Criminalul austriac a locuit în palatul bunului său prieten. Sentințele impuse pentru Sholam Weiss și complicele său.

.

EXTERN Ce pedeapsă riscă un om de afaceri care a fraudat asigurătorii din New York cu 10 milioane de dolari Scott Sanders. pentru care este pasibil de o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Începând din 2003. atât la companiile private de asigurări cât și la Planul de Asigurare al Automobilelor din New York. De asemenea. Ca urmare a acestei scheme. pentru flotele de autovehicule (inclusiv pentru firmele de închirieri și pentru ambulanțe) din statul New York este obligatorie răspunderea comercială și acoperirea pagubelor materiale. împotriva lui există cinci capete de acuzare de fraudă electronică. fie prin Planul de Asigurare al Automobilelor din New York. pentru care este pasibil de o sentință minimă obligatorie de doi ani de închisoare. Autoritățile au spus că din 2003 și până în 2012. Sanders. Companiile de asigurare percep prime substanțial mai mari pentru vehiculele care sunt garate sau exploatate în orașul New York. Sanders a controlat flote de vehicule comerciale care erau garate și operau în orașul New York. societățile de asigurare au emis polițe la prime mai mici de- cât în cazul în care informațiile ar fi fost furnizate în mod corect. pentru fiecare dintre acestea pedeapsa maximă fiind de 20 de ani în închisoare. Sanders a ajutat și alți proprietari de flote auto să obțină prețuri mai mici la polițele de asigurare. De asemenea. 28 Jurnal de încredere . Pe baza acestor declarații inexacte. oficialtățile americane pretind că societățile de asigurări din New York au fost fraudate cu peste 10 milioane de dolari. proprietarul unei flote de vehicule comerciale din NewYork a fost acuzat. cotații mai mici pentru contractele de asigurări încheiate. în care a declarat că vehiculele pe care le deține operau și erau garate în afara orașului New York. prin depunerea de cereri frauduloase de asigurare. Proprietarii de flote obțin asigurările auto fie prin intermediul pieței private. a fost acuzat de conspirație pentru a comite fraudă prin furnizarea de informații false prin poștă și via e-mail. și unul cu circumstanțe agravante de furt. prin aceeași practică. În același interval. pe parcursul a nouă ani. S anders a fost acuzat că a obținut. în vârstă de 43 de ani. la începutul lunii august 2012. pentru o fraudă în asigurări în valoare de cel puțin 10 milioane de dolari. el a completat cereri de asigurare auto. Primele de asigurare iau în calcul aria în care autovehiculele operează și sunt garate.

a căzut. din cauză că a fost atacat de o pasăre. pentru că o rață. scrie Insurance Journal. protagonista unui scandal care depășește scenariul Păsărilor lui Hitchcock EXTERN Un jucător de golf a dat în judecată primăria Maui din Hawaii. dar pretinde că aceasta avea “dimensiuni mari”. Sakamura ar fi suferit o fractură de spate. sau poate o gâscă. întrucât nu au mai fost raportate astfel de atacuri. Cotidianul The Maui News.O biată rață. Ray Sakamura solicită despăgubiri pentru vătămare corporală. citat de Insurance Journal. Jucătorul nu știe dacă pasărea care i-a provocat “prejudicii” a fost o rață sau o gâscă. după ce a fost “mușcat” de picior. El spune că. arată că municipalitatea a permis păsărilor să trăiască pe proprietățile unde se află terenurile de golf. . În urma acestui incident. l-a atacat pe unul dintre terenurile de golf din Maui. fără însă a avertiza jucătorii. Avocații primăriei susțin însă că plângerea lui Sakamura este lipsită de temei. iar pasărea și-a continuat atacul asupra mâinilor sale.

simplii muritori. Pe deasupra. cu un venit mediu. se mai mizează pe rude. afirmațiile enunțate ar rămâne valabile? Este o întrebare la care ar trebui să răspundem onest .europalibera. ba chiar habar nu au ce înseamnă ele. Aici nici măcar asigurările locuinţelor nu au câştigat teren. Pur şi simplu. Păi. într-un spaţiu în care haosul şi mişmaşul au tot făcut ravagii. Poţi muri oricând. Mărturisesc că reflecţiile astea despre asigurările de viaţă mi se par de-a dreptul puerile în situaţia în care se află Republica Moldova de ani de zile.EXTERN Asigurarea de viaţă în fieful sărăciei Materialul a fost publicat recent pe site-ul www. „Dar oare faptul că în ţara asta nenorocirea poate veni oricând. Au mai spus specialiştii că oamenii în vârstă. iar moartea omului e o poveste cu totul aparte aici. chiar în timp ce mergi spre compania de asigurare.a reușit sau nu România să depășească nivelul pieței de asigurări de viață din Moldova? Dacă răspunsul va fi da. sub semnătura jurnalistului moldovean Iulian Ciocan. chiar în timp ce mergi spre compania de asigurare. Şi asta pentru că moartea nu mai e văzută ca un accident care răstoarnă cursul normal al vieţii. tocmai această efemeritate. Dacă în acest text am înlocui Moldova cu România. Ea e mereu lîngă tine şi. îl îndepărtează pe om de asigurarea vieţii. Iar potretul-robot al moldoveanului care îşi asigură cel mai des viaţa ne prezintă o femeie de 25-45 de ani. mai există încă un soi de neîncredere în raport cu companiile de asigurări. Deunăzi vocile specialiştilor ne-au comunicat că mvoldovenii neglijează asigurarea de M viaţă. Asta ar fi povestea asigurărilor de viaţă în cea mai săracă ţară din Europa. cei mai mulţi dintre moldoveni sunt copleşiţi de-a binelea de cotidianul searbăd. mai pronunţată în condiţiile haosului tranziţiei. nu neapărat pe efortul personal. În primul rînd. Nu. de fapt. cei foarte bogaţi şi cei foarte săraci nu au treabă cu asigurarea de viaţă. Dacă însă răspunsul va fi nu? oartea nu mai e văzută ca un accident care răstoarnă cursul normal al vieţii. nu mai e percepută ca un lucru sinistru. Alea obligatorii pentru maşini nu merită aduse în discuţie aici tocmai fiindcă sunt obligatorii. poţi muri oricând. reflecţiile savante ale unor specialişti în probleme de asigurare. ba chiar nici nu ştiu despre ce este vorba. convingerea generalizată e că accidentele rutiere sunt mai frecvente decât distrugerea caselor. Din când în când ajung până la noi. orice afacere cu bani trezeşte suspiciuni. În al doilea rînd. se mai gândeşte individul strivit de cotidian la asigurarea de viaţă când e speriat de facturi? Să fim serioşi. că poţi muri momentan din te miri ce motive nu e un stimulent puternic pentru ca să-ţi asiguri viaţa?” ar putea cineva să mă întrebe. 30 Jurnal de încredere . căsătorită. ar trebui să vedem cât de departe am reușit să ajungem și ce strategii ne-au ajutat. nu te mai sperie atît de tare. pe stat. pe soartă.org. Reflecţiile astea sunt de obicei triste şi se rezumă la concluzia că moldovenii neglijează asigurările. În al treilea rând. Şi asta nu neapărat pentru că acestea nu s-ar comporta corect cu clienţii. survenit după o perioadă lungă de acalmie. au o mie şi o sută de probleme pe cap.

de pus BANNER REGATA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful