model_MF

Model test I - Mecanică

Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10 m s 2 . Fiecare item este notat cu 7,5 puncte si din oficiu 10 puncte. 1. Ce distanţă parcurge un tren de mare viteză, care se mişcă cu 300km/h în timp de 15s? a) d=20km; b) d=1,25 km; c) d=0,500 km. 2. Din principiul fundamental al mecanicii rezultă că: a) acceleraţia este efectul acţiunii forţei; legătură cauzală între forţă şi acceleraţie. 3. Un cărucior accelerează pe o şină, datorită forţei de tractiune exercitata printr-un cablu. Dacă masa căruciorului este de 500g, iar forţa rezultantă este de 1,2N, care este acceleraţia căruciorului? a) a = 600 m / s 2 ; b) a = 2,4 ⋅ 10−3 m / s 2 ; c) a = 2,4m / s 2 . b) masa este cauza impulsului; c) nu există

4. Acţiunea şi reacţiunea sunt forţe: a) egale în modul şi de acelaşi sens; reacţiunea; b) acţiunea este de două ori mai mare ca c) egale în modul şi de sens contrar.

5. O forţă orizontală F=10N imprimă unui corp de masă m=1kg asezat pe un plan orizontal o acceleraţie a=4m/s2. Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea: a) μ = 0,6 ; b) μ = 0,4 ; c) μ = 0,2 .

6. Expresia legii lui Hooke pentru deformaţiile elastice ale corpurilor este: a) Δl =

Fl 0 FEl 0 FES 0 ; b) Δl = ; c) Δl = . ES 0 S0 l0

1

12.33m / s 2 . 2 9. c) m=10g. Dacă acesta se mişcă cu viteza de 200m/s. Care dintre afirmaţiile următoare descrie legea conservării energiei? a) Într-un sistem izolat se conservă doar energia mecanică.7.5kN. masă. Relaţia corectă dintre forţă. b) F = (m1 + m2 + m3 )(a − μg ) . Acceleraţia cu care sportivul coboară. Frânghia rezistă la o forţă maximă de tensiune de 0. Un sportiv cu masa de 60kg încearcă să coboare de pe o stâncă cu ajutorul unei frânghii. ca în figura de mai jos. b) scalară ce se măsoară în W.33m / s 2 . 8. c) E c = mv 2 . c) Orice creştere a energiei cinetice trebuie să fie însoţită de o scădere egală a energiei potenţiale. Expresia energiei cinetice este: a) Ec = mgh . 10. fără a rupe frânghia. b) m=2kg.2kJ. b) a = 3. cu acceleraţia a. Un sistem de trei corpuri lipite este împins de o forţă F. c) a = 1. c) F = (m1 + m2 + m3 )μg 2 . c) vectorială ce se măsoară în CP. acceleraţie şi coeficientul de frecare este: a) F = (m1 + m2 + m3 )(a + μg ) . Puterea mecanică este o mărime fizică: a) vectorială ce se măsoară în J. b) Căldura creată datorită frecării trebuie să fie însoţită de o pierdere egală de energie în sistemul izolat.66m / s 2 . 11. Un glonte este tras dintr-o puşcă cu o energie cinetică de 0. care este masa glontelui? a) m=2g. b) E c = mv 2 . este: a) a = 1. Sistemul se deplasează cu frecare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful