AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

Sistemul de contabilitate actual introdus pe baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, se sprijina pe directia a IV-a a Comunitatii Europene din 1978 referitoare la amortizarea reglementarilor contabile in cadrul Uniunii Europene, pe normele Comitetului International de Standarde contabile (IASC) si pe traditiile romanesti. IASC s-a constituit in 1973 si a stabilit ca obiective: • elaborarea si publicarea de standarde contabile in scopul alcatuirii si prezentarii situatiilor financiare; • actualizarea si armonizarea reglementarilor, normelor contabile si procedurilor de prezentare a situatiilor financiare; Standardele internationale de contabilitate reprezinta instrumente de armonizare si perfectionare a metodologiei de contabilitate aplicabile statelor cu economie de piata. Unul dintre aceste standarde este E 4 "Contablizarea amortismentelor". Acesta se refera la definirea si sfera de aplicare a amortismentului, limita de amortizare, particularitatile privind amortizarea terenurilor si constructiilor, informatiile furnizate de situatiile financiare si contabilitatea amortismentului.

III. 1. Amortizarea si fiscalitatea

In conceptul standardului, amortismentul semnifica o repartizare a valorii amortizablie a unei imobilizari pe durata de utilizare estimata (previzionata).

Standardul nr. ea reprezentand o recuperare din cheltuielile fiecarui exercitiu a deprecierii ireversibile a imobilizarilor. In literatura de specialitate franceza. el are si un aspect financiar contribuind la reconstituirea anula a fondurilor investite in imobilizarile uzate. prin amortizare se intelege "Constatarea contabila a scaderii valorii unui element de activ. ca si componenta a cheltuielilor exercitiului care greveaza rezultatul financiar.Accentul este pus pe aspectul economic al amortismentului. progresului tehnic sau a altor cauze si care se recupereaza prin includerea sau trecerea pe cheltuielile fiecarui exercitiu si apoi deducera acestor cheltuieli din veniturile obtinute. Rezulta ca sensul notiunii de amortizare nu este diferit. imobilizarile: a) detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate pentru productia sau aprovizionarea bunurilor si prestarea serviciilor. Desi amortismentul prin natura sa economica nu este creator de valoare. sau pentru a realiza noi investitii. pentru a fi inchiriate tertilor sau foloste in scopuri administrative. amortizarea este definita ca o cota anuala din valoarea de intrare a imobilizarilor corespunzatoare deprecierii. a factorilor naturali. rezultatul exercitiului in cauza". in vederea inlocuirii lor. Pentru delimitarea in general a imobilizarilor de stocuri se au in vedere durata de utilizare care in cazul imobilizarilor de stocuri . 4 precizeaza ca sunt supuse amortizarii. rezultat al trecerii timpului. Ea consta in "corectarea valorii imobilizarilor cu suma deprecierilor pe care le-au suferit pe durata exercitiului si imputarea sumei acestor deprecieri. In literatura de specialitate din Romania. progresului tehnic si de orice alta cauza". ca urmare a utilizarii. c) au o durata de utilizare in timp. b) au o durata de utilizare previzionata care depaseste un exercitiu (an).

cererea pietei.5 ani. Ea poate fi mai mica decat durata fizica de viata a imobilizarilor. materiale consumabile) care se consuma si se imputa direct in cheltuielile de exploatare. spre deosebire de stocuri (materii prime. se are in vedere uzura morala ce decurge din schimbarile tehnologice.A. imbunatatirea structurii productiei. sistemele de amortizare. Delimitarea in timp (an) a duratei de utilizare este criteriul conventional de separare a imobilizarilor de stocuri. intrucat pe langa uzura fizica care depinde de conditiile de utilizare numarul de schimburi preconizat. Pentru imoblizarile corporale legislatia prevede cote de amortizare. duratelor.C. Pentru refacerea capitalului angajat. agentii economici (S. reparatii. Referitor la durata de utilizare a imobilizarilor. la Pentru contabilitatea din Romania. standardul precizeaza ca durata de utilizare este perioada in care intreprinderea estimeaza sa utilizeze imobilizarea amortizabila sau numarul de unitati de productie care se estimeaza a se obtine si care se apreciaza pe baza experientei practice. iar pentru imobilizarile necorporale s-au stabilit perioade maxime de amortizare intre 3 . Sistemul de amortizare adoptat este in mare masura dominat de sistemul fiscal. potrivit legislatiei sunt supuse amortizarii: . Rm. modernizari. duratele normale de utilizare. iar al doilea criteriu este valoarea mare a lor. chiar daca ea este redusa. cu intreaga lor valoare. JUC S. Sarat) calculeaza. care se consuma treptat. Evaluarea imoblizarilor. inregistreaza in contabilitate si recupereaza uzura fizica si morala a acestora.trebuie sa fie superioara unui exercitiu financiar (an). Sunt supuse amortizaii bunurile si valorile destinate sa serveasca actvitatea pe o perioada mai mare de un an. gradul de deductibilitate este in favoarea cresterii masei profitului impozabil. Controlul fiscal urmareste respectarea determinarea amortizarii contabile si fiscale.

sfera de aplicare Imobilizarile corporale. pe baza unui plan de amortizare incepand cu luna urmatoare punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare. o parte din valoarea lor. capacitatile puse in functiune total sau partial. a carei expresie valorica se include in cheltuielile de exploatare sub forma de amortizare. are in vedere trei factori: a) valoarea. investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie. in scopul amortizarii.a) b) imobilizarile necorporale. costul de achizitie.ca cea mai mare parte a activelor ce sunt afectate de uzura. Sunt asimilate mijloacelor fixe. 2. de natura mijlocaelor fixe. • valoarea ramasa (reala) formata din valoare de intrare. Determinarea amortizarii la mijlocaele fixe . Amortismentul. la terenuri. imoblizarile corporale de natura mijloaceor fixe si a amenajarilor. . diminuata cu uzura. calculata mijlocului fix. isi pierd treptat o parte din valoarea lor de intrebuintare si in mod nemijlocit. valoarea actula). obiectul amortizarii. care cuprinde: • valoarea initiala. III. Aceasta pierdere se cunoaste sub numele de uzura. inclusiv cheltuielilor de cercetare si dezvoltare. Legislatia din Romania prevede ca amortizarea se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare (costul de productie. de bilant sau de intrare la darea in folosinta a mijlocului.

in functie de durata de viata economica probabila. Caracteristici: valoare de intrare . JUC S.645. S. Normele privind amortizarea impun trei sisteme de recuperare a valorii imobilizarilor corporale prin amortizare: III. 2.L.200 lei Durata normala de functionare .10 ani Valoare intrare Anii 1 2 3 Amortizarea anuala 2. formata din valoarea materialelor si pieselor recuperate la scoaterea din folosinta a unui mijloc fix.680 21. Bucuresti: Echipament automatizare factor de punere.664. b) reglementarea stabilita prin Legea amortizarii nr. de repartizare a amortizarii pe ani.520 2. Pentru exemplificare vom lua un mijloc fix achizitionat in anul 1999 de S. 15/1994.200 Valoarea ramasa 23. Sistemul de amortizare liniar presupune repartizarea in cote egale a valorii de recuperat. 54/1997 si Ordonanta Guvernului nr. pe toata durata de viata normala. diminuata cu cheltuielile efectuate cu demolarea si demontarea mijlocului fix.160 18. Suma anuala a amortizarii este determinata de raportul intre valoarea de intrare si durata de viata.520 2.C.C.• valoarea reziduala.1.316. JUC. de la S. dar stabilita prin lege.520 de 26. Rm.645. foloseste sistemul de amortizare liniar.980.664.A.26. completata prin Ordonanta Guvernului nr. TRIFAN COMPUTERS S.645.C.664.R.640 . S.200 lei. in valoare de 26. 964/1998.A. stabilita de lege. Sarat.651.

040 2. 15/1994.520 2.520 2. Are avantajul ca atenueaza efectul uzurii morale.664. 2.987.645.658. astfel: • 1.080 7. Amortizarea liniara anuala = 2.664.0 pentru mijloace fixe cu durata normala de utilizare intre 5 si 10 ani • 2.520 III.520 Cota medie anuala in sistem liniar este de 10% conform normelor de aplicare a Legii nr.4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 2.664.645. cu anumiti coeficienti prevazuti de lege. 2.650 5.322. • 2.664.645.664. cu o valoare de intrare de 26.664.120 13.200 15. multiplicata cu coeficientul de 2 inseamna amortizarea anuala in sistem degresiv este de 20%.329.993. Acelasi mijloc fix de la sistemul liniar.520 2.664.664.520 2.520 26.5 pentru mijloace fixe cu durata normala de utilizare intre 2 5 ani. Valoarea de intrare Anii 26.664.520 2. Sistemul consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara.200 lei si o durata normala de utilizare ramasa de 10 ani.520 2.600 10.5 pentru mijloace fixe cu durata normala de utilizare de peste 10 ani.200 Valoarea ramasa Amortizarea . Sistemul amortizarii degresive asigura a accelerare a progresului de recuperare a valorii mijlocului fix in primii ani de la punerea in functiune.

819.401.819.457.670 1.020 3.296 3.179 12.026 5.263.748 3.642.637 2.329.452 18.728.811 15.7%.638.640 3.195.053.038 9.914.316.029 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL anuala 5.670 1.709 9. Valoare de intrare Anii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Amortizarea anuala 4.006 1.670 1.343.276.645.67%.686.5 inseamna ca amortizarea anuala in sistem degresiv este de 16. Cota medie anuala in sistem liniar este de 6. cu o valoare de intrare de 26.829.645.200 Valoarea ramasa 22.068.997 2.087.670 1.484 1.480.095.039 8.068.274.670 26.019 .819.200 lei si o durata normala de utilizare ramasa de 15 ani.068.689 3.488.699 6.547 10. multiplicata cu coeficientul de 2.819.006 1.549.412.449.200 21.571.068.006 1.068.819.006 1.068.014 1.410.670 1.645.142.184 13.206.359 4.006 1.670 1.006 26.706.509 1.006 Acelasi mijloc fix.819.068.032 7.369 7.182 10.480 17.618.631 2.819.040 4.

cu o cota de amortizare de 6.137.340 1.670 anual. In ambele cazuri.680 rezultata prin aplicarea cotei de 16. raportata la anii ramasi este mai mare sau egala. se verifica in cele doua cazuri. amortizarea liniara incepe din anul al saselea in care suma de 1.670 1. astfel: • la durata de 10 ani. in care suma de 1. amortizarea liniara incepe din anul al cincilea. Introducerea in cheltuielile de exploatare a amortizarii anuale se face in corelatie cu gradul de utilizare al mijloacelor fixe de baza.7% in regim degresiv. in care suma de amortizat. la durata normala de 10 ani. cu o cota de amortizare de 10% in regim degresiv. din care in regim degresiv.914. timp in care societatea poate folosi mijlocul fix dar nu calculeaza amortizarea. .645.819.068. In exemplul nostru.670 - Reglementarea.709 ramasa de amortizat.006.038. aferenta fiecaruia din cei 10 ani ramasi este mai mica decat suma de 1. La durata de 15 ani. este egala cu suma rezultata din aplicarea cotei de 20% • la durata de 15 ani.6% asupra sumei de 10.068.670 1. durata de utilizare este de 6 ani.670 26. mijloacele fixe se amortizeaza inainte de 6 si respectiv 10 ani.068.7% in regim liniar si 16. durata de utilizare este de 10 ani iar durata pana la amortizarea integrala este de 15 ani.068.13 14 15 TOTAL 1. 5 ani iar in regim liniar 10 ani. rezultata prin impartirea la 6 ani ramasa a sumei de amortizat de 10.784.686.200 2. de unde incepe amortizarea liniara.068. cu aplicarea procentului amortizarii degresive. in care se realizeaza amortizarea integrala.

658.006 7.038 +63.2.509 13.026 -845.480 +2.776 13.006 10.664.457.032 -845.520 2.989 9.514 0 0 Amortizarea suplimentara este amortizarea degresiva fata de cea liniara.664.664.642.645.645.993.006 0 1.Diferentele de amortizare se evidentiaza in cheltuielile exceptionale si nu vor fi luate in calcul la determinarea profitului impozabil.664.598.640 3.514 3.316.664.664.987.514 7.520 2.600 1.200 Valoare Provizionul ramasa de derogatoriu amortizat 21.520 2.095.020 -845.380 5. anual.040 21. 3. .006 2.520 2.040 1.322.980.316. III.200 Valoare Amortizare ramasa de degresiva/an amortizat 23.638.520 2.664.514 1.296 18.410.819. Amortismentul derogatoriu Inregistrarea amortizarii degresive anuale presupune compararea amortizarii degresive cu cea lineara si determinarea amortizarii suplimentare (derogatorii) astfel: Exemplificare: valoarea initiala = 26.664.329.560 1.819.514 0 -845.664.520 2.514 5.520 17.329.520 1.520 2.006 -845.276.819.637 15." pe venituri.645.914.520 26.664.520 2.651. deci totalul abaterilor este 0.263.117 10.160 4.819.547 +746.520 2.053.819.728.664.184 +1.014 -845.006 5.200 lei Durata = 10 ani Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Amortizare liniara/ an 2.006 0 26.664.120 2.819. Provizionul derogatoriu se inregistreaza astfel: cu semnul "+" pe cheltuieli privind amortizarea si provizioanele si cu semnul " .819.080 1.

514 Astfel incat (2.664. 2. provizionul reglementat constituit se anuleaza.117 63.520 + 1.776 764.117 + 63.664.514 x 6) = 0 In concluzie pe toata durata de 10 ani de inregistrare a amortizarii.598.598.776 + 746.514 845.514 845. III.514 845.514 845.Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Anul VII Anul VIII Anul IX Anul X 6874 = 141 6874 = 141 6874 = 141 141 = 7874 141 = 7874 141 = 7874 141 = 7874 141 = 7874 141 = 7874 141 = 7874 2. .520 1. Evidentierea operatiunilor contabile privind amortizarea imobilizarilor.(845.969) . 4.514 845. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale este realizata cu ajutorul conturilor din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" si anume 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" si 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale".989 845.

aparatura birotica. iar in debit se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din activ. echipamente protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale" . In credit se inregistreaza valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale prin trecerea pe cheltuielile de exploatare ale exercitiului. brevetelor si altor drepturi si valori similare" 2807 "Amortizarea fondului comercial" 2808 "Amortizarea altor imobilizari corporale" Aceste conturi au functie de pasiv.dezvoltare" 2805 "Amortizarea concesiunilor. control si reglare" 2814 "Amortizarea mijloacelor de transport" 2816 "Amortizarea mobilier. Soldul reprezinta amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale. Se desfasoara pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2810 "Amortizarea terenurilor" 2811 "Amortizarea constructiilor" 2812 "Amortizarea echipamentelor tehnologice" 2813 "Amortizarea aparate si instalatii de masurare. Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale" . tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale si au functie contabila de pasiv.Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se dezvolta pe categorii de imobilizari necorporale astfel: 2801 "Amortizarea cheltuielilor de constituire" 2803 "Amortizarea cheltuielilor de cercetare .

* se inregistreaza amortizarea cheltuielilor informatice in valoare de 5. Amortizarea totala = 12.500.In creditul acestor conturi se inregistreaza cheltuielile amortizarii imobilizarilor corporale." de 2808 "Amortizarea 5. imob.evidentierea amortizarii anuale 6811 "Cheltuieli 2. cunoscandu-se urmatoarele date: valoare de intrare: 15. * se inregistreaza amortizarea unui mijloc fix cu regim de amortizare liniara.000.000 imobilizarilor" altor expl.000 lei/5 = 2.000.000.000.000. privind = 2812 "Amortizarea izarea imobilizarilor" amort echipamentelor tehnologice * se inregistreaza amortizarea anuala a mijloacelor fixe trecute in conservare in valoare de 10.000 lei.000 excpt. Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.000 lei.000 de expl. 6871 "Cheltuieli 10. lei.500. privind = 2812 "Amortizarea . durata de funtionare: 5 ani.000 lei/an . cu programe 6811 "Cheltuieli privind = amortizarea necorp.000. iar in debit se inregistreaza valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din uz.000.

diminuarea sau anularea provizioanelor se folosesc conturile din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor"." echipamentelor III. 2.amortizarea tehnologice imobiliz. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor Provizioanele reprezinta rezerve (provizii) cert constituite de unitatile patrimoniale cu scopul de a anihila sau atenua diversele categorii de riscuri. Soldul creditor reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor. . In creditul lor se inregistreaza sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor. deprecieri si necesitati intervenite in perioadele viitoare. si anume: 290 "Provizioane necorporale" 291 "Provizioane corporale" pentru pentru deprecierea deprecierea imobilizarilor imobilizarilor 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs" 296 "Provizioane financiare" pentru deprecierea imobilizarilor Toate aceste conturi sunt conturi rectificative a valorii imobilizarilor cu depreciere ireversibila contabila. Pentru reflectarea in contabilitate a operatiilor economice legate de constituirea. iar in debit se inregistreaza sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor. majorarea. avand functie contabila de pasiv. 5.

000. deprec.000 lei.000.000 amortizarea corprale" imobiliz." = 291 "Provizioane pentru deprecierea imob. 6813 "Cheluielile except.000. * se inregistreza majorarea provizionului pentru deprecierea la echipamente tehnologice 6813 "Cheluielile except. * se inregistreaza constituirea de provizioane pentru deprencierea titlurilor de participare in suma de 9. 6863 "Cheltuieli financiare priv. 9.000 amortizarea corprale" imobiliz." = 296 "Provizioane pentru proviz deprecierea imob." = 291 "Provizioane pentru deprecierea imob.000 lei.* se inregistreaza constituirea de provizioane pentru deprecierile de valoare constatate la echipamentele tehnologice 50.000. privind 25.000 ioane ptr. financiare" * se inregistreaza anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale .000. privind 50.

000. reglementate prin norme. 5.000 lei. 75. corporale" = 7813 "Venituri din prov. 296 "Provizioane pentru deprec. gasindu-si expresia atat in regimurile de amortizare opozabile societatilor comerciale. 3." * se diminueaza provizionul constituit pentru deprecierea titlurilor de participare cu suma de 5. imobilizarilor" financiare" = 7863 "Venituri din prov. Valorile nete ale activelor imobilizate se regasesc in bilantul contabil ce se intocmeste obligatoriu de agenti economici la fiecare sfarsit de exercitiu financiar. Cu ajutorul datelor inregistrate in conturile de provizioane se poate determina valoarea neta a activelor imobilizate scazand din valoarea de intrare marimea provizionului existent la acea data. la care trebuie sa se alinieze toti agentii economici.000. Contabilitatea amortizarii capitalului imobilizat Amortizarea este o problema de fiscalitate. cat si gradul de deductabilitate al amortizarii.000.291 "Provizioane pentru deprec.000 imobiliz. imob. cat si prin metodele de amortizare folosite. pentru deprec. III.000 imobiliz. pentru deprec. . O asemenea situatie se explica atat prin subiectivismul duratelor de folosinta. la determinarea profitului impozabil.

Acest statut fiscal al amortismentului reprezinta o variabila importanta a politicii sale financiare putand contribui la stimularea investitiilor. CAPITOLUL IV CONCLUZII SI PROPUNERI Doua sunt concluziile privind amortizarea imobilizarilor si anume: • amortismentul . iar in orice suma peste sau sub amortizarea liniara reprezinta o structura de amortizare derogatorie sub incidenta diferentelor temporare intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal.In mod deosebit.accelerator al autofinantarii Amortismentul . corijat prin intermediul duratelor de utilizare. deoarece amortismentul este sarcina deductibila din profitul impozabil. constatam ca metoda amortizarii liniare duce la determinarea amortizarii economice. limitelor de amortizare si gradului de deductabilitate. sistemul de amortizare reglementat la noi este dominat de interesul fiscal si mai putin de interesul mentinerii capacitatii de finantare a capitalului.pentru acoperirea valorii activelor imobilizate in mijloace fixe si dezvoltarea capacitatii pentru obtinerea de profit. . este in favoarea cresterii masei profitului impozabil si in detrimentul amortizarii. Pornind de la aceasta realitate. sistemul de amortizare.reductor al imozitului • amortismentul . in aceasta perioada de tranzitie.reductor al impozitului Felul in care intreprinderea isi amortizeaza activele sale imobilizate prezinta interes. Optiunea asupra unei metode de amortizare si duratei de utilizare a imobilizarilor este o problema de apreciere. Cunoscandu-se ca amortizarea si profitul formeaza sursele de baza ale capacitatii de finantare .

prin nivelul valorii actualizate a degrevarii fiscale. in moneda depreciata. perioada in care intreprinderea inregistreaza o cerere permanenta pentru produsele sale si in care se reinvesteste permanent disponibilitatile banesti. Efectul rapiditatii amortizarii apare in alegerea intre metoda liniara si cea degresiva de amortizare.Rapiditatea amortizarii are o influenta dubla in gestiunea intreprinderii: creeaza la un nivel superior surse pentru investigatii si reduce impozitul pe profit pe care ar trebui sa-l plateasca intreprinderea. conduce la realizarea unui castig pentru intreprindere. La activele cu o durata de viata mai mica. intrucat suma dedusa din asieta impozitului pe profit este mai mare imediat dupa punerea mijlocului fix in functiune. Efectul multiplicator al amortismentului se inregistreaza in conditiile unei economii cu preturi stabile. Rolul amortismentului ca reductor de impozit apare mai evident in cazul folosirii unui sistem accelerat de amortizare. Mai mult utilizarea unei metode degresive de amortizare. in perioada de inflatie. proportia de finantare a investitiilor din amortismente este mai mare si ea scade pe masura ce se lungeste durata de viata sau creste ritmul investitiilor. . contribuind la intarirea situatiei financiare a intreprinderii prin degrevarea de la o plata sigura. intrucat ea isi plateste impozitele pe profit viitoare. Amortismentul .accelerator al autofinantarii Amortismentul sta la baza unui fenomen remarcabil de amplificare a fluxurilor de autofinantare. obtinute pe seama amortizarii in echipamente de acelasi fel si cu acelasi pret.

intreprinderea va inregistra o decapitalizare. Mazarachi. fiind mai ridicata in cazul proprietatii de stat. Vaduva Didactica si Bucuresti. daca nu-si reevalueaza permanent activele imobilizate pentru cresterea sumei amortismentelor. APITOLUL V BIBLIOGRAFIE SELECTIVA Dr.Editura Pedagogica Contabilitate aplicata . nu-si constituie provizioane pentru depreciere sau nu-si actualizeaza amortismentul la inflatie pentru calcularea lui. E. sunt cu atat mai semnificative cu cat amortismentul detine o proportie de circa 6% din totalul cheltuielilor de exploatare la nivel de economie nationala. Calin. 1994 Bazele contabilitatii . Luca National. Vasile Petrut 1998 Dr. Emil Nisulescu cerintele internationale Tribuna nr. 1996 M. Aristita Rotila O. Drehuta Contabilului Dr. insuficient sau deloc utilizate. unde intreprinderile detin multe mijloace fixe. I.Editura Amortizarea contabilitatii nationale cu standardelor Economica Manualul Expertului Contabil si Autorizat .Editura Agora. I. de reducere a impozitului pe profit si de creare a surselorde autofinantare. . Consecintele amortismentului in gestiunea financiara a intreprinderii. Bacau. in functie de valoarea de inlocuire a mijlocului fix. 28/96 Bucuresti Vasile Darie.In perioadele de inflatie.

Revista Bucuresti. Pantea conomici Credo. Dr. Deva.I. contabilitate. Valeria Babaita in . credit. Sichigea Marcel Dracea Revista Bucuresti. gestiunea financiara a intreprinderii Finante. 1998 . 1997 Contabilitate financiara a agentilor e din Romania . contabilitate Contabilitatea amortizarii imobilizarilor contextul standardelor internationale Finante. credit. 1995 Dr.Editura Intel Nicolae Dublul impact al amortizarii capitalului fix in Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful