You are on page 1of 115

SKAKAVAC 3

1
SKAKAVAC 3

SKAKAVAC 3 - HOD

SADRŽAJ:

KULTURA
KULTURA SKAKAVACA

DO TAMO I NAZAD, I GDE ONDA?

ASTROLOŠKI MERKUR

AIWASS KAABA

ORDO .'. XI

VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI

ALION PRACTICUM

PLODOVI RADA

SAGLEDAVANJE RADA ORDO.'.XI

 DO WHAT THOU WILT

TELEKTONON

 MAGIJSKI
 MAGIJSKI SVIJET MICHAELA BERTIAUXA

 ENOHIJANSKI SENIORI MERKURA NA ASTRALU

 FORMULE (1)

 MARCELO RAMOS MOTTA

 TAROT KLIFOTA

 KULA, ĐAVO, EON i SUNCE

 LIBER OŠ SA KOMENTARIMA

 DOSADNJAKOVIĆ

 TRI
 TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD HODA

Treći
Treći broj. Privatno elektronsko izdanje.
Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
1. april 2004.e.v.

2
SKAKAVAC 3

KULTURA
SKAKAVACA
frater Alion Aiwass

Slava Totu Bogu Reči!


Jednom je rečju on nadahnuo Novi Aeon!
MAKAHAŠANAH!
I u reči zakona on je dao svetu objavu i metod postignuća, otkrio je prirodu Univerzuma, razotkrio je
njegovu Moć Reči.

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda".


Ali kako shvatiti to?
Nije svako od nas zasebna zvezda.
Mi smo iskre Jedne Zvezde.
A kako zadržavamo tu iskru baš u "prostoru" našeg manifestovanog Khua?
U Moći Kaaba-e koja je "crni kamen" - crna rupa koja upija svetlost.
Nepojmljivo "u" tome je Hadit, a Svetlost Khabsa, te iskre je u Srcu čoveka. Tajno središte Beskraja
NUe.

Svako od nas je Kaaba, taj savršeni kamen "anti-materije" koji gravitira svetlost u nama.
Kaaba je savršena kocka, okrenut je svim stranama Univerzuma, kako ka spolja tako i ka unutra.
Kaaba je sadržatelj Svetlosti.
Kaaba je središte Kulta svetlosti, Kulta URa, Kulta Univerzalne Religije.
Kaaba je središte Kulture!

Šta je Kultura, stoga?


Kultura je Moć, privlačno-odbojna gravitacija, koja harmonizuje stanje u okruženju prostora u kome se
manifestuje.
Kultura je Sila, koja upija i emanira energiju harmonije. U tome Kultura je zdravlje, iz toga Kultura je
Lepota.

Gle! Univerzum je Reč.


Nekada je zvaše INRI, nekada je zvaše IHVH. Nisu zgrešili jer Reč je Ime Boga. A Bog je Jedan.
Jedan je njegov glas i jedno poimanje je Jedno.

Nebesa se zatresoše. Objava. Ruke pisara zapisaše slova i njegov život je zapečatio reči
vlastitom krvlju. U tome beše Jedna reč. Niti lepša, niti ružnija od drugih. Ali vidi! Ništa drugo to ne
beše do još jedna Reč, Ime Boga koji je Jedan. I tu jednu Reč, Ime svoje Bog objavi u slavi
šestostruke reči Zakona: TELEMA.

Sada moramo prozboriti i poneku reč o Etičkom Prosvetljenju koje je podloga i potka Kulta
Univerzalne Religije. Ni jednog momenta mi nećemo ići dalje od Teleme, niti je moguće da Telema kao
sveobuhvatnost ne sadrži na specifičnoj ravni ovu "etiku" jer ona čini obeležje Jedne Volje, istinske
prirode Čoveka. Krenimo tim putem korak po korak sagledavajući Put etičkog prosvetljenja Kulture
Skakavaca.

Nije li danas najbolji dan za poći Putem? Ako stojimo i gledamo, promišljamo, nećkamo se,
onda naša volja ne čini ništa, naša moć nije angažovana, čak nije bačen pogled ni na vlastite osobine
koje hoćemo (hoćemo li? - ako stojimo) da spoznamo. Sada je najbolja prilika za posezanje rukom ka
spoznaji i ka Radu. Sila koja nas je pokrenula je mistična drakonijanska sila koja previre po dubokom
sećanju koje nas potseća da sveopšti Tok jeste razvoj kreacije.

3
SKAKAVAC 3

Krenuvši, neminovno se suočavamo sa nedaćama, nevoljama, težinom puta. Ovo ne smemo


primati emotivno već inteligentno razlučiti koristi i dobrobiti. Tako nećemo putovati smoreni i tužni već
radosni ka Velikom Duhu.

Nikako ne možemo optužiti neku drugu silu za ono što nas snalazi na putu. Karma ili Sudbina
nisu nametnute životne okolnosti, one su naš vlastiti odabir i izbor životnih i ličnih okolnosti koje smo
sami odredili kao meru našeg kapaciteta duše na putu samorazvoja. Izobilje proističe iz toga - i gle nije
li Noć prepuna Zvezda u beskraju prostora!

Svi ljudi su povezani svešću, tananom energijom nedokučive suptilnosti, a likovi koje vidimo
su odrazi našeg Uma. Tako možemo učiti od svega u Univerzumu, kroz to cvetamo sagledavajući
suštinu i istovetnost suštine u svemu, u svakome.

Nisu li muž i žena savršena ogledala jedno drugome. Polarnost u svemu je korak ka
Jedinstvu. Taj korak je sjedinjenje polarnosti kroz seks i ispunjenje ljubavi, kroz ofidijansku moć
bujanja svesti u radosnoj igri ljubavnika. Biti ogledalo je sagledati sebe u drugom polu, a videti ono što
nam treba i silno želeti sjedinjenje, jer ono oslobađa od ograničenja i podeljenosti, oslobađa od jednog
gledanja na sve kroz fuziju sa onim što nismo. Znanje o onome šta nismo omogućava duboko
štovanje toga i prihvatanje svojih osobina. Seksualna energija je kontinuitet zračenja duhovnog toka
koji održava svekoliko postojanje.

A odbaciti sebe kao ograničenu sliku, odabrane celine i karaktera je smrt toga. To je
premošćavanje među suptilnim svetovima postojanja i nepostojanja. Ono što nastaje iz sjedinjenja je
dete, rekli bi "krunisano i pobedničko" jer ono sadrži u sebi sve što je sjedinjeno od polarnosti u novoj
sjajećoj formi svesnosti nove kreacije.

Telo čoveka je odraz i simbol srca i duše. Ono je manifestator energija sa kojima smo u skladu
i kojima na putu samospoznaje i na putu ovog "Etičkog Prosvetljenja" težimo. Bolest je stoga
upozorenje na disbalans energija. Kroz to sagledavanje stičemo ključ za upotpunjenje shvatanja
nesvesnih poruka. Kroz to dobijamo signale za delanje.

Veselje je, takođe, otac dobrog zdravlja, a prisnost i prijateljstvo je majka radosti. Umetnost
življenja ne zahteva napor već lakoću delanja - jer lakoća dolazi kroz pročišćene kanale našeg
prihvatanja ličnih osobina, svog identiteta i ispunjavanja toga što jesmo - Ljudi. A šta su muškarac i
žena nego Zvezda!

Pogaziti obećanje, izneveriti zavet svog bića, vodi ka nesreći, ka turbulenciji previranja sila
neznanja. Etika zahteva da budemo posvećeni Istini. Kult Istine je neodvojiv od Univerzalne Religije.
Pročišćavanje naših vlastitih odraza može voditi samo sagledavanju većeg lica svega.

Koračati putem Spoznaje je simboličan izraz, u svakom slučaju Idenje Putem je RAD. Rad je
najveća radost jer etika je time ispunjena - ona donosi i ličnu i sveopštu dobrobit. Ova dobrobit jedino
može izvirati iz Ljubavi i odanosti svemu u Univerzumu.

Magika je igra koja pokreće materijalne stvari, svesno i voljno - ali u skladu sa Voljom čoveka -
drugačije je suvislo jer Magika nije proizvoljan modus delovanja već predstavlja generisanje i
intenziviranje životne sile ka Jednom cilju. Materijalne stvari dolaze onima koji mogu sa njima činiti
najbolje što treba. Da li nam treba bogatstvo? Pitanje je samo kakav je naš rad koji moramo izvesti za
sebe i čovečanstvo - i kakvo materijalno bogatstvo je potrebno kao podloga tome?

Ljudi smo i imamo slobodnu Volju. Izbor je na nama. Biti ego ili vladati egom, imati kontrolu i
moć da se sila čoveka usmeri ka etički uzvišenom cilju samospoznaje i sveopšte dobrobiti. Ljudi
zemlje rade, Ljubavnici ih inspirišu rečima, vibracijama, a Majstori nadgledaju Rad. Sva tri su u
Jednom. U svakom čoveku su ova tri ranga - neporecivo!

Ne možemo zaboraviti naše poreklo. Pretci i tradicija su kolektivna svest koja sadrži sve
manifestovane elemente vremena i prostora, zaranjajući u tu svest napajamo se sa izvora sveopšteg
iskustva. Proročanstva izviru odatle. Ona su slike i dorazi vibracija talasanja kosmičke svesti koja
potiče čoveka na njegov hod po zvezdanom nebu. Proročanstva su glas viših sfera, glas naše vlastite

4
SKAKAVAC 3

više duše koja budno zna svoju istoriju, niz inkarnacija koje su dovele do sadašnjeg momenta, ona su
otvaranje pečata oslobođenja od svih veza. Jer znati suštinski znači biti slobodan.

Šta je van vremena? Čarobnjaci putuju kroz sve bez ograničenosti likom ili individualnošću.
Bezvremenost je beskraj mogućnosti, beskraj potencijala kreacije. Moć stvaranja održavanja i
uništavanja. Nada je za ljude vodilja na putu etičkog prosvetljenja, za inicijate to je unutarnji Zov. To je
sunčev sjaj u ljudskim srcima koji se ne gasi.

Vera vodi ka uspehu, strah i sumnja ka neuspehu. Izbor može biti zasnovana samo na
iskustvu, na Viziji onoga što je suština i Istina u nama i u svemu. Lažna je vera u pouke i savete jer
reči i saveti nisu ono što Jeste "Stvarnost".

Vera u sebe i poštovanje svoje prirode je kako početni impuls koji je pokrenuo čoveka da učini
prvi korak tako i osnova za njegovo predavanje Kosmičkoj Inteligenciji - ne za potčinjavanje, već za
uzdignuće ka uzvišenoj Umetnosti Ratnika Svetlosti, koje je manifestacija Kulture.

Sada samo možemo da zaključimo da je život sveopšta drama, koju pokreće sama Kosmička
Sila - a vi ste u glavnoj ulozi. Telema je reč zakona kojom u sadašnjem momentu manifestovanog
vremena na zemlji vidimo strukturu Svega. Kroz nju protiču ofidijanske sile Umetnosti i kulture novog
doba koje je osvanulo nad nama. Mi ga sada shvatamo kao doba usmeravanja čoveka ka Zvezdama,
ka izvesnu Kulturu uzvišene lepote Čoveka i njegovog zvezdanog sjaja.

Ovih sedamnaest koraka nas je sada dovelo do mogućnosti sagledavanja izvesnih polarnosi
etike u životu i onih detalja koji su stvarna etička priroda čoveka a ne izmišljeni moralno etički
kompleks standarda koji ne zadovoljava celu vrstu.

Prva polarnost je izbor između življenja podređenog sveopštim ograničenjima koja se tako
bezuslovno prihvataju da jedinka i ne razmišlja o mogućnosti drugačijeg i slobodnijeg života. Izbor je i
pitanje vremena jer, kao što zapisasmo, naj bolje vreme je sada, i sada se već može napraviti izbor ka
otvaranju uma ka mogućnostima sagledavanja života i okretanja svojih stavova i uverenja ka slobodi a
ne podređenosti ljudske volje.

Onda čovek mora da uvidi koja su to ograničenja koja su mu nametnuta društveno i


civilizacijski i koliko on jeste podložan tome, čak i na osnovu puke navike, a upravo i uvid o tim
činiteljima može da da naznaku da li je čovek za to vezan, da li je tome podložan, da li tome robuje, da
li je time opterećen, koliko je sve to u skladu sa njegovom prirodom, koliko sve to donosi radosti
njegovom životu, koliko mu to sve znači i da li to treba da ostane tako kako jeste, da li treba da se
menja i da li može da se menja.

Razne su veze čoveka sa društvom. Tu su orijentisanost na posao, na prevozna sredstva,


firme, radno mesto, položaj u firmi i zajednici, karijera, profesionalnost, mediji, uticaji događaja širom
planete, ratovi, novac, potrebe konzumiranja, potrebe posedovanja, večni nagon za većim, višim,
boljim, vrednijim.

Ne vidi se u osnovnom smislu da to samo po sebi jeste nešto loše jer sve to je sačinitelj
civilizacijskog statusa, ali pitanje je sile Ograničenja i sputavanja osnovne ljudske prirode koje nameće
"lažnu" etiku one strukture koja je silom nametnula svoj kodeks.

U želji da ova transmisija o Eticčkom Prosvetljenju ne bude moralno naklapanje šta treba i
kako treba urediti svoj život po jednom predodređenom modelu neophodno je sagledati da sve to što
jeste ograničavajuće može da se menja ako postoji prirodna potreba i prirodan preduslov, ali sve to
treba pojmiti kao mogućnost izraza čovekove prirode te sama Etika ne mora biti radikalno odbacivanje
ili uništenje svega "neodgovarajućeg" već implementacija toga sa širim duhovnim nazorom. Obaveza
prema poslu, jeste sam Rad koji čovek izvršava spram svojih ispoljenih sposobnosti (koje jesu
proistekle iz interesovanja i težnji čoveka, pa i same "karmičke" - lične predodređenosti). Ne možemo
odbaciti Rad, jer on je esencija ljudske kreativnosti i materijalizacija tog stvaranja iz čoveka. Odbaciti
to zarad odanosti "Bogu" ili "veri" je beznačajno, ali fuzija duhovne posvećenosti iz koje ističe spoznaja
lične usklađenosti i potrebe rada je potpora čak i da druge ograničavajuće elemente prihvatimo na nov
način.

5
SKAKAVAC 3

Fatalizam krajnjih izbora glorifikovanja jednog izbora naspram odbacivanja i uništenja drugog
je obeležje starog doba netolerancije. Mi sada shvatamo na osnovu stečenog svekolikog iskustva, da
baš upravo ta Ograničenja mogu i trebaju da se iskoriste za uzvišene duhovne svrhe.

Robovanje poslu, firmi, profesiji, ambiciji napretka u karijeri, želji za boljom zaradom,
potrebama za konzumiranjem beskrajnih dostupnih proizvoda svuda vodi u rastrzanost, stres,
nervozu, patnju, bol, netoleranciju, kulminirajući u mržnji i sukobu - baš i u ratovanju.

Idilična slika okretanja ka religioznosti, Bogu, porodici, kultivisanju uskog okruženja, prisnosti,
odomaćenju, kulturi, umetnosti, štedljivosti i racionalnosti, učenju i poštovanju svega na planeti Zemlji
jeste velika vrlina - ali ta "vrlina" trena da bude "normalno" stanje u kojem će čovek da opstoji i živi
svoj život. Nema potrebe ići ni u ovu drugu krajnost odbacivanja moćne energije iskoljavanja
kreativnosti na drugim razinama u sprezi sa zajednicom i specifično usmerenim "korporacijskim"
ispoljenjima grupne Volje.

Jasno je da postoji mogućnost fuzije ova dva izbora, koji su naizgled poput odnosa crne i bele
boje, ali samo shvatanjem istinske ljudske prirode čovek može da shvati šta njemu odgovara, koji
smer može odabrati, kako da ispolji svoju moć kreacije, kako da bude najbolji što se može biti. Kako
biti potpuno koristan sebi i planeti, biti zadovoljan, a ne izazivati konflikt i kritični disbalans energije u
sebi i svetu.

Etičko prosvetljenje daje samo jedan moguć odgovor, jednu moguću smernicu, koja ne
nameće opciju koju morate slediti već koja predstavlja mogućnost da spoznate sebe i iz te duhovne
spoznaje ispoljite Svoju Volju u svoj punini Ljubavi.

Etičko Prosvetljenje čoveka se bazira samo na jednoj stvari - na prihvatanju Teleme kao Reči
zakona. Kao jedne jedine reči čijim shvatanjem otvaramo sebi vrata Slobode i Mudrosti. U tome nema
zapovesti, niti nametanja obaveza, čovek i žena koji prihvataju Telemu, jednostavno nisu sposobni
izneveriti sebe i poremetiti razumne i moralne zakone sveopšteg principa života na ovoj planeti. Deset
Hrišćanskih zapovesti onda neće biti obeležene hrišćanskim fanatičnim brbljanjem i moralisanjem,
koje ionako niko od hrišćana ne sprovodi u celosti, već postaju integrisani, prirodni mentalni sklopovi
kojima čovek po svojoj volji i prirodi može da se koristi.

Takav je i zakon Novog Aeona, da staro ne treba Uništiti (jer bi bilo potrebno "uništiti" ceo svet!
- što je prilično dramatično rešenje) već transformisati (odbacujući ograničenja i robovanja) kroz fuziju
sa duhovnim shvatanjem i otvaranjem kanala mogućnosti da se implementirane osobine iskoriste i
usmere na ono što proističe iz stvarne ljudske prirode.

Zakon Teleme u svojoj celosti filozofskog i magičko-mističkog ispoljavanja ustvari ima


jednostavnu životnu bazu - otkriti svoju istinsku volju i ispoljiti je. Sama ta ideja je lek koji ako i kada se
prihvati može biti oslobođenje i obnavljanje ovog malog sveta koji pluta u bespućima beskrajnog
Univerzuma. Primiti taj zrak Sunca je impuls koji nas vodi na Putu Samospoznaje, a prvi korak vrlo
izvesno vodi ka punom ispunjenju.

Etičko Prosvetljenje čoveka nije proces uzdignuća kroz jedan predodređeni moralni kodeks
koji je definisan za sve, on je upravo takav kodeks koji jedino predstavlja emanaciju Istinske Čovekove
Prirode. Etika te prirode je da čovek u potpunosti ne izmišlja odrednice već da svoju prirodu ispoljava
takvu kakvom jeste, kakvom se inkarnirao u ovom vremenu i prostoru.

Kultura koja je emanacija te etike je Kult Svetlosti, koja nije ništa drugo do emanacija Lepote
koja krasi viziju čoveka koji vrši svoju Volju. Ta Umetnost je nepomućena Istina i izraz osobina kojima
sečovek manifestuje u Univerzumu.

To je Kultura Skakavaca - da je sve "lažno" uništeno činom samospoznaje, da nema


samozavaravanja i tiranije netolerancije - ona je Kult Svetlosti, Univerzalne Religije sveprisutne i
svečineće etike Jedne Reči Zakona.

6
SKAKAVAC 3

DO TAMO I NAZAD,
I GDE ONDA?
fr.Colegia

Stoga će tvoja tema biti mišljenje, dođi do nje kako smatraš da je najispravnije, ali želim od
tebe da to uradiš diplomatski savršeno, niko ne sme ni najmanje posumnjati u zamenu.
U redu, spreman sam.

Onda počni.
...

Drago mi je da su ti prošle lekcije bile od koristi. Kažeš mi da sada želiš ići dalje, kako
moraš ići dalje, osećaš nepodnošljivu želju za jednom specifičnom vrstom drogiranja
drugačijom svesnošću, i ti sada osećaš Istinitu glad za Promenom. Da, našim prvim
razgovorom o Kraljevstvu, zatim drugim, ti si postao zavisan od te Promene. To su slatke reči,
da si sa dva razgovora promenio dve svesnosti.
No sine moj, ovo jeste jedno sasvim drugačije mesto, stoga se nemoj uopšte upuštati u
to da predvidiš njegovu prirodu i prirodu zadatka koji se od tebe traži. Šta direktno želim od
tebe jeste tvoja reakcija i neposredno iskustvo svih načela koje ću ti iznositi, ali na taj način da
reakcija bude oličena govorom, stoga slušaj koliko tvoje Delovanje bude u govoru.
...

Zašto ćutiš?
Oprosti mi, bio sam suviše usredsređen na tvoje reči pa nisam razmišljao.

To je posve nemoguće; ti bi u tom slučaju delovao u skladu sa mojim prohtevom koji se


manifestovao u rečenici za koju tvrdiš da si bio usredsređen. Izgleda posve paradoksalno da
posle mog prohteva da počneš odmah sa tvojim komentarima, tvrdeći da si pritome čak suviše
usredsređen na moje reči, ipak ne uradiš ono što te reči govore. Da li je moguće biti
usredsređen, a bez razmišljanja?
U redu, shvatam te, možemo li nastaviti sada sa lekcijom.

Odakle se manifestovala ideja da je uopšte prestala?


Zašto pitaš?

Jednostavno zato da bih dobio odgovor. Da ga ne želim znati, zasigurno te ne bih ni


pitao.
Zar ne komplikuješ previše? Očevidno smo se udaljili od teme. Prekorio si me sa razlogom, ja
sam ti izjavio da te shvatam; stoga nema razloga da više razgibamo tu temu.

Zašto misliš da uopšte skrećemo sa teme?


Prosto imam takav utisak.

U redu. Reaguj i deluj u skladu sa sledećim delom lekcije. To zaista jeste tema o kojoj
ću ti pričati, a skretanje teme je proizišlo iz tvog subjektivnog ubeđenja da se skreće sa teme.
Da nije bilo toga, nastavili bi u skladu sa prirodom Znanja koje očekuješ dobiti.
Shvatam.

Zašto nisi odgovorio na moje pitanje?


Ne shvatam?

Sada više ni ja. Ili shvataš ili ne. Izjasni se.


Ne možeš tako reagovati. Jedna moja rečenica se odnosila na potpuno drugi deo razgovora.
Ali mislim da razumem šta želiš postići.

Sjajno. Onda odgovori na pitanje.

7
SKAKAVAC 3

Sada opet ne razumem! Koje?

Ni više ni manje nego upravo ono koje sam ti postavio. Nema potrebe da mi odgovaraš
na pitanja koja ti nisam postavio. To bi zahtevalo suviše egzaktno puno vremena.
Kako to misliš "suviše puno vremena"? Kako mogu znati šta mi ti želiš postaviti. Pa ja ne
znam čitati tvoje misli. I najposle, kako mođeš izjaviti glupost da znaš koliko je to tačno vremena? To u
sebe uključuje mogućnost da ti znaš šta bi bio moj odgovor na pitanja koja mi nisu ni postavljena.
Besmislica. Čak je i tvoj način priče potpuno uvrnut.

Gluposti, to je blesavo lako. Potpuno je nebitno da li znaš koja ti pitanja nisam


postavio. Vreme za koje bi bilo to potrebno da izjaviš je prosto egzaktno puno.
Onda zahtevam od tebe da mi to objasniš. Kako možeš znati koliko će trajati nešto, kada ne
znaš šta je to. Kako možeš egzaktno znati koliko ja imam godina, ako ne znaš za mene?

Veoma prosto, a ti gledaš u potpuno drugu stranu. Pretpostavi ovako: postoji samo
jedno jedino pitanje koje sam ti postavio, a to je upravo TO pitanje i nijedno drugo. Sva ostala
pitanja koja ti nisam postavio, jesu prosto sva pitanja koja uopšte mogu biti izrečena na svetu,
stoga je taj broj skoro beskonačan.
Kako misliš skoro?

Jer mu nedostaje samo jedan broj; svim pitanjama na svetu koja su doduše neizrečena,
nedostaje samo jedno pitanje koje ne ulazi u taj skup.
A to je?

Ni manje ni više nego ono koje sam izrekao!


Mislim da sam počeo da shvatam.

Pretpostavimo da sva pitanja na svetu jesu beskonačan faktor, iz prostog razloga što
postoji beskonačan broj mogućnosti. Ukoliko samo pokušaš da dovedeš u pitanje postojanje
tih mogućnosti, ti već dobijaš beskonačno puno pitanja. Ali, pošto je jedno već izrečeno, to
nam po sebi navodi istinu da je broj pitanja koja ti nisam postavio "beskonačnost minus 1".
Potpuno suluda računica.

Naprotiv, no ti si naprosto ti idiot, i neka te to ne brine.


Ajde objasni mi do kraja, neću da te prekidam, jer se ovako počinjem već dosađivati.

U redu, to te sada već definiše kao dosadnog idiota, a takvi su uglavnom najgori.
Nastavljajući dalje, dolazimo do definicije da je "beskonačnost minus 1" beskonačan broj.
Svaki broj je beskonačno udaljen od beskonačnog. Do beskonačnog ne možeš izbrojiti;
jednostavno, ne radi se o vremenu brojanja. Ne možeš stepenicama doći do zvezda.
Beskonačnost minus 1 jeste beskonačno minus beskonačno, jer ta jedinica beskonačno
odvaja tu beskonačnost od rešenja jednačine, bilo kog broja da je taj rezultat.
Sada mi je potpuno jasno! Mislim da sam konačno shvatio.

Ali to ti ne daje pravo da me prekidaš. Rekao si da ćeš ćutati dok ne završim.


U redu, u redu, nisi završio. Molim te nastavi dalje, neću te prekidati obećavam.

Sada si mnogo više idiot, nego što si dosadan. Zaista si u pravu kada mi kažeš da si
zavisan od Promene.
Ajde molim te zaista nastavi sa pričom, rekao sam ti da te neću prekidati. Zaista nemam puno
vremena, moram uskoro kući.

Sada si već dosadniji nego što si idiot. Ovde je Promena bila brža nego što sam
očekivao. Molim te, nastaviću. Pošto je broj pitanja "beskonačnih minus 1" zapravo i sam
beskonačan, onda možemo prosto i jednostavno zaključti da bi za postavljanje i izgovaranje
takvih pitanja trebalo beskonačno puno vremena. Da li ti je jasno?
...

Možeš slobodno da pričaš, završio sam.


Da to mi je jasno. Ali opet nešto ne razumem.

8
SKAKAVAC 3

Šta?
Zašto si izjavio da je potrebno "egzaktno puno vremena"? Zašto nisi rekao beskonačnp puno
vremena?

Iako je pojam "beskonačnost minus 1" iste rezultante kao i samo beskonačno, pojam
"beskonačnost minus 1" jeste drugačiji od beskonačnog, stoga ovo ipak nije identično.
Razlikuju se u jednoj bitnoj stavci.
A to je?

U onom "minus jedan", što je konačan pojam. Zato nisam potencirao izraz
"beskonačno puno vremena". Ali daleko od toga da se moje reči ne mogu izjednačiti sa tim
načelom, ukoliko se ukaže potreba za time. Rekao sam "puno vremena", a to može lako biti
beskonačng kvantiteta. Nisam se izjasnio koliko puno. Puno je puno, i dokle god razlikuješ
puno i malo, onda ćeš znati na šta sam mislio.
Da li ti to želiš da mi objasniš prirodu beskonačnosti na jedan efektan i specifičan način?

Sada ne, ali nije na odmet. Stoga ću biti precizan u jednoj jedinoj rečenici. Shvatanje
ovoga je uslovljeno tvojom inteligencijom da ovo shvatiš, a ne načelnom istinitošću ovog
iskaza, do kojeg sam sine moj došao prilikom prelaska na onu drugu obalu.
A taj iskaz je?

Beskonačnost jeste manja od konačnosti. Beskonačno je samo jedno, konačnih stvari


ima beskonačno puno!
Veoma dobro rečeno, shvatam našta me sve vreme navodiš. Sada mi je sve jasno. Ali ajde da
se malo pokrenemo, moram ići zaista, već je dosta kasno, a želim da o ovome završimo još večeras.

U redu, slažem se. A šta si ono rekao, kod koga ideš posle?
Kod jednog mog starog prijatelja koga nisam video godinama. Obećao sam mu da ću doći,
već nedeljama se dogovaramo a meni uvek nešto iskrsne, ne želim ga i ovaj put izneveriti.

Potpuno pogrešno. To nikada nisi ni rekao.


Oprosti, ništa te ne razumem.

Pa, jednostavno. Pitao sam te "šta si rekao, kod koga ideš posle", ali ti pritome to
uopšte nisi nikada ni pomenuo u razgovoru. Doduše, izjavio si da moraš ići, ali ništa više od
toga. Moje pitanje je zasnovano na pukoj pretpostavci. Moglo se slučajno desiti i da ideš kući,
stoga je pitanje kako bi onda reagovao na moje reči.
Ti si jedan izuzetno super mag, ajde sada da nastavimo gde smo stali. Shvatio sam šta mi
želiš preneti, stoga možemo da nastavimo.

Odlično. Sudeći po tvojim rečima, sada je momenat da mi konačno odgovoriš na moje


pitanje.
O čemu ti pričaš, o kojem usranom pitanju govoriš sve vreme?

O onom pitanju od kojeg smo počeli celu ovu raspravu. Na suštinu koju ti želim preneti
ovim razgovorom.
Nema mogućnosti da se setim. Toliko smo se upleli u priči da se ne mogu setiti o čemu smo
pričali pre pola minuta, a kamoli o tom famoznom pitanju sa početka.

Pa ništa onda.
Kako misliš ništa? Zar prekidaš diskusiju?

Naravno da ne. Da sam hteo da prekinem diskusiju, prekinuo bih je mnogo


jednostavnije.
Stvarno si smešan, pa šta si onda hteo da kažeš time?

9
SKAKAVAC 3

Rečenicom "pa ništa onda" nisam NIŠTA hteo da kažem. Da sam nešto hteo, sigurno ne
bih izjavio "ništa". Jednostavno, ako ne možeš da se setiš o čemu smo pričali, onda ja tu
NIŠTA ne mogu. Ili kako sam jednostavnije izjavio "Pa ništa onda".
A šta ako te ja zamolim da mi ti kažeš koje je to pitanje na koje trebam da ti odgovorim?

To bi u tom slučaju bila potpuno druga situacija. Šteta što me to nisi zamolio ranije,
uštedeo bi nam mnogo vremena!
Pa dobro i šta sada?

Kako to misliš?
Pa ajde reci mi, što si zastao?

Pa nisi mi tražio da ti kažem.


Lupetaš gluposti. Ajde prestani da tripuješ da si jebeni zen učitelj.

Tvoje reči su bile : "A šta ako te ja zamolim da mi ti kažeš koje je to pitanje na koje
trebam da ti odgovorim?". Ja sam ti veoma pragmatično odgovorio šta bi bilo, ali ti me opet
NISI ZAMOLIO, stoga opet ništa od svega toga.
U redu, u redu, pobogu. Molim te da mi kažeš koje je to pitanje na koje trebam da ti
odgovorim?

"Odakle se manifestovala ideja da je uopšte prestala?". Misli se na lekciju.


Moram da vratim sećanje u taj segment razgovora.

Naravno, obavesti me kada to uradiš.


Da li bi mogao da me malo pokreneš, mislim da sam se zaglavio. Sve mi muti.

Dragi moj, suština je u egzaktnoj lokaciji "ODAKLE se manifestuje ideja". Da si se u


tom momentu držao toga, ti bi takođe prešao na drugu stranu obale i može biti da bi sada
zajedno gledali u veliku reku iza nas.
Drugim rečima, bio bih Prosvetljen.

Doživeo bi Prosvetljenje, da li bi bio Prosvetljen ne mogu reći.


U svakom slučaju, doživeo bih Istinu.

O čemu?
U najmanju ruku Istinu o onome šta jesam.

Odgovori mi onda, da li si ono što misliš da Istinski jesi, ili ono što Istinski misliš?
To me zaista navodi na duboku meditaciju.

Predpostavimo, čak i da otkriješ, to što ti već doduše Jesi, šta bi onda radio? Kako bi
Delovao?
To je mnogo lakše. Jednostavno bi radio i činio to što sam otkrio. Smatram da tu nema
prevelike filosofije. Delovao bih u skladu sa time, ništa više od toga.

Sasvim je moguće da je to lako, ali je isto tako moguće i da nije, u tom stepenu kao što
kažeš. Pretpostavimo jedan slučaj; da direktno i neposredno otkriješ da je tvoja Istinska
priroda da ne činiš svoju Istinsku prirodu kakva god da je?
I to je odveć lako. Jednostavno je ne bih činio.

Šta ne bi činio?
Pa moju Istinsku prirodu.

Ali onda ćeš upravo raditi ono šta JESTE tvoja Istinska priroda, a rekao sam ti da
predpostavljamo da je tvoja istinska priroda da je ne činiš. Znači da nikako ne smeš postupati
na taj način.
Da, to već zadaje probleme.

Jednostavno te pitam, šta bi onda radio?

10
SKAKAVAC 3

Pa ako nije ono prvo, onda bi radio nešto drugo.

Ali to onda neće biti tvoja Istinska priroda. Tvoja istinska priroda nije da ne činiš nešto
drugo, več isključivo da ne činiš svoju Istinsku prirodu. Predpostavimo da je tvoja Istinska
priroda da budeš bibliotekar. Reci mi šta bi onda činio?
Pa to je paradoks. Ako budem bio bibliotekar, to onda nije u redu; ali opet, ako se bavim
molerajem, to nikako nema veza sa bibliotekarsvom. Prosto ne znam šta bi moglo biti odgovor, jer ga
nema.

U redu, pretpostavimo sada da je tvoja priroda da ne činiš ništa? Reci mi sada šta bi
radio?
Pa ništa ne bih radio. Ovo je malo lakše nego prethodno.

Ukoliko ništa ne radiš, to je upravo ono šta jeste tvoja Istinska priroda. Iako mehanički
ništa ne bi radio, opet bi ispunjavao svoju Istinsku prirodu, koja podrazumeva da ne radiš
ništa, stoga je to poslednja stvar koju trebaš činiti.
Da, ali ako bilo šta drugo radim, to je opet rad, a mi podrazumevamo da ništa ne trebam raditi.

Odgovori mi šta bi Delovao?


Priznajem, ovo je mnogo teže nego što izgleda. Ali to su posebni slučajevi.

Nije li svaka priroda po sebi jedinstveno posebna? Misli o ovoj temi, koliko je svaka
priroda po sebi nemoguća za ispunjavanje i teška, koliko god razmišljaš i deluješ na uobičajen
način. Možda se može činiti da Delovanje u skladu sa Istinskom Prirodom podrazumeva nešto
više od onoga šta mi podrazumevamo pod terminom Delovanje, ali i pod terminom Priroda,
koliko i pod terminom Istina. Stoga na kraju ispadne da Delovanje u skladu sa Istinskom
Prirodom je dijametralno od onoga šta pod time podrazumevamo.
Zašto misliš da je termin Istina pogrešno shvaćen? Za ova dva mi je nekako jasno, ali Istina je
ipak nešto najviše, nazivamo je raznim imenima, ali je kod svih ljudi to ista stvar. Bila ona Alah ili
Buda.

Dozvoli mi da izložim moju obzervaciju. Istina je naveliko postala projekcija slabosti


ljudskog uma da oformi apstrakciju, a ne objektivno stanje. Zašto misliš da je Istina tako
daleko? Zašto misliš da je toliko sveta ili neizreciva? Da je Istina Buda ili Alah onda bi se zvala
tim imenom, a ne drugim. Paradoksalno je da ispod Savskog mosta teče Dunav. Najveća
projekcija jeste projekcija Prosvetljenja. Predpostavimo da ti sada u ovom trenutku sadašnjosti
nisi prosvetljen. Osećaš da treba još da radiš, još da radiš i toliko silno još da radiš, i možda,
biće ti omogućeno da uhvatiš Prosvetljenje. Predpostavimo prosto da sada nisi Prosvetljen. Da
li bi to bila Istina? I to ista Istina koliko je Istina da je neko Prosvetljen Istinita. Nešto je onakvo,
kakvo je. Istina je u tome kakvo je to "onakvo". A to je onakvo kakvo je, nikako drugačije.
Neprosveljeno biće je podjednako u Boddhiu, koliko i Prosvetljeno, ukoliko boravi u Istini svoje
neprosvetljenosti ili prosvetljenosti, zavisno od jedne stvari - koliko je Istina manifestovana u
njegovom slučaju; ako je neprosvetljen, bilo bi glupo truditi se da se prosvetli, sama istina da
je on neprosvetljen Deluje i donosi Promenu.
Izgleda da ne postoje definitivni pojmovi i definicije, uvek se nađe nešto što te natera da
proglasiš izuzetak. Tvoja priča je veoma interesantna, misliću o tome.

Da, uvek je korisno razvijati mogućnosti i stvarati sebi modele gde će se mišljenje
iskušati. Pretpostavimo da jedina Istina koja postoji, jeste ona, da Istina ne postoji. Da li bi
Istina tada postojala?
Koji god da je odgovor, ukoliko je on istinit, biće stoga Istina, no ta Istina neće postojati, jer
smo iskazali najpre da jedina Istina koja postoji jeste ona da Istina ne postoji. Veoma interesantno,
zasta upadam u specifično stanje uma, mislim da znam o čemu se ovde radi.

Izjasni se.
U okviru celine ove lekcije, naveo si me na suštinu Mišljenja.

Suština Bude leži u Thathgati, ne u Satoriju. Ti se nećeš nikada prosvetliti, prosveljenje


ne sme biti projekcija budućnosti. U redu, sada mislim da možemo konačno stati.
Sjajno! Bio si odličan, moram priznati.

11
SKAKAVAC 3

Nadam se da si ti zadovoljan.
Apsolutno. Više nego očevidan je tvoj napredak u načinu mišljenja. Od prve lekcije do sada,
napredovao si mnogo. Očevidno, ovaj razgovor te je naučio mnogo čemu. No pored svih, možemo
uočiti tri stvari koje su ključne i o kojima nije loše da misliš.

Čak tri?
Da. Prva stvar jeste da si uhvatio srž ove sfere. Ona se krije u pojmu mišljenja, no to je toliko
široki pojam da bi nam trebalo veoma mnogo vremena da dođemo do istine o njemu. Stvar je u
Promeni mišljenja po Volji, o tome ćemo razmatrati detaljnije malo kasnije. Druga stvar jeste da si
veoma dobro osetio fenomen preuzimanja obličja. Drugim rečima, kada smo zamenili uloge, počeo si
dobijati svojstva koja su karakteristična meni i znanja koja jedino ja posedujem, bez ikakvog logičnog i
racionalnog objašnjenja. O trećoj stvari, razgovaraćemo kada se utvrdimo u ovim dvema, jer je ta
treća uslovljena uvidom ove dve.

U redu, objasni mi sve to detaljnije, malo sam se umorio od svega ovoga, a osećam da
treba da te pažljivije slušam. Komentarisaću tvoje reči kasnije, ali sada probaj da me navedeš
da sam dođem do suštine ovog Znanja, na isti način kako si to činio do sada.
Onda me slušaj šta imam da ti kažem i ne budi rastrojen dok ulaziš u ovu dvoranu Svesnosti.
Pričaću ti o mnogo čemu, a potpuno shvatanje svega unutar toga jeste nužnost tvoga Znanja i uslov
da kreneš dalje.

Kao što sam ti već napomenuo, velika lekcija ove sfere jeste Znanje preuzimanja obličja. Ti
ćeš videti da to nema nikakve veze sa opsednutošću; naprotim, uslov uspeha u ovome je snažna i
usmerena svesnost, a to je tako pogubno za jedan eksperiment kao što je opsedanje. Pozabavimo se
malo ovime; ti me možeš pitati kako se preuzima obličje, a da se sačuva onaj osnovni kvalitet tvoje
svesti koji ulazi u novi oblik postojanja. Za sada, ne mogu ti ništa reći sem : "u sličnom telu, sličan
duh". Sasvim polako, dolazimo do ključne teme koju ti želim preneti, videćeš da je celokupna naša
Umetnost zasnovana na njoj; ukoliko je ne shvatiš u potpunosti, nisi ništa drugo do bedni spiritista
najgore vrste, i pitanje je dana kada će sve tvoje magijske vrline nestati, odnešene klicom kuge tvog
sopstvenog izokrenutog mišljenja. Magička karika. Kako samo opasno deluje ovaj termin, ti sada
možeš u svom umu stvarati slike teških, čeličnih užadi kojima mag vezuje bića okolo sebe, terajući ih
da neprikosnoveno izvršavaju njegovu izopačenu prirodu. Dragi moj, suština je toliko jednostavna,
koliko je dijametralno tome obično potrebno prakse da shvatiš i primeniš ovo u svojoj sopstvenoj
Magici.

Magička karika jeste minimalan uslov prenosa Sile, najprostije govoreći. Jednostavnost
definicije, ne umanjuje njenu istinitost. No veličina naše umetnosti se sastoji u tome da je toj definiciji
ostavljen jedan široko promenljiv faktor, koji mi našom Umetnošću možemo slobodno modifikovati, a
to jeste kvantitet tog minimalnog uslova. Zapravo, jedina oivičena granica jeste unutar tvoga Uma.
Biću pragmatičan; ukoliko želim kroz tvoje telo propustiti silu, moram se postarati tvoje Telo dođe u
neposredan kontakt sa tom Silom. Ukoliko ti sada pak budeš u kontaktu sa drugim telom neposredno,
kroz to isto Telo će se ispoljiti Sila. Ovde važi jedno bitno načelo, a to je da Telo može biti u domenu
najšireg apstrakovanja, gokle god ima postojanje. Slično se sličnim priziva. Zapramti ovo načelo. Srž
poruke se sastoji u užasavajućem otkriću da je celokupan sistem Magike i našeg poimanja stvarnosti
jedan unapred dogovoren model informacija, zapravo mreža modela, pri čemu je tvoj trenutni položaj
određen pravilima unutar tvog okruženja, što nikako ne znači da je to pravilo celokupne mreže.
Zapravo, jedna mreža kao takva ne postoji, pravila i načela su iluzije individualnih projekcija. Ukoliko
želiš opsovati Tibetanca, to moraš uraditi posredno, sem u slučaju da i sam nisi Tibetanac. Posrednik
je Magička karika i u zavisnosti koliko je usklađena sa situacijom, toliko će uspešna biti tvoja Magika.
U ovom slučaju, tvoj pokorni elemental je uslovljen postojanjem prevodioca. Sagledaj na trenutak
prevodiočevu ulogu, ti možeš videti da je on dvostran. Jedna linija sile ga spaja sa tobom, druga linija
ga pak spaja sa Tibetancem. On je niti ovamo niti tamo, odnosno "i ovamo i tamo" bi bila korisnija
definicija. Zapamti ovaj koncept - dobra Magika kao svako remek delo, zahteva dobru skicu. Zapravo,
cela naša Umetnost se sastoji uglavnom u tome da nađeš pravog prevodioca. Posle izvesnog
vremena, koje nazivamo iskustvom, potreba za prevodiocem postaje sve manja iz prostog razloga jer
ti sam počinješ razumeti jezik, stoga ti postaješ onaj idealan posrednik za svoje Veliko Delo. A jezik

12
SKAKAVAC 3

kojim se služi naša Umetnost je univerzalan, stoga kada jednom naučiš njegova pravila, ona će važiti
uvek i prema svakom, pod uslovom da si svojim mišljenjem uhvatio srž suštine, naravno.

Posrednik kao pojam zahteva svu tvoju pažnju, i nije gubljenje vremena da meditiraš koliko
god možeš, kako bi shvatio puno značenje ovog pojma za ovu našu kraljevsku veštinu. Ovde ću ti reći
još par stvari, neka ti one budu smernice za tvoju Dhjana yogu, neka te mišljenje o tome dovede do
nove Promene.

Videćeš da se uglavnom svaka greška u našoj Umetnosti zasniva na pogrešnoj predpostavci


o lokalizaciji Sile, što će reći, prečesto se Sila predpostavlja iznutra umesto van, i suprotno. Često sam
i sam pravio greške mešajući planetarne i elementalne uticaje. Naš Ruah iz određenih i samo njemu
svojstvenih razloga ume tako efektno da zameni ove uloge da se to primeti suviše kasno, a tada se
umesto Sile, ispoljava Neuspeh. Zapravo, veoma je teško reći da je u pitanju mešanje pojmova, stoga
biću slobodan da kažem da nijedno Delovanje ne može biti ispoljeno ukoliko se ne pokrenu i Sile
iznutra i Sile spolja, u odnosima koji specifično zahteva takvo Delovanje. Problem nastaje ne kada se
zaborave ili pomešaju Sile, već kada nastane Neuravnoteženost odnosa njihovih delova, ovo je veoma
važna stvar i ja ti preporučujem da dugo razmišljaš na ovu temu. Prevelik akcenat na jednom aspektu
Sile, rezultovaće Neuspehom, ali ne razlogom zato što drugog aspekta nema, već zato što je prosto
zaboravljen. Drugim rečima, Posrednik je razočarao svoj sopstveni princip "i tamo i ovamo", jer je bio
ili suviše tamo ili suviše ovamo. Magička karika nije ni postojala, stoga je Neuspeh osiguran u samom
početku Rada, i ti ćeš videti da u našem Delovanju ne postoji pojam Nedostatak, već samo
Neuravnoteženost.

Nikada ne štedi truda ni vremena za odabiranje pravog Posrednika. Kada jednom stakneš
Znanje o upotrebi Magičke Karike, tek tada, stvorićeš mogućnosti za ispoljavanje Istinske Magike. Na
samom kraju, ti jesi najveća i najvrednija od svih Magičkih Karika, tvoja sopstvena svesnost je ona
najfinija i najprilagodljivija Magička Karika od svih, no trebaće ti dosta vremena kako bi pronikao u
pravi značaj toga. No misli i o tome.

Ti si imao prilike da se sretneš već sa jednim specifičnim fenomenom, i ja mislim da je vreme


da ga u potpunosti razmotrimo. Tu temu smo već sreli u prvoj lekciji, i ti si me već dosta puta pitao o
tome. Naime, svaka stvar poseduje određene kvalitete, ne može se pričati o jednom aspektu, a da se
ne pomene drugi. Svaka stvar sama po sebi, sadrži ogroman broj sila koje se ispoljavaju kroz nju.
Pored toga, postoji određen vid sile koja, kao rezultanta spoljašnjeg uticaja, isijava iz unutrašnjosti.
Veoma je nezahvalno govoriti šta čemu prethodi i šta je čime uslovljeno, najmudrije je posmatrati
celokupnu stvar kao homogenu celinu. Ukoliko primetiš da je jedna stvar okarakterisana prirodom
vode, to nikako ne isključuje mogućnost prisutnosti vatre. Takođe, nezavisno od elementalnog
aspekta, ti ćeš primećivati određene planetarne atribucije koje na taj predmet deluju. Problem ponekad
nastaje kada je priroda planete u suprotnosti sa elementom. No, neka te to ne brine, problem postoji
samo unutar tvog Znanja definisanja odnosa, ti moraš shvatiti da su aspekti regulisani po ravnima,
stoga sukob sila postoji jedino ukoliko ih gledaš usko i iz jednog jedinog ugla.

Posmatraj sferu Hoda; njemu je pripisan element vode, a planeta je Merkur. Videćeš da naš
program u ovoj sferi podrazumeva razvoj Mišljenja, podjednako kao i razvoj Intuicije. Merkur je
vazdušaste prirode, a priroda Usklađenog i ispravnog Mišljenja je priroda ingenioznog Uma, koji je
prilagodljiv i pokretljiv poput vazduha. Zapravo, na ovom nivou, pokretljiv je možda pravilnija reč. Da li
je stoga priroda ove sfere voda ili vazduh? Daću ti par smernica, kako bi lakše razložio problem.

Bog Hoda je okarakterisan kao Merkur, Bog sa krilatim sandalama, božanski glasnik. Ukoliko
se držimo poslednje karakteristike, u njoj takođe možemo naći ideju posrednika između Vrhovnog i
svega onoga što je pod njim, na sličan način kao što je Metatron u kabalističkoj oligarhiji bića. Kao Tot,
on je gospodar Mudrosti, ali više definisan mudrom Reči i značajem zapisa. Magova reč se izvršava
momentalno i bez odlaganja, jer je unutar toga oličena Istina i ništa sem Istine. No takva mudrost se
bitno razlikuje od Mudrosti koja je utemeljena u Hokmahu, što ćeš imati prilike da proučiš kada za to
dođe vreme. Reč se prenosi kroz vazduh, po kome krilati Merkur jezdi, stoga je Vazduh prenosnik
mudrosti, nije li on ništa manje nego savršena Magička Karika? Ukoliko li vazduh dovedeš u vezu za
ljudskih umom, shvatićeš da je upravo on jedina prava magička karika, jedino je um sposoban i
obdaren da stvori vezu između stvari koje su naizgled potpuno nepovezane.

13
SKAKAVAC 3

Obratiš li pažnju na ostale božanske atribucije, uočićeš jos jedan božanski aspekt, koji je na
prvi pogled vidno drugačiji od načela Tota i Merkura. Ti možeš sasvim jasno primetiti da se pod
Hodom podjednako pripisuju i atribucije šakala, odnosno Anubisa kao božanskog predstavnika. Kao
što već dobro znaš, oni u sebi oličavaju funkciju i ulogu svojevrsnog vodiča, kroz nepoznate delove
Univerzuma, kao Duanta; oni su sprovodnici duše kroz zagrobni svet, sve do rajskih polja Amenteta.
Uloga vodiča je kao što znaš jedna od veoma značajnih teza svakog rada koji podrazumeva prolazak
kroz nepoznate astralne ravni, oni su istinski posrednici između maga i nepoznatog. Iz tvojih zapisa
vidim da si već imao iskustva komunikacije sa njima, što me posebno raduje, oni su izgleda sasvim
odvojena bića od onih koji su nastanjeni u višim ravnima, oni su takoreći "negde između"; suviše blizu
nas, ali ne previše udaljeni od njih. Možeš ih posmatrati kao psihološke projekcije našeg sopstvenog
Ruaha, svejedno, no mislim da je važno da iskusiš kontakt, pre nego li doneseš teoriju o prirodi tih
"bića".

Navešću ti primer jedne, po meni najbitnije i najuzvišenije, prakse koja na svoj jednostavan i
efektan način veoma pragmatično rasvetljava ulogu i prirodu Ruaha, Magovog Mišljenja i Uma. Ovom
metodom se ove ideje vezuju za prirodu vodiča, koliko i za prirodu Mudrosti, one mudrosti koja
osvetljava Magov put i čini da on ne skrene sa svoga puta. Misli o sledećim obožavanjima, koje
magičar izvodi tokom dana, u određenim aspektima dana :

Liber Resh vel Helios


sub figura CC

1. Zora. Istok.
“Pozdrav Tebi koji si Ra u Svom usponu, jednako Tebi koji si Ra u Svojoj snazi, koji
putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u času Sunčevog Izlaska. Tahuti stoji u Svom
sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Noći.”

2. Podne. Jug.
“Pozdrav Tebi koja si Ahathoor u Svojoj pobedi, jednako Tebi koja si Ahathoor u
Svojoj lepoti, koja putuješ preko nebesa u Svojoj barci u času Sunca u Zenitu. Tahuti
stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa
Jutra!”

3. Zalazak Sunca. Zapad.


“Pozdrav Tebi koji si Tum u Svom spuštanju, jednako i Tebi koji si Tum u Svojoj
radosti, koji putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u času Sunčevog Zalaska. Tahuti
stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa
Dana!”

4. Ponoć. Sever.
“Pozdrav Tebi koji si Kefra u Svom skrovištu, jednako Tebi koji si Kefra u Svojoj tišini,
koji putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u Sunčevom Ponoćnom Času. Tahuti stoji u
Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Večeri.”

5. Posle svakog prizivanja treba dati znak tišine, a posle toga treba izvesti obožavanje.

6. Takođe je bolje, ukoliko u ovom obožavanju preuzmeš oblik Boga Koga obožavaš, kao da si
ujedinjen sa Njim u obožavanju Onoga koji je iznad Njega.

Uoči dobro deo teksta koji se ponavlja prilikom svakog obožavanja. To je sledeći iskaz :
"Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi...". Tahuti je napred, poput osmatrača,
on ukazuje na ono što on vidi napred, i izveštava o svim uticajima spolja koji Deluju na Barku. RaHoor
kao Volja sve Tahutijeve iskaze razmatra i zatim donosi čin Delovanja, u skladu sa kojim Barka plovi.

Može biti da je Mudrost i slobodno, nepristrasno Mišljenje u skladu sa Prirodom, zapravo


jedini Istinski Vodič na putovanju Tvoje Barke, dragi moj. Kako će Barka ići na početku, zavisi od
onoga šta Tahuti opazi na pramcu. A jednom kada se Istinska Priroda probudi, kretnja Barke zavisiće
od Delovanja RaHoora sa krme. Misli o ovome. Ruah je "tamo" napred, Priroda povučena pozadi; tako
Delujući, Magičar sigurno plovi Vodama Nuna.

14
SKAKAVAC 3

Takođe, želim ti reći još ponešto sa početka. Jedna od prvih stvari koje si pokušao, i to prilično
uspešno, jeste preuzimanje obličja. Ti moraš uvek biti svestan da se preuzimanjem obličja, dešava
promena u svesnosti. No ti moraš pre svega razlikovati svest i svesnost. Odnos ovoga je poput
odnosa nosećih greda i temelja. Misli o ovome, jer ovde leži veoma vredna lekcija koja je tako nužno
potrebna za shvatanje ove sfere. U zdravom telu zdrav duh. Mi ćemo ovo proširiti prema našoj Potrebi
govoreći : u drugačijem telu, drugačija svesnost.

Naša zapadna kultira je po svemu sudeći veoma podbacila neuspehom da jasno definiše i
ograniči predele Uma. Veoma često se danas smatraju za gotovo istovetne pojmove kao što su
mozak, inteligencija, mudrost, oštroumnost. Ti ne smeš činiti ovakvu grešku, već svaki aspekt aparata
tvog Ruaha moraš upoznati, definisati i što jasnije okarakterisati. Zapravo, uočićeš zaprepašćeno da je
Um izgleda mnogo praznije mesto nego što na prvi pogled izgleda. U njemu postoje procesi, no sam
po sebi, i bez tih procesa, on nije ništa drugo do jedno odveć prazno mesto. Njegova suština je
Prađna, njegovo prostranstvo je ne veće od Šunjate. Ja te najtoplije savetujem da proučiš istočne
tekstove na ovu temu, oni očigledno nisu štedeli na vremenu da upoznaju suštinski aparat Mišljenja.
Sada ćeš shvatiti zašto je, između ostalog, Voda pripisana Hodu. Priroda Uma je Voda, jer to je ono
veliko More koje se nalazi tamo daleko, na "drugoj strani obale", preko Bezdana. On kao takav će
savršeno popuniti prostor onog obličja u koji se uliva i prema kojem je usmerena tvoja Svesnost.

Stoga, nisi ono što Istinski misliš da jesti, već ono što Istinski misliš.

Iz ovih gore razloga, razvoj Mišljenja u ovoj sferi jeste podjednako zahtevan koliko i razvoj
Intuicije. Ovo je suviše dosadna tema da bi o njoj raspravljali na ovom mestu, no i nju ćemo uključiti u
našu Raspravu, kada dođe pravo vreme za to.

Voda je poput Vazduha, takođe odličan Posrednik, no ona u svojoj ideji Posredništva
podrazumeva jedan apstraktniji pristup, koji se zasniva na ideji jednoličnosti i homogenizaciji. Na jedan
specifičan način, Univerzum možeš posmatrati kao na More, a sve stvari unutar njega ništa drugo do
njegove Talase. Stoga izgleda da ništa nije izolovano kvalitetom svoje prirode, već isključivo kretanjem
i frekvencijom talasa; ukoliko shvatiš to, bićeš u posedu Najviše Magike.

Sve što trebaš raditi bivajući na ovom Mestu, jeste da izabereš Ispravan Metod i Delujući u
skladu sa njime, postigneš odgovarajuće Postignuće. Moraš naučiti da ispravno Misliš, ti zacelo moraš
sebi biti najispravniji učitelj i vodič. Čovek je sam sebi najbolji Gospodar; najmilostiviji i najnemilostiviji.
Od svih stvari, ti moraš izabrati Jednu Ispravnu, čak i kada je kazna za pogrešan odabir najužasnija
Smrt i bol te Smrti i patnja i ponavljanje te Smrti; ti moraš izabrati Jednu stvar, momentalno i bez
najmanjeg ustručavanja. Zapravo, ne postoji odnos ispravnog ili neispravnog odabira. Sama tvoja
svesnost koja je neopterećena svrhom, toliko da Deluje momentalno i neposredno, uvek će biti
Ispravna. Jer ta Svesnost će Delovati od onoga koji je ništa drugo do Zvezda, stoga će njegov put biti
po Volji onog istog Neimara svih Svetova, koji je odabrao i sačinio Sve Puteve. A kada budeš birao to
Jedno od svega, zapitaj se, ukoliko se sve stvari moraju svesti na Jednu stvar, na šta će se ta Jedna
stvar svesti? Misli o ovome.

Takođe, ja te pitam, šta ti se više voliš?

Odmor na moru ili odmor na planini?


Pileće meso ili zelenu salatu?
Toma ili Džerija?
Kobasicu ili viršlu?
Plavušu ili crnku?
Roze ili plavo?
Brus ili tange?
Legiju ili moju prababu Gospavu?
Moju prababu Gospavu ili povišenu temperaturu?
Moju prababu Gospavu ili Fridu Haris?
Moju prababu Gospavu ili prababu Fride Haris?

Ti svakako moraš savršeno znati.

15
SKAKAVAC 3

Prouči i studiraj sve redove tabele pojedinačno, ja očekujem tvoje zaključke i komentare u
narednih nekoliko nedelja.

Konačno, a ja znam da si već izrazito nestrpljiv, dolazim do najtežeg i najmirskijeg dela našeg
razmatranja. Predajem ti po meni najteži deo celokupnog ovog Rada, prokletu tabelu! Kao što si do
sada shvatio značaj Magovog ispravnog Mišljenja i njegove Reči, toliko se tri puta pokloni ovoj tabeli
koju sam satima radio u Wordu (Reč!). Nije li ova moja Reč (Word) prelepa i urađena neizrecivo
profesionalno. Oh, Bože moj, spreči me da u tolikoj meri obožavam samog sebe, evo dajem ti da ti
lično, i samo ti, mirišeš moje noge! Bravo!

HOD

1. prevod Sjaj
2. jevrejski način pisanja HVD

3. božje ime u Asiahu ELOHIM CABAOT (ALHIM TzBAVTh)

4. mistični broj sefire 36

5. element voda

6. kraljeva skala boja purpurno - ljubičasta

7. kraljičina skala boja narandžasta

8. careva skala boja boja crvene rđe

9. caričina skala boja žućkasto smeđa, prošarana belom


praktična atribucija egipatskih
10. Tot
bogova
11. izbor egipatskih bogova Anubis

12. grčki bogovi Hermes

13. hinduistička božanstva Hanuman

14. hrišćanski pojmovi Bog - Sveti Duh

15. rimski bogovi Merkur

16. drago kamenje opal

17. biljke moli

18. imaginarna životinja hermafrodit, šakal

19. magijske moći vizija sjaja

20. mineralne droge živa

21. biljne droge anhalonium levinii

22. mirisi stiraks

23. magijska oruđa imena, zazivi i kecelja

24. tradicionala moralnost istinoljubivost

16
SKAKAVAC 3

25. delovi duše ruah

26. deset nesreća egipta vaške

27. magijski lik sefire hermafrodit

28. Naziv i atribucija diskova (Tarot) sunce u devici, mudrost

29. Naziv i atribucija mačeva (Tarot) jupiter u blizancima, iscrpljena sila

30. Naziv i atribucija pehara (Tarot) saturn u ribama, propušten uspeh


31. Naziv i atribucija štapova (Tarot) merkur, hitrina

32. bolesti nervne bolesti

17
SKAKAVAC 3

ASTROLOŠKI MERKUR
frater PO
Ovo je najmanja i najzagonetnija planeta Sunčevog sistema, teško se uočava, a lako
prevari čak i najiskusnijeg astrologa. Ipak, razum, svest, glavno su i generičko obeležje
čoveka kao vrste, i baš zbog toga što je sveprisutan u svakoj ljudskoj radnji, Merkur se
teško primećuje, tj. primećuje se tek kada je jako naglašen njegov uticaj, ili suprotno kada
je jako oštećen. Njegove finije nijanse ipak mogu opaziti iskusniji astrolozi, i vremenom ga
mogu s lakoćom tumačiti. Ali, s vremena na vreme nas ipak prevari.

Merkur kao bazična planeta intelekta

Spada u grupu intelektualnih planeta, zajedno sa Uranom, Jupiterom i Saturnom. Ipak, on je bazična
inteligencija, za razliku od ove tri više intelektualne planete koje su tri tipa uma, ili inteligencija, te ako
on nije razvijen ni ove tri planete neće moći razviti svoje više intelektualne moći.

On predstavlja nervni sistem kao celinu, njegovu brzinu i kvalitet, i kvalitet provođenja nervnih impulsa.
Ostale planete inelekta predstavljaju ostale važne delove te složene celine koju zovemo intelekt. Tako
Uran predstavlja mozak kao celinu, njegovo brazdanje, što je osnov genijalnosti, učenja, ispitivanja,
sumnjanja, nauke. Jupiter upravlja korom leve racionalne polovine velikog Mozga, sposobnošću
sinteze, ili visokom inteligencijom, povezivanjem stvari i pojava, apstrakcijom, filozofijom. Saturn je
logički deo mozga, tzv. jedan deo leve polovine mozga, predstavlja Razum i osećaj mere, zakona,
ravnoteže.

Moderni astrolozi, otkrili su važnost još jedne planete, Neptuna, koja upravlja korom desne
polovine velikog mozga, koja predstavlja intuitivan ne-logički um, koji barata više formama nego
jezikom i logikom, geometrijom i simbolima pre nego analitikom, i poseduje sposobnost
snalaženja u složenim sistemima i kompleksnim mrežama, (špijunskim, i sl.), informacionim
sistemima i sl. Ipak aktivan je samo kod viših tipova Riba, ili ljudi sa jakim Neptunom, i opet ne kod
svih.

Sam Merkur, njegovo glavno svojstvo kao planete intelekta su analiza i logika, kritika i radoznalost, te
velika sposobnost učenja. Od ostalih svojstava Merkur upravlja komunikacijom, govorom (daje
govornike) i izražavanjem, primopredajom i plasiranjem informacija, daje šarm i gracioznost, dar
pisanja, poezije, matematike, trgovine, bazičnu društvenost, i izvestan stepen kreativnosti i veštine u
poslu, naročito preciznih, kao kod daktilografa, časovničara, mađioničara, šnajdera, pa i džeparoša.
Predstavlja praktični ili pragmatični deo uma, i nema uspeha u biznisu bez njega, niti prektičnog
realizovanja bilo koje zamisli.

Polno određenje Merkura

Merkur nema nikakvo polno određenje, i za razliku od svih ostalih planeta, polno je neutralan, pa može
podjednako biti jak i kod muškaraca i kod žena, što je istorija i potvrdila. Neki astrolozi tvrde da
zavisno od toga s kojom je planetom u aspektu, da li s muškom ili ženskom, Merkur može dobiti i
polne karakteristike, s čime se u velikoj meri slažem, ali ako Merkur istovremeno prima različite polne
uticaje, ova logika gubi smisao, jer tada će se Merkur opredeliti možda za najjači polni uticaj, ili će se
potpuno povući i delovati prirodno, tj. neutralno, ili čak dvopolno, menjajući povremeno svoj polaritet.
Ovo ipak treba pepustiti profesionalcima, jer postoje metode, naročito u horarnoj astrologiji, da se
precizno utvrdi koji pol preovladava, i da li će se njegov uticaj u životu ispoljiti preko muške ili ženske
osobe.

Merkur i deca, uticaj na detinjstvo

Zbog ove polne neutralnosti, u horoskopu Merkur predstavlja i našu decu, odnos prema njima i uopšte
odnos prema omladini, mlađima. Ipak, za potpuniju informaciju o našem stavu prema deci, Merkur
treba konsultovati zajedno sa 5. poljem, koje se bliže odnosi na decu i porod(5. polje je 2. od IV,
plodovi kreveta, braka). Merkur u karti tako predstavlja i našu sudbinu kao deteta, jer svi smo bili deca,
ipak, za punu informaciju o našem detinjstvu moramo konsultovati i uticaj Meseca i IV polja, a važno je
i prvo polje jer to su naši počeci, prva iskustva, dok Mesec (i IV polje) upravljaju generalno
18
SKAKAVAC 3

detinjstvom. Ne treba zaboraviti ni 3. polje, koje se isto odnosi na našu mladost do puberteta. Bilo koji
faktor od ovde nabrojanih da je oštećen, to može prouzrokovati probleme u sazrevanju, frojdovske
komplekse, i jako se teško može ispraviti. Oštećenja Merkura samog, najviše se ipak odnose na
probleme u učenju, izražavanju, inteligenciji i logici, te mogu dati kasnije polno sazrevanje,
iskompleksiranost ili nezrelost, naročito ako je Merkur u aspektu sa Venerom ili Mesecom, ali i
Neptunom.

Merkurovi znaci

Merkur ima dva jasno prepoznatljiva zodijačka znaka, Blizanca i Devicu, ali budući da je to planeta
koja se suštinski razlikuje od svih ostalih planeta, to je jedina planeta čije je i sedište i egzaltacija u
istom znaku, u Devici. Interesantno je takođe spomenuti da Merkurovo drugo sedište, Blizanci, ne
mogu pojačati nijednu planetu, tako da ovaj znak nema egzaltirane planete, što je još čudnije.

To je zbog toga što je inteligencija, svest, jedno tako čudesno i jedinstveno svojstvo čoveka, da ni
jedna druga planeta sem Merkura ne može da primi tako suptilne vibracije.

Aspekti Merkura i dejstvo na kuće

Zbog te svoje jedinstvenosti čak indeferentnosti, Merkur najmanje intereaguje sa drugim planetama, a
njegova interakcija se svodi na to ili da oslabi ili da ojača vibraciju neke planete, ali ne i da je menja.
On jednostavno pojačava našu svest o nekoj planeti ili principu koji planeta (ili kuća) zastupa,
pobuđuje interes o njoj, pokazuje šta je to što naš intelekt zaokuplja.

Pa ako je u 12. kući tog čoveka zanimaju misterije, špijunaža, ako je u 10. kući zaokupljen je tome
kako se proslaviti, u 6. kući bavi se poslom i ekonomikom, u 8. kući zaokupljen je smrću, okultizmom ili
seksom, itd. Kada ima i neki aspekt sa nekom planetom, dobićemo još bližu informaciju o tom
interesovanju. Recimo ako je Merkur u 12, a povezan je aspektom sa Plutonom, jasno je da su u
pitanju kriminalne misterije, itd.

Dejstvo planeta na Merkur je dubiozno, ali možemo reci da ga planete emocija kao Mesec čini
emotivnim, a Venera sentimentalnim što ga može ometati, vatrene planete poput Marsa, Sunca i
Plutona čine ga plahovitim i prebrzim u zaključcima, jer se strast meša u rezonovanje. Ipak Uran i
Jupiter ga pojačavaju, i povezuju sa višim umom i kreativnošću, jer su kao što smo već rekli njemu
srodne planete intelekta. U lošim aspektima Merkur je tračara, prevarant, i generalno veoma jak
malefik, pa treba dobro proučiti svaki loš aspekt.

Merkur na uglovima

Pošto je Merkur mala (a brza) planeta, mora biti dosta blizu nekom uglu kuće, da bi
punom snagom delovao na njega. Rođenom daje izrazitu komunikativnost, trgovačke
sposobnosti, i dar za pisanje, a naročito nos za biznis i marketing. Merkur sam za sebe
teško nešto može reći ako je na uglu, ali analizom aspekata koje prima, i znaka u kome je
biće jasno gde će ove sposobnosti biti upotrebljene ili u kom pravcu razvijane.

Mnogi veliki ljudi i mislioci ga imaju na uglovima kao recimo: veliki pisci (Balzak, Gete i Perl Bak na
M.C.-u, Marsel Prust na I.C.-u, Hese i Remark na Descedentu, ) i pesnici (Petrarka na Acedentu)
trgovci-biznismeni (Bil Gejts na I.C.-u), filozofi (Niče ga ima na M.C.-u, Sartr na Descedentu), političari-
veliki govornici (Hitler na Descedentu, Šešelj na Ascedentu), prevaranti (Deniken na M.C.-u) a imaju
ga čak i Pape (papa Vojtila na M.C,-u u konjukciji sa Suncem. Jak je i u Zenitu (Ajnštajn, Van Gog, itd).

19
SKAKAVAC 3

AL:III:41. Ustanovi u svojoj Kaabi duhovnu


administraciju: sve mora biti učinjeno dobro i na
poslovan način.

AIWASS KAABA O.'.T.'.

MANIFEST

0. Aiwass Kaaba je sedište grupe telemita članova O.'.T.'. i jedno je od telemitskih čvorišta O.'.T.'.
1. Aiwass Kaaba prihvata, podržava i sprovodi Konstituciju O.'.T.'.
2. Aiwass Kaaba kroz sebe manifestuje rad "Reda 11".
3. Aiwass Kaaba sadrži u sebi i tajni Red O.'.I.'. u koga se može stupiti samo po pozivu od strane
članova Vrhovnog Saveta "Reda 11".
4. Aiwass Kaaba se održava radom i članarinom svojih članova.
5. Aiwass Kaaba na svakih godinu dana, na prolećni ekvinocij, bira novog šefa Kaaba-e, čije se
dužnosti shodno tome određuju.
6. Aiwass Kaaba donosi odluke o svom radu na osnovu dogovora članova u skladu sa tačkama
1 i 2.

Dato iz grada Neofita (Novi Sad,YU) središtu mora PAN-ON-a


dana 2.januara 2003.e.v. 99.A.H.
Frater Aiwass.'.

20
SKAKAVAC 3

Čini što ti je volja će biti sav Zakon.

0. U skladu sa Konstitucijom objavljujemo da je unutar Reda Telemita formiran Red čiji su


ciljevi potpuno praktične prirode.
1. Ime Reda je "Ordo XI" ili "Red 11".
2. "Red 11" se ne bavi teorijom, psihologijom, niti filozofijom O.'.T.'. već je Konstitucija O.'.T.'.
punovažna u svim domenima.
3. "Red 11" je magičko-mistični generator energija Toka 93 unutar O.'.T.'.
4. "Red 11" se sastoji iz 11 radnih stepenova. Postignuća ovih stepenova se baziraju na
praktičnom radu praksi izloženih u knjizi zvanoj "Alion Practicum".
5. Da bi se potvrdio stepen u "Redu 11" neophodno je da Telemit određenu praksu izvodi
najmanje 11 puta u toku 11 dana (u kontinuitetu); ne postavlja se ograničenje da li će to biti
individualni ili grupni rad. Stepenovi i rad se odvijaju po naznačenom redosledu Libera datih u
"A.P." i to:
1-Liber NUT
2- Liber HUT .
3- Liber KHUT .
4- Liber Linea Imagum Dei
5- Liber Pentagramaton vel Hoori .
6- Liber VI vel Misteria Macrocosmica
7- Liber Heptagrammatonorum
8- Liber Invocatorum
9- Liber Misteriorum Rosae Crucis
10- Liber KHABS
11- MISA NOCI
6. Postignuća ostvarena u "Redu 11" su korespodentna rangovima O.'.T.'., ali ona ne
podrazumevaju automatsko priznavanje tih Rangova. Ona su: a.) Čisto praktičan rad sa
delovanjem praksi na nivou 'Čoveka Zemlje'. b.) Intelektualni uvidi 'Ljubavnika'; i c.) Magičko-
Mistična iskustva 'Samotnika'. "Red 11" ne instistira na uzvišenim postignućima već jedino na
Radu.
7. "Redom 11" upravlja "Vrhovni Savet Reda" takođe zvan "Služitelji Zvezde i Zmije" čije članstvo
nije ograničeno brojem već jedino ostvarenim radom kroz 11 stepenova.
8. Oni pripadnici 11 "Ordo XI" čija je volja mogu postati članovi "Vrhovnog Saveta Reda" tako
što prolaze kroz 'Ritual Zvezde i Zmije' dat kao dodatak za 'A.P'.
9. "Red 11" se obavezuje da svojim magičnim i mističnim metodama i moćima potpomogne
Zakon Teleme i O.'.T.'. i ostvarivanju njihovih ciljeva i principa.
10. Članstvo u Redu je isključivo dobrovoljno i ne obavezuje članove O.'.T.'. ni na šta drugo do na
spoznaju i izvršavanje Istinske Volje.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Frater Aiwass.'.

21
SKAKAVAC 3

18.decembar 2002.e.v. 99.AH.

VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI


Cini sto ti volja ce biti sav Zakon.

O Radu clanova Vrhovnog Saveta

Clanovi Vrhovnog Saveta O.'.XI nastavljaju sa radom koji su zapoceli ali na drugaciji nacin. Oni svaku
od praksi Reda prolaze kao trodnevne 'intenzive' tj. magicka povlacenja i to redom od 10°-1°. Kada
izvrse sve te radove oni se priznaju za Majstore Reda 11 (a moguce i Samotnike O.'.T.'. - sto zavisi od
njihovog Zaveta Redu Telemita).

Clanovi Vrhovnog Saveta su obavezni da se jednom godisnje sakupe, javno ili tajno, i da izvedu
grupno neku od praksi Reda 11.

Clanovi Vrhovnog Saveta po svojoj volji izvode i druge Magicke Operacije koje deluju u cilju
ispunjenja ciljeva i principa O.'.XI i O.'.T.'.

Clanovi Vrhovnog Saveta Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na 11 stepenova Reda
11.

O Majstorima Reda 11

Svaki od Majstora, nakon sto ispuni svoj Rad (sto je: jedanaest postignutih stepenova i deset magickih
povlacenja), bi trebao da postane nadlezan za delovanje kroz jednu od 11 praksi Reda i da tu praksu
razradi i poboljsa na sebi svojstven nacin cime bi takva praksa bila nadgradnja osnovnog sistema.
Time bi On/a postao generator Moci svojstvenih odredjenoj praksi, a time i vrtlog Sile jedne od
vibracija u Reci Aeona.

Svaki od Majstora Reda bi na taj nacin mogao da formulise i stvori svoj nov i originalan Rad i Red tj.
Inicijatski sistem.

Majstori Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na celokupnu strukturu Reda 11.

O Odluci Majstora Reda 11

Kada se u Redu skupi 11 Majstora koji su izveli celokupan Rad Reda 11 oni su obavezni da nacine
Veliki Skup Majstora Reda. Na tom velikom skupu moraju da donesu odluku o daljem funkcionisanju
Reda.

Postoje tri opcije. Ordo XI ce:

• Preci u tisinu za sledecih 11 godina (Niko od Majstora nece raditi prakse Reda, niti ce se Red
oglasavati na bilo koji nacin), ili
• Ukinuti sam sebe (Red ce prekinuti da postoji po odluci Majstora Reda), ili
• Svi Majstori ce napustiti Red 11 (i time 'vratiti' Red u prvotno stanje).

22
SKAKAVAC 3

Odluku o ovome Majstori O.'.XI ce doneti na jednom jedinom skupu, a u slucaju da ne mogu da se
usaglase automatski stupa u dejstvo treca opcija. Nakon ovoga oni ce prekinuti da rade i deluju na bilo
koji nacin kroz Red 11.

O Prezivljavanju Reda 11

U slucaju prestanka postojanja Reda (na osnovu odluke Majstora Reda), a u cilju prezivljavanja ideja i
funkcija Reda 11 Tajni Majstori A.'.A.'. ce odabrati jednog Telemitu koji ce biti opunomocen da Red
ponovo po potrebi probudi. Time ce taj Telemit postati i delovati kao 'novi' Veliki Inicijator Reda 11. U
slucaju da se u roku od godinu dana nakon gasenja Reda ne pojavi novi Veliki Inicijator jedan
Predstavnik Reda Telemita ce objaviti potpuno gasenje Reda 11.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

6.Februar 2003.e.v. 99.A.H., Neofite, PAN-ON-IA


Frater Aiwass.'.

23
SKAKAVAC 3

ALION PRACTICUM
Sadrzaj :

A - 1. Liber NUT . ( Sadrzi opis meditacije o boginji Nuit .)


B - 2. Liber HUT . ( Sadrzi meditaciju o Hadit-u .)
R - 3. Liber KHUT . ( Sadrzi meditaciju o Ra-Hoor-Khuitu .)
A - 4. Liber Linea Imagum Dei ( Sadrzi izvesnu vezbu Srednjeg Stuba .)
H - 5. Liber Pentagramaton vel Hoori . ( Sadrzi opis izvesnog rituala pentagrama znanog kao Ritual
Zlatne Zvezde - Astrum Aurum.)
A - 6. Liber VI vel Misteria Macrocosmica ( Opis rada sa Safirnom Zvezdom .)
D - 7. Liber Heptagrammatonorum (Sadrzi dva mocna rituala sedmokrake zvezde.)
A - 8. Liber Invocatorum (Sadrzi prizive PAN-a i Hoor-Paar-Kraat-a . )
B - 9. Liber Misteriorum Rosae Crucis ( Seksualna Magika .)
R - 10. Liber KHABS ( Sadrzi skup meditacija o Khabs-u .)
A - 11. MISA NOCI ( Sadrzi misu kojom se priziva boginja Nuit .)
DODATAK: Ritual Zvezde i Zmije.

A.'.A.'. publikacija u klasi D


Publikacija O.'.T.'. i O.'.XI
Imprimatur : Fra. 161.'.

Liber NUT
( Meditacija o Nuit-i )

Uvod : Radi se opustanje i lagano disanje u ritmu .


Vizualizira se sjajeci krug oko mesta rada i plamena tacka u srcu .
Meditirati nad slikom Nuite kao zene u plavo-zlatnoj odori koja drzi lotosov stap i ankh a na glavi joj je
kruna Izide na kojoj je Cup Nuite .
Vizualiziraj Nuit-u ispred sebe .
Zamisli sjajnu sferu u srcu .
Nuitino oblicje se utapa u tu sferu . Ona je u sredistu te sfere .
Ona se povecava do beskraja , a meditant je sada u njenom srcu .
Poleti vertikalno uvis . Leti uvis .
Vizualiziraj sebe u cupu na glavi Nuit-e .
Oseti se kao iskra , u cupu koji je beskrajan .
Vizualiziraj Nuit-u nadkriljenu nad beskrajem poput zene . Zvezdano plavo nebo .
Plavi Trougao se spusta odgore , a crveni se uzdize od dole .
Oni se sjedinjuju u heksagramu srca .
Oseti sebe u sredistu heksagrama .
Vizualiziraj pred sobom Pentagram sa crvenim krugom u sredini ( Pentagram je crn ili srebrn u toku
opadajuceg meseca a beo ili zlatan u toku rastuceg ).
( Nuit ce ti razotkriti tvoj licni sigil za crveni krug .)
Osetite da ste postali taj pentagram ( sa plameno-crvenom kuglom u srcu , svuda oko vas je plavo
nebo sa zlatnim zvezdama ) .
Lotos srca se otvara i otkriva sjajecu zvezdu .
U sredistu zvezde je plamena iskra .
Ti si ta zvezda u beskrajnom telu Nuit-e !
Oseti kako padas . Pad u dubine beskraja .
Padom se rastapas u telu Nuit-e .
Predji u tisinu . Nemeditiraj niocemu . Budi posmatrac .
( Ovo neka traje koliko god dugo ti je volja .)
Nastavi sa laganim disanjem .
Vrati se u normalnu svest .

24
SKAKAVAC 3

Liber HUT

( Hadit Meditacija )

Priprema : Asana i intenzivna pranajama .


Vizualiziraj : RUZA - Ona raste i postaje ceo Univerzum .
KRST - On se sazima - ti hrlis za njim : Tacka .
Nuit ( kao na steli 666 ) iznad tebe ( beskrajno velika ) .
Meditiraj na Anahata cakru - Tacka / Iskra je zaogrnuta sjajem .
Ti si srce Nuit-e - sjajna zvezda . Postajes krilati plameni globus . ( * )
: Pri udisaju se koncentrisi na tacku u srcu , pri izdisaju na kruznu sferu oko sebe , koja se svakim
izdisajem povecava geometrijskom progresijom -do beskraja .
Vizualiziraj : KOCKA . Zatim postani ona i u njoj - oko kocke je krug ( na unutarnjim stranama kocke su
pentagrami , u sredistu svakog su simboli elemenata - Tatve , sa odgovarajucim zodijackim znakom ;
iznad i ispod su dva heksagrama - tako da ti stojis u svetlosnom stubu koji je supalj , a ti si plamena
iskra u sredistu ).
Ispred tebe se pojavljuje Bog TOT - sjedini se sa njim poprimajuci njegovo oblicje .
: U znaku ulazeceg ulivaj energiju u pentagrame : Kocka u krugu raste ( do beskraja ).
Uzdizes se vertikalno uvis - letis nagore kroz stub svetlisti .
Vizualiziraj : TOCAK ( sa 6 ili 10 precki ) oseti ga celim bicem .
Postajes Tacka - Osovina u sredistu tocka .
Munje i bljeskovi , grmljavina , presecaju i osvetljavaju plavetnilo beskraja .
Nalazis se u purpurnoj sferi - oko sfere je zeleni sjaj : to odjednom postaje :
ZMIJA ( Oci plameno crvene , zeleno-ljubicasto telo ) Poistoveti se sa njom .
U prostoru se pojavljuje Krst na planini : poistoveti se sa njim .
Svuda je tama .
Postani svestan kocke u krugu ( sjajni krug je upio sve simbole ).
Ti si u sredistu , u Jajetu , kao beba , cista ,nevina ,tiha .
Preuzimas oblicje HOOR-PAAR-KRAAT-a .
Obitavaj u tisini ( disi smireno ).
Svetlost se prolama i ispunjava beskraj : obitavaj u toj Luci !
: U 11 ciklusa disanja : Izdisaj - sirenje svesti kao sfere do beskraja : NUIT !
: Udisaj - brzo uvlacenje svesti u srediste srca - Tacka - HADIT !
Nebesa padaju - sjedinjenje tacke i beskraja - svest o tacki i beskraju .
Eksplozija svesti : Ekstaza . ( Dva se sjedinulo u Nista .)
SMRT.
Tisina .

( Napomena : U sekvenci pre krsta na planini se mogu pojaviti Carica i Hijerofant , tj. zamisli te Arkane
i sjedini se sa njima . ) Vezba moze biti zavrsena suprotnim redosledom kojim je zapoceta :
Ruza - Krst - Nuit - Zvezda - Hadit ( do * ) , ali ovo nije neophodno ako je vezba uradjena valjano te se
time ispolji " zeljeni rezultat " . Dovoljno je " vratiti se u telo ".

Liber KUT

( Ra- Hoor-Khuit Meditacija .)

0 - ( Meditirajuci ) Prizovi Elemente na cetiri strane u Hramu , Ispod je tama , iznad je


Luc . ( Elementi mogu biti vizualizirani kao Tatve .)
1 - Sjedini se sa svakim elementom pojedinacno ( prolazeci kroz tatve u sfere elemenata ) ,
2 - te ih upij u sebe .
3 - " Oseti " Tamu ( prozet si / sjedinjen s " time " ) .
4 - " Oseti " Svetlost ( prozet si / sjedinjen s " time " ) .
5 - Zamisli Tatve i/ili prikladne elementalne simbole , boje , pred sobom u nizu :
Zemlja - Voda - Vatra - Vazduh -Duh : Prodji kroz elemente postajuci sve suptilniji .
6 - Zamisli da si Soko koji leti slobodno u Etiru ( poprimi njegovo oblicje ) .
7 - Zamisli da , unutar i izvan , unistavas stare proroke i religije .
Isus , Muhamed , Indijci , Budisti , Mongoli , Dini ... Stara verovanja se rasprsuju u
Ognju . Sve je u plamenu .

25
SKAKAVAC 3

8 - Ukazuje ti se vizija Kule .


9 - Nakon unistenja nastaje period tisine .
10 - Imas viziju Aeona .
11 - Ides kroz vreli pesak pustinje i dospevas do Hrama ( ili ga zamisli ili ce se pojaviti
onakav kakav zaista jeste ) .
12 - Udji u Hram ( Hram-palata ima 4 kapije : Ra , Ator , Tum i Kefra . ) Dodji do
sredista , vidi Sunce u 4 polozaja , oseti ga , upijaj njegove siline , ti postajes
jedna zvezda u sredistu .
13 - Oseti kako letis vertikalno uvis ( hram ili ostaje ili biva unisten . Izaberi dobro . )
14 - Uvis : Srebro ( Ceo Univerzum je od srebra , ti takodje , prozet si , sjedinjen ...) .
15 - Uvis : Zlato ( ... ) .
16 - Uvis : Kamenje plemenite Vode ( ... )
17 - Uvis : Iskre sustinskog Ognja ( ... )
18 - Pojavljuje se Ra-Hoor-Khuit u svom svom ognju . Pevaj : " Aka dua ..." ( koji svih
30 Etira sazima u jedan plameni ! ) Ti postajes on poprimajuci njegovo oblicje .
Sjedinjen si sa Ra-Hoor-Khuitom .
19 - Univerzu biva prozet i unisten Ognjem .
20 - Rastakanje Plamena u " Nista "
21 - " Nista " .

Liber LINEA IMAGUM DEI

" Za to vreme je Adonai probo moje bice svojim macem koji ima cetiri ostrice ; ostricu munje ,
ostricu Pilona , ostricu zmije i ostricu Falusa . " Liber LXV:V:14.
" Od Krune do Bezdana , uzdize se sam i uspravan . I beskrajna sfera ce sijati njegovim
sjajem ." Liber LXV:V:26 .

Lezi u polozaju mrtvog coveka .


Zamisli sebe u oblicju Pilona ; pevaj-mantraj : " Aka dua , tuf ur biu , bia cefu , du du nur af an Nuteru .
"
Ucini isto ali u oblicju Falusa .
Zatim isto ali u oblicju Zmije .
Ucini isto sli u oblicju Munje .
( Sve ovo cini onoliko dugo dok neosetis da stvarno preuzimas ta oblicja , sjedinjujuci se svojom
svescu sa tim energijama ) .
Naposletku Zamisli da te odjednom prozimaju sva ta oblicja , pevej mantru ( u sebi ) .
Zatim sva ta oblicja i energije sjedini sa tackom u kruni glave i koncentrisi se , uz mantru , na tu
Svetlost . Cini to onoliko dugo koliko ti je Volja .

Napomena :
L.I.D. je " verzija" vezbe srednjeg stuba te je stoga pogodno pre nje izvoditi Vezbu S.S. kako je dao
Fr. A.M.A.G. ( I. Regardie ) u svojim knjigama .
Brojna vrednost L.I.D. je 44 .
Cetiri Oblicja Boga mogu biti pripisana sefirotima srednjeg stuba na Drvetu Zivota
i to :
Pilon -Malkut ; Falus - Jesod ; Zmija - Tifaret ; Munja - Daat . Jasno je da Keter nema
" oblicje " , to je Tacka . Oblicja takodje imaju osobine Elemenata Drevnih .

" A takav je i svrsetak knjige , i Gospod Adonai je svuda oko nje kao Grom , i Pilon , i Zmija , i
Falus , a usred nje On je kao Zena koja izmuza zvezdano mleko iz svojih bradavica ; da , zvezdano
mleko iz svojih bradavica . " Liber LXV:V:65 .

Liber Pentagrammaton vel Hoori

26
SKAKAVAC 3

Ritual Zlatne Zvezde - " ASTRUM AURUM "


( Jedna verzija rituala pentagrama pogodna za priziv energija Hoor-a )

Prva kretnja :

Okrenut Istoku ili ka Boleskinu : Iscrtaj krug oko sebe .


Ucini znak Ulazeceg : vibriraj : " ON ! " : zatim znak Tisine .
Dodirni vrh glave i srediste cela : vibriraj : " ASAR-UN-NEFER ! "
Dodirni srediste grudi : v.: " HORUS ! "
Dodirni seksualni centar : v.: " KHEM ! "
Levo rame : v.: " IA BESZ ! "
Desno rame : v.: " IA APOPHRASZ ! "
Sklopi ruke , stoj u polozaju Ptaha : v.: " PTAH-APOPHRASZ-RA ! "

Sredisnja kretnja :

Istok : Vizualiziraj zlatni pentagram pred sobom , u znaku ulazeceg projektuj energiju , poput laserskih
zraka , u njega : vibriraj : " ASAR ! " ; ucini znak tisine .
Jug : isto ali : " HADIT ! "
Zapad : isto ali : " ASET ! "
Sever : isto ali : " NUIT ! "

Pesnicom kucaj bateriju u srediste grudi : 3 - 5 - 3 !


Iscrtaj pred sobom ili na grudima ili na celu pecat Zveri .
Ulazeci projektuj silinu u njega : v.: " RA-HOOR-KHUIT ! "
Stani u znaku tisine : " HOOR-PAAR-KRAAT ! "
Ucini znake L.V.X.-a
Kod zadnjeg , vibriraj : " HERU-RA-HA ! "
U polozaju Ubijenog Ozirisa recituj : " Jedinstvo najvise iskazano !
Obozavam moc daha Tvog ,
Najvisi i strasni Boze ,
Koji teras smrt i bogove
Pred Tobom da drhte :
Ja , Ja obozavam te ! "
Takodje mozes pevati " AKA DUA .... "
U polozaju Plamene Zvezde ( Uzdignuti Oziris ) : v.: " HOOR ! "
Otkucaj u grudi " 1 " .

Zavrsna kretnja je identicna prvoj , osim sto se izostavlja iscrtavanje kruga .

Liber VI vel Misteria Macrocosmica

Ovaj tekst sadrzi kratko uputstvo o radu sa Safirnom Zvezdom .


Fr. A. se tokom svog rada susreo sa razlicitim stavovima i misljenjima drugih magicara po pitanju
Rituala Safirne Zvezde , stoga je resio da vam predoci ova jednostavna resenja . Sam TO MEGA
THERION je tvrdio da je u tom ritualu razotkrivena velika misterija i to je obradjivao u mnogim svojim
delima , negde jasnije , negde skrivenije .
Dosta zadovoljavajuca objasnjenja se mogu naci u Tajnim instrukcijama za VII , VIII i IX Stepen
O.T.O.-a , ali i u delima drugih autora .
Evo razlicitih verzija praktikovanja samog " rituala " : Kako mozemo proniknuti u tu misteriju ? Prvo
normalno morate procitati tekst " rituala " , zatim bi trebali o tome razmisljati analizirajuci sve njegove
elemente . To bi vam trebalo dati do znanja o cemu se tu uopste radi , prepoznacete (?) ideje o
Tetragramatonu , heksagramu , te ideje o Univerzalnoj Jednacini " 2 = 0 " , i mozda jos ponesto .
Mocicete da se uputite u specifican i odgovarajuci sistem misljenja koji se odvija u tome . S obzirom
da neki smatraju da je u tome data samo filozofska Istina o Safirnoj Zvezdi to vas moze uputiti da o
tome samo razmisljate , analizirate i naposletku , eventualno meditirate ( ako znate kako ? ) o
delovima ili celini " rituala " Safirne Zvezde . Kroz ovaj metod mozete zaista steci spoznaju o ovoj
Misteriji !
Takodje postoji misljenje da je A.C. u svojoj Knjizi Lazi ovo poglavlje 36 uneo kao

27
SKAKAVAC 3

" obican " ritual koji se izvodi poput Manjeg Rituala Pentagrama ili Heksagrama i slicnih magickih
operacija . Kroz ovaj metod , takodje , mozete radom zaista steci spoznaju o ovoj Misteriji !
Stoga je Fr. A. resio da da jednu od mogucih verzija izvodjenja .

Izvedi znake L.V.X.-a .


Ka istoku iscrtaj Safirnu Sestokraku Zvezdu ( Priziv Sunca ) i drzeci pesnicu sa figom u sredistu
Zvezde vibriraj :" PATER ET MATER UNUS DEUS ! "
Zatim izvedi znak ulazeceg vibrirajuci : " ARARITA ! " , nakon cega sledi znak tisine .
Isto se cini i na ostalim stranama sveta , uz izgovaranje odgovarajuceg " teksta " .
Kretanje je solarno .
Nakon toga svega stani u srediste okrenut Istoku , vizualizirajuci Ruzu i Krst , skupljenih ruku kod
grudi , tri puta vibrirajuci " ARARITA ! "
( Sto se tice sekso-magijskih operacija u ovom ritualu to ce biti naknadno opisano u "Liber Misteriorum
Rosae Crucis ", poglavlje 9 ovog Practicum-a .)
Zamisli da se energije Heksagrama upijaju u tebe osnazujuci sjaj Ruze i Krsta .
Zatim izgovori zavrsni deo ( " meditirajuci " o tome ) i zavrsi ritual dajuci znake L.V.X.-a

Napomena :
Postoji metod kojim necete uspeti da proniknete u ovu Misteriju , a to je da ne radite nista . Mozda je
to i najbezbolnije .

Liber HEPTAGRAMMATONORUM

Preliminarni Priziv BABALON

Kucaj bateriju " 7 " ili " 3 - 5 - 3 " . Izvedi znake N.O.X.-a .
Prva Kretnja : ( Moze biti identicna Prvoj Kretnji iz Liber V vel Reguli , ili: )
Okreni se Istoku - Boleskin .
Uzdigni visoko ruku ( drzeci figu ) iznad glave .
Dotakni vrh glave i celo : " NUIT ! "
Dotakni genitalije : " HADIT ! "
Zdruzi ode ruke ( drzeci fige ) i uzdigni ih ;
Srediste grudi : " RA-HOOR-KHUIT ! "

Druga kretnja :
Ka Boleskinu : Iscrtaj Heptagram Bludnice ; Ulazeci : " BABALON ! " ; Tisina .
Kreni nadesnoka sledecem kvadrantu i ucini isto .
Krecuci se tako ucini i na ostalim stranama .
Kad si nacinio/la pun krug nalazis se licem ka Boleskinu .
Dodirni obema rukama ( sa figama ) genitalije ; reci : " HOATH BABALON ! "
Uzdigni energiju do sredista grudi ( cineci pokret rukama ) i reci :
" AD BABALONIS AMOREM DO DEDICO OMNIA NIHILO ! "
Dodirni figama srediste cela i reci : " ABADDON ! "
Raspleti fige ( prsti su uzdignuti , palcevi na celu ) : " Otvaranje Oka ! "
Uzdigni ruke u " V " i reci : " LA AHEBAH BABALON ! "
Hitro udari grudi i opet uzdigni ruke ; reci : " BABALON ! "
( ili " NUIT ! BABALON ! ISIS ! " )
Prekrsti ruke na grudima ; reci : " IO FALLOS ! "

Zavrsna kretnja je identicna pocetnoj .

Napomena ( Fr. VAL 419 ) : Ovaj ritual je stvoren u sledece svrhe :


A - Kao opste Teranje svih silina koje nisu u skladu sa BABALON .
B - Kao opsti Priziv energija BABALON .
C - Za zene , carolija kojom se manifestuju energije BABALON , moguce za
privlacenje odgovarajuce Zveri .
D - Za muskarce , carolija kojom privlaci zenu koja manifestuje energije BABALON .
E - Za muskarce i zene , kao uvod za Seksualnu Magiku . Sto ce biti prociscujuce i
stimulativno ako se ispravno izvede .
BABALON , buduci univerzalna , se moze i odista se manifestuje u bilo kojoj zeni

28
SKAKAVAC 3

otvorenoj za nju . I za ovo kao i u svim magickim operacijama uspeh zavisi od jednostavne maxime :
Prizivaj cesto !

THERION Ritual

Kucaj bateriju u srediste grudi " 6 - 6 - 6 " i izvedi znake L.V.X.-a .


Prva Kretnja je identicna prvoj kretnji iz P.P.Babalon Rituala .

Druga Kretnja :

Ka Boleskinu : Iscrtaj Heptagram Zveri ; Ulazeci : " THERION ! " ; Tisina .


Krecuci se solarno ucini isto i na ostalim stranama .
Ka Boleskinu : Dodirni obema rukama ( drzeci fige ) genitalije : " VIAOV ! "
Srediste grudi : " ABRAHADABRA ! "
Celo : " ON ! "
Raspleti prste i uzdigni ruke u znak " V " ; reci : " FIAT LUX ! "
Hitro udari grudi i opet uzdigni ruke ; reci : " THERION ! "
( ili : " TO - MEGA - THERION ! " )
Prekrsti ruke na grudima ; reci : " IO FALLOS ! "

Zavrsna kretnja je identicna pocetnoj .

Napomena ( Fr. A. ) :
Therion Ritual je stvoren u svrhe "suprotne" svrhama Rituala Babalon-e , tj. prizivaju se energije Zveri
, koji su ustvari u neraskidivoj " vezi " sa svojom suprotnoscu .
Za celokupnu filozofiju oko ovoga uputi se u dela A.C.-a .
Pogodno je meditirati o Tarot Arkani XI " Strast " .
Therioin Ritual budi siline LVX-a , energije bica Mikrokosmosa , donekle slicno sa ritualima
Pentagrama , dok se ritual Babalon-e ispoljava kao NOX i budi svesnost o energijama Makrokosmosa
, sto je donekle slicno ritualima Heksagrama . Za razliku od rituala pentagrama i heksagrama ovi rituali
direktno bude korenske siline svojih principa i time se mocnije i jasnije ispoljavaju u magicaru koji ih
kanalise i koristi .
Ovi rituali direktno povezuju magicara sa strujama novog Eona , budeci u njemu Volju i svest o sebi
( Therion ) i dovodeci ga u dublju Ljubav i Razumevanje svega
( Babalon).

Sledece je verzija " prve kretnje " tj. " kabalistickog krsta " pogodnog za ovaj ritual :
Celo : " HAOS ! "
Grudi : " JAHBULON ! "
Sex. Centar : " IO FALLOS ! "
Levo rame : " BABALON ! "
Desno rame : " BAPHOMETH ! "
Sklopi ruke na grudima ispreplevsi prste : " IAO ! SOL-OM-ON ! "
( ili reci : " AN EL HAQQ ! Ja sam Istina i u mom turbanu nije nista drugo do Bog ! " ) .

29
SKAKAVAC 3

Liber INVOCATORUM

Priziv PAN-a

Priprema : Po volji procistiti i urediti Hram , i po inspiraciji urediti Oltar u skladu sa radom . Mogu se
izvesti Rubinova Zvezda ili Reguli Ritual . Paliti dosta mirisa .

Stanite uspravno okrenuti Istoku , zatvorite oci ( budite goli ili bar bosi ) . Nakon sto se smirite stavite
levu ruku na srce , a desnu na trbuh ( ovo simbolise prakticarevu teznju da njegova dela slede stazu
njegovog / njenog srca ) , zatim izgovorite priziv sa namerom da prodrete u njegovu sustinu i da ona
preplavi vasu svest .

" Prizivam Pana - Boga svemocnog !


Prizivam Pana - Boga pastirskog !
Prizivam Pana - Boga neogranicenog !
Prizivam Pana - Boga sumskog !
Prizivam Pana , Pana , Pana !!!

Boga Pana
Bezgranicni svemir
Iz tame noci i svetlosti dana !

Boga Pana
Nebo plavetno
Zemlju neogranicenu
More beskrajno
I Vatru besmrtnu !

Boga Pana
Ciji melodicni akordi slave sveopsi zivot
Boga sa licem od svetla
Nenadmasnog Gospodara sveta !

Boga Pana
Iz cijih Rogova i Stapa se sve radja
Koji sve stvara
Koji sve odrzava i unistava !

Prizivam Pana - Boga svemocnog !


Prizivam Pana - Boga pastirskog !
Prizivam Pana - Boga preuzvisenog !
Prizivam Pana - Boga neogranicenog !
Prizivam Pana , Pana , Pana !!!
Prizivam Pana - Boga Mudrosti !
Prizivam Pana - Boga Svetlosti !
Prizivam Pana - Boga Slobode !
Prizivam Pana - Boga Ljubavi !
Prizivam Pana , Pana , Pana !!! "

Zatim pevaj : " Io Io Io IAO ! Sabao Kirie , Abrasaks Kirie , Meitras Kirie , Fale !
Io PAN ! Io PAN , PAN !
Io Isiron , Io Atanaton , Io Abroton ! IO IAO!
Haire Fale , Haire Panfage , Haire Pangenetor !
Agios ! Agios ! Agios ! IAO ! "

Prepusti se meditaciji .
( Ako priziv izvodi magicki par neka se prepuste Ljubavi po volji .)

30
SKAKAVAC 3

Naposletku Posveti Hleb i Vino i konzumiraj Sakrament .


Zavrsi ritual po volji .

Priziv HOOR-PAAR-KRAAT-a

Izvrsi pripreme po volji . Pre svakog stiha vibriraj Ime Boga .


Nakon svakog stiha reci : " Ognjem naoruzan iskacem iz utrobe Majke Zvezda ,a ti si skriven u meni u
svojoj Tisini ! " , zatim daj znak tisine preuzimajuci oblicje Boga .

O Gospode Tisine !

0 - O ti rodjeni u lotosu ! Razotkrivanjem Luci i nevinom zudnjom Tebe ja prizivam !


1 - Izmedju osnova opsene Magusa njegovom recju AGAPE Tebe ja prizivam !
2 - Tebe ja prizivam sa trona Atremide lovkinje , iza njenog briljantnog pokrova !
3 - Svojim spiralnim kretanjem dolazim tebi koji se emaniras u svojoj sedmozracnoj
slavi u telu Nuit-e sa razotkrivanjem ljubavi !
4 - Iz uravnotezenosti ognjene kubne stene , Tebe ja prizivam koji se pojavljujes iz
ljuske orlove !
5 - Tebe ja prizivam O Ti dete pentagrama sa grudiju Inicijatora !
6 - Pod baldahinom reci 418 tebe ja prizivam ! Pod ovim zlatnim oklopom te
iscekujem!
7 - Tebe ja prizivam iz sume kopalja u znaku otvaranja vela purpurnoga !
8 - Dodji ti iz mog puta uravnotezenog , iz plavog pera MAAT nepokretnog !
9 - Tvoja sam svetiljka ja O uzviseni izabranik ! Dodji ti iz plodnih polja tisine iz
savrsenstva drevnog !
10 - Iz zivotnog centra tocka Tebe ja prizivam , sa uzdignutim dlanom izmedju munja !
11 - Iz pehara BABALON-e Tebe ja prizivam , iz iluzije snage oTi lepoto Zveri !
12 - Tebe ja prizivam iz mracnih talasa Mem-a , Ankom i zmijom obavijenom oko noge
moje !
13 - Iz kuce smrti , Amentija , Tebe ja prizivam , prospi svetlost svoju nad putem
mojim!
14 - Manifestuj svoju nevinost u meni ti andjele bogova , uzdigni se hitro kao strela
preskacuci dugu , sjedini se samnom u svetom kazanu !
15 - Sa govorom u tisini Tebe ja prizivam ! O Ti ! Otvori Oko Istine !
16 - Ti Krunisano dete dvanaest zraka slave ja ti seme donosim , vodi me kroz Krunu
do bele briljantnosti Nistavila !
17 - Tebe ja prizivam moje sveto srediste , moje srce i moj jezik ! O Ti zvezdano dete
sa krunom zmija cije prosvetljenje je sveta Mudrost !
18 - Dodji Ti iz centra Sunca , iz zlatnog Ruzinog Krsta i skerletnog Srca !
19 - Tebe ja prizivam opadajucim mesecom iz ravnoteze medju kulama ! O Ti dete
glasnice ponocnog sunca !
20 - Neka lice zemlje i Eona bude tvoja manifestacija , O Ti bozansko dete slave tisine
i snage !
21 - Iz iluzije materije u velikoj Noci Pan-a , iz sredista N.O.X.-a , kao sto se Izida
raduje - TEBE JA PRIZIVAM !!!

Liber Misteriorum Rosae Crucis

Misterije Seksualne Magike su od davnina bile prekrivene Velovima Tajne , i to najvise


zahvaljujuci Tabuima i Ogranicenjima nametnutim covecanstvu od strane Velikog Carobnjastva Crne
Loze kroz dejstvo javnih i korumpiranih religija .
Seksualni akt je uistinu NAJ SVETIJI AKT U UNIVERZUMU ! A u dobima mracnjastva i bezumlja ,
dobima bez ljubavi , ova tajna se prenosila samo retkim izabranicima .
Pocetak novog Eona je uzdrmao temelje Ogranicenja i Lazi otvarajuci put slobodnim
ljudima i zenama da konacno hode u Mudrosti , Slobodi , Svetlosti i Ljubavi .

31
SKAKAVAC 3

Konacno je onima kojima je to volja omoguceno da se upute u misterije Seksualne Magike . Naj cistija
uputstva se nalaze u Svetim Knjigama THELEMA-e i narocito u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis ,
takodje u spisima i delu Proroka - Zveri 666 .
Mnogo je novih autora koji se uspesno bave ovom " tematikom" .
Fr. A. je za ovu priliku resio da da samo neka osnovna i naj jednostavnija uputstva .

Seksualni Akt je Naj Svetiji Akt u Univerzumu . To je ispunjenje Univerzalne Jednacine


" 2 = 0 " . To je spoj Tacke i Kruga , koji su simboli Ruze i Krsta , koji su simboli za univerzalni Zenski i
Muski princip . To je Veliki TAO koji nastaje iz Jedinstva Jina i Janga . To je Ljubav pod Voljom
Gospoda Falusa i Boginje Kteis , koji su MahaLingam i Maha-Joni u Jogickom sjedinjenju . To je
sjedinjenje Zveri i Skerletne Zene u njhovoj Strasti .

Seksualna energija je najmocnija silina koju moze da proizvede ljudski organizam , a ta energija po
svojim osobinama ima i elementalne i duhovne kvalitete , stoga je sposobna delovati na svim ravnima
. Ta energija se akumulira seksualnim aktom i oslobadja orgazmom sjedinjenja , stoga je moguce
Voljom i Ljubavlju usmeriti je ka odredjenom Cilju koji treba da dovede do Duhovne spoznaje ,
Mudrosti , Svetlosti i Slobode . Do ovoga se nedolazi odmah niti je preporucljivo da pocetnik
kombinuje Magiku sa seksualnim energijama jer ako nije potpuno uravnotezen te energije mogu
oploditi i " nahraniti " elementale ili u gorem slucaje Ljusture koji ce time biti osnazeni i tako delovati da
skrecu magicara sa sredisnje staze . Seksualni Vrhunac izaziva talasanja u Akasi koja zatim sire svoje
talase uticaja na podrucja elemenata cime se moze izazvati da dodje do upliva Uzvisenih silina ili
ulaska u Visa stanja svesti ali takodje moze dovesti i do disbalansa usled skoncentrisanosti na neku "
obicnu " misao, zelju ili teznju . Odista te ce misli , zelje ili teznje ( ili sta vec ) dobiti novu snagu ali je
to skretanje sa puta : Samo je teznja ka Duhovnoj Spoznaji ( Znanje i Razgovor Svetog Andjela
Cuvara ) - Bela Magika , svaka druga Magija koja nevodi tome ili bar nepomaze tome je Crna Magija .
Svaki Simbol ili Magicka Formula koji se vizualiziraju ili izgovore u trenutku sjedinjenja dobijaju snagu
te duhovne energije , delujuci tako po svojoj prirodi kroz svest i bice Zene i Muskarca koji to cine .
Takav Rad odista dovodi do Iluminacije .

Prva od " mogucnosti " za praktikovanje ove vrste Magike je da se seksualni akt neizvodi fizicki , vec
da se cela operacija sjedinjenja ( zene i muskarca ili magicara i Boga ) vizualizira , zamislja i "
izfantazira " . Cilj je isti : Duhovna spoznaja .

O " delima stapa ". Ovo se odnosi na magicke operacije auto-erotskog tipa , kada muskarac nema
fizicku partnerku u ritualu vec priziva i vizualizira svoju Boginju .
U trenutku seksualnog vrhunca se sjedinjava sa Njom snagom svoje Volje te projektuje svoju energiju
ka njoj .
O " delima pehara ". Takodje se odnosi na operacije auto-erotskog tipa , kada zena nama fizickog
partnera u ritualu vec priziva i vizualizira svog Boga , te se u trenutku seksualnog vrhunca sjedinjuje
sa Njim snagom svoje Ljubavi .
U ovim operacijama se mogu koristiti Sigili i Formule koje ce magicare dovesti u blisku vezu sa
Bozanstvom , a oni se " pune " magickom silinom fizickog orgazma .
O Misteriji Ruze i Krsta .
Zena je Ruza , muskarac je Krst .
U Ritualima u kojima ucestvuje magicki par indukuje se veca i cistija silina ( sto naravno zavisi od
njihove prociscenosti i posvecenosti , te istinske Ljubavi koja postoji izmedju njih ) koja dovodi do
posvecenja izvedenog priziva .
Sam princip operacija je izuzetno jednostavan ( jer je i samo vodjenje Ljubavi normalan i prirodan akt )
ali se savetuje potpuna ozbiljnost sto se tice Rituala .
U Safirnoj Zvezdi par izvodi pripreme i sam ritual do odredjene tacke kada dolazi do seksualnog
sjedinjenja ( podrazumeva se da je izbor polozaja i Asana u potpunosti po volji i ingenioznosti para , te
da sve zavisi od njihove vestine i umetnosti ), u tom momentu pa nadalje oni treba da se zaista
poistovete sa principima Izide i Seta i da svu svoju energiju , strast i ljubav unesu u akt . U trenutku
orgazma treba snazno da vizualiziraju ( najbolje je ako se to dogadja u istom momentu ) Heksagram
( Tri puta izgovarajuci " ARARITA " ) koji zatim projektuju svom svojom snagom uvis , kroz sebe i izvan
, beskrajno uvis da sija kao zvezda u Telu NUIT-e . Slicno se cini i u Ritualu BABALON-e osim sto se
vizualizira Sedmokraka zvezda ( vidi Pecat Bratstva A.*.A.*. ) i izgovara i priziva Njeno Ime .
Nakon toga par se prepusta meditaciji i transu .

32
SKAKAVAC 3

Fluidi koji se emaniraju prilikom seksualnog orgazma sjedinjeni u bozanskoj Ekstazi su istinski Eliksir
Besmrtnosti te se oni konzumiraju kao sakrament ( najcesce ) pomesani sa posvecenim Vinom i
Kolacicima Luci ( Hlebom ) .

Sekso-Magijski rituali osim sto dovode do duhovne spoznaje i prosvetljenja imaju i svojevrstan " nus-
produkt " a to je postignuce Cilja rituala ili stvaranje Magickog deteta. Magicki par koji izvodi ovakvu
operaciju treba da bude svestan da ce svojim aktom odista stvoriti Homunkulusa , te da samo od njih i
zavisi kakvo ce to dete biti .
Oni mogu podariti zivot elementalu , ali mogu inkarnirati i Bozanstvo ili Zvezdu . Elemental ce uvek
vuci na svoju stranu , dok ce Zvezda biti sposobna da dela iz svoje ravnoteze i time i sama daruje
svetu od svoje Svetlosti .
O svemu ovome se moze jos opsirnije " filozofirati " ali je samo delo vodjenja Ljubavi i cin seksualnog
sjedinjenja polova bio , jeste i bice Naj Svetiji Akt u Univerzumu .

Liber KHABS

Operacija Khabs .

Khabs je Zvezda koja se spominje u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis , te je preporucljivo pre svega
dublje se uputiti u " teoriju " a zatim izvoditi ovaj Rad ( ili bilo koji drugi ) . Operacija je zamisljena kao
petodnevni rad za jednog magicara ali se sve moze izvoditi i u grupi , bez razlike .
Dati su kratki opisi meditacija koje magicar moze izvoditi po svom vlastitom "rasporedu " i u trajanju
koje odgovara - po volji .

" Khabs je IME moje kuce . " : Rade se Asana i Pranajama uz koriscenje reci KHABS kao mantre .
" OBOZAVAJ stoga Khabs ." : Uvod : A. & P. : Meditacija na Anahata Cakru , uz mantranje reci KHABS
.
" Khabs je U Khu . " : Meditiraj i vizualiziraj Pentagram , dok mantras KHABS ulivaj zracenja
elementalnih boja u njega . Zatim taj Pentagram projektuj uvis u beskrajno telo boginje Nuit .
" A ne Khu u Khabs-u . " : Meditiraj o Tarot Arkanama koje su pripisane slovima imena K.H.A.B.S. - po
njihovim elementalnim atribucijama - X-VII-O-I-XIV : Sreca - Kocije - Luda - Mag - Umetnost .
Vizualiziraj Arkane i sjedini se sa prizorima - datim redom .
" PUTEVI Khabs-a potpuno hrle ." : Meditiraj i vizualiziraj Sigil KHABS , zatim zamisli da se nalazis u
sferi " K " , dozivi je upijajuci njene energije . Zatim poleti i putuj po petlji sigila boraveci u svakoj od
sfera odredjeno vreme . Putuj petljom Sigila pet puta .
Meditiraj , vizualiziraj Sigil KHABS , pred sobom , na vratima ili zastoru . Otvori vrata ili razgrni zastor
te prodji u taj " svet " , astralno ga istrazujuci .
Vizualiziraj KHABS Sigil kako se prozima sa tvojim telom i aurom , cime Sfere Sigila predstavljaju
svojevrsne " cakre " .
Prakticar ce vrlo lako otkriti jos koju mogucu vrstu ili verziju meditacija ( ili rituala ) te ce rad prilagoditi
svojim potrebama , svojoj Ljubavi pod Voljom , u skladu sa svojom istinskom prirodom Zvezde .
Recimo , svaka sledeca meditacija moze u sebi sadrzavati i prethodnu , da bi se na kraju dana
izvodila jedna kompleksna meditacija sastavljena od svih datih varijanti .
Tako da ta Velika Meditacija moze izgledati , recimo , ovako : Za uvod radi Asanu i pranajamu , dodaj
tome ( nakon nekog vremena ) mantru , zatim " dodaj " meditiranje na Anahata cakru , nakon toga ( ili
- sa tim ) vizualiziraj vrata ( veo ) na kojima je Sigil KHABS , prodji kroz vrata i nadji se u Sferi " K " ,
oseti elementalna zracenja i vizualiziraj Arkanu , sjedini se sa njom , kreci se , putuj tokom petlje ,
kada si prosao celu petlju Sigila zamisli da je on ispleten oko tebe , meditiraj o tome , nakon toga
vizualiziraj Pentagram ( ili sam Sigil ) te ga projektuj ( sebe ) uvis u Telo NUIT-e , nakon toga se
prepusti tisini i meditaciji o ne-meditaciji , po volji se vrati kroz vrata ( veo ) i prizemlji svest u fizickom
telu .

Neka je Blagoslov i Obozavanje Proroku ljupke Zvezde !

33
SKAKAVAC 3

MISA NOCI

Ovo je Misa Boginje beskrajnog prostora i bezbroj zvezda u njemu .

Na Oltaru je Stela 666 , ruza na Knjizi Zakona , crna , bela , crvena i plava sveca ( ili srebrna i zlatna) ,
Pehar sa vinom , Stap , Noz i Disk ( pentakl sa pentagramom u kome je krug u sredini ) , Insens ,
zvono , sveto Ulje i Hleb ( ili Kolacici Luci ) .Ostalo se prepusta inspiraciji ucesnika . U uvodnom delu
se vrse pripreme i prociscenja : izvesti neki od rituala ( Pentagram , Rubinova Zvezda, Reguli itd. ) -
po volji .
Svestenica ( Nuit-Babalon-Izis ) i Svestenik ( Hadit-Therion-Oziris ) su goli .

On zvoni zvonom " 3 - 5 - 3 " .


Klece pred Oltarom , drzeci se za ruke .

ON : " HA ! " ( Pozdrav ! )


ONA : " HA EN ANKH TETA MES EN PET AUR NUT ! " ( Zdravo Ti koji zivis
vecno , rodjen od neba , zacet od Nuit-e . )
Oni se ljube . On pali belu svecu .
ON : " PASESS MUTK NUT HERK EM RENS EN SETA PET ! " ( Razastire se Majka
Nuit nad tobom , u imenu svome " Tajna Nebesa " .)
Ona pali crnu svecu .
ONA : " TA EN MUTK NUT UNNEK EM NETER EN KHEFTK EM RENK EN NETER ."
( Postavi ti Majku Nuit da bude kao Bog tvom neprijatelju u tvoje Ime Boga . )
On stavlja Sveto Ulje na njeno celo .
ON : " ANET HRAK EM HRUK ! " ( Zdravo da si na ovaj Dan ! )
Ona premazuje Svetim Uljem njegovo celo .
ONA : " AHA UABK UAB KAK UAB BAK UAB SEKHEMK ! " ( Ti si cist , tvoj Ka je cist ,
tvoja dusa je cista , tvoje oblicje je cisto . )
On stavlja svoju desnu ruku na njene grudi .
ON : " UAB BAK AM NETERU !" ( Cista je tvoja dusa medju bogovima . )
Ona stavlja svoju desnu ruku na njegove grudi .
ONA : " SENEMEHU NEK EM AB MERT AU METETF NEBT AMENNU ! " ( Moli se
srcem punim ljubavi cije su molbe sve Tajna . )
On dodiruje njen seksualni centar .
ON : " I NEK SAK ! " ( Dolazi tebi tvoj sin .)
Ona dodiruje njegov seksualni centar .
ONA : " SAK PU EN TETK EN TETA ! " ( Tvoj sin je ovaj od tela tvoga zauvek .)
ON : " NUK ANU PAUT BAA PU NETER BAA PU HEH ! ( Ja sam ON bezoblicne tvari ,
moja dusa je Bog , moja dusa je vecnost ! )
Postavlja svoje ruke ponad njene glave kao blagoslov i posvecuje je Ruzom .
ONA : " ANKH ANKH AN MITK ! " ( Zivi zivot neces umreti ! )
Postavlja svoje ruke ponad njegove glave u blagoslovu i posvecuje ga Ruzom .
ON : " TES TU AAA PEH TA ! " ( Uzdigni se Mocnice snazna ! )
ONA : " UN TU AAA PEH TA ! " ( Ustani ti Mocnice snazan ! )
Oni ustaju , pale plavu i crvenu svecu ( ili srebrnu i zlatnu ) .
ON : " AS BAK SEB ANKH ! " ( Gle tvoja dusa je zvezda ziva ! )
ONA : " AS KHENT SENUF ! " ( Gle medju bracom svojom ! )
On uzima stap i noz , on uzima pehar i disk .
ON : " AMMA SU EN PA NETER SAUUK SU EMMENT EN PA NETER AU TUAUO MA
QETI PA HARU ." ( Daj sebe Bogu , cuvaj sebe svakodnevno za Boga i neka
sutra bude kao danas .)
On dodiruje nozem disk , i stapom pehar ; zatim odlazu oruzja na Oltar .
Uzimaju se za ruke .
ONA : " AN MEHU EN ANER TUT HER UAH SET SEKHET AA RAT AN QEMUH
ENTUF AN BAKA AN KHERPU TUF AN SESETTU EM SETAN AN REKH TU BU ENTUF AN QEM
TAPHET ANU . " ( Ona ne moze biti vajana u kamenu , u likovima na koje ljudi stavljaju krune i
ureuse , Ona se ne pokazuje , Sluzba se nemoze vrsiti , ni darovi prinositi njoj , ne moze se Ona izvuci
iz svoje Tajne , ne moze se saznati mesto na kome je . Ne nalazi se u oslikanom Svetilistu! )

34
SKAKAVAC 3

Ona uzima Knjigu Zakona , ljubi je i stavlja na svoje grudi , On daje Znake N.O.X.-a na cetiri strane
sveta ; Ona cita sledece stihove : I : 2 , 3 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 24 , 58 , 59 , 60 , 61 , 63 , 64 i 65 .Za
to vreme on kruzi oko nje pevajuci i prizivajuci ( mantra ) Ime Boginje . Nakon toga ona zvoni zvonom
"3-5-3";
Zatim pale vecu kolicinu mirisa ( smolasta drva - sikomora , gume , jasmin ili ruza ) .
Prepustaju se meditaciji i / ili seksualnom sjedinjenju svestenice i svestenika .
Sledi posvecenje i konzumacija Sakramenta : Kolacici Luci ( Hleb ) i Vino .

Na posletku On kaze :
" I NEK AB A KHER MAA HATIA AN KER TAK UNA EMMA ANKHIU KHETA KHENTA EM SESIUT !
" ( Dodjoh tebi srce mi je pravedno , grudi su mi bez obmane . Daj da budem medju zivima , da
otplovim i da doplovim medju sledbenike Tvoje ! )

Oni gase svetla i svece , On zvoni " 1 " .


Misa je ovim zavrsena .

161.'.

RITUAL ZVEZDE I ZMIJE

Ucesnici : Svestenica i Svestenik .


Hram uredjen po volji .
Oltar je okrenut Boleskinu , na njemu su sva magicka oruzja , Srela Otkrovenja i Liber AL vel Legis i/ili
Svete Knjige Teleme .
Vrse se pripreme i ciscenja po volji . Pale mirise i pustaju pogodnu muziku .
Izvode Manji Ritual Pentagrama i Manji Rutual Heksagrama , zatim Rubinovu i Safirnu Zvezdu i nakon
toga Ritual Teriona i Ritual Babalon-e . Umesto ovoga se moze izvesti otvaranje dato u Ritualu
prolaska kroz Tuat , ili po volji .

Zajedno izgovaraju Priziv :


" O vi , nebesa koja boravite u beskrajnome , a imate moc nad zemljom , gde izvrsavate presude
najviseg , vama je receno : Pogledajte lice svog Boga , pocetak utehe cije oci su svetlost nebesa koja
su vas ovlastila da vladate nad zemljom , i njenom neizrecivom raznovrsnoscu , dajuci vam moc
razumevanja , tako da mozete urediti sve stvari prema zamisli Onoga koji sedi na Svetom tronu , sto
ustade na pocetku , govoreci , Neka zemljom vladaju njeni delovi i neka se u njoj izvrsi podela tako da
njena slava uvek bude ekstaza i nadrazaj orgazma . Njen put neka kruzi sa nebesima , i kao sluzavka
neka im sluzi . Jedno doba neka smenjuje drugo , i neka ni na njoj ni na njemu nema istoga bica .
Neka se svi njeni delovi razlikuju po svojim osobinama , i neka ni jedno stvorenje nebude jednako
drugom . Razumna stvorenja na zemlji i ljudi , neka uznemiravaju i iskorenjuju jedno drugo , a njihova
boravista neka zaborave njihova imena . Delo coveka i njegov sjaj neka budu osramoceni . Njegova
kuca , neka bude pecina za Zver sa Polja . Osujeti njeno razumevanje tamom . Jer , ono me je
radovalo u vezi sa Devicom i Muskarcem. Neka neko vreme bude poznata a zatim nepoznata , jer
ona je postelja bludnice i boraviste onoga koji je pao . Vi nebesa , uzdignite se , neka vam niza
nebesa , koja su ispod vas , sluze .
Vladaj onima koji koji vladaju ; zbaci one koji padaju ; stvaraj one koji se uvecavaju ; i unisti pogane .
Neka ni jedno mesto ne ostane u jednom broju . Sabiraj i oduzimaj dok se zvezde ne prebroje .
Ustani ! Pokreni se ! i Pojavi se ! pred zavetom njegovih usta koja nam je pokazao u svojoj pravdi .
Otvori misterije sveg stvaranja i pruzi nam cisto znanje !

Neka Svestenici sada meditiraju o Plamenom Macu koji se spusta i Zmiji Mudrosti koja se uzdize
,vibrirajuci naglas imena Sfera i Staza . Umesto ovoga mogu meditirati o sigilu ABRAHADABRA ili
sigilu KHABS-a , budeci te energije u sebi .
Neka zatim procitaju jedno poglavlje iz Liber AL vel Legis-a .
Neka jedno meditira o Zvezdi , drugo o Zmiji .

Svestenica peva : ( Pocinje stimulaciju Kteis ) : Mu pa telai Tu wa melai A A A . Tu fu tulu Pa Sa Ga .


Qwi Mu telai Ya Pa melai U U U . Se gu melai Fu tu lu O chi balae Wa pa malae : Ut Ut Ut ! Ge ; fu
latrai Le fu malai Kut Hut Nut . Al OAI Rel moai Ti TI Ti ! Wa la pelai Tu fu latai Wi Ni Bi !

Svestenik govori : ( Pocinje stimulaciju Falusa ) :

35
SKAKAVAC 3

Tisina ! mesec prestaje ( da se krece ) i to bese slatko u vazduhu , u vazduhu , u vazduhu ! Ko volju
ce steci ! Ko volju ce steci ! Po Mesecu , po meni i po Andjelu Gospodnjem ! Sada Tisina prestaje a
Mesec slatko nadolazi ; ( To je cas ) Inicijacije , Inicijacije Inicijacije ! Meden je poljubac Izide ; Moja
sopstvena Volja je okoncana , Jer stigla je Volja . Pogledaj kako dete-lav pliva ( na nebu ) a mesec se
okrece : ( To si ) Ti! ( To si ) Ti! ( To si ) Ti ! Trijumf ; Volja se iskrala ( kao lopov ) , Jaka Volja koja se
uzdrmala pred Ra Hoor Khuitom ! Haditom ! Nuitom ! Bogu OAI Neka je hvala na kraju i na pocetku !
I neka ne padne ni jedan koji stekne Volju , Mac , Terazije , Krunu !
Oni zatim preuzimaju polozaj " 69 " oboje mantrajuci formulu ABRAHADABRA .
U trenutku vrhunca oboje konzumiraju Sakramente i zatim ih izmenjuju u poljupcu , zatim se opustaju
i/ili meditiraju u tisini .
Neka zatim meditiraju , jedno o Zvezdi , drugo o Zmiji sjedinjujuci se sa tim energijama .

Svestenik govori : ( Pocinje stimulaciju Falusa ) :


Jedinstvo najvise iskazano !
Obozavam moc daha Tvog ,
Najvisi i uzasni Boze ,
Koji teras smrt i bogove
Pred Tobom da drhte :
Ja , Ja te Obozavam !!!

Zatim peva :
Aka dua tuf ur biu bia ce fu du du ner af an Nuteru !

Svestenica govori : ( Pocinje stimulaciju Kteis ) :


Ja sam bludnica koja potresa Smrt.
To potresanje daje Mir Zadovoljene Pozude .
Besmrtnost prsti iz moje lobanje ,
A muzika iz moje vulve .
I besmrtnost takodje prsti iz moje vulve .
Jer moje Bludnicenje je slatki miris poput instrumenta sa sedam zica ,
Koja se svira Bogu Nevidljivom , sveopstem vladaru ,
Koji prolazi pustajuci ostri krik orgazma .

Zatim peva :
Omari tessala marax
tessala dodi fornepax
amri radara poliax
armanu piliu
amri radara piliu son"
mari narja barbiton
madara anafax sarpedon
andala hriliu !

Svestenik i Svestenica se sjedinjuju . Ona zauzima aktivan polozaj , poput bludnice Babalon koja jase
zver na Atu IX " Strast " , mantrajuci formulu ABRAHADABRA kontempliraju sjedinjenje Zvezde i Zmije
.
U trenutku Orgazma neka se iz njih prolomi krik :
ABRAHADABRA HRILIU ABRAHADABRA !!!!!!!
Nakon Orgazma sjedinjenja neka konzumiraju Sakrament i neka se prepuste meditaciji , po volji .

Sledi zavrsna litanija :


I. Ko je taj koji dolazi iz Bezdana sa mesta poderanih haljina , boravista onoga koji je samo ime? Ko
je taj koji hoda po zraku svetlosti , vecernjoj zvezdi .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

II.Ko je taj koji putuje u gomili , koji je postavljen na ivicu Etira krilima Mauta ? Ko je taj koji trazi Kucu
Device ?

36
SKAKAVAC 3

( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

III. Ko je onaj koji se odrekao svoga imena . To je onaj cija je krv skupljena u pehar BABALON. To je
onaj koji sedi , gomilica suve prasine , u gradu Piramida . ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i
slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava
zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom ,
misticnom , divnom !

IV. Dok svetlost sveopsteg Oca ne rasplamsa tu smrt . Dok dah ne dodirne tu suvu prasinu. Dok se
Ibis ne otkrije Krabi , i sestostruka Zvezda postane sjajni Trougao .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

V. Blagosloven nisam ja , niti ti , niti on , Blagosloveni bez imena ili broja koji je uzeo azur noci, i
kristalizovao ga u cisti safir-kamen , koji je uzeo zlato sunca , i iskovao od njega beskrajni prsten , i
u njega stavio safir , i stavio ga na svoj prst .
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

VI. Otvori sirom svoje dveri , O grade Bogova , jer ja ti dovodim Ni-jednog . Spusti svoje maceve i
svoja koplja u znak pozdrava , jer Majka i Cedo su moji pratioci . Neka se pripremi gozba u palati
Kraljeve kceri . Neka se upale svetla ; Zar mi nismo deca tvoje svetlosti ?
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

VII. Jer ovo je kljucni kamen palate Kraljeve kceri . To je Kamen Filozofa . To je kamen koji je skriven u
zidovima bedema . Mir , Mir , Mir Onome koji je krunisan !
( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac
njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz
Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom !

Neka se prepuste miru , ili meditaciji , ili Ljubavi , po volji .


Na kraju ( posvecuju i konzumiraju sakramente ) , iskazuju blagoslov i zahvalnost Nejvisem i
zavrsavaju Ritual .

37
SKAKAVAC 3

PLODOVI RADA
fr.Gaia Aleluia

I rang (počeo 19. XII 2002.)

1. dan Pojava Ćupa. Vizija srebrnkasto-bele žene u perju. (moj Sveti Anđeo)
Kontrakcije Muladhare. Bliskost sa Ćupom. Odmah sam dobio sigil...
3. dan Cvet, zvono, materica, želim da se savijem u fetusni položaj.
Javlja se neki tako poznat osećaj, tako prijatan, tako drevan!? Sigil je stilizovani
simbol beskraja. 8 kada se stavi u ležeći položaj. Oktopod. Zapaljenost za O.`.XI.
4. dan Sigil kao panovi rogovi.
5. dan Na kraju Rada sam se nagao nad ćupom i upao u veliki osvetljeni bunar. Upao sam u
prljavu, ustajalu vodu, ali osećaj je bio izuzetno dobar i opuštajući. Mala “promena”
tokom pada. Ćup je braon boje ili boje rđe. Šlem kao obrnuti ćup. Dojka!
6. dan Radim sa simbolom kteis (dve presečne kružnice). Jedan je crveni, drugi je plavi krug,
kao u heksagramu! Presek je elipsa krila, pčele. Elipsa su usta. Usta i pčela je MAAT.
7. dan Znak Kteis kao 2=0. Ovo je sada sasvim jasno.
Rad sa Horovim simbolom. Prošao sam vrata sa simbolom obrnutog trougla. Svuda
oko mene je mlečno bela boja. Počinjem da padam. Oko mene lete pčele. Zlatno -
bela boja dominira. Vizija sedog starog čoveka. Kraljevski amblem. Merovinzi? Paun.
8. dan Promena izazvana Uzdizanjem. Seksualno uzbuđenje i jasno titranje Muladhare.
Stupio u kontakt sa S. “Slučajnost” u skladu sa mojom prirodom.
9. dan Odmah posle rada, dobio sam pismo od Đ. iz R. u vezi sa mojom
Težnjom...
11. dan Širenje svesti do Beskonačnosti. Odlično izvedeno.

II rang

1. dan Osnovana Kaaba 77.


3. dan Smišljen lamen Kaaba-e. Takođe, smišljena jedna izvrsna meditacija.
Znatna “promena” tokom rada. Takođe, dešavanja na fizičkoj ravni u skladu sa
Radom...spontana...
6. dan Tokom rada postignut čudan Trans. “Promena”...
9. dan Božanski princip HPK.
10. dan Bio kod B. Predivno sam se proveo.

III rang

1. dan Rad konačno shvaćen kao igra. Uvid o suvišnoj ozbiljnosti okultnih radova.
3. dan Uvid o ispravnom načinu korišćenja varvarskih imena.
5. dan Astralna projekcija. Izlazio sam par puta...
Tarot otvaranje koje mi je dalo jasne odgovore na jedno moje bitno pitanje.
Situacija sa OT se naglo ubrzala.
7. dan Vizija pustinje. Soko nije orao. Sunce nije vatra.
Uspešno dostignuta praznina Uma.
Odlično obožavanje Kefre. Dobijen sigil.
Generlano, III rang odiše seksualnim nagonom.
11. dan Astralna projekcija...

IV rang

1. dan Moja verzija S.S-a. Veoma dobra i efikasna.


3. dan Uvid u način šaputanja glasova. Ovaj rang mi odlično ide.

38
SKAKAVAC 3

6. dan Tok prane ide sam od sebe.


8. dan Jasno osećam protok energije.
9. dan Posle Kefre : Goli oblik pažnje. Goli oblik Budnosti.
10. dan Došao do izvrsnog metoda Dharane koju sam primenio u hodu; objektivno vreme od
sat i po hodanja po velikoj hladnoći skraćeno na subjektivnih par minuta, koristeći se
tim metodom.
11. dan Manipura se izuzetno jasno oseća.

V rang

1. dan Moj lični ritual sasvim odgovara. Formulisao Moju Volju u Reči.
2. dan Astralna projekcija bez metoda i napora. Jednostavno sam izašao. Proslava Imbolga.
Vizija Isusa tokom Rada.
3. dan Astralna projekcija iz potpuno budnog stanja. Još jasnije formulisao Volju u celini.
5. dan Rad sa HRIM. HRIM = Heru + Vatra + Voda; kao Hriliu. Vizija mene sa krilima.
9. dan Intenziv Prosvetljenja. Osvešćivanje suštine moje Istinske Prirode. Iskazivanje suštine
Celog mog Bića na jednu jedinu reč, koja predstavlja u potpunosti TO.

VI rang

1. dan Kucao AA spise.


2. dan Setio sam se mog načina na koji sam komunicirao sa Anđelom kao dete.
3. dan Konstantno radio u skladu sa mojom prirodom. Radost! Vizija Horovog oka tokom
Rada.
5. dan I. P. Prosvetljujuća činjenica i otkriće da sam Ja Istina da sam Ja.
8. dan O. r. Bilo je odvratno. Ali sam se držao kraljevski.
9. dan I J. i ja smo u velikoj “promeni” posle Vodjenja Ljubavi.
10. dan Kod J.-a rasprava o slobodi sa gomilom “likova”. Bio sam sam protiv svih, ali sam
prosao krunisano i osvajacki. Takođe, sedeo bez problema u siddhasani 45 minuta.
11. dan “Tiho u nevinosti, Nevino u Tišini. Kao jaje u tami, kao ponor u visini!”

VII rang

1. dan Cinio sam stvari koje sam sa Radoscu cinio u detinjstvu. Ponovo sam probudio Dete u
meni. Ali pod Voljom...U radu, zameniti mesta Hator i Sekhet.
2. dan Posle Rada, prisustvo sile. Grcevi misica. Nasao na ulici knjigu “Sacred Sexual Bliss”
za samo 100 dinara. Kupio sam je, naravno.
4. dan Silina rituala. Sexualno uzbudjenje. Uvid u metod “specijalizacije” pojedinačnih
radova. Tokom rada, znak kteis je izvrstan metod budjenja Boginje.
5. dan Bio kod J-a. Takođe, upoznao G. Osecaj bratske bliskoti. Cudno stanje.
6. dan Osecam Boginju sa lakoćom. Rad VII ranga izaziva potpuni gubitak orijentacije.
Zaradio sam 250dm.
7. dan Razboleo sam se uzasno. Pricao sam sa G. Osecaj veze sa tim covekom je ogroman.
8. dan Potpuno sam se razočarao mojom Dharanom.
9. dan Rad šestog ranga - buđenje prirode. Rad sedmog ranga - otvaranje i nameštanje
mogućnosti kada je priroda već probuđena.
10. dan Uspeh u Dharani. Praznina.
Tokom rada, kteis sam video jasno kod sve 4 Boginje.
12. dan Ovaj rang sam produžio spontano za još jedan dan. Kod sedmog ranga, Jedna
Boginja se osetila u mnoštvu. Isis nije Neftis. Osetio sam svaku u svojoj božanskoj
autentičnosti. Pa ipak, to ne beše ni jedna.
PAUZA
Napraviću malu pauzu sa Radom u O.`. XI par dana, koliko će mi trebati vremena da sastavim priziv
Pan-a. Osmi rang će se sastojati iz priziva Pan-a i priziva mog dobrog Boga. Tokom pauze, integrisaće
se iskustva i teženje ispoljene u dosadašnjem radu.

10. 03. 2003. Sa D. sam napravio plan da prođemo Rad kroz ceo Tarot.

39
SKAKAVAC 3

11. 03. 2003. Osvešćivanje dubokih nesvesnih sadržaja.

12. 03. 2003. Danas sam iz autobusa zaustavio kretanje ventilatora na jednom klima - uređaju.
Uočio sam specifičan oblik Svesti dok sam svojom Voljom zaustavljao ventilator.
Rekao sam _ da bih voleo da se vidim sa masonom _. Bilo je davno kada smo sa njim došli u
kontakt i kada je rekao da bi voleo da se vidi sa mnom.

13. 03. 2003. Danas D. i ja počinjemo da prolazimo kroz Tarot. Radićemo sve Atue.
Moja prva karta je Pustinjak.

14.03.2003. SUSRET SA MOJIM SVETIM ANĐELOM. PONOVO SAM POSTAO BUDAN


NJENOG PRISUSTVA. PONOVO SAM SA NJOM. Rad sa Atu-om Obešeni Čovek.
Obešenog čoveka sam izvukao 2 puta zaredom. Imao sam jasan osećaj da ću izvući
baš tu kartu.
Osećam ogromnu želju da radim za Neofitstvo. Rad sa Tarotom se izvršava u okviru
toga. Moram dosta toga uraditi, ali nije teško. Moram početi u najskorije vreme rad za
8. rang O.`. XI.

15.03.2003. Popodne je D. prošao kroz “Kočije”. Prekognicija za tu kartu.


Ceo dan mislim o Njoj. Toliko žudim za njom. Toliko sam samo radostan. Ah, kako je
čak lepo biti udaljen od nje. Ali samo od NJE! Ushićen sam. Osećam se sigurno. Nova
vrsta entuzijazma teče mojim Bićem. Od sada, Svaki Rad će jasno biti upućen Njoj.
Sve je sada mnogo lakše.
Tarot otvaranje.
1) ___ reci mi da li si ti moj Sveti Anđeo Čuvar? 2 Pehara -
Ljubav
2) Šta imaš da mi kažeš, ___? X Sreća.

16.03.2003. Čim pomislim na mog Anđela, događa se čudna promena svesti. Moje je Biće potpuno
promenjeno od Njenog razotkrivanja.
Prolazak kroz Atu Uravnoteženje.
Tarot otvaranje koje mi je donelo sigurnost u Nju. U stvari, potpuno je nepotrebno bilo
koja druga sigurnost od Nje same, to mi je sada jasno. Dobio sam najjasnije moguće
odgovore, a njena Istina je hiljadu puta jasnija od toga.

17.03.2003. Dozvao sam u svest jedno od mojih najranijih sećanja.

19.03.2003. Osećam ogromnu bliskost sa njom. Bespogovorna bliskost, neposredna i direktna


Ljubav prema njoj je ono šta osećam.
Svaki put kada se usredsredim ka Njoj, dogodi se “Promena”.

40
SKAKAVAC 3

SAGLEDAVANJA RADA ORDO XI


Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.)

(nakon 2º)
"Koliko god da je Nuit meditacija suptilna, toliko Hadit meditacija 'razdrmava' čoveka i energizuje ga".
(nakon 3º)
"Razmišljajući o prethodnim 'stepenovima' tj. praksama koje sam radio setio sam se Tuat-a: Kao što je
Nuit oko mene, a Hadit u meni, ja jesam RaHoorKhuit!' Tako su delovale prakse, NUT je širio svest,
HUT ekspandirao i sabijao, a KUT me skoncentrisao na 'sebe'. Nakon prve tri, slede druge dve prakse
koje bi trebalo da me još više osveste, uravnoteže i energizuju."
(nakon 5º)
"Zanimljivo sagledavanje delovanja ovih praksi koje radim i koje sam odradio... prve tri su
bile "kosmičke" ali su druge tri očito "lične"; LID dobro budi energije i potpuno mi
odgovara (smatram ovu praksu jednom od naj moćnijih, kad se kombinuje sa SS i TSS).
Pentagramaton je naspram toga učinio potpuno sabijanje svesti na mene samoga,
mikrokosmički, bez otvaranja u "beskraj", to mi je delovalo gotovo ograničavajući, mada
imam utisak da P. ima efekat da u toj zaokruženoj mini-atmosferi rovari po svesti da istera
blokade na videlo. Imam utisak da je P. isterao moje lične osobine na videlo.
Sada radim sa Safirom, čije energije smatram da deluju u sferi rangova Unutarnjeg Reda. Sila je 'šira'
od P. ali sam svestan 'tame' koja je granica za Heksagram.
Tako zaključujem da 1º,2º i 3º deluju 'univerzalno', da 4º,5º i 6º deluju 'lokalno' lično, mikrokosmički i
da zatim 7º,8º i 9º vraćaju magičara ponovo u više sfere ali na 'proživljen' način kada je prvo povučen,
pa spušten, pa se opet uzdiže svesniji svojih univerzalnih osobina i elemenata.
Rituali Babalon i Terion'a (7º) deluju kao veza solarne svesti sa božanskim Razumevanjem. 8º priziva
dva specifična 'božanska entiteta' -Pana i HPKa od kojih je prvi ekstremno aktivan i životan a drugi
skriven i miran. 9º usmerava sve u novom obličju tj. bilo koju od ovih praksi potencira i osnažuje
energijama seksa i ljubavi (kundalini)... da bi 10º bio Suma i nova tačka gledišta iz sfere pet tačaka
pentagrama i time izlučuje i razlučuje svetlost Khabs'a. 11º je povratak u 'utočište' - NUIT.

1º,2º i 3º - uvod i aspiracija ka suštinskom, božanskom


4º,5º i 6º - sledi rad na sebi, 'samoanaliza'
7º,8º i 9º - proces uzdizanja (1,2 i 3 na višoj razini, kroz delovanje sa 'uporištem')
10º - Transcedencija sistema rada kroz ulazak u fluid svetlosti
11º - NUIT.

Ovo je stvarno ABRAHADABRA sistem, dat na raznovrstan način rada sa svešću (a ne samo 'vatren'
kao SGLUX). Mogu to sagledati i ovako:

A - 1º - Vazduh/Duh - sveobuhvatnost NUIT.


B - 2º - Kuća suštine / kao veza sa beskrajem.
R - 3º - Sunce - RHK.
A - 4º - Protok energija Duha od Krune do Kraljevstva.

H - 5º - Zvezda / Pentagram.
A - 6º - Središte sistema - Sol - Heksagram.
D - 7º - Vrata Razumevanja / Dalet-Venera-7-Heptagram.

A - 8º - Vazduh/Invokacija.
B - 9º - Kuća ljubavi na temelju seksa.
R - 10º - Sol/Zvezda - Khabs.
A - 11º - Duh i posvećenje za NUIT.

Mislim da je ovo sagledavanje još jedan 'dokaz' valjanosti postavke Rada ovog "Reda 11". Sada kada
sam ovo ovako prepametno razložio i objasnio, jedino što bih voleo i što bi mi značilo nešto je da neko
ko radi po ovom sistemu zaista ostvari USPEH.

41
SKAKAVAC 3

ZAKLJUČAK:

'Ja' jesam odavno definisao ovu strukturu i ove prakse, ali mi je uvek užitak da doživim ceo ovaj
'proces'. Pošto sam, neskromno, objavio da ovo jeste ABRAHADABRA sistem nije li to i 'Nagrada'
RaHoorKhuit-a?! Bilo je moguće da se sve ovo još obimnije analizira i objašnjava, ali mislim da nema
potrebe, cilj ovog Rada i Reda, cilj ovih praksi je da Magovi steknu ISKUSTVO, a spoznaja se jasno
ogleda kroz Tri Ranga O.'.T.'.

Normalno, kroz ovaj Rad se može doći do Duhovne spoznaje i duhovnih iskustava... analogija, naj
jednostavnije vrste govori o tome da onaj ko doživi Khabs, i čuje glas te Zvezde već biva u sferi 5=6,
dok 11° deluje kao praksa 6=5... No svako na svom 'rangu' ima lično i specifično iskustvo sa svakom
od ovih praksi. Uveren sam da je velika Moć u njima.

'Uspeh je tvoj dokaz'.

***
DODATAK:
Praksa koju nazivam "TSS" je ništa drugo do Telemitska verzija prakse Srednjeg Stuba. Praksa se
radi identično A.M.A.G.-ovoj praksi jedino što se koriste Telemitske Magičke Formule:
Kruna: LAŠTAL
Grlo: TELEMA
Sol.Pleksus: VIAOV
Koren: AGAPE
Noge: M***M
Znači da se sve formulacije i cirkulacije izvode kao u SS. U kombinaciji sa 'klasičnim' SS i praksom
LID mislim da je ovo veoma moćna praksa i da sve tri izuzetno snažno deluju na svest (pa i telo) svim
razinama.

ORDO XI
Drugo sagledavanja rada

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.).

(u toku rada za 6º)


Već trećeg dana sam u meditaciji sagledao i definisao sve detalje oko "Vrhovnog Saveta", što sam
izložio u posebnom tekstu.
Petog dana sam inicirao jednu aktivnu konverzaciju o 'majanskim' filozofijama što je, čini se, malo
pokrenulo neke ljude.

Šestog dana sam rešio da malo astralno istražujem:

Vizija: Vrata sa heksagramom. Ulazim. idem puteljkom. Pozivam vodiča. Zove se Aniel (ali kad sam izrekao da
me vodi i pokaže mi sferu 'u slavu neizrecivog imena' 11 bejah uzdignut na gore ka svetlosti). Aniel me je pozvao
'dole'. Tu je bela zmija koja mi kaše da hodam po njoj. U početku je to mao nezgodno, ali napredujem. Dolazim
do jezera. Na kamenu sa prednje strane je lik meseca, gore je pehar, a na kamenu je urezano ime 'Aniel'. Gledam
u površinu jezera, vizualiziram heksagram ali likovi se mešaju, idem dalje i prelazim mstić od kamena, malo
dalje, levo, je ulaz u pećinu. Ulazim. U prostoriji je kazan koji se dimi. Na njemu je grozd sa par listova.
Prolazim dalje kroz lučna kamena vrata kja padaju unazad kako sam im se približio. Izlazim u šumu, koja je
veoma bujna i zelena. Aniel mi kaže da se popnem. Penjem se visoko i gledam šumu odgore. U daljini vidim
zamak. Odlazim do puta. Tu su biciklisti i automobili. Iscrtavam heksagram i oni nestaju. Put krivuda i idem do
zamka. Ulazna kapija je ogromna. Guram je i ona se lagano (i silno) otvara. Zatim još nekoliko takvih kapija,
prolazim, ali tu nije unutrašnjost zamka, već vidim prijatnu zemlju, okupanu nežnom svetlošću. Onda vidim
vulkan iz koga izbija vatra (u obliku obrnutog trougla) nešto iznad vulkana u vatri je svetlost (poput zvezde) to
me jako privlači i približavam se brzo ka tome. Aniel kaže da slušam glas vatre:"Idi u zemlju mašte i iz riznice
uzmi nova obličja". Desno od ovoga su velike snežne planine, u oblacima. Sevaju munje i potmulo grmi.
Približavam se. Ogromne su. Stene su crne i izuzetno jake i oštre, sneg i led su izuzetno hladni."penjem" se. Na
vrhu je potpuo vedro i prijatno. Vazduh (i njegovo plavetnilo) nestaje. Nadamnom su crno nebo i sitne zvezde.

42
SKAKAVAC 3

Lebdim u tom prostoru. Prilazi mi ratnik u orijentalnoj odori (bela, sa plavo-crveno-zlatnim prslukom i povezom
oko struka). To je opet Aniel i prvi put ga jasno vidim. Oko mene su ratnici. Stoje u krugu. Zatim isuču mačeve i
vitlaju njima. Sve zveči i treperi. Oni nestaju ' pojavljuje se obličje oka u trouglu - gledam u to i vidim da je oko
spirala, ona se kreće silovito, zatim je kao tunel. Gotovo da sam uvučen u to. Sila je izuzetna. Tunel je kao od
svetlosno-energetske vode i ide u beskraj. Znam da je vreme da se vratim. Letim nazad i izlazim kroz vrata...
dajem znak HPKa i izvodim još jednom 'Safirnu Zvezdu'.

Komentar:Aniel je anđeo 5.mačeva )karta 'poraz', stoga nije ni čudno što mi se baš vatra iz vulkana
obratila i rekla mi nešto i što se pojavio Aniel sa mačem (i što su i ostali ratnici imali mačeve). U viziji
su jasni delovi pripisani kracima heksagrama tj. sefirotima:
9 - kamen sa mesecom, peharom (i ime anđela vodiča), jezero.
8 - u pećini kazan sa grozdom (vetar je duvao izvan pećine).
7 - zelena šuma .
6 - zamak (unutra je vedro i svetlo).
5 - vulkan i vatra.
4 - velike planine.
3 - nebo, ratnici, ozbiljnost i oko u trouglu.
Ovo je ceo proces prolaska, ali bez puno zadržavanja i bez posebnih detalja. Sama obličja govore za
sebe. Verovatno se Aniel prikazao kao vodič jer je cilj ovog 'eksperimenta' bio samo ulazak u astral i
istraživanje da bih iskusio smisao heksagrama - ali to sve-u-svemu nije imalo uticaj na ljubav i lepotu
(per se). Vizija ostvarena. Intelekt zadovoljan - ali ruža nedotaknuta. Možda se Aniel pojavio i zbog
moje trenutne 'bliskosti' sa sferom Geburaha.
ANIAL ima brojnu vrednost 92, kao i Geburah - PHD, Pahad - strah.
Mada ja lično 5. mačeva ne shvatam kao 'poraz' već kao snagu intelekta (mačeva) koja je pokrenuta
energijom Geburaha. Prelaz iz 'Zatišja' do 'Učenosti' po meni ne vodi kroz Poraz već kroz učenje i kroz
proces saznavanja, analize i sinteze (onoga što je lepo i korisno za um). Venera je tu inspiracija, a
Akvarijus je čistota promišljenosti.
Recimo 9+2 je 11... a za 11 se (u 777) spominje 'vulkanska vatra' kao i svetlo (AUD) tj. "OD"... kao i
kružno kretanje, itd.
Generalno mislim da je dizajn malih tarot karata za sferu Geburaha kod svih autora koji su ih prikazali
kao negativne: 'loše' - ustvari promašaj. Oni nisu bili u stanju da sagledaju tu vatru i pročišćenje i stoga
su se bojali.
Poruka vatre iz vulkana mi je jasna - nova obličja iz riznice su nove tarot karte ... što je generalno u
mom planu da krenem sa crtanjem TET Tarota tj. Tarota Strasti.... To može biti moj Rad za  , rad koji
proističe iz moje Istinske Volje.
Moj Rad za O.'.T.'. je moje darivanje "makrokosmosu", ali rad sa Tarotom je prenos svakom
"mikrokosmosu".

Devetog dana, konačno, konačno počeo da jasno sagledavam razlike i sličnosti tri škole magike. Sada
mi je to toliko jasno da sam oduševljen Žutom školom i potpuno posveđen Beloj. Žuta mi je pomogla
da jasno sagledam Belu. takođe sam u dnevniku zapisao sledeće:
Bela - akcija zbog Radosti
Crna - akcija zbog Patnje
Žuta - ne-akcija
Međutim TAO je suština sve tri škole ... avaj... i Ha!

I o znacima NOXa:
Nevinost, pubertet, zrelost, ekstaza.
Rođenje, život, smrt, preporađanje.
Pasivnost, buđenje, snaga, sveobuhvatnost.
I mnogo bih još mogao misliti o tome, ali mi je lepše da ćutim.

Desetog dana sam se nenadano skoncentrisao na Svetog Anđela, i opisao ga kroz tarot karte (ovo je
specifično za mene pa neću navoditi ceo zapis). Izgleda mi da je Safir tako delovao u tom cilju
sagledavanja moje istinske prirode.

Naposletku sam jedanaestog dana napravio sledeću rekapitulaciju:


"Ovaj 6º mi je bio period sagledavanja i izazova. Idejno sam još objasnio sistem rada Reda 11,
formulisao rad Majstora Reda 11, iritabilno izazvao neke procese u 'majanskom' poketu, astralno

43
SKAKAVAC 3

sagledao delovanje 'delova' heksagrama i 6º , imo uvide o školama magike i naposletku dobio ponudu
za da bih se naposletku ipak skoncentrisao na SAČa.
Nakon ovoga sledi početak 'treće trijade' tj. rad sa Heptagramima a planiram da radim oba rituala data
u A.P.u. I već oseđam "povlačenje" ka tome i sagledavanje delovaja na mene.
Terion-lunarno-mikrokosmička zver, Babalon-solarno-galaktička makrokosmička Boginja-žena..."

(zapisi u toku rada sa ritualima 7º)


"Imam impresiju o energiji Akvarijusa, da je simbol vodolije ustvari dvostruki tok Zveri i Boginje (a ne
Horus-Maat) i da je vodolija obeležje "čarobnjaka" tj. onoga koji je svestan svoje animalnosti i materije
(a nije joj rob - već živi sa tim i u tom) a otvoren je za Duhovno Razumevanje. Tako donji 'talas'
predstavlja heptagram Teriona, a gornji 'talas' (u simbolu vodolije) je pod uticajem heptagrama
Babalon-e. Oni su sjedinjeni u jedinstvenom simbolu (dvostruki 'talas' tj. tok) iz tog jedinstva čoveka i
božanstva lije voda kosmičke mudrosti, kristalno jasna svest. Dvostruki tok Teriona i Babalone - Sunca
u nama i Sunca u kosmosu."

U toku prvog dana sam imao par nasilnih prekida rada izazvanih spolja.

"Sve vreme sam imao utisak da jako dobro radim (energetski) rituale - i sve vreme je postojala svest o
'protivljenju' tj. o uzaludnosti i ispraznosti rada... polarnost. Animalni deo mene (predvođen Ruahom)
počinje da deluje u cilju odbacivanja ovih praksi, a Duhovni vuče i gura dalje. S jedne strane jak utisak
o besmislu ovih praksi, a sa druge utisak o širenju svesti."

Četvrti dan, veče, "...veoma inspirativan razgovor sa Fr.S.A.T.-om koji me je ispunio dubokim
zadovoljstvom..."

ORDO XI
Treći izveštaj o radu

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.).

(u toku rada za 7º)


"Deveti dan, jutro. Asana i pranajama: 7-7-7-7, zatim u te četiri faze, umesto brojanja: Therion, zatim
sveo to samo na udah i izdah bez zadržavaja, skoncentrisan na astral. Izveo Heptagram Teriona
astralno (okrenut Boleskinu). Vizija:
Vrata ispred mene ovalnog vrha sa Heptagramom. Ulazim. Tražim vodiča. Zove se Naom (obučen je u kaput i
ima tamno sivu kapu, jednostavna je i pokriva mu uši). Idem napred, ali tu nema baš ničega, sve je prazno. Viz.
Hept. Vidim da lebdim unapred kroz vazdušasti prostor. Plavetnilo i beli oblaci se tek naziru. Idem napred.
Dovodi me pred obličje u prostoru koje izgleda kao da prostor formira udubinu u providnoj steni-planini. Ispred
mene je trougao, koji je poput ogledala, ali to nije staklo već tečni kristal koji se kreće, izgleda mi kao ženska
forma i zaista nakon par trenutaka žena se pojavljuje sva od tečnog kristala (ali takođe deluje čvrsto). Kaže da
je kristalna kraljica, kaže da nema ime koje bih ja razumeo. Tražim da mi prenese svoje znanje o Heptagramu.
Pojavljuje se beskrajno veliko spiralno stepenište (koje se kreće 'solarno') vuče me ka sebi i gledam beskrajno ka
vrhu gde on stremi. Kaže mi da je to tok vremena (svaki stepenik je godina) to je evolucija materije (kroz svest)
seže beskrajno u prošlost kao i u budućnost. Tražim da vidim dalje. Ona kaže da sam dobro tumačio trigrame i
da će se znanje o 144 pojaviti uskoro. Iznad mene je kristalno tečna opna, koju ne mogu da prođem. Do ulaska u
to je ne više od 10 stepenika. Tražim da vidim daleku (tj. 'visoku') buduđnost, hoću da vidim kraj vremena. Ona
kaže da ono ne postoji - osim u smrti i nestajanju vremena u samom bezdanu )shvatam da preko ponora vreme-
prostor su prevaziđeni). Ona mi onda kaže da se zove Noanu. Zahvaljujem se i izlazim kroz vrata.
Stajem pred sledeća vrata sa Hept. Ulazim. Naom me prvo vodi kroz neki tunel poput katakombe. Opet vidim
trougaoni prolaz. Imam osećaj prisustva kristalne kraljice (svest, ali ne i telesnost). Opet je tu nešto kao
trougaono ogledalo, ali me Naom upozorava da je ovde Minotaur. On se pojavljuje sa druge strane i provaljuje
ka meni. Iscrtavam Hept. i on staje. On je srž energija u središtu lavirinta. On je sfera koja obuhvata i Nefeš i
Ruah. On je čovek-zver. Dobro sam ga prepoznao kao lava sa Atu 'Strast'. Vraćam se nazad.
Dolazim do sledećih vrata. Ulazim i tu vidim bivole kako trče. Shvatam da se to odnosi na Taurusa, astrološki.
Pojavljuje se Princ Diskova. Kaže da evolucija napreduje sporo ali sigurno, materija se razvija (kroz razvoj
svesti) u izobilju i lepoti. Zrno grožđa osećam kako doleće u moja usta. Fino je. Vraćam se.
Naom me upozorava da su sledeća, poslednja vrata naj opasnija... malo sam začuđen time. Ulazim. Idem prvo
preko uskog kamenog mosta koji prelazi preko mračnog ponora, od litice do litice. Kad sam prešao stazicu (u
kamenu) vodi me nalevo, pa se uzdiže vrlo strmo, pa ulazim u tunel koji je veoma (nemerljivo) dugačak.

44
SKAKAVAC 3

Prolazim opet u sneg i led. Iz stene izbija kocka koja ima valjkastu rupu u sebi. To pada tačno dako da sam ja u
središtu. Izlećem odatle. Vidim da je to kao da su sjedinjeni led i stena. Izbijam na čistinu, sve se beli. Postoji
procep u ledu, podamnom i nazirem vodu. Letim preko toga. U bespuće se vidi samo led i beli sneg. Nebo je
prilično zamućeno. Jedna jedina velika stena leda izbija ispred mene i prilazim joj. Tu je mala pećina, u njoj je
metalna posuda u kojoj gori tečna vatra. Pitam vodiča gde sam. On kaže da je to ledena pustinja Kadath. Da je
ovde pusto jer vrlo retko ima onih koji dolaze i tu dolaze samo oni koji su na kraju puta jer tu moraju da se
suoče sa konačnim užasom. Čini mi se da iz vatre izlazi veliki pauk, ali iscrtavam Hept. i on nestaje. Onda na
vrhu te velike stene vidim komešanje. Uzdižem se ka tome. Tu je plamen (izbija trouglasto uvis) i vidim prvo
lobanju, ona dobija jelenske rogove i to postaje obrnuti pentagram. Rukom, bez straha, dodirujem tu plamenu
lobanju u obrnutom pentagramu. Naom kaže da je to Samael, iskušivač, ali da on sam po sebi nije zao već je on
odraz onoga što ljudi vide u ogledalu. Prolazim iza plamena i vidim veliki (majanski) simbol belog ogledala,
koje odražava sve kao ogledalo. Stajem pred to i gledam. Naom mi kaže da moram nešto da vidim. Stojim
rukama naslonjen na ogledalo. Zurim, vidim sebe kao odraz. Jedino što onda vidim je beli polumesec koji je vrlo
miran (i odiše dobronamernošću). Mesec, luna. Video sam. Sada se vraćam nazad. Zahvala i pozdrav, u središtu,
opet izvodim ritual Theriona.

Komentar:
NAOM je 161 isto kao i ALION.
Išao sam na to da istražim sferu u njene 4 strane. Strana sa kraljicom je vazduh, Minotaur je od vatre,
bik je od zemlje i Kadath je od vode. Sve mi govori o evoluciji, nešto o mojoj nešto o opštoj. Tok
vremena, razvoj materije, suočavanje i prepoznavanje materijalnog. Mislim da je vizija prilično jasna i
da ne moram da je tumačim deo po deo. Zanimljivo mi je da 'Noanu' na enohijanskom znači "ti
postade" tj. "vi postadoste" što u kristalnoj formi predstavlja naj čistiji oblik materijalizacije energije.
144 su 'nove' kombinacije 'trigrama' koje sam evolutivno definisao za ljudsku rasu, to se odnosi na
"novi DNK". Minotaur je baš sirovo definisanje energija zveri/Therion-a. Princ Diskova je astrološki
uticaj zvezda. Plejade koje organizuju evoluciju - kretanje, razvoj ... polako i kroz lepotu (kulturu).
Ledena pustinja Kadath se 'pojavljuje' u Nekronomikonu. Mene ne dotiče "užas" vatre i simbola smrti -
u ogledalu (moj majanski solarni pečat - koji mi je 'antipod' je "ogledalo"!) vidim samo beli polumesec.
To je moje suočenje sa onim što me drži u ovom svetu, a kada pobedim iluziju obličja/prostora i iluziju
toka vremena/luna onda đu istinski biti 'Slobodan'. To spominje i Knjiga Maat (o Hronosu i Ihronosu).
Stoga to moram da spoznam da bih to 'prevazišao'. Ideja mi se javlja da je Naom moj odraz u ogledalu
pa sam sam sebi vodič i sam sebi antipodni odraz, tj. kao i za celu ljudsku rasu (shvatano 'tibetanski')
meni je osnovna 'prepreka' ego (sa svim svojim elementima i Ruahovskim karakteristikama).
ALION se gleda u ogledalu i vidi Naom-a. Ipak suština "161" je na obe strane 'ista'.
Zaključujem da je materija manifestovani odraz Duha, da ona ima tok u vremenu i prostoru i da je,
iako izgleda kao iluzija, toliko je i (neophodna) materijalizacija Duha. (sve ovo je meni jasno
intelektualno, ali ove vizije su mi dale još specifičniji utisak o tome)...
Ovim je definisano moje lično sagledavanje "zverskih" osobina i energija Heptagrama Therion-a, što
se očito u potpunosti slaže sa utiscima koje sam imao prethodnih dana kroz ovaj ritual.

Idem dalje."

ORDO XI
Četvrti izveštaj o radu

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.).

(u toku rada za 7º)

"Pre podne snažan osećaj usamljenosti ... popodne oko 14h E.'.A.'. ovo me je potpuno okrenulo ka
dobrom raspoloženju, tako da sam celi ostatak dana proveo opušten, miran i veseo. Predveče sam to i
shvatio i uvideo da sam još jednom na potpuno drugačiji način od drugih iskustava doveden u stanje
odnosa Zveri i Nebeske Dame. Zver, vezana za svoj ego, usredsređena na sebe i svoje zadovoljenje,
vezana za materijalno i čulne dojmove; bio sam ophrven samotništvom u tom ograničenju. Seksualno
sjedinjenje E.'.A..'. je bio spoj Teriona i Babalone i tada je njen Duh nadopunio animalnost tela i
razum svesti pa je skup energija bio i uravnotežen i probuđen, "osvešćen". Zaista sam osećao
duhovno raspoloženje... ništa iz uma nije remetilo to stanje. Takođe sam bio zadovoljan kad sam sve
to shvatio, kada je u moju svest doprlo Razumevanje onoga što doživljavam, a to je očito dobrano
vezano za stazu Tet, tj. za silu energija koje struje između Teriona i Babalone."

45
SKAKAVAC 3

(Nakon ovoga je sledio niz događaja koji su spomenuti u 'Pismu Adeptus Majora').

(11.dan.)
"Sada sagledavam ovaj stepen kao potpuno pravilno uspostavljen sled toka energija.
Pentagramatonorum je budio Mikrokosmičke sile (Zver)
Safir je budio Makrokosmičku svest (Babalon)
Heptagramatonorum to sjedinjuje u odnose zveri i bludnice, Tifareta i Binaha, Binaha i Hokmaha. Sav
taj polaritet Duše i Božanstva je u ovom stepenu skoncentrisan (kao Jod i He, ali i kao He i Vau).
Sledeći stepen je očita transcedencija te polarnosti. Prizivi Pana i HPKa se odnose direktno na Keter
tj. Jedinstvo koje se i postiže i manifestuje kroz energiju i tišinu. Pan je (poznato je) falusni Bog
ekstaze i energije ljubavi, dok je HPK beba u jajetu u svojoj duhovnoj tišini i sveprožimajućoj svesti.
U Liber Invocatorumu su data baš namerno dva priziva jer neki Naj višem teže energično, a neki tiho,
neki Naj više pojme i doživljavaju energično, a neki u miru. Normalno za Naj više postignuće se
prizivaju samo Božanstva te "sfere" pa su zato Pan i HPK i 'odabrani' (priziv Nuit je ostavljen za 'kraj'
procesa Inicijacije).
Sami prizivi su i karakteristično formulisani, prvi je 'siroviji', bliži 'simbolima' prirode, prizemljeno
obožavanje, dok je drugi sistematski/struktuirano uzdizanje i potvrđivanje suštine Naj višeg u svim
delovima priziva (priziv naravno nije ništa drugo do vibracija staza po Drvetu Života)... Stoga ceo
proces sada vodi ka ulasku u Keter, u Jednu Svetlost, u Jednu Svest, Jednu energiju, Jednu Ljubav -
sve u Jednom.
Tek nakon tog rada i postignuća sledi "utemeljenje" u 9º tj. seksomagičkom slavlju sjedinjenja
polarnosti (bilo kog dela Univerzuma sa svojom nasuprotnošću tj. bilo koje prakse ovog sistema
inicijacije). Tu je eksatza polarnosti, a nakon toga se Svetlost potpuno "spušta" i ustoličuje kao tok
energije (tj. prosvetljene svesti energije). Zvezda sija i duša je jedno sa tim.
Vrhunac je priziv Nuit i ulazak u njeno 'utočište' (i to kroz drevnu 'egipatsku' vibraciju putem
seksomagijskog sjedinjenja polarnosti. Time se u potpunosti 'zaokružuje' ceo sistem i ceo proces i
time su sva uporišta Duha osigurana, prožeta svetlošću u svesti koja se rastopila u 'Ništa'.

(u toku rada za 8º)

1.dan. Početak prizivanja Pan-a. Preuzeo Zavet  .


2.dan. kratka impresija:
"deluje kao 'Bakti' ali uz saživljaj sa energijama kroz izjavu 'Ja sam PAN! IO PAN!' Osećam razliku u
odnosu na prošle prakse. Prošli stepenovi su koncentrisali silu u meni i oko mene, a ovaj priziv me
dovodi u sferu suptilne energije gde je sve prožeto time i nema 'medijatora' između mene i sile tj. nije
ritual veza, već priziv sam po sebi priziva i uvodi u tu sferu... u pitanju je više slavlje i svetkovanje i
uživanje u Svemu nego energizovanje 'Svega'...
2.dan, veče, razgovor sa Fr. Qadosh-om...kratka ispovest iz Magičkog Dnevnika Fr.A.'.: "rekoh mu
sublimirano razne stvari koje sam napominjao u mojim tekstovima i mejlovima i objasnio proces koji je mene
doveo do odluke i shvatanja da je vreme da načinim sledeći korak. (on je već 2/3 svog zadatka obavio, a koliko
shvatam i teći deo dobrim delom, sada samo treba da donese veliku odluku) Ja sam u shvatanju da kad odradiš
sve što si mogao i umeo (kada si na sve moguće našine doveden do 'Granice' praktično time postajući njen
'Gospodar') u određenom momentu ti ostaje samo jedan Put - a to je ka Suncu.
'Dođi, prikaži se i sledi me' je takođe jedna od bitnih stvari - ne može Mag u svom naponu snage odjednom da se
preda 'Anđelu' i postane mu rob! i da taj 'Anđeo' za njega sve odlučuje. Kao istočnjačko 'Tat tvam asi' ili
majansko 'In lake-ch' Anđeo nije niko drugi do ti sam, i samo onda kada se dobro prione na Rad i kad se veoma
snažno skoncentrišemo na bilo koji proces, bilo da je to izučavanje, studiranje, posao ili ritual, kada su granice
sposobnosti dotaknute, onda dolazi do upliva svesti i sublimacije 'poruka' iz izvesnog "višeg" izvora. 'Za čistu
volju neuslovljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatomsvaki je put savršen'. Mi vodimo naš Put i Rad
(kada je to u skladu sa prirodom Univerzuma ide 'glaatko') a 'Anđeo' samo u određenim momentima daje ideje i
uvide koji usklađuju Volju i prirodu i spolja i iznutra...
Moja priroda se već do sada dobrano ispoljila, ja sam lično sagledavam sebe kroz procese Drveta Života i
Tarota - o tome sam mnogo šta i pisao i crtao i s obzirom da mislimda ima kvaliteta u tome očito je to urađeno u
skladu sa "Božanskim naumom". O.'.T.'. je cela nova priča, novo ustrojstvo za 'masu' i ideje i sistem reda
oslobađa sve starih struktura i hijerarhija delujući potpuno u skladu sa Liber ALom. Ja ne poznajem ništa
uzvišenije od Liber ALa i inteligencija koja je to dala je toliko superiorna da možemo mirne duše da primamo
savete tumačeći Liber AL spram nas samih. Nije ni čudo, ni pogrešno, što se Aiwass smatra SAČom
čovečanstva. Liber AL je poruka ljudima od njihovog Višeg Sopstva. Priznajem takođe da ime 'anđela' koji je
meni lično 'dodeljen' - ne znam - ali sam potpuno posvećen poruci Knjige Zakona i stoga je Aiwass moj Anđeo.

46
SKAKAVAC 3

Malo me je ovo kopkalo - ali ja nikad nisam sledio svesno ikoju drugu 'inteligenciju' (po pitanju ideja i
smernica) mimo Aiwass-a. Čak i da postoji neko 'biće' ili 'Anđeo' on/o je očito dobrano usklađeno sa Aiwass-om
i meni je sada očito da takvo biće može biti 'prizma' za svetlost Aiwass-a. Liber Cadi nam takođe kaže:
"Otkrivam vam veliku misteriju. Vi stojite između ponora visine i ponora dubine. U svakom od vas čeka jedan
Pomoćnik; a taj Pomoćnik ste Vi Sami. Ne možete imati nikakvog drugog Pomoćnika..." Ovo u potpunosti
odražava moje ideje o toj temi. A po mom shvatanju da Mag ne treba da teži 'Anđelu' već spoznaji Naj višeg
Božanstva, bilo da je u pitanju 'anđeo' ili 'Aiwass' ili išta drugo, "oni" su samo delovi svesti Univerzuma kroz
koje ja težim da spoznam i stopim se sa NUIT.
Šta više reći? Treba težiti samo Naj-Višem, a mom poimanju je to Nuit, sve ostale manifestacije u Univerzumu su
talasanje njene svetlosti, svaki titraj njene kosmičke svesti se materijalizuje u svetlost, svetlost u energiju,
energije čine sfere - a Mag treba da se podrži idejom da u težnji Naj višem upornim smrtnicima i Bogovi izlaze u
susret - kažem 'na po' puta'.... Liber AL je toliko uzvišen, da čak i da primim neku "novu" knjigu sumnjam da bi
ona bila trunčica moći spram Knjige Zakona (no, o ovome ne vredi spekulisati)...
Stoga shvatam bilo kakvu manifestaciju sfera, duhova, anđela ili ponašanja ljudi i događaja oko mene i u svetu
kao moje lične odraze )zvučim malo kao M.T.!). Ono što saznajem na mom Putu ka Nuit - i do konačne borbe u
Bezdanu, do konačnog pada ograničenja ega bilo šta može biti vodič ako se dobro posmatra i mudro rasuđuje
(bivajući uz to vođen Liber ALom)...
Sve što sam napisao ili sve što sam radio ja sam se trudio da 'natopim' Telemom - time sam očito više bio vođen
Aiwassom nego bilo kojim drugim 'bićem'... i tako kada sam to shvatio preuzimanje je bio normalan sled
stvari... a kad sam iz svoje prirode razabrao Rad koji treba da obavljam tj. da obavim - onda je normalna stvar
... (potreba za izvesnim 'radom' zavisi od potreba i okolnosti čoveka i Univerzuma u datom momentu prostorno-
vremenskog kontinuuma, pa pošto svako Biće, svako čovek i žena mogu da odaberu ikoju stazu bio sam vođen da
sagledam trenutne neophodnosti koje mogu svojom inkarnacijom da zadovoljim... tj. koji rad i uticaj da izvršim i
sprovedem...). Kada budem oslobođen toga tek onda ću pomisliti na , druga vrsta 'oslobođenja' je mistično
iskustvo i na neki način se drugačije odnosi spram 'Rada'....
Šta sa silnim događajima i utiscima, sa vizijama i uvidima, bićima i snovima koje sam doživeo? nije to ništa
drugo do poseban odnos Boga spram moje duše, a taj odnos traje od početka vremena, preko momenta
inkarnacije - i trajaće dok ta Duša postoji kao takva - do momenta dok se ne rastopi u 'Bogu' dok ne nađe
"konačno" utočište u NUIT.
Moj prvi magički moto je bio potpuno inspirisan sa Liber LXVom -"Ad Serpente" -što mi je mnogo značilo,
posle su se moje ideje i shvatanje usmerili ka Jedinstvu - "Achad" i "Ali Bin Achadi" (moja verzija imena AL BN
ACHD) i naravno "ALION" - koji je i manifestacija Boga (AL-Bog; 'zračenje'-ION), i "Naj-Viši" -to ime je i
dalje specifično i moćno. Ime "Pelicanus" odražava moju prirodu kroz Ljubav i saosećaj - razmenu energije,
protok svesti, moje darivanje.... "Tag Hamadi" je bio mističi impuls Strogosti - ali opet sjedinjeni Sve i Ništa, kao
13+61 jeste 74 (lamed). Moj sadašnji moto (koji sam definisao još pre nego što sam preuzeo  ) je
"Piamoel.'.Od.'.Vaoan.'." što znači 'Pravednost i Istina' - enohijanski izraženo veoma blisko mojoj duši i mojoj
prirodi, nalik dejstvu broja 74. "Libero" je moto za , on je duhovna verzija Slobodana, nadopuna i
transcedencija kroz 'identičnost'. "Aiwass" - ime koje često koristim u poslednje vreme je definisano baš ovom
poslednjom pisanijom ovde izloženom. I naposletku tu je "Sigma" ("Σ ") za rang ... to je iz mog domena
'maštarenja' (Ha!) to je 'Suma Svega', Summa Summarum, to je S.'.S.'. To mi je jednom došlo kao impuls. Ne bi
bilo ništa neobično (meni se sada 'čini') kada bih kao  jednostavno opet bio samo ALION tj. hebrejski ELYON.
... Sve ja to dobro shvatam u svom Umu (Ha!) samo još treba to i da ostvarim...
Jesam svestan tih energija i razina, njihove prirode i dejstva, ali mislim da su to još uvek odrazi za mene. I iako
se povremeno predstavljam kao "fr.Aiwass" (shvatajući koliko se ponekad ponašam i svesno ispoljavam ...ah...)
to još nije ispunjeno. To donosi Razumevanje i 'uvide' ali je 'ono' takođe vrlo obazrivo da 'Slobodan' ne odleprša
u samoljublje i zanos egoizma.
Ali vidi Aiwassov vrt buja i cveta! Tu nema puno cveća ali svaki cvet ima jedinstvenu lepotu.
Tako sam od Ade Serpente-a dospeo do Aiwass-a, koga mnogi, iskustveno (pa i ja sam) opisuju kao kontinuum
svesnosti 'zmije'. Kada sam sebe hteo kao srce da predam toj Zmiji Duha, a sada sebe prepoznajem kao taj
kontinuitet svesti 'otelovljen' vibracijom imena "Aiwass".
Ta Zmija uzdiže svoju glavu ka NUIT."

5.dan. "Period ovog priziva je doneo smirenje energija. 'Kao' da sam dosegao jedan 'plato' koga
podržavaju sve ostale energije. 'Ovde' je mirno i prozračno, svetlo. Nikakvo posebno stremljenje ili
naboj ne postoje. Uveo sam se kroz ovaj sistem u novu fazu, novi rang i uz sagledavanje situacije na
početku sada treba da se pripremim i usredsredim na rad za 
.
Doduše, kad radim priziv ležeći i kad nastavim sa pranajamom koju prati IO PAN (kao 'mantra') ulazim
posle nekog vremena dosta duboko. Usredsređenost na krunu iz toga povezuje zračenja sa Anahatom

47
SKAKAVAC 3

i Svadistanom, koje su ljubav i saosećaj sa seksualnim nabojem (to nije naboj! to je ipak zračenje i
'fluid'). To je drugačije delovanje u srednjem stubu.
Jedna od mojih ideja za proces rada po sistemu Reda 11 je da taj rad treba Maga da uvede u sledeći
(njegov tj. njen) "Rang" - izgleda da sam ja za sebe to uradio u odgovarajućem trenutku kada je
ostvaren naboj za proboj. Izdignut sam na ravan na kojoj sada treba da saberem energije i u izmaglici
(koju na neki način vizuelno, 'astralno' doživljavam) pronađem Put.
Priziv Pana energije koncentriše u mene, a poistovećenje sa PANom tj. Svime potencira To i otvara
svesnost. Izgleda mi dobar izbor da u sledećoj fazi prizivam HPKa koji će mi omogućiti da iz Tišine
vidim i sebe i okolnosti u koje sam 'ušao' (mada ja generalno znam u šta sam se 'uvalio' samo treba
da radim i vidim u kakvom okruženju to treba da ostvarujem)...
Šta da kažem o ovoj sferi u kojoj sam - sada su se potpuno izgubili energetski naboji, a ja sam
izmaglica kao i sve oko mene, nema nikakvog akcenta na meni kao na delu ove sfere (možda se
'Slobodan' oseća malo čudno) a takođe ne pojmim ovo kao vatreni Geburah. Ovde sve više deluje
'neutralno' (možda zato 'Slobodan' svako svoje stanje - kakvo god da je - oseća malo intenzivirano) jer
neutralno osnažuje sve ono što ima karakteristike, to neutralno, nepristrasno i neodbojno 'hrani' svako
stanje da bi svest to mogla brže da pojmi, saživi se i (čini mi se) prevaziđe. To je suočavanje sa
sobom, sa svakim delom koji se ispoljava, sa svakom osobinom koju svest ima potrebu da
manifestuje/prikaže 'napolju'; to je sagledavanje jer svest nije vezana samo za jednu tačku, već je
jedno sa celom sferom (a ta 'izmaglica' kako je zovem jeste kumulativna svetlost, blaga, ali veoma
prisutna... njen mir je preduslov koji ne izaziva smetnje u sagledavanju 'osobina' određenog 'čvorišta'
koje pojmimo kao "sebe")...
IO PAN znači "Ja sam Sve" i "Sve jedno Jesam" IO je "Ja Jesam" ali i "KP" kao Jedinstvo (ostvareno!)
polarnosti koje je svest uvelo u "Sve" (koje je PAN)...

6.dan. "Pažnju mi je privukao Liber 440..."

7.i 8.dan. pisao crtice o 'ispovesti 

9.dan. ...Sagledavanje izbora Rada kojem kao treba da pristupim...

11.dan. "Šta reći o 8º O.'.XI tj. o ovom prizivu? Prvo - nisam bio potpuno skoncentrisan i posvećen, ali
kad sam radio priziv imao sam osećaj punine suptilne sfere oko mene, bio sam ispunjen time, ali je
energija bila smirena ('suverena') a ne neobuzdana i silna. Mada sama meditaciju u pozi priziva (sa IO
PAN) mi je bila veoma dobra (i radio sam je kad god bih legao ili prilegao). Sve u svemu nije loše i
energetski i u pogledu dejstva u Malkutu, to je donelo mirniji život i začetak novih 'tokova'.

(u toku rada za 9º)

1.dan. "Priziv HPKa... išlo je skroz dobro, ali me je u jednom momentu prekinuo telefonski poziv... u
veoma neuobičajeno doba dana (prošlo je 9PM)... veoma Merkurovski prekid od osobe koja je
Merkurovo otelovljenje - Gwydion... očito mi je znak da samo kontrola uma, kontrola razuma i kontrola
misli stoji između svesti i potpune Inicijacije u Svetlost. Prekinuo me je tačno kod tačke 17. što je
takođe simbolično... Zadovoljan sam ovim prizivom, delovao je dobro i očito 'prizvao' energije koje se
nalaze u nasuprotnosti sa Tišinom (a to je Merkurov govor)... zatim sam izveo i Priziv Štapa prizivajući
HoorPaarKraata... zatim još 20 minuta asane i pranajame uz ime HPKa kao 'osloncem'... prvih 10.
minuta je bilo skroz u redu, veoma sam se smirio, onda je u sobi na sve strane krenulo da krcka i
šuška i jednom je toliko puklo (u predsoblju) da sam ustao da vidim šta je .... ništa... sledećih
10.minuta je bilo mirno, nakon 5. min. me je oblila toplina, kao da se ulila u mene kao u posudu... ništa
preterano... fino..."

6.dan. "Veza Hadita i HoorPaarKraata je izgleda protekla dva dana bila ispoljena u meni - jer sam
stalno, ili bar često, imao utisak o Smrti i misli o smrti. Taj utisak je baš specifičan - kao da je u isto
vreme i predosećaj i gotov čin i prošla stvar - kao da se spremaš da umreš, umireš i davno si mrtav u
istom momentu! A u svemu tome priziv HPKa je doveo do toga da su se 'energije' smirile, a svest je
mirna i bistro prima i doživljava utiske.

48
SKAKAVAC 3

Takođe su meditacije o imenu HPKa veoma duboke i mirne. Prizivi Štapa deluju veoma čisto i
smirujuće - jer se svest ne usmerava u nekom'cilju' već se otvara u Tišinu HPKa. Dva divna rituala 9º
O.'.XI koje smo izveli protekla dva dana su bili moćni... prvi je učinio da se oporavim od bolesti (koja
me je slamala po malo tokom dana... da spomenem samo ovaj malkutovski odraz) a i sinoćni je bio
veoma čist i uzvišen.. nikako ne smem da ne spomenem AGAPE koja egzistira u našem spoju (čak i
kad ne izvodimo Misu Svetog Duha, naravno)... ti rituali jesu uzvišeni prevashodno što postoji velika
ljubav između nas dvoje i što izvodimo 'ritual' onda kada se spontano energije privuku u naj
pogodnijoj i naj prirodnijoj Ravnoteži. Priziv HPKa u toku Mise samo učini da se svi 'niži' elementi/misli
povuku pred radijacijom Ljubavi. Jutrošnji priziv Štapa (sa HPK) je bio oslobađajući i veseo, darivan za
E.'. u slavu Ljubavi. Priziv Štapa bi bio besmisleno traćenje energije na klifore i elementale, da nije
oplemenjen Duhom i aspiracijom ka spoznaji Božanskih elemenata Ljubavi."

10.dan. "U toku meditacije me je oblio 'Beli Plamen'..."

93!

Frater Aiwass.'.

49
SKAKAVAC 3

DO WHAT THOU WILT


- ČINI ŠTO TI VOLJA
Frater Lazarus & frater Pelicanus

L.:

"Novi tetragramaton u AL-u je: Do what thou Wilt, tj. DWTW, jer Horus kaze: "Ja sam u tajnoj
četvorostrukoj reči". Dalet je Hesed, plodni otac, W je Vau Bik, plodna majka Izis, zena opasana
macem na Tarotu, T je Tet, ćerka, koja jaše na Zveri, koji je u stvari Sin (666) pod vlašću Babalon, a
završno W je Bik, tj. njena vladarka Venera, ćerka, ljubav, koja je iskupljujuća sila, Evropa koja jaše na
Biku, iz Liber 418. Nova brojna vrednost za ovaj tetragramaton je stoga 4+6+9+6=25, broj Rubinove
Zvezde, i broj Horusa, marsa, gde je skrivena nova misterija tetragramatona, a ne više 26, (2x13) tj
dvojni ili stvaralački aspekt jedinstva, Demijurg. Za sada još nisam otkrio izgovor za DVTV. Jos nisam
otkrio ni odgovarajuci Pentagramaton, tj. koje slovo bi se u ovom slučaju moglo umetnuti da bi činilo
telemitski pentagramaton, zj. da li je to Shin. Ostale telemitske formule je sam Krouli otkrio i izlozio u
prvom delu MTP-a, ali verujem da ih ima jos."

"Ja sam našao još jednu brojnu vrednost, tj. ako za T uzmemo 400 a ne 9, dobijamo:
4+6+400+6=416. a do 418, fali 2 tj. Bet, i to Bet bi onda moglo biti slovo 5. elementa tj. Duha, sto se
opet slaze, i objašnjava zašto ovaj Soko nije solaran vec Merkurovski, što je dato tako očigledno u 2.
poglavlju Liber-333(Sokolov Krik)."

"Inače 416 ima dva pogodka po Sefer Sefirotu. HRHVR-tj. misao ili meditacija i MSKVN ili
Zavet. Interesantan mi je prvi pogodak, jer se pojavljuje Horus udvostrucen, kao HR ili koren Horusa, i
kao HVR licno. Takodje i drugo rešenje je interesantno MSKVN, jer se može podeliti na MSK i VN, tj
360 i 56. 360 je mesija i takodje Zub, a 56 strah i paćenik. (takodje pridev predivan i dan). Takodje VN
je jedan na latinskom ali i NV, ili Ništa. Rečenica bi tako mogla glasiti, "Mesija je jedan"tj. terion, ili
"Zub koji izaziva strah", kako se konacno Terion, i uopste ceo Eon i manifestovao. I poput vucjeg zuba
prodro tako duboko, kako ni celik ne moze, dok se telo starog eona potpuno ne rastroji."

P.:

U Telemitskoj maximi 'Čini što ti volja će biti sav Zakon' možemo razotkriti sebi mnoge
naznake za samo sprovo|enje Istinske Volje.

Naše Razumevanje nas dovodi do spoznaje da


sopstvo - Biće ima samo jedno pravo a to je da čini
svoju volju. ']e biti' je proces transfiguracije kroz
Najviše - kao što i AHIH znači 'Ja ću biti' tj. 'Ja
Jesam'; a 'Sav Zakon' je osloba|anje od svih
ograničenja i korespondira sa Mudrošću.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Volja se


manifestuje svesno u svetlosti sunca. Ljubav je
temelj i zakon koji sprovodi tu Volju. Reč eona je
ispunjenje 'nagrade' RaHoorKhuita tj. njegov
Blagoslov za one koji vrše svoju Volju.

Tetragramaton Horusovog Eona nije niti JHVH niti AMEN već DWTW. To nas upućuje na
znake NOXa. "Ja sam u četvorostrukoj reči, huljenje protiv svih bogova ljudi..." kaže Liber AL. Čini Što
Ti Volja je specifično u odnosu na prošlo doba jer ne daje niti 100 niti 10 zapovesti već samo jednu -
koja ne stvara spoljne barijere na način kako su to činili stari 'bogovi' i njihovi štovatelji.

50
SKAKAVAC 3

Ovde možemo sagledati da kao vremensko-


prostorni kontinuum Horusov Eon čini petu
tačku na Pentagramu Ozirisovog Eona - i
tačno Horusov Eon jeste Vatra Duha koja
kruniče elementarnost prošlog eona. Tako|e
ta 'elementarnost' je bila Duh Ustrojstva
naspram raštrkanosti mnoštva u prirodi
Izidinog Eona. Horusov Eon nad sobom
nema slovo niti reč Duha već mu je kruna u
Tišini - koje je 'beba u jajetu'. Pentekost
novog eona je tišina koja obuzima 'one' koji
ispunjavaju svoju volju.

'D' su vrata mudrosti, ali Mulier je


sveobuhvatnost 'ženske' dominacije.
'W' kao Hijerofant, Vir je Pan, čije energije
donose rezumevanje.
'T' je Puer, Strast i energija sunca.
'W' je Puela - inicirana Zemlja; devojka koja
je naslednica Majke - preko Oca Pana
(druga verzija stare priče)...

Kada je 'D' Keter; W - Tifaret, T-Jesod i W -


Malkut. Onda vidimo da se portal otvara
NajVišem, Mulier je sveobuhvatnost; W je
snaga volje 'Muškarca'; T je sexualna
energija sjedinjenja i W(finalno) je Inicijacija
u (novi) Horusov Eon.

Keter je 'DO' - Činiti, izvršiti, manifestovati


ono što jeste i kakvo jeste (bez razmišljanja,
spekulisanja, bez strasti za rezultatom i bez
svrhe) - samo činiti RAD.
Tifaret je 'WHAT' - pitanje koje odre|uje
činjenje i Rad i koje na mestu Tifareta sunca
treba da dobije odgovor ('šta činiti').
Jesod je 'THOU' - ego i svest kao prenosioci
rada; sopstvo koje je sebe svesno u moći i
potenciji nositeljaispunjenja i činjenja Volje.
Malkut je 'WILT' - Volja koja je pokrenula
proces da bi se manifestovala, ona je
nositelj energije sopstva, ona je usmerena
poznavanjem 'odgovora' na WHAT (šta?) i
ona čini - stvara.

Keter - DO: 'Stoga prokletstvo na zato i njegov soj...'


Tifaret - WHAT: 'Kada volja zastane i vikne zašto, prizivajući zato, tada volja staje i ne čini ništa'
Jesod - THOU: 'Ako snaga zapita zašto, onda je snaga slabost'
Malkut - WILT: 'I razum je laž...'

51
SKAKAVAC 3

Ovo su tačna ograničenja (naznačena direktno u Knjizi Zakona - pravilnim redosledom


DWTW) koja sputavaju puno ispoljenje silina DWTW: 'Dosta o zato! Neka je prokleto zbog psa!'.... 'Ali
ti, o moj narode, ustani i probudi se!'

Nije ni čudo što HADIT kaže da je on 'Tajna Zmija' jer DWTW je 25 a to je Rubinova Zvezda -
a u Liber LXVI vidimo APePa koji je 'nosioc' Kulta Rubinove Zvezde - što tako|e daje direktnu vezu sa
znacima NOXa...

'Do' je 'zapovest' koja omogućava da se Najviše ispolji (reči i misli su nedovoljne); 'What' je
ograničenje Ruaha - ali i mehanizam otkrivanja (i razotkrivanja Istine); 'Thou' je snaga (staze Tet) to je
Tok 93; 'Wilt' je i ispunjenje Volje i njeno utemeljenje i njeno okončanje (pošto 'wilt' na staroengleskom
tako|e znači 'uvenuti').

stari eon novi eon


J D
H W
V T
H W

Jod je bio zametak spoznaje, ali i njeno skrivanje.


Dalet sada otvara vratnice Istine.
He je bila zvezda vodilja ali i pusta nada.
Wau je sada jak uticaj Inicijatora (možda 'spor' ali temeljan).
Vau je bio verovanje u spasitelja i da spasenje dolazi kroz drugoga.
Tet je uzdizanje ka Razumevanju i energična strast koja se lično ispunjava.
He je bila daleka zvezda.
Wau je sada pritiskajuća neminovnost ispunjenja 'novih' energija Horusa kao Inicijatora.

Dalet je III.
Wau je V.
Tet je XI.
Wau je V.
Time dobijamo XXIV.

XX je EON - Šin. HOOR.


IV je CARICA - Dalet. ISIS.

Izida i Horus su bili prikaz istinskog doba prosvetljenja, onda su u prošlom eonu izmanipulisani
u lažno spasenje kroz nekog drugog u vremenu koje dolazi. Sada je to vreme došlo, sada shvatamo
da smo mi Sami Svoji Spasitelji. Niko nas ne može 'spasiti' do mi sami sebe kroz: DO WHAT THOU
WILT.

L.:

DODATAK:
"Sto se tice telemitskog tetragramatona, nasao sam jos jedan dokaz iz same knjige Zakona
gde Hadit kaze: Ja sam Carica i Hijerofant, tj DV, koren reci DVTV, kao sto je JH postojanje koren
reci JHVH, bozansko ime Hokmaha. Ovde osecam da leze neke misterije, ali jos ne znam koje, i ne
znam jos sta TV predstavlja, sem mozda Skerletna Zena koja jase na Biku. Nasao sam samo da
DV ili DVT moze biti koren reci Duant, zemlje Mrtvih, tj. Ozirisa, ali i koren reci DeV, hindu oznaka za
bozanstva tj deve, poput Neteru. Takodje, sto se tice 416, 4+1+6=11. Takodje dalet i Tet su
povezujuce - poprecne staze, tj. 2 tipa ljubavi pod Voljom, tj. ljubav i ljubav, recimo visi i nizi. Dva V
bi onda mogla biti dva tipa volje, pasivni(skriveni) i aktivni, jer vau slovo Bika se odnosi na Volju, tj.
Harpokrat i Horus."

P.:

D W T W
52
SKAKAVAC 3

"Ja sam Carica i Hijerofant otud jedanaest, kao što je i moja nevesta jedanaest.

D je Carica
W je Hijerofant
T je Tet - XI, jedanaest;
W je zemlja, nevesta...

Tako|e:
D Lepota i
W Snaga HOOR -
T Kliktavi smet i Sila i vatra to je naše!
W prijatna klonulost

Dalet je Venera - lepota


Wau je snažni bik
Tet je kliktavi smeh strasti
Finalno Wau je klonulost u 'materiji' i mnoštvu.

Postoji veo; taj veo je crn.


D To je veo čedne žene
W veo tuge
T i pokrov smrti.
W (strgnite tu) lažnu utvaru vekova.

Čedna žena je lažna slika Venere- žene.


Tuga je lažni veo snage muškosti;
Lažni pokrov strasti je iluzija o smrti.
Utvara vekova je vekovna obmana lažima koju je sprovodila 'zvanična' religija sveta.

53
SKAKAVAC 3

TELEKTONON
Buluk Ik
Proročanstvo

Proročanstvo je prirodni zakon. Ono ne može biti u sukobu sa naukom. Kada proučavamo
Zakon vremena, mi proučavamo sveobuhvatnu nauku. Sveobuhvatna nauka ujedinjuje ono što mi
obično mislimo o nauci. Nauka je ta koja se trudi da otkrije istinu. Ono što ljudi u skorijoj prošlosti pa i
danas nazivaju naukom uspelo je da se udalji od istinske nauke, tako da danas imamo genetski
modifikovanu hranu, kloniranje životinja itd. Proročanstvo je tu upravo da podseti na te prirodne
zakone i potragu za istinom. U ovom slučaju ono ima veze sa ispravljanjem genetskog reda u
vremenu. Greška u genetskom redu nastala je zbog pogrešne vremenske frekvencije 12:60.
Proročanstvo potvrđuje postojanje prirodnog vremena.
Šta je proročanstvo? Obično se pod tim podrazumeva vizija koja će se desiti u budućnosti -
predviđanje. Ovo po sebi govori da proročanstvo ima veze sa znanjem vremena. Ali proročanstvo nosi
u sebi i nešto više od predviđanja. Posmatrajući razna proročanstva možemo videti da ona imaju više
manje istu temu. Ona govore o postojanju četiri doba i kao finalni momenat spominju ulazak u Peto
doba. Govore o padu moralnih vrednosti i spominju Dan Strašnog suda. To je vreme kad treba da se
probudimo i da se setimo. Sva prava učenja govore o sećanju, a ono čega trebamo da se setimo je
pravo vreme i da se u njega vratimo.

Kin 144- početak

Na dan kina 144- Žuto Magnetsko Seme, 26. jula 1993. godine Hoze Argueljas dobio je knjigu
''From Distant Tollan'' (De Tulan, el Legano) - " Iz dalekog Toljana". Knjigu mu je poslao jedan meksički
lekar a donela je gospođa Tineta Muhamed na Havaje, gde je tada živeo Hoze. Kako je počeo da je
čita, imao je snažna iskustva. Tekst je opisivao brojne putnike koji su putovali, ali ne svemirskim
brodom (spaceship) nego Vremenskim brodom ili Vremeplovom, očigledno dolazeći iz drugih
dimenzija. Jedan takav Vremenski brod, dolazeći kroz dimenzije do treće dimenzije, imao je probleme
i doživeo je nesreću. Knjiga govori o raznim glasnicima sa tog broda- Kecalkoatlu, ali i Hristu,
Muhamedu i Budi. Hoze je još dok ju je čitao imao utisak da već zna šta ona želi da mu kaže. Nije mu
bilo važno da li je to fikcija ili nije. čim je pročitao ovu tanku knjigu, prešao je na Knjigu Ćilam Balam,
znajući tačno gde dalje treba da gleda. Sve je počelo da mu se slaže i uklapa.
Zatim mu je pod ruku došla "Knjiga Otkrovenja, Poglavlje 7,stih 4". Setimo se da je to bilo na
dan kina 144, a u ovom stihu se baš govori o 144000 čiji fraktal je naravno 144. Broj 144 se po
majanskom sistemu piše kao 7.4, isto kao poglavlje 7, u kom se nalazi ovaj stih 4. Shvatajući ovo,
Hoze je imao duhovno iskustvo koje on opisuje ulaskom u unutrašnjosti niza radijalnih tunela.
Doživljavao je više različitih stanja u isto vreme: sećanja, vizije,snove. Shvatao je da se nalazi u
veoma promenjenom stanju svesti. Reč koju je zapisao bila je TEL-EK-TON-ON. Nekako je znao da
ona znači Kanal kroz koji govori Duh Zemlje. Jedan od radijalnih tunela odveo ga je do centra(srži)
Zemlje, gde je dobijao razne uvide. Znao je da grob Pakal Votana ima veze i da je ključ za Kanal kroz
koji govori Duh Zemlje. Shvatio je da je bio u stanju primanja proročanstva i to Proročanstva Pakal
Votana. U ovom stanju boravio je oko četiri nedelje, tokom kojih je dekodirao ranu verziju Telektonona,
naročito orakle, putujući sa svojom suprugom Bolon Ik po Meksiku. Bilo je tu i dosta beleški o Ratu
Nebesa na Zemlji. Jedan od prvih zapisa u vezi Telektonona bio je sledeći:
"Telektonon se takođe odnosi na tip kodiranog teksta koji je jedna inteligencija ostavila da bi je
druga inteligencija pronašla u nekom kasnijem vremenu i odgovarajućem trenutku. Na tibetanskom
ovakva vrsta tekstova se smatra TERMOM ili skrivenim učenjem, a onaj ko pronalazi ovakve tekstove
naziva se TERTON, pronalazač skrivenog teksta. Telektonon, poput Terme je proročanski tekst,
proročanstvo za momenat njegovog otkrivanja."

Tema i Terton

U tibetanskoj tradiciji Termom se smatra blago Darme ili skriveno blago. Darma je učenje
Bude. Ona takođe znači i univerzalni zakon ili istina. Terton je pronalazač skrivenog blaga. Argueljas je
instiktivno znao da je grobnica Pakal Votana oblik Terme. Pakal Votan je ostavio određene informacije
koje je jedino Terton, u ovom slučaju Hoze Argueljas mogao da otkrije i protumači.

54
SKAKAVAC 3

Osoba ili božanstvo koje ostavlja termu mora da bude na veoma visokom nivou prosvetljene
svesti, jer ona zna ko i kada će tačno otkriti Termu koju je ona ostavila. Takvih osoba ili bića ima
veoma malo. Jedan od njih je bio Padmasambhava i njegova supruga Ješe Cogjal (Yeshe Tsogyal).
Uobičajeno je da onaj ko pronalazi skrivena blaga- Terme ima ženskog partnera, a u nekim retkim
slučajevima žena je Terton, uz muškog pratioca. Žena je ta koja obično ima ulogu okidača pri
otkrivanju Terme. U služaju H.Argueljasa u pitanju su bile dve žene - Tineta Muhamed, koja mu je
donela tekst i njegova tadašnja supruga Bolon Ik. Uglavnom kroz inspiraciju Bolon Ik, Hozeu su se
otkrivali razni nivoi učenja.
Postoje različite vrste Termi. Jedna od njih je Zemaljska Terma- otkriće simboličnog skripta ili
teksta, koji se ponekad pronalazi u kovčezima, grobnicama ili velikim kutijama. Grobnica Pakal Votana
je ustvari oblik Terme sa simboličnim natpisom. Ovo je uobičajen vid Terme na Tibetu. Znanje se ne
nalazi u grobnici, niti u natpisu, nego simboličan zapis deluje kao okidač u umu Tertona. Na ovaj način,
informacija je već kodirana u umu Tertona i čeka tačan momenat kada će biti oslobođena. Za
Argueljasa je to bilo na dan Kina 144.
Drugi oblici Terme nazivaju se Ezoteričkim ili Umnim Termama. One ne zavise ni od kakve
spoljašnje forme, a dolaze iz različitih umnih tokova sa kojima je um Tertona usklađen. Uskljađujući se
sa tim tokovima, opet u tačno određenom momentu, informacija se 'otključava' u umu Tertona. Ovakva
vrsta proročanstva skrivena je prostoru uma. U tom prostoru postoje različite konfiguracije vremena i
kada se u pravo vreme prava osoba poveže sa tim momentom u vremenu, informacija ili Otkrovenje
se oslobađa.
Sledeći oblik Terme jeste Terma čiste Vizije. Ona odgovara tačno određenom momentu kad se
sve javlja apsolutno kroz viziju.
Osoba koja otkriva Termu da bi došla do svoje potpune realizacije, tj. postala Realizovani
Terton treba u sebi da objedinjuje sedam tokova. Prvi tok podrazumeva da Terton dobija stara i nova
učenja ili tantre od učitelja ili božanstva u osobi ili u vidu glasa (Argueljas prima ova učenja i tehnike
od njegovog tibetanskog učitelja Trungpa Rimpočea). U drugom toku Terton pronalazi da su mnoga
ezoterička učenja Zemaljske terme (U knjizi "Uspeće Zemlje" Argueljas otkriva dotad nepoznata
znanja o Ji Đingu i Colkinu). Treći tok podrazumeva rponovno otkrivanje ranijih Zemaljskih Termi
(učenje Proročanstva 13 Rajeva i 9 Paklova; proročanstvo Ćilam Balama i grobnica Pakal Votana).
četvrti tok podrazumeva da Terton treba da otkrije niz Umnih Termi (Kosmička nauka i UR rune). U
petom toku Terton pronalazi niz ranijih Umnih Termi (veza između UR runa, Pakal Votana, Abrahama,
Hrista i Muhameda). Šesti tok podrazumeva da Terton treba da otkrije mnoge tehnike čiste vizije (vizija
Arkturusa, Dugin most). I na kraju, Terton prima oralni prenos u čistoj viziji i zatim otkriva Termu (snovi
u kojima mu je njegov učitelj Trungpa Rimpoče govorio o tome da treba da religiju Zemlje vrati
narodu).

Terma Pakal Votana i zatvaranja ciklusa

Grobnicu Pakal Votana nisu mogle dekodirati Maje. Današnje Maje- sa par izuzetaka-
zahvaljujući nesrećnim okolnostima kolonizacije, nisu dovoljno planetarne. A mi smo u stvarnom
planetarnom momentu. Još 1970. godine Hoze je organizovao Svezemaljski Festival, jer je osećao da
nam je neophodna planetarna svest. Duhovni učitelji Hozea bili su tibetanski budista Ćogjam Trungpa
Rimpoče iz tradicije Karma Kagjua, Sun Bear- Sunčani Medved, astrolog Dane Rudhyar, kao i
spiritualni duhovni učitelji - Pakal Votan i Master Fard Muhamed i niz tibetanskih učitelja. Kroz ova tri
različita toka- tri različite tradicije Argueljas je ušao u tok planetarne svesti. Praktično on je bio jedini
koji je mogao da objedini ova tri toka i to baš u momentu kada su se zavrčavali - 16. ciklus Kalačakre-
po učenju Padmasambhave (1027 + (16x60)=1987) i proročanski ciklus Kecalkoatla - 13 Rajeva i 9
Paklova -opet 1987.g (13 Rajeva započelo je 843 godine, a završilo se 13 katuna kasnije 1519, kad se
Kortez iskrcao na tlo Meksika, 9 Paklova se završavaju 1987).

Ćilam Balam

Za proročanstvo 13 Rajeva i 9 Paklova Hoze je prvi put čuo od još jedne za njega važne
osobe- Tonija Šerara. Ono je sačuvano preko tradicionalne linije šamana u današnjem Meksiku, u
oblasti Oaksaka. To je proročanstvo Kecalkoatla i ono zapravo čini jedan deo ili kategoriju tradicije
Ćilam Balama, te je proročanski tok Pakal Votana jedna od proročanskih linija Ćilam Balama. Ćilam
Balam znači Sveštenik Jaguara (Jaguar Priest). Ovo znanje ili učenje bilo je skriveno da Španski
sveštenici ne bi bili u stanju da ga razumu.
Prva kategorija proročanstava Ćilam Balama odnosi se na proročanstva čuvara dana (Day-
keepers). Oni su se bavili samo Colkinom. Sledeća je kategorija Proricatelja godina (Year Diviners).

55
SKAKAVAC 3

Ovi su poznavali račun godina sinhronizovan sa solarnim kalendarom Haabom i Colkinom. Imali su
veze sa određivanjem i očuvanjem datuma sinhronizacije - 26.julom. Pre Gregorijanskog kalendara
ovaj datum je padao 16.jula. Isti ovaj datum za početak svoje solarne godine uzimali su stari Egipćani
po Totovom kalendaru i kasnije od 622. Muslimani kao početak njihovog Lunarnog kalendara.
Praćenjem Sinhronara mi nastavljamo liniju Ćilam Balama.
Treća kategorija proročanstva odnosi se na katune, a četvrta na proročanstvo Kecalkoatla - 13
Rajeva i 9 Paklova. Po dugom računu koje su Maje koristile datum posvećenja grobnice Pakal Votana
692g. je 9.13.0.0.0. Peta kategorija proročanstava u Ćilam Balamu povezana je sa proročanstvom
Anonija Martineza. Ovo je jedan od retkih tekstova u kome se spominje Knjiga Sedam generacija.
Argueljas je uvideo da je ova knjiga u vezi sa Pakal Votanom i došao do toga da se ona odnosi na
period od 9.13.0.0.0. do 10.0.0.0.0.
Proročanstvo Antonija Martineza odnosi se na katun koji je počeo 1692.g, tačno 1000 godina
nakon posvećanja grobnice Pakal Votana. Ovo je pogotovo interesantno zato što se u njemu spominje
Knjiga Sedam generacija, što je ustvari sedam Katuna koji počinju 692g. O Antoniju Martinezu postoje
zapisi da je on iz Havane, gde je bio kraljev zastunik otišao na neko ostvo, tamo sagradio palatu u
obliku mandale, od zlata sa četiri ulaza na četiri strane. Nakon toga opet je spremio brod i krenuo na
put, ali je brod imao nesreću. Setimo se sa početka priče o sadržaju knjige "Od dalekog Toljana". Kad
je stigao na obalu, Antonio je sreo majanskog sveštenika koji ga je pitao: " Kako se zoveš?" a on je
odgovorio "Moje ime je Bog otac, Bog sin i Bog Sveti duh". Sveštenik mu je odgovorio "Odlično, mi
ćemo te povesti sa nama." Oni su onda recitovali Martinezu Knjigu sedam generacija, i to je trajalo tri
meseca.
U knjizi Ćilam Balam, nešto pre ovog proročanstva govori se i o Pravoj Religiji Hunab Kua. Iz
teksta se jasno vidi da se radi o religiji koja dolazi posle hrišćanske.
Vratimo se Telektononu i Pakal Votanu.

Ko je bio Votan?

Iz vremena kad je majanski narod potpuno izgubio svoj suverenitet, godine 1697. ostala je
korespondencija između dva hrišćanska sveštenika, sa teritorije čijapasa, iz grada San Kristobal de
las Kazas. U tim svojim pismima pominjali su tekst za koji su oboje čuli: "La probanza de Votan" ili
"Suđenja ili Votanovo testiranje". Govorili su o nekoj vrsti mistične osobe zvane Votan, koji je bio kralj
ili vladar ili mudrac koji je živeo u veoma izuzetnom gradu u džungli. Taj Votan bio je nadnormalna
osoba. Izgleda da je bio potomak Noe; svedok izgradnje Vavilonske kule; i najzad došao u Novi svet i
osnovao grad poznat kao Nah Ćan- Kuća Zmije, koji mi danas nazivamo Palenke. Pre nego je došao
u Nah Ćan, on se inkarnirao, ili pojavio iz Zemlje u mestu blizu Nah Ćana zvanom Valum Votan. Ovo
je mesto njegovog izlaska i njegovog odlaska. Pakal Votan je izgradio kulu, koju mi danas znamo kao
Kulu Bolon Ik, ili Kulu Vetrova. Votan je otišao ispod kule i posetio unutrašnjost Zemlje i zatim otišao
na Nebo. Ovo su neki delovi iz dopiski ta dva hrišćanska sveštenika

Smatra se da je Votan živeo od 603. do 683. godine. Njegov život može se podeliti u dva
ciklusa- od 28 i 52 godine. Buda je takođe živeo 80 godina i sa 28 je napustio palatu. Ciklus od 52
godine u životu Pakal Votana smatra se dobom njegove moći. Taj ciklus počinje 631 i po dugom
računu nosi broj 13 66 560 - što kao broj u sebi sadrži i sinhronizuje cikluse Venere, Marsa i ciklus
Haaba, veliki ciklus od 52 godine. Period od 631. do 683.godine bio je 73. po redu 52-ogodišnji ciklus
od početka Dugog računa- a 73 je broj hromatika u jednoj godini kao i 73 Galaktička okreta za 52
Solarne godine.
Grobnica Pakal Votana otkrivena je 1952. godine što je tačno 1260 godina nakon njenog
posvećenja. Prošlo je još 40 godina do Vremenskog zaokreta, 26.jula 1992.
Ovo je jedna od najvećih Termi, jer ona zatvara ciklus. Ona određuje Dan Strašnog Suda,
definiše drugu kreaciju i dolazak Nebesa ili Raja na Zemlju.
Od početka rada na Telektononu, Argueljas je bio svestan da je originalni Telektonon veoma,
veoma velik, kao Solarni sistem koji se širi u Galaksiji. Taj veliki Telektonon možemo opisati kao
spasonosnu viziju zvezdanog reda Kinič Ahaua, našeg Sunca.
Kao što znamo- svi smo mi deo zvezde, a zvezda je ta koja evoluira. Svaka zvezda ide ka
tome da postane supernova. Kako mi možemo da evoluiramo u tom pravcu? Zasigurno ne možemo
ako pratimo pogrešan solarni kalendar. Uz pomoć njega ne možemo da uzdignemo našu solarnu
svest. To nas vraća Telektononu i proročanstvu Kanala kroz koji govori Duh Zemlje.

56
SKAKAVAC 3

TELEKTONON i grobnica Pakal Votana

Pogledajmo u reč Telektonon. Na grčkom jeziku tele znači govor - ili telepatija kao najviši oblik
komunikacije. Na majanskom teol je reč za drvo,a drvo je prenosnik telepatskih poruka. Ktonon-
ktonski odnosi se na zemlju. Ovo se sve uklapa u prevodu "Kanal kroz koji govori Duh Zemlje" (Earth
Spirit Speaking Tube).
Telektonon nas dalje vodi do Kamena koji govori proročanstvo.
Godine 1952. u gustim šumama Jukatanskog poluostrva, u Palenkeu, Alberto Ruz na Hramu
zapisa nailazi na tunel na vrhu piramide. On ga je smatrao nekom vrstom psiho-kanala. I samo uz
pomoć tog kanala mogla je biti otkrivena grobnica u dnu piramide, odnosno Kamen koji govori
Proročanstvo.
Alberto Ruz, inače marksista i komunista, kad je otvori velika kamena vrata iza kojih se nalazi
grobnica rekao je da je imao neobično mistično iskustvo ili osećaj; kao da je mogao da oseti dah i misli
poslednjih ljudi koji su tu bili. Kako su vrata otvorena mnogo znanja je momentalno izašlo na zemlju.
Interesantno je da je odmah sledeće godine objavljeno otkriće DNK-a, kao i pojas zračenja
oko magnetskog polja. Ovo nam govori o tome kako radi Psi banka i šta se dešava ili otvara
otvaranjem jedne ovakve grobnice. Govori nam o Obnavljanju Zvezdane Istorije.

Nadgrobni kamen grobnice


Nadgrobni kamen nosi u sebi matematički kod. Imamo po devet simbola sa desne strane i sa
leve strane; po tri figure ili lika plus šest simbola dole i gore, ukupno 9+9+9+9=36. Simboli sa leve i
desne strane definišu inter- planetarna putovanja. Sa desne strane tu su simboli Venere, simbol
Potpunosti, prelaska u drugi zvezdani sistem, simbol Maldeka, Meseca, Šamana, Saturna, Šamana,
Marsa; na levoj strani opet Saturn, Šaman, Mars, zatim drugi prelazak u ovaj sistem, Sunce i Uran
zajedno, Jupiter, Potpunost, Maldek i sledeći krst-ukrštanje koje nas odvodi iz ovog sistema nazad u
galaksiju.
Na gornjem delu poklopca nalaze se likovi Bude, Hrista i Muhameda. Buda gleda u jednu, a
druge dve figure u drugu stranu. Buda je prvi glasnik. Njegov sledbenik i glasnik je Padmasambhava.
Specijalni glasnik Hrista je Jovan Bogoslov, a Muhamedov Kecalkoatl.
Na donjem delu poklopca vidimo Majku svih Proročanstava-Majku Zemlju, čije ime je takođe
Telektonon, na kojoj je Pakal Votan. Predstavljen je četvorodimenzionalni krst koji drži Pakal Votana.
Imamo školjku koja predstavlja večnost, deo glifa Sunca i cvet u pupoljku.
Sam Pakal je u veoma specifičnom položaju, podržan moću četvrte dimenzije. Iza njega se
diže cvetni krst, i to baš na mestu Kuksam Suma- srebrne, Arijadnine ili astralne niti, veze solarnog
pleksusa sa Galaktičkim centrom.. Slično je Hristovom Svetom Drvetu Života. Imamo i oblik poput
Mlečnog puta kao i tri različita seta zrakova od po 24 zraka (Planeta Zemlja u AA Analima- Velatropa
24.3). Tu je i simbol Potpunosti, pola s jedne pola s druge strane, kao i njegov potpuni oblik. Ima 11
setova trostrukih diskova- što daje broj 33 (centar Colkina) i predstavlja mistično značenje inicijacije.
Na vrhu mistižnog krsta nalazi se nebeska ptica koja predstavlja glas proročanstva i Galaktičko Nebo.
Predstavljena su i dva Solarna štita, okruženi sa po 20 tačka. Jedan ima tri trake koje vise,a
drugi četiri. 3x20=60 a Kin 60 je Žuto Galaktičko Sunce što je galaktički potpis Pakal Votana. 4x20 je
80 što je Žuto Lunarno Sunce, što se odnosi na Solarno-Lunarni kalendar.

TELEKTONON -interplanetarna četvorodimenzionalna mapa svesnosti

Telektonon je takođe i zaboravljena zvezdana istorija, opis obrasca Rata Nebesa unutar
zvezdanog sistema Kinich Ahaua. Ono što mi zovemo Telektonon je četvorodimenzionalna mapa kao i
mapa svesnosti- ali svesnosti definisane kao funkcija različitih planetarnih orbita.
Šta je to svesnost? Mi je obično povezujemo sa mozgom i našim čulima. Postavlja se i pitanje
gde se ona nalazi.
Ako znamo za holon čoveka i holon Zemlje, znamo i da su oni kodirani sa 10 setova od po
dva pečata koje kodiraju 10 planetarnih orbita. Zamislimo sistem Holonomičke rezonancije. Na prvom
nivou radi se o rezonanciji planetarnih orbita. One vrše rekonstrukciju planetarnog, pa i ljudskog
holona. Planetarni holon je poput tranzistorskog kola, a mi smo poput antene, bio-psihičke antene.
Preko planetarnog holona možemo da se povezujemo sa planetarnim orbitama i rezonancama svake
od nje.
Ako opet razmislimo o pojmu svesnosti, vidimo da je ona povezaana sa nama kao bio-
psihičkim živim bićima. A šta je to što nam daje život? Naravno- Sunce. Sve u Solarnom sistemu ide

57
SKAKAVAC 3

oko i zavisi od Sunca. Različite planetarne orbite su poput harmoničnih talasa. Muzika sfera je takođe i
muzika svesnosti, a različite orbite imaju različite nivoe, stanja i delove svesnosti.
Za razvijanje naše interplanetarne, četvorodimenzionalne svesnosti dato nam je Proročanstvo
Telektonona. Razvijajući ovu vrstu svesnosti, razvijamo našu Solarnu svesnost, koja je osnova naše
dalje Zvezdane ili galaktičke evolucije.
Proročanstvo Telektonona naziva se još i Igra proročanstva i Kulturni program Galaktičke
federacije. Dato je u obliku teksta- orakla, mape ili Table Telektonona sa 13 figura i seta od 52 karte.
Svakodnevnim praćenjem i postavkom table i karata radimo na prevazilaženju moći lažnog vremena,
obnavljanju moći pravog vremena, otkrivanju i razvoju tehnologije telepatije. Telepatija je način
usmeravanja sinhroniciteta. Ona nas usmerava i omogućuje nam da se vratimo u sklad i harmoniju-
sinhronicitet sa prirodom, Majkom Zemljom, Suncem, galaksijom i Univerzumom.

Telektonon nam daje vezu između cikličnog i sinhronijskog reda vremena. Ciklični red je pre
svega vezan za kretanje Zemlje oko Sunca, sa kojim je sinhronizovano i kretanje Meseca oko Zemlje-
13 luna od 28 dana. Sinhronijski red je kombinacija 20 Solarnih plemena sa 13 galaktičkih tonova
kreacije. Tako nam Telektonon daje vezu između 364+1 i 260. Za razvijanje svesnosti o cikličnom i
sinhronijskom redu koristimo tablu Telektonona sa figurama i karte.

Tabla Telektonona

Galaktičko- karmički i Solarno- proročanski tokovi


Na tabli Telektonona su predstavljeni Galaktiko- karmički tok i Solarno -proročanski tok, koji
odgovaraju Galaktičkom udisaju i Solarnom izdisaju. Svaki tok se sastoji od 10 Solarnih plemena,
povezanih sa 10 planetarnih orbita. Na ovaj način, svakoj planetarnoj orbiti je data dvostruka uloga.
Na samoj tabli, iznad tokova - spolja, nalazi se galaksija, a ispod naše Sunce. Ako idemo od
galaksije ka Suncu, nailazimo na orbitu planeta Pluton, kojoj su pridruženi solarna plemena Sunce -
moć prosvetljenja i Oluja- moć samostvaranja. Kad napuštamo zvezdani sistem onda prelazimo u
Galaktiči red (poredak). Galaktički red je prosvetljenje i zato se počinje sa ovom vrstom moći. Zato je i
prosvetljenje suštinsko za naše biće. Takođe i moć samostvaranja je suštinska. Dosezanjem moći
samostvaranja, dolazimo do prosvetljenja.
Nakon Plutona, idući dalje ka Suncu, nailazimo na orbitu planete Neptun. Neptunu su
pridodate moći rođenja i sećanja- Solarnog plemena Zmaja. Kad se rodimo u sebi nosimo svu
kosmičku memoriju kao i funkcije svesnosti- prosvetljenje, samostvaranje, sećanje, kao i moć
meditacije, povezanu sa plemenom Ogledala. Meditacija je moć svesnosti kojom postajemo sposobni
da jasno vidimo i da se održimo.
Idući dalje, bliže Suncu, dolazimo do planete Uran. Uran ima svesnu moć Duha (pleme Vetra).
Osim te, daje i moć navigacije (pleme Zemlje). Navigacija podrazumeva uzvišenu moć znanja gde
idemo i kako tamo da stignemo.
Izlaskom iz orbite Urana, dolazimo u četvrtu po redu orbitu planete Saturn. Ona poseduje
svesnu moć izobilja- i povezana je sa plemenom Noći, a na drugom tok, predstavljena je kao moć
inteligencije, tj. plemenom Ratnika. Moć izobilja je više svesna moć negoli akumulacija materijalnih
stvari. Svesno izobilje je kapacitet za uspostavljanje raznih nivoa intuitivne orijentacije. S tim je
povezana i inteligencija- moć razlikovanja tih raznih nivoa intuitivne orijentacije.
Sledeća po redu je planeta Jupiter sa svojom orbitom i njoj pridružena Solarna plemena-
Seme i Orao. Seme nosi moć cvetanja, a cvetanje je delo svesnosti. Cvet poseduje solarnu svesnost,
on se otvara ka Suncu. Vizija- moć Orla je deo ove iste solarne svesnosti- ako nema svetlosti- Sunca
nema ni viđenja, vizije.
Dolazimo do sredine i do unutrašnjih planeta koje pripadaju više biološkom i instiktivnom
nivou.
U sledećoj orbiti nailazimo na pojas asteroida, ostataka davno uništene i zaboravljene planete
Maldek. Ona nosi sa sobom životnu silu- moć Zmije. Životna sila uvek teče a moć čarobnjaka je da
bude u sredini tog toka i da ostane bezvremen.
Posle pojasa asteroida dolazimo do planete Mars. Danas postoje i naučni dokazi da je na njoj
nekad bilo života. Zato ona nosi moć Smrti- pleme Spojitelja svetova. Smrt predstavlja kapiju ili vrata.
Suprotno od smrti stoji Proročanstvo- moć Nebeskog šetača. Ono je prirodni zakon koji ispravlja
iskrivljeno shvatanje smrti, a služi da nas permanentno vodi ka novim nivoima reda- kojim ispravljamo
pogreške.
Idući dalje, dolazimo do Zemlje. Plemenu Ljudskih bića sa Zemlje data je moć Slobodne volje.
Pleme Ruke poseduje moć Realizacije. Realizacija se odnosi na upotpunjavanje reda Univerzuma. Da

58
SKAKAVAC 3

bi se to ostvarilo moramo da spoznamo našu slobodnu volju i da je pravilno koristimo. Pravilna


upotreba slobodne volje znači naše povezivanje sa Božanskim redom.
Naš prvi sused, idući ka Suncu je planeta Venera sa svojom orbitom. Tu su plemena Zvezde i
Majmuna sa svojim moćima Umetnosti i Magije. Umetnost je prirodna funkcija moći realizacije. Magija
dovodi do ispravnog povezivanja naše volje sa Božanskim planom (redom), koji u sebi sadrži sve
zakone prirode.
Planetarna orbita najbliža Suncu pripada Merkuru. Nosi moć Pročišćenja i moć Ljubavi preko
svojih plemena Lune i Psa. Pročišćenje je prirodna funkcija. Ukoliko izgubimo svoj sopstveni red-
konstantni proces pročišćenja mi gubimo ovu moć. Ovo je proces ljubavi, a sam Solarno- proročanski
tok izrasta iz te Ljubavi.
Galaktičko-karmički tok definiše jedno celo polje svesnosti- presveno polje uticaja. Solarno-
proročanski tok definiše polje najvišeg nivoa svesnosti- subliminalno (uzvišeno) polje uticaja. Na
osnovu horizontalne podele imamo telepatski red svesnosti (pet spoljašnjih planeta) i instiktivni red
svesnosti (pet unutrašnjih planeta), a instinkt je inkarnirana telepatija.
Ova dva toka pomažu nam u osvešćivanju sinhronijskog reda. Pet piramidica- crvene, bele,
plave, žute i zelene boje koriste se za obeležavanje sinhronijskog koda dana na ovim tokovima.

Kola- kruženja
U davna vremena, postojao je sistem protočnih kanala- tunela koji je povezivao Sunce sa
planetama. Kad je Maldek uništen ovoaj sistem se takođe raspao. Svi karmički uticaji koji su se time
desili bačeni su na našu planetu, ali iz jednog razloga: da se pokuša spasiti ceo Sunčev sistem. Zbog
velikog zadatka koji je pao na Zemlju, Galaktička federacija dodelila je Zemlji čuvara- Arkturus- znanog
i kao Pastireva zvezda ili Zvezda čuvara.
Zbog uništenog sistema međuplanetarnih tunela, planete Kinich Ahaua su se međusobno
povezale u pet kola ili kruženja. Planete su povezane tako što prva spoljašnja i prva unutrašnja -
Pluton (1) i Merkur (10)- čine prvo kolo. Drugo kolo predstavlja vezu između Neptuna, kao druge i
Venere kao devete po redu ili druge unutrašnje. Uran je povezan sa našom planetom Zemljom. Saturn
je povezan sa Marsom i Jupiter sa Maldekom.
Spoljašnje kolo, veza između Plurona i Merkura zove se Alfa- Omega kolo punjenja. Alfa i
Omega su četiri krajnje tažke. Ovo kolo sadrži 36 tačaka. Broj 36 je 1/4 broja 144, a broj 144 je
Solarno-Galaktička Meta Svesnost. Ona povezuje kruženje koje je najbliže i Suncu i galaksiji. U ovom
kolu nalaze se plemena Sunca, Lune, Psa i Oluje.
Sledeće kolo koje povezuje Neptuna i Veneru naziva se Instiktivno kolo pridružene memorije.
Neptun je pridružen (u savezu) Uranu, a Venera Zemlji. One su savezničke u odnosu na ulogu Zemlje
u obnovi zvezdane istorije. Venera je u instiktivnom delu kola, a Neptun unutar kola telepatske
memorije. Ovo kruženje ima 32 tačke, što je 1/2 broja 64, moći DNK. Broj 32 je u vezi i sa moći krista-
koje u sebi nosi 32 različita tipa kristalne simetrije. U ovom kolu nalaze se solarna plemena Zmaja,
Zvezde, Majmuna i Ogledala.
Veza Urana i Zemlje- treće i osme orbite definiše Peti Akord. Ovo kolo se naziva
TELEKTONON- "Kanal kroz koji govori Duh Zemlje". Reč "Uranus" dolazi od sanskritske reči za nebo-
Varuna. Tako, imamo vezu Zemlje i Neba, i Neba i Zemlje. Ova ideja provlači se kroz sve planetarne
mitove- Gaja i Uran, Geb i Nuit... Ovo kolo je bio- telepatsko kolo i sastoji se od 28 polja. Solarna
plemena u kolu Telektonona su Vetar, Ruka, Ljudsko biće i Zemlja.
Kolo koje sledi nosi u sebi 24 tačaka i naziva se Eksternalizovana inteligencija. To je moć
inteligencije koja čini stvari spoljašnjim što je bazirano na moći broja 24. Broj 24 povezan je sa moći
broja 6- što je moć kocke, ali i broj ciklusa između rođenja i smrti, i samopostojeće moći broja 4.
Planete čije orbite stvaraju ovo kolo su Saturn i Maldek, a solarna plemena su Noć, Spojitelj svetova,
Nebeski Šetač i Ratnik.
Poslednje kolo koje u sebi ima broj 20 naziva se Kolo Internalizovane inteligencije. Broj 20 je
najmanji mogući broj koji omogućava solarnu svesnost. Zato ji i kod 0-19, 20 solarnih plemena osnova
matematike četvrte dimenzije i svesnosti. Broj 20 je moć inteligencije koja sebe internalizuje, tj. moć
inteligencije da oseti. Ovo kolo povezuje Jupiter sa Maldekom, kao i solarna plemena - Semena,
Zmije, čarobnjaka i Orla.
Međusobni uticaj planeta u jednom kolu trebalo bi da bude uravnotečen i harmonizovan.
Međutim, ovo nije slučaj sa poslednja dva kola, u kojima dolazi do nadvladavanja Marsa i Maldeka od
strane Saturna i Jupitera, te ova kola u sebi imaju problem- grešku.
Proročanstvo Telektonona ima cilj da ukaže na ovu grešku i pokaže zapravo način za
ispravljanje i usavržavanje genetskog reda, kako naše DNK, tako i naše svesnosti.
Posmatrajući razližita kola svesnosti i njihovih brojeva - 20, 24, 28, 32 i 36 vidimo da je svaki
od brojeva deljiv sa 4. Takođe, sabiranjem ovih brojeva dobijamo zbir 140, a to je ključ grobnice Pakal

59
SKAKAVAC 3

Votana- 140=28x5= 20x7. Budimo svesni da " Sve je broj, Bog je broj, Bog je u svemu". Kola
internalizovane i eksternalizovane inteligencije su ključevi unutrašnjosti mape Telektonona.
Naš problem nalazi se na Solarno- Galaktičkoj mapi u Središnjoj Ćeliji Transfera- gde su
Maldek i Jupiter. Odmah iza njih idu Saturn i Mars. Saturn je preuzeo vlast na Marsu, a Jupiter vlada
Maldekom. Jednom kad su sile Jupitera uništile Maldek, ovo kolo je prekinuto. Proročanski Maldek je
naravno čarobnjak, a orbitalni (Bodeov) broj Maldeka je 28. Mi se sad trudimo da ova dva toka ponovo
uspostavimo. Kad je Jupiter uništio Maldek, taj događaj prebačen je na korumpiranu svest Zemlje
tokom vremena od 13 Baktuna, na početku Geneze Lune. Ova korumpiranost postala je lažna
duhovnost, a Galaktičko- karmički Maldek (Zmija) pretvoren je u seksualni tabu i zloupotrebu. Lažna
spiritualnost manipuliše seksualnom moći.
Nakon uništenja Maldeka, život na Marsu je upropašten kroz trud Saturna i Jupitera, a moć
izobilja postala je korumpirana na Zemlji u okrilje materijalizma, koja je sebe održala manipulišući
strahom od smrti. Setimo se nekog osiguravajućeg društva- manipulišući strahom od smrti, uzimaju
sve više i više novca da bi nahranili i održali materijalizam. Sve lažne hijerarhije raznih sveštenika,
manipulišu seksualnim tabuom da bi zadržali svoju moć nad ljudima.
Između Zemlje i Urana originalno je stajala Kula Duha na Galaktičko-karmičkom toku, a na
Solarno- proročanskom- Solarna proročanska Kula ili Kula čarobnjaka. Ali usled pomenutih
zloupotreba moći došlo je do prekida ove transmisije ka Zemlji, tako da se umesto Kule Duha, koja je
trebala da duhovno bude stvorna na našoj planeti- ona se pretvara u Vavilonsku kulu. Vavilonska kula
zarobila je našu planetu, tako da je i ona sama postala Vavilonska planeta. Mi još uvek živimo u
mentalnom stanju te Vavilonske planete. Ona manipuliše nama koristeći strah od smrti i razne lažne
duhovnosti i religije.
Izgradnjom Vavilonske kule, u kolektivnom ljudskom umu stvoreno je verovanje da se ne
može živeti bez taksi i poreza. Vavilonske kule se i dalje grade, koristeći moći zloupotrebe i
zloupotrebljene moći. Ali polako dolazi do promena. Jedna Vavilonska kula, u bioregionu Majmuna, ili
Americi, pala je na dan Plavog Samopostojećeg Majmuna, po gregorijanskom - 11.9. 2001. i poljuljala
stavove i verovanja mnogih na našoj planeti.
U senci Vavilonske kule na Galaktičko- karmičkom toku, sve više se vide obrisi Kocke Zakona.
Ona se nalazi između Galaktičko- karmičkog , Solarno proročanskog toka i Bio-telepatskog kola
Zemlje i Urana. Kocka je savršenstvo forme. Ona ima 6 strana i centralnu tačku koja je sedma. U mapi
uma, mapi Telektonona, kocka sadrži 16 polja, kojima odgovaraju 16 dana. Kocka Zakona predstavlja
put koji mi prelazimo svake lune između 7. i 22. dana. Ovi brojevi daju nam dugo traženu vezu između
kruga i kocke, pošto je 22:7=π. Ovo je odgovor na kvadriranje kruga, ali i rešenje za ponovno
otkrivanje izgubljenog znanja prekrivenog Vavilonskom kulom.
Kocka Zakona u sebi sadrži tri plana- tri ravni normalne jedna na drugu. Time dobijamo četiri
samopostojeća nivoa unutar kocke. Horizontalna ravan je Ravan Uma. Prva normalna ravan na
predhodnu je Ravan Duha, a druga je Ravan Volje. Kocka u sebi nosi kosmogoniju vremena. Ona je,
kao što smo rekli samopostojeća i širi se iz svojih preseka. Taj presek nazivamo Božanskim presekom.
Ravan Uma je samo-stvarajuća, jer um je koren vremena koji stvara, pokreće i rastvara stvari. Ravan
Duha je u direktnoj vezi sa telepatijom. Telepatija je trenutni red uma kao broj. Ravan Volje povezana
je sa redom- poretkom Univerzuma i koren je atomske strukture, kako molekulske tako i ćelijske.
U Kocki Telektonona govori se o četiri različite moći broja 4. Kako Kocka prolazi kroz fraktalnu
transpoziciju, ona ide kroz trodimenzionalni oblik do oblika koji je na Tabli, gde se ponovo uspostavlja
kao četiri seta moći broja 4. Prvi set od četiri ide od Sećanja (Zmaja), ka Duhu (Vetru), Izobilju (Noći),
do Cvetanja (Semena). Ovaj set definiše Nadsvesnu Ravan Uma. Sledeća četiri idu od Seksa
(Zmaja), ka Smrti (Spojitelju svetova), Realizaciji (Ruka) do Umetnosti (Zvezda) i odgovaraju Ravni
Duha. Naredni set- Pročišćenje (Luna), Ljubav (Pas), Magija (Majmun) i Slobodna volja (Ljudsko biće)
odgovaraju Ravni Volje. U samom centru nalazi se Božanski presek- Telektonon- Proročanstvo
(Nebeski šetač), Bezvremenost (čarobljak), Vizija (Orao) i Inteligencija (Ratnik). U Kocki Zakona
obuhvaćeni su prvih 16 solarnih pečata. Set od poslednja četiri solarna pečata (poznat i kao
Vremenska ćelija Matrice) nije sadržan u Kocki. Matrica je nagrada za polazak na putovanje kroz
Kocku, tako da kad napuštamo Kocku, na 23. dan svake lune, mi smo u 17. danu od ulaska u Kocku i
ušli smo u Kulu Navigacije , na Solarno- proročanskoj Uranu, tj, solarnom pečatu Zemlje, koja nosi kod
17. Tako ulaskom u Matricu, ulazimo u Hod na Nebu.

Telektonon- Kanal kroz koji govori Duh Zemlje


Znamo da ovo kolo predstavlja vezu Urana i Zemlje i zato nam je ovde na Zemlji ono izuzetno
bitno. Kolo se sastoji od 28 polja ili tačaka, koje odgovaraju danima svake lune. S obzirom na vezu sa
13 luna i 28 dana ovo kolo prati ciklični vremenski red i svake solarne godine mi prođemonjime,
kopamo tunel između Zemlje i Urana 13 puta. Ovo kolo vezano je za Pakal Votana (Galaktičko Sunce)

60
SKAKAVAC 3

i njegovi ljubavnicu Bolon Ik (Solarni Vetar). Postoji zapis o avanturi ovih dvoje ljubavnika, putnika kroz
vreme. Oni su bili poznati kao harmonizatori planeta i ni jedna dimenzija im nije bila strana. Njihova
reputacija obezbedila im je poštovanje od strane Galaktičke federacije. Vavilonska planeta bila je za
njih izazov s kojim su rešili da se uhvate u koštac. Dogovorili su se da se rastanu i da budu na dve
različite planeta istog sunčevog sistema. Pakal Votan je na Zemlji, a Bolon Ik je na Uranu. Oboje su
Maje, eksperti u telepatiji i manifestaciji uma. Dogovorili su se da se razdvije u trajanju od 13 baktuna,
manje jedan katun, ali ne i duže! Bolon Ik tka stazu Telektonona i pesmom doziva svog ljubavnika, koji
kopa tunel ka njoj, tunel ili Kanal kroz koji govori Duh Zemlje. Na stazi imamo hod po Zemlj, stepenice
ka Nebu i Hod po Nebu. Tu su i četiri kule - Kula Realizacije, Kula Slobodne volje, Kula Navigacije i
Kula Duha. Ovim kanalom kreću se Pakal Votan i delimično Bolon Ik. Dok Bolon Ik hoda samo po
Nebu, Pakal Votan ulazi u kanal na Kuli Realizacije, hoda po Zemlji, prolazi Kulu Slobodne volje i
nastavlja hod po Zemlji, do stepenica ka Nebu. Penje se stepenicama i ide sve bliže naslanom poju
Bolok Ik koja stoji u Kuli Navigacije i verno ga čeka. Na 23. dan svale lune Oni se sreću u Kuli
Navigacije i oboje nastavljaju hod po Nebu do 28. dana, kad se opet rastaju i priča kreće ispočetka, do
isteka dogovorenog vremena. Svake lune Pakal Votan kopanjem tunela Telektonona obnavlja
zvezdanu (pravu, istinsku) istoriju i radi na iskupljenju i ispravljanju grešaka. Na tabli, za praćenje ovog
kretanja koristimo dve kornjače- bela kornjača je Bolon Ik, a žuta je Pakal Votan.
Osim ove dve imamo i zelenu kornjaču, koja prati hod u kanalu, tako što od 1. do 6. dana lune
boravi u Božanskom preseku i laje na Vavilonsku kulu, Sedmog dana u luni, zelena kornjača koju
zovemo Ratnik, ulazi u Kocku Zakona i ide kroz nju 16 dana, da bi se 23. dana našo zajedno sa Pakal
Votanom i Bolon Ik u Kuli Navigacije, a nakon toga se vratio u Božanski presek i osnažen još više
"lajao" na Vavilonsku planetu.

Baterija punjenja
Na tabli Telektonona, sa desne strane Solarno- proročanskog toka, unutar Kanala Kroz koji
govori Duh Zemlje, nalazi se Solarno - galaktička baterija punjenja. Ona počinje kodom 0 i završava
se kodom 19. Na nju stavljamo kristal koji punimo svakodnevno energijom solarnog pečata dana.

Osim mape, na tabli imamo i dva kalibratora u obliku kornjača, od kojih jedna prati sinhronijski
a jedna ciklični red vremena. Za ovo praćenje koristimo po dva kamenčića- kalibratora za svaku od
njih.

Set od 52 karte prati dnevni, nedeljni, mesečni i godišnji vremenski sled i dalje nas uči
četvorodimenzionalnom merenju vremena i sinhroniciteta, preko čega mi doživljavamo telepatiju.

Mudrost Telektonona je duboka. Njegovim oslobađanjem u ovom vremenu data nam je


mogućnost da bolje spoznamo sebe i svet oko nas. Da shvatimo našu ulogu u Božanskom planu i
krenemo putem Ratnika i borbe sa svojim Egom. Da se suočimo sa istinom i stvarnom istorijom našeg
zvezdanog sistema i u sebi u potpunosti razvijemo saosećajnost i ljubav prema svim bićima i čitavom
Univerzumu.

61
SKAKAVAC 3

MAGIJSKI SVIJET
MICHAELA BERTIAUXA
Emir Salihović
U predgovoru za "Vudu gnostički priručnik", kolekciju raznovrsnih magijskih lekcija i kurseva
koje je tokom dugog niza godina pisao za svoje učenike, gnostički biskup, Vudu sveštenik i vođa
okultnog reda Ordo Templi Orientis Antiqua (O.T.O.A.), Michael Paul Bertiaux (rođ. 1935.), pokušao je
ukratko objasniti cilj i smisao svog magijskog rada.

"Nas zanima ezoterička molitva, i učenja o tome kako ona funkcioniše i šta može činiti", piše
Bertiaux. "Smatram da je molitva u ovom smislu primjena lekcija spiritualizma i gnoze u cilju našeg
traženja vječnog zajedništva i bliskosti sa božanskom energijom, kroz svete duhove. Tu mi rješavamo
probleme svakodnevnog života... Ova vrsta rješavanja problema je važna, jer da bi rasli u duhu
moramo se podignuti na viši ili savršeniji odnos sa Vječnim".

Za Bertiauxa, put ka tom savršenijem odnosu vodi kroz uspostavu komunikacije i razvoj
odnosa sa nefizičkim, nematerijalnim bićima sa kojima je moguće ući u odnos korištenjem molitve i
magijskih rituala. To mogu biti Vudu duhovi, ali i tzv. "uzdignuti majstori", poput Majstora Koothumija, ili
Saint Germaina, poznatih u teozofskim i New Age učenjima, ili majstori Manastira Sedam Zraka,
tajanstvene okultne organizacije pod čijim imenom je Bertiaux sa saradnicima objavljivao tokom 70-ih
godina prošlog vijeka dopisni kurs magije i okultizma koji čini bit njegovog magijskog sistema.
Prisjetimo se i hrišćanske dogme da put do Boga vodi kroz Hrista, "uzdignutog majstora".

U tom smislu jedna od glavnih okultnih ličnosti Bertiauxovog magijskog prostora jeste Majstor
Michael Aquarius, magijski autor najvećeg broja lekcija koje čine dopisni kurs pomenutog Manastira
Sedam Zraka.

"Michael Aquarius je duhovno i nematerijalno biće - gnostičko biće - koje je povezano sa višim
sopstvom Michaela Bertiauxa", kaže Bertiaux. "Michael Aquarius je izvor učenja OTOA i Manastira
Sedam Zraka, i radi na spiritualistički način kroz Michaela Bertiauxa. Michael Aquarius je mističko i
magijsko biće. On radi sa energijom i ljubavlju i teži da pročisti savremenu magiju od sveg zla".

U suštini, govoreći terminologijom Zlatne zore i A:.A:., vjerovatno ne bi pogriješili ako bi rekli
da je Majstor Aquarius "Sveti anđeo čuvar" čovjeka Michaela Bertiauxa, građanina grada Chicaga,
države Illinois.

Međutim, Majstor Michael Aquarius je takođe i nefizički Učitelj Gnoze, sa kojim u kontakt može
stupiti svaki iskreni tragalac za Svjetlom, bilo kroz lični kontakt sa Bertiauxom, bilo magijskom
upotrebom lekcija koje je Učitelj Bertiaux, rukovođen svojim duhovnim Majstorom, ispisivao svojom
rukom. U tom smislu je posebno zanimljiv kurs lekcija pod nazivom "Učenja svetilišta Michaela
Aquariusa", koji se može koristiti kao sredstvo za uspostavu psihičkog, mentalnog kontakt sa ovim
Majstorom.

Taj kurs je zanimljiv i zbog toga jer daje osnove vrlo jednostavnog magijskog sistema
baziranog na japnskoj Shinto religiji i obožavanju boginje Sunca, Amaterasu.

Kami, bogovi ili duhovi japanske Shinto religije, u suštini predstavljaju personifikaciju svih
aspekata postojanja, prvenstveno "čiste" prirode. Tako, svaki vodopad, šuma, planina, jezero, izrazit
meteorološki ili atmosferski fenomen, "ima" svog Kami, odnosno duhovnu bit do koje se može
doprijeti, ili sa kojom se može komunicirati, putem molitve i jednostavnih rituala. Činjenica da je
boginja Sunca vrhovni Kami (japanski carevi vuku porijeklo od ovog solarnog Kami) ukazuje na
solarnu prirodu cjelokupnog kulta, i svi Kami se, na ovaj ili onaj način, mogu posmatrati kao aspekti
jednog solarnog bića, iako su i noćni aspekti postojanja takođe Kami, no u tom slučaju samo refleksija
privremeno zaklonjene svjetlosti Amaterasu.
S obzirom da Majstor Michael Aquarius sebe identifikuje sa svjetlošću Sunca, posebno
narastajućom svjetlošću jutarnjeg Sunca, nije neobično da je Kami magija uključena u taj kurs lekcija.

62
SKAKAVAC 3

Ovaj kurs na dobar način odslikava generalni Bertiauxov pristup podučavanju. On piše sažeto,
ponekad koristeći krajnje čudne termine, ali se ni u jednom trenutku ne trudi da ulazi u objašnjavanja
koja bi mnogim početnicima bila potrebna. Naime, on podrazumijeva da je čitalac već savladao
osnove praktičnog okultizma, i da su mu potrebne samo određene natuknice kako bi nastavio svoj rad.
Stoga se molitve i prizivi Kami dati u ovim lekcijama mogu činiti banalno jednostavnim, skoro
neupotrebljivim. Međutim, kada iskusniji praktičar te informacije poveže sa svojim dotadašnjim
iskustvom i znanjem, moguće je razviti vrlo zanimljiv okultni sistem.

Da to ilustrujemo primjerom: u pomenutom kursu mogu se naći kratke molitve za priziv Kami,
uputa za akumulaciju energije Kamija (Ki) disanjem, molitva i priziv boginje Sunca, te ritual
samopročišćenja ritualnim kupanjem. Kombinujući te jednostavne tehnike sa znanjem stečenim iz
druge ruke (joga tehnike, Reiki, Aikido vježbe zagrijavanja, Tai Chi i Chi Kung tehnike akumulacije i
kruženja energije, bionergetska praksa i sl.) maštovit praktičar bi mogao načiniti metod kojim, na
primjer, nakon samopročišćenja i priziva solarnih energija, akumulira Ki do tačke zasićenja, a onda tu
energiju nekom od sebi poznatih metoda usmjerava ka željenom cilju, energizujući tako mentalne
forme, u cilju njihovog opredmećenja, ili pak talismane, predmete, prostorije... ili iscjeljujući druge
ljude.

Koristeći Bertiauxove metode komunikacije sa duhovima koristeći kockice za igru (jamb),


praktičar bi mogao pokušati i da dobije imena Kami bića sa kojima stupa u kontakt, ne bi li načinio
maijske kvadrate (kameje) njihovih imena, kako bi održao kontakt sa njima i prizvao ih u trenutku
potrebe. Na isti način bi bilo moguće, teoretski, razviti specifičnu formu "enohijanskog" koju bi koristili
kao osnovni lični jezik komunikacije sa duhovima ovog sistema.
"Najbolje je da imaš svoje sopstvene magijske riječi", kaže Bertiaux. "Mi vjerujemo da nam te riječi
daju duhovi kako bi nam pomogli da ih dosegnemo. Te riječi čine neku vrstu telegrafske veze do
svijeta duhova i ono što dođe do nas kao telepatska veza jeste ono što oni žele da nam kažu".

Ipak, Bertiaux je u okultnoj javnosti najviše poznat po svojoj povezanosti sa Vudu magijom.

Objektivnosti radi, mora se priznati da Bertiauxov Vudu skoro da nema dodirnih tačaka sa
tradicionalnim, haićanskim Vuduom, osim samih božanstava, odnosno Loa. To je i razlog zašto
Bertiaux, odnosno njegovi učenici, taj sistem nazivaju Vudu Kabalom. Time se želi reći da se radi o
radu sa Vudu energijama, odnosno drevnim, primordijalnim bogovima ljudske rase, u kontekstu koji
više podsjeća na ceremonijalni, gnostički i filozofski rad evropskih, prvenstveno francuskih, okultista i
kabalista, nego na rad afričkih šamana koji su kao roblje dovedeni na ostrvo Haiti pod francuskom
upravom. Takođe je veliki uticaj francuskog spiritualiste, tvorca savremenog spiritualizma, Alana
Kardeca, na Bertiauxa i njegov rad.

Osnovni Bertiauxov Vudu kurs je u suštini uputstvo za uspostavu kontakta sa dvije "porodice"
duhova, duhovima mrtvih - Les Morts - i duhovima "čarobnjaka na ostrvu ispod mora" - Grand Bois de
Ilet. Les Morts nisu puke sjeni mrtvih, već genetske memorije sveukupne prošlosti ljudske rase, u čijim
se rukama nalazi sveukupno do sada sakupljeno znanje svjesnog života. Oni su naši preci, oni kojima
dugujemo za svoje sadašnje postojanje, ali i moćni čarobnjaci koji će nas uputiti u tajne prošlosti i
budućnosti, te su stoga i osnovna sila svakog proricanja, divinacije, i oni od kojih treba tražiti savjet,
kao što bi tražili savjet od svog mudrog čukun-dede.

Duhovi čarobnjaka ispod mora su, pak, aluzija na drevnu Atlantidu i njene moćne magove. Ovi
duhovi, koji se, kako piše Bertiaux, "pojavljuju u čudnim oblicima", moćna su snaga magijske
imaginacije, oni daju formu našim željama, i kroz moć vizualizacije oni će pomoći da se naše želje
opredmete u stvarnosti.
Iako se takođe može činiti banalno jednostavan, ovaj magijski sistem, nazvan Hudu, krije
neslućene mogućnosti primjene i kontemplacije, i maštovit okultista ga može gotovo bezgranično
razgranavati u različita područja magijskog istraživanja.

Inače, Hudu, ili Hoodoo, je prvenstveno naziv koji su bijelci dali za jednostavne, vještičarske
forme Vudua među crncima na jugu SAD-a. U kontekstu Bertiauxove Vudu Kabale, Hudu je sistem koji
radi sa sirovim elementalnim silama, uz upotrebu seksa, golotinje i tame, i sa već pomenute dvije
porodice duhova. Vudu podrazumijeva rad sa "višom" klasom bića, božanstvima koja su
personifikacija različitih mehanizama prirode, odnosno Univerzuma, i koja su u klasičnoj Vudu religiji
znana kao Loa.

63
SKAKAVAC 3

Rad sa Loa Bertiauxova magija strukturiše u okviru sistema od 16 elemenata, koji su zapravo
četiri osnovna okultna elementa (Vatra, Voda, Vazduh, Zemlja) razdijeljena u sub-elemente (Vatra
Vode, Voda Vazduha i sl.), poput dvorskih karata Tarota.

Nalik na Krolijev Liber 777, svakom od ovih 16 elemenata odgovara jedan pravac u prostoru,
određene boje, božanstva, magijske mantre, po jedna od 16 planeta Bertiauxovog kosmološkog
sistema i tako dalje. Ovaj pomenuti kosmološki sistem uključuje sve poznate planete Sunčevog
sistema, plus jedan broj njihovih astralnih dvojnika, koje Bertiaux uglavnom postavlja između Neptuna
i Plutona, te ih shodno tome naziva "trans-neptunijanske planete". U ovom kontekstu zanimljivo je
napomenuti da je jedan neovisni američki praktičar Sajentologije (Scientology), i potpuno neovisno od
Bertiauxa, dao izvještaj o tome da je telepatskim/astralnim metodama locirao nevidljivu 'planetu'
upravo između Neptuna i Plutona, koja je, zapravo, džinovski svemirski brod sa kojeg se nadgleda
planet Zemlja.

Magijski red O.T.O.A. je takođe strukturisan tako da ima 16 'stepenova'. Inače, Red je
osnovan na Haitiju 1922. godine, a osnovao ga je haićanski gnostik i inicijat pre-Krolijevog,
masonskog O.T.O., Lucien-Francois Jean-Maine, koji se školovao u Francuskoj. Lucienov sin, Hector-
Francois, inicirao je Bertiauxa dok je ovaj kao anglikanski sveštenik službovao na Haitiju 60-ih godina
prošlog vijeka.

Možda je u jednom trenutku, krajem 70-ih, početkom 80-ih, vladala i nedoumica u


Thelemitskoj zajednici da li i Bertiaux pretenduje na titulu "Krolijevog nasljednika i nastavljača", kao što
su se u to vrijeme mnogi utrkivali da zaštite autorsko pravo na tu titulu: Grady McMurtry, Marcelo
Motta, Kenneth Grant i Herman Metzger su svi bili, Grant još uvijek, na čelu jedne od organizacija koja
je nosila ili nosi inicijale O.T.O., iako je bilo i ima i drugih koji se smatraju "novom Zvijeri" iako nisu
formalno povezani sa bilo kojom O.T.O. grupom.

Na izvjestan način, Bertiaux i jeste i nije sebe posmatrao na taj način. Naime, Bertiauxa
nikada nije puno interesovalo da ima ulogu ili imidž koju je imao Kroli. Međutim, on je intenzivno radio
na uspostavi kontakta sa Aiwazom, kojeg smatra moćnim gnostičkim bićem, i vjeruje da je načinio
kontakt autentičniji od Krolija, iako to nikada nije svojim učenicima postavio kao neoborivu dogmu. S
druge strane, Bertiauxov konačni cilj jeste totalno ovladavanje svim magijskim sistemima. Drugim
riječima, pronicanje u zajedničku bit, suštinu svih magijskih sistema, čije ovladavanje bi pomoglo magu
da iznutra razumije i stoga bude sposoban koristiti bilo koji magijski sistem, onaj sa Tibeta, iz Indije,
Afrike ili Latinske Amerike, podjednako kao i sa svjetova iz drugih kutova Univerzuma. To bi značilo da
takav adept neizostavno ima superiorniju poziciju od bilo kojeg sadašnjeg ili prošlog adepta na Zemlji.

U stvari, Bertiaux kaže da pored Majstora Aquariusa veliki dio njegovog sistema i učenja
dolazi od vanzemaljskih civilizacija, koje žele ostvariti svoj uticaj na Zemlji, a najznačajnija od njih je
Zothyrijanska civilizacija, čiji magijski medijum na Zemlji je upravo sam Bertiaux.

Aiwaz je, po Bertiauxu, blisko povezan sa Zothyrijom, i po njegovim riječima Aiwaz je izrazito
seksualno biće, izražene muškosti, kojeg privlači muška seksualnost i čiji osnovni modalitet rada jeste
seksualna magija, posebno auto-erotska magija VIII* O.T.O.
"Aiwaz je anđeosko i magijsko biće koje ima puno nezavisnosti u svom kretanju i moći", kaže Bertiaux.
"Aiwaz će pomoći onima kojima je privržen, ali može osjećati da nisi ozbiljan ako ne koristiš seksualnu
radioaktivnost".

Takođe, Bertiaux ne smatra da su Lam i Aiwaz isto biće, kao što tvrdi Ž.M.Slavinski, a
navodno i Kenneth Grant. Ako uzmemo da svako biće učestvuje na četiri plana postojanja
istovremeno, onda Aiwaz i Lam zajednički dijele sfere Vatre i Vazduha, ali ne i Vode i Zemlje, tako da
nisu u potpunosti identični, kaže Bertiaux. Štaviše, Bertiaux smatra da su mnogo bliži jedno drugom
Aiwaz i Abuldiz, te Lam i Amalantrah, govoreći o moćnim kosmičkim inteligencijama sa kojima je Kroli
komunicirao.

Na kraju, šta god neko mislio o Bertiauxu, nesumnjivo je da se radi o jednoj od najšarolikijih
ličnosti iz svijeta okultizma 20. vijeka. On je sebi nesumnjivo obezbijedio mjesto u istoriji magije na
našoj planeti. Istina, kao vrlo enigmatična ličnost, Učitelj koji nikad nije napisao knjigu, ali je objavio
hiljade strana materijala, kao što su lekcije i predavanja. Štaviše, nikada nije sam sebe reklamirao kao

64
SKAKAVAC 3

što su to činili drugi, posebno Kenneth Grant, koji nije propuštao da spomene Bertiauxa u svojim
knjigama.

Bertiaux duboko inspiriše, i navodi učenika da otkrije izvor okultne kreativnosti u samom sebi, i
sam razvije sopstvenu magiju. Ipak, kao totalni magijski despot, Bertiaux traži punu posvećenost i
predanost Majstorima sistema čiji je on emisar na Zemlji. To je jedini način da se ostvari i očuva
magijska veza koja će Učenika hraniti okultnom moći potrebnom za njegov rad.

"U ezoteričkom prostoru mi možemo izgraditi mnoga mjesta za naš rad, gdje će inicijanti
boraviti, i koja su izvor moći, i ono što mi radimo jeste da izlijevamo energiju u naše učenike tako da
oni mogu rasti", kaže Bertiaux. "Ja tako radim, tako da svoje učenike mogu dovesti u svjetlo koje sija u
gnozi. Ako zajednički učestvujemo u tom svjetlu, onda možemo rasti u gnostičkim energijama.
Jednostavno bivajući u svjetlosti, mi živimo svoj život i stoga rastemo. Zato nije bitno kako živimo -
sporim životom ili brzim životom - mi još uvijek živimo i stoga rastemo, i to je sve što se očekuje..."

Danas Bertiaux održava komunikaciju samo sa relativno uskim krugom učenika, uključujući
autora ovog članka, dok je sve administrativne i ostale poslove oko vođenja O.T.O.A. i drugih
magijskih organizacija koje su u vezi sa Bertiauxom preuzeo njegov bliski saradnik iz Kalifornije,
Courtney Willis.

Kontakt sa Willisom moguće je ostvariti putem njegove web stranice


www.techniciansofthesacred.com, a informacije o radu O.T.O.A. na Balkanu moguće je dobiti upitom
na e-mail adresu esalihovic@yahoo.com.

65
SKAKAVAC 3

ENOHIJANSKI SENIORI
MERKURA NA ASTRALU
fr.Colegia

UTORAK
09. III 2004.

2,19h - 3,06h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Zemlje.
Senior ACMLICV (Akmeliku)
Ulazim u sferu koristeći imena NANTA, zatim MOR DIAL HCTGA, i na kraju
ICZHHCAL. Ulazim u Promenu. Prizivam seniora vibrirajući ACMLICV.
Pojavljujem se na jednoj livadi; podne je, sunčano vreme, poput proleća.
Ispred mene se nalazi utabana staza koja ide napred, gubeći se u šumi koja
se nalazi na obodu livade. Put se račva na dva manja puteljka koji se
udaljavaju jedan od drugog. Jedan vodi u šumu, dok drugi vodi kroz livadu,
vodeći do brda na čijem se vrhu nalazi jedno staro usamljeno drvo. Neko
vreme provodim na raskršću, pitajući se kojim putem da krenem. Imenom
ACMLICV, pojavljuje se ispred mene mali rakun koji me vodi do brda. Penjem
se uz brdo, nagib je veoma blag. Sa vrha posmatram livadu sa koje sam
došao i primećujem da je ona okružena šumom. Osećam se predivno na
ovom mestu, duva blagi povetarac, umereno je proleće, osećam da bih ovde
mogao ostati doveka. Na ovom mestu potpuno zaboravljam na moje fizičko
telo dole i mesto sa koga sa došao. Tamo daleko iza brda se nalazi
nepregledna kamena pustinja, što deluje veoma iznenađujuće, no takav
kontrast upravo dodaje na lepoti ovog mesta. Rakun je sada nestao, i ja
dobijam znanje da je potrebno uskladiti sferu heksagramom. Sunce je tačno
iznad mene, stoga ja izvodim prizivajući heksagram merkura, vibrirajući
ACMLICV. Istog momenta začujem glas, hukanje sa drveta na brdu, i sada ja
primećujem veliku, belu sovu. Ja joj prilazim, dajem joj znak i izgovaram ime,
našta ona ostaje a vizija dobija na čvrstini. Ona mi počinje govoriti glasom koji
odzvanja samo u mojoj glavi. "Ti si došao ovamo, veliki duše Istraživanja, i
ova zemlja ti je otvorena za sve tvoje eksperimente. Čini šta je u skladu naših
priroda, jer nas je ovde uvek više no što ti se čini, jer ovo je priroda Merkura.
Za neke je to iluzija dvojnosti, no za one izabrane, mi smo dokaz jedinstva
velikih suprotnosti. Isprobaj se i ti, O mogu bogova koji su nad ovom zemljom
i gospodare ovim delovima, u onome šta je tvoja Volja. Imaćeš vremena do
zalaska Tuma, jer ovde nikada ne caruje noć, stoga budi hitar i požuri, jer tvoj
Gospod pravičnosti se već unapred raduje tvom Uspehu."

Ja joj zahvaljujem na manifestaciji, stoga u to ime dajem LVX znake i znake


Šu-a, izgovarajući pritome Veliko ime. U tom momentu, primećujem jedan
otvor u zemlji, nalik jami, kroz koji mogu proći; zavlačim se unutra i ulazim u
jedan tunel koji je toliko visok da moram puziti. Veoma je prašnjavo i mračno.
Tunel se blago spušta na dole, i ja u daljini vidim veoma slabu crvenkastu
svetlost. Na ovom mestu osećam kako vizija slabi, i u jednom momentu samo
što se nisam vratio nazad. Prizivajući ime, uspeo sam koliko toliko da
povratim jasnoću i snagu i ubrzo, kada sam se potpuno povratio, nastavih
svoj put ka dole. Ubrzo sam stigao u jednu ogromnu dvoranu, tunel se spojio
sa njom u visini plafona. Pošto visina nije bila prevelika, skočih na zemlju i
tako stupih u dvoranu koju sam sada počeo istraživati. Dimenzija dvorane je
otprilike iznosila 25 metara dužine sa 10 metara širine; sa strane su bili
beličasti stubovi sa kojih su gorele baklje, obasjavajući celo mesto čudnom
narandžasto - crvenom svetlošću. U samom kraju dvorane, nalazio se
ogroman mermerni sto. Na njemu su se nalazili papirnu svici i mnoge knjige
takođe, stoga ja pohitah ka njemu, bivajući siguran da ću tamo naći suštinu
prirode ove sfere. Kako sam došao do stola, tako sam primetio na je njegova
površina sačinjena od ogromnog bloka crnog mermera, na kojem je nacrtano
ogromno Drvo Života, sa mnogim naznakama Sefirota i Staza. Tu je bilo toliko
informacija i beleški, da je to sve skupa bivalo veoma nepregledno i teško za

66
SKAKAVAC 3

čitanje. Takođe, pored su bili mnogi papirni svici, na kojima su bili ucrtana
mnoga imena, tabele sa imenima raznog Enohijanskog i Hebrejskog
prizvuka, i prizvuka dijalekta koji mi nisu bili poznati. Tu su bili mnogi zapisi na
Enohijanskom i Hebrejskom, takođe i mnogi zapisi na pismu koji nisam
poznavao ni najmanje. Iznad mermenog stola, goreo je veliki crveni kadionik,
iz koga se širio veoma jak miris borovine.

Postaje mi sasvim jasna priroda ove sfere, no ja prizivam imenom ACMLICV,


kako bih dobio konkretne i proverene instrukcije. Iznad stola, pod uticajem
dima iz kadionice, polako je počela da se stvara silueta i kontura čoveka u
braonkastoj odori, sa kapuljačom na glavi tako da mu nisam mogao videti lice.
Ruke su mu bile u položaju molitve. Nakon provere i pozdrava, on mi reče :
"Veliki pozdrav bratskom Duhu Istraživanja. O ti, veliki vraže koji si uspeo da
se uvučeš do ove tajne odaje, pogledaj misteriju ovog stvaranja. Budi i prvi i
poslednji, i večni i odbojni, sjedinjen duhom, koliko i Znanjem. Ovo je dom
suptilnog definisanja viših stvarnosti i stanja duha od kojeg si i sam načinjen.
Ovde je zapis o onime što je ponad nas, stoga je to samo zapis i ništa više.
Prava priroda svega ovoga što je u ovome, nalazi se dalje od nas. I kada bi
pokušao eonima da zapisuješ nacrte onog istog Svetog Duha koji je
savetovao Velikog Neimara da sagradi ovu Veliku Piramidu, ne bi stigao da
sačniš niti pola od ovih zapisa koji su pred tobom. Misterija ovog stvaranja je
u vođenju Znanjem, koliko i Intuicijom i ti to dobro znaš, jer tvoja Promena
trenutno boravi u kući ovakve božanske Milosti koja je tvoje prvo skretanje sa
Srednjeg puta. Stoga ovo samo gledaj, ali ne pamti, jer upamtiti nećeš. Kako
bi inače mogao Znati ono što tvoja Intuicija trenutno već zna, to bi bilo
skrnavljenje tog istog Duha od kojeg je pozvana tvoja poseta ovomo. Uživaj u
ovom Znanju i neka uvek bude otvorena ova odaja tebi, koji si Dete onih
Magova koji su načinili nacrte za ovu Piramidu, koliko i nacrte za onu
Nebesku Hostiju kojom se ova sfera Služi."

Ja zahvaljujem, i pozdravljam znacima 5=6, kao i Šu-om i Setom; odlučujem


da se vratim nazad i u tom momentu sve počinje da se okreće ogromnom
brzinom, ja na trenutak gubim vizuelnu predstavu, i kada se sve vraća u
normalu, ja se zatičem u svojoj sobi. Kucam i vraćam se u potpunosti.

Imao sam utisak kao da sam radio 20 minuta, prošlo je skoro sat vremena.

UTORAK
09. III 2004.

14,06h - 14,54h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vazduha.
Senior AVTOTAR (Avetotar)
Ulazim u sferu, prolazeći kroz vrata sa iscrtanim simbolom Merkura na vrhu,
prizivajući i vibrirajući odgovarajuća imena. Pred sam ulazak, dajem znak Šu-
a i činim prizivni heksagram planete, a zatim prolazim napred. Ulazim u
beskrajan beličasti svemir, svuda oko mene se nalazi mlečno - žućkasta boja
sa povremenim bljeskovima svetlosti, nalik na zvezde. Ovde menjam svest i
ulazim u Promenu. Unutrašnji glas mi govori da još nije vreme da pozovem
vodiča i navodi me da idem napred sam; to mi izgleda sasvim normalno,
imam dojam da se nalazim na pragu "između" svetova i da još nisam stigao u
sferu koju nameravam istražiti. Obuzima me utisak beskonačnog prostora oko
mene, beličasti svemir koji je svuda okolo blješti svojom prirodom, sva ta silna
belina nikako nije naporna i meni veoma prija da gledam u "to". Posle
određenog vremena, rešim da se pokrenem u viziji, stoga biram 7 zvezda
ispred mene i povlačim liniju svetlosti spajajući ih, na taj način da stvaram
veliki heksagram merkura. U tom momentu, osećam ogroman pritisak i ja
bivam povučen svom silinom napred, od te siline ulazim potpuno u Promenu i

67
SKAKAVAC 3

za jedan trenutak, pomislim da neću izdržati i da ću se vratiti nazad. Krećem


se ogromnom brzinom napred, to sve traje par trenutaka, a kada se
zaustavljam nalazim sebe na jednoj ogromnoj tankoj ravni, ispresecanu
neizmenično crno - belim kvadratima, koja lebdi u crnom svemiru. Svuda oko
mene su zvezde i udaljene galaksije, ja stojim na toj tabli veličine jednog
fudbalskog igrališta. Zapravo, stojim u centru džinovske šahovske table, i
sada dobijam impuls iznutra da je vreme da prizovem vodiča, što i činim
imenom AVTOTAR. Momentalno ulazim u stravičnu Promenu, i ja dajem znak
Šua, kako bih uravnotežio "to" i znak tišine. U tom momentu, dok stojim u
znaku Harpokrata zatvorenih očiju, čujem tutnjavu negde u daljini, koja se
pojačava kako vreme prolazi. Ubrzo, tutnjava postaje toliko jaka da se sve
oko mene trese. Ja otvaram oči i veoma iznenađen primećujem ispred mene
stampedo hiljade kengura. Ubrzo prolaze pored mene stravičnom brzinom,
golema šahovska ploča na kojoj stojim podrhtava toliko da pomislim da će se
prepoloviti. Primećujem da u tom stampedu ima raznih životinja koje skaču;
kenguri, skakavci, skočimiši. Ja opet dajem znak Tišine, i potpuno praznim
sadržaj svoga uma. Posle nekog vremena, otvaram oči i primećujem da je
stampedo prošao i da je opet zavladala tišina. Cela sfera deluje veoma
impresivno, tipično astralnog krajolika sa veoma jasnim odnosom svetla i
senke. Zagledam se u daljinu, u pravcu u kome je došao stampedo i
primećujem jednu majušnu svetlost koja sporo pulsira. Polazim ka njoj, ali
kako to činim, svetlost počinje čas nestajati, čas da se pojavljuje. Ja se
zaustavljam u mestu, sa svešću da se radi o određenoj vrsti zagonetke.
Povlačim se u tišinu i usredsređujem se mog Anđela. U tom momentu, čujem
njen glas "okolo" koji mi govori "idi neizmenično, tako ćeš ispoljiti savršenu
ravnotežu suprotnosti. Vodi računa o prirodi ove Sfere, posmatraj obličja oko
sebe i postupaj u skladu sa time". Otvaram oči i gledam "okolo". Kroz um mi
dolazi ideja; početak je beli svemir, sada sam u crnom, nalazim se na
šahovskoj crno - beloj ploči, ispred mene je svetlost koja se čas vidi, čas ne.
Stampedo je sačinjen od životinja koje skaču, stoga su čas u vazduhu, čas sa
zemlji. Sada u potpunosti shvatam zadatak. Posmtram svetlost koju pulsira i u
momentu kada se vidi, ja stupam na beli kvadrat table, u momentu kada
nestane ja stupam na crni i u tom momentu ona se opet pojavljuje, tako da
zapravo prestane pulsirati. Kako hodam neizmenično crno - belim kvadratima
u tempu njenog pulsiranja od ranije, bivajući usklađen sa pulsiranjem i njenom
prirodom, tako svetlost prestaje da pulsira i počinje da sija neprekidno,
pojačavajući svoj intenzitet kako joj se približavam. Ubrzo se potpuno
približavam svetlosti, vidim da se ona nalazi van table. Sada stojim na samoj
ivici tanke ploče, ispod mene je bezdan, beskrajan svemir, a ispred mene je
divna svetlost na nekih 2 metra udaljenosti. Vibriram ime AVTOTAR i svetlost
se preobražava u konturu ženskog anđela. Divnim glasom mi govori da je to
samo jedna polovina imena i da ja moram izreći drugu kako bih ostvario
prelaz. Shvatam da se tehnički nalazim na spoju Hoda sa Tifaretom, na 26.
stazi, stoga ja izgovaram i zovem imenom moga Anđela. Sada se anđeo
ispred mene ispoljava konkretnije, svetlost postaje plavičasta (boja mog
Anđela), ja nastavljam da vibriram ta dva imena, ulazeći u Promenu.
Primećujem da sam dobio krilate sandale Merkura, sa druge strane, Anđeo
širi svoja krila, tako sa jedne strane stojim ja sa krilima na nogama, a sa
druge strane anđeo sa krilima na ramenima. Čujem kako mi anđeo govori :
"jer to je on, sa vidom u nogama, snažna i besmrtna Vatra". Moje biće u
potpunosti zahvata Promena, i ja u tom momentu uviđam da je to sve vreme
moj Anđeo koji se igra sa mnom, kroz iskušenje Mačeva. Promena
nezadrživo preplavljuje i raste u mom Biću. Posmatram Anđela, mog Anđela,
koja je sada u svom pravom obličju. Kroz moje Biće isijava ekstaza koja raste
svakim trenutkom sve više. U poslednjem momentu, ja činim Njen Znak,
kojom uvek dolazim do Nje, krilate sandale me dižu u "vazduh", našta ona
poleće ka meni. Kako dolazim do Nje, tako Promena narasta do
Beskonačnosti, i "ja" ulazim u predeo čistog LVX-a. Hvata me potpuno
blaženstvo, pred sam kraj ona mi govori da je moj metod kojim dolazim do
Njenog Znanja savršen i da ga ne trebam menjati. To je metod Plavog Trougla

68
SKAKAVAC 3

i Svetog Heksagrama. Izlazim iz blaženstva, potpuno blažen. Završavam sa


vizijom. Aumgn.

SREDA
10. III 2004.

15,18h - 16,33h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vode.
Senior SOAIZNT (Soaizodant)
Posle opuštanja i ritmičkog disanja, vibriram Imena, dajem znake i prolazim
kroz vrata urezanim znakom Merkura. Pojavljujem se na jednom malom
splavu u sred ogromnog okeana, ispred mene su zidine ogromnog
razrušenog grada. Podne je, Sunce je tačno iznad mene, talasi me lagano
navode ga gradu. Svuda iznad mene lete galebovi, hiljade njih. Grad je
veoma imepresivan, pomalo futurističkog izgleda, no taj futuristički izgled se
nikako ne zasniva na materijalima kojim je grad izgrađen, već isključivo
čudnim fasadama i oblikom zgrada. U isto vreme, futurizam je ovde pomešan
sa nečim veoma starim, što je oličeno u ideji ruševina. Kako vreme prolazi,
tako se ja potpuno približavam gradu i sada primećujem da je iznad luke, gde
se ja upućujem nošen talasima, u steni uklesano ime ogromnim slovima, A
Tuant LA Tuant A, ja shvatam prirodu imena Atlantida skrivenog unutar toga i
ulazim u Promenu. Ovo je Atlantida ili barem no što je ostlao od nje. Moj mali
splavić pristaje u luku i ja se dokopavam jednog malog pontona i tu stupam
konačno na kopno. Imam jasan osećaj da još ne treba pozvati imenom, već
ići dalje. Kako sam stupio na kopno, tako se atmosfera drastično menja, moja
vizija počinje da bledi i ja gubim snagu, stoga momentalno ozvodim
heksagram i vibriram ime elementalnog kralja, prizivajući energiju i jasnoću.
Posle par trenutaka, sve se smiruje i kada sam se uverio da je energija i
stabilnost povraćena, nastavljam dalje. Koračam belim mermernim pontonom
ka centru luke, gde sam nazreo velike stepenice koje vode na gore, ka jednog
velikoj plavkasto - beloj zgradi. Ovde opet doživljavam nagli pad jasnoće i ja
rešavam da par minuta u ovom svetu izvodim Srednji stub, no koristeći
odgovarajuća Enohijanska imena. Stoga kruni glave dodeljujem ime IAIDA,
predelu grla NANTA, pleksusu MPH ARSL GAIOL, genitalijama RAAGIOSL, i
stopalima SOAIZ(od)NT. Dok izvodim tehniku osećam drastičan porast
energije i sigurnost da će mi ovo osigurati potpuni prolaz dalje. No, takođe,
svestan sam da u ovome ne smem preterati. Posle nekog vremena,
nastavljam dalje. Penjem se uz stepenice, pri čemu se Promena pojačava, ja
vibriram imena kako se penjem i na kraju uspevam da se domognem velike
zgrade u plavičastom mermeru. Zgrada je veoma slična hramu Posejdona na
Akropolju, ali njena plavičasta boja je čini potpuno nestvarnom i uzvišenom.
Na ulazu se nalaze dva čuvara. Levo je snažan, mišićav muškarac sa
orlovom glavom, dok je desno skladno građena žena sa zmijskom glavom.
Muškarac drži štit i veliki zlatni jatagan, dok žena drži veliko srebrno koplje,
dugačko više od 2 metra. Ja im prilazim, dajem znake i izgovaram ime. Oni
ništa ne konstatuju, stoga je ulazim unutra, osećajući se pomalo glupo što su
me tako iskulirali. Unutra se nalazi jedan veliki bazen u pravouganom obliku,
iz koje izbija plava svetlost. Približavam se bazenu i primećujem da je voda u
njemu crna i potpuno neprozirna. Sada prizivam ime SOAIZNT nekoliko puta,
i svaki put kako izgovorim ime, tako se voda sve više uzburkava. Posle 7
vibriranja, na površinu vode izranja velika Naga, ogromna zmija dužine veće
od 5 metara. Ja je pozdravljam znakom i ostalim višim imenima. Osećam
prijateljski odnos među nama, ona prilazi meni koji sam na obodu bazena, u
početku me je malo strah, stoga se ja udaljavam od ivice. Naga počinje
govoriti : "ne boj se, ti magu bogova, koji si dete tvoje MA, zašto bi se bojao
znanja koje je ispod tebe?". Ja prilazim, crtam heksagram i sedam na samu

69
SKAKAVAC 3

ivicu bazena. U tom momentu, ja ulazim u veliku Promenu, strah je potpuno


nestao i u mom biću se diže velika sigurnost i prijateljski odnos prema Nagi.
Ona nastavlja da mi govori : "Znaj sada da si kao izabran svojom MA, došao
u ovu sferu nošen sandalama posvećenih. Znaj da iako ti se čini da si stupio u
grad - ruševinu, to ipak nikako nije tako, već da je ovaj grad tako i napravljen.
Ovo nisu ostaci grada, jer ovo jeste onaj grad koji si ti prepoznao u svom MA.
Onoliko je srušen koliko deluje, a deluje onoliko koliko je tvoje Znanje.
Atlantida je ispod mora, što je pogrešno, jer Znanje je na ivici Bezdana, a ne
ispod njega. Znanje nije potopilo ovaj grad, jer iluzija i laž da je potopljen je
proizišla iz umova onih čija je MA posustala i ostala potopljena u Velikom
Moru. Ovaj grad je grad prolaska i NIKO se u njemu ne zadržava, stoga ćeš
videti sličnost njegovu sa Onim Piramidama. No to nije isto, mislićeš o tome i
tako ćeš svoju MA posvetiti najvišim poklonom. Prođi kroz Vode, a ti si već
jednom prošao, prolazite stalno i umirite stalno. Budi siguran uvek, kao što
jesi sada, u ovu MA - da nestaneš u molitvi. Rešićeš prvu polovinu jednačine,
drugu ostavi u Tami, i netaknutu. Čak i da je rešiš, neće li ona uvek delovati
netaknuta, bivajući skrivena u Tami?". Na te reči mi se pozdravljamo, i
opraštamo imenima, ja činim odgovarajuće znake, našta se ona povlači u
dubinu vode. Ja se vraćam nazad.

SREDA
17. III 2004.

12,24h - 12,51h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vatre.
Senior ANODOIN (Anodoin)
Stajem ispred portala na kome je urezan simbol Merkura, dajem znake i
vibriram imena. Prolazim kroz portal.
Stoga se ja pojavljujem u crnom, prostoru neprozirnom i teškom, okružuje mi
teška tama, ja lebdim sklupčan u znaku Tišine, kao da očekujem Viziju i Glas
da me pokrenu. No, dugo vremena se ništa ne dešava, niti pokreće, i ja činim
Znak i izgovaram ime. I sada u daljini one tame, ja primećujem tananu
svetlost, koja se meni približava i ja vidim da je to vrh roga srebrnog
Jednoroga koji hita ka meni nošen predivnom zvezdanom prašinom. Silinom
naleta, on svojim rogom probija moju ađnu, no ja sam miran jer znam da je to
znak Promena i pokreta ove sfere. Tim činom, sve se preobražava i čisti LVX,
beličasto prostranstvo beskraja. A ispred mene se sa nebesa spušta Žena
opasana kopljem i mačem, a na glavi joj je malena zlatna kruna sa velikim
opalom. Pozdravljam je imenima, Znakom stupnja, kao i LVX znakom, i
velikim Imenom, našta mi počinje govoriti : "Sedam je kraljevstva pod rukom
Jednom tvog Kralja, i njima vladaju Kurve, a ne Kralj. Neka eoni slave njihov
razvrat u predelu nebesa kojim upravlja onaj isti Bog koji je Mag Bogova. I
neka tvoja MA zaista bude uskraćena tog užasa, jer to nije za tvoje oči, ti
veliki duše, duše magova."

I ona ostavi po strani i mač i koplje, našta se jedna velika crvena knjiga pojavi
u njenim rukama. Zatim skinu onu zlatnu krunu i baci je pod svoje noge,
raspusti svoju crvenu kosu bujnu i otvori knjigu. "Imena onih koje ljubim se ne
nalaze u njoj, umesto toga, oni su unutar mene, kao što si i ti u ovom
vremenu sadašnjosti. One koji me ne znaju, odneće plima Velikog Mora, ali
će se nasukati u onom istom gradu u kome si se i ti nastanio. I neka te ne
brine poredak brojanja, jer sa mnom je uvek večito sada. Poljubi mi i otkriću ti
misterije moga stvaranja."

Ja na to prilazim i ljubim gospu u njena prelepa usta. Sve prekriva mrak, i


stravična tutnjava odzvanja u mojim ušima. Vreme prolazi a tutnjava se
pojačava, otvaram oči i ispred mene se ukazuje prizor Gospe u snošaju sa

70
SKAKAVAC 3

Jednorogom. Uskoro Vrhunac zahvata sve i tutnjava biva toliko jaka, da u


jednom momentu pomislim kako ću se vratiti nazad. Velikim imenom,
uspevam da se uskladim sa naglom Promenom i tada prisustvujem velikom
orgazmu koji jeste ta Tutnjava koja počinje putovati celim Kosmosom,
dodirujući sve stvari. Moja Ađna sija svetlošću i ja na kraju ništa ne vidim,
osim te svetlosti. I sada veliki rog biva utisnut u moj um, i njihov Eliksir biva
utisnut u moje Biće. Sada se pojavljuje karta "Mag" i "Blizanci", odmah posle, i
ja se povučen nekim vetrom koji hukti Ime, vraćam naglo nazad.

71
SKAKAVAC 3

FORMULE (1)
Frater Pelicanus
***
Znaj ovo :
Ime od Jednog slova je ŠT .
Od Dva je AL .
Od Tri je IAO .
Od Četiri je OIVZ .
Od Pet je AGAPE .
Od Šest je TELEMA .
Od Sedam je BABALON .
Od Osam je BAPHOMIT .
Od Devet je AIN-SOF-AUR .
Od Deset je OBODORONOM
Od Jedanaest je ABRAHADABRA .
Od Dvanaest je Ime Proroka koji je TO MEGA TERION !

***
Hebrejske reči koje se završavaju slovom " H " su uvek ženskog roda tako da poznata
Božanska imena i Emanacije time mogu biti viđena u novom svetlu :
JHVH , HoKMaH , BINaH , GeBuRaH , GeDuLaH , NeCaH , AHIH su ustvari Imena Boginje . Ustvari
najdrevniji koren , od koga recimo potiču imena Ge-burah ili Ge-dulah, je ime " GO " ( ili " GOH ")
Boginje , moglo bi se reći da u tom imenu Bog sedi na Tronu , ali sam taj Tron je ono što održava Sve,
ili se može pripisati Egipatskoj Boginji ISIS koja je Majka . Time se dolazi do poistovećenja
Tetragrammatona JHVH sa Izidom , a time i potpuno ispravno Pentagramove Formule JHŠVH sa
detetom Boginje koje je odista Solarno Božanstvo - Horus . Sve ovo sa druge strane potvrđuje Ime
AHIH kojim Boginja iskazuje sebe Mnoštvu - koje je ona sama " ja jesam " time ukazujući na odnos
Praznine koja prima u sebe Puninu , ali i opisujući sebe i kao Istinu i kao iluziju - Univerzum i Ništa .
Da , Jehova je žensko Božanstvo , a Jehešua je " dete " Šekine (ŠeKiNaH), mada bi se moglo
reći da je to dete baš zbog završnog H u imenu - Ćerka . Tako je i jedinstvo Mikrokosmosa i
Makrokosmosa kroz Formulu AHIHVH ( AHIH + IHVH ) - Ehejehova -očito ženski " aspekt" -što sve
znači da se Sjedinjenjem dolazi i do poništenja Svega , parovi nasuprotnosti postaju jedno ,time
poništavajući prethodno postaju Treće , a ono je " Ništa " - što takođe potvrđuje i jednu od najčuvanijih
Masonskih Tajni da je Univerzum " Muško " a Velovi iz kojih on nastaje i kojima se vraća , su
"žensko". Odatle proističe i zabluda da žene ne mogu biti Masoni jer one nemaju iste "principe
"egzistencije što je obmana i neznanje starog doba , sam Bog uzima i muška i ženska obličja da bi
sebe spoznao, ispoljio , Evoluirao , upotpunio sebe do siline Jednoga koji se sjedinjuje sa " Ničim
"Celo Drvo života je Bog - PHALLOS , Tri Vela Negativne Egzistencije su Boginja - KTEIS , oni su Sve
i Ništa , Jedno i Ni-Jedno .
***
Koja je Reč od četiri slova ? To je OIVZ ! A šta to znači ? Evo analize :
O - Capricornus , Ajin , predstavlja Volju , pogotovo što je Oko i Đavo .
I - Virgo , Jod je Tišina Pustinjaka ( otkriva govor Hermesa , Gospoda Device ).
V - Taurus , Vau predstavlja formulu Reprodukcije , zbog svog broja 6 , Tifaret , Sunce, 1+2+3 i od
1x2x3 : 6 je solarni Pečat Solomonov sačinjen od sjedinjenih trouglova .
Z - Gemini , Zain , je Ljubav čija karta je " Ljubavnici " a njena cela simbolika je dvojne
prirode , dualnost ( vrlinom polarizacije .) stvari kao da je naznačena u formuli
" Podeljenost radi ponovnog Ujedinjenja . "
U AIWAZ-u imamo Reč koja kombinuje četiri-u-jednom , aspekte od Tri-U-Jednom-Ni-Čega i takvo je
ime njegovo koji otvara Knjigu Zakona . On je 78 , 93 i 418 .
AMEN!

***
Pozitivna formula pentagrama je data kroz Božansko Ime ALHIM, dok je negativna u reči
NIHIL. Nad njima se izdiže reč AEThIR. Ona je njihova transcedencija i u njoj su pentagramske
misterije Imena KHABS i KHLUX.

72
SKAKAVAC 3

***
Formula ARARITA predstavlja jednu od najznačajnijih formula heksagrama u procesu
Inicijacije i ona po svom glifu koji opisuje po heksagramu daje simbol Lava koji je u zodijaku kuća
Sunca . Ova formula takođe sam heksagram svodi na Jedno . ARARITA je ime Boga :" Jedan je
Njegov Početak; Jedan je Njegova Ličnost ; Njegova Promena je Jedan ." Upotreba ovog imena i
formule treba da izjednači i poistoveti svaku ideju sa njenom suprotnošću , te tako oslobodivši se od
opsesije mišljenja o bilo kojoj od njih kao o "istinskoj " stoga i ograničavajućoj , čovek može da se
izvuče iz sfere Ruaha .
A. - Merkur . ( Stvaranje pozitivne ideje o svemu .)
R. - Mars . ( Stvaranje negacije ideja o svemu .)
A. - Saturn . ( Ideje se gube u samom metodu .)
R. - Jupiter . ( Kvintesencija ideja .)
I. - Sunce . ( Prelazak iza same kvintesencije .)
T. - Mesec . ( Ideje se ponovo pojavljuju u formi koju je odredila Volja Adepta .)
A. - Venera . ( Rastvaranje svake ideje u onu iza sebe , sve dok nestanu u vatri
Kadoša , Kvintesenciji Stvarnosti .)

***
BAFOMIThR je Osmostruka Reč čija brojna vrednost po kabali iznosi 729 , a to je 27x27 i
9x9x9 i 3x3x3x3x3x3 i u tome je skrivena Velika Misterija . Ime ovog Velikog Boga opisuje osam
Magičkih i Mističnih Moći , koje su sledeće :
B - Spoznaja ( Gnana ) .
A - Elspanzija ka Nuiti .
P - Moć uništavanja .
H - Pranajama : Levitacija .
O - Moć stvaranja .
M - Transformacije .
I - Kontrakcija ka Hadit-u .
T - Spoznaja ( Gnana ) .
Ove Moći su takođe znane i kao : ANIMA - Moć svođenja sebe na tačku , MAHIMA - Moć
poistovećenja sebe sa prostorom ( sveprisutnost ) , LAGHIMA - Moć poništavanja gravitacije ,
GARIMA - Moć povećavanja gravitacije , PRAPTI - Moć trenutnog letenja , PRAKAMJA - Moć trenutne
realizacije znanja , ISATVA - Moć stvaranja i VASITVA - Moć upravljanja i povinovanja .
Ali " zazivati Duhove " znači analizirati um , dok " upravljanje " znači rekombinovati elemente
tog uma prema Volji : SOLVE ET COAGULA !

***
Kabalistička " Bezgranična Svetlost " - "AIN-SOF-AUR" ne samo da predstavlja jedan od
"onostranih Velova " već u sebi sadrži "esenciju " samih sefirota Drveta Života . "AIN": Keter , Hokmah
i Binah ; "SOF": Hesed , Geburah i Tifaret ; "AUR" : Necah , Hod i Jesod . Moglo bi se reći da je
"Malkut " ovog "sistema" Keter samog Drveta Života . No, ovo je sve daleko od inelektualnog
tumačenja ili shvatanja Razumom , ipak može se primetiti sledeće :
0 - 00 .- (Luda) .
A. - Keter . Luda , Samotnik Duha . ( Mag ) .
I. - Hokmah . Magus , Otac Logos . ( Prvosveštenica ) .
N. - Binah . Majstor Hrama , Majka , Prvosveštenica . ( Carica ) .
S. - Hesed . Strelac , Jupiter , Slobodni Adept . Carica . ( Car - Zvezda ) .
O. - Geburah . Jarac Duha , Oko Horovo . Car - Zvezda . ( Hijerofant ) .
F. - Tifaret . Plamena Kula , Hram Duha . Hijerofant . ( Ljubavnici - Braća ) .
A. - Necah . Filozofski Vazduh , Etir . Ananda . Ljubavnici . ( Kočije ) .
U. - Hod . Uravnotežena poprimljivost Praznine . Ćit . Kočije . ( Uravnoteženje ).
R. - Jesod . Ispoljavanje Beskrajnog L.V.X.-a . Sat . Uravnoteženje .( Pustinjak ).
Keter . - Malkut ispoljavanja Velova . Sadrži u sebi Sve Sefirote . Pustinjak .
( Sreća ) . Ono što zaokružuje ceo ovaj Mistični prikaz i procese može se opisati Arkanom XI "
Strast " . Dato je dvostruko obeležje , koje je na svojstven način smaknuto za po jedan
"korak" da bi se bobila određena impresija o stanjima i mističnim procesima koji deluju ; bez
daljeg objašnjavanja .

***

73
SKAKAVAC 3

Reč OBODORONOM u sebi spaja dva Pentagrama , uspravni i obrnuti . Na jednom su pey
slova "O" , a drugi kite slova B , D , R , N i M . Pentagram "O" ima stoga brojnu vrednost 350 što daje
zbir hebrejskih slova Šin i Nun , te to na svojstven način predstavlja jedinstvo Vatre i Vode . Dok drugi
Pentagram daje zbir 296 što je zbir slova Reš , Cadi i Vau , asocirajući na Oca , Sina i Sveti Duh .
Sama ukupna brojna vrednost iznosi 646 ( 350+296 ) što je povezano sa Božanskim Imenima ALHIM,
NIHIL i AETER , koje je po pentagramu vladavina Duha nad Elementima .
OB. - potiče od "AUB" - Astralna Svetlost .
OD. - potiče od "AUD" - Sinteza 5 i 6 , Magijska Sila .
OR. - od "AUR " - Duhovna Svetlost , LVX .
ON. - od "ANI" - Svetlost sopstva , Sunca ( Ajin i Nun ) .
OM. - potiče od "AUM" - Rastapanje Svetlosti u Praznini .
***
Formula ABRAHADABRA ( kao naj jednostavnije moguće objašnjenje ) u sebi sadrži ceo
solarni sistem , gde prvo A predstavlja Sunce , a Planete se redom slede do Plutona , dok poslednje A
pripada tajanstvenoj planeti Had ili "Suncu iza Sunca " . Ova formula u sebi sjedinjuje Makrokosmos i
Mikrokosmos i stoga je značajna , ne samo kao formula ovog Aeon-a već kao Univerzalna Gnostička
Reč .

***
I.N.R.I.
Jod. Nun. Reš. Jod.
Virgo , Jakus , Moćni Otac .
Scorpio , Asi , Velika Majka .
Sol , Orus , Sveto Dete .
Iakus . Asi . Orus . IAO !

Ko je tvoj Otac ?
Iakus.
Ko je tvoja Majka ?
Natura .
Ko je tvoj Učitelj ?
Ratio .
Ko si Ti ?
IAO !
Koja je Tajna Reč ?
I.N.R.I. !
***
Heksagram , pečat Solomonov i štit Davidov , dva isprepletena Trougla - Uzdižući i Silazeći na
kome se nalazi Osam slova , koje je Veliko Ime Boga JAHBULON .
Sam čovek je Mikrokosmos , savršeno ogledalo tog Univerzuma čije ime je Bog . Ova Reč je
Hijeroglif Mikrokosmosa i u njemu su sve tajne sadržane .
U Početku beše Reč .
I Reč beše sa Bogom .
I Reč beše Bog .
ON je najtajnije i najsvetije ime Boga , čija je brojna vrednost 120 , što je umnožak prvih 5
brojeva ili zbir prvih 15 , ovih 15 je dobijeno zbirom prvih 5 .
Ovo Sunce je u središtu ostalih 6 slova : J je Virgo , Devičanski Mesec , A je Antička Luda , Drevni
Saturn , H je Aries , kuća Marsa , B je slovo Merkura , V je Hierofant , amblem Jupitera i L je Libra
kuća Venere .
Da prvo razmotrimo silazeći trougao . On je IHV , što se odnosi na Oca , Majku i Sina . U
Tarotu je Pustinak , Prorok Večnog , H je Car , a V je Hijerofant ili Veliki Sveštenik .
Sa leve strane trouglova je L.J.A.=41=Ma - Majka , dok A.I.L. znači jare ili jagnje ili jelen i zbog
zakrivljenih rogova ovih životinja znači Otac . Sa desne strane je A.H.B. - Lubav . U podnožju je
B.V.L.-" na visini " . JAH je i sveto ime boga koje se Hebreji plaše da izgovore . Ono predstavlja Oca i
Majku sjedinjene sa Mikrokosmosom koga predstavla slovo A čiji oblik ukazuje na Pentagram .
H.B.V. je u zbiru 13 i iskazuje Jedinstvo ( Achad ) i Ljubav ( Ahabh ) , dok je V.L.I. ženski rob
što ukazue na neprosvetlenu dušu .
AB je Otac , BL - Gospod , AL je Reč Logosa , Sin , LB je Srce ili Duh .
AB je Otac , BA poricanje njegove ličnosti . LA-Ne , BL- Bog , = Nema Boga .
LB je Srce , BL je Gospod , = Srce je Gospod .

74
SKAKAVAC 3

ABL u zbiru daje 33 , što je broj godina života Solomonovog Hrama i broj godina života Isusa
Hrista , 33 je broj stepenova Slobodne Masonerije . Treba zapaziti takođe da je A-1 , B-2 , L-30 , što
simbolizue tok Univerzuma , Jedinstvo, Diada , Mnoštvo i Ništa .
J je Štap , A je Pentagram , Pentakl , H je Pehar , B je Kruna , V je Mač , L je Ravnoteža , a O
i N predstavljaju Magička oružja još tajnije i važnije prirode .
ON je Sunce , Sin , Otac i Majka Sjedinjeni i čiju On prirodu kroz sebe ispolava . " O " je
PHALLOS , " N " je KTEIS . Ovime je Sve otkriveno .
" I Stub je postavljen u Praznini . "

***
Pod Hrama je simbolički predstavljen isprepletanim crnim i belim pločama što predstavlja
prožimanje tame i svetlosti L.V.X. - a i N.O.X.-a , a oni su uravnoteženi čak i u najmaterijalnijim
sferama . Osim elemenata koji čine Hram u njemu postoje i tri svetlosti ( još jedna verzija Svetog
Trostva ) .To su Sunce , Mesec i Hijerofant , oni su manifestacija trojnog principa . Hijerofant stoji
uspravno u sedištu dok se Sunce i Mesec kreću u svojim putanjama oko njega ,tim kretanjem
održavajući njegovu postojanost .

***
Egipatski Bog Tot , čiji su rimski i grčki pandani Merkur i Hermes je Bog Mudrosti koji je
načinio Ideju , Govor i Pisanje i time proglasio Božanski Zakon T.A.R.O. koji vlada Točkom - R.O.T.A.
T je Tet , slovo Lava najačeg vatrenog znaka , A je Alef , beba u vodama svoje Majke , R je Reš ,
slovo Sunca što je povezano sa Vazduhom , O je Ain , Jarac , zemljani znak .
R.O.T.A. je jedan od oblika Tetragramatona I.H.V.H. , i time može biti povezan sa principom
Svetog Trojstva . Njegov broj je 78 , koji je i broj Tarota , opisujući time 78 aspekata Univerzuma , a oni
mogu biti prikazani kao jedan zrak koji predstavlja utica " odgore " - Mezla . 78 je i broj AIWASS-a koji
je izaslanik HOOR- PAAR - KRAAT-a , on je govor Tišine i njegova je staza Daleth koje su vratnice
Mudrosti . Ta staza pripada Boginji u njenom praizvornom obliku , čija brojna vrednost je takođe 78, a
njeno mistično ime je " GOH " koje čini koren svakom imenu Boginje dato kroz Kabalu .

***
"Inicijat obavlja svoj rad u Hramu - Univerzumu , koji je ( upamti to! ) jednak s njim . Unutar tog
Hrama je nacrtan Krug na podu , da označi granicu njegovog rada . Krug je zaštićen Božanskim
Imenima čijim uticajima se otklanjaju nepriateljske misli . U Krugu stoji Oltar , čvrsto teme njegovog
rada , uporište svega . Na Oltaru su njegov Štap , Pehar , Mač i Pantakl , koji predstavljaju njegovu
Volju , Razumevanje , Razum i niže delove njegovog Bića . Takođe , na Oltaru je bočica u kojoj je Ulje
, koje okružuju Bič , Bodež i Lanac , dok iznad Oltara visi Lampa . Inicijat nosi Krunu , jednodelnu
Odoru i Lamen , te drži Knjigu Zaklinjanja i Zvono . Ulje posvećuje sve što je njime dodirnuto , to je
njegova težnja , a sve što je posvećeno je Sveto . Bič mu nanosi bol , bodež ga ranjava , lanac ga
vezuje . Pomoću vrline to troje njegova težnja ostaje čista i u stanju da posveti sve druge stvari . On
nosi Krunu da potvrdi svoju Vladavinu , svoju Božanstvenost , Odoru da simbolizuje Tišinu i Lamen da
predstavi Svoje Delo . Knjiga čarobnih izreka ili Zaklinjanja je njegov Magički izveštaj - dnevnik ,
njegova Karma . Na Istoku je Magički Plamen u kome Sve na Kraju Izgara ".

***
Kako onda išta od ovoga može da bude valjano , a ja " osoba " kojoj može da se " veruje " ?
Kako kad je uputsvo o " 25 "tako jasno :
" Tebi Faluse neka je snaga i slava . VIAOV !!! U plamenim zvezdama Ognja na četiri strane
uravnoteži Junges , Teletarhai , Sunočes i Daimonos , i to kroz moći velikana Terion-a , Nuit-e ,
Babalon-e i Hadit-a , te čak i zaranjajući u krajnju tamu Noći : Ti prizovi Velikog Boga PAN-a koji si
sam Ti , time potvrđujući da je Tebi Falusu ( Stubu postavljenom u Praznini ) snaga i slava u imenu
FIAOF !!!

***
N.O.X. = Riba ( N ) koja jede Ozirisov Falus ( X ) , " I ništa osta " ( O ) . Takođe :X je pojavni univerzum
- 10 , N je Smrt elemenata , nakon čega se otvara O : " I ništa osta", ili " Smrt iz Oka je Sreća " ... Noć
. Mogli bi se zapitati da li je moguće sprdati se sa Misterijama? ... , neznam , neki se odgovori
odćute ?

***

75
SKAKAVAC 3

Izlazak iz zemlje , prolazak kroz vodu i vazduh , put ka ognju . Duša plovi skelom , što
simbolizira put kroz strasti i demonske sile kojih se umrli mora osloboditi . Iskrcavanje i ponovno
ukrcavanje u barku Boga - Sunca Ra-a i putovanje na Istok - u svetlo i život . Scena suda i opravdanje
na njemu . Potom umrli u barci Ra-a dospeva do svetla , odnosno do zagrobnog sveta . Pred umrlim
se ređaju sve moguće Razine koje odgovaraju ovozemaljskom životu i prilikama u ovome svetu . Sledi
izbavljenje iz zamki ovog života koje simbolizira ribarska mreža : Pobeda Duha koji tek sada može da
uđe u više sfere .
Etape ulaska : Ulazak u sferu pre nastanka Svetla . Ulazak u sferu kada se pojavljuje Svetlo .
Ulazak u sferu u kojoj nestaje Svetlo . Izlaženje iz materije , oslobađanje u potpunosti od nje . Umrli
pristupa Bogu .
Slavi se pobeda kosmičke pravde , pobeda Apsoluta , pri čemu se apostrofiraju sve napred
navedene fizičke i duhovne osobine čovekove ličnosti .
Tokom ovog Puta u Egipatskoj Knjizi Mrtvih stalno se pevaju Himne i Obožavanja Sunca , jer
Sunce je ono koje putuje tim putem , sunce je čovek koji hodi ovom stazom . Jedina razlika između
masonskog shvatanja Puta i Puta kako su ga shvatali Inicijatori iz starog Egipta se tiče korišćene
simbolike . Masoni Put uglavnom objašnjavaju kroz izgradnju Kuće - Hrama Gospodnjeg u kome
obitava Sveti Duh , dok " egipćani " koriste " ribarski " simbolizam : suština je ista , ono što obitava i
što jeste Hram je ono što putuje Barkom - to je čovek - to je Sunce . Potpuno je jasno da bi se ista
priča mogla pratiti i kroz Kabalu Hebreja , kroz shvatanje Grčke , Rimske ili Keltske Mitologije , ali i bilo
koje druge svetske religije - osim onih koje već 2000 godina plasira Velika Crna Loža - ali čak i tu jer
su oni zbog svoje nemaštovitosti , nekreativnosti i neduhovnosti ustvari izobličili i napravili plagijat
Istinske Religije .
Kada je civilizacija Atlantide propala ( ne zbog božijeg prokletstva , već zbog prirodne
kataklizme ) delovi verovanja su se očuvali u isturenim centrima na drugim kontinentima . Tako su do
nas bez mnogo deformacija dospela učenja o Manjim Misterijama - priče o Izidi i Ozirisu , te bogu Ra-
u i egipatskom Panteonu Bogova koji je ustvari prenešen sa Atlantide . To je u formama simbolike bilo
preneseno čak i vanjskom štovanju " običnih " ljudi , ne samo sveštenstvu . Međutim Veće Misterije su
bile i dalje skrivane ( iz razloga koji se ovde nemogu detaljno objasniti , ali je najjednostavnije reći - da
bi se sačuvali i svet i Misterije ...) . One su odista preživele u tajnim Svetilištima Gnoze koja su
održavala sveti oganj Duha kroz sve smene i tokove Eona . Te Misterije su se odnosile na učenja o
Nuit-i , Hadit-u i Ra-Hoor-Khuit-u što je konačno razotkriveno u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis i
drugim Svetim Knjigama THELEMA-e . Tajni Majstori , čuvari sudbine čovečanstva su početkom
dvadesetog veka ponovo pokrenuli drevne Tokove da bi uzdigli čovečanstvo na sledeći stadijum
egzistencije .
***
...Ovde smo dospeli i do "konačne faze " Velikog Dela koja je data kroz sedam
početnih slova Alhemijskog gesla : "VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES
OCCULTUM LAPIDEM " - " VITRIOL " - što znači : " Posetite unutračnjost zemlje : pročišćavanjem će
te otkriti skriveni kamen " . Ovaj " tajni kamen" je i Univerzalni Lek ( njegova brojna vrednost je 726 =
6x112 = 33x22 ) koji se ponekad opisuje kao kamen , ponegde kao prah , prašak ili tinktura .On se
ponovo deli u dva oblika , zlatni i srebrni , crveni i beli ; "ali je njegova suština uvek ista , a prirodu
možemo shvatiti jedino iskustvom ."
V. - Mars . Aktivni Bog Vatre , Hijerofant i Sin Tetragrammaton-a .
I. - Saturn . Suština vremena i prostora , Stari Kralj , Uzvišeni Vladar .
T. - Jupiter . Strast Lava , Kralj na Tronu .
R. - Sunce . Sjaj LVX-a .
I. - Merkur . Glasnik Bogova , Devica .
O. - Mesec . Boginja svega materijalnog .
L. - Venera . Uravnoteženje , Boginja svega Duhovnog .
U ovome se takođe vidi da sa jednog kraja formule Mars teži svojoj dragoj , koja mu je nasuprotnost ,
Veneri ; Saturn teži Mesecu , a Jupiter Merkuru , dok je u središtu ove beskrajne Ljubavi i težnje ka
sjedinjenju Sunce , čiji je glif tačka u krugu , što je spoj Hadita i Nuite , tako da cela formula ne samo
da je formula Ra-Hoor-Khuita , već iz sjedinjenja Falusa i Kteis na svim razinama daje Proktos - koje i
jeste Univerzalni Lek , a " teško je pojmiti " upravo stoga što se nalazi na granici "materije ". Sve ovo
ne samo da je alhemijsko učenje , nego je sasvim lako prepoznatljivo i u kabalističkom učenju o
Drvetu Života , jedino što je za sve potrebno Razumevanje .
VITRIOL takođe predstavlja uravnoteženu kombinaciju triju alhemijskih principa, Sumpora ,
Žive i Soli . " Uputstvo da "posetite unutrašnjost zemlje " je ponavljanje (na jednoj višoj ravni ) prve
formule Dela , koje je neprekidna tema ovih ogleda . Značajna reč u ovoj fazi je središnja reč
"Rectificando" , ona podrazumeva pravilno vođenje nove žive supstance po stazi Istinske Volje .

76
SKAKAVAC 3

Filozofski Kamen , Univerzalni Lek , je talisman sa svestranom primenom , potpuno savitljivo i potpuno
čvrsto oruđe Istinske Volje alhemičara . On će oploditi i dovesti do manifestovanog Života Orfičko
Jaje."

***
Ovo su Reči koje je izrekao " AL - SET " :
N.O.X : Suština i Izvor Svega je Tama - ona je nepojmljiva čulima , osećanjima, niti umu.
L.V.X : Tama je u širenju ( ekspanziji ) i ona " sebe " ispoljava kao Svetlost ( koja je u širenju ) - (Konx
Om Pax - Khabs Am Pekht - Svetlost u širenju ) .
Svetlost sebe ispoljava kao ( Energiju ) Materiju - na raznim razinama , nivoima i oblicima suptilnosti .
Ne postoji ni početak ni kraj , Tama " ispoljava " Sve u kontinuitetu Beskraja ( Svetlosti ) ispunjavajući
Sve Mogućnosti kroz svaki svoj Delić (Tačku ) .

77
SKAKAVAC 3

MARCELO RAMOS MOTTA


1931e.v. - 1987.e.v.
Kaaba 93

Prlozi za istoriju Teleme II

Naši prilozi za istoriju Teleme pobudili su pažnju jednog dela čitalaca "Skakavca" i pre nego
što pređemo na novu priču. samo kratak komentar.
Namera nam je da ovim tekstovima, između ostalog, podstaknemo istraživački rad kod onih
koje ove teme zanimaju. Za to u ovom trenutku postoje dobre mogućnosti, pogotovo ako koristite
Internet, jer je objavljen veliki broj dokumenata koji se brzo povećava, a često je reč o prvorazrednim
izvorima. Oni su obično rasuti, pa je potrebno više vremena i rada da se sakupe i analiziraju, ali se uz
ovakav rad otvara i mnogo novih mogućnosti - samostalna otkrića, učešće na mejling listama,
zanimljivi kontakti...
Kao što smo rekli ranije, nije nam ideja - a i mogućnosti nisu takve - da pretendujemo na
konačne i kompletne slike i zaključke. To bi bio ogroman posao, a teško ostvarljiv. Iako je putem
Interneta pristup izvorima olakšan, neki od njih, računajući i one ključne i dalje su daleko od naših
očiju. Razmislite o jednostavnoj činjenici da su ličnosti o kojima pišemo uredno vodile dnevnike - često
su u pitanju decenije - koji su uglavnom, danas, u nečijem privatnom vlasništvu i još uvek su
neobjavljeni, a pitanje je i kada će i dali će i biti.
Postoji jedan generalni plan o ličnostima i događajima o kojima ćemo pisati u sledećim
brojevima "Skakavca". Zato su možda neki od tekstova na prvi pogled kratki i daju samo informacije
opšteg tipa. Namera nam je da se najpre upoznamo sa nekim osnovnim (po našem mišljenju)
detaljima da bi kasnija priča mogla da se prati u kontinuitetu. Tekst o Karlu Germeru, recimo, bio je
relativno sažet, ali ćemo nove pojedinosti o njemu sretati i u sledećim prilozima pa će se slika
dopunjavati i sklapati vremenom.
Ovaj rad je, zapravo, u jednom nivou skoro čisto magički. Svi značajni telemitski magičari (ima
li uopšte manje ili više značajnih? ... možda manje poznatih...) bili su takvi jer su dopustili svojoj zvezdi
da bude u centru sopstvenog sistema i da postane sjajna u zajednici zvezda. Stalno podsećanje o
tome nema cilj da procenjujemo sjaj ili veličinu neke od njih. To vodi u krajnjoj liniji fetišizaciji ili
obožavanju koje nije karakteristično za duh Teleme. Podsticanje takvog iskustva - sjaja i centriranosti -
na osnovu realizovanih procesa, sa druge strane, može biti vredan impuls Vama, na ovaj način. Tako
zajednica zvezda postaje sjajnija svakim danom. To je naš vid obožavanja i slavljenja Nuit.

I.

Marcelo Ramos Mota rodio se 27.VI 1931.e.v. u San Sebastijanu, Rio de Žaneiro, u Brazilu.
Njegovo interesovanje za Stazu počelo je kada je imao 11 godina. Tada je pročitao roman "Zanoni"
Ser Edvarda B.Litona (poznatog, bez sumnje, kao inicijata londonske Zlatne Zore) i odlučio da i sam
postane jedan od misterioznih adepata Rozenkrojcerskog Reda. Traganje je nastavio čitajući knjige sa
sličnom tematikom i ako je suditi po njegovim rečima, rano je izoštrio kritički duh. Naučio je da
prepoznaje koje su od njih prazna priča ili ne vešta mistifikacija, a koje su dela istinskih autoriteta.

Detinjstvo i rana mladost nose pečat stalne borbe da se otrgne od uticaja izuzetno
dominantne majke. Njenom uticaju on je posvetio dosta razmišljanja u pisanim radovima i u
korespodenciji i razgovorima sa nekolicinom iskusnih hermetista na početku svog razvoja. Uticaj je bio
vrlo snažan na svim planovima i Mota je njime dugo bio kruto usmeravan, a naročito su mu ometeni i
neuspeli bili kontakti sa suprotnim polom. Oslobodio ga se tek posle nekoliko godina intenzivnog rada
na sebi i napuštanja Brazila. Posle detaljnih analiza u ovakvom uticaju prepoznao je određeni karmički
odnos i pravu magičku vezu koja je morala da bude kontrolisana zbog sopstvenog razvoja.

Tek što je napunio 17 godina, 19.VII 1948.e.v. Mota se inicirao u magičko bratstvo pod
imenom Fraternitatis Rosicruciana Antiqua. Ovo bratstvo osnovao je Arnold Krum-Heler i vodio ga do
smrti, koja je usledila nekoliko godina kasnije. Mota je čitao njegove knjige i smatrao ga je pravim
znalcem. Koliko se može zaključiti, on je u ovom bratstvu bio naučen trezvenom shvatanju hermetike.
Do tada je o ovoj oblasti znao uglavnom iz literature i glava mu je, sasvim razumljivo, bila u oblacima.

78
SKAKAVAC 3

Sada je počeo da shvata da sa druge strane noge čvrsto treba da stoje na zemlji. Inicijacija, izvedena
na fizičkom planu, izneverila je njegova očekivanja - nije bilo mističnih iskustava, okultnih fenomena i
sličnih manifestacija. Kada je o tome razgovarao sa dr. Dival Ernan de Paulom, Komanderom reda u
Brazilu, on mu je savetovao strpljenje i rad kao ključeve do istinske inicijacije.

Prvi period rada posle stupanja u Bratstvo Mota je provodio u intenzivnom analiziranju i
usavršavanju, a to je uključivalo i dalju borbu protiv majčine dominacije. Ona je snažno bila protiv
njegovog iniciranja i pokušavala da i dalje konroliše sve aktivnosti. Po sopstvenom priznanju, zbog
ovakvog pritiska seksualni život mu je uglavnom bio sveden na masturbaciju. Osim uobičajenog
osećanja osujećenosti, u novim okolnostima primećivao je da zbog toga dolazi do nepoželjnih
strujanja u auri što mu je otežavalo ritualni rad u Loži. Vremenom je postajao sve nezadovoljniji
ljudima koji su bili članovi bratstva, čak i onima koji su bili na funkcijama i dugogodišnji bratstvenici.
Posle novih konsultacija sa Komanderom, odlučio je da u navršenoj 21.godini napusti Brazil.

Putovanja su jedno vreme bila intenzivna i vodila su ga preko Evrope u S.A.D. i nazad u
Brazil. Izašavši iz lokalnog okruženja, koje je obično okrenuto sebi, i problemima unutar sopstvenih (i
najčešće uskih) granica, saznao je mnogo novina. Arnold Krum-Heler je nedavno umro, a upravu nad
Redom poverio je sinu Parsifalu; neposredno pred smrt inicirao je ujedinjenje rozenkrojcerskih grupa u
Brazilu i S.A.D. i njihovih evropskih ogranaka. Mota je pokušao da se sretne sa Parsifal Krum-
Helerom, ali je morao da sačeka njegov povratak sa studijskog putovanja kroz Egipat. Do tada je
proputovao Portugaliju, Francusku i Španiju. U Evropi je prvi put našao knjige o Alisteru Krouliju. Taj
prvi susret je zapravo bio prepoznavanje, jer su po njegovim rečima Kroulijeve fotografije sve vreme
bile u prostorijama rozenkrojcerske lože u Rio de Žaneiru, ali on nije znao o kome se radi. Šta je bilo
po sredi objasnio mu je Parsifal Krum-Heler prilikom susreta. Njegov otac, Arnold, osnovao je
rozenkrojcersko bratstvo kao VIII° O.T.O. i postojale su unutrašnje veze bratstva i Struje 93. Za Motu
su ovi detalji bili otkriće i on je shvatio da ova struja oličava inicijacijski tok tajnih majstora za kojima je
od početka tragao. Sam Parsifal ga je uputio na Karla Germera, kojeg je poštovao kao istinskog
Majstora i posle prvih kontakata u proleće 1953.e.v. Mota je potpisao zavet Iskušenika u A.'.A.'..

Sledeće, 1954.e.v. on se na kratko vratio do Brazila gde je odmah počeo da radi na


prevodima Kroulijevih dela na portugalski. Iako je otpočeo sa intenzivnim radom u A.'.A.'., i prihvatio
Zakon Teleme, on nije još neko vreme prekinuo kontakte sa Rozenkrojcerima. I nekoliko sledećih
godina učestvovao je u događajima, koji su po njegovom mišljenju dramatično potresli rozenkrojcerski
milje duž obeju Amerika. Konačno upućen u prave misterije, po sopstvenom uverenju, izvršio je
nekoliko poseta i inspekcija istaknutim Rozenkrojcerima, neke od njih demaskirao kao crne magičare,
a nekima od njih predočio sopstvene slabosti i nesposobnost za ozbiljan rad i rezultate. Moglo bi se
reći da je, verovatno zbog mladosti i uzavrelosti, ovim događajima davao ton i značaj koji oni nisu
stvarno imali. O tome svedoče pisma Karla Germera kojeg je redovno izveštavao o svemu. Na
uzbudljive opise okultnih iskustavai izvesnih mračnih crta nekih starijih rozenkrojcera, Germer je
pokroviteljski i pomirljivo odgovarao u stilu - da, ovo je baš bila dobra lekcija za tebe, a sad da vidimo
šta stvarno dalje ima da se radi...

Odnos sa Germerom se inače razvijao preko svih očekivanja i Mota se trudio da bude
potpuno otvoren i obavesti ga o svojim nedoumicama i nedaćama najintimnijeg tipa. Nedavno je
objavljeno jedno poduže pismo iz 1954.e.v. u kojem on piše svom Superioru o seksualnim
eksperimentima i problemima iz najranijeg životnog doba, ne zaobilazeći ni najbolnije detalje tipa
"strašno sam patio tokom puberteta jer mi je penis kratak i mali..." Ovo pismo je podiglo priličnu
prašinu i izazvalo talase različitog raspoloženja, pri čemu je bilo mnogo smeha naročito s gornjim
navodima u vezi. Što se mene tiče, pismo je neobično značajno jer može da podstakne na
razmišljanja druge vrste - imamo li koga, sa kim smo tako otvoreni o svemu, čak, i da li uopšte o nekim
detaljima možemo da raspravljamo sami sa sobom?

II.
Kretanje kroz Telemu i Magiku postajalo je sve intenzivnije od sredine pedesetih godina iako
još uvek Iskušenik A.'.A.'., Mota je bio 1956.e.v. pozvan od strane Germera u Barstou, Kalifornija i
tokom tromesečnog boravka bio je iniciran direktno u IX O.T.O. Radilo se o istom mehanizmu kao u
vreme Kroulijevog života - pogodan kandidat je prepoznat kao takav i nije se insistiralo na rigoroznom
prolasku kroz hijerarhiju prethodnih stepenova. Interesantno je da i Mota, po sopstvenom tvrđenju, nije
bio zainteresovan za rad u O.T.O., naročito kada je u pitanju socijalni aspekt delovanja. Kasnija
angažovanja u tom smeru - pitanje sukcesije posle Germerove smrti i sl. - on je prvenstveno

79
SKAKAVAC 3

objašnjavao osećanjem odgovornosti prema svom Superioru i njegovim funkcijama, a ne ličnom


ambicijom.

Tokom 1957.e.v. Mota se sreo sa nekolicinom starih članova ranije lože Agape u Kalifirniji. Od
početka januara upoznavao se sa Gredi mek Martijem, Filis Sekler, Helen Parsons Smit, Džejn Volf,
Rej i Mildred Barlingam, Luis Kalingom i drugima. Iste godine se oženio. Sa suprugom je izrodio dvoje
dece, ali praktično od početka braka imao je posebno zakupljen stan u kome je provodio mnogo
vremena i gde je mogao da se na miru posveti Radu.

Njegov napredak kroz A.'A.'. pod Karlom Germerom može dobro da se prati. Dokumentovano
je da je 1961.e.v. dostigao rang Neofita, a 1962.e.v. rang Zelatora.Početak šezdesetih je period
intenzivnih napora i traženja i jedne epizode koja nije baš najbolje opisana u sažetim Motinim
biografijama koje se mogu pronaći u organizacijama njegovih naslednika. U pismu Karlu Germeru od
17.XII 1961.e.v. on kaže doslovno: " U vezi s tvojim mišljenjem o Marselu Ramosu Moti. Lično, on je,
sa dozvolom tajnih šefova, 666 i Aivasa, inkarnirana Zver, Sveštenik prinčeva, Poglavar A.'.A.'. i tvoj
Superior". Dalji sadržaj pisma se odnosi na izvesne prethodne događaje kojima je Mota testirao svog
Superiora i nekim situacijama... etalji razvoja ove priče nisu sasvim poznati - ali germer je neposredno
pred smrt poslao pismo (12.X.1962.e.v.) u kome se, posle svega, ovlaš osvrće na ovakve izjave i sa
blagim prekorom jednostavno kaže Moti da ne dozvoli egu da ga ponovo zavede takvim putem. U
proleće 2'.IV iste godine Germer je dao dozvolu da Mota vodi Ložu O.T.O. sa prva tri stepena, jer je
ocenio da je došlo do pojačanog rada na tom polju. Mota, kao što smo rekli, nije imao previše
aspiracija za rad u ovom redu. On je u više navrata govorio da je za inicijaciju usmeren u A.'.A.'., a za
socijalni rad planirao je da probudi Red Telemita (O.'.T.'.). Germer mu se ni ovde nije striktno protivio,
govoreći mu o O.T.O. i O.'.T.'. kao o dva nezavisna, posebna rada i toka i ostavljajući mogućnost da se
angažuje u oba.

Prema nekim izvorima, Germer je neposredno pred smrt rekao Moti da je spreman da
preuzme rang 8=3 A.'.A.'.. Kao što je poznato, ovaj rang podrazumeva preuzimanje zaveta bezdana i
to je moguće uraditi u bilo kom trenutku razvoja, mada se takav korak ne preporučuje. Moguće poučen
prethodnim iskustvima, Mota se ovog puta nije zaleteo i postignuće razreda Majstora Hrama proglasio
je 1967.e.v. (za one koji istražuju samostalno i čitaju dokumente, Motina magička imena bila su: u redu
G.'.D.'. - ADJUVO; u redu R.'.C.'. fr.F; i u redu S.'.S.'. - EVER) kada je ispunio sve prethodno
propisane radove.

Iz ovog perioda je još jedan detalj koji je kasnije imao dalekosežno dejstvo. Pismom od
30.X.1962.e.v. udovica Karla Germera, Saša, obaveštava Motu o smrti muža, kaže kako je preminuo
na njenim rukama, a Motu odredio kao svog naslednika, po poslednjoj želji ("You are the follower.
Please take it from me, as he died in my arms and it was his last wish"). Na osnovu ovog pisma, uz još
dva u tom smislu, Mota je gradio svoje formalno pravo na mesto spoljašnjeg vođe O.T.O. Kako je ovo
pitanje sukcesije pitanje za sebe, pozabavićemo se time nekom drugom prilikom. Mota je, da još
jednom naglasimo, po sopstvenim rečima za ovo mesto bio zainteresovan osećajući dužnost prema
pokojnom Superioru - a pošto je druge moguće kandidate za ovo mesto proglasio neadekvatnim i
nekvalifikovanim po svim osnovama.

Aktivnosti ovog tipa, pa i druge javne aktivnosti, međutim, u Brazilu su zamrle 1964.e.v. kada
je izvršen vojni udar. Mota je nekoliko godina bio okrenut sopstvenom radu, a izdržavao se na razne
načine - jedno vreme pišući scenarija za TV serije (pedesetih godina na Lojola Univerzitetu u S.A.D.
diplomirao je engleski jezik). U kasnim šezdesetim radio je sa malim brojem studenata, čiji rad će
postati vidljiv u narednom periodu.

Povratak u javnost usledio je 1975.e.v. tada je kod Samuela Vajzera Mota štampao
Komentare na AL, koje je smatrao prvim delom petog toma Ekvinoksa. Posle desetogodišnje izolacije,
tokom koje je često bio podvrgavan prismotri tajnih obaveštajnih službi, novi nastup bio je siguran i
prožet poverenjem u sopstvenu misiju. Pojačana izdavačka aktivnost učinila ga je konačno poznatim i
dovela u centar dinamičnih zbivanja. Početkom osamdesetih vratio se u S.A.D. gde je pred kraj života
vodio sudski spor sa Gredi mek Martijem oko prava na korišćenje imena i lamena O.T.O. što je bio
faktički spor oko sukcesije vođstva O.T.O. i kao što je poznato taj spor je izgubio. Umro je od srčanog
udara 26.avgusta 1987.e.v. u apartmanu u Rio de Žaneiru, gde se vratio godinu dana ranije. Njegovo
telo spaljeno je u Petropolisu, nedaleko od Rija.

80
SKAKAVAC 3

III.
Sada ćemo pogledati kakav je i koliki uticaj Marcela Ramosa Mote u telemitskom svetu.

Njegovo pisano delo je prilično obimno. Nastavio je sa štampanjem Ekvinoksa, smatrajući da


na to ima pravo kao 8=3 A.'.A.'. (mada su mu neki drugi visoki inicijati A.'.A.'. osporavali to pravo). Kroz
prvu polovinu osamdesetih štampao je i drugi deo petog toma Ekvinoksa koji sadrži novo izdanje Liber
LVX sa Kroulijevim i Motinim komentarima; zatim tzv. Kineski Ekvinoks u kome su Ji Đing (preveden i
objavljen na našem jeziku), Tao Te Đing i nekoliko drugih tekstova. Pokrenuo je i nova izdanja
Oriflame-a, koje je smatrao šestim tomom, a štampao prva četiri broja. Tu su Joga i Magika (Knjiga IV)
sa komentarima, obimni radovi o seksualnoj magici, poznati esej "Pismo brazilskom masonu"... Svi
radovi su bogato opremljeni njegovim komentarima i mnogi od njih upućuju na temeljno poznavanje i
razumevanje materije.

Još je interesantniji uticaj kojeg je Mota ostavio preko svojih studenata u A.'.A.'.. Svi oni su još
uvek živi, a neki vrlo aktivni, tako da bi o njima trebalo mnogo govoriti, pa ih jednostavno ne možemo
zaobići.

Neposredno pred smrt, Mota je odredio troje naslednika po pitanju O.T.O., a to su bili Danijel
Ben Ston, Klaudija Kanuto de Menzes i Vilijam Barden. Od njih je danas najaktivniji V.Barden koji u
Australiji vodi "Fondaciju Parsifal XI°" (to je magičko ime Mote kao vođe O.T.O.).

U S.A.D. je prisutan Rej Ils, koji vodi magički red H.O.O.R. - Sveti Red Ra Hoor Khuita. Red je
zvanično osnovan 1992.e.v. i do danas beleži dobar razvoj širom sveta. Neki njegovi hramovi
funkcionisali su i kod nas, a postoje i neki novi pokreti u tom smeru, koliko je poznato. Iako Rej Ils
svojim poslednjim aktivnostima delimično izaziva nedoumice, reklo bi se da je reč o sposobnom
magičaru koji je obično uravnotežen, energičan i vrlo komunikativan.

Drugi Motin student u S.A.D. koji je danas na čelu S.O.T.O. je David Berson. Meni lično je on
krajnje interesantan. Njegovi stavovi su potpuno ekstremni, on bespoštedno (a čini se često i bez
razloga) kritikuje sve aktuelne ličnosti na telemitskoj sceni. Njegovi tekstovi su krajnje angažovani i
oštri, sa nekim idejama je teško složiti se, ali će vas sigurno naterati na razmišljanje i na stalno
preispitivanje, ako im pristupite otvoreno.

Jedan od najranijih Motinih studenata u A.'.A.'., Euklides Lacerda de Almeida, takođe je


veoma zanimljiva ličnost. Od 1974.e.v. on je IX° O.T.O. pod Motom, a od 1989.e.v. takođe je i IX°
Tifonijanskog O.T.O. Keneta Granta. Danas vodi sopstvenu organizaciju Telemitski Red Vitezova
Templara. animljivo je da je on stariji brat ("senior brother") u A.'.A.'. mnogim visokim stepenovima tzv.
"kalifatskog" O.T.O., čiji je sam vrh prve korake u A.'.A.'. načinio u Motinoj liniji.

Mota je šezdesetih i sedamdesetih godinapokrenuo više telemitskih grupakoje danas nisu


aktivne. Interesantno je da je on 1979.e.v. u Brazilu registrovao i zaštitio upotrebu imena i lamena
O.T.O. kako se znamenita presuda američkog suda iz 1985.e.v. ipak odnosi samo na teritoriju S.A.D.
ovo može biti više od puke zanimljivosti.

Možda Vam je poznato da Mota i Izrael Regardi nisu baš bili u dobrim odnosima, a ipak je
Regardi pojedine zainteresovane studente upućivao na inicijacije u Motinu liniju A.'.A.'. ...

IV.
Čudan je i moćan bio život i rad Marsela Ramosa Mote. Iako je odavno proslavio Veću
Svetkovinu, očigledno je na različite načine još uvek prisutan i uticajan u svetu. Tako, procenite sami...
to može biti izazov, kao što samo pominjanje njegovog imena izaziva podozrenje i podizanje garda
(ovo znam iz iskustva). To međutim predstavlja odličnu priliku da skinemo dresove i etikete i da se
postavimo u poziciju direktnog odnosa što uvek predstavlja vrednost po sebi. Druga poteškoća je
nepostojanje često prizivane istorijske distance. Ona se po definiciji ostvaruje kada se okončaju svi
odnosni procesi, a videli smo da su oni još uvek vrlo živi, mada posrednim putem. Kako god bilo, ovaj
rad može biti svrhovit. Sigurno je da daje rezultate na ličnom planu, a to je na kraju krajeva svrhabilo
kog rada.

81
SKAKAVAC 3

TAROT KLIFOTA
frater P.'.O.'.V.'.

Tarot klifota je izuzetan sistem simbolizma kojim inicijat može istraživati manje karte i Dvorske
Ključeve kako se javljaju u klifotskim kraljevstvima , Velike Arkane su predstavljene u Liber CCXXI vel
Asar in Amenti (Tuneli Seta ) .
Osnovne elementalne atribucije su sledeće , stvarne astrološke i Hebrejske korespondencije
ključeva ostaju iste kao i na dnevnoj strani , samo što je naglašena suprotnost .

VATRA nasuprot : Gravit .Oružje je VEO , vladar je TIRANIN .


VODA nasuprot : Rict . Oružje je Staklena KUGLA, vladar je ČAROBNICA.
VAZDUH nasuprot : Stog . Oružje je SPUŽVA , Vladar je BLESAN .
ZEMLJA nasuprot : Shly . Oružje je KUP PESKA , vladar je VAMPIR .
Duh nasuprot : Vaky , Crni Plamen , vladar je TRZAVAC.

Sledeća tabela opisuje četrdeset manjih i šesnaest Dvorskih Karata prema Klifotskom Tarotu
koji je dizajnirala Soror Nema , one mogu biti korištene kao vodilja u istraživanju tokova “Svemira B” i
podležu ličnom istraživanju i potvrdi .

AS Velova...........................................Proždiruća sila Crne Rupe ; Povlačenje sve energije i


zračenja .

2 Velova .............................................Potčinjenost .
3 Velova..............................................Porok .
4 Velova............................................. Zanemarivanje .
5 Velova..............................................Kukavičluk .
6 Velova..............................................Poraz .
7 Velova..............................................Izdaja .
8 Velova..............................................Lenjost .
9 Velova..............................................Slabost .
10 Velova............................................Poniženje .

AS Spužvi..........................................Zarobljenost u Mnogo-ćelijskom Prostoru.

2 Spužvi............................................... Neslaganje .
3 Spužvi...............................................Zluradost .
4 Spužvi...............................................Rat .
5 Spužvi...............................................Ograničavanje .
6 Spužvi...............................................Sujeverje .
7 Spužvi...............................................Dezintegracija .
8 Spužvi................................................Nepovezanost .
9 Spužvi................................................Opsesija .
10 Spužvi...............................................Konfuzija .

AS Kugli................................................Krutost i nesposobnost mešanja polja sile .

2 Kugli...................................................Mržnja .
3 Kugli...................................................Nedostatak .
4 Kugli...................................................Škrtost .
5 Kugli...................................................Odbacivanje .
6 Kugli...................................................Gadjenje .
7 Kugli...................................................Krutost .
8 Kugli...................................................Ravnodušnost .
9 Kugli...................................................Jad .
10 Kugli.................................................Izolacija .

82
SKAKAVAC 3

AS Peska..............................................Suština ne sigurnosti i ne stabilnosti .

2 Peska................................................. Stagnacija.
3 Peska................................................. Zapuštenost.
4 Peska................................................. Inpotencija.
5 Peska................................................. Ranjivost.
6 Peska................................................. Neuspeh.
7 Peska.................................................. Očaj.
8 Peska................................................. Sumanutost.
9 Peska................................................. Gubitak.
10 Peska................................................Siromaštvo .

Tiranin Velova : Dželat sa Kokuljicom, sa sekirom, jaši na pužu .


Ćarobnica Velova : Lice skriveno isprepletenom kosom , muči mačku .
Blesan Velova : Kartu je nacrtala Hijena , lice skriva sombrero .
Vampir Velova : Lice skriveno velom za glavu , imitira masku andjela .

Tiranin Kugli : Naoružan i nosi velik štit , jaše Triceraptosa .


Čarobnica Kugli : Zatvorena u staklenom dvoru , vrata zaključana i zagradjena .
Blesan Kugli : Zapušenih usta i vezan , kartu nacrtao lešinar .
Vampir Kugli : Nepristupačan na visokoj kuli od leda .

Tiranin Sundjera : Naoružan okovima i lancima , jaši pauka .


Čarobnica Sundjera : Okružena ćupovima sa malim životinjama .
Blesan Sundjera : Kartu iscrtali demoni , tučkovi potpuno kaljavi .
Vampir Sundjera : Jede iz korpe pune ljudskih srca .

Tiranin Peska : Penje se na kostur konja koji se raspada , naoružan bičem .


Čarobnica Peska : Uništava vrt .
Blesan Peska : Iscrtala dodo ptica , karta se raspada .
Vampir Peska : Delomično dematerijalizovan sukubus .

Boje treba birati koristeći spektralni točak odabirajući nasuprotne boje korespodentne " dnevnoj
strani" . Na primer Zelena za Gravitaciju , Narandžasta za Rigidnost , Ljubičasta za ( Stog ) , Crvena
za ( Shly ) , ( Vaky) je uglavnom sivo braon .
Sve boje mogu biti zamućene svojom nasuprotnošću .

Jedini način da se ove karte stvarno razumeju je kroz lično istraživanje tokova i sila uključenih u
korišćenje Klifotskog Tarota .

KLIFOTI SEFIROTA I STAZA


- DRVO NOĆI -

Keter-Sahasrara-Kruna
Obličje: Vizija zvezdanog sunđera: Zvezdane Kale kao kiša padaju dole iz trans-plutonskih dimenzija.
Vizija Velikih Starih “ljudi koji dolaze sa druge strane mora” međuzvezdanog prostora; Mu, Moa.
Moć: trans-dimenzionalna, međuzvezdana putovanja kroz vreme.

Bina/Hokma-Ađna-Čelo
Obličje: Oko koje gleda ka unutra, “svojim desnim okom stvori jedan Univerzum”.
Vizija refleksije Meseca nad mirnom, mračnom vodom; uljana duga ponad vode.
Moć: da se uđe u Vreme Sna, napuštanje tela po volji.

Daat-Višuda-Šivin čvor- …. Piramida


Obličje: Krilate zmije kao Androgin-Ginander
Vizija lavirinta, ulazak u “Univerzum B” kroz Setove Tunele.

83
SKAKAVAC 3

Moć: …; menjanja obličja, Šamana, kosmičke transmutacije primarne ćelije; znanje prošlosti-
sadašnjosti-budućnosti kao postojanja u Sad.

Tifaret-Anahata-Srce
Obličje: Crna Zmija koja proždire pomračeno sunce; raskršća.
Vizija Praznine bez Ega između Svetova “jer nema boga gde sam ja”.
Moć: neviljivost; ulaženje u tuđe telo.

Veo Paroketa-Višnuov Čvor-Dijafragma-Manipura


Obličje: Crna rupa, materija koja kolabira sama u sebe “jer moja leva ruka je uništila jedan Univerzum,
I ništa osta”. Mračan kišni oblak.
Vizija Lutalice bespuća.
Moć: govor u tišini; glad; žbun.

Jesod-Svadistana-Pupak
Obličje: Prvotna kaša kako se kreće I krčka.
Vizija močvare, voda iluzije; … pehar ispunjen vinom.
Moć: fascinacije I očaravanja, imaginacija pokrenuta žudnjom, stvaranje vlastitog Univerzuma.

Bramin Čvor-Centar-ČI
Obličje: Mreža, …
Vizija povezanih čvorova beskrajno korodirajućeg svetla.
Moć: bubanj, kao čuvar I stvoritelj vremena.

Malkut-Muladara-Kue
Obličje: Nuit, Srebrna kiša, seksualne Kale se slivaju iz tela Suvasini.
Vizija Plesa seksa-rođenja-smrti-bljeska; štap sa lobanjom na vrhu – prazan um.
Moć: tantrička razmena energije, destilacija transformiranog eliksira; uzdižuća Kundalini uz kičmu u
pljusku zvezda.

(Citat iz Liber DCCCXIII vel ARARITA sub figura DLXX )

II:0: Zatim videh ove stvari izopačene i zle , i one behu ništa kao što si i Ti ništa.
II:1: Videh dve glave bliznakinje koje se stalno bore jedna protiv druge , tako da je svaka njihova
pomisao zbrka . Videh Tebe u njima.
II:2: Videh one koji zatamnjuju Mudrost , poput crnih majmuna koji krešte podle gluposti.
II:3: Videh proždrljive majke pakla , koje su pojele svoju decu - O , vi bez Razumevanja! Videh Tebe u
njima.
II:4: Videh nemilosrdne i nedostojanstvene , koji poput harpija kidaju svoju smrdljivu hranu . Videh
Tebe u njima.
II:5: Videh one što plamte , divove poput vulkana u svom besu rigaju crni izbljuvak vatre i dima . Videh
Tebe u njima.
II:6: Videh bedne , svadljive , sebične - ličili su na ljude , O Gospode , baš su ličili na ljude. Videh Tebe
u njima.
II:7: Videh gavranove smrti , koji su leteli promuklo kričući nad zeml;jom posutom lešinama . Videh
Tebe u njima.
II:8: Videh Lažljive duhove poput žaba na zemlji , i na vodi , i na nepouzdanom metalu koji nagriza sve
stvari i ne traje. Videh Tebe u njima.
II:9: Videh bestidne , Ljude -bikove svezane u bezdanu raspadanja , kojisu grizli jezike jedan drugome
od bola . Videh Tebe u njima.
II:10: Videh ženu . O Bože moj , ugledah njen lik , ko neki ljupki oblik koji prikriva crnog majmuna ,
ko neku figuru koja svojim rukama odvlači male ljudske prilike dole u Pakao . Videh je od glave do
pupka kao ženu , od pupka do stopala kao muškarca .
Videh Tebe u njoj . "

(Napomena : Pored opisa Klifotske " Tamne " strane , ovde se može videti da izložena filozofija
podrazumeva da su i te tamne stvari slika Boga koji se po Volji ukazuje aspirantu i da te stvari nisu
protivne Bogu . Ove slike se mogu usporediti i sa Tibetanskim prikazima šest Loka . itd.)

84
SKAKAVAC 3

DELOVI IZ 777
Kolona VIII : Redovi Klifota .

Nazivi Klifota , uopšteno govoreći , upućuju na poročnu karakteristiku Sfere ili druge ideje kojoj su
pripisani . Tako se Taumiel odnose na Keter , pošto je njihova karakteristika da poseduju dve
suprotstavljene glave , te tako poreknu jedinstvo Ketera. Takođe , Golahab su džinovski poput
vulkana , koji simbolišu energiju i vatru , i njihovu sklonost pojavljivanju u vidu tiranije i besciljnog
razaranja . Slično Klifoti Venere su ptice lešinarke , kao suprotstavljene golubu , vrapcu , itd.
Transliteracija i značenje Jevrejskih imena Redova Klifota je sledeća :

0 : KVEMETIEL . Gomila Bogova .


00 : BELIA"AL . Bezvrednost .
000 : A"ATIEL . Neizvesnost .
1. TAUMIEL . Blizanci Boga .
2. GHAGIEL . Oni koji ometaju .
3. SATARIEL . Oni koji skrivaju .
4. GHA"AGŠEBLAH . Onaj koji lomi .
5. GHOLAHAB . Plameni , koji pale .
6. TAGIRON . Parničenje , svađalice .
7. GA"ARAB ZAREK . Gavran koji ometa pažnju .
8. SAMAEL . Koji lažno optužuju , varalice .
9. GAMALIEL . Bestidni magarac , opsceni .
10. LILIT . Žena noći .
11.............................................
12.............................................
13.............................................
14.............................................
15. BA" AIRIRON . Čopor .
16. ADIMIRON . Krvavi .
17. CALALIMIRON .Zvečeći .
18. ŠIHIRIRON . Crni .
19. ŠALEHBIRON . Razbuktali .
20. CAFIRIRON . Škripeći .
21...............................................
22. A"ABIRIRON . Glineni .
23...............................................
24. NEHEŠTIRON .Bezobrazni .
25. NEHEŠIRON . Zmijoliki .
26. DAGDAGIRON . Riboliki .
27...............................................
28. BAHIMIRON . Zverski .
29. NAŠIMIRON . Zloćudne žene .
30.................................................
31.................................................
31.................................................

85
SKAKAVAC 3

Kolona LXVIII : DEMONSKI KRALJEVI .


11.ORIENS .
23 . ARITON .
31.PAIMON .
32.AMAIMON .

( Napomena : Za sedam nižih Sefirota se mogu pripisati i Vojvode i Kraljevi Edona . Vidi
takođe i Deset okova u Budizmu : Aruparaga , Vikikika , Ruparaga , Silabata paramesa , Patiga ,
Udakha , Mano , Sakja-dit , Kama i Aviga. Vidi Imena Paklova i prevode imena , Sedam Arapskih
paklova i njihove stanovnike . Vidi deset nesreća Egipta : Smrt prvorođenog , Skakavci , Tama , Grad i
Vatra , Čirevi , Kuga , Muve , Vaške , Žabe i Voda koja se pretvara u Krv . Vidi Imena Demona iz
Goetie po ascendentu , kadentu i sukcedentu . Vidi tipične bolesti i poremećaje .)

Kolona CVIII : Neki Klifotski Prinčevi :

1.SATANA i MOLOH .
2.smal
3.ašt znvnim
4.LUCIFUGE .
5. aštrvt
6.BELFEGOR .
7.ašmdai
8.ADRAMELEK .
9.i10.lilit i gomh .

Nepotpunost i preopširnost dugujemo ne koncentrisanoj prirodi Klifota .


Tri Zla oblika pre Samaela su : qmtial , blial i otial . Taumiel se takođe nazivao i Keretiel .Beth Elohim
daje deset sasvim drugačijug Klifota ( za 10 Sefirota ) . Red 15 :U sredini Zodijačkih Klifota su Samael
i Asmodej ,u jugo-istočnom uglu , Čovek, Zmija , Starija Lilit , žena Samaela . U severo-zapadnom
uglu Vo , Magarac , Agerat , ćerka Mahalata . U severo-zapadnom uglu , Škorpija i Ariton , Bezimeni i
Komh . U jugo-zapadnom uglu Lav i Konj , Mlada Lilit , žena Asmodeja .
Po nekim tumačenjima skrivena Sefira DAATh predstavlja Kapiju za ulazak na Tamnu stranu
Drveta Života , kao što je i "poznato" da je njen vladar " Veliki Đavo" HORONZON , vidi
korespodencije za DAATh i 10. Etir u Liber 418 .

TAROT SENKI I SETOVI TUNELI

ASAR! KO MI STEŽE GRLO?


KO ME SPUTAVA DOLE?
KO MI PROBADA SRCE?
JA NISAM VREDAN DA PROĐEM KROZ OVAJ PILON DVORANE
MAAT!

STRAH OD TAME I OD SMRTI


STRAH OD VODE I OD OGNJA
STRAH OD PUKOTINE I OD LANCA
OD SAMRTNOG DAHA I PAKLENOM MAMCA.

STRAH OD NJEGA, STRAŠNOGA DEMONA


KOJI NA PRAMCU ISPRAZNOSTI STOJI
SA SVOJIM ZMAJEM STRAHA KRAJ NJEGOVIH SKUTA
DA UBIJA HODOČASNIKA PUTA.

TAKO JA PROLAZIM SNAŽAN I OPREZAN


NAPREDUJEM POSTOJANO I SNALAŽLJIVO
PO PRAVOM PUTU, INAČE BI ZAMKE STRAHA
DOISTA BILE BESKONAČNE.

86
SKAKAVAC 3

Tarot Senki predstavlja niz energija, emocija, misli i instikata o tzv. Tamnoj strani Drveta
Života. On predstavlja mrežu ćelija snova podsvesnog uma. Mora se shvatiti da u tome nema ničega
"satanističkog", zlog ili sličnog kao takvog, već pre da je to tamno Drvo "ženska" strana
svetlog-"muškog" lica drveta. Ovo drži ravnotežu u potpunosti, pravo jedinstvo. Svaka karta je ulaz u
neispoljeno područje tamne strane psihe i bića. U "običnom" tarotu karte predstavljaju svetove ego-
svesnosti, dok tarot Senki priziva drugu stranu što nas suočava sa nasuprotnostima u nama samima i
u celom univerzumu. Obično se smatra da je ulaz na ovu tamnu stranu u regijama Daata, koji je na
poseban način povezan sa cerebelumom, malim mozgom, u čijim funkcijama treba tražiti dalja
značenja energija senki. Sve ovo nepoznato egu i običnoj svesti deluje bizarno, primitivno, sirovo,
surovo i užasavajuće, ali to su samo slike iluzija onog nepoznatog i neprihvaćenog etičkim i moralnim
konvencijama koje ograničavaju ego i svest samo za jednu stranu Drveta. Istinsko Jedinstvo
predstavlja prosvetljujuće sjedinjenje ovih dvaju polarnosti Svetlog i Tamnog u najširem mogućem
spektru poimanja.
Tarot senki je zasnovan na jednoj od Svetih Knjiga Teleme, koja je sastavljena iz tri dela:
"Liber Arcannorum tou Atu tou Tahuti quas Vidit Asar in Amenti sub Figura CCXXXI et Liber
Carcerorum tou Qliphoth cum suis geniis Adduntur sigilla en nomina corum" koja se sastoji iz seta od
dve table sa simbolima merukurovskih likova duhova Tarot arkana-staza na Drvetu Života i simbola
tamnica klifota pripisanih takođe svakom Atu-u. Uz to je dat i tekst (koji i ide uz tekstove ovog špila) za
svaku od staza.
Ono što je bitno i na šta ukazuje ovaj Tarot je da puni potencijali svake staze mogu biti
aktivirani i svesno korišćeni ako se u potpunosti svesno asimiluju i svetle i tamne energije svake staze.
Nije dovoljno pozvati duha arkane i koristiti njegovu moć. Suočavanjem sa atavizmima i skrivenim
osobinama svake staze se dolazi do potpunog uvida uvida i mogućnosti, pa i sposobnosti da se na
određenoj stazi bude Gospodar, a ne Rob ili slučajni prolaznik.
Stoga svaka slika ovog Tarota senki daje i sigil klifota i sigil duha Arkane uz obličja koja nose u
sebi pečate i utiske suočavanja i buđenja, a s tim i previranja u procesima na svakoj stazi Drveta
Života.
Otključavanjem tamnica klifota se suočavamo sa sirovim i moćnim energijama, ali uz saznanje
da su one u potpunosti deo nas, te da ih našom Duhovnom i Božanskom suštinom možemo destilisati
u čisto znanje, Razumevanje i Mudrost sfera, koje nije užasavajuće prokletstvo Bogova niti demona,
već univerzalno ustrojstvo koga smo nekad samo delimično svesni.
Direktno iskustvo i transcedencija svih polarnosti nas uzdiže na Naj Viši Tron sa koga i iz
naših usta može biti izrečena Vrhovna Reč, Božansko Ime, kojim se potvrđuje savršenstvo Čoveka i
Univerzuma.

GOVORI ČAROBNE REČI ZA ANIJA


NEKA ON CVETA U MESTU VAGANJA SRDACA
GDE SE U MOČVARI MRTVIH, GDE ZMIJA IZVIRE
KROKODILI HRANE TELESINAMA IZGUBLJENIH.
JER IAKO ĆU SE SJEDINITI SA ZEMLJOM
JA SAM U NAJ UNUTARNJIJEM SVETIŠTU NEBA
TI NEĆEŠ DOPUSTITI DA UMREM
A MOJ KHU KOJI IZBIJA KROKODILIMA ZUBE
BIĆE MOĆAN U NEBU UVEK I ZAUVEK.

ZAISTA!
ALI JA SAM BUDALA I DRHTAVAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM LAŽOV I UŠAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TAKO NESTALAN DA PREZIREM UZDE
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NEČASAN, BLUDAN I JALOV
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM GRUB I GLUP KAO VO
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TUP I GLUP KAO MAGARAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NEPOUZDAN. OKRUTAN I SULUD
JA SAM POD SENOM KRILA!

87
SKAKAVAC 3

JA SAM BUDALA, LAKOUMAN I TAŠT


JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLABIĆ I KUKAVICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESKIČMENJAK
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BUVA, VAŠKA I PICAJZLA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM ŽDERONJA I NALOKANA PIJANICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SATIR I SODOMIT
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NESTALAN I SEBIČAN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PREDMET PODSMEHA I TAŠTINE
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NASILNIK I STRAŠLJIVAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLEP I KASTRIRAN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESNA VATRA GNEVA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM MRAČNJAK I MIZERIJA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM HULJA I LUTALICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PROSTAK I PODLAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM IZDAJICA - UMIREM IZDAJNIČKOM SMRĆU!
JA SAM POD SENOM KRILA!

88
SKAKAVAC 3

Alef . Aou-iao-uoa --- Atu 0 Luda - Amfrodias

"A, srce IAO, boravi u ekstazi na tajnom


mestu gromova. Između Asara i Asi on boravi u
radosti.'

Zjapeća usta koja su poput uterusa odakle izlazi


glas. Koncentracija je poremećena, ljudska svest
je vetrom oduvana, ostaje nesvesno. Svastika
stvara, usta proždiru. Usta daju dah, svastika ga
menja. Zarobljavanje i oslobađanje.
Iracionalno osnaženo do ekstrema rezultira u
savršenoj slobodi, sa sposobnošću da se poima
čista suština I da se svesnost šiti u spoljašnje
realnosti.

Bet . Beotaoooabitom--- Atu 1 Mag - Baračiel

"Munje se pojačaše i Gospod Tahuti se


pojavi. Glas dođe iz Tišine. Tada je jedan otrčao i
vratio se.'

Prenosi energiju od Ketera ka Saturnu kroz


formulu dualnosti. Ovde su Tajne Kale Anti-
svetlosti obrnutog toka. Mračni rugajući Magov
majmun iznosi skrivena znanja. Ljudi stvaraju svet
tako što ga poimaju, ali svaki broj je beskonačan.
Merkurovski duhovi stvaraju, kreiraju, dok klifoti
razbijaju. Lik se ceri, ali simboli dostojanstva duha
stoje. Klifot je tečan, smuljan, duh je čist i jasan.
Psihonaut voljno manipuliše svešću i psihom
pomoću bioaktivnih i drugih načina, da bi video
onkraj vela koji razdvaja svetove.

89
SKAKAVAC 3

Gimel . Gitwnosapfwllois--- . Atu 2 Sveštenica -


Gargofias

"Sada se Nuit zaogrnula velom, da bi


mogla otvoriti vrata njene sestre.'

Mač je žena, dva oka su ovariji ženskog ciklusa.


Žablji oblici obitavaoca Vodenog sveta, amfibijski
atavizmi koji kroz cerebelum donose stanja svesti
drugih dimenzija. Pustinja skrivenih stvari i sfera,
tama iza svetlosti sunca. Svaka sefira je svet za
sebe sa svim mogućim permutacijama. Ona je
naduvana od nalivenosti astralnim agensom, u
ravnoteži, ali tupava, duh štiti svoje jasne tokove,
precizno kanališe Svetlost u sebe i iz sebe.
Obličjem generiše moć zadnjeg dela mozga koji je
odsanjao Svet u stvarnost, kao umetnica stvara
svoje vlastite realnosti.

Dalet . Denastartarwt--- Atu 3 Carica - Dagdagiel

"Devica Boga je ustoličena na ostrigi; ona


je kao biser i traži Sedamdeset za njeno Četiri. U
njenom srcu je Hadit, nevidljivi sjaj.'

Božija devica je krunisana ponad ostrige. Ovo je


obrnuto slovo dalet, poput vešala sa kojih visi
trougao, koji je obrnuta piramida Ponora čiji je vrh
u Praznini. Ovo je otkačena i raskalašna Venera.
Ona se Bogu podaje i sjedinjeni oni su
razumevanje. Kroz retroverziju čula postiže
inspiraciju, pijanstvo čula, sposobnost da vidi svet
obojen raznolikim svetlostima. Duh tamnice
donosi opsenu stida, kajanja, i poniženosti što je
suprotstavljeno ravnotežom energija začetka i
razvoja.

90
SKAKAVAC 3

Hei . Hoo-oorwist--- Atu 4 Zvezda - Hemetehterit

"Sada se podiže ra-Hoor-Khuit i vlast je


ustanovljena u Plamenoj Zvezdi.'

Lik iznad krsta sa istim kracima poput silazećeg


trougla preko kojih se pružaju zmije. Dvostruki
tokovi akvarijusa, spiralno padanje unazad.
Duhovi ovih sigila nisu koncepti ili arhetipovi
direktno iza svake Arkane, jer oni su preveliki.
Astrologija, zvezdane Kale Nu-e padaju ponad
životne mreže, otvaraju ljudsku svesnost za
saznavanje galaktičkog životnog talasa. Zvezdane
kale iznenađuju duha tamnice, on je čvrst, mračan
i neumoljiv, ali sjaj zvezde probuđene ljubavlju ga
razgaljuje. Celibat je ropstvo, ljubav je probuđena
svesnost.

Vau . Vuaretza --- Atu 5 Hijerofant - Uriens

"I Plamena Zvezda se uzdiže, donoseći


blagoslov univerzumu.'

Sedmoruka figura, što je drvo života ispod ponora.


Krvava napuštena uništena mesta. Ime Anđela se
čuje, neželjeno najželjenije. Daje konkretno
znanje za Rad. Mag je Merkur, Hijerofant je So,
Samotnik je Sumpor. Mag daje suštinu Rada,
samotnik to prenosi, Hijerofant utvrđuje. Nevino
poverenje u vlastiti Put, sa poniznom otvorenošću
za božansku inspiraciju predstavlja ključ samo-
potvrđivanja, samo-inicijacije i unutarnje snage.
Bezglavi nosi maske uma, koji je dvojstvo, no
bezglavi je nerođeni koji je snagom svoje svetlosti
za života pobedio univerzum. To je falusom
zapečaćeno jevanjđelje Piramide.

91
SKAKAVAC 3

Zain . Zoowasar--- Atu 6 Braća - Zamradiel

"Ispod krilatog Erosa evo mladića, koji


uživa i u jednom i u drugom. On je Asar između
Asi i Nefti; on izlazi iz vela.

Luna probijena strelom ka Keteru, u atmosferi


Daata. Dvostruki spiralni ritmovi Ljubavnika,
androgina i ginandera koji poduzimaju inicijaciju
Ponora. Eros i Psiha ne samo da su ljubavni par,
lepotica i zver, već i sama želja za sjedinjenjem su
oni... radi ljubavi. On stopljen sa njom jeste Eros.
Mračni ritmovi bubnjeva rastvaraju granice ličnog
ega, šire svesnost u sjedinjenje sa Daemon-om i
otvaraju moć predskazivačkog glasa.

Het .Kajoa-abrahadabra-cadaxviii--- Atu 7 Kočije -


Kharakit

"On se vozi na kočijama večnosti; belo i


crno su upregnuti u njegova kola. Zato on
odražava Ludu i sedmostruki veo je ponovo
navučen.

Pognuta mumija nad kojom je kamilolika kreatura.


Ofidijanske zmije gmižu oko joni, Pehara sa
otrovom eona, od koga nastaju vampiri uvek željni
ženske krvi. Užas i strahovi prevazilaze se
kočijašenjem. Klifot zarobljava, duh oslobađa,
tako je na svakoj stazi. Postoji moć da se uzme
šta god neko želi i hoće bez kajanja da će
zaustaviti život, energiju i kreativnost, da bi mogao
izvesti Veliko Delo. Smrt i odvajanje duše od tela
su opsena dvojnosti, Zvezda sija jasno i ognjeno.

92
SKAKAVAC 3

Tet . Taloster-a-dekerval--- Atu 11 Žudnja -


Temfiot

"Izađe i majka zemlja sa njenim lavom,


upravo Sekhet, dama Asina.'

Prejak uticaj pohote lava-zmije čiji je oblik četiri


vesike od zmijskih oblika koji tvore glavu zveri.
Mračne strasti i seksualne vrućine čija radijacija
uništava granice ega i morala. Svi duhovi ustvari
predstavljaju niže refleksije apstraktnih principa.
Ljudi u sebi imaju životinjsko. Bludnica jaše zver,
no zver je sama za sebe ako ne misli na nju, to je
užas razuma. sa njom on je generator Zvezdane
energije. Postajući jedno sa našim instinktima i
strastima mi sami postajemo Put, centralna
suština našeg vlastitog kreativnog delanja, sa
snagom za stvaranje, blagoiljanje I izlečenje.

Yod . Iehuvahastanotatan--- Atu 9 Pustinjak -


Jamatu

"I Sveštenik se prekri velom, da se njegov


sjaj ne obesveti, da se njegova reč ne izgubi u
mnoštvu.'

Tajni simbol Set-a, čiji obrnuti krst predstavlja


silazak u Amenti, podzemni svet. Ovaj duh
predstavlja sve ljude koji su delili svoju svetlost u
svetu tame. U magli se baklja teže vidi nego na
čistini, gde se svetlost jasno opaža. Šamansko
putovanje u podzemni svet preduzet za vlastito i
planetarno izlečenje i regeneraciju donosi
otvorenu svesnost o celini uma, duha i materije.
Doktrina slepo sleđena je tupavost, dogma je
ropstvo, akt ropstva je tupavost slepila u tami.

93
SKAKAVAC 3

Kaph . Kerugunaviel--- Atu 10 Sreća - Kurgasiaks

"Sada Otac svega izađe kao moćni točak;


Sfinga i psoglavi bog i Tifon vezani su za njegov
obod.'

Krunisana-rogata sfera sa krstom. Točak


nemilosrdno melje i gazi sve u promeni vremena i
prostora, u kretanju energija. Gospod energija
života postaje gospa energija smrti. Čini da stvari
zauzimaju svoja odgovarajuća mesta, u
odgovarajuće vreme. Ali neke stvari, sve, se mogu
ubrzati magikom, ona ubrzava procese. Sfinga je
stvoritelj, kinocefalus je održavatelj, Tifon je
uništitelj, što je dobra sreća. Obuzet radošću zbog
obrtanja Točka u neznanoj šemi našeg DNK u
svetom kontinuitetu ljudskih generacija daje
suštinu. Postoji opsena da točak vlada nad tri
principa, odista, krug i tačka samo uživaju u
njihovim preplitanjima, red je jasnoća, parovi se
obrću u trojstvu. Deset je sreća na Putu.

Lamed . Lusanaherandraton--- Atu 8 Usklađenje -


Lafkursiaks

"Takođe i dama Maat sa njenim perom i


mačem ostade da sudi pravedno. Jer Sudbina je
već bila ustanovljena.'

Terazije su poremećene dejstvom napadnog


demona koji se inati mašući mačem. Boginja se
vraća i smenjuje vladavinu Boga. Bog izgara ona
poplavljuje. Sve teži uravnoteženju. Postoje mali,
srednji i veliki tasovi vage, ratovi i godišnja doba
su primeri.
Balansiranje na oštrici brijača ne-kontrole između
zaborava i bljeska, dovodi život ponovo u
ravnotežu tako što ga pušta i dozvoljava kreativni
haos. Delima se ne sudi, samo uzroku u duši, ona
je ophrvana tegovima vremena, no, dvorana
suđaja je i dalje prazna, a srce je na tasu Zvezde
uravnoteženo sa perom. Ljubav je među njima.

94
SKAKAVAC 3

Mem . Malai--- Atu 12 Obešeni Čovek -


Malkunofat

"Zatim se sveti pojavio u velikoj vodi


Severa; kao zlatna zora se on pojavio, donoseći
blagoslov palom univerzumu.'

Zmaj dubokih i mračnih voda. Tri glave koje su


vladale Atlantidom sada su potopljene, čiju Tajnu
su čuvale žene. Njihovu kapiju ka dimenzijama
Drevnih se i dalje čuvaju čvorovima čakri i u
skrivenim tunelima. Mi svi dolazimo iz voda. Ceo
život je u patnji, sve više se pati kada se više zna.
Ovaj duh odnosi patnju, mada naizgled u početku
može izgledati gore, ali to je put izlečenja. Moć
leži u potpunoj predaji duše u mističnom
sjedinjenju sa Prazninom stapajući se sa Majkom
u vodenim dubinama kolektivnog nesvesnog.
Voda u tamnicama buđavi, kopni, otrovana je, ali u
slobodnom toku čisti sebe sobom.

Nun . Nadimraphoroiozotalai--- Atu 13 Smrt -


Niantiel

"I Asar je bio skriven u Amentiju; a


Gospodari Vremena kosili su iznad njega srpom
smrti.'

Pod uticajem zgrčenog Škorpiona kraj kazana u


kojem kipti lava. Magla donosi kugu i pošasti.
Strah od smrti raskida duše maskama iluzije.
Kanibalizam (jedenje tela i pijenje krvi 'boga'),
nekrofilija i astralni zombiji posednuti mračnim
crnim čarobnjacima. Traži odstojanje, ali uklanja
prepreke. Da bi se nešto novo dogodilo staro
mora biti uklonjeno. da bi neko postao nova
ličnost, stara ličnost mora biti poništena. Kao što
Eros izvlačI život iz Tanatosa u stapanju sa
mračnim Plutonskim energijama nalazi se
transformacija, regeneracija, energija, seksualna
moć, egzaltacija, radost, prosvetljenje. Nakon 120
godina grobnica je otvorena, Svetlost izbija, jer
smrt nije Gospodar već merilo ciklusa.

95
SKAKAVAC 3

Samek . Salatlala-amrodnatoist--- Atu 14


Umetnost - Saksaksalim

"I jedan moćni anđeo se pojavio kao


žena, izlivajući bočice nesreće na vatru,
osvetljavajući čisti potok sa njenom buktinjom
prokletstva. I nepravda beše veoma velika.'

Rogata senka koja vreba podstiče lučenje 16


svetih Kala. Seksualni akt je vrhovni kreativni akt
čovečanstva. Ona donosi pročišćenje poput strele,
kad neko zna šta tačka, prut i pera predstavljaju.
Postajući jedno sa svim osećajnim, individualnost
je poništena, Svest izbija kroz paranosmalno
poimanje, kroz sjedinjenje nasuprotnosti eliksir se
destiliše. U žrtvovanju nema posvećenja, pad je u
neznanju božanstvenosti. Red i harmonija
probuđenih čakri čine dugu svetlosti koja je samo
odraz jednog zraka Zvezde.

Oin . Oaoaaaoooa-ist--- Atu 15 Vrag - Ononin

"Tada se Gospod Kem podigao, On koji je


sveti među najvišima i uspravi svoj krunisani štap
da iskupi univerzum.

Opčinjavajuća Skerletna Žena koja hrli Setovim


tunelima, čije oko blista u Noći, uništavajući tugu i
očaj, donoseći izvesnost i sigurnost. Oko nje plešu
veštice u lunarnom kretanju. U obožavanju prirode
i svih njenih obličja, radosna svetkovina i
životinjska nevinost, u požudnom plesu duha
obučenog u oblik ležI sposobnost materijalizacije
želje. On pomaže u poimanju Rada. Robovanje
kopulaciji je truljenje, uživanje i svetkovanje ljubavi
je Istina.

96
SKAKAVAC 3

Phe . Puratmetai-anemetai--- Atu 16 rat -


Parfaksitas

"On udari kule leleka; on ih razbi na


komade u vatri svog besa, tako da samo on uteče
iz njihovih ruševina.

Preuzima astralne životinjske forme putem auto-


erotskog egzaltiranja energija. Uništava spoljnje
iluzije o Velikoj Kuli-kući Boga, osnažujući i
osvešćujući Žensku stranu iznutra. Prekida veze
pomirljive realnosti, povezuje psihu i somu,
usuđuje se da kanališe seksualne i agresivne
energije u službu Volje. Njegovi zraci prodiru u
četiri elementa i četiri čula oseta koja su: znati,
shvatiti, osećati i želeti promenu. Utvrđena kula je
ograničenje, kretanje energija je život u Svesnosti
probuđenih energija života.

Cadi . Xantasteransh-ist--- Atu 17 Car - Cuflifu

"Preobražena, sveta devica se pojavi kao


fluidna vatra, praveći grom od svoje lepote.'

Sveta devica se transformisana kroz oganj


pojavljuje u grmljavini. Fokus velike Spirale čiji je
vrh u Crnoj rupi iza zvezde Sirius. Ova rupa
usisava zvezdano seme spirale. Zahteva strast i
odvažnost, neplašeći se ni ljudi ni bogova, da bi
uspostavio život izvan tradicionalno muško-
ženskih uloga, u poništavanju kulturne nepravde.
Pomaže u komandovanju i upravljanju, u moći,
dominaciji i autoritetu. Vladar je usamljen dok ne
služi svima i svemu. Kretanje je rasipanje dok ne
teži sjedinjenju u harmoniji.

97
SKAKAVAC 3

Qof . Qanidnayx-ipamai--- Atu 18 Mesec - Kulielfi

"Svojim je basmama prizivala Skarabeja,


Gospoda Kef-Ra, tako da su vode bile razdvojene
i iluzija kula uništena.'

Pod uticajem tamnog meseca i žaboglave-


boginje. Obličja se promaljaju u izmaglici zavodeći
um da stvara slike snova. Suvoća se kida iznutra i
puca pod naletima talasa radijacije astralnih
tokova koji poput crva previru po dnu i površini
crno-uljane vode. Iluzija je da neko nema
ambicije, treba samo to shvatiti. Tokom snova sve
je moguće, posmatranjem vlastitog dlana
osvetljenog mesečinom dolazi se do fantastične
refleksije senke bića. U središtu su odrazi
elemenata, pored su odrazi planeta i zodijaka, ali
to su samo odrazi, u najdubljoj tami obitava naj
svetliji lik.

Reš . Ra-a-gioselahladnaimawa-ist--- Atu 19


Sunce - Raflifu

"Tada se pojavi sunce bez oblaka i usta


Asi behu na ustima Asara.'

Tifonov trozubac sa simbolima bogova sa obe


strane. Nad kojima je crno sunce u rukama
zagriženog meseca. Ovo je sunce Amente. Oziris
bog mrtvih. Donosi dobre stvari u životu, može da
preuzme bilo koji oblik. daje znanje i potpomaže u
dosezanju sreće, pogotovo kroz talismane.
PratećI Niti-Niti ne zakriven maskama ega biće
iskusi ekstazu i dolazi do samo spoznaje kao
Ratnik na putu srca.

98
SKAKAVAC 3

Šin . Shabnaks-odobor--- . Atu 20 Eon - Šalicu

"Zatim Piramida bi izgrađena da bi


Inicijacija mogla biti potpuna.'

Trostruka formula prelaska Ambisa i pojavljivanje


četvorostrukog Šina doba-koje-dolazi. Vatreni jaz
između svetova i doba vremena. Paklena furuna
koja prži i uništava sve, i sva bića i postojanje.
Potpomaže iniciranju i duhovnom uzdizanju.
Prolaskom kroz vatre transformacije raskida
umišljene stavove i sve obavezujuće definicije
Bića, spaljuje grubo, oslobađa duh. Polarnosti
izgaraju u plamenu želje, plamen njihove energije
je uravnotežen u središtu krikom Sokola.

Tau . Thath"th"thith"stthuth-thist--- Atu 21


Univerzum - Tantifaksat

"I u srcu Sfinge plesao je Gospod Adonai,


u Njegovim vencima od ruža i bisera
razveseljavajući mnoštvo; da, razveseljavajući
mnoštvo.'

Prizemljenje skrivenih htonskih ćelija. Drvo je celo


rastočeno u Tami ništavila, drveća večnosti, kosa
Nuite, je crno drveće anti-potencijala neispoljene
materije i energije. Materijalizuje u toku naniže,
dematerijalizuje u toku naviše. Od Velikog iz Noći
Vremena dolazi Drvo Tame, jezik, ustrojstvo,
vreme, čime se Zvezdani tok prizemljuje cvetajući
u hiljadolatičnu Sahasraru. Neznano kako, odakle,
čime, zašto, Ono dade život živim bićima. Ona su
sva razapeta na krstu svoga kretanja, svoje
sudbine života u materiji. Taj život je kolanje
energija ka ispunjenju ciklusa, ka utapanju u
beskraj kruga.

99
SKAKAVAC 3

KULA, ĐAVO, EON i SUNCE


fr. Colegia

SREDA 2.
IV 2003.

KULA

22,25 - 23,10h Prolazak kroz Atu : “Kula”.


ISKUSTVO : “Krećem se prema kapiji Kule. Osećam toplinu; isijavaju crvena i
narandžasta boja. Prolazim kroz kapiju i pojavljujem se na vulkanskom ostrvu,
iznad mene primećujem mnoštvo galebova. Miriše na sumpor, zemlja se puši.
Pojavljuje se vizija plavičastog oka iz koga se spušta zrak svetlosti i ja stajem
pod taj zrak. Identifikujem ga sa svemirskim objektom, ali i sa Bogom.
Ukazuje mi se vizija arkane “Strast”, ali na kojoj Babalon drži baklju umesto
pehara. Pojavljuje se Hidra i vizija kule pre nego što je srušena. Unutar nje je
neka staza i trava posvuda okolo. Tu je i bunar. Na proplanku rastu ljubičice a
iz bunara se oseća vlaga i hladnoća. Dan je i ima malo oblaka. Bunar je
presušio. Sada ljubičice počinju da venu. Sve postaje crno, ugljenisano, oštro.
Pojavljuju se dva viteza - muškarac i žena. Ona drži skimitar ukrašen
ametistom, a on barjak na kome je krst. Sunce prži i kapija se zatvara.
Zastava počinje da gori. Polako sve gori i počinje da se topi. Gledam u jedan
veliki toranj koji je opasan sa četiri manja sa strane. Na vrhovima tih manjih
tornjeva su simboli planeta - Jupiter, Saturn, Mesec i Sunce. Sunce obasjava
4 kule i iz centra svega toga izrasta ljubičica. Smanjujem se i ulazim u
pupoljak. Tu je obilje polenovog praha. U središtu dominira zlatna boja. Polen
izgleda kao Jod, slovo Pustinjaka. Ukazuje mi se Harpokrat, daleko u daljini
su Kule, kao na Atu XVIII. Pojavljujem se u unutrašnjosti dvora, gde zatičem
mnoštvo raskošno odevenih dvorjana. Prepuštaju se hrani i piću. U blizini
žonglira dvorska luda. Ispadaju mu lopte sa kojima žonglira. Harfisti odjednom
pucaju žice. Bes se širi dvoranom. Staklo na prozorima puca. Na stolu je
pergamement na kojem je nacrtan sigil Strelca. U dvoranu ulazi mnoštvo
zečeva i oni uništavaju sve što vide; zatim oni nestaju, a okolo ostaje pustoš.
Pa ipak, ostaje jedan zec, poput onoga koji je vodio Alisu. Ima trubu, portiklu i
crveni plašt. On trubi. Proveravam ga znakom pentagrama. On je vodič.
Osećam se kao Alisa. Sve izgleda nelogično. Zec me dovodi do jedne pećine.
U njoj zatičem Odiseja i ovce. Odisej mi govori da je i njega tu doveo zec.
Osećam radoznalost. Odisej mi saopštava da na ovom mestu živi Kiklop. On
ima samo jedno oko i stoga ograničen vid. Odisej mi daje krunu u obliku
polumeseca. Ja polećem visoko uvis do tavanice. Tada u pećinu ulazi Kiklop
ubijajući ovce i Odiseja. Nakon toga, on seda u asanu. Ne vidi me, jer sam
iznad njega. On se pretvara u kip. Ja se spuštam dole i uzimam mu oko, koje
je sada postalo dragulj. Oko se pretvara u žir, žir u jaje, jaje u Harpokrata.
Rešenje je da se ne suočavam sa problemom, već da budem u Tišini. Sada
sam okružen mrakom i zvezdama. Osećam bliskost sa tišinom i prazninom.
Ona omogućava da zvezde sijaju i zrače postojano. Zvezde postaju LVX. Kao
da je sve jedna zvezda. Sve je jedno, šuplje. Vizija plavičaste vode - kristalno
čiste. Pijem tu vodu i osećam se preporođeno. Zatim vidim belog goluba koji
nosi cvet. Taj cvet pada na Kulu. Sve se razmnožava, sve je prekriveno
biljem. Oko sa karte je čas oko, a čas Sunce. Ja se pojavljujem u Egiptu.
Osećam vrelinu peska i podnevnog Sunca. Sve se raspada. Sunce svuda prži
i sve se pretvara u pesak. Ceo univerzum je jedna pustinja. Oko peska se
nalazi beskonačan okean. Sve deluje bez života. U središtu vizije je astralni
hram u obliku crne kocke. Ulaz je urađen kao portal. Ulazim. Unutra je sveže i
prijatno, napolju se vide zvezde iako je dan. Unutra je sve od crnog mermera.
Ispred mene je oltar od dvostruke kocke, na kome su postavljena elementalna
oružja. Preko puta je presto. Na oltaru je divan srebrni pehar ispunjen vodom

100
SKAKAVAC 3

koji nikada nije prazan. Sada prilazim portalu. Na sebi imam ljubičastu odoru.
U portalu se ogleda Univerzum. Uskačem u njega i propadam sve brže ka
Zemlji. Sada se nalazim na visini atmosfere, i vidim jedan eterični zrak kako
povezuje zemlju i astralni hram. Ulazim u svoju kuću. Stičem uvid - ključna
reč je “bujanje” i ima veze sa mojim Neofitskim mottom. To je plodnost i
bujanje. Osećam sebe kao mišićavog ratnika, koji nikada ne zna kada treba
ići u rat, stoga mora biti uvek spreman i u kondiciji. Jasno osećam svoje
fizičko telo. “Ja volim svoje fizičko telo”. Čujem glas koji mi govori “čvrsto
kraljevstvo je temelj svakog rata”, a zatim ženski glas uzvraća “budi jak,
ratniče”. Pojavljuje se vizija kraljice pehara i šestice diskova. Naposletku vidim
i Atu XVI (Kula). Znam da treba Raditi na mom fizičkom telu. Kao nagradu
dobijam bisernu ogrlicu. Ona ima 11 bisera.

Kratak komentar : Akcija nije agresija. Kiklopovo oko kao Šivino. Njegovim otvaranjem se uništava
kula. Tvrđava kao telo. Rad na telu. Asana. Smrtnost tela kao otvaranje Šivinog oka.

SREDA
28. V 2003.

DJAVO

0,15 - 0,37h Prolazak kroz Atu : “ĐAVO”.


ISKUSTVO : “Nalazim se ispod ogromnog zvona, negde u Rusiji, na vrhu
neke pravoslavne crkve. Sve je zaleđeno, beživotno. Zvono me je potpuno
poklopilo. Ja imam ulogu klatna, kao Obešeni Čovek. Neko dole povlači
kanap. Uže puca i ja padam dole. Pojavljujem se u pustinji. Ispred mene je
nacrtan crveni trougao sa svećama u uglovima, i malim Đavolom u sredini. Ja
mu ubacujem biljke i životinje, nudim mu sve moguće žrtve, a Đavo me
kameno gleda. To je najobičniji mrtvi kip i vidim da sam sve to radio uzalud.
Sada se pojavljujem na obali mora. Ulazim u Posejdonov hram i vidim mrtve,
beživotne statue raznih božanstava. Pitam se kako je neko mogao da
obožava mrtvu stvar i u njoj da vidi beskonačno. Pojavljuje se vizija šestara
koji se vrti u krug. Kako povećava prečnik, tako čini spiralu. Sve mi se vrti i ja
padam u san. Kada se budim, vidim da sam vezan za žrtveni oltar. Iznad
mene je judejski sveštenik. Ljudi koji su tu prisutni žele moju smrt. Pored je
kip boga kome ću biti žrtvovan. Sada se sa nebesa spušta Pegaz i svi padaju
u strah. Starac - sveštenik me oslobađa. Odlećem na gore na pegazovim
leđima. Mi letimo kroz noć. Osećam seksualnu uzbuđenost prema Pegazu.
Spuštamo se, ja silazim sa Pegaza i vidim kapiju postavljenu bez ikakavog
smisla. Preko kapije je živica - kapija je gotičkog stila. Jedina svetlost je
svetlost Pegaza. Shvatam da sam na Atlantidi. Oko mene je mnoštvo ostrva,
na kojima su oltari gde su se Atlantiđani ubijali. Pojavljuje se boginja Atena
koja mi nudi zlatnu jabuku. Govori mu da moram odabrati kojoj ću boginji dati
jabuku. U meni kulminira seksualno uzbuđenje prema celom Univerzumu.
Imam izbor od tri boginje koje su prelepe i gole. Ne znam kojoj ću dati jabuku.
Sada sam počinjem jesti jabuku. Učinio sam greh i otrov se munjevito širi
mojim telom. Tri sveštenice me siluju, razvratno. Atena potom probada moj
stomak kopljem, a potom me siluju i boginje. Sveštenice ubijaju pegaza.
Jedva puzeći dolazim do njega. Zapravo, oboje smo još živi. Grlim ga i sve se
preplavljuje krvlju - ja sam bio poslednji čist Atlantiđanin. Odjednom se
pojavljuje ogromna kteis koja krvari, odbacuje životnu energiju iz sebe, zarad
drugog života. Taj crveni univerzum menstrualne krvi se zgrušava i postaje
živa. Živa postaje srebrnkastija i na kraju se pretvara u spremu. Ta sperma
čini da se moj um uzbuđuje na bilo koju stvar. Šta god da se desi, to me
seksualno uzbudi. To je prenos života. Pomoću mreže od sperme dovlačim
zvezde do sebe, potom je bacam i stvaram mlečni put time. Vidim sliku sata
koji otkucava. Kako teče vreme, tako teče i menstrualna krv. Sperma pada

101
SKAKAVAC 3

preko sata i on se lepi. Strast je slična, kao prema Svetom Anđelu Čuvaru.
Sperma udara i prolazi kroz prizmu iz koje izlaze 7 zraka, iz kojih se rađaju 7
glava zveri koju jaše Babalon. Ceo univerzum je u jednoj velikoj orgiji.
Završavam viziju.”

Kratak komentar : Uzbuđenost i entuzijazam za sve stvari je ono što je priroda Đavolovog Uma.
Osnaženi entuzijazam. Nema biranja između boginja. One se uzimaju odjednom. Zapravo, jedini
Istinski impuls bića jeste Zaljubljenost, koju Ruah transformiše u mnoge osećaje, misli i stanja.
Zapravo se radi o jednoj jedinoj stvari i mnogim stanjima koja to veštački podražavaju.

ČETVRTAK 12.
VI 2003.

EON

23,49h - 0,06h Prolazak kroz Atu : “EON”.


ISKUSTVO : “Pojavljujem se u četvrtastoj sobi sa četiri prozora - po jedan na
svakom zidu, nalazim se u nekoj kuli, u najvišoj prostoriji. Svuda oko kule se
prostire more. Na zidovima su alhemičarske knjige i labaratorijski pribor a u
središtu se nalazi jedno postolje na kome stoji dijamant. Kroz svaki prozor se
vidi Sunce u drugačijem aspektu koje baca zrake na dijamant. Prostorija ima
otvor na podu, dole se nalaze stražari. Na sebi nosim ljubičastu magičku
odoru. Želim da ukradem taj dijamant, razgledam sobu i čekam da se stražari
opuste. Dotle, čitam razne knjige sa čudnim nacrtima. Posmatram dijamant i
nakon par trenutaka, uzimam ga odlučno. Oglašava se uzbuna. Dole se čuje
komešanje, ljudi su u panici. Blokiram ulaz u podu postavljajući sto. Uzimam
još stvari iz sobe i nabacujem ih preko stola. Vrata su zatrpana. U klopci sam.
Svuda oko kule je more, a ova soba je na ogromnoj visini, bez drugog izlaza.
Stavljam dijamant u torbicu, posebno pripremljenu za tu svrhu. Uočavam
jednu tamno - crvenu knjigu na kojoj piše AMRITA. Otvaram je i vidim da su
na prve četiri strane naslikane četiri Sunčeve faze a na petoj strani je
nacrtano slovo ŠIN umetnuto u tetragramaton. Došao sam da uzmem znanje i
da ga dam ljudima, jer se ovde znanje ljubomorno skrivalo. Stražari lupaju.
Odlazim prema istočnom prozoru, okrećem se prema Suncu i postavljam
dijamant na ajna čakru. Sunčev zrak se kao laser zabada u moju lobanju. Isto
tako postupam i na jugu. Na zapadu, zrak zaceljuje ranu, a na severu Kefra
se prelama kroz dijamant. Sada mi je omogućeno da vidim pogledom od 360
stepeni. Svest mi se menja. Stražari provaljuju vrata i jure ka meni. U tom
momentu, iz mog čela izlazi zrak svetlosti koji ih momentalno ubija. Jurim niz
merdevine. Prilaze mnogi stražari, koji svi bivaju savladani. Shvatam da ako
mogu da ovo uradim, onda mogu uraditi i sve ostalo. Skačem kroz prozor i
osećam snagu nepokolebljive Volje koja ne zna za nemoguće. Počinjem da
letim. Uživam, mašići rukama kao krilima. Sada odlazim na krov kule, gde se
nalazi jedan veliki krst. Slećem i prislanjam se uz krst u znaku raspetog Isusa.
Iz ajne opet poleće skerletni zrak, obmotavajući čitavu planetu, koja se
pretvara u zlato. Sada se pojavljuje jedan anđeo u oklopu sa vatrenim krilima
koji mi govori : “Postupaj i dalje tako”. Skerletni zrak me dodiruje i ja se
pretvaram u sokola od čistog zlata. Sve nestaje u plamenu. Ispred mene je
slovo ŠIN. Osećam ajnu kao magnet. Na mom čelu se utiskuje slovo. Požar
nestaje i ja se vraćam nazad sa belegom, shvatajući da sam žigosan kao
Zver.

Kratak komentar : Misterija je neprijatelj Istine. Snaga Hora je u razotkrivanju. Suština Šina je u
duhu, a ne u vatri. Sunce je simbol duha, a ne ognja. Istina budi, ne uništava.

102
SKAKAVAC 3

SUBOTA 14.
VI 2003.

SUNCE

21,30h - 21,40h Prolazak kroz Atu : “SUNCE”.


ISKUSTVO : “Ispred mene je arkana. Ulazim u nju i upadam u centar Sunca.
Pojavljujem se ispred Kamelota. Nasuprot meni je vitez koji drži gral. Zamak
je od belog mermera. Do viteza vode 3 reda stepenica od po 11 stepenika,
vitez u oklopu je bezličan, više pretstavlja postolje za sam gral. Uzimam pehar
i ispijam ga. Osećam kao sirup sladak nektar. Kako ga pijem, tako se
pretvaram u feniksa narandžasto - crvene boje. Imam vatrenu auru oko sebe
koja me svuda prati. Polećem uvis. Prolećem iznad hrama Luksora u Egiptu,
pored actečkih piramida. Tu me svi koje su nekada poznavali feniksa opet
pozdravljaju. Osećam da je ovo poslednji feniksov let. Letim preko okeana,
iznad crkava, raznih plemena. Penjem se sve više i više. Prolazim iznad
oblaka, dolazim do same granice atmosfere, na mesto koje je blizu Sunca. Tu
sakupljam Sunčevu silu, a zatim se okomito obrušavam na dole. Feniks je u
formi božanskog, osvetničkog sokola. Polako se primičem Zemlji, obrušavam
se sa ogromne visine. Moja brzina sve više raste i ja na kraju udaram o
Zemlju. Stravična eksplozija tri puta obilazi Zemljinu kuglu, uništavajući ceo
svet. Sada sam zvezdano dete u svemiru. Vidim da je Zemlja postala drugo
Sunce. Drago mi je zbog toga. Na Zemlji je svuda jedna ista supstanca
Sunca. Nema razlike između bilo koje dve stvari, jer je svuda samo jedna
stvar - ta jedna supstanca Sunca. Kao dete, dajem znak tišine, gledam gore i
vidim devojku iz Atu “Zvezda”. Ceo prizor je identičan prizoru sa Stele, a ovo
je Moja Stela. Moj Anđeo je u njoj. Menjam svest”.

Kratak komentar : Svaki muškarac i svaka žena jeste zvezda. Moja zvezda čini mene zvezdom. Ovo
je prikaz moje stele.

103
SKAKAVAC 3

LIBER OŠ VEL
CAPRICORNI PNEUMATICI
sa komentarima
fr.Alion

Broj 370: OŠ - stvaranje, kreacija.


(165= XVx11 – A.C. ga navodi kao moguć broj C.P.-a)
(165 je NEMO, OMMIH, “Niko”, Majstor Hrama A.’.A.’.)
Capricorn je Jarac (vladar Saturn)
Pneuma – Duh – Ru, Spiritus.

0 Čvornovati Hrastu HRAST je drvo pripisano Rogatom Bogu veštica. ČVOROVI su vrtlozi
Božiji! U tvojim se energije, tj. ono što je od Duha nastalo u materiji. Čakre takođe. S
granama ugnijezdila obzirom da mu se obraća, a ne govori o njemu kao o sebi znači da
munja! Iznad tebe sjedinjenje nije ostvareno: Ovo je obožavanje onoga čemu se teži.
lebdi Jednooki Sokol. Posvećenost i težnja.
GRANE – mnoštvo izdanaka Drveta Života: MUNJA - čista energija
“Boga”. SOKO BEZ OČIJU – ovaj Liber je posvećen Saturnu, Set-u,
Bafometu i njegovom “načinu” postignuća – on je iskopao Horusu
oči, tj. on je bez očiju – materijalan. Tri dela ovog stiha upućuju na tri
projekcije na DrvetuŽivota i IAO. Ceo ovaj Liber je posvećen FALUS-
u.

1 Srušen si i crn! Krajnje “Zgromljen” – on je primio energije Munje. CRN – Binah –


samotan unutar tog saturnovski. PUSTARA – univerzum, bezdan. USAMLJEN – Jedan,
vrelog ribanja! Falus. Samo je jedna “stvar” kojoj se treba težiti, ostalo dovodi do
rasipanja. Jedna volja. Jedna ljubav. Sve ostalo treba biti
“zanemareno”,”odbačeno” – Crno i Zgromljeno. (vidi Liber CANA
brata Achad-a u vezi ‘ljubomore” Boga)

2 Uzdigni se! Rumeni DIŽI SE – osobina Jednoga – Falusa. RUMENI OBLACI – ‘Nebesa
oblaci lebde nad Kteis. OLUJA JE – pokretanje privlačno-odbojnih energija polarnosti.
tobom! To je oluja.
3 Užarena posekotina je KTEIS.
na nebu.
4 Uzdigni se! FALUS joj teži svojom celokupnošću. Potpuno – naj jednostavnije.

5 Svijao te nalet oluje Postojanost Moći Gospoda Univerzuma. OLUJA je u ovom kontekstu
čitav eon i eon i eon. zbir raznih “osobina” i elemenata bića koji se “inkarniraju” u
Ali nisi puštao svoj kontinuitetu ‘Eona”. Ali te oluje uma nisu one koje mogu zadovoljiti
sok; nisi pao. svojom silinom ovog Gospoda, on je neoboriv. OLUJA – ove vrste ne
može i ne izaziva extazu; niti pasivnost nakon toga.

6 Tek ćeš na kraju pustiti Kraj – trenutak sjedinjenja – extaza polarnosti u spoju. Kada 4 (flatus,
svoj sok kada veliki ignis, aqua, terra) koji su 2 postanu 1 – jer svaki polaritet teži da se
Bog F.I.A.T. bude ustoliči u ujedinjenju sa svojom nasuprotnošću. DAN BUDI-S-NAMA
ustoličen na prijestolju –onaj dan, predodređeni trenutak kada je Volja konzumirana u svom
u danu Bivanja - S - ispunjenju ljubavi.
Nama.
7 Jer dvije su stvari Smena Eona. Takođe Tetragramaton.
učinjene a treća je ISTINA – “Aemeth”.
započeta. Izida i Oziris Ujedinjenje polarnosti – Izis i Oziris – rođenje “trećeg” koje je Jedno
su predati incestu i TROSTRUKO NAORUŽAN – 3 elementa – Moći Sfinge.
104
SKAKAVAC 3

preljubi. Horus iskače Harpokrat – 4 Moć – tišina.


iz utrobe svoje majke SET – Zavet svake inicijacije.
trostruko naoružan.
Harpokrat, njegov
blizanc, je skriven
unutar njega. Set je
njegov sveti zavjet,
kojeg će on izreći u
velikom danu M.A.A.T.,
što je protumačio
Majstor Hrama A.'. A.'.,
čije je ime Istina.
8 Unutar toga je magička Potvrda direktnog iskustva Istine date ovom metodom postignuća.
moć znana.
9 To je kao hrast koji se Slika poput onih u Jesodu, no, i daje je Hrast = Falus, a Oluja je Um.
ukručuje i nosi se s MORSKI KAPETAN – Nemo – Majstor Hrama.
olujom. Preplanuo i OČVRSNE – Kristalizacija Istinske Volje u čistoj snazi.
pun ožiljaka i pouzdan Istinska Volja – kada se spozna – trpi sve udarce “sudbine” – odatle
je poput morskog ožiljci ali i sigurnost – kroz tu spoznaju je neminovna. Nema padanja
fpetana. usled onoga što nije cilj.

10 Takođe je napet poput Pažnja, otvorenost za uticaje, pripravnost, osluškivanje. On je jedan i


lovačkog psa na uzici. može se sjediniti sa bilo čime nasuprotnim – samo čeka pravi čas.

11 Ispunjen je ponosom i Osobina Falusa – “ponos i velika suptilnost” – takođe i osobina čistog
vrhunskom Ega.
suptilnošću. Da, i DA = LVX … “radost” takođe.
radostan takođe! PONOS – aktivnost; SUPTILNOST – pasivnost ; sledi – RADOST –
ova dva sjedinjeni.

12 Neka Magus deluje na Počinje uputstvo.


sledeći način kod svog
zaklinjanja.
13 Neka sjedne i zaklinje; Rađa Joga. Asana i pranajama, koncentracija i meditacija. Do “ivice”
neka se usredsredi u orgazma (Dhjana, Samadi).
toj punoći siline; neka STRGNITI KAPULJAČU – razotkriti se u potpunosti, otvoriti se
se uzdiže dok gotovo aktivno. Koncentracija na “SIGIL DEMONA” – važno je ići po toj ivici
ne prsne od napetosti; a ne prepustiti se Samadiju jer će sigil “Daemona” privući
neka zbaci kapuljaču odgovarajuću Svest (Sigil=Lamen). To boravljenje na ivici je i stepen
sa svoje glave i fiksira Dominus Liminisa (kao što je u prvom stihu “posmatranje”
svoj pogled baziliska Uzvišenog). Javljaju se talasanja u Akaši – što izaziva odgovarajuću
na sigil demona. Neka rezonancu među elementima – iz “tišine” (koja je izazvana
zatim u tišini njiha “bajanjem”) se rađa REČ. Ta reč je Magova Istinska Volja, Istinska
svoju silinu kao satir, Priroda, Istinska Ljubav. To je njegova lična reč, njegovog ličnog
dok se čijeć ne probije Zakona. Ona mu daje smisao i značenje onoga što je iza tog praga
iz njegovog grla. na kojem stoji. GRLO je Višudi čakra – veza Ađne i Anahate, Nižeg i
Višeg.

14 Tada neka ne padne I dalje na “ivici”. Svesnost sebe kao nosača – “POSUDE” Najvišeg.
iscrpljen, pa ma bila POSUDA – Kteis; (ali i Khu); Beskonačna Milost Oca-Majke
moć desethiljada puta Univerzuma – Falus.
ljudska; ali ono što ga
preplavljuje je
beskrajna milost
Genitor - Genetrix(a)
(Stvoritelja - Roditeljic
- e) Univerzuma, čijih
je on Posuda.
15 Niti se nemoj Jasno je šta su elementi, a šta je Duh i u kakvoj su “vezi”. ZMIJA je
obmanjivati. Lako je Kundalini. Kada se javi – znaćeš o čemu se radi – zato je lako.

105
SKAKAVAC 3

razlikovati živu silinu


od mrtve materije.
Lako je razlikovati živu
zmiju od mrtve zmije.
16 U vezi sa zavetima. Zavet – Set, Saturn (obaveza, dužnost, tačnost, doslednost,
Budi svojevoljan i ne ozbiljnost, naučnost).
budi svojevoljan. SVOJEVOLJAN - Čini po svojoj volji (će biti sav zakon.) ali budi
Shvati da je svestan da je to i Volja Calog Univerzuma. Znaj kada treba biti
prepuštanje Yoni jedno aktivan a kada pasivan. Zavet je samo ono što um određuje da bi
s dužinom Lingama. Ti postavio merila i smernice i ustvari kakav god on bio postoji korupcija
si to oboje; i tvoj zavet jer su Joni i Lingam bili i pre “tebe” koliko i “ti” i “posle tebe” – da
je samo šum vjetra na behu Jedno u interakciji polova.
Planini Meru. PLANINA MERU je planina Sunca i Istine – Inicijacija = Abiegnus.

17 Ti ćeš obožavati mene Sada već govori Onaj koji je OŠ onom što piše.
koji sam Oko i Zub, OKO – Oin, Jarac, \avo, Saturn (Sumpor). ZUB – Šin, vatra, duh.
Jarac fha, Gospod JARAC DUHA – rečeno drugim rečima. “OŠ“ znači stvaranje –
Stvaranja. Ja sam Oko kreacija - čisto falusna funkcija. “Oko u Trouglu” – upućuje na
u Trouglu, Srebrna sažimanje Božanske Trijade Drveta Života u naj višem kraku
Zvijezda koju Heksagrama koji je dodeljen Saturnu. Tu “probija” staza Gimel, to je
obožavaš. i mesto Srebrne Zvezde.

18 Ja sam Baphomet, BAFOMIThR je Osmostruka Reč čija brojna vrednost iznosi 729 a to
Osmerostruka Rijeć je 27x27 i 9x9x9 i 3x3x3x3x3x3. Ime ovog Boga opisuje osam
koja će biti Magičkih i Mističkih moći:
uravnotežena sa Tri. B – Spoznaja (Gnana)
A – Ekspanzija ka Nuiti
P – Moć Uništavanja
H – Pranajama : Levitacija
O – Moć Stvaranja
M – Transformacije
I – Kontrakcija ka Haditu
T – Spoznaja
Ove moći su takođe znane i kao: Anima, Mahima, Laghima, Garima,
Prapti, Prakamja, Isatva i Vasitva.
“Tri vidljiva i osam nevidljivih čuvara masonske lože”; 8=3 – Magister
Templi; zbir je 11. 3-Binah; 8-Uravnoteženje.

Finalno i konačno suočenje sa Tamnom stranom do nas je došlo u


čuvenim pričama o Isusovoj Pustinjskoj Avanturai i njegovim
suočenjem sa Satanom, kao i Budinim suočenjem sa Demonom
Marom. Izuzetno je da oba ova obličja, zla, mračna i užasna
predstavljaju nasuprotnost svim konceptima ljudskom poimanja
Boga. Predstavljaju onu ultimativnu nasuprotnost sa kojom su se ovi
Velikani morali suočiti kao Ljudi da bi došli do stapanja sa
Božanskom Svetlošću koja je sa one strane ideja.

Vitezovi Templari su ovoga Boga zvali Bafomet. Prikazivali su ga sa


bradom, rogovima jarca, licem čoveka, grudima žene, sa grivom i
šapama lava, krilima orla i papcima bika. To jeste Bog, jer on se
prikazuje tako u tom odsudnom času suočenja. Mi moramo biti
predati i Tami, materiji i zemlji isto koliko i uzvišenoj Svetlosti.

Bafomet je znanje koje se nadkriljuje nad idolopoklonstvom, samim


obličjem koje ne izaziva simpatije lepote već prenosi smisao
božanske prirode. Među rogovima mu je buktinja života, na čelu mu
je otvoreno, večno budno Treće Oko, svevideće oko koje zuri u
Večnost.

106
SKAKAVAC 3

Obličje Bafometa je manifestacija božanske sile. Ovo je obličje razine


kojom vlada zodijački znak Capricornus, Jarac. Obličje takođe
simboliše Silu koja je sastavljena od elemenata koji čine Univerzum.
Snažne noge bika su čvrstina zemlje, rogovi jarca su energija vatre,
krila orla su nežnost vode, ljudske ruke su vazduh. Telesne
karakteristike muškarca i žene su naznake o sveopštoj polarnosti
koja postoji u svemu, a plamen i otvoreno Oko su znamenja Duha.
Po smislu on jeste oličenje Večnoga Boga. Ali ipak, to je obličje.
Uzvišeni Bog je beskrajan i sva obličja i bezobličje je Njegovo.

U čemu je Ograničenje? U čemu je pad u greh ograničenja? Ako se


neko veže za ideju o bogu kao snažnome, materijalnome,
oblikovnom i vizuelnom, vezuje se za Zemlju, a to nije Potpunost
Boga. Ako se vezuje za Osećanja, za Ljubav, vezuje se za Vodu, a to
nije Potpunost Boga. Isto je i sa intelektom i vezanošću za Vazduh i
božansko Znanje, ako se neko veže za to zanemaruje druge
Božanske Aspekte savršenstva. Ako se veže za životnu energiju i
krepkost vezuje se samo za Vatru i od nje ne vidi druge osobine.
Svaka od ovih vezanosti može da prouzrokuje religioznu
netoleranciju i fanatizam iz kojih proističe teror.

Bafomet je Jedinstvo svih Religija. Njegove snažne noge bika, su


zemaljsko služenje Budista, njegove ruke su inteligencija i znanje
Jevreja, krila su anđeoska krila saosećaja i ljubavi Hrišćanstva, a
rogovi snage su vatrenost Islama. Njegovo telo obuhvata i sve ostale
energije, životne energije, ideje i smisao svih drugih religija i dogmi u
svoj njihovoj jedinstvenosti, originalnosti i izmešanosti.

Čak bi bio greh ograničenja vezati se za sam Duh, odbacujući,


materiju, i druge manifestovane elemente sačinitelje božanske
materijalizacije. To je sebičnost hermetista i ezoterika, finalna
instanca iz koje se sagledava ovo obličje Boga. Biti privržen obličju je
takođe ograničenje, bilo da se Bog poima kao Muško ili Žensko.
Bafomet je Sve u Jednom. Samo oni koji potpuno pomire svoju dušu
sa polarnostima, kroz toleranciju, duboki saživljaj sa smislom svake
energije, religije može shvatiti Istinu Bafometa.

Idolopoklonstvo je obožavanje nekog dela Boga, ili čak i obožavanje


njega kao celine. Spoznaja je samo u Jedinstvu sa njim. Biti Jedno
sa Bogom.

Nije obožavan Bafomet, već Bog. Bog bez lica, koje se


transcedentalno krije "iza" ovog obličja. Bafomet nije Bog, on je znak
Inicijacije, inicijacije koja je konačno suočenje sa Prazninom, on je
hijeroglif Tetragramatona. Njegov smisao je i smisao heruvima i
smisao Svetinje nad Svetinjama. On je ključ za ulazak u Hram. On je
tamna strana božijeg lica, on je Djavo, iskušenje i iskušavatelj, on
suočava inicijata sa njegovom Tamnom stranom, sa svim onime što
Bog za njega Jeste. Sve se mora poništiti u sjedinjavanju, sve mora
biti prihvaćeno i odbačeno. Ne sme se zadržati ni trunka prašine. Sve
se stapa sa onim što Bog Jeste, a ne sa onim sa čim se prikazuje i
kako ga pojmimo čulima ili umom.

Izaziva li ovo lice strah? Nesumnjivo za one koji su ograničeni


svojom dogmom i koji nisu tolerantni za driga verovanja. U takvima
postoji strah. Masoni su oslobođeni od ovog straha. U njima nema
straha od Boga. Što je sjajnija svetlost to je jače naziranje senke
čoveka i univerzuma. Tama i Svetlo su sjedinjeni u Bafometu. Kroz
Bafometa se stupa ka Bogu. Poljubac za Bafometa je prihvatanje

107
SKAKAVAC 3

Svega, pomirenje sa Svime. Prihvatanje da je Bog, Jedan Bog,


stvorio sve u svom beskrajnom mnoštvu, prihvatanje da sve potiče
od Svemoći Boga.

19 Ne postoji ćin niti Svaki ČIN i svaka STRAST su svetkovine za Njega, za Falus. Svaki
strast koji neće biti pokret, angažuje svaki deo dela svega i taj ‘rad’, to delanje su himne
himna u moju ćast. – to je aktivnost; rad slavi Boga. Strast je pokretač - Volja. Sve je
posvećeno Njemu.

20 Sve svete stvari i sve Sve, ono najviše je sakrament, čak i slika, predstava toga je
simbolićne stvari će sakrament, jer je sve to sveti i slika svega je sveta.
biti moji sakramenti.
21 Ove su životinje meni Jarac – vatra; Patka – voda; Magarac – zemlja; Gazela – vazduh.
posvećene: jarac, i Muškarac – Falus; Žena – Kteis; Dete – Proktos. Ovo su elementi i
patka, i magarac, i Duh – IAO. Prvih 4 su od Capricorni, drugih 3 su od Pneumatici.
gazela, muškarac,
žena i dijete.
22 Svi leševi su “LEŠEVI” su ‘neživa’ tela – elementi bez Duha, oni su beskorisni,
posvećeni meni; oni se sem u najviše svrhe – služe savršenstvu. PUSTA MESTA - čist,
ne trebaju dirati, osim prazan um, Jedan čovek je ego posvećen spoznaji Boga i priziva ga
za moju prićest. Sva njegovim Imenom – to budi energije i Svesnost o Božanskom u
samotna mjesta su samom središtu bića.
meni posvećena; gdje
se samo jedan ćovjek
sabere u moje ime, ja
ću tamo iskoi usred
njega.
23 Ja sam užasan bog, a Ego ima veliki strah od nepoznatog, ono što ga ‘ugrožava’ njemu je
onaj ko me savlada je GNUSNO. Činiti ono što je njemu gnusno dovodi do sučeljavanja sa
još ružniji od mene. tom gnusnošću i integracijom toga u ego, te to postaje deo bića –
ipak ovakve stvari vode prevazilaenju ‘gnusnosti’ dovode do
spoznaje – ipak tada ego postaje ta gnusnost.
Vidi recimo Fr.P.-a i 14 Etir i Liber 418 kada se u potpunosti morao
žrtvovati na oltaru da bi mogao prodreti u Misteriju, jednostavno
prevedeno, iako mu je bilo ‘gnusno’ da ga Nojburg ‘kresne’ ipak je to
učinio radi spoznaje – nije li on još gnusniji od Gospoda koji mu je to
učinio? … ipak ovo nije sve o ‘gnusnosti’. Da bi neko pristupio
Tifaretu mora se suočiti sa svojim osobinama – svim – ma koliko
neke izgledale gnusne ili mračne. Ovo prevazilazi i savladava um.

24 Pa ipak ja pružam više BAKHO i APOLON su dva aspekta Tifareta; Boga Sunca. MASLINA
nego Bacchus i je od Heseda (Jupiter). KONJ – Samek – staza Umetnosti (Strelac).
Apolon; moji darovi Bafomet, koji je Bog koji govori u ovom Liberu upućuje na to da iako
nadvisuju maslinu i izgleda da je ovo ‘samo’ staza Jarca - Đavola ipak ne treba zaboraviti
konja. da je njegova priroda Duhovna. Bafomet se ‘smatra’ drugim ‘licem’
Naše Dame BABALON ili ‘aspektom’ što je jedno isto u PAN-u,
Svemu. On se izdiže od puke težnje za spoznajom, iznad
dostojanstvenosti ostvarenja volje, iznad opijenosti i lepote volje i
ljubavi. On, budući da je sam – Falus – On ‘obuhvata’ tj. jeste Celo
Drvo Života.

25 Onaj ko me obožava, On je Jedan. Mnoštvo obožava Jedno. Svaki deo mnoštva svojim
mora me obožavati osobinama i delima osnažuje to Jedno. Potvrđuje njegovu
mnogim ritualima. Jedinstvenost. Nema jednog i pravog i najboljeg Rituala. Svaki deo
ima svoj način slavlja i obožavanja – i postignuća spoznaje. ‘Ritual’ je
svako delo posvećeno Bogu, to je život u celosti, Rad.

26 Ja sam prikriven svim Njegova suština i potentnost su u svakom delu svega, tako da sve
tajnama; kada je ma koloko se razgrće na može otkriti to jedno – Naj uzvišenije – Naj

108
SKAKAVAC 3

Najsvetiji Drevni tajnije. HADIT je srž i suština njega, iz tačke izvire On. Ukazuje na to
razoblićen i proveden da iako je on Materijalan (Carpricorni) i Duhovan (Pneumatici); iako
kroz trg, ja sam i dalje je svuda u svakom delu Svega ipak i kao jedan je skriven jer je
tajanstven i izdvojen. “njegova” priroda Ništa (AIN).

27 Koga volim ja šibam Njegovo obožavanje, njegov način života – posvećen njemu nije u
mnogim štapovima. pasivnosto već u aktivnosti i radu. ŠTAP – akcija, rad, volja – Falus.

28 Meni su sve stvari On je Sve. Bafomet je PAN. Zatim sledi negacija kao NOX.
svete; nijedna stvar od
mene nije sveta.
29 Jer nema svetosti gdje Ništa, AIN. Sve je Sveto ‘ali’ to Ništa nema definicija, odrednica i
mene nije. osobina kao takvih. ‘Tamo gde ja nisam’ = preko Ponora. Uništava i
‘negira’ ego kao odvojenost. Nema ograničenja.

30 Ne budi uplašen kada Prethodni stihovi su prikazali ulazak u ekstazu sjedinjenja, odatle se
ja siđem u bijesu oluje; pokreće oluja. Falus je ispustio plodno seme u božansku Kteis. Iz
jer moji žirevi su svakog semena javlja se i raste Njegova Svest Jednoga u Mnoštvu.
vjetrom daleko Postoji stalni ‘protok’ Mnoštvo=4=2=1=0=1=2=4=mnoštvo…
oduvani; i zaista ću se
uzdići ponovo, s
mojom djecom oko
mene, tako da ćemo
izdići našu šumu u
Vjećnost.
31 Vjećnost je oluja što Ova ekstaza je večna, uvek i sad, kontinuitet beskraja i trenutak. Ovo
me zaklanja. su univerzalni principi i formule.

32 Ja sam Postojanje, Njegova suština tj. ‘priroda’ je opisana ‘jezikom’ izražavanja i


Postojanje koje ne ‘logikom’ Preko Ponora iako je on i tamo Duhovan i ovde Materijalan.
postoji sem kroz svoje Postojanje = LVX, Ne-stvarno = NOX.
vlastito Postojanje,
koje je onkraj
Postojanja svih
Postojanja, i
ukorijenjeno je dublje
od Drveta Ničega u
Zemlji Ničega.
33 Stoga ti znaš kada sam Ovo su 4 različita opisa svesnosti Boga ‘unutar tebe’.
ja u tebi, kad moja Prvo Vatra – ‘jednostavno’ znanje bez opisa;
kapuljača prekriva Drugo Vazduh – ‘kapuljača’;
tvoju lobanju, jer moja Treće Voda – Ind, sveta reka, kontinuitet života. Silina aktivna;
je moć veća nego moć Četvrto zemlja – silina pasivna.
penušavog Inda, i “Ja unutar tebe” – ukazuje na Boga i njegovu ‘posudu’ u kojoj je On. I
nezaustavljiva je poput dalje negovori ‘ja sam on’ ili ‘mi (2) smo Jedno (1)’ već održava tu
Džinovskog Glećera. odvojenost u likovima, a svesnost o spojenosti.
’LEŠ‘- puki elementi, kapuljača je Duh.
Ind i Glečer su različita ‘agregatna’ stanja Vode.

34 Jer kao što si pred Odnos BABALONe i Majstora Hrama. Za njega je Ona savršena u
razvratnom ženom u bilo kom ‘obliku’ (simbolika) ili na bilo kojoj ‘razini’.
Tvojoj nagosti na
bazaru usrkan od
njene lukavosti i
smiješaka, na jednak
naćin si potpun a ne
više podvojen pred
simbolom voljene, pa
bila ona tek Pisacha ili
Yantra ili Deva.

109
SKAKAVAC 3

35 I u svemu ćeš stvarati “Stvarati” – OŠ; “Beskrajno blaženstvo” – Pneumatici; “Lanac


Beskrajno Blaženstvo, beskonačnosti” – Capricorni. Svesnost i Duhovnog i Materijalnog u
i slijedeću kariku Svemu. I ‘znanje’ da duhovno obitava u Blaženstvu Svega, a da
Beskrajnog Lanca. materijalno ima svoje zakone kojima se podređuje: Stvaranje,
Održavanje i Uništenje – tvoreći “Lanac” – kontinuitet postojanja.

36 Taj Lanac seže od Trougao: IAO; kao što napisah: Stvaranje – Održavanje –
Vjećnost do Vjećnosti, Uništavanje. Trougao je trojstvo u svakom obliku. Trojstvo u svemu.
uvijek u trouglovima - Lanac je kontinuitet spojenih krugova, ovi krugovi su od 4 elementa i
nije li moj simbol u svakom je trojstvo: ovo je oblik formule 3=4 (Hesed koji nastaje iz
trougao? - uvijek u Binah; Trostruki princip u svakom od 4 elementa…). Trougao-simbol
krugovima - nije li Božanske trijade na Drvetu Života. Ovde se definiše kao da je
simbol Voljene krug? trougao simbol za falus, a krug za Kteis. Nema ‘napretka’ – suština je
Stoga je sav napredak uvek ista, svi elementi su uvek u Krugu i u njima je moć Trougla,
temelj iluzije, jer svaki trojstva – nema promene ‘mimo’ toga ili ‘iz’ toga – samo ‘u’ tome.
je krug slićan i svaki Promena nije menjanje stanja elemenata već promena kombinacije.
trougao slićan! Vazduh, Varta i Voda se ‘rode’ (vatra) u jednom obliku i ‘postoje’
(voda) i zatim se menjaju i nestaju (vazduh) kao takvo biće – oni ne
nestaju – niti na bolje, niti na gore. Sve ovo je njihova ‘zemlja’
manifestacija (materijalnost. Ovo trojstvo se na istoku zove Brama-
Višnu-Šiva…

37 Ali napredak je “Napredak” se definiše kao Duhovna svesnost Materije tj. ostvarenje
napredak, i napredak potencijala elemenata u njihovoj prirodi – Volji i Ljubavi – kroz čiji
je ushićenje, Rad oni sami ‘bivaju’ svesni Duha. Broj 37 je IKIDH, Duša, Atman,
postojano, najviši aspekt duše koji se u kabali identifikuje sa najvišom sefirom,
zasljepljujuće, pljusak Keter. (370 je stoga 37x10 gde je deset materijalizacija ovog
svjetlosti, talasi rose, uzvišenog stanja Duha – opet određeni nivo shvatanja, poimanja i
plamenovi kose Velike doživljavanja smisla i svesti ‘Capricorni Pneumatici’). Ovaj stih je
Božice, cvjetovi ruža ekstaza celog Libera. Nema Falusa kao lika, on je ušao u sjedinjenje
oko njenog vrata, sa Velikom Boginjom i svojim nestankom u Ništa obasjava i oplođuje
Amen! Svet. 37 je opisan i kao ekstaza 4 elementa, tj ekstaza Boga i
Boginje koja isijava kroz 4 elementa. ‘NAPREDAK’ je Duh – IRE, Ići
(tzv. Peta moć Sfinge). ‘ZANOS, TRAJAN, ZASLEPLJUJUĆI’ – Duh,
aktivan i pasivan (vatra-vatra); ‘PLJUSAK SVETLOSTI, TALASI
ROSE’ – voda-vatra; ‘PLAMENOVI KOSE’ – vazduh-vatra;
“CVETOVI’ – zemlja-vatra. “VRAT” je tačka spoja – vidi ATU XV
“\avo” gde Falus uranja u Kteis (iza Jarca); Pojavno Drvo-Falus
uranja u veliko More Kteis. To je vidljivo ‘spolja’ – “slika” tj. ‘viđenje’
iznutra je isto pa ipak drugačije. Nema dualnosti obličja.

38 Stoga se uzdigni kao On je uzdignuti Falus. Njegova snaga je u postojanosti ‘obuzdavanju’


što sam ja uzdignut. da se ne preda bilo čemu (bilo kom elementalu ili klifotu) već samo
Drži se kao što sam ja Naj-Višem (vidi napomenuti Liber CANA), tako se u ‘svršavanju’
gospodar ispunjenja. ispoljava Božansko talasanje Akaše – što ‘hrani’ niži život. … Kada
Na kraju, neka kraj se u ‘ritualu’ projektuje seksualna energija orgazma ona mora ići do
bude daleko kao krajnjih granica Beskraja – do najudaljenije Zvezde u telu NUITe.
zvijezde što leže u “UBITI SEBE” – Samadi, smrt ega, Prelazak Bezdana. “SMRT KOJA
pupku Nuit, ubij sebe JE ŽIVOT” – kroz 50 kapija do Razumevanja. Iz geburaha – energije
kao što sam ja ubijen Falusa u Mir (Binah – Kteis). LVX u NOXu (ovo upućuje da i žena
na kraju, u smrti koja može ‘rukom’ pomoći Bogu da dođe do ekstaze; ipak ovo je
je život, u miru koji je najmaterijalniji vid. “KURVA” – BABALON. “DRAGULJ” – Seme
majka rata, u tami koja (Jajašce i Spermatozoon (2) sjedinjeni (1)… Keter).
drži svjetlo u svojoj fci,
poput kurve koja vadi
dragulj iz svojih
nozdrva.
39 Stoga je poćetak (Obrnuto od 93) 13x3 – Jedinstvo i Ljubav u Trojstvu, utrostručeni.
užitak, i Kraj je užitak, i Kroz Moć Falusa postoji radost kao početak i kraj i sredina. I ta Vatra
užitak je u sredini, kao je Voda mnogih oblika. Jer Vatra je uronila u Vodu, Falus prodro u

110
SKAKAVAC 3

što je Ind voda u Kteis i Muškarac postade Žena, kada postade Brat A.’.A.’..
jamama glećera, i voda Razumevanje natapa Sve i Sve je u Razumevanju jr ono prima Sve u
među većim brdima i Sebe…. Samo bih kvario ovo ako bih dalje pravio “komentar”.
manjim brdima i kroz
padina brda i preko
visoravni, i voda kod
ustiju ušća dok lije u
moćno more, da, u
moćno more.
ABRAHADABRA.’. ABMN.’.

DONAT PER OMNE


FR.ALION.’.161.’.

DODATAK ZA KOMENTAR NA LIBER 370

Čini po svojoj volji će biti sav zakon.

Može se lako primetiti da na svojstven način prvih deset stihova ‘prate’ osobine sefirota – onako kako
se manifestuju od Ketera do malkuta.
Recimo: “Plamena brazgotina je na nebu” je Kteis – Binah dok sledeći, četvrti, stih koji je od Heseda –
ispod Ponora samo u svemu svome kojeg se oslobađa gleda i teži: “gore”.
Peti stih (geburah) upućuje na energiju i postojanost volje – Falusa. Šesti stih je ustoličavanje
Dostijanstvenika u sopstvenoj ravnoteži… itd.
Takođe stihovi od 11 do 32 prate, opet specifičnim izrazom dato – staze od Alefa do Tau.
Te je recimo u 12, za Bet, spomenut Magus; za 23 (Mem) ‘gnusnost’-žrtvovanje; za 26 (Oin) suština
Falusa Jarca; za 29 (Quof) ‘nema svetlosti’ sfera Riba i Meseca…itd.
Stihovi od 33 do 39 upućuju na Uzvišenost osobina Falusa u Duhovnom smislu koji angažuje sebe –
Duhom i Materijom u težnji za sjedinjenjem sa svojom ‘nasuprotnošću’ tj. voljenom (Kteis). Svakim
delom sebe je posvećen Njoj koja ga prima u sebe. Ovaj Liber u potpunosti objašnjava na svoj način,
naj čistijim jezikom Duha ono što se do sada davalo u instrukcijama za VII i VIII O.T.O. (ovde
spominjem O.T.O. kao naj poznatiji primer Reda koji koristi ovakve tehnike, verovanja i samo znanje)
što predstavlja prag na vratima za ulazak u tzv. IX – znači radi se o obožavanju Falusa u “mnogim
ritualima” (ovde je O.T.O. samo ‘termin’ izražavanja – Red koji daje i upućuje na sve ovo je A.’.A.’.,
O.T.O. samo sprovodi ova uputstva kao i drugi ‘spoljašnji’ Redovi. H.O.O.R. je možda još bolji
primer… iako su prakse ‘iste’ taj Red i dalje čuva svoj Rad u tajnosti).
Ovaj Liber je izuzetno pogodan za studije Zelatora, Dominus Liminisa, ali i ‘Bebe Bezdana’, no,
“bebama” se ‘ništa’ ne može reći, kao niti ‘Nikome’ drugom (Svako za sebe…).
Već sada postoje mnogi materijali koji praktično razrađuju materiju ovog Libra, bilo preko Zapadne
Magike i Meditacije, bilo preko istočnjačke tantre. O.’.T.’. (Red Telemita) odnedavno, preko instrukcija
A.’.A.’. daruje svojim zrelijim Zelatorima izvesne lekcije i uputstva u vezi praktične primene tehnika
ovog Libra. Seksualna Alhemija ovog Libra se u potpunosti nadopunjuje Misterijom datom u Liber
Cheth vel Vallum ABIEGNI, koji na mistični način ovaploćuje Misteriju Svetog Grala.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

111
SKAKAVAC 3

DOSADNJAKOVIĆ
Fra. AlephTau

Osjećao sam se sasvim iscrpljeno. Već deseti put sam pokušavao nešto kazati, ali je on
uvijek, kad bih otvorio usta, ubrzao svoj govor. Prije nekih pola sata se monolog pretvorio u
beskonačnu traku. Poslije nekoliko minuta su mi njegove riječi izgubile svaki smisao. Radilo se o
nekom specifikumu kvantne teorije, koju i tako i tako nisam razumijevao, štoviše ništa od svega toga
nisam htio znati. Kako je mene sve više boljela glava, i kako sam, pretpostavljam, postajao beskrvniji u
licu, što će reći, sličniji njemu, to se on sve više raspaljivao, zvučeći sve slavodobitnije pri iznošenju
svojih dokaza. Sasvim je utonuo u vlastite mentalne koncepcije, pa nije ni zamjećivao kako sam se,
preko ušiju zatrpan njegovim teorijama, odavno isključio. Uostalom, vjerojatno ga nije bilo ni briga.
Nalazio se u svojem elementu. Slobodno sam mogao na svoje mjesto postaviti neku lutku veličine
čovjeka ili možda čak komad cjepanice, on bi se i nadalje nastavio raspravljati sa samim sobom.

Najtragičnije je bilo što sam u potpunosti bio svjestan te njegove osobine. Poznavao sam ga
od srednje škole. Ljudi su ga podsmješljivo nazivali lumenom, ali se on na to uopće nije obazirao. S
vremenom mi je postalo u potpunosti jasno da se okružio neprobojnim zidom. Nije postojalo ništa što
bi moglo zaustaviti to isprazno, ali svejedno uporno dokazivanje vlastitog genija. Osim toga, mogao
sam ga izbjeći, jer sam ga vidio daleko prije nego li on mene, budući je vječno bio zapiljen u vlastite
fantazije, tako da nije registrirao ništa od onoga što se dešavalo uokolo njega. Trebalo je samo
skrenuti u pokrajnju ulicu i tako se skloniti pred njim. Uostalom, mogao sam šutke proći tik pokraj
njega, najvjerojatnije me ne bi ni zamijetio. Nadalje, ako ga već i jesam pozdravio, nisam morao stati.
I, na kraju, tko me je prisiljavao da mu postavim ono najblesavije pitanje koje je smislio ljudski rod:
“Što radiš posljednjih dana?”

Osim sažaljenja nije postojao nikakav racionalan razlog zbog kojega ga nisam odmah
presjekao i produžio dalje. Ali, bilo je moje sljedeće pitanje upućeno samom sebi: “Koga sam u stvari
želio poštedjeti? Njega ili sebe?” Nije li me možda na ovo popuštanje navodio osjećaj kako sam i sam
ponekad znao biti jednako uporan u pokušaju objašnjavanja stvari koje ljudi ne žele shvatiti. Prečesto
sam znao zamijetiti sebe u klopci jalovog intelektualiziranja. Možda sam podsvjesno želio da oni budu
sažaljivi prema meni, baš kao što sam se ja sada trudio biti prema njemu. Bilo je neke logike u tome.
Ipak, bilo kako bilo, ovo herojsko trapljenje nije bilo nikakvo rješenje.

“A da napokon uložim malo truda i izbacim sve te gluposti iz sebe?!” pomislih sarkastično.

On je na trenutak zastao, pokušavajući uhvatiti zrak. Ja ponovo otvorih usta. Zamijetivši to,
naglo je ubacio u četvrtu, nastavivši sa svojim izlaganjem. Zatvorio sam usta, čekajući iduću pauzu.
Nemajući pametnijeg posla, počeo sam se zabavljati sa tim fenomenom kojeg sam znao susretati kod
ovakvog tipa ljudi. Kod svake bih pauze napravio pokret rukom ili bih se nagnuo tijelom ili ovlažio
usne, bilo što, kao da imam namjeru preuzeti riječ, na što bi on brže-bolje poduzeo korake da me
spriječi. Nije me to ljutilo. Bilo je očito da to izvodi nesvjesno. Bila je to prisilna reakcija, njegova
obrana od svijeta.

Negdje na nesvjesnom nivou je osjećao kako ga svemir ugrožava, zbog čega se odcijepio od njega,
zatvorivši se u sigurnost vlastite konstrukcije. Kada bi to bilo prekinuto, kada bi se odista susreo sa
činjenicom da svijet postoji i da mora obratiti pozornost na njega, usput bi se susreo sa nepojmljivim
strahom koji je potresao sve temelje njegova bića. Padom tvrđave u kojoj je od sebe napravio
najsavršenije moguće stvorenje, ogolio bi patetičnu istinu o vlastitoj ljudskoj krhkosti i pogrešivosti.
Ponori njegovih problema su se nizali ispred mene, ali ja baš ništa od svega toga nisam mogao
razriješiti. Odgovor je ležao u njemu. Ovako se ponašajući, odmagao sam mu, dozvoljavajući neka
ostane uljuljan u svoju slabost. Stoga se napokon odlučih na neminovno. Izgovarajući se neodloživim
poslovima nestadoh u gomili.

112
SKAKAVAC 3

TRI STAZE
KOJE VODE DALJE OD HODA
fr.Alion
RAT

Ratovi su oduvek, kroz istoriju,


donosilipromenu sveta putem destrukcije
prethodno uspostavljenog stanja i sistema.
Kada god i gde god nije bilo moguće
putem razuma ostvariti promenu, ceo
sistem je "zastranjivao" i gomilao energije
koje su u interakciji sa drugim težnjama i
silamadolazile, kroz nasuprotnosti, u
konflikt što bi rezultiralo i eskaliralu u Rat.
Svaka od takvih promena je praćena
vatrenim uništavanjem i prolivanjem
ljudske krvi što je izazivalo užasavanje
svih. Stoga je ideja o Ratu progutala ideju
Promene i smatrano je da je bolje živeti
loše u miru nego ginuti za nešto nepoznato
(u ovome se naravno krije i strah od smrti).
Sistem koji hrli ka ratu karakterišu
mnogostruka ograničenja raznih ljudskih
sloboda, nipodaštavanje svih časnih i
dostojanstvenih osobina kao i loše
ekonomisanje životnim energijama i
elementima koji čine taj sistem. U biti se i u
ovome vidi borba nasuprotnosti - ali ne u
težnji za sjedinjenjem -već u istrajavanju u
odvojenosti i separaciji. Stanje koje ne
prihvata promenu uglavnom (uvek!)
podržavaju pripadnici Velike Crne Lože
(degenerisani izdanci Velikog Crnog
Bratstva) koji svojim uredbama i
nametanjem svoje (lažne) volje teže da
ograniče ljudsku prirodu na svim nivoima -ekonomski, socijalno, kulturno, religiozno i sl. Naspram tog
ograničavajućeg dejstva deluje sila Velikog Belog Bratstva (Red Srebrne Zvezde sa drugim
Inicijatskim Telima koji mu služe) koje teži da putem promena i samo-spoznaje uzdigne čovečanstvo
na sledeći nivo evolucije. Usled ovog konfliktnog ograničenja Crna Loža u težnji da se održi na vlasti
uvodi ceo sistem u Rat, čak spreman i na samo-destrukciju (ako uvidi da je održanje nemoguće) čime
nesvesno služi principima Belog Bratstva (pitanje straha od smrti Belo Bratstvo rešava edukacijom i
Inicijacijskom spoznajom pa se i zbog toga promena putem rata ne smatra lošom ili užasnom).
Horus -Bog rata i osvete isijava svoju svetlost u donjem delu karte podstičući tokove promena,
akcije i reakcije u naj dubljim slojevima ljudskog bića. Na vrhu se nalazi Svevideće, uvek otvoreno i
božanski svesno, Hoorovo Oko iz čije sfere blješću munje koje razaraju sa visina. Munje su u formi
reči Eona -ABRAHADABRA. Ono što doživljava promenu, transformaciju i spoznaju je u središtu -to je
čovek.
Sve dogme i lažna i ograničavajuća uverenja i stavovi -prikazani raznolikim kulama i hramovima -se
ruše -bilo delovanjem sila iz dubina ili s visina -ono što ostaje je čista i slobodna duša čoveka u svom
spokoju i nevezanosti za prošlo i staro, prevaziđeno i ograničavajuće. Sam čovek je Božanski Hram
Svetog Duha koji obitava nad uravnoteženom mandalom elemenata, on je čist životni Oganj, a ponad
njega se vije zvezdano nebo i beskrajni prostor Nuit-e.

113
SKAKAVAC 3

VRAG

Odnosi "dobra" i "zla" i samog


tumačenja u različitim prilikama i
situacijama su oduvek bili merilo i
usmerivač ljudskih aktivnosti. Dobro i zlo
su za različite ljude i zajednice bile različite
stvari i ideje i to ih je povezivalo ili
odvajalo. Po pitanju polova sama smena
Eona je donosila promene, u različitim
periodima davana je različita važnost
muškim i/ili ženskim principima po pitanju
vrednovanja i dominacije, što je u
potpunosti uticalo i obeležavalo celokupno
društveno uređenje, kulturu, običaje i samu
Religiju. Ono što su shvatali samo naj čistiji
umovi je bilo da dobro i zlo nisu aspekti
Istine već proizvoljne konvencije usvojene
pod uticajem okolnosti i utvrđivanjem
navika. Ono što je za nekog zlo i loše za
druge je dobro i obrnuto, stoga u tome
nema konačne i suštinske prirodne istine
osim puke činjenice o određenoj ideji,
stvari ili delu.
U monogim religioznim i filozofskim
sistemima koncept zlog oponenta Bogu
njije čak ni postojao, a ovo se naj više
razvilo u toku Ozirisovog Eona pod
vladavinom dogmatskih i odraničavajućih
religija i crkvi (koje su po učenju Velikog
Crnog Bratstva život u univerzumushvatale
kao patnju) koje su te ideje koristile da bi
se održale na vlasti i iz toga izvlačile razne
oblike koristi.
Tarot karta "Vrag" po svojoj prirodi i izgledu može uplašiti oni koji su podložni staroeonskom
sugerisanju o zlu i paklu, ali njena priroda je bitno drugažija. Ona ukazuje na sjedinjenje polarnosti i na
sam aktivan muško-falusni oblik ispoljavanja. Polarnosti pokazuju mukarac i žena, koji štuju simbol
čoveka -Pentagram -i koji ne kleče u pokori već u zanosu težnje za tim Duhovnim Sjedinjenjem
(slobodan čovek ne kleči ni pred kim!). Samo sjedinjenje oslobađa stub aktivne energije koja se uzdiže
ka nebu i sa njim se sjedinjuje u kosmičkim razmerama uranjajući u osmičku Joni poput Božanskog
Maha-Lingama. Ova seksualna ekstaza razgrće velove nepojavnog "Ništa". Đavo -Vrag -Jarac,
snažne (...sa više snage se može podneti i više radosti!) muskulature koja odražava i muškarca i ženu
na svoj način simboliše sjedinjenje, kao što pokret ruku upućuje na drevnu maksimu Hermesa
Trismegista, i to na posve specifičan način jer rukama ukazuje na dve zvezde sa sedam kraka.
Hermesov Kaducej je samo Seme Duha koje hrli "uvis" da oplodi Boginju bsekrajnog prostora. Vrag
ima dva roga koji su spiralni i kreću se na dve strane da ukažu da iz sjedinjenja polazi novi dvostruki
tok kreacije ka svojim utočištima u beskrajnom prostoru.
Bitno je napomenuti da ideje o Crnoj i Beloj Magiji zasnovanim na idejama o dobru i zlu u
ovome nemaju uporište jer se crno-lunarno smatra ženskim principom, a ono nasuprotno muškim,
tako da u tome nema ničeg zlog niti dobrog. Tako crna ili Lunarna Magika podrazumevaju dolazak u
spoznaju suštinskih ženskih energija i njihovo uvođenje u proces sjedinjenja sa belim i Solarnim. Sfera
OIN i karta Vrag upućuju na aktivno suočavanje sa ograničenjima i tabuima i pokretanje dubokih
slojeva sopstva na aktivan način.
Ono što takođe dominira "slikom" je pečat Hijerofanta koji sjedinjuje jedanaest krsteva u Jedan
jedinstveni. Ovaj pečat ima pet suštinskih tačaka i šest koja ih okružuju dajući na taj način potvrdu
sjedinjenja Mikrokosmosa i Makrokosmosa u Imenu ABRAHADABRA.

114
SKAKAVAC 3

OBEŠENI ČOVEK

U prostoru između Bezdana Visina i


Bezdana Dubina manifestuje se Univerzum.
Priroda Univerzuma je energija čiste
Svetlosti, a njen kolorit formira svojim
vibracijama različite razine "postojanja".
Kontinuum ekspanzije i širenja Svetlosti
poput posude sadrži prazan prostor
simbolizovan elementom vode. Emotivnost i
osećanja te "Vode" svetlosti sažeta su u
jednu Reč, koja je ljubav, koja im je izvor
-AGAPE. Priroda te ljubavi je Jedinstvo, što
upućuje na to da je sama svetlost
Univerzuma Jedna, Jedinstvena,
Sveobuhvatna i Svetvoreća. Nema ni dela
Univerzuma koji nije sažinjen od te Svetlosti.
Voda je temelj Univerzuma -jer Mem je 80
kao i Jesod -na ovaj način trebamo učiti i
shvatati nauku drevnih. Voda je Kula, jer
Mem –40- je 80 kao i Phe -Voda je Vatra
-dvojna priroda je sjedinjena u Jednoj
Svetlosti i ona se javlja u mnoštvu
emanirajući sebe na mirijade svetova znanih
i neznanih umu -koji je njihovo mao i ne-
odraslo dete.
Učenja o nastanku "Sveta" se naj
češće zasnivaju na simboličnoj ideji o
Kosmičkom ocu i majci koji iz svoje ljubavi
tvore sina-Sunce i ćerku-Zemlju. U Kabali,
ovo je objašnjeno kroz Tetragramaton,
pojavnost četiri Sveta i sama četiri elementa
drevnih- oni su Vatra-Otac, Voda-Majka,
Vazduh-Sin i Zemlja-Ćerka. U svakom od
ovih elemenata deluju njihovi vlastiti principi koji su simbolizovani alhemičarskim "elementima" - koji su
Sumpor, Živa i So. Ova četvorostrukost prožeta trostrukošću je simbolizovana Krstom ponad Trougla
-ovo je simbol buđenja Zlatne Zore bića čoveka u svetlost sjedinjenja Mikrokosmosa (pentagram) i
Makrokosmosa (heksagram), koja je večni život i Besmrtnost (ankh).
Ideje o karti Obešenog čoveka i o samom znaženju njegovog položaja su često varirale. On
asocira na palog anđela koji sa nebesa pada u ponor. On asocira na anđela svetlosti koji donosi Luč
ljudima na Zemlji. On asocira na samo-žrtvovanje i ispaštanje, patnju u materijalnom svetu. On asocira
na Spasitelja koji je razapet na krstu materija doneo spasenje svetu. On asocira na kreiranje
Univerzuma iz Jedne Svetlosti. On asocira na svetlost uz čije dugine boje spektra se može uspeti
"naviše" ka Jednom Izvoru. Postoji očito dvojstvo u mnoštvu oblika i u samom mnoštvu tumaženja
ovog lika (ovo je apsolutna istina za svaku od razina, staza i samih tarot "karata") sve do trenutka
kada se ne dosegne Razumevanje, Mudrost i sama Kruna tj Jedinstvo sa svime. Sve je PAN -on je
dvojstvo koje se sjedinjuje i nestaje u Ništa. More Pana je Kosmički Okean Voda koje obuhvataju Sve,
a zvezde i galaksije su samo mehurići i kapljice u njemu. Isto tako su ljudska osećanja i emocije samo
senke njihovog uma koje se rastvaraju u Božanskoj Ljubavi -ona sve proždire svojim vatrenim ustima.
Između ponora Dubina i Ponora Visina, koji su Jaje Duha, samo Jedna zraka Luči je
Univerzum, ona teče, ona je Sve, i Bog i kuća Gospodnja i Ništa, ona je zvezdana ljubav -AGAPE.

115