You are on page 1of 144
SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

SSKKAAKKAAVVAACC

1100

--

KKEETTEERR

SADRŽAJ:

NUIT

SVE OTAC I VELIKA MAJKA

UTOČIŠTE REDA TELEMITA

ANTIQUUS SCOTICUS RITUS ACCEPTUS

SV. APOSTOL ANDREJA PRVOZVANI

ET IN ARCADIA EGO

PRIČA O TRI PRASETA I VUKU ZVANOM SLOBODA

LAŽNI KRALJ I MESIJA IZMAZANI

LIBER ČELA

LIBER XLV VEL MONOKEROS DEI ASTRIS

PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME - DOMAĆA TELEMA

APOSTOLI AKEFALONA

MALI WRAG

ANALIZA LIVER VII

SINARHIJA

SAMOOBMANA ILI SLEPAC KOJI BI MOGAO DA PROGLEDA

DDeesseettii bbrroojj PPrriivvaattnnoo iizzddaannjjee SSvvii tteekkssttoovvii ssuu vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa 0011 0011 22000077 ee vv

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

NUIT

Frater Alion.'.

1

O

NUIT, TI BOGINJO BESKRAJNOG PROSTORA

I

BEZBROJ ZVEZDA U NJEMU;

NEKA MIRIS TVOG PRISUSTVA PROŽME VAZDUH

I NEKA DAH MOJ BUDE ZANET TOBOM.

POPUT JAJETA DUHA KOJE URAVNOTEŽENO LEBDI NAD KULOM SVETA, JA TE PRIZIVAM!

2

O

NUIT, TI KOJA SI MOJE KONAČNO UTOČIŠTE,

IZ KUĆE SAGRAĐENE RUKOM MAJSTORA,

SVETE I SKLADNE, JA TE PRIZIVAM!

3

O, NUIT! NEKA TVOJA MISTIČNA SVETLOST PROŽME DUŠU MOJU,

O TI VELIKA BOGINJO DANA I NOĆI

ŠTO OBITAVAŠ NAD VODAMA PRIRODE.

JA TE PRIZIVAM!

4

O, NUIT! CARICE UNIVERZUMA, OTVORI VRATNICE TVOG HRAMA DA STUPIM K TEBI. SA PRAGA KOJI JE OBOD SVEMIRA, UZDIŽEM RUKE KA TEBI, VELIKA MAJKO! URAVNOTEŽENO I SIGURNO, JA TE PRIZIVAM!

5

O, NUIT! TI KOJA SI TRON SUNCA, MOJA VOLJA JE POPUT KLINA USMERENA TEBI, DA SE ZARIJEM U DVERI RIZNICA MUDROSTI. KAO SIN I DETE TVOJE JA TE PRIZIVAM!

6

O, NUIT! MOJA ZVEZDO VEČNA U NEBESKOJ ZAJEDNICI, KOJA SI SVE ILI NIŠTA! OKRENUT SAM K TEBI

I MOJ POGLED I DUŠA SVA OČEKUJU TEBE! GLE! KAO ŠTO ĆERKA PRILAZI MAJCI JA TE PRIZIVAM!

7

O, NUIT! NOĆI ŠTO SE NADVIJAŠ NAD MNOŠTVOM SVEGA KOJE JE JEDNO, KOJE HRLI TEBI SVOM SNAGOM. JA UZDIŽEM PLAMEN SVOG GLASA U MOĆI EONA

I RUKOM PODSTIČEM SVET I PRIZIVAM TE!

8

O, NUIT! O TI DUBOKI GLASU TIŠINE

NEKA DUBINE PROGUTAJU VISINE

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

KOJE IM SE OBRUŠAVAJU SUSREĆUĆI SE KRAJ STUBOVA SVETA. MAČEM DUŠE SASECAM VAZDUH POKRETOM RUKE KOJI OTVARA KAPIJE RAZUMEVANJA,

JA

TE PRIZIVAM!

9

O,

NUIT! TI ŽENO BLUDNICO DREVNA

ŠTO ZVER, KOJA SAM JA, KROTIŠ!

TI SNAGO I OGNJU DUŠE MOJE!

DRŽEĆI TE POPUT UZDIGNUTE ZMIJE U SEBI ISIJAVAJUĆI SVETLOST I VATRU

JA

TE PRIZIVAM!

10

O,

NUIT! TI KOJA SKRIVAŠ U SVOJOJ TAMI

MOJU ISKRU LUČI, MOJE ISTINSKO BIĆE! POKAŽI SE I OTKRI ME, TIHO.

REČI MOJE POPUT SEMENKI BUJNOG ŠTAPA

NA

TVOJOJ KAPIJI TE ZOVU!

11

O,

NUIT! KRUŽNICO I OBODU PROSTORA

U

KOJEM SU RASUTE ZVEZDE I GALAKSIJE.

SAMELJI SVE U NIŠTA,

SNAŽNO I NEŽNO, NEKA SE RASPE SVETLOST TOGA.

TI KOJA SI MOJA DRAGA, A JA TVOJ DRAGI

ČEKAM TE I PRIZIVAM!

12

O,

NUIT! TVOJA PRIRODA JE ISTINA

I

ČISTOTA ODLIKUJE SVAKI TVOJ DEO!

URAVNOTEŽENO NAD VODAMA BESKRAJA

STIŽEM KA VRATNICAMA TVOGA DVORA!

TU SAM PRED TOBOM

I PRIZIVAM TE!

13

O,

NUIT! VATRA JE VODA, A SVET IZVIRE I NESTAJE

U

STRUJAMA I KRETANJU DUBINE OKEANA

KOJI SI TI! NEMA ŽRTVE KOJA SE MOŽE PRINETI TEBI JER SVE JE OD TEBE.

ZATO ME PROBUDI U RADOSTI SJEDINJENJA,

JA

TE PRIZIVAM!

14

O,

NUIT! TI BOGINJO SIMBOLIMA DREVNIM OSLIKANA,

OD VAJKADA PRIZIVANA, KRAJ VRATNICA RAZUMEVANJA IZ SREDIŠTA KOSMIČKIH DOBA,

JA

TE PRIZIVAM!

15

O,

NUIT! TI NEBO SI I TLO, SVE U NAMA I OKOLO NAS.

MI

SMO TI - JEDNO, NIŠTA, MNOŠTVO, SVE - NEMA RAZLIKE.

SA

VRHUNACA I DOLINA PLODNE ZEMLJE, GLE,

JA

TE PRIZIVAM!

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

16

O, NUIT! TRUNKA NAŠE UMETNOSTI VIDI TVOJA DRVEĆA VEČNOSTI,

JA SAM SAMO STABLO

ŠTO POPUT STRELE RASTE I HRLI KA TEBI

U SNAZI SVOJE SVETLOSTI I SVETLOSTI SAMOG SVETA,

JA TE PRIZIVAM!

17

O, NUIT! TI DREVNA KULO SVETA,

ŠTO TE OGANJ KADI I RATOVI VESELE I TUŽE

- KADA SE SVE DELI I SJEDINJUJE;

TI STOJIŠ JER KUĆA BOŽIJA SI TI, O BOGINJO

I NIŠTA NIJE IZVAN TEBE.

KRIKOM SOKOLA JE TE PRIZIVAM!

18

O, NUIT! TVOJA VLADAVINA NA NEBU JE NEPRIKOSNOVENA

I SVAKA ZVEZDA JE TVOJA DUŠA OBNAŽENA.

SVAKA ZRAKA ŠTO SE ROJI KROZ PROSTOR NOSI PRIZIV MOJ KA TEBI!

19

O

NUIT! U TAMI TVOJE NOĆI,

ČAK I KADA JE SVE PODELJENO I SKRIVENO U HRPI MNOŠTVA, RED ZVEZDA JE NAD NAMA UKAZUJUĆI NA PUT.

KAO SIN NOĆI PRED KULOM TVOJOM JA TE PRIZIVAM!

20

O

NUIT! SVAKI MUŠKARAC I SVAKA ŽENA JE ZVEZDA

U

ZAJEDNICI ZVEZDA

KO SUNCA I MESECI SMO MI.

U RADOSNOJ IGRI MI TE SLAVIMO PO DANU I NOĆI!

ČUJ MOJ GLAS! JA TE PRIZIVAM!

21

O

NUIT! TI PREKRASNA BOGINJO ŠTO NATKRILJUJEŠ SVE,

NEKA TVOJ OGANJ I SVETLOST SATRU MOJ PRAH

U MISTIČNU URNU SMRTI

- NESTANKA MNOŠTVA U JEDNOM, U NIŠTA.

KRAJNJOM SNAGOM, UVEK I U ODSUDNOM ČASU

JA TE PRIZIVAM!

22

O

NUIT! I KADA NESTANU MOJE REČI,

MOJ DAH, MOJE SUZE I RADOST; KADA SE MOJE TELO RASTOPI,

KADA MOJA DUŠA NESTANE U TEBI, NESTAJE SVE,

I

NEMA NIČEGA.

O

NUIT! TI BESKRAJNA NOĆI

NAD SVIME ŠTO SAM JA UNIVERZUM, NEKA SVE NESTANE, SVE I OSTANI TI KOJA NISI. MOJE REČI SE GUBE U TVOM PRIZIVU

I JA SE POVLAČIM NA SVETIJE MESTO! UVEK K TEBI, K TEBI!

O NUIT! NUIT! NUIT!!!

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

«Dve najlepše stvari su Zvezdano nebo nad našim glavama i osećaj dužnosti u našim srcima» Goethe

SVE OTAC I VELIKA MAJKA

Fr. ˙. Leo Serpent

Otac ne može biti otac ukoliko nema majke, kao što ni majka ne može biti zaista majka ako On nije tu. Iz njihovog plesa ljubavi uzvišene rađa se dete, dete koje je plod njihove ljubavi, to dete postaje otac ili majka jednoga dana. Dualizam sve prisutan je svuda oko nas, sve ima svoju suprotnost, noć rađa dan, kao što posle kiše dolazi sunce i kao što svako spajanje suprotnosti rađa treće. Manifestacija iz jednog bez drugog je nemoguća, to su znali naši preci a svoj koncept verovanja gradili su prema prirodi oko sebe. U svakom muškarcu je iskra Boga, muškarac postaje uzvišeni Bog, dok žena svojim stvaranjem

i razumevanjem postaje Boginja.

Posmatrajući raznolikost muškog principa Božanstvenosti vidimo da iako različiti, ponekad veoma suprostavljeni jedni drugima On je ipak On. U društvu oko sebe jasno vidimo sve Bogove, vidimo mudrog

,

svaki muškarac u sebi budi iskru Boga u skladu sa svojom istinskom prirodom. On teži ka usavršavanju svoga bića, ka čistoći Božanstva za koje saznaje da je on sam To ka čemu ide stazom naizgled dugom i mukotrpnom. On želi da bude deo kosmičkog plesa stvaranja, on ide ka njoj, ka večnoj Boginji.

i jakog Odina, prevrtljivog Lokija, snažnog ratnika Horusa, pravednog Jupitera, požrtvovanog Ozirisa

Ona je tu pored, u svakoj ženi je savršena Boginja. Ona je i Hela i Skadi, i Frigga i Demetra i

večno promenljiva, ali uvek Ona, Boginja. Ona teži da upotpuni svoju

, dužnost, da stvara, da kreira, da rađa, da razume.

Artemida i Freya, Izida i Maat

Pagani su veoma jasno uviđali da muškarci postaju ratnici i Bogovi, a da žene postaju Majke i Boginje. Prema starom paganskom običaju žena je jedina posedovala ključeve od kuće koja je dom. Ona je utočište, ona je gospodarica i kreacija, kuća i dom su simboli Boginje, dok je on taj koji dolazi unutra, koji donosi plen, hranu, vatru, on donosi seme. Oni zajedno čine porodicu, oni su Božanstva, mali Panteon.

To je osnova svih religija starih naroda, čovek je prirodu smatrao glavnom jer on živi u njoj, ona ga hrani i obogaćuje te zvao ju je majkom, sunce upotpunjava prirodu. Seme ulazi u zemlju, kao što muškarac ulazi u dom da pije iz pehara blaženstva, to je Bog veliki Otac.

Muškarac budući Bog on teži ka njoj, ka Boginji, ka ženi da bi upotpunio krug, da bi oboje obavili svoju dužnost, da bi nastavili kreaciju. Iz ovoga sledi ljubav i razumevanje, uzvišenost i radost kosmičkog plesa. Iz ovoga se rodila vera, jer možemo se složiti sa Vivekanadinim objašnjenjem da je Mitologija odraz vere iz čega slede rituali. U većini rituala, bilo paganskim ili zapadnim «novoeonskim», Muškarac igra ulogu sveštenika, koji veruje da ga prožima Bog lično da bi u svojim dugogodišnjim radovima došao do zaključka da je To, On sam. Žena je sveštenica koja simboliše Boginju, u početku neznajući da je ona ta Boginja Majka. Stari Manihejci (Gnostici) govorili su da su sve Žene sveštenice i svi Muškarci sveštenici. Dok kao Bogovi gledamo tu Ženu mi zaista osetimo Boga koji je pred Boginjom. Taj trenutak smatramo svetim i uzvišenim činom, ali svaki tren je svet i uzvišen (Svetkovina svakog dana u vašim srcima). Na nama je da osvestimo Božanstvenost oba principa u svakom trenutku. Da prestanemo da se zavaravamo prigodnim atmosferama koje su kao simboli potrebni da nam dođe iz korenske čakre u krunsku (što bi ovdašnji narod rekao «iz dupeta u glavu»). Mi dižemo zmiju koja je znanje, koje spava u nama. Mi znanje, dakle već posedujemo samo je potrebno setiti se, probuditi saznanje koje je duboko u nama. Neka zmija krasi naše krune, da bi mogli dalje, dok tu zmiju ne vidimo kao sićušnog crva u svom prevazilaženju, u svom daljem razvoju.

Šta se dogodilo sa čovečanstvom, budući da Bogovi oko nas ne teže ka čistoći i upotpunjavanju svojih svetih dužnosti, kada žene čine istu grešku i unazađuju svoju prirodu. Sve više je muškaraca koji umesto uzvišene snage svetla i pravednosti neguju principe impotentnog grabljivca, sve više je žena koje umesto bistrine vode života u peharu razumevanja, nose crnilo blata u napukloj posudi.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Došlo je do pada, ne hrišćanskog (hrišćanstvo smatram prevarom čovečanstva) nego pada Bogova.

Čovek stvara religiju ona ne dolazi sama, mi smo tvorci sveta u kome boravimo, niko treći. Aeon

u kome živimo nije došao iz neke univerzalne čekaonice već kao posledica akcije koju smo svi

prouzrokovali. Ljudi se ne mole nekom Bogu tamo daleko koji sedi na tronu, već svom idealu sebe koji su postavili na taj tron. Novi Aeon je nastupio s punim pravom kosmičkog poretka, kao posledica delovanja čovečanstva, zakon Karme!

Uzvišeni i pravedni, mudri i najsvetliji Kralj manifestuje se u drugačijem obliku, kao samozadovoljavajući nagon, naslada i uživanje postali su mu ciljevi, on gazi nemilosrdno druge i smatra

da mu je to prirodno pravo prema zakonu. Ljubav i dalje smatra uzvišenim principom koji negde je daleko

i treba ga dostići, ili ga skriveno gaji ograničavajući ga u svom srcu. Poput deteta igra se simbolima i svečano maše kopljem po hramu, iako zna da koplje je snaga i da jedina zajednička crta svih Vladajućih Bogova bilo je upravo koplje. Po tome su prvi arheolozi i etnolozi prepoznavali vladajuće Bogove na

starim Kamenjima, to je On koji nosi koplje, a ne sveštenik u zadimljenoj i ograničavajućoj prostoriji. Takav današnji Čovek – Bog teži ka Bludnici, a ne prema Majci, iako tražeći nasladu i meke poljupce ako

je iskren u svojoj dubini on teži ka univerzalnoj Boginji.

Ona, videvši ga kako se lažno uzdiže, ali ipak u dubini teži ka božanstvenosti, menja svoj oblik. Ona je voda, voda ostaje voda, ona je večno promenljiva, ali ipak ista. Voda uzima oblik posude, ali to nije njen stvaran oblik. Ona skida veo koji su nekada skidali samo oni pročćeni duhom, ona naziva sebe Bludnicom i daje mu se u nasladi. Ona emocije smatra niskim i strast smatra snagom. Ona očekuje dodir Božanske Majke, iako je to deo nje, ona stavlja na svoj lik masku Bludnice koja zavodi i plodove svoje rasipa po mekim krevetima, zadovoljava nagone, a u sebi guši osećaj ljubavi koji upravo s težnjom želi da probudi.

Ipak on stvara sliku nje, Velike Majke koja je pod velom, a Ona lik Boga koji je Mudar i Pravičan. Ali to pokrivaju Tišinom, o tome se ne peva po šumskim gajevima, već se tajno piše po skrivenim dnevnicima.

Ovakav koncept se u svom iskrivljenom obliku raširio čovečanstvom. Muškarci glume svoj deo, surovi i nepravedni, prosti i nasilni, ako i teže ka znanju šire svoju trenutnu mudrost dok u sebi traže iskrenu ljubav. Žene smatraju trofejima svojih strasti i nagona i uvek hoće još, kažu da takvo je doba, ne uzimajući u obzir da takvo doba došlo je kao posledica neke akcije. Žene, se prodaju i nude u skladu sa njegovim težnjama iako naizgled jake i privlačno razgolićene one u svojim domovima liju suze jer On se nije pojavio. Umesto Boga došlo je prase, ona to prase ljubi i mazi verujući da to tako treba. I ona i on se zavaravaju, i pozive iz dubina svojih podsvesti smatraju svojim neskladom sa novoeonskom stvarnošću.

Jednom je neko proglasio da je Aeon Maat smenio Horusovo doba, svi su ga smatrali budalom, ili što bi Telemodogmatici rekli, on je pao. Ali šta bi se dogodilo da smo svi u to verovali, čvrsto i nepokolebljivo. Da, izvršili bi smo promenu u skladu sa našom Voljom!

Karma znači Delanje, a ne čekanje. Aeoni su isprepleteni, Osirisovo doba u nekim ljudima živi i

živeće, u nekim ženama je Izida u svom majčinstvu puna plodnosti i radosti života. Aeon Pravde može

doći sutra ili za sto godina, rekli su još davno

naravno,

jer to zavisi od akcija svih nas.

Čini po svojoj volji i to neka ti bude sav zakon!

Ja neću gaziti slabe već ću im dati svoju ljubav, zgazi me i kopljem ću rasporiti tvoju lažnu sliku modernog i jakog. Ja neću leškariti u krevetima svilenim već ću vredno raditi, delati i stvarati. Ja neću prljati svoje telo i duh već pročćavati oba i težiti ka lepoti i uzvišenoj radosti. Neću čula zadovoljavati, već se truditi da obuzdam svih šest konja. Moja strast biće pod snagom volje.

Ja neću ljubiti bludnice, Ljubiću Boginje koje u sebi nose čistoću izvorske vode drevnih krugova. Ona je Majka i Boginja, u meni probudiće Oca i Boga.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Ja biću veran njenom svetlu i time neću biti ograničen. To je moja sloboda i moje pravo! Radovaću se u dubokim šumama i igraću na vrhu planine ples Božanski pod zracima sunca.

Jer ljubio sam Bludnice i leškario u krevetima mekim, videh da iako um zavaran duh obmanut ne može biti.

Ustani o Čoveče i delaj, promeni poredak, dugo si carevao Kraljevstvom i u tom lažnom sjaju naslućivao istinsku Krunu. Pređi već taj bezdan, neplaši se, pogledaj Oca, čistog i uzvišenog, pogledaj Majku i neplaši se jer čist si došao pred nju.

Tad videćeš veo da još uvek je tu. Ne veruj u promenu jer sve je isto kao što je i bilo. Kruna je bila tu i uvek će biti, što je Kraljevstvo prljavije tad Kruna je čistija.

Usudimo se, usmrćući čak i Boga ako nam stane na izabrani put! Jao onima koji prema svom univerzumu i opisima tuđeg premeravaju moj! Ne govorim vam da grešite, već da radite malo brže i napustite taj lažni vrt pored močvare. Ljubite svoje bludnice, ali ne zaboravite Njenu uzvišenu manifestaciju koja je pod velom, naslađujte se ako vam je volja ali nemojte se čuditi pred Moćnim likom Sve Oca! Velikog Kreatora i Geometra!

Ne čekajte pravdu, već budite pravedni! Neka je Blagoslov Sve Oca i Velike Majke nad svom decom ovog sveta u kojim god Aeonima da njihovi umovi borave!

Ljubav je zakon, Ljubav pod Voljom!

Velike Majke nad svom decom ovog sveta u kojim god Aeonima da njihovi umovi borave! Ljubav
SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

UTOČIŠTE REDA TELEMITA

Frater Alion'.'Aiwass.'.

I. SREBRO

Red je ustrojstvo koje opisuje i objašnjava Univerzum. Red je ustrojstvo koje objašnjava prirodu čoveka. Red Telemita prenosi znanje kroz koje se prepoznaje i shvata ustrojstvo čoveka i univerzuma. Red Telemita objašnjava univerzum i čoveka kroz jednu Reč Zakona - TELEMA.

Reč zakona definiše univerzum i čoveka kroz svojih šest slova, koje su tri para polarnosti. Ove polarnosti su sjedinjene u svakom od rangova Reda Telemita - jer rangovi predstavljaju nivoe emanacije univerzuma i čoveka. Univerzum i čovek se emaniraju u tri ravni, a svaka ima svoju unutarnju polarnost. Sve izvire iz Jednoga.

" Nu je vaše utočište

"

Sve je u Jednome. Sve je u NU. Sve je jedno sa NU, a emanira se kao univerzum - makrokosmos i čovek mikrokosmos. Sve je sačinjeno od tela Nu. Nu se materijalizuje kroz tri nivoa, dajući svakom nivou polarnost delovanja i ispoljavanja svoje prirode.

Postoje Tri Ranga Reda Telemita - oni su stadijumi koji označavaju usaglašavanje i nivoe spoznaje i sinhronizacije čoveka sa univerzumom - Samotnik, i Ljubavnik, i Čovek Zemlje. Trostruko ispoljavanje trostrukosti Reda božanskog Trojstva. Ova trostrukost je data božanskom prirodom trostrukosti reči Knjige Zakona.

Hadit je sam - za Samotnike, Nuit traži i daje Ljubav, Čovek Zemlje obavlja sva spoljna i unutarnja obožavanja i rituale Sunca/Zvezde Ra-Hoor-Khuit-a. Grub je Čovek Zemlje - mora pročistiti svoje osobine sagorevanjem “nečistoća”, Prefinjeni iskušavaju intelekt Ljubavnika, a Samotnici dosežu najviše vrhove Duhovnosti.

Ovi rangovi - stadijumi inicijacije su i gnostički Hilici, Psihici i Pneumatici. Hilici, Psihici i Pneumatici sagledavaju njihov put; simbolično kao tri “plava” stepena u Masoneriji. Malkutovski, “građevinski”, “zidarski” definisano simbolično su opisani Masonskim ritualima - Učenik, Pomoćnik i Majstor Mason. Čovek zemlje (Minerval kod Iluminata) - Red "G.D."; Ljubavnik - "R.C."; Samotnik - "S.S." Svi sistemi inicijacija su u saglasju sa ovom Hijerarhijom - jer ona je univerzalna.

Utočište čoveka je Kuća Bogova - ovo utočište je misteriozno prikazano slovom Bet - BITh, a ono je zaista - Merkur - B.(Ljubavnik). I.(Samotnik). Th.(Čovek Zemlje). Telemiti su Oni koji manifestuju Zakon Reči. Telema je Gnoza ovog doba, vremena kroz koje prolazi čovečanstvo i civilizacija.

Θ - Tet

- 9

Ε - He

- 5

Λ - Lamed

- 30

Η - Het

- 8

Μ - Mem

- 40

Α - Alef

- 1

 

- 93

ΘΕ (14-Pentagram) - Samotnik; ΛΗ (38-Abrahadabra/11) - Ljubavnik; ΜΑ (41-Obrnuti Pentagram) - Čovek zemlje.

U samoj Reči je pouka. Njena trostrukost sadrži polarnost dinamike svakog ranga, svakog stadijuma postojanja. Za Čoveka Zemlje Duh je skriven unutar njegovih elemenata i on ga mora spoznati radom na sebi i pročćenjem, harmonizacijom i spoznajom svojih sačinitelja i njohove opšte prirode. Obrnuti pentagram simbolizuje elemente koji vladaju nad Čovekom Zemlje. Da bi on istrajao na svom putu mora se posvetiti Velikoj Boginji Majci - "MA" - NUIT. Ova reč "MA" je takođe sačinjena od slova

se posvetiti Velikoj Boginji Majci - "MA" - NUIT. Ova re č "MA" je tako đ

8

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Mem i Alef - koja su Voda i Vazduh "Obešeni čovek" i "Luda" u tarotu - u tome su dalje misterije koje Čovek Zemlje mora da shvati. Ljubavnik pojmi i doživljava tu Veliku Ljubav Boginje - Ljubavnik je prožet svešću kompletnog sistema univerzuma te je stoga obdaren silama jedanaestice - Magike, spoja Čoveka i Univerzuma, formule Eona i on mora da je živi u potpunosti. Ipak on je Ljubavnik u ljubavnom zagrljaju sa Voljenom - Jedinstvo dolazi sa stupanjem u Samotništvo Izabranika. Ljubavnik uvek mora biti u Ravnoteži i slediti svoju Zvezdu - koja ga vodi putevima zemlje. Samotnik u svojoj gnozi obitava u tišini, on je Plamena Zvezda, uspravni pentagram, on je Duh koji vlada elementima. On je Tačka u krugu. On je i Tačka i Krug. On je Sunce koje obasjava Zemlju. Težeći za utočištem kao Čovek Zemlje, idući Putem, kroz Ljubav na kraju Puta, on je postao Utočište.

Nu "

II. ZLATO

je vaše utočište, kao to je Hadit vaša luč; a ja sam snaga, sila, žestina vaših ruku."

Prozborimo sada nešto o samom Redu Telemita i kako je on ustrojen da prenosi gnozu Horusovog eona.

Prvo i pre svega, kao što je uvek i nakon svega Telemiti se oslanjaju na svoju potporu koja je Knjiga Zakona. Reči zakona i suštinske pouke su date Knjigom Zakona. Ostala naša shvatanja su Aura njenog sjaja kako se ona prelama kroz prizme naših duša. Sticanje znanja i iskustava svih drugih sistema samo vode spoznaji univerzalnih istina Knjige Zakona. Znanje i vođstvo kroz sistem dolazi od Samotnika- Majstora, koji preko svojih Ljubavnika-Adepata prenose pouke i svetlost Čoveku Zemlje. Time se ostvaruje dinamika inicijacije. Time Bogovi objašnjavaju svoju manifestaciju inteligenciji i duši svakog nivoa, svakog ranga - koji se kreće stazom lične samospoznaje u svom okruženju koje materijalno i suptilno prožima. Inicijacije su otvaranja ulaska u stadijume postojanja, ravni manifestacije univerzuma. Inicijacije dolaze kroz četiri ogleda Knjige Zakona, prolaskom kroz oglede ulazi se u stanje koje karakteriše nivo manifestacije.

63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je.

64. Neka prođe kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra.

65. Kroz drugi, zlato.

66. Kroz treći, dragulji plemenitog sjaja.

67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja.

Srebro je "Astralna" manifestacija, Zlato je središnji nivo Drveta Života, Dragulji plemenitog sjaja su drago kamenje - usavršena materija koja je na razini iznad Ponora, a Krajnje iskre vrcaju iz sjedinjenja svega u Jedno. Ogledi su procesi prolaska, transformacije jednog stanja u drugo. Otvaranje svesti za suptilnije sfere i njihovo povezivanje i integracija sa grubljim.

Stadijumi manifestacije univerzuma i čoveka takođe su definisani grubošću (Čovek Zemlje) i finoćom (Ljubavnik) nad kojima se izdižu Izabrani Samotnici Duha - Bogovi Eona.

Potpuna grubost i neznanje je vezano za sefiru Malkut na Drvetu Života. U toj sferi malo je znanja o univerzalnim istinama, a masa je podeljena mnoštvom ideja koje prostiru svoju dinamiku, na masi nerazumljive načine. Grubost se prevazilazi svešću o suptilnijim astralnim nivoima - ulaskom u "srebro" inicijacije. Ipak i ta grubost astrala poseduje karakteristike (koje odgovaraju sefirama niže trijade Drveta Života).

Grub - Vatra - Jesod - Mesec Grub - Intelekt - Hod - Merkur Grub - Najviši - Necah - venera

Grub mora proći kroz oganj pročćenja da bi pročistio svoje elemente. Ljubavnici se iskušavaju u intelektu, a Samotnici u Najvišim postignućima spi-ritualnosti. Stoga se njihove prirode "projektuju" na stadijume nižih sfera. Čovek Zemlje, koliko se pročćuje, toliko mora vežbati svoj um i inteligenciju, a to ga može voditi u uzdizanje u najviše sfere, molekule "grubosti" na astralu. Srebro ovog stadijuma potiče od Temelja na kome mora biti zasnovan rad Čoveka Zemlje, a to je Mesec koji pokreće čoveka njegovim kretanjem i talasima suptilnih zračenja.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Prefinjeni Ljubavnici se iskazuju kroz intelekt.

Prefinjen - Vatra - Tifaret - Sunce Prefinjen - Intelekt - Geburah - Mars Prefinjen - Najviše - Hesed - Jupiter

Prolaskom kroz ogled prevazilaženja srebrnih uticaja i grube dinamike astrala inicijat dospeva u Zlatnu sferu sunčeve svetlosti. Sunce je Zvezda, te koliko Ljubavnik pojmi prefinjenost ove sfere njega ogreva i hrani vatra Sunca njegove duše. Intelekt Ljubavnika dobija ekspanziju, a snaga se razvija ka najvišim ispoljavanjima Gnoze - spoznaje o prirodi Univerzuma i čoveka. Ovo dolazi kroz vredni rad i kroz duboko saživljavanje u zagrljaju svetlosti zvezde.

Treći ogled, predstavlja prevazilaženje svih grubosti i intelekta. Um se raspršuje, a duša osvešćuje svoju istinsku univerzalnu prirodu tišine. Čovek je dragulj plemenitog sjaja - manifestovan u grubosti, pa ipak savršen u svojoj obdarenosti božanskom prirodom.

Izabranik - Vatra - Binah Izabranik - Intelekt - Hokmah Izabranik - Najviše - Keter

Ah, koliko su transcedentna značenja ovih kratkih reči! Vatru Samotniku-Izabraniku donosi Babalon. Njegov "intelekt" jeste Mudrost. Ono najviše u njemu se raduje jer on ima Krunu Života i Smrti. Vrhovna trijada Drveta Života je sfera u kojoj obitavaju Majstori Velikog Bratstva i Sestrinstva Duha. No, kako oni ne bi bili odeljeni ograničenjem od Jednoga njihova suština se u finalnom ogledu inicijacije se sagoreva i Ognjene iskre obasjavaju univerzum svojim titrajima. Te iskre su pojedinačni Haditi, svako za sebe središte Univerzuma, koji je Nuit. Njena kosa su "drveća večnosti". Svaka iskra suštinskog sjaja pokreće i sadrži auru Drveta Života. Ta aura je telo Drveta Života.

Jasno je da se ustrojstvo i znanje Reda Telemita potpuno usklađuje sa delovanjem i prirodom Reda Srebrne Zvezde - Velikim Belim Bratstvom. Ipak, Red Telemita određuje i prenosi znanje kje je karakteristično i suštinsko za tekuće doba. Telema je reč inicijacije Horusovog eona, kao što drugi eoni imaju svoja obeležje i sisteme. Ipak - tu je misterija - svi sistemi su analogni i korespodentni jedni drugima - "sve reči su istinite" - stoga tri ranga Reda Telemita obuhvataju svojim smislom sve moguće karakteristike drugih sistema inicijacije. Tri ranga su tri nivoa postojanja. Tri ranga su trostrukost Univerzuma i trostrukost Čoveka.

Kakav je čovek? On je materijalno biće - Čovek Zemlje (Tau). Njegove osobine su elementi koji čine Ljubavnika (Bet). U njegovoj suštini je srž Samotnika (Jod). To je misterija Utočišta u Kući Reda Telemita.

III. DRAGULJI

Smisao ove pouke je da se pouče Braća i Sestre Telemiti njihovim pravima i dužnostima, kao i da im se da naznaka kako da prepoznaju sebe i svoj Put - i kako da se orijentišu na tom Putu.

Red Telemita vodi svoje članove ka transcedenciji granica materije i ponovnom otkrivanju duhovnog porekla - sa ciljem da se prevaziđe čak i stanje čoveka. Red vodi Telemite ka prepoznavanju onoga što se od ranije zvalo "Kraljevska tajna" - a to je Istina koja rastvara, sjedinjuje i razotkriva Misterije Neba i Zemlje. Takođe, vođstvo predpostavlja produbljivanje razumevanja i podučavanje Telemita u klasičnim i tradicionalnim Misterijama Kabale, Gnosticizma, Hermetike i Alhemije. Ove tradicije su prenete inicijatima kroz tokove prethodnih naraštaja duhovnih tragača i posvećenika - kako su oni to primili i preneli od njihovih Majstora.

Telemiti stoga izučavaju druge sisteme i znanja, ali se uvek greju i prosvetljuju ognjem i gnozom Knjige Zakona.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Prihvatanje Knjige Zakona kao svoje Svete Knjige je prvi preuslov za postajanjem članom Reda Telemita. Koliko je preduslov toliko je i imperativ duboko saživljavanje sa njenim misterijama i Istinom koju sadrži.

Struktura Reda je jasna i predočena sa tri ranga. Od toga se ne odstupa i njihova priroda se samo može objasniti saglasjem sa drugim znanjima i osobenim karakteristikama - pogotovo sistema koji je zasnovan na univerzalnoj prirodi Drveta Života.

Zato, prema pouci Knjige Zakona, Red čine Telemiti, koji se okupljaju u Kockama Reda (Misterija!) - to su Kaaba-e Reda. Kabe nastaju, postoje i rastvaraju se prema sažetoj prirodi Telemita koji ih čine. Ne postoje odrednice koje bi odredile prirodu pojedinačnih Kaaba, osim da su one to što jesu - Kocke Misterija Teleme. Svaka Kaaba može imati Palatu (Hram) u kome izvodi manje ili veće misterije i ceremonije, a izgled Hrama je opisan takođe u Knjizi Zakona. "Četri kapije vode do jedne palate; pod te palate je od srebra i zlata; lapis lazuli i jaspis su tamo; i svi retki mirisi; jasmin i ruža, i obeležja smrti To je svetilište Duha u Čoveku. To su obeležja činioca inicijacije.

"

Struktura rangova reda je usaglašena i proističe iz dinamike procesa Drveta Života, tj. sa tri trijade koje ga čine.

Unutar jedne Palate Reda Telemita Učenjem i Poukama upravljaju Ljubavnici, a Čovek Zemlje je tu da spoznaje sebe i da radi na ispoljavanju energija reda u sebi i izvan. Shodno tome svaki Telemit ima pravo i obavezu da preuzima dužnosti u Palati onako kako je to u skladu sa prirodom koju ispoljava i koju pojmi. Neko će stoga biti poput Sentinela i Filakse, neko poput Dadušosa i Daduše, neko poput Solista i Solistrije, neko poput Keruksa i Kerukanije, neko poput Hegemona i Hegemone, neko poput Hiereusa i Hijereije. Ipak Kaaba ima svog Šefa - Hijerofanta koji je udubljen svojom svešću u središnju svetlost Misterija. Ponad toga samo su troje koji mogu preuzimati obaveze Kancelara, Imperatora i Premonstratora, a to proističe iz postignuća i stanja koje čovek ostvaruje unutar i izvan sebe. Vidi! To su Čovek Zemlje i Ljubavnik, ali Samotnika, njihovog Majstora niko ne može usloviti obavezama - njegova priroda je Misterija Duha inicijacije i Bogovi Eona rukovode prenosom Gnoze koja proističe iz Njega. Vidi! To je Jedan Čovek, a Jedan je tri i Tri su u Jednom.

Svaka Kaaba izučavanja tradiciju Reda i prirodu Misterija koji dolaze iz Knjige Zakona i njenih inicijata - Telemita. Svaka Kaaba razvija ezoterične doktrine, u skladu sa svojom pojedinačnom prirodom i voljom - i samim tim manifestuje prirodu Zakona Telema - Struju 93.

Kao što je prirodno da Više Sopstvo "Khabs" vodi čoveka na njegovom Putu, tako i Ljubavnk vodi Čoveka Zemlje, u njihovoj zajedničkoj evoluciji, kako ih tajno usmerava i vodi Samotnik. Sve su to procesi, kako u Kaaba- među Telemitima, tako i unutar jednog inicijata.

Svaki Telemit pak, po svom urođenom pravu i prirodi inicijacije i inkarnacije ima pravo da izučava Znanje i Sistem i da ga shodno poimanju i shvatanju sledi i ispolji kroz sebe. Spoznaja vlastite Istinske Prirode i njeno ispoljavanje je imperativ. Biti Telemit ne znači nazivati sebe tako već prihvatiti Istinu i živeti je. Hijerarhija Reda nije određena uspehom u nadmetanju ljudskih moći i sposobnosti već dosezanjem stvarnih inicijacija Teleme. Služenje Redu i Kaaba-i zavisi u potpunosti od prirode i potrebe čoveka da ispolji svoju volju na određen način - kako je definisan njegovom istinskom Svetlošću i Ljubavlju. Odatle proizilaze i angažovanje, zadaci, odgovornosti i druge sile koje se pokreću Strujom 93 unutar i izvan Telemita.

Jasno je da neki stupaju na stazu samospoznaje kao istinske novajlije, dok drugi stupaju sa izvesnim predznanjem. To nikada nisu prepreke u prenosu inicijacija, jer Majstori Reda umeju da prepoznaju dušu čoveka i umeju da vode inicijate na njihovom putu. Pitanje samospoznaje Čoveka Zemlje, se naravno razlikuje od shvatanja Ljubavnika te oni dobijaju, svako za sebe, svojstvene i specifične pouke, sve u svemu spram vlastitih potreba i želje za napredovanjem na Stazi. Adepti Reda Telemita su sposobni da kao supervizori i mentori usmeravaju Zelatore u njihovim nastojanjima da spoznaju svoju prirodu.

Kada Telema isijava svoje moći u čoveku i njegovom okruženju događaju se promene i dolazi ili do suočavanja sa problemima i mogućnosti za njihovo prevazilaženje i sagorevanje u ognju spoznaje ili do

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

harmonizacije funkcionisanja. Poštovanje unutar i izvan mora da postoji. Univerzum je veličanstven u svojoj ogromnosti i sićušnosti, a spram njihove interakcije dolazi do dinamike isijavanja ognja i svetlosti koja karakteriše pojedinačne prirode ljudi. Zato hijerarhija služi prirodnom napretku i evoluciji, a ne nadmetanju. Sukobi Telemita su apsurdni događaji u kojima ili greši jedan ili oboje. Sukob u prirodi ne postoji tamo gde svaki činioc ispoljava i vrši svoju Istinsku Volju - prema Zekonu Teleme.

Zato se svaki Telemit trudi i teži da ostvari život vredan Reda i učestvovanja u redu. Ovo se postiže Univerzalnim Agensima - Slobodom, Ljubavlju, Mudrošću i Svetlošću - kvintesencijom elemenata koji čine čoveka - njihovim prosvetljenim osobinama Duha. Životni standard ne proističe iz materijalnog standarda već iz Slobode i Ljubavi koja se emanira. Ponašanje Telemita je shodno istinskoj prirodi, a ne nahođenju i prohtevima ega. Čast Reda se mora poštovati i održati jer iz njega proističu sile i svetlost znanja koji prosvetljuju Čoveka - kako pogaziti uzvišene principe čovečnosti a dalje biti Telemit? Stoga svi Telemiti slede preuzeti Zavet i ujedinjeni pod barjakom slobode slede Zakon Teleme.

Red Telemita se ne upliće u mundano i profano delovanje ljudi, već Zakon Teleme poučava ljude Redu koji treba da spoznaju u sebi i univerzumu i da prema tome harmonizuju mundano i profano - kako bi sve bilo usaglašeno sa Istinskom Priridom Stvari.

Za Telemita Kaaba i Palata su sveti - Kaaba je On, Palata je u njemu, unutar toga je tajna Svetlost Khabs, unutar čovekovog Khu-a. Čovek je svet u meri koliko spoznaje sebe. Znanje prosvećuje um, mudrost prosvećuje inteligenciju, Svetlost iluminira dušu. Zato su svakome vrata Reda otvorena. Ključ u ruci je odluka da se Zakon Teleme prihvati. Otključavanje vrata je preuzimanje Zaveta Čoveka Zemlje. Život u Redu je obitavanje u Struji 93.

Kakav je čovek? On je materijalno biće - Čovek Zemlje (Tau). Njegove osobine su elementi koji čine Ljubavnika (Bet). U njegovoj suštini je srž Samotnika (Jod). To je misterija Utočišta u Kući Reda Telemita.

Kakvo je utočište Reda Telemita? To je Kuća Magova. Bet je njegovo znanje Zakona Univerzuma, Tau je njegovo Življenje, Jod je njegova skrivena Luč.

Neka se svako zapita - kakva je moja kuća koja mi je utočište, kakav je moj život koji sam izabrao za utočište duha i moje duše, kakva je moja svetlost? Kakav sam Telemit?

" Iz neočekivane kuće dolazi to dete

Aum!

"

IV. ISKRE

Sada bih ti preneo neke reči koje su dobijene kako bi se um inicijata usmerio ka Jednome kroz procese i stadijume rangove Reda Telemita. Neka ti ovo bude pouka i trening, kao i sistem koji možeš prepoznati da te vodi Jednome kroz prirodu svake od tih reči.

Prvo razmotri sledeće: "ŠaZaL" i "ANQ" i "CoHeN" Tri slova za tri ranga. Svako ima svoje karakteristike - procesa i stadijuma. Šin Samotnika sa Mačem Ljubavnika i Vagom Čoveka Zemlje daju duh i dve vrste polarnosti, aktivnu i pasivnu, kroz trostrukost. Alef, Nun i Quof daju 151, kao prostiranje uticaja Jednoga kroz nesvesno i podsvesno, sveobuhvatno Trojstvo. Koen, kao Sveštenik inicijacija, daje drugi smisao, dinamika koja se obrće oko središnje zvezde.

- Š - A - C - Z - N - H

Čovek Zemlje - L - Q - N

Samotnik

Ljubavnik

Neka te znanje Svete Kabale vodi u ovoj nauci reči.

Nemoj zaboraviti niti slova svetog Alefbeta koja su trostruka, jer u njima su drugi ključevi ovih inicijacija Trojstva. Jod, Dalet, Reš, Gimel i Alef pogotovo - no, nikada ne zanemari ostala.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Dajući ti ove ključeve podsećam te na ono što su naša Braća i Sestre od Reda Istočnog Hrama prenosili kao znanje unutrašnjeg svetilišta gnoze, a to su imena Boga - TAO, IAO i AUM, kao i naša tajna imena i reči čiji je broj 93!

Uz pomoć ovog ključa ti ćeš uvek moći da stupiš u Utočište - to je Čovek. To si ti.

je broj 93! Uz pomo ć ovog klju č a ti ć eš uvek mo ć
SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

ANTIQUUS SCOTICUS RITUS ACCEPTUS Frater Libero.'.

I.

Škotski ritual je priča o herojskom poduhvatu. Taj heroj je kao Gilgameš koji je tragao za Cvetom Besmrtnosti, poput Odiseja koji je na putu povratka svojoj kući, nalik Parsifalu koji traga za Svetim Gralom. Taj heroj je Čovek, Majstor Mason. On traga za izgubljenom reči, traga za Kraljevskom Tajnom.

Masonska tradicija je drevna. Masonska kecelja je starija od zlatnog runa i rimskog orla! Drevnost se teško može meriti iskustvom i svim znanjem jedne civilizacije, već svih zajedno. Drevnost seže kroz niz generacija koje su težile ostvarenju više svesnosti, seže kroz telo Bratstva koje je sjedinjeno i povezano Znanjem, Odvažnošću, Voljom i Tišinom.

-Plave

Lože Slobodnog Zidarstva. Simboli prenose pouku o progresivnoj nauci putem koje se stiče znanje i

Tradicija potrage se s početka sticanja uvida prenosi simbolički - stepenima Simboličke

saznanje da svaki stepen Masonerije predstavlja putovanje.

Stoga pođimo putem koji nam je naznačen!

Učenik biva naučen da je Loža predstava sveta i da putovanje kroz nju predstavlja životni put. To je osnova celog Masonskog sistema. Svaki stepen je deo Sveta, deo Univerzuma. Svaki stepen je putovanje i deo putovanja koje čini Veliko Putovanje. Učenik se uči značaju shvatanja ličnih elemenata i ličnih odnosa, kao i odnosa sa društvom kroz to. Pomoćnički stepen podučava kombinaciji inteligencije, iskustva, intuicije, osećanja i obrazovanja koji čine napredak u životu. Te osobine proširuju učeničko shvatanje čoveka i proširuju domene njegovog delovanja. Pomoćnik saznaje o svojoj dvostrukoj prirodi, materijalnoj i duhovnoj i uviđa da postoji izvestan Duh koji ga vodi na putu usavršavanja. Taj duh je Plamena Zvezda vodilja. Duh vodi čoveka na svako Putovanje. Prvi korak prve inicijacije je bio direktno nasuprotan konačnom postignuću stizanja na cilj - uputpunjenu Velikog Putovanja koje se odvija sticanjem iskustva Inicijacija i stepenova Slobodnog Zidarstva. Majstor Mason se okreće ka svojoj nutrini i suočava sa svojim najgorim neprijateljem - svojim egom. Kroz to suočavanje dolazi se do mogućnosti prevazilaženja strasti, predrasuda i svih ljudskih mana - kako bi postao ono što istinski Jeste.

Kada se čovek pripremi kroz oglede znanja i iskustva, kada dođe do određenog nivoa uvida i razumevanja tada prima višu svesnost koja se proteže kroz putovanje Škotskog Rituala. Svaki stepen je ključ. Tajni ključ. Svaka reč postoji sa smislom, svaki gest, svaki događaj ima poruku. Čovek ih prima i prihvata prema svojim osobinama i sposobnostima. Čovek proniče u smisao svega, stiče Saznanje, stiče Spoznaju. Masonerija ga transformiše u Budnog Čoveka.

Sve je dato alegorijom, kroz nju dolaze naznake, otkrića - kada je čovek spreman, kada se pripremio i načinio sebe prijemčivim za značenja koja su potka rituala.

Masonsko putovanje je potraga za plemenitim u čoveku i ono se definitivno ne završava Plavim stepenima. Škotski ritual preuzima Majstora Masona kakav god da je njegov status u Loži, kakav god da je njegov stadijum razvitka i vodi ga još dalje od simboličkog znanja. Na drugi nivo poimanja gde stiče nove uvide - uvide o dubokim značenjima i silama čiji su simboli samo spoljna obeležja.

Čovekova lična avantura čini njegovo lično iskustvo i angažovanje, emotivno i intelektualno upuštanje koje idu još dalje u psihološkom doživljaju. Otvaraju se vidici za dublja sagledavanja - dublja sagledavanja kako sebe tako i sagledavanja osobina čovečanstva, civilizacije, svemira - saznanja o naumu Velikog Neimara Svih Svetova.

Zato je Plava Loža neodvojiva od Škotskog Rituala - Crvene Lože. Škotski sistem stepena je progresivan, svaki prenosi seriju lekcija, vremenske odrednice, grupiše znanje, predočava linije vodilje, budeći grupacije ideja kroz specifične teme, obeležja - što sve daje uvide o Masonskom Putovanju - ličnom istraživanju Puta. Ideje i pouke se gotovo nikada ne izriču direktno - njih treba otkriti, shvatiti. To je Misterija buđenja.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Svaki stepen je stadijum, jedinstva stanica do koje čoveka dovodi putovanje, a elementi koji ga čine imaju posebne odnose spram njegove duše. Ne postoje pravi odgovori, ispravno mišljenje. Univerzum je suviše velik, šarenolik i zanimljiv da bi bio jednoobrazan. Veliki Neimar nije sve ukalupio u jedan kalup - mnoštvo je staza i bogaza kojima čovek gazi. Put je postojanje i razvoj. Put je upotpunjenje božanske kreacije. Put je evolucija. Put je Svetlost u Širenju. Put uvek ide Još Dalje.

Moć Škotskog Rituala Masonerije je u sposobnosti da integriše lekcije sa osobenostima nivoa iskustva i znanja i da to prenese doživljajem alegorijskog Obreda.

Generalno nad simboličkom Ložom, koja čini jedinstvenu celinu, prva tri stepena, uzdižu se četiri spoznajne celine viših stepena. Svaka celina je pohod, proces saznavanja i samospoznaje. To su delovi čoveka, delovi njegovog života, delovi sveta oko njega.

Loža Usavršavanja predstavlja pohod za Masonskim prosvetljenjem i buđenje lične duhovnosti. Odeljak Ruže i Krsta predstavlja osnaživanje Iskre koju je potpalila Loža Usavršavanja i koja čini vodeću silu u čovekovom životu. Savet Kadoša predstavlja put ka ispoljavanju i manifestaciji snage Iskre u domenima materije i sveta uopšte. Konzistorijum je pohod ličnog preispitivanja i opunomoćenja koji upotpunjuje proces inicijacije.

Ovi pohodi predstavljaju velike mitske cikluse u kojima heroj - Čovek stiče dobrobit za sebe i svoj narod na Zemlji. Pohod za Masonskim Svetlom predstavlja lični razvoj, nezavisnost, slobodu misli i sposobnost da se živi neuslovljeno u svetu dajući kreativno i snažno - to davanje je Dobročinstvo.

Ono što se gradi i razvija je bitno, vredno. Razvoj svih ljudskih osobina predstavlja razvoj ka Duhu. Svaka odluka vodi ka akciji, svaka akcija ima svoj odraz. Svaka misao, reč i delo imaju svoju manifestaciju i svoju Tišinu i zadovoljstvo kada se ispune.

Ima li kraja Putu koji je zacrtan?

Ima li kraja putu kada se na svakom kraju nalazi novi početak?

Kada Put uvek ide Još Dalje?

II.

Najpoznatiji simbol Škotskog rituala je krunisani dvoglavi orao koji je simbol kraljeva i ikona

imperija. Orao je duhovna Moć Vizije. Druga ptica koja je obeležje Reda je Gavran - on je najinteligentnija ptica od svih - predstavlja Sveznanje i let intelektom. Treće biće koje je unutrašnji simbol rituala je Feniks

- ptica koja kada dođe do svog punog razvoja spaljuje sebe i preporađa se iz vlastitog pepela u Novo Biće

- on je Preporađanje Čoveka i preporađanje i uskrsnuće Čovečanstva.

Sam Škotski Ritual kao sistem teži da razvije čoveka i čovečanstvo kako bi dosegli ove tri osobenosti - Duhovnu Viziju, Duhovno Znanje i Duhovno Uskrsnuće.

Nije li to najviša projekcija tri simbolička stepena!?

Zbog toga sistem podučava strpljenju, velikodušnosti, toleranciji, saosećaju i misaonosti. Podučava svim vrlinama i sposobnostima koje razaznaju ljudske osobine. Pomaže da se društvo razvija kroz podršku obrazovanju, umetnosti, medicinskom radu, darujući sredstva koja ostvaruju ispunjavanje pomoći društvu čime se utiče na opšti razvoj, kroz prevashodno uspostavljanje Harmonije.

Škotski rituali su poput pozorišnih komada i drama. Svaki stepen prenosi lekciju kroz drugačiju ceremoniju i svaki izučava i prikazuje najveće ljudske probleme i pitanja. Jedan simbol Plave Lože dobija na višim stepenima punu razradu u znanju, alegoriji i utisku reči.

Škotski ritual nije namenjen razvijanju samo jedne jedinke već insistira na neophodnosti izazivanja promena po volji - promena koje donose boljtak - u smislu ostvarenja Istinske Ljudske Prirode koja je u skladu sa pojedinačnom i univerzalnom Istinskom Voljom.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Uči se i razvija da bi svet bio bolje mesto.

Svako ko stupa u Slobodno Zidarsko Bratstvo je upozoren na samom početku da prima i prihvata sistem moralnih instrukcija, da Masonerija predstavlja veliko telo znanja, učenja, tradicija i principa koji se tiču prirode, univerzuma i čoveka, da se nauka i filozofija prenose putem simbola i alegorija i da mnoge postavke i koncepti predstavljaju antičku zaostavštinu. Masonerija je stoga duboko obrazovanje duše čoveka. To obrazovanje se produbljuje i razvija iz stepena u stepen. Nijedan rang, niti razina nisu uspostavljeni bez dubokog smisla kako spram svetovnog, tako i spram duhovnog u čoveku i univerzumu.

Saznajući o Hiramovoj legendi kroz inicijaciju trećeg stepena Majstor Mason pojmi Masoneriju kao potpuno razvojnu instituciju. To nije "osnovna škola" koja daje set znanja kroz simbole, već se nad osnovnim učenjem nadograđuje uzvišeno upotpunjujuće i razvojno znanje koje afirmiše proces saznanja i spoznaje. Saznanjem o Hiramovoj legendi svako biva upućen na put i pohod saznavanja o celokupnoj prirodi, osobinama, delu i životu Junaka - Čoveka koji je arhetip Majstora Masona.

Stepeni Plave Lože postavljaju Temelj Škotskom Ritualu.

Plava Loža koja promoviše bratsku ljubav i dobročinstvo, te produbljuje odnose među Braćom u njihovim međusobnim odnosima kao sudruzima u društvu, podučava odgovornosti i predočava nasuprotnosti elemenata koje moramo da uravnotežimo. Plava Loža nas priprema za Pravo Putovanje. To je putovanje Istine, a ona je u srcu i u duši i stiče se i nalazi u alegorijama rituala Škotskog Obreda.

Plavi stepeni pripremaju čoveka za proces sticanja mudrosti. Majstor Mason mora da želi i da prikaže interesovanje, kao i predispozicije za pristup Mudrosti. Da bi postao mudar čovek mora Spoznati Sebe, a Škotski Ritual daje oruđa i alate za samospoznavanje i samoostvarenje.

Predispozicije predstavljaju kapacitet za poprimanje Mudrosti, interesovanje predstavlja traganje, a želja predstavlja kucanje na Vrata Mudrosti. Ipak inicijacija se uvek čeka u Tišini. Pozivom, željom, od strane i uz pomoć Sile odgore, Duša se uzdiže i prima Svetlost.

Nije li život potraga za srećom? Ne utroše li se godine života na potragu za onim što čini čoveka srećnim? Koliki je to izazov!? Da li sreća potiče od poseda, imanja, bogatstva, odnosa, prijateljstava, nasledstava, počasti, osvojenoga, saznatoga. Materijalni svet pruža raznolike projekcije sreće i zadovoljenja potrebe za uživanjem i načinima sticanja sreće. Vizija materijalnog sveta je ograničena samo na materijalnu sreću. Sreća je samo pitanje zadovoljenja i zadovoljstva onih afiniteta koji potiču od ega.

Sticanje, ulaganje, skupljanje, trošenje, gradnja, služenje, rast, požrtvovanost se pojme kada dođe vreme za to. Kada dođe vreme duša čuje Zov ka drugačijoj sreći.

Kada čovek postane intelektualno, emotivno i psihološki receptivan prima duhovni poziv. To je Zov Kraljevske Tajne koja je u čoveku. Ono što čovek može da uradi najbolje je da odgovori na taj poziv. Ipak to nije poziv za ulazak u Misteriju već poziv na Put Samo-Spoznaje. To je put razotkrivanja Tajni.

Shvatiti ko je čovek, kroz odnose sveta i ljudi koji su u njemu živeli i stvarali istoriju i čovečanstvo, jeste jedna od osnovnih tema Škotskog Rituala. Shvatiti životna iskustva, kako ih transponovati na druge nivoe, doživljaja i shvatanja u okolnostima i situacijama, potrebuje inteligenciju i samo-disciplinu, želju za otkrivanjem i nadasve trud i rad. Vlastita sreća i sreća zajednice i ljudske vrste jesu najvažniji i stoga jedan od ciljeva delovanja Škotskog Rituala.

Stepeni Lože Savršenstva prikazuju da je usavršavanje moguće kada čovek shvata svoju duhovnu stranu i kada ona deluje i kontroliše čoveka. Stepeni Odeljka Ruže i Krsta prikazuju ono što podržava transcedenciju. Izbor etičkog i moralnog kodeksa je potpora iluminaciji - to vodi izboru života kakav se želi voditi i kako ga ostvariti i održati. Na važna pitanja dobijaju se lični odgovori. Stepeni Saveta Kadoša podučavaju da postojanje sveta i čovečanstva u njemu jeste kontinualna manifestacija razvoja i evolucije. Oslobađanje sebe od stega i ograničenja ostvaruje dejstvo na okruženje čime se ono razvija i usmerava ka napretku, uzdizanju u Duhu - težnji ka isopunjenju i obitavanju u Sreći. Stepeni Konzistoara su

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

preispitivanja svih ideja i koncepata koji su stečeni i usvojeni. Iz tog preispitivanja proizilazi sigurnost i samouverenost, ali i potpuno služenje čovečanstvu i Istini. Škotski Ritual je proces ulaska u Prosvetljenje kroz iskustvo i učenje o drugim iskustvima. Inteligencija razvija opažaj i rasuđivanje koji uzdižu dušu u visine Duha - nema vezanosti za sebe i svoj ego - manifestacija je sveopšte Dobročinstvo.

Stepen je poput pozorišne predstave. Podučava svojoj priči, prenosi utisak, ideje, stavove, ali pušta učesnika i gledaoca da pojmi i doživi uloge, karaktere i događaje na svom nivou.

Prolaskom kroz stepene Plave Lože postaje se Majstor Mason, ali prolaskom kroz stepene do trideset i drugog postaje se Majstor Kraljevske Tajne. Biti Majstor Mason znači biti valjano upoznat sa simbolima Masonerije, ali biti Majstor Kraljevske Tajne znači biti upućen u široko Masonsko Znanje kojeg su simboli samo vizuelna predstava. Plavi stepeni predstavljaju "osnovnu školu" dok su Crveni stepeni poput Koledža ili Univerziteta Masonerije. Ono što je bitno je da se "ocene" dobijaju u životu, kvalitet življenja i ispoljene vrline je osnovni parametar visokog obrazovanja u Masonskom sistemu učenja. Što je čovek kvalitetniji i privrženiji Istini, to je i zajednica, njegovo uže i šire okruženje pod čistijim uticajem čime se ostvaruju osobine koje čine prosperitet i blagostanje.

Stepeni jesu "lekcije" ali one ne daju krajnje zaključke, već Mason kroz učenje i život shvata smisao i pouke. Dobijaju se paralele, primeri, postavljaju pitanja i sumnje, ispituje se svaki segment i osobenost stadijuma lekcije. Sagledavaju se sve lične osobine, svi sačinioci ljudskog bića i psihe, delovanje zajednice i odnosi koji su postojeći u njoj. To otvara mnoštvo mogućnosti i svesnost o svakoj mogućoj situaciji u životu Čoveka. Samouverenost se uzdiže u procesu saznavanja, sposobnost rasuđivanja i volje za radom i prenosom duhovne velikodušnosti.

Vrlina i Harmonija, življenje u Istini treba da budu normalno stanje u kojem obitava ljudska vrsta - to je jedan od ciljeva Masonerije - uspostaviti Bratstvo među svim ljudima sveta i život u Slobodi, Jednakosti i Istini.

Ipak iskustva i načini poimanja istina spram kojih se donose zaključci i uvidi u lekcije nisu uvek lepi ili prijatni. Čovek je okružen svetom patnje koji je stvorio i u kojem mora da iznađe rešenja za vlastitih ruku delo. Lekcije umeju da budu i bolne - za telo i um, ali blagotvorne za Dušu.

III.

Škotski Ritual Drevni i Prihvaćeni od trideset i tri stepena čine dve osnovne celine, Jovanovska - Plava Loža i Andrejevska - Crvena Loža. Prva tri stepena izlažu učenje kroz simbole i moralne pouke kroz koje Mason treba lično da se razvija. Viši stepeni izlažu učenje kroz istorijske, filozofske i hramovničke elemente putem kojih se ostvaruje duboko ispunjenje čovekove duhovnosti i usavršavanje njegovih suštinskih osobina na intelektualnom planu čime se prevazilazi samo lično već se kroz to ostvaruje sveopšti razvoj.

Jovanovska Masonerija - Plava Loža

1°. - Učenik - Prenosi pouku o potpunom smislu i značenju Masonerije i njenih principa kroz suštinske simbole graditeljstva. 2°. - Pomoćnik - Nadograđuje osnovne simbole poukama elemenata i Duha koji vodi gradnju. 3°. - Majstor Mason - Suočava se sa svojim osobinama i simbolično razlučuje ego od Duha.

Andrejevska Masonerija - Crvena Loža

Loža Savršenstva

4°. - Tajni Majstor - Naglašava osećaj dužnosti, poverenja, integriteta i neophodnosti tajnosti i poverljivosti u odnosima. 5°. - Potpuni Majstor - Podučava da nečiste misli i sebične, bezvredne ambicije jesu ponižavajuće i destruktivne, a da čovek koi zaboravi dužnost spram porodice, društva i Boga biva moralno i duhovno uništen.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

6°. - Intimni Sekretar - Podučava posvećenosti prijateljima i vrednoću u izvršavanju dužnosti, što je nagrađeno vrlinama. 7°. - Sudija - Sudi pravedno, a zakone i običaje primeni na sve. Pravdu ne potcenjivati i ne uskraćivati, ali je odmeriti sa dozom milosrđa. 8°. - Intendant Građevina - Podučava da čast može biti korak ka usavršavanju moralnog zakona, a da milost i velikodušnost čine neophodne osobine vođa. 9°. - Izabranik devetorice - Podseća da je kroz vreme čovek na razne načine tragao za Bogom, obožavajući ga na mnoge načine i mnogim jezicima, ali da je Univerzalno Obožavanje ustvari služenje bližnjima. 10°. - Slavni Izabranik petnaestorice - Prekršioci obaveza i posvećenosti ne prolaze nekažnjeno, šta više, shvatanje prekršaja i svedočanstvo nedostatka pokajanja uvećavaju ozbiljnost i okrutnost kazne. 11°. - Svetli Izabranik dvanaestorice - Poučava dobrom građanstvu, odbacivanju i kažnjavanju zlih, ali i poštenju i poštovanju koji se moraju nagraditi. Treba biti iskren, pošten i dosledan. 12°. - Veliki Majstor Arhitekta - Učenje o alatima i instrumentima jeste kontempliranje o mnogim aspektima života i ishođenja sa istima što dovodi do sticanja iskustva i usavršavanja u veštini. 13°. - Kraljevski Svod Solomona - Teškoće i opasnosti, koliko god velike, ne treba da skrenu istinskog i odanog Brata od napretka ka usavršavanju. Najveće i najbolje stvari se nalaze trudom i radom, pregalaštvom i istrajnošću. 14°. - Veliki Izabranik, potpuni i svetli Zidar - Ovaj stepen predstavlja vrhunac Drevne Masonske Veštine, a kao vrhovni stepen Lože Usavršavanja njegova suština jeste svetost Boga i obožavanje Njegovog Svetog Imena.

Savet Jerusalimskih Prinčeva

15°. - Kavaljer Istoka ili Mača - Lojalnost uverenju i posvećenosti Pravdi. 16°. - Princ Jerusalima - Odanost Istini i posvećenost Dužnosti.

Odeljak Ruže i Krsta

17°. - Kavaljer Istoka i Zapada - Odanost Bogu je osnovna dužnost čoveka, a privremene vlasti koje se ne zasnivaju na Njegovoj Pravednosti neizbežno propadaju. 18°. - Princ Ružičnoga Krsta, Kavaljer Orla - Čovek ponovo izgrađuje Hram Duha u svom srcu gde obožava Boga - zakonom ljubavi koji svi ljudi moraju poštovati i prihvatati. Ovaj stepen predstavlja najšire oblike univerzalnosti i tolerancije.

Areopagus Kađoša

19°. - Veliki Pontifikus - Predstavlja i proglašava duhovno jedinstvo svih koji veruju u Boga, neguje nadu u besmrtnost bez obzira na religiozne vođe ili konfesije ili vere. Odnosi se na trajnu borbu svetla i tame, dobra i zla. 20°. - Veliki Majstor Simboličkih Loža - Drama koja ispituje izazove nepoverenja, ne lojalnosti i izdaje. Masonska osuda zaverenika koji su protiv naroda i sveopšte sreće ljudi. 21°. - Noahit ili Pruski Kavaljer - Masonerija nije štit za loša dela, a pravda je potpora bratstva. 22°. - Kavaljer Kraljevske Sekire, Princ Libana - Dostojanstvo rada se prikazuje. To nije obaveza već privilegija da čovek može da stiče radom. Lenjost se ne poštuje. 23°. - Šef Tabernakla - Podučava veri u Boga i ljubav za bližnje, te da to iziskuje požrtvovanost da bi se pomoglo drugima. 24°. - Princ Tabernakla - Podučava zajednočkom verovanju u Vrhovnu Moć koja povezuje ljude u bratske veze širom sveta. 25°. - Kavaljer zmije d'Airen - Postoje pustare u svačijem životu, u istoriji svakog naroda i društva. To dovodi do slabljenja i gubljenja discipline i gubitka vere. Ovaj stepen osnažuje veru u sebe, u druge ljude i Boga. 26°. - Princ Zahvalnosti, Trojni Šot - Milosrđe je vrlina, duh saosećaja nadzire povređene i potištene. 27°. - Kavaljer Komander Hrama - Ovaj stepen Škotskog Rituala Masonerije prenosi verovanje u koncept slobodne crkve u slobodnoj državi i da su svaka suverene u svom domenu, te da ni jedna ne dominira drugim nadležnostima i da postoji međusobna saradnja.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

28°. - Kavaljer Sunca, prosvećeni Princ - Koristeći simbolizam alata arhitekture, ovaj stepen

podučava izgradnji visokih moralnih osobina. Masonerija razvija ljudski napredak i posvećenost ka dosezanju jedinstva i dobre volje.

Majstor Svetlosti -

Naglašava učenje o jednakosti i toleranciji. Niti jedan čovek, niti crkva, niti religija, niti vlast nemaju monopol nad Istinom - ali mora postojati Istina u svakom uverenju, kao i poštovanje različitih verovanja i stavova. 30°. - Kavaljer Kadoš, Kavaljer crnog i belog Orla - Predstavlja testove i iskušavanja koja izgrađuju ljudski karakter.

29°. - Škotski Kavaljer Svetog Andreje, Veliki Šot, Patrijarh Krstonosac, Vel

Konzistoar Prinčeva Kraljevske Tajne

31°. - Veliki Inspektor Inkvizitor Komander - Svako treba da ima dobrobiti od svoje iskrenosti i čistote svojih namera. Onaj koji sudi drugima mora prvo prosuditi sebe. 32°. - Svetli Princ Kraljevske Tajne - Ovaj stepen predstavlja pobedu Duha nad čovekom u pohodu koji oličava moralne osobine i razum. Dužnost iziskuje žrtvu, nekada i najvišu - svoj život.

Vrhovni Savet

33°. - Suveren Veliki Generalni Inspektor - Ovaj stepen se dodeljuje Braći koja su za života ostvarila

i prikazala izuzetno zalaganje i ostvarenja kako za Masoneriju tako i za čovečanstvo uopšte. Ovaj stepen

se ne može tražiti i zahtevati, on jedino može da se dobije prema stečenoj zasluzi - od strane Vrhovnog

Saveta Škotskog Rituala Drevnog i Prihvaćenog. Sam po sebi ovaj stepen predstavlja duhovno uskrsnuće.

IV.

Misija Škotskog Rituala je da traga za onim što je najvrednije u svetu, da uzdigne dostojanstvo svake osobe, da osnaži služenje čovečanstvu, da pomogne u ličnoj potrazi za identitetom čoveka u velikom Univerzumu, te da pomogne u razvoju i ispunjenju svačije sudbine. Škotski Ritual Masonerije teži da svaki čovek postane bolji i da s tim svet postane bolji, srećniji - mudriji ljudi i mudrijem svetu.

Veoma je važno shvatiti zašto postoji Škotski Ritual Masonerije i zašto bi čovek išao tim putem, te šta se time postiže. Prvo se mora realizovati da je Masonerija koliko privilegija toliko i obaveza - čak i više

- jer se shvatanjem Masonskog Znanja dolazi do realizacije o istinskoj prirodi čoveka i njegovoj ulozi u Univerzumu.

Masonska doktrina se može primeniti na svakog čoveka i svaku ljudsku osobinu i aktivnost. To čini Masoneriju potpuno Univerzalnom.

Njeni simboli i alegorijske priče sa poukama obrađuju svaki segment života. Zato Masonerija nije pasivno društvo, već aktivno (ali tiho!) sprovodi svoje ideje u svetu. Primanje uticaja koji dolaze sa Masonskim Inicijacijama znači primanje Svetlosti Razuma i Inteligencije koji vode lični razvoj na putu evolucije. Masonerija ne vrši propagandu, niti podržava religiozne ili političke pokrete, ali prikazuje svakom da dobrota i vrlina mogu biti manifestovani nezavisno od pripadnosti naciji, rasi, partiji ili religiji. To Masoneriju čini potpuno Univerzalnom.

Mason Škotskog Rituala je pošast za netoleranciju, neznanje, nipodaštavanju i tiraniju u svetu.

Ljudske mane su one osobine koje se trebaju iskoreniti - čovek mora da se pročisti Vatrom Duha. Neprijatelji Masonerije delaju samo iz neznanja, zavisti ili mržnje - to su mane koje poseduju svi ljudi, ali oni koji imaju Moć, sa manama čine zla u svetu. Oni takođe pate. Neznanje vodi u patnju. Pasivnost vodi

u patnju, egoizam takođe. Zavist izrađa mržnju, ona pokreće bes, bes stvara konflikte i sukobe. Koren nesreće je neznanje, nepoznavanje istinske prirode čoveka.

Kaže se da Masonerija gradi Hram, ali to nije Hram od kamena, već Hram od ljudskog mesa. To

je Hram sačinjen od ljudskih snova koji se ispunjavaju - oni su predodređeni obožavanjem Najvišeg Boga

čije je ime Ljubav.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Masonerija nije posvećena stvaranju jednog društvenog uređenja, podržavanju jedne političke ili religiozne opcije. Njena misija je da stimuliše i osnaži ljudska srca u prihvatanju Univerzalne Religije koja obgrljuje sve religije sveta u sebe ravnopravno. Njena misija je buđenje Vere u Boga i Bratstvo svih naroda sveta.

Svaki Majstor Mason može da primi Svetlost Škotskog Rituala.

Ta Svetlost daruje neprevaziđeno polje za izučavanje same Masonerije, uvećava i objašnjava simbole, predočava i razjašnjuje istine i alegorije Plave Lože, predstavlja mogućnost za praktičnu primenu masonskih znanja, pruža mogućnost saučestvovanja u delima dobročinstva i milosrđa, uzdiže misli koje vode ostvarenje plemenitih dela - veće znanje daje veću odgovornost, stvara veću vitešku ljubav, veće poštovanje za ljude, podržava nesektaške, efikasne, demokratske škole i obrazovne sisteme koji omogućavaju slobodu učenja spram ličnih afiniteta čoveka, neguje patriotizam, ljubav za svoj narod i podršku društvu. Masonska Svetlost ne znači ništa ako se manifestuje samo unutar Lože. Da bi bila živa ona se mora manifestovati kroz čoveka i njegovu porodicu, društvo i sam Svet.

V.

Masonerija je organizacija koja širom sveta prikuplja u bratsku zajednicu ljude čistih osećaja, zrelog razuma i čvrstog karaktera, bez razlike vere i narodnosti. Cilj Masonerije je da učini ljude druželjubnim, prosvećenijim i snažnijim i da ih oduševi za lični rad i u zajednici u radost i na korist čovečanstvu, pomažući slobodno i mirno razvijanje prirodnih zakona. Slobodno zidarstvo sačinjava probrano udruženje Braće čija je časnost priznata i koji, povezani osećajima tolerancije, slobode, jednakosti i uzajamne ljubavi, pomažu dobro, otklanjaju zlo, čine milosrđe u najširem smislu i teže da koriste opštoj stvari.

Principi starog i priznatog Škotskog Reda se objašnjavaju na sledeći način: “Slobodno Zidarstvo

ispoveda, kao što je od svog postanka ispovedalo, postojanje Velikog Tvorca Vaseljene i besmrtnost duše. Ono ne postavlja nikakve granice ispitivanju istine; a da bi svakom zajemčilo tu slobodu ono iziskuje od svakog trpeljivost. Slobodno Zidarstvo je dakle pristupno ljudima svake narodnosti, svake rase, svake vere. Ono ne dopušta u svojim Radionicama tretiranje i rešavanje pitanja političkih i verskih, a prima

svakog profanog, makakvog on ubeđenja bio u politici ili veri, samo ako je čovek slobodan i dobre naravi.

,

Slobodno Zidarstvo ima za zadatak da se bori pro ivu neznanja u svakom vidu; ono je uzajamna škola čiji

je program sveden u ovim pogodbama: ispunjavati zemaljske zakone, živeti kako čast nalaže, vršiti

pravdu, ljubiti bližnjeg, raditi bez odmora na dobru čovečans va i težiti za njegovom progresivnom i

t

t

miroljubivom emancipacijom”.

Slobodni Zidari potpomažu se uzajamno u svim prilikama u životu.

Škotski Ritual Drevni i Prihvaćeni je naslednik Masonskih tradicija, čuvar mudrih principa, moralne snage i discipline, osnovan je ovakav kakav je danas Velikim Konstitucijama od 1762. i 1786. godine.

Vrhovnu Masonsku vlast predstavlja Vrhovni Savet Škotskog Rituala Drevnog i Prihvaćenog, koju čine Suvereni Veliki Generalni Inspektori 33° - poslednjeg stepena Andrejevske Masonerije.

Vrhovni Savet kao Najviša Svetlost Masonerije čini osovinu same manifestacije postojanja Slobodno Zidarskog Reda. Kako Svetlost dolazi od Gore tako i Vrhovni Savet obasjava masonsku obedijenciju koja mu čini telesnost i kroz koju manifestuje svoju Mudrost. Plave Lože mogu postojati, ali duhovno vođstvo dolazi od Braće 33 stepena.

Iako postoji želja i praktična operativna odvojenost Crvene od Plave Lože uz verovanje da je stepen Majstora Masona istinski najviši stepen Masonerije, a da su "viši stepeni" puka razrada prva tri stepena to zaista nije prava slika. 33 stepen je u najmanju ruku visoko uzdignut nad trećim samo kroz Znanje koje je stekao radom i izučavanjem smisla Škotskog Rituala, a kamo li primenom i saživljajem koje doživljava kroz Mudrost koju poseduje ceo sistem.

Organizovana i priznata tela Škotskoga Reda nose nazive: Loža, Šapitr, Savet, Areopag, Koledž, Tribunal, Konzistoar i Vrhovni Savet. Ova tela imaju svoju organizaciju, unutrašnju hijerarhiju, dužnosti i

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

prava određena zakonima i naređenjima proističućim od Vrhovnoga Saveta kao Najviše Vlasti i središta Reda. Uspoređujući, simbolično, Masonski sistem sa čovekovim telom Vrhovni savet može se pojmiti kao Glava.

Vrhovni Savet kao regulator Škotskog Rituala Drevnog i Prihvaćenog, čini najmanje devet aktivnih članova Velikih Generalnih Inspektora 33° i poslednjeg stepena. Aktivnih članova ne može biti više od 33. Vrhovni Savet odlučuje o svima odnosima, stvarima i pitanjima Reda. Sem aktivnih (i neredovnih) članova Vrhovni Savet može davati 33. stepen i drugoj Braći, koja su učinila značajne usluge masoneriji, koja u tom slučaju imaju titulu pomoćnih i dopisnih članova i oni imaju prava savetujućega glasa.

Vrhovni Savet čine Višestruko Moćni Suvereni Veliki Komander - On ima pravo da predsedava svuda; Zamenik Velikog Komandera; Veliki Generalni Inspektor; Veliki Kancelar, Generalni Sekretar; Veliki Govornik - Državni Ministar - Generalni Prokurator Reda; Veliki Blagajnik – Milosrdnik; Veliki Arhivar – Bibliotekar; Veliki Ceremonijar; Veliki Kapetan Garde i Veliki Ekspert - Zastavnik.

U cilju održavanja i proširenja harmonije među Masonima i zajedničkoga rada na napretku Reda, Vrhovni Savet jedne države uspostavlja i održava veze sa svim Velikim Masonskim Vlastima koje su nastale redovnim putem. Zato se i smatra da je Masonerija visokih stepenova nad državna i nad politička organizacija za koju granice nisu prepreka, za koju Bratstvo čini univerzalnu vezu slobode među ljudima, koja interese i ciljeve Masonskog Bratstva sprovodi mimo ograničenja koja trenutno postoje u svetu.

Veliki Generalni Inspektori imaju za zadatak da podučavaju i prosvećuju svoju Braću, da među njima održavaju slogu i ljubav prema bližnjem, da se sami pridržavaju i da podržavaju kod ostali Masona tačnost i ispravnost u radovima svakog stepena, da upotrebe svu svoju moć na savesnu primenu Doktrina, Principa, Konstitucije, Opšteg Pravilnika i drugih Uredaba Reda, kako bi se svuda i uvek manifestovali kao radilice-pčele na polju ljubavi, mira i milosrđa.

kao radilice-p č ele na polju ljubavi, mira i milosr đ a. UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI

UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI

ARCHITECTONIS GLORIA AB INGENIIS

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

SV. APOSTOL ANDREJA PRVOZVANI Frater Libero.'.

"Prvi apostol Hristov Sin Jonin i brat Petrov, rodom iz Vitsaide, i ribar po zanimanju Najpre bio učenik sv. Jovana Krstitelja, no kad Jovan ukaza prstom na Gospoda Isusa

govoreci: "Gle, jagnje Bož e" (Jov. 1 36), Andreja ostavi svog prvog učitelja i pođe za

.

.

j

,

Hristom. Po om Gospodu p ivede i svog brata Petra Po silasku Duha Svetoga pade mu u

deo da propoveda Jevanđelje u Vizan iji i Trakiji, potom u zemljama dunavskim, pa u

Rusiji i oko Crnog Mora, i najzad u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde i postrada. U Vizantiji

postavi prvog episkopa, sv. Stahija; u Kijevu pobode krst na visini i proreče s a nu

t

r

.

t

j j

hrišćansku budućnost narodu ruskom. U gradu Patrasu učini mnoga čudesa imenom Hristovim i prevede brojne u veru Njegovu. Među njima behu i brat i žena carskog namesnika Egeata. Egeat zbog toga stavi Andreju na muke, a potom ga raspne na krstu . Sve dok bejaše živ na krstu, govoraše pouke hrišćanima okupljenim oko krsta njegova.

Htede ga narod i skinuti s krsta, ali on im ne dozvoli. Najzad se počne moliti Bogu, i pri

tom ga neka neobična svetlost celog obasja. To obas anje trajaše pola sata, i kad ono

j

čeze apostol predade dušu Gospodu. Prvi od dvanaes apostola koji pozna Gospoda i

pođe za njim strada 62. godine. Mošti mu behu prenesene u Ca igrad. Docnije mu je

glava penesena u Rim a jedna ruka u Moskvu."

t

r

,

Ime Andreja potiče od grčkog Andreia i znači čovečnost, vrednoća, kao i mnoga druga grčka imena često se pojavljivalo među jevrejima starog doba. Za Andreju se kaže da je sin Jonin, ali je zbog slučajne ili namerne greške izbegnuto da se obeleži da je on sin Jovanov - čiji je i sledbenik bio.

Greške u prevodima biblijskih knjiga i spisa su doprinele da se mnoge stvari izvrnu, banalizuju i praktično sakriju. Imajući to u vidu, činjenica da je Andreja bio ribar, kao i njegov brat Petar, ukazuje na to da su bili članovi posebne duhovne grupe, čiji su članovi obeležavali svoje učenje simbolom Ribe - simbolom Zodijačkog znaka koji upravlja dobom koje je osvitalo na prolećnom obzorju u njihovo vreme.

Kada je Jovan ukazao na to da je Isus pravi vođa, Pastir naroda, istinski Kralj Jevreja Andreja i potom njegov brat postaše njegovi sledbenici, kao i sav narod koji je priznavao pravo nasleđa Davidove i Solomonove loze. Andreja se naziva "Protokletos" - Prvopozvani. Među prvih dvanaest sledbenika, apostola uvršten je jer je bio visoki posvećenik Gnoze i učenja koje je nosilo moć. Tu moć je kasnije demonstrirao tokom života pa njegova čuda pariraju Isusovim i Simonovim čudima. Andreja je zbog svoje posvećenosti i sposobnosti govorništva uvršten među prva četiri apostola. Andrejin autoritet je bio toliki da se samo uz njegovo odobrenje i pomoć moglo pritupiti Kralju - Isusu. Šta više Andreja je uvršten na spisak Isusove porodice, kao i njegov otac Jovan.

Andreja je bio uz Isusa tokom svog vremena njegovog javnog života, bio je prisutan na Isusovom venčanju u Kani, na "Tajnoj večeri", pri Isusovom uskrsnuću - kao svedok inicijacije, te ja naposletku doprineo izuzetnom širenju "Hrišćanskog" - Gnostičkog učenja širom Palestine i Grčke.

Sveti Andreja se smatra duhovnim uticajem koji je zaslužan za privođenje ljudi istinskoj veri. Njega smatraju Petrom pre Petra. Glasnikom i glasnogovornikom istinskog učenja - učiteljem koji je u lozi Jovana imao udeo i zadatak prenosa svetlosti novog doba koje je osvitalo nad čovečanstvom. Nakon Jovana on je prvi koji ide stazom sledbenika, uporedo sa Dositejom i Simonom. Ipak Dositej i Simon imali su posebanu transmisiju koji su u zaveštanje dobili od Jovana - i ni jedan od njih nije sledio duhovno Isusa, osim što su ga priznali za Kralja. To je i koren razloga zašto su gnostička učenja dositejaca, simonjana i mnogih drugih sistematski uništavani - kako bi se u 4.veku N.E. uspostavilo dogmatsko crkveno učenje.

Moderna Masonerija svoje simboličko učenje naziva Jovanovskim, a svoje filozofsko Andrejevskim. Preko Masonerije se prenosi izvesno znanje koje se zasniva na Gnosticizmu - a to je i bitan detalj jer se u masonskim ritualima Isus smatra za Velikana i mudraca, ali ne i za spasitelja. Bitan stav gnosticizma je "Spoznaj Samoga Sebe" nasuprot Spasenju kroz Iskupitelja - to je dramatična razlika - i veliki i paradoksalni greh i greška dogmatskog hrišćanstva koje je izgubilo stvarnu duhovnu vezu sa

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

svojim gnostičkim korenima. Masonerija jednostavno sledi niz učitelja, od Jovana, do Andreje i dalje do Marka - koji su svi bili Jovani - Golubovi Svetog Duha.

Priča o Hiramu Abifu je takođe i priča o "Isusu", ali ne onom mundanom kralju, već priča o Duhovnom Suncu u čoveku - čoveku kao Adeptu kojeg iznutra usmerava spiritualni Logos - Sol-Om-On, dok su svi sačinioci legende delovi Duše čoveka. Time se može prepoznati da je Jovan spoljašnji intelekt koji očuvava univerzalno znanje o čoveku i univerzumu, dok je Andreja unutrašnji, viši intelekt koji spoznajno živi u sadejstvu i svesnosti svojih sačinioca. Iznad toga (pa čak i u učenjima Jovana i Andreje) se nazire učenje Marka i Ormusa koji su prenosili učenje Ruže i Krsta. Ono što je unutarnje stvarno značenje njihovih simbola i znanja se govori samo u Suverenim Svetilištima Gnoze, ali je to dato svima na uvid kroz simbole isprepletanih Uglomera i Šestara - Koji su isprepletani Duh i Materija, Čovek i Žena, hebrejska slova Ajin i Nun - u Harmoniji i ravnoteži.

Značaj Andreje kao prenosioca Gnostičkog učenja se održao kako u spoljašnjem poštovanju i obožavanju "Sveca Andreje" tako i kroz unutrašnji prenos njegove gnostičke poruke - poruke Univerzalne Religije.

Andrija je bitan segment svesti budući da On svedoči svim važnim stadijumima ljudske inicijacije - prvi uviđa duhovno vođstvo Jehešue - Plamene Zvezde - vladavinu Duha nad četiri elementa; prisustvuje venčanju Jehešue i Marije - koja je "Vavilonska Bludnica", znana kao gnostička "Barbelo", a u moderna vremena među okultistima, kao "Babalon" - transcedentno sopstvo koje je iznad Plamene Zvezde - i sa kojom se Jehešua venčava. On je svedok i same transcedencije kada Čovek prevazilazi svoje lične egoistične osobine, pa i sam um i kada njegova svest biva rasuta u praznini Kosmosa, dosežući sfere iznad Ambisa na Drvetu Života. Stečenim iskustvima "Andreja" kao duhovni kanal u čoveku tim inicijacijama biva opunomoćen da prenosi kako Znanje tako i da ispoljava najviše Moći - čudotvorstvo. Čudotvorstvo je obeležje istinskih inicijata koji čine sve u slavu Boga ne tražeći nadoknadu za sebe - dajući sve u Slavu Duha.

Među Masonima širom sveta dobro je poznato da Andrejevska Masonerija predstavlja više stepene Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog - obreda koji duboko razrađuje simbole i osnovna učenja "Plave Lože" - Lože Svetog Jovana. Masoni prenose svojim inicijatima učenje o gradnji Hrama - jer je Hram upravo Čovek - a ne materijalna građevina od kamena. To znanje je raspoređeno u niz stepena, koji se dele u određene grupacije - sve to je usklađeno sa Gnozom o Drvetu Života. Prvi deo Andrejinog učenja objašnjava čovekovo Usavršavanje, kao pouku o nalaženju ubica Hirama Abifa, a zatim kroz spoznaju Istinskog Imena Boga. Drugi deo upućuje inicijate u naznake o dubljim misterijama Ruže i Krsta - što se razotkriva samo na filozofskom nivou, ne i na stvarnom, dubokom koje sledi kada se potvrde filozofske inicijacije. Treći deo je stvarna razrada znanja o gradnji i strukturi Tri Hrama, koje je u stvari filozofsko učenje o regionima Kosmosa. Andreji je posvećen jedan poseban stepen u celoj hijerarhiji - stepen koji prenosi suštinu ideje Univerzalne Religije - Religije koja je oslobođena svih dogmatskih učenja i stega civilizacije u kojoj živimo i koja ukazuje na ono što Masoni primaju kao osnovnu ponuku - Bog je Jedan. Ovo učenje ne može da ima oslonac niti u jednoj postojećoj "religiji" jer su sve religije korumpirane čovekovim slabostima - samo Univerzalna Religija kako je poznaju istinski gnostici i posvećenici ne odstupa od pravih vrednosti i težnje za evolucijom - naspram religija koje teže da vežu čovečanstvo svojim lancima. Bratski lanac Masonske svetlosti prenosi fluid saznanja i iskustva da Bog nije ničije vlasništvo, niti prvenstvo, već da je on Pravo svih ljudi, i da iz tog Prava proističu Vera, Nada i Ljubav, nad kojima su Mudrost, Snaga i Lepota - nad kojima su Sloboda, Jednakost i Bratstvo.

"On je Bog, Jedan i Jedini; Bog, Večni, Absolutni; On ne začinje, niti je začet, i nema nikoga poput Njega."

Dela Svetog Andreje su zabeležena u jednom apokrifnom, nepriznatom, spisu zvanom "Dela Andrejina", koji je takođe znan i kao "Jevanjđelje po Andreji". Dela Andrejina su takva da njegovo čudotvorstvo u potpunosti parira Isusovim - lečio je bolesne, isterivao đavole, učinio da slepi progledaju - a na posletku je razapet na krstu na kojem je doživeo vrhunsko Prosvetljenje nakon čega je umro. Priča po kojoj je načinjena priča o Isusu.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Andreja je svojom kroz svoju moć mnoge ljude pokrenuo na put duhovnosti, da bi kasnije hrišćanska crkva prisvojila njegova dela učinivši ga svojim Svecem. On je jednostavno učio ljude da Hramovi treba da se poruše i da ljudi bilo gde i na bilo koji način mogu slaviti i obožavati Jednog Boga. Spis o delima Andrejinim zaista je spis o gnostičkom učenju koje je on tajno i javno prenosio. Njegovu

veru nisu mogle da nadmaše i ugroze ni divlja zver, niti zmija otrovnica, oživeo je dete

kabalističkim učenjem o Drvetu Života. Sva čuda smeju da se čine samo u slavu Istinskog Boga.

sve u skladu sa

Mistična priča o njegovoj smrti ukazuje na tajno znanje koje je prenosio. Naime, žena makedonskog kralja Egeata, Maksimila, je postala njegova sledbenica - primivši tajnu inicijaciju. Nakon toga je odbila da bude kraljeva žena i u krevetu - niti jedan oblik mundane ljubavi i strasti ne može da se poredi sa primanjem inicijacije Duhovnog Krsta - inicijacijom Božanske Ljubavi - ovaj Krst je simbol Andrejine tajne inicijacije, simbol na kojem je Razapet, simbol koji je predstavljao izvor njegove moći - Duhovni Falus Boga. Krst kao Falus je sadržatelj i transmiter muške solarne energije. Andrejin život je obeležen pozitivnim čudima i kreacijama razvoja, njegov kraj je obeležen Krstom. Njegovo učenje je učenje o Krstu.

Ovaj Krst je pak, kosi krst, za razliku od uobičajenog prikaza "raspeća" Isusovog. Andrejin krst se smatra i posebnim "zamenjenim znakom" - kao što Majstori Masoni primaju "zamenjenu reč" Majstora, tako se i na višim stepenima Istinski Božanski Izvor Inicijacije "zamenjuje" simbolom Andrejinog krsta.

Zanimljivo je da je i Andreja dok je bio raspet na krstu propovedao svoje učenje o Jednom Bogu, primivši Iluminaciju u poslednjem času. Nakon smrti telo mu je bilo smešteno u pećinu odakle su dopirali miomirisi, med, ulje i beli prah-Mana

Andrejina životna priča je od početka do kraja priča o Inicijaciji, o Pomazaništvu, o Mesijanstvu - u potpunosti preuzeta i prerađena u korist crkve koja se izborila za primat nad drugima u određenom momentu. Andrejina priča je priča o Jehešui - Plamenoj Zvezdi u Čoveju, o izvesnoj Duhovnoj Moći koja je predstavljena Krstom.

Tvorci Masonerije su čuvajući znanje o "pokolenju koje ne nestaje" ugradili priču o istinskim inicijatima, Jovanu i Andreji, uzimajući priču o Isusu samo kao simboličnu alegoriju - deo vaskolikog znanja koje se daje Inicijatima. Krstom se prenosi posvećenje i pomazanje, krstom se izvodi blagoslov, krstom se projektuje sila inicijatora, krstom kao vanvremenskim simbolom koji nije vlasništvo niti jedne religije već ga dobijaju oni koji su čisti u duši.

Izvesna tajna znanja govore o "Ogledu X" - mističkom i misterioznom iskustvu dramatičnog čovekovog prelaza Bezdana na Drvetu Života - ali taj ogled nije ni simboličan, niti filozofski, taj Ogled je stvarni akt koji je Andreja preneo inicijatima, prevazilazeći Filozofiju, kroz svoju konačnu i stvarnu Inicijaciju - stapanjem sa Univerzalnom Kosmičkom Energijom i Inteligencijom - sa Jednim Bogom.

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

ET IN ARCADIA EGO

Frater Libero.'.

I.

Arkadijska mistika, kao nevidljiva potka, Nevidljivi Koledž, ima za cilj uspostavljanje istinskog shvatanja i delovanja Grala, kao Kamena koji je pao sa Nebesa. Taj Kamen je Kamen Mudraca, Filozofski kamen.

Čini se da je u javnost ili na svetlo dana cela priča potekla kada je na jugu Francuske u jednoj siromašnoj parohiji sveštenik Berenže Sonijer otkrio pergamente koji su mu izmenili život i na osnovu kojih je on izmenio svoje okruženje. Pojavljivanje tih pergamenata je pokrenulo struju događaja koji su se svojim dejstvom preneli kako na svet tako i na saznanja tajnih i kvazi-tajnih društava i organizacija.

Tajno znanje je prepoznato u izvesnim simbolima Masonerije, a pronalaženje pergamenata nije donelo novo Znanje već je bilo inicijacija novih događaja u strujanju Znanja. Događaja koji su direktno i indirektno povezani sa Sionskim Prioratom - Plemenitim Redom Naše Dame od Siona.

Sada se mora shvatiti sledeće, a to je da u osnovnoj postavci Slobodno Zidarskog Hrama na osnovnom, prvom, Učeničkom stepenu simboli ne predstavljaju samo moralne karakteristike i pouke već mnogo dublje i šire koncepte manifestovanja Tajnog znanja Drevnih Misterija.

Tri manja svetla Lože:

Stub Lepote je simbol Simboličke Plave Lože. Stub Mudrosti je simbol Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog. Stub Snage je simbol Obreda Jorka.

Tri velika svetla Lože:

Šestar je simbol Drevnog i Primitivnog Reda Memfisa i Mizraima. Uglomer je simbol Reda Martinista. Knjiga Svetog Zakona je simbol Gnostičke Crkve.

Tri vrhovna svetla Lože:

Mesec, Sunce i Svevideće oko u Delti su simboli Drevnih Redova koji počivaju na suštinskoj Univerzalnoj Religiji i Mudrosti Drevnih Bogova. Njihova se imena ne mogu sumirati jer su tokom vremena stalno nastajala, menjala se i nestajala. To su Redovi koje su predvodili i kojima upravljaju istinski Iluminati.

II.

prvi put pojavljuju na slici Il Guerćina, negde oko 1618.

godine. Tokom renesanse ova fraza se koristila kao izvesna šifra za "podzemni tok", nevidljivi koledž srodnih duša koje su u tajnosti delile ezoterično znanje, šireći ga Evropom putem mreže tajnih društava i misterijskoh škola. Svoje simbole su neretko inkorporirali u literarna i umetnička dela. Pojavljuje se kao natpis na nadgrobnom kamenu Marije de Blanšefor, a gotovo najpoznatiji prikaz je dat na slici "Arkadijski

pastiri" Nikolasa Pusena - na kojoj pastiri stoje kraj kamenog groba na kome stoji natpis "Et in Arcadia

Ego

svoje "blago".

a veruje se da je upravo takav grob postojao negde u blizini Ren-L-Šatoa gde je Sonijer pronašao

Izgleda da se reči "Et in Arcadia Ego

"

"

Nekakva tajna se prenosila sa generacije na generaciju na najmisteriozniji način, a pratila su je pitagorejanska, gnostička, kabalistička i hermetička učenja.

se uobičajeno prevodi kao "I ja sam u Arkadiji", ili "Čak i ja sam u

Arkadiji", u tom smislu da se pod "Ja" podrazumeva "smrt", a budući da je po grčkom konceptu Arkadija shvatana kao Raj, tumačena je u smislu da smrt postoji svuda, pa i u Raju, na nebesima. Ova fraza se uvek povezivala sa nekom vrstom grobnice ili sa lobanjom - Grobnicom Boga.

Fraza "Et in Arcadia Ego

"

fraza se uvek povezivala sa nekom vrstom grobnice ili sa lobanjom - Grobnicom Boga. Fraza "Et

25

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

Reč "Arkadia" se vrlo lako fonetski može povezati sa frazom "Arca Dei" što je "Barka Božija" - a to jeste "Grobnica Boga". Cela fraza se dodavanjem latinske reči "sum" na naizgled nedostajući kraj, može shvatiti i kao "Ja dodirnuh Grob Božiji".

Nikada i nigde nije određeno ili tačno definisano da je to grob Isusov.

Misterije Ren-L-Šatoa su prenošene ezoteričnom tradicijom, navodeći vezu sa Isusom i njegovom suprugom Marijom, ali kao manifestovana projektovana legenda o braku egipatskih bogova Ozirisa i Izide. Njihovo prisustvo je simbolizovano Pentagramom i Heksagramom koji se pojavljuju u okruženju i dekoru Sonijerove crkve. Najsavršeniji pentagram je primetan u položaju pet planina u okolini.

Ne može se reći da je neko u moderna vremena preuredio površinu zemlje kako bi harmonija petokrake zvezde bila potpuna, ali se u legendama prenosilo učenje o drevnoj Atlantidi čija su znanja i moć bili sposobni za tako nešto.

Atlantidom je vladao kralj Atlas, takođe znan i kao Kronos - "moderni" Saturn. On je u starom Sumeru znan kao Enki tj. "IA" - "Gospodar dubokih voda" - otac dinastije bogova-kraljeva u kojoj su bili David, Solomon, pa i sam Isus, te koja se prenosila preko Merovinga do današnjih dana. Istinsko dejstvo "Krvi" tj. Svete Krvi i "Svetog Grala" je da ova loza ima direktnu vezu sa Bogo-Kraljevima Atlantide - a preko njih sa Duhovnim Lozama Kosmosa.

Prema legendama ovi kosmički kraljevi-bogovi su sišli na zemlju "sa neba" osnovavši svoje dinastije i kraljevstva, prenoseći svoje superiorno zanje i naukom izazivajući brzu evoluciju čovečanstva.

Legende kažu da su bogovi došli na zemlju "zvezdom padalicom", a za nju je simbol u Sumeru zvan "AR" - Pentagram. "Zvezda" je udarila u planetu zemlju i zarila se u njene dubine. Tu je koren reči "Ark", "Arka" - kovčeg, barka, grobnica - u kojima je nešto ili neko položen. Zvezdano seme je zasejano u Zemlju.

Duh se spustio u Telo.

Kao što je ta stena pala sa neba, tako je i dragulj otpao sa Lučonošine krune, tako je Kosmička svest posvetila dušu čovečanstva, tako je Duša inkarnirana u telesnosti. Simbol te duše je Pentagram - Mikrokosmos.

Spominje se često da je blago Ren-L-Šato-a isto ono blago koje su Templari uzeli iz Solomonovih podzemnih štala i da je ono sastavljeno od zlata, dragulja i najvrednije relikvije - Zavetnog kovčega. Ne zaboravljajući detalj da su u istim tim štalama smeštana balsamovana tela vladara veruje se da je deo templarskog blaga izvesno telo i glava sveca - lobanja - koja je navodno obožavana kao Bafomet u "mračnim" ritualima.

Zavetni kovčeg i Božanska barka-grob su time bukvalno - grob Boga - a po spisima Jehova (ili Jah) se nalazi unutar "kovčega". Tradicionalno za sadržaj Zaveznog kovčega se smatraju i table Mojsijevog zakona - za koje se u ezoteričnim krugovima smatra da su načinjeni od izvesne radioaktivne substance. Radioaktivna substanca potiče od Meteorita - Zvezde padalice koja je pogodila Zemlju.

Sve ovo opet se svodi na simboličnu priču da je čovekovo telo ustvari Hram duha, da je čovekova Duša posvećena prisustvom Božanske Iskre i da je duša nosioc Božanskog Zakona -tj. da je sve postojanje usklađeno i vođeno Božanskim proviđenjem. Čovek kao Pentagram jeste Mikrokosmos - on je projekcija Makrokosmosa - Heksagrama Univerzuma.

Ime "Jah" potiče od sumerskog imena IA. On je vrhovni Bog Svetlosti i njegova titula je bila "Kralj" tj. "Kad". Ova titula predstavlja vladara nad četiri strane sveta - četiri elementa.

Tako kada se značenja sjedine u jednu reč Arkadia ima značenje "Grob kralja Ia" ili "zatvor "

shvatilo kao "Ja sam grobnica Kralja Ia" i

Gospodara Zemlje Ia" da bi se kao fraza "Et in Arcadia Ego

SKAKAVAC 10

SKAKAVAC

10

"Ja skrivam/čuvam grob Ia". Kada se ova fraza prenese u anagram " I Tego Arcana Dei" to znači "Odlazi, Ja skrivam tajne Božije". Taj Bog je IA, on je začetnik loze mundanih kraljeva.

Ezoterično, On je Više sopstvo, Sveti Anđeo Čuvar.

Ime IA se sastoji, fonetski, iz slova A i I. Slovo "I" je Oko, a "A" je Piramida. Ime Boga predstavlja simbolično Svevideće Oko u Trouglu. Ovaj simbol se nalazi uvek i u svakom Masonskom Hramu. Božanska suština u čoveku je eminentna - sveprisutna, suštinska.

"Arka Dia" je Piramida u kojoj obitava Bog. Piramida je Masonska hijerarhija, ona je simbol hijerarhije Duše. Bog isijava svoju sveprisutnost kroz Tri Vrhovna Svetla Lože. Taj uticaj se hijerarhijski prenosi preko Tri Velika na Tri Manja Svetla Lože, a preko njih na čoveka - Masona i to kroz delovanje "oficira" Lože koji su simboli ličnih osobina i sastavnih elemenata čoveka.

Slika Marije Magdalene koju je Berenže Sonijer naslikao predstavlja je unutar pećine kako kleči uz lobanju ispred krsta koji izrasta iz tla. Pećina jeste grobnica - ona je "sadržatelj" Duše - njena tuga je priznanje da je Duh zatvoren u materijalno telo - grobnicu. Isus i Marija su predstava starijeg božanskog para koji je predstava arhetipske polarnosi koja obitava u Duši.

se kao

Filozofski kamen - njega simbolizuje Hermafrodit. Hermafrodit je kombinacija i sjedinjenje muških i

ženskih kvaliteta u savršenoj harmoniji.

Gral, koji predstavlja "blago" je alhemijski simbol i kao alhemijski proces predstavlja

Hermafrodit je dobio ime po bogovima Hermesu i Afroditi (Merkuru i Veneri). Hermes je vodič ljudi na putu alhemijskog prosvetljenja, ali i u podzemnom svetu. On je bog zakopanih blaga - čiji je zaštitnik Sveti Antonije Pustinjak. Za Hermesove teblice se smatra da sadrže suštinu drevnog alhemijskog znanja i da su pronađene u Hermesovoj grobnici. Hermes je rođen unutar planine Silene u Arkadiji, gde je proveo svoje detinjstvo. U Arkadiji je začeto obožavanje boga Hermesa. Njega su slavili pastiri Arkadije.

Drugi suštinski alhemijski sastojak je Ljubav - od boginje Afrodite.

Dvoje su sjedinjeni u Jedno, kao Oziris i Izida, kao Isus i Marija, kao mnogi drugi alhemijski prikazi sjedinjenja Božanske Polarnosti.

III.