PREFAŢĂ

Comunicarea comerciale le întreţin. Deşi au scopuri şi forme de exprimare tipice, scrisorile comerciale respectă normele fundamentale ale exprimării scrise; însă, forma clară şi concisă impusă de scrisoarea comercială poate deveni un obstacol în calea exprimării în manieră simplă şi univocă a propriilor idei. Primul din cele zece capitole, „Introducere în corespondenţa comercială” conţine elemente (chiar tehnice) esenţiale unei bune scrisori comerciale, precum limbajul scrisorii, reguli de scriere a adresei, paginarea scrisorii, formule de adresare, reguli de despărţire în silabe etc. În restul capitolelor, am inclus circa 5o de scrisori, încercând să acoperim segmentele cele mai importante (raporturi cu banca, oferte, expedieri, reclamaţii, facturi etc.). Fiecare capitol se încheie cu elemente de frazeologie standard pentru situaţiile cele mai recurente. Lucrarea „Comunicare scrisă în afaceri. Furnizor – Client” propune astăzi, în epoca mijloacelor de comunicare super-rapide şi, prin urmare, a mesajelor esenţializate la maximum şi aride, un model de comunicare interpersonală sintetic, desigur, dar şi original. Autoarea scrisă în afaceri, sau corespondenţa

comercială, reflectă raporturile epistolare pe care societăţile

INTRODUCERE ÎN CORESPONDENŢA COMERCIALĂ
Limbajul scrisorii comerciale Paginarea scrisorii O scrisoare de afaceri are un format convenţional care variază de la ţară la ţară şi care trebuie respectat. Imaginea unei societăţi depinde nu numai de modul în care este scrisă scrisoarea, ci şi de felul în care este aşezată în pagină. Părţile esenţiale ale unei scrisori comerciale în limba italiană, studiate pe rând în cele ce urmează, sunt următoarele: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. antetul data adresa destinatarului distribuţie referiri obiect formula iniţială corpul scrisorii formula de încheiere semnătura anexe sigle

Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor - Client

Italia:

Acesta este formatul cel mai modern şi mai recurent în

ANTET DATA ADRESA DESTINATARULUI DISTRIBUŢIE REFERIRI OBIECT FORMULA INIŢIALĂ CORPUL SCRISORII

FRAZĂ DE ÎNCHEIERE ANEXE SIGLE SEMNĂTURA

a) Antetul De obicei este tipărit şi conţine numele societăţii sau al expeditorului, adresa, numerele de telefon, de fax şi telex, partida T.V.A., contul curent etc. b) Data Se scrie sub antet, spre marginea din dreapta: LOCALITATE+VIRGULĂ+ZIUA+LUNA+ANUL ROMA, 2 0TT0BRE 20XX

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore - Cliente

c) Adresa destinatarului Este scrisă sub dată sau aliniată la marginea stângă sau dreaptă, pornind de la jumătatea rândului. Dacă se scrie şi numele societăţii, în mod normal se antepune formula Spett. (Spettabile) e/o Ditta (neuzitată în limba română): Spett. Ditta Reggiani & Rossi Spett. Reggiani & Rossi Ditta Reggiani & Rossi În cazul unei persoane, numele şi prenumele sunt precedate de apelativele Sig. (Signor), Sig.ra (Signora), Sig.na (Signorina). Adesea, numele şi prenumele sunt precedate de un titlu profesional. Titluri profesionale

ABREVIERE Dott. (m)/Dott.ssa (f) Prof. (m)/Prof.ssa (f) Avv. (m./f.) Ing. (m./f.) Rag. (m./f.) Arch. (m./f.)

MASCULIN Dottor(e) Professor(e) Avvocato Ingegner(e) Ragionier(e) Architetto

FEMININ Dottoressa Professoressa Avvocatessa (raro: Ingegnera) Ragioniera Architetta

N.B. În limba scrisă, titlurile profesionale se abreviază când precedă imediat numele şi prenumele: Prof. Mario Rossi dar: Gentile professore, În titlurile profesionale masculine terminate în -e, această vocală dispare când numele şi/sau prenumele urmează imediat: Professor Rossi

Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor - Client

Numele şi prenumele destinatarului sunt precedate de titluri de onoare, unele (precum Chiarissimo, Pregiatissimo) nefolosite în română sau în alte limbi: ADRESA DESTINATARULUI Spett. (Ditta) (Spett.) Ditta Toselli I.R.C.A. Tetri & Bianchi S.p.a. F.lli Montelli & C. Compagnia di Assicurazioni S.E.A. Società Senzanni Fondazione Europa Industria del Mobile S.r.l. Ufficio Vendite Ufficio del Personale Segreteria Maglifici Riuniti Raffinerie I.CO.SA. Sig. Giuseppe Luca Sig.ra Ada Monelli Sig.na Lucia Maurino Avv. Lorena Pineschi Ing. Lodovico Rena Sig. Ottavio De Sauro Prof.ssa Chiara Sposato formal

Spett.

Spettabili Egr. (Egregio/a) Gent.mo/a (Gentillissimo/a) Ch.mo/a (Chiarissimo/a) Preg.mo/a (Pregiatissimo/a) Preg.mi

foarte formal

Sigg. Serboni & Neri S.p.a.

formal

În cazul în care scrisoarea este destinată atenţiei unei anumite persoane dintr-o societate, dintr-un birou, departament etc. se va scrie, două rânduri deasupra adresei, următoarea formulă: Alla cortese attenzione di (+ art.) + Nume/Prenume Alla cortese attenzione del Sig. Salerni Alla cortese attenzione della Dott.ssa M. Turani

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore - Cliente

Adresa destinatarului poate fi aliniată în stânga sau dreapta scrisorii, pornind de la jumătatea rândului: ADRESĂ - DESTINAŢIE STRADA ŞI NUMĂRUL c.a.p.* Localitate a Firenze Ragusa Ţara

Via (V.)Margine Rosso (,) 14 Corso (C.so) Fraternita’ (,) 78 Viale (V.le) Borgo (B.go) Piazza (P.zza) Largo (L.go)

50124 97100

Italia Italia

* CODUL POŞTAL (Codice di Avviamento Poştale).

Spett. Nerini & C. Piazza Libertà, 78 I-97100 Ragusa Italia

Spett. Ufficio del Personale Società SA.BE.NA. Via Margine Rosso, 14 I-50124 BOLOGNA Italia

N.B.: Virgula înaintea numărului străzii este opţională; indicativul ţării şi ţara sunt folosite numai în corespondenţa pentru străinătate. Fiecare localitate italiană are un cod poştal (c.a.p.). Oraşele mari au un cod poştal principal (ex.: 10100 Torino, 50100 Firenze) şi alte coduri secundare (ex.: 10146 Torino, 50126 Firenze) care disting diferitele zone poştale. În lipsa codului poştal secundar, se recomandă înscrierea codului poştal principal pentru a permite distribuirea mai rapidă a corespondenţei (vezi lista cu codul poştal al principalelor oraşe italiene).

LUCIO Sandrelli Società Fondiaria Piazza di Spagna.) sau un cod sau număr de protocol. comandă: Oggetto: richiesta di catalogo Oggetto: Vs. aceasta este necesară.. . expedierea contractului. Rif. înaintea formulei iniţiale.).c. de exemplu: cerere de catalog. fără paragraf şi întotdeauna urmată de virgulă.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . însă în corespondenţa personală.c. per conoscenza): Spettabile Ditta Sandrelli Via Santa Reparata. Rif.. 9 30100 Roma e) Referiri Referirile indică data scrisorii la care se răspunde (Vs. formula iniţială poate fi omisă. precedate de abrevierea e. aviz de trată. În scrisorile comerciale italiene cu un stil mai modern. pentru a preciza ce a determinat întocmirea scrisorii. 000-12-234 f) Obiectul Se scrie în marginea din stânga. 5/12/199x Prot..Client d) Distribuţia Distribuţia este partea scrisorii în care sunt precizate şi numele persoanelor cărora le este trimisă scrisoarea. Dott. p. data precedentei noastre scrisori (Ns. Rif. informaţii care se aliniază la marginea stângă: Vs. înscrise sub adresă. N. ordine del 15/9/20xx g) Formula iniţială Formula iniţială se scrie la marginea din stânga. p. 90 74100 Taranto e. (e..

Fiecare paragraf trebuie să conţină o idee. Roversi. Prof. Scrisoare adresată unei firme sau mai multor persoane: Spettabile Ditta. fiecare idee trebuie exprimată într-un paragraf.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Pregiatissimi Signori. că trebuie evitate informaţiile superflue şi că ideile trebuie exprimate clar şi în progresie logică. Cara signora Fiori. Dottoressa.R.. Dott. (informal) h) Corpul scrisorii Este partea cea mai importantă a scrisorii care trebuie să respecte trei criterii fundamentale: precizie concizie claritate Ideile trebuie expuse ştiind că orice detaliu este un angajament clar. că nu se poate neglija nici un detaliu important..A.ssa Moretti. I. Olivi. .. Scrisoare adresată unei doamne: Gentile Egregia Signora. Ingegnere.. (formalamical) − Caro Franco. Scrisoare adresată unei persoane bine cunoscute: Mio caro sig.Cliente Scrisoare adresată unui domn: Egregio Signore.C.

. Come da Sua richiesta del. forma de politeţe.. vor fi folosite pronumele personale de persoana a treia. Vi confermiamo che la merce è stata inviata il.. pronume complement direct La un estratto conto più Un nostro rappresentante La incontrerà il 10 marzo prossimo... Într-o scrisoare comercială adresată unei societăţi. .Client Primul rând al fiecărui paragraf poate începe din marginea stângă sau la distanţă de 5 – 10 caractere de la aceasta.... scrise cu majusculă: pronome personale soggetto Lei Se Lei desidera recente.... În cazul în care corespondenţa este adresată unei persoane. scrise cu majusculă: pronume personal subiect Voi Abbiamo ricevuto il telex con il quale Voi ci informate che.. pronume complement indirect Le Abbiamo il piacere listino prezzi.. pronume personal complement Vi Vi preghiamo di confermare la prenotazione. se va folosi persoana a doua plural a diferitelor pronume. di inviarLe il nostro Şi adjectivele şi pronumele posesive vor fi scrise cu majusculă: Vostro Suo Vostra Sua Vostri Suoi Vostre Sue Vi ringraziamo del Vostro ordine del....Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .

. Facendo seguito alla Sua cortese richiesta del 22 febbraio u..Cliente Primul paragraf din corpul scrisorii majusculă.. Circumstanţa în care se scrie scrisoarea comercială poate aparţine uneia din următoarele categorii principale: a) prima adresare către un corespondent.. (Comenzi) Vogliate spedirci al più presto possibile. cu In riferimento alla Vostra lettera del. cu fraze de tipul următor: începe. În acest caz este recomandabil să se treacă la obiectul scrisorii încă de la primele rânduri: (Cereri) Gradiremmo ricevere un Vostro catalogo..." o "Je vous remercie de votre lettere du ..... a) Prima scrisoare către un corespondent. c) solicitarea răspunsului unui corespondent.... . nella quale mi richiede." sunt mai puţin comune în limba italiană. (Oferte) Ci risulta che importate la merce che noi produciamo.... Desideriamo conoscere i prezzi di listino dei seguenti prodotti.. b) Răspunsul la scrisoarea unui corespondent: (Referiri) In riferimento alla Sua lettera del ...... . b) răspunsul la scrisoarea unui corespondent....s. (Primirea unui cec) Vi ringraziamo della Vostra contenente assegno per Lit. preferabil.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . (Reclamaţie) lettera del. Expresii ca: "Vă mulţumim pentru scrisoarea din..

. (Cerere de plată) Ci permettiamo di ricordarVi che la nostra fattura. Ultimul paragraf al scrisorii conţine expresii ca: Restando in attesa di un Suo cortese riscontro. anexând o copie a acesteia şi se va aborda o atitudine răbdătoare.. Să studiem cele două cazuri. va fi amintită scrisoarea precedentă. Solicitarea răspunsului unui corespondent... Con i migliori saluti.. In riferimento alla nostra lettera del . Se scrie în marginea din stânga.. Rimanendo a Vostra disposizione per... ci sembra opportuno farVi notare che. c) . astfel.. i) Fraze de încheiere Fraza de încheiere trebuie adaptată tonului scrisorii şi registrului lingvistic folosite şi poate fi inclusă în ultimul paragraf: Restando in attesa di un Suo cortese riscontro. La prego di gradire i miei migliori saluti. non è stata ancora saldata. Poate însă forma şi un paragraf separat: Ci auguriamo che la nostra offerta sia di Vostro gradimento e restiamo in attesa del Vostro ordine... cu sau fără paragraf. In attesa di incontrarLa personalmente.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . A..Client Siamo contrariati di rilevare che la merce ordinata il . Contando su una Vostra pronta risposta. Vi siamo grati per la Vostra cortese attenzione.... Fraza de încheiere este un paragraf independent: începe cu majusculă şi se termină cu punct şi.. non ci è ancora pervenuta. În acest caz... încheie scrisoarea.

Gentile Sig. distinti saluti. Gradite distinti saluti. DISTINTI SALUTI . Sig. (e) porgo Porgiamo (i) migliori saluti. Egr. Gradisca..ra Roversi. (i nostri più) i (nostri) distinti saluti. cordiali saluti. (i miei più) i (miei) B. migliori saluti. frattanto. frattanto. începe cu literă mică şi încheie paragraful şi scrisoarea.Cliente CORDIALI SALUTI DISTINTI SALUTI Distinti saluti. FORMULA INIŢIALĂ Spett. migliori saluti.. Cordiali saluti.. Când fraza de încheiere face parte din ultimul paragraf. salutiamo... Verni.. Gradite i nostri più distinti saluti. Gradite i nostri migliori saluti. . cordiali saluti. Ditta. MIGLIORI SALUTI Con i migliori saluti. . MIGLIORI SALUTI . (e) porgo porgiamo (i più) distinti saluti.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . (e) distintamente Vi La saluto. Gradite i nostri più cordiali saluti. SALUTĂRI IN AŞTEPTAREA RĂSPUNSULUI Gradite.

(e) con l'occasione porgo porgiamo migliori saluti.. cordiali saluti. cordialmente. Sig.... Egr.. .. .Client CORDIALI SALUTI . SALUTARE RESTANDO IN ATTESA DI RISPOSTA .. Ditta. cogliamo A PROFITA DE OCAZIE… l'occasione per porgerVi porgerLe i miei i nostri più distinti saluti.ra MELZI. FORMULA INIŢIALĂ Spett. . (e) cordialmente Vi La saluto. e frattano Vi La saluto salutiamo distintamente. NERI. salutiamo. Gentile Sig. colgo ......Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . . (e) porgo porgiamo (i più) cordiali saluti.

" înseamnă “pentru”: Società R. în cazul mai multor documente.... cordiali saluti.. A TRANSMITE/ A RUGA SĂ ACCEPTE . Anexe .. p. (e) Le porgiamo l) Semnătura Semnătura este urmată..ra MELZI. (e) Vi prego di . se va folosi formula următoare în care "p. Gentile Sig.S.L.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . . Sig.A. il Direttore m) Anexe Sunt precizate în marginea din stânga..... Alberto Dotti Semnătura poate indica şi funcţia celui care scrie: Alberto Dotti Direttore IL DIRETTORE Alberto Dotti Dacă scrisoarea este semnată de o altă persoană. de exemplu un secretar.. de numele şi prenumele dactilografiate pentru a facilita citirea lor: Alberto Dotti Numele poate fi precedat de un titlu profesional: Dott. (e) Vi preghiamo di gradire i (miei) i (nostri) (i miei più) (i nostri più) distinti saluti. cu formula: Anex• sau. (e) Vi porgiamo . Ditta. (e) Vi porgo ..A. migliori saluti.Cliente FORMULA INIŢIALĂ Spett. (e) Le porgo . NERI. de obicei. Egr.

ca ultim element al scrisorii. Zona rezervată francării este în colţul superior drept. au următoarele dimensiuni: format minim: 90 x 140 mm. fapt care determină întârzierea predării şi un tarif mai mare. Pentru a putea fi triate mecanic. format maxim: 120 x 235 mm. Pentru scrierea adresei pe scrisoarea comercială sunt valabile indicaţiile din . Conţin iniţialele majuscule ale persoanei care trimite scrisoarea şi iniţialele cu literă mică ale persoanei care a dactilografiat-o: AD/mr CORESPONDENŢĂ Scrierea plicului Trierea corespondenţei în Italia se face mecanic. plicurile trebuie completate conform schemei următoare: ZONE DE POZIŢIONARE A ADRESEI. se va scrie: Anexe 2 Pentru a preciza tipul anexelor se va scrie: Anexe: catalog list• pre•uri n) Sigle Sunt scrise în marginea stângă.Client Pentru a preciza numărul anexelor. în dreapta.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Zona rezervată adresei este jos. A TIMBRELOR ŞI A ALTOR INDICAŢII DE PE PLICURILE ACCEPTATE CA FORMAT (măsurile sunt exprimate în milimetri): Plicurile acceptate ca format. Celelalte tipuri de plicuri sunt triate manual. prin urmare triate mecanic.

geografice (state. − localitatea să fie urmată de abrevierea oraşului reşedinţă de provincie (a se vedea lista Siglelor automobilistice italiene). 1 l − nu scrieţi nimic sub numele localităţii. 4/6 10123 MILANO MI Zona disponibilă din dreapta.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Administraţia poştei recomandă ca adresa să fie scrisă pe plic cât mai clar. − folosirea virgulei pentru a separa numele străzii de numărul acesteia. formula respectivă trebuie scrisă deasupra adresei şi nu sub ea: All’attenzione del Sig. mai ales când este o cifră romană: Via Giovanni XXIII. Milanofilm Via Cavour. prenume/numele firmei şi adresa expeditorului). a introduce primul cuvânt al unui citat (după două puncte). 4. Pino Troisi Spett. Menţiunile “Recomandată”. “Par avion” etc. mărci de fabrică imprimate deja etc.Cliente paragraful “Adresa destinatarului”. sigla unei firme şi abrevieri comerciale (vezi lista) a scrie pronumele personale şi pronumele şi adjectivele posesive referitoare la destinatarul unei scrisori comerciale. a indica numele proprii de persoană (nume şi prenume). se scriu la stânga adresei. fluvii etc. . Folosirea majusculei Majuscula se foloseşte pentru: 1. “Expres”. În cazul în care scrisoarea este adresată unei anumite persoane. 2. respectând şi următoarele reguli: − localitatea se scrie cu majuscule. numele unei firme (de exemplu: Agip).). localităţi. 3. sus. poate include expeditorul (nume. a începe o frază precedată de punct.

100. 2. Punctul (. 3.: În limba italiană zilele săptămânii şi lunile anului nu se scriu cu majuscule. nostra associata. Virgula (.000.B. ha sede a Milano. Vi salutiamo distintamente.. Punctuaţia Punctuaţia serveşte la împărţirea ideilor în secvenţe logice. ha un capitale sociale di Lit..) indică sfârşitul unei fraze sau o abreviere.. 4.) se foloseşte la: 1. comunicato il Vostro nominativo. separarea frazelor: La nostra ditta è stata fondata nel 199. ci ha . ricambio e accessori per automobili.Client N. separarea unor serii de cuvinte: La nostra azienda produce macchinari. izolarea unei apoziţii: La Ditta Rossi & C..Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . pezzi di separarea de restul frazei a unei propoziţii iniţiale: Restando in atessa di un Vostro cortese riscontro. în funcţie de importanţa lor.000 e 120 impiegati.

. Apostroful (') indică dispariţia vocalei finale a unui cuvânt în faţa vocalei iniţiale a unui alt cuvânt (elidare): l'indirizzo. Se răspândeşte tot mai mult folosirea apostrofului la sfârşitul rândului: se va putea scrie. Două puncte (:) servesc la: 1. dell' (a capo) assegno. Punctul şi virgula (. introducerea unui citat. constituit din silabe. Poate fi format din: ™ o silabă: (su. giù) ™ două silabe: (co-sa. che ci è arrivato incompleto. mai ales într-o scrisoare comercială care dă o imagine pozitivă sau negativă a celui care o scrie.Cliente 5. 2. siamo però contrariati di rilevare che metà del carico è stato danneggiato nel trasporto. separarea de restul frazei a unei pronumele relativ: propoziţii introduse de Vi preghiamo cortesemente di rispedirci il Vostro fax. dell'assegno. as-se-gno) . fir-ma) ™ trei silabe: (let-te-ra. "come segue" şi altele asemenea: Il montante della fattura è suddiviso come segue.. de exemplu.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Cuvântul este un ansamblu de sunete.) folosesc principale ale unei fraze: la coordonarea elementelor Abbiamo ricevuto la merce da Voi inviataci il 6 maggio scorso. Despărţirea în silabe Este foarte important să se respecte regulile de despărţire în silabe. introducerea unei enumerări după expresiile "seguente/i". fără cratimă.

Hiatul rezultă din întâlnirea a două sau mai multe vocale care nu formează diftong: ™ . Consoanele ` ` Consoana urmată de o vacală formează cu aceasta o silabă: ca-sa.u (fu-i). Triftongul este întâlnirea în aceeaşi silabă a unei vocale tari accentuate (á. un diftong şi un triftong şi una sau mai multe consoane (an-co-ra. oi.i. fie-ra). gn. é. gui-da-re. într-o situaţie de incertitudine este mai prudent să nu se desăpartă vocalele la sfârşitul rândului. é. uo. Silabele pot fi formate din: ™ o singură vocală (a-zien-da) ™ un diftong (luo-go) ™ un triftong (miei) ™ o vocală. u): miei. sau întâlnirea a două vocale slabe (i.Client ™ ™ ™ patru silabe: (au-to-stra-da) cinci silabe: (de-sti-na-ta-rio) mai multe silabe: (pre-ci-pi-to-sa-men-te) Silaba este formată dintr-un grup de sunete care conţine o vocală şi este pronunţată într-un singur efort respirator. suoi). Grupurile de două consoane: gl. Putem avea următorii diftongi: ai. prin urmare.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .a. ei. ua. au. ia. u accentuate (vi-a) ™ . u). ue. u) cu o vocală accentuată sau neaccentuată (á. u cu i. e. Despărţirea în silabe în limba italiană poate fi exemplificată astfel: 1. ui. ó) cu două vocale slabe (i. ú accentuate urmate de i. ie. Diftongul este întâlnirea în acceaşi silabă a unei vocale slabe neaccentuate (i. guai. o urmate de a. e. ó sau a. o (pa-ese. iu. (luo-go. sc urmate de o vocală. pa-ura) ™ . ou. o).a. io. e. cam-bia-le. formează cu aceasta o silabă: fo-gli . eu. Poate fi accentuată sau neaccentuată. Nu este întotdeauna uşoară distingerea diftongului de hiat. e. o urmate sau precedate de i.

Prefixele Cuvintele formate cu prefixele trans-. u-ti-le. soq-qua-dro. Consoanele l. Grupurile de consoane mai rare sunt de obicei despărţite:op-zio-ne. Diftongii şi triftongii rămân în aceeaşi silabă: gui-da-re. ntr) formano sillabe diverse: en-tra-ta. cn. Prepoziţiile articulate Pot fi despărţite separând cele două consoane sau lăsând apostroful la capătul rândului: del. fer-mo. 5. oppure pae-se. con-ta-re. figliuo-li. Grupurile de două sau ami multe consoane care apar şi la începutul cuvintelor formează.Cliente ` ` ` ` ` ` ` ` Grupurile de trei consoane: scr. formează cu aceasta o silabă: scri-va-ni-a. str urmate de o vocală. Consoanele l. Consoanele cq şi qq se despart: ac-qua. sau dell' (a capo) impresa. mal-. 2. a-zio-ne.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . pot fi despăţite fie prin separarea prefixului fie după regulile de mai sus: trans-atlantico sau tran-sa-tlan-ti-co. n urmate de una sau două consoane formează silabă cu vocala precedentă: al-ti. bs. Consoana s urmată de una sau mai multe consoane formează silabă cu consoanele: mi-ni-stro. stu-den-te. in-gros-so (gros-si-sta). 4. Mentre gruppi di consonanti che non appaiono all'inizio di altre parole (bd. Vocalele izolate la începutul cuvântului se despart: o-pe-raio. pos-. Numerele Numerele scrise în cifre nu trebuie despărţite la capătul rândului. ben-. ng. esem-pio. . în general. Vocalele ` ` ` 3. in-. Vocalele care formează hiat pot fi sau nu separate pa-ese. r precedate de una sau două consoane rămân în acceaşi silabă: re-gres-so. silabă cu vocala următoare: fi-sco (sco-glio). dis-. cis-. etc. in-ge-gne-re. Consoanele duble se despart: pen-na. r m. gm. tras-. bloc-co. te-le-gram-ma. ob-so-le-to.(a capo) l'impresa.

Client I Cap dei capoluoghi di provincia 92100 15100 60100 11100 52100 63100 Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno 03100 16100 34170 58100 18100 86170 Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia 51100 33170 85100 97100 48100 89100 Pistoia Pordenone Potenza Ragusa Ravenna Reggio Calabria 14100 83100 70100 32100 82100 24100 40100 39100 26100 72100 09100 93100 86100 81100 Asti Avellino Bari Belluno Benevento Bergamo Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta 67100 19100 04100 73100 57100 55100 62100 46100 54100 75100 98100 20100 41100 80100 L'Aquila La Spezia Latina Lecca Livorno Lucca Macerata Mantova Massa C.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Matera Messina Milano Modena Napoli 42100 02100 00100 45100 84100 07100 17100 53100 96100 23100 74100 64100 05100 10100 Reggio Emilia Rieti Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino .

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .Cliente 95100 88100 66100 22100 87100 26100 12100 94100 44100 50100 71100 47100 Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Cuneo Enna Ferrara Firenze Foggia Forli 28100 08100 09170 35100 90100 43100 27100 06100 61100 65100 29100 56100 Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesauro Pescara Piacenza Pisa 91100 38100 31100 34100 33100 21100 30100 13100 37100 36100 01100 Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Vercelli Verona Vicenza Viterbo .

vă rugăm să consideraţi prezenta drept o scrisoare de mulţumiri pentru promptitudinea dv. intern. plus o copie pentru uzul dv. de asigurare.C. pe perioada 15/7/20XX-15/7/20XX.. C. Vă invităm să efectuaţi plata la agenţia care se ocupă de contractul dv. considerăm util să vă amintim că. Anunţ de expirare a poliţei de asigurare Vă amintim prin prezenta că expiră termenul ratei de primă pentru poliţa n.). de asigurare din 10 mai curent.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . sau să folosiţi formularul de c/c poştal anexat care are înscrise datele din poliţa dv. asigurarea încetează la cinsprezece zile de la data expirării termenului de plată(art. . vă trimitem poliţa n. 23445 deschis la Banca Populară din Bucureşti. cu rugămintea să ni le restituiţi semnate şi să achitaţi valoarea primei care se ridică la …în contul nostru curent n. Salutări cordiale. În cazul în care aţi plătit deja rata sus amintită. 987/9 în două exemplare. ….Client ASIGURĂRI Trimiterea poliţei de asigurare Ca răspuns la ordinul dv. în lipsa plăţii. Exclusiv în interesul dv. Vă mulţumim pentru alegerea făcută şi profităm de ocazie pentru a vă transmite salutări cordiale. 39876.

Cliente ASSICURAZIONI Invio polizza assicurativa In esecuzione del vostro ordine di assicurazione del 10 corrente mese. Nel ringraziarvi della preferenza accordataci. Nel Vostro esclusivo interesse.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Cordiali saluti. l’assicurazione resta sospesa dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza (art. Qualora aveste già provveduto a pagare la rata suddetta. riteniamo utile ricordarvi che. Avviso di scadenza premio Vi ricordiamo che è in scadenza la rata di premio relativa alla polizza di assicurazione n. periodo 15/7/20XX15/9/20XX. Vi invitiamo ad effettuare il pagamento presso l’agenzia che amministra il vostro contratto oppure a utilizzare l’unito bolletino di conto corrente postale che già riporta i dati della vostra polizza di assicurazione. vi rimettiamo polizza n. …. vi preghiamo di considerare questo avviso come ringraziamento per la vostra sollecitudine. C. con preghiera di restituirceli firmati e di versare l’importo del premio. in mancato pagamento.). oltre una copia per Vostro uso interno. . ammontante a … sul c/c n. 39876. 23455 a noi intestato presso la Banca Popolare di Bucarest. ci gradita l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.C. 987/9 in due esemplari.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea să trimiteţi preţurile / unor asigurări “all risks” pentru € … acoperind un transport de marfă pe ruta aeriană de la Milano la Londra. care va pleca din Londra la 25 noiembrie. care să ne poată acoperi în caz de naufragiu. 189. Marfa va fi /expediată/ trimisă/ livrată pe cale ferată – par avion . nu trebuie să fie prea costisitor . care având în vedere modul de expediere.a) Prezenta este în numele … cu scopul de a obţine despăgubire totală a daunelor suferite în incidentul naval întâmplat la 1 septembrie cargoului Queen Mary. 3. Poliţa trebuie să ne asigure –Cerem garanţie imediată / pentru toate riscurile – pentru reclamaţiile minime –pentru riscurile următoare: … 4.cu nava Queen Mary – cu zborul nr. . am pierdut întreaga cantitate de maşini de scris pe care le-am comandat. 2.a) Am dori să încheiem o poliţă de asigurare pe termen determinat. care naviga de la Roma la Londra. d) Vă rugam să ne aduceţi la cunoştiinţă tarifele practicate de dv. Vă rugăm să ne informaţi asupra costului primei de asigurare. 5. c) Vă rugăm să binevoiţi să asiguraţi un lot de marfa în valoare de € …pentru un transport Milano.Client Frazeologie 1. b) Am dori să încheim o poliţă de asigurare corespunzătoare pentru încredinţarea bunurilor în valoare de € … de transportat de la Milano la Londra.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .Londra. b) În timpul incidentului.

b) Durante l'incidente abbiamo perso l'intero quantitativo di macchine da scrivere che abbiamo ordinato. a copertura di una spedizione di merce fatta per via aerea da Milano a Londra.con il volo no. 189. b) Vorremmo provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa adeguata per la consegna di beni del valore di € .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .. d) Vi preghiamo di farci sapere quali sono le vostre tariffe Vogliate cortesemente inviarci i prezzi / di una assicurazione <<all risks>> per € .Chiediamo l'immediata garanzia / su tutti i rischi . 4. non dovrebbe essere molto costoso.sui minimi reclami .consegnata / via ferrovia . 3. che partirà da Londra il 25 novembre.Londra. per il viaggio Milano ... Vi preghiamo di informarci sull'importo del premio.via aerea .sui rischi seguenti: . .Cliente Fraseologia 1. 2.con la nave Queen Mary ... 5.. c) Vogliate cortesemente assicurare un lotto di merce per il valore di € .a) La presente è a nome di . La merce sarà / spedita . che....inviata . considerando il tipo di spedizione.. La polizza ci deve assicurare ...a) Vorremmo stipulare una polizza assicurativa a tempo determinato che ci possa coprire in caso di naufragio. da trasportare da Milano a Londra. al fine di ottenere il risarcimento totale dei danni subiti nell'incidente navale accaduto il primo settembre al cargo <<Queen Mary>> che navigava da Roma a Londra.

Rămânem la dispoziţia dv. vă informăm că de acum înainte puteţi să intraţi în posesia mărfii. Anexa: avizul de credit .c. de la furnizarea unor informaţii despre starea financiară a unui client. Serviciile garantate de bancă în acest sector sunt de diferite tipuri. vă rugăm să solicitaţi prin intermediul contra ofertei dv. pe 16 l. la acceptarea unor depozite şi mai ales la asistenţă în efectuarea plăţilor între client şi furnizor. a fost emis în beneficiul dv.În eventualitatea în care nu aţi fost de acord cu termenele şi condiţiile date sau dacă nu puteţi respecta oricare dintre acestea. Aţi dori să controlaţi cu atenţie termenii creditului . Dacă din contra găsiţi termenii mulţumitori. este anexat la prezenta. cu scadentă pe 15 ale lunii următoare. Ultima dintre operaţiuni poate fi efectuată în mai multe moduri: cele mai folosite în comerţul exterior sunt trata (cambia). Natura raporturilor dintre clienţi şi bancă reduce corespondenţa lor în principal la chestiuni de rutină ca instrucţiuni formale. 16. pentru orice informaţie ulterioară şi vă transmitem cu stimă salutări. Banca anunţă deschiderea liniei de credit Am fost informaţi de către corespondentul nostru că următoarele: creditul irevocabil s-a confirmat nr.. avize de emitere şi cereri de informaţii.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Avizul destinat dv. acreditivul şi trensferul bancar.Client Corespondenţa cu banca Demersurile financiare în cadrul comerţului internaţional şi naţional sunt efectuate de bănci – instituţii fundamentale de asistenţă a acestui tip de relaţii care implică mişcarea unor importante sume de bani.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo distinti saluti. Banca comunica apertura di credito Siamo stati informati dalla nostra corrispondente che il credito irrevocabile e confermato no.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Vogliate controllare con cura i termini del credito. 16 è stato emesso in vostro favore il 16 c. con scadenza 15 p. I servizi garantiti dalle banche in questo settore sono di vario tipo e vanno dal fornire informazioni sulla condizione finanziaria di un cliente.: avviso di credito . Quest’ultima operazione può avvenire in vari modi: i più usati nel commercio estero sono la tratta. L'avviso a voi destinato è allegato alla presente. all’accettazione di depositi e soprattutto all’assistenza nell’adempimento dei pagamenti fra cliente e fornitore. vi preghiamo chiedere una modifica tramite la vostra controparte. Nell'eventualità che non foste d'accordo con detti termini e condizioni o riteneste di non poter osservare uno qualsiasi di essi. All.m.v. avvisi di emissioni e richieste di informazioni. la lettera di credito e il bonifico bancario. La natura dei rapporti tra clienti e banca riduce la loro corrispondeza principalmente a questioni di routine come istruzioni formali. Se al contrario trovate ogni termine di vostro gradimento Vi informiamo che da ora in avanti potete provvedere alla consegna della merce.Cliente Corrispondenza con la banca Le pratiche finanziarie nell’ambito del commercio internazionale e nazionale sono curate dalle banche – istituzioni fondamentali d’assistenza per questo tipo di rapporti implicanti il movimento di ingenti somme di denaro.

Am examinat cu atenţie scrisoarea dv. Dobânzile pentru această sumă se ridică la 10% . Cunoscând pe deplin exigenţele pieţei în continuă expansiune şi fiind încrezători în potenţialul firmei dv. Salutări distinse Răspuns la cererea de informaţii confidenţiale despre o societate Confidenţial Suntem încântaţi să vă trimitem în anexă informaţiile cerute.Client Răspuns la cererea de împrumut bancar Stimate domnule Rossi. din data de 7 curent. Vă rugăm să le folosiţi cu discreţie şi ne declinăm orice responsabilitate în legătura cu acestea. ca să le putem estima valoarea. adică poliţa de asigurare şi bunurile mobile.. . suntem dispuşi să vă oferim un împrumut de € … .Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Salutări distinse Anexă: formular cu informaţii . Vă rugăm deci să ne trimiteţi garanţiile de care ne-aţi vorbit în scrisoarea dv.

siamo disponibili a concederle un fido sul suo conto di €. al fine di poterle stimare. Siamo lieti di inviarvi in allegato le informazioni richieste. cioè la polizza sulla vita e i beni mobili. Distinti saluti.. . La preghiamo quindi di farci avere le garanzie di cui ci ha parlato nella sua lettera. Conoscendo appieno le esigenze del mercato in continua espansione e fiduciosi nelle potenzialità della sua ditta.Cliente Risposta a richiesta di fido bancario Egregio Signor Rossi.: modulo informativo . Abbiamo accuratamente esaminato la sua lettera del 7 u.s.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . All. Risposta a richiesta di informazioni riservate su una azienda Riservata personale.. Vi preghiamo di servirvene con riservatezza e decliniamo ogni responsabilità sulle stesse. Gli interessi su questa cifra saranno del 10%. . Distinti saluti.

.S. Coop. Conducători………………………………. Cifră de afaceri…………………………….. Sumă maximă……………...Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .s Activitate…………………………………...R.n.a..Societate anonimă Adresa ……………………………………….a.. Soc..Client Exemplu de formular cu informaţii confidenţiale Denumirea ……………………………….a..S.c.S.. F F F F F F Mijloace financiare Importante Plăţi Reputaţie Optimă Bună Medie F F F Raporturi de afaceri Prudente F Posibile F Cu rezerva F Regulate Relative regulate Nesigure Suficiente Limitate F F F F F Posibil credit € ………………...Liber profesionist Capital:subscris vărsat………………. Data fondării ……………………………….S.. Perioada ……………………. ....L.

... S.......... Attività Giro d'affari ................. Capitale: sottoscritto.s......... Coop...... Durata ............................ Dirigenti ... F F F F F F F Mezzi finanziari Sufficienti Limitati Pagamenti F Reputazione Ottima Buona Media F F F Rapporti d'affari ConsigliabiliF Possibili F ConsiderevoliF Regolari F Abbastanza F regolari F Incerti F Con riservaF Eventuale credito € .........n................ S..c..a................a..a. versato Società anonima S....... Libero professionista Soc...................Cliente Esempio di modulo contenente informazioni riservate Ragione sociale . Importo massimo ...................Comunicazione scritta negli affari – Fornitore ............................r...... Indirizzo .. S.......l................. Data fondazione .

din . Vă garantăm că orice informaţie ne veţi furniza va fi folosită cu discreţie. suntem fericiţi să vă transmitem în anexă informaţiile cerute . 3. vă suntem recunoscători dacă ne veţi spune dacă consideraţi că un credit de €… poate fi acordat acesteia fără riscuri. 2. c) deoarece sus – numita firmă a comandat o cantitate considerabilă de marfă . disponibilitatea financiară. firme … b) Vă rămânem recunoscători dacă aţi / dori – putea / să ne furnizaţi informaţii asupra bonităţii şi a mijloacelor financiare ale firmei … folosind formularul anexat.a) În raspuns la cererea dv.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . 5. . din … suntem fericiţi să vă informăm că … (numele firmei) – se bucură de o reputaţie foarte bună şi şi-a lichidat întotdeauna cu regularitate datoriile – traversează o perioadă dificilă . 6.a) V-am fi extrem de recunoscători dacă aţi dori să ne furnizaţi informaţii detaliate în ceea ce priveste mijloacele de finanţare. Aceste informaţii vă sunt furnizate cu o strictă rezervă şi fără nici o responsabilitate din partea noastră.nu a mai efectuat plăţile cu regularitate.. Dacă ni se oferă ocazia. RĂSPUNSURI 4. 7.Client Frazeologie INFORMAŢII REZERVATE 1. Prin prezentul act vă autorizăm să efectuaţi în contul nostru o plată în valoare de… .. reputaţia următoarei întreprinderi. Plata trebuie să fie efectuată în dolari şi debitată / trecută în debitul nostru . vom fi încântaţi să vă întoarcem serViciul. b) Cu referire la scrisoarea dv.

. a) In risposta alla vostra richiesta del .. Il pagamento dovrebbe essere effettuato in dollari e addebitato sul nostro conto.. utilizzando il modulo allegato alla presente. Con la presente vi autorizziamo a effettuare un pagamento per nostro conto della somma di . 7.. Queste informazioni vi vengono date nel più stretto riserbo e senza alcuna responsabilità da parte nostra.. c) Poiché la suddetta azienda ci ha ordinato un considerevole quantitativo di merce.... 5. (nome della ditta) / gode di un'ottima reputazione ed ha sempre saldato i propri debiti con regolarità . vi saremo grati se ci farete sapere se pensate che un credito di € .sta attraversando ora un periodo difficile ..Cliente Fraseologia INFORMAZIONI RISERVATE 1. b) Vi saremmo grati se / voleste . RISPOSTE 4.. 2. la reputazione della ditta seguente: ..non ha mai effettuato pagamenti regolari. 3. possa essere loro garantito senza rischi.. Saremo lieti di poter contraccambiare la cortesia all'occasione. siamo lieti di informarvi che . a) Vi saremo estremamente grati se ci voleste gentilmente fornire informazioni dettagliate per quanto concerne i mezzi.potreste / darci informazioni sulla affidabilità e sui mezzi finanziari della ditta . le disponibilità finanziarie.. Vi garantiamo che qualunque informazione che ci fornirete sarà utilizzata con discrezione.. . b) In riferimento alla vostra lettera del . 6.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . siamo lieti di inviarvi in allegato le informazioni richieste.

Client 8. 12. Sunteţi amabili să primiţi în anexa avizul ce vă este destinat. Am fost informaţi că acreditivul documentar irevocabil nr.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Vă mulţumim pentru/ colaborarea dv. . 11. – ajutorul constant în operaţiile noastre comerciale. 667 a fost deschis în favoarea … cu scadenţă în data de … 10. a) Vă suntem recunoscători dacă puteţi înainta toate documentele anexate la … b) Vă transmitem următoarele documente pentru a fi expediate băncii din Arezzo contra acceptării / cambiei anexate / importului de –pentru suma de € … 9. Vă rugăm să aduceţi o corectare creditului prin intermediul părţii contractante.

.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore ... con scadenza il . . 9. Vi ringraziamo per / la vostra collaborazione . Vogliate gentilmente gradire in allegato l'avviso destinato a voi..per la somma di € ... 12. a) Vi saremo grati se potrete inoltrare tutti i documenti allegati a .Cliente 8.la costante assistenza nelle nostre operazioni commerciali. 667 è stato aperto a favore di . Siamo stati informati che il credito documentario e irrevocabile no. Vi preghiamo di apportare una correzione al credito tramite la Vostra parte contraente. 10.. . b) Vi inviamo i seguenti documenti da spedire alla banca di Arezzo contro accettazione dell'allegata tratta / dell'importo di .. 11.

personal specializat din partea agenţiilor organizatoare de târguri şi expoziţii din toată ţara ne-a determinat să inaugurăm o nouă activitate în acest domeniu. extinderea sau reorganizarea activităţii sau a unui compartiment. crearea unei noi societăţi. aranjarea standurilor. Aceasta vizează vânzarea unui produs sau a unui serviciu unui anume grup de persoane şi se bazează pe principiul că fiecare cititor este un potenţial client. de exemplu.A. Str. Un tip special de circulară îl reprezintă scrisoarea de promovare publicitară care. schimbarea adresei sau participarea la un târg sau la un congres de specialitate etc. Scrisoarea de publicitate. atât în perioada premergătoare târgului. traduceri simultane etc. cât şi în timpul desfăşurării acestuia. avem plăcerea să vă informăm că avem sediul la următoarea adresă: Eurosystem S. Circular pentru comunicarea inaugurării unei activităţi Către sediile tuturor clienţilor Cererea continuă de interpreţi. prin caracteristicile sale. realizând astfel un serviciu ieftin şi eficient. societatea noastră prestează servicii calificate de calitate pentru vămuirea rapidă a mărfurilor.Client Circulare Circularele sunt scrisori prin care o firmă îşi informează clienţii cu privire la evoluţia afacerilor sale sau anunţă schimbări importante ca. 4 BUCURE•TI ROMANIA Cu speranţa că ne veţi contacta cât mai curând posibil. Astfel. . Compozitorilor.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .p. stuardeze. posedă caracteristica unui ton deosebit de convingător. spre deosebire de orice altă scrisoare comercială. Fiind convinşi că societatea noastră vă poate fi de un real ajutor. poate fi considerată una din cele mai adecvate forme de publicitate. profităm de această ocazie pentru a vă transmite salutări. destinat să influenţeze în mod spontan şi pozitiv atitudinea clientului faţă de produs. standişti.

personale specializzato da parte degli Enti fieristici di tutto il Paese ci ha convinti ad inaugurare una nuova attività in questo campo.p. standiste. traduzioni simultanee ecc. diversamente da ogni altra lettera commerciale.loro sedi La continua richiesta di interpreti. Str. allestimento stand. Compozitorilor. ha la caratteristica di essere scritta con un tono particolarmente accattivante. un cambiamento di indirizzo. Circolare per comunicazione di inaugurazione attività A tutti i clienti . Essa infatti mira a vendere un prodotto o ad offrire un servizio ad un grupppo selezionato di persone. l’estensione o la riorganizzazione della stessa o di un suo reparto. che per alcune sue peculiarità può essere considerata una delle più selettive forme di pubblicità. siamo lieti di informarvi che l'indirizzo della nostra sede è il seguente: Eurosystem S. Un particolare tipo di circolare è rappresentato dalla lettera di promozione.Cliente Circolari Le circolari sono lettere attraverso le quali una ditta informa i propri clienti sugli sviluppi dei suoi affari oppure annuncia importanti cambiamenti come la fondazione di una nuova impresa. per disbrigo di pratiche doganali. sia durante il prefiera sia durante la manifestazione stessa.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . . La nostra società offre servizi qualificati di sicuro aiuto. o comunica la partecipazione ad una fiera o ad un congresso specializzato ecc. hostess. volto a disporre favorevolmente ed in modo spontaneo il cliente nei confronti del prodotto.A. Sicuri che la nostra Società potrà esservi d'aiuto. basandosi sul principio per cui ogni lettore è un potenziale cliente e realizzando così un servizio economico ed efficace. La lettera di promozione. 4 BUCAREST ROMANIA Sperando che ci contatterete con cortese sollecitudine cogliamo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti.

vă rugăm să ne aduceţi la cunoştiinţă dorinţa dv. Anexă: liste de preţuri. Mulţumindu-vă pentru colaborare. După cum puteţi observa. Circular pentru comunicarea noilor condiţii de vânzare Ca de obicei.. Dacă consideraţi că este în interesul dv. evaluăm posibilitatea de a desface produsele noastre în Statele Unite şi. ne-a oferit posibilitatea cunoaşterii directe a realităţii americane. În aşteptarea răspunsului dv. anul acesta revizuirea s-a prelungit mai mult decât era prevăzut.(în afara cazurilor excepţionale care pot apărea pe piaţă). Suntem într-adevăr informaţi de faptul că şi în S.20XX . avem deja relaţii foarte bune aici. de a concretiza acest fapt . urmărim iniţierea unei colaborări fructuoase cu societatea dumneavoastră care va fi în beneficiul ambelor părţi. Pentru a evita neînţelegerile. corelându-le cu costurile actuale. nici măcar nu au fost modificate. Aşadar.p. Din păcate. de altfel. cu care. mai ales. credem că am luat o decizie pe care o veţi aprecia. preţurile au suferit doar o micşorare şi. iniţierea unei relaţii de afaceri cu societatea noastră.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . există o cerere mare de astfel de produse noi. în unele cazuri. vă transmitem salutări. Trimitem anexat prezentei catalogul general al produselor noastre. . Suntem producători de încălţăminte sportivă superioară din punct de vedere tehnic care satisface pe scară largă marea majoritate a cererii provenite din partea magazinelor ce comercializează articole sportive. anexăm listele noastre actualizate cu reducerile corespunzătoare. ele vor intra în vigoare la data de 01. actualizăm anual listele noastre de preţuri. deoarece la sfârşitul lui 20XX a trebuit să luăm anumite hotărâri pentru a limita costurile.03. Considerând că vor fi valabile pentru întregul an 20XX . în Europa.Client Circular pentru promovarea de produse pe o piaţă nouă Eurosystem S. vă trimitem salutările noastre cordiale.U. Vă invităm să luaţi cunoştiinţă de aceste preţuri. Acesta este motivul pentru care contactăm societatea dv.A. Recenta “Expoziţie de încălţăminte sportivă“ la care am participat ca expozanţi.A este o societate leader şi în avangardă în producţia de încălţăminte sportivă în Europa. Acesta vi le va prezenta mult mai bine decât o poate face o simplă scrisoare .

All. annualmente aggiorniamo i nostri listini prezzi conformandoli ai costi attuali. ci ha dato la possibilità di conoscere da vicino la realtà statunitense. Di conseguenza stiamo vagliando l'opportunità di vendere i nostri prodotti negli Stati Uniti e specialmente di instaurare una collaborazione con voi che pensiamo sia molto proficua per entrambi. vi salutiamo cordialmente. Questo è il motivo per cui contattiamo la vostra società.Cliente Circolare di promozione di prodotti su un nuovo mercato Eurosystem S. Circolare di comunicazione di nuove condizioni di vendita Come d'abitudine. Vi abbiamo inviato in plico a parte il catalogo generale della nostra produzione.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Vi invitiamo a prenderne visione: potreste trovarne alcuni di vostro interesse. Come potete notare i prezzi hanno subito solo un leggero aumento e.: listini prezzi .p. in alcuni casi. con la quale del resto abbiamo già buonissimi rapporti qui in Europa. Nell'attesa vi salutiamo cordialmente. c'è una grande richiesta del tipo di scarpe da noi prodotte. alla quale abbiamo partecipato come espositori. essi entreranno in vigore in data 01/03/20XX Ringraziandovi per la cortese collaborazione.A. Siamo produttori di scarpe sportive tecnicamente superiori che soddisfanno ampiamente la maggior parte della domanda proveniente dai negozi di articoli sportivi europei.S. anche perché alla fine del 20XX abbiamo dovuto fare alcune scelte per limitare i costi. Se ritenete di vostro interesse instaurare rapporti di lavoro con noi vogliate cortesemente farcelo sapere. Purtroppo quest'anno la revisione si è protatta più a lungo del previsto. In effetti sappiamo che anche negli U. Per non creare malintesi troverete in allegato i nostri listini aggiornati con gli sconti corrispondenti. non sono stati affatto modificati. La recente <<Mostra di Scarpe Sportive>>.è un'azienda leader e all'avanguardia nella produzione di scarpe sportive in Europa. Considerando che saranno validi per tutto il 20XX (salvo situazioni di mercato eccezionali) riteniamo di aver preso una decisione che apprezzerete. in modo da poter approfondire l'argomento.A. Esso vi illustrerà i prodotti meglio di quanto possano farlo le parole.

vă transmitem cordiale salutări.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . care va avea loc pe 17 şi 18 noiembrie la Bucureşti. deoarece noul sediu se află lîn apropierea căii ferate şi a autostrăzii. ` schimbări strategice şi competitive pe pieţele europene importante. Reuniunea oferă managerilor şi oamenilor de afacerilor posibilitatea de a se pune la curent cu: ` noile tehnologii de vârf şi competivitatea lor potenţială faţă de produsele existente. Dacă încă nu v-aţi gândit la această posibilitate. ` segmente noi de piaţă. Str.va sponsoriza reuniunea de afaceri europene în domeniul informaticii . ` firme noi cu tehnologie brevetată care îşi prezintă produsele şi strategia evaluate ulterior de către potenţialii parteneri în afaceri sau acţionari.A. Eurosystem S. 4 BUCURE•TI ROMANIA . Sperând că vă vom întalni la Bucureşti. Chiar şi expedierile vor fi favorizate de această mutare.Tehnologie Informatică de Vârf.A.p. Vă puteţi face rezervări la adresa noastră din Bucureşti sau prin agenţiile de International Business ale ţării dumneavoastră. vă rugăm să luaţi în considerare eventualitatea participării în acest an. Invitaţie la congres Pentru al treilea an consecutiv Eurosystem S.Client Circular pentru comunicarea schimbării adresei Avem plăcerea să vă comunicăm că expansiunea constantă a pieţei noastre şi prosperarea afacerilor noastre ne determină să transferăm sediul şi depozitele noastre în localuri mai spaţioase şi mai adecvate. Anexe: formular de participare şi program.p. Compozitorilor. cunoaşteţi importanţa acestei întruniri. la următoarea adresă la care vor trebui trimise toate comenzile viitoare: Cu speranţa că încercarea noastră de îmbunătăţire a serviciilor vă va părea utilă. Sperăm deci într-o apropiată vizită a dv. Dacă aţi participat deja. vă transmitem salutări distinse. la noile noastre birouri.

Str. Compozitorilor.A. Il convegno offre ai dirigenti e alla loro impresa l'opportunità di aggiornarsi su: Š nuove tecnologie emergenti e loro potenziale competitività con prodotti esistenti. Nella speranza che il tentativo di migliorarci vi riesca gradito salutiamo distintamente.Cliente Circolare di comunicazione di cambiamento indirizzo Siamo lieti di comunicarvi che la costante espansione del nostro mercato e la crescita dei nostri affari ci obbligano a trasferire la sede e i magazzini in locali più ampi ed agevoli. Š cambiamenti strategici e competitivi in importanti mercati europei. Speriamo dunque in una vostra gradita visita ai nostri nuovi uffici al seguente indirizzo: al quale dovranno essere spediti tutti i futuri ordini. Anche le spedizioni saranno favorite da questo trasferimento. che presenteranno prodotti e strategie per essere valutate da potenziali soci in affari e azionisti. Allegati: scheda di adesione e programma Eurosystem S. poiché la nuova sede è servita molto bene sia dalla ferrovia sia dall'autostrada. Š interessanti nuove Società con tecnologie brevettate. Trasferimenti bancari. Š nuovi segmenti di mercato e imprese emergenti. Per vostra comodità potete prenotarvi sia al nostro indirizzo di Bucarest sia attraverso la International Business del vostro Paese.p. informazioni e tariffe sono indicati nel programma allegato. 4 BUCAREST ROMANIA .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Se avete già partecipato saprete che questo convegno è molto importante. Sperando di incontravi a Bucarest salutiamo cordialmente. Circolare di invito a convegno Per il terzo anno consecutivo la Eurosystem sponsorizzerà il primo convegno d'affari europeo sull'informatica <<Tecnologie Informatiche Emergenti>> che si terrà il 17 e il 18 novembre a Bucarest. Se invece non avete ancora valutato questa opportunità vi sollecitiamo a prendere in considerazione l'eventualità di partecipare quest'anno.

Ele vor fi de neînlocuit într-un sector cu însemnate lipsuri în instrumente rapide şi de ultimă oră şi vor fi difuzate prin Universităţi. Cu obligaţia de a vă ţine la curent cu orice evoluţie a iniţiativei în domeniul tehnologiei şi serviciilor în activitatea bancară şi multumindu-vă pentru atenţie. Biblioteci şi prin operatori din sector. Administraţie Publică. Iniţial se intenţiona o îmbunătăţire a acestei clasificări prin iniţiative destinate sublinierii semnificaţiilor şi conţinutului ştiinţific ale acestei manifestări. încearcă să facă o clasificare şi un studiu al tuturor materialelor ce ne-au parvenit în ultimii ani. . centrul nostru de documentare. De fapt.Client Anunţarea de noi iniţiative în cadrul unei cercetări ştiinţifice Tuturor invitaţilor şi vizitatorilor “Prezentării tehnologiei şi serviciilor pentru activitatea bancară “ Ajunsă la a treia ediţie “Prezentarea tehnologiei serviciilor pentru activitatea bancară “vă va oferi la următoarea întâlnire iniţiative noi şi interesante. De aceea am decis să pregătim un catalog care să conţină toate noutăţiile tehnologice din ultimii trei ani. pe baza numeroaselor cereri. introduse în cataloage de specialitate.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . vă salutăm călduros.

la <<Rasegna delle tecnologie e dei servizi per le attività bancarie>>.Cliente Annuncio di nuove iniziative nell'ambito di una rassegna scientifica A tutti gli invitati e ai visitatori della <<Rasegna delle tecnologie e dei servizi per le attività bancarie>> Al traguardo della sua terza edizione. Il nostro Centro di Documentazione infatti. Biblioteche ed operatori del settore. sulla base di numerose richieste.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . porgiamo i migliori saluti. L'intento primario è quello di potenziare la Rassegna attraverso iniziative destinate a sottolineare il significato e i contenuti scientifici della manifestazione. Per far ciò abbiamo deciso di preparare un catalogo contenente tutte le novità tecnologiche degli ultimi tre anni. Essi avranno un ruolo insostituibile in un settore estremamente carente di strumenti operativi agili ed aggiornati e saranno diffusi presso Istituti Universitari. vi offrirà dal prossimo appuntamento nuove interessanti iniziative. Amministrazioni Pubbliche. Con l'impegno di tenervi aggiornati su ogni successivo sviluppo delle iniziative nel campo delle tecnologie e dei servizi per le attività bancarie e ringraziandovi per l'attenzione. sta procedendo nel lavoro di classificazione e studio del materiale pervenuto negli anni passati allo scopo di compilare cataloghi per materia. .

c) Cu scopul de a evita neînţelegerile. Activăm în acest sector din 20XX şi suntem mândri de calitatea produselor noastre. /la sfârşitul fiecărui an –la începutul fiecărui an / aducem la zi listele de preţuri / vă prezentăm dezvoltarea (comercială) în afaceri din timpul sezonului încheiat / vă prezentăm noile noastre condiţii de vânzare. a) Ca de obicei. Pentru a satisface cererea în creştere de … vom deschide un nou magazin în anul … 5. a) Firma /organizaţia noastră va sponsoriza cea importantă conferinţă despre … b) Această întâlnire / acest congres se va ţine în … mai 7. vă trimitem în anexă noile noastre condiţii şi preţuri pentru 20XX. b) Aceste tarife / condiţii vor fi valabile până la sfârşitul lui 20XX. .Client Frazeologie 1. 4.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Avem plăcerea să vă informăm că ne-am schimbat sediul . a) Tuturor oaspeţilor şi participanţilor la expoziţia de … b) Celor interesaţi 2. 3. 6.. Firma noastră este în avangarda… / este lider în producţia de.

condizioni / saranno valide fino alla fine del 20XX.Vi illustriamo i nostri sviluppi (commerciali) negli affari durante la stagione passata . b) Queste / tariffe . Operiamo in questo settore dal 20XX e siamo orgogliosi della qualità dei nostri prodotti.all'inizio di ogni anno / aggiorniamo i nostri listini prezzi . b) Questo / incontro .è leader/nella produzione di .. a) La nostra / ditta . 3.. 4. c) Al fine di evitare malintesi.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .... ... Siamo lieti di informarvi che abbiamo trasferito la nostra sede.. vi inviamo in allegato le nostre nuove condizioni e prezzi per il 20XX. / alla fine di ogni anno. a) A tutti gli ospiti e partecipanti all'esposizione di . .vi illustriamo le nostre nuove condizioni di vendita. a) Come di consueto. b) Agli interessati. 6.. 7.congresso / si terrà il . 2. apriremo una nuova divisione il . La nostra ditta/è all'avanguardia ... 5. Per soddisfare la crescente richiesta di ..organizzazione / sponsorizzerà la più importante conferenza su .Cliente Fraseologia 1.

Apreciem foarte mult răbdarea dv. acest profit. şi regretăm profund inconvenientele provocate din vina noastră. Vom continua să distribuim gratis pâna când vom achita complet toate datoriile neplătite. În asemenea cazuri nefericite se redactează un număr de scrisori în care se încearcă să se găsească soluţii rezonabile pentru ambele părţi. iar raporturile dintre firme nu vor mai fi directe ci administrate în întregime de avocaţii respectivi. din păcate. agravate de creştera preţurilor concomitent cu acumularea de stocuri nerentabile din cauza insuficienţei de contracte încheiate cu noile magazine din Bologna şi Napoli. se poate trece la demersul legal.Client Contencios În cursul operaţiunilor comerciale ale unei firme pot surveni fapte foarte neplăcute ca lipsa plăţilor. nu este suficient pentru a contracara creşterea preţurilor şi pierderile suferite la … Credem că vânzarile din aceste două oraşe vor creşte. . dar această creştere nu se va întâmpla imediat şi în acest moment nu suntem în măsură să plătim sumele datorate pentru marfa cu care am fost aprovizionaţi şi nici nu putem să achităm vechile datorii. şi pentru ceilalţi furnizori care ne sunt creditori.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . deşi important. dar. Dacă nici una dintre părţile în cauză nu va fi satisfăcută de această corespondenţă. pentru orice informaţii ulterioare şi vă transmitem salutări cordiale. trebuie să se încerce să se evite asemenea dispute dat fiind că implică atât mari cheltuieli de ambele părţi cât şi o mare pierdere de timp întru-cât controversele legale sunt soluţionate cu greu în numai câteva luni. Rămânem la dispoziţia dv. o întârziere însemnată în achitarea unei datorii vechi. Comunicarea imposibilităţilor de plată a datoriilor (în stil american) 1 septembrie 20XX După cum ştiţi anul trecut am avut probleme serioase cu încasările. Vânzările din magazinele din … sunt cu adevărat foarte consistente. Dacă este posibil. refuzul de a plăti contravaloarea mărfii deteriorate sau care nu a fost comandată sau o concurenţă neloială. Tot ceea ce vă putem propune este o distribuire prorata pentru dv.

ma tale rialzo non sarà immediato e al momento non siamo in grado di pagare gli importi dovuti per la merce di cui eravamo stati precedentemente forniti né possiamo saldare i vecchi debiti. Continueremo a distribuire gratuitamente finché non salderemo completamente tutti i debiti insoluti. Tutto ciò che possiamo offrire è una distribuzione prorata per voi e per gli altri fornitori nostri creditori. il rifiuto di risarcire merce avariata o non richiesta. Apprezziamo molto la vostra pazienza e siamo vivamente spiacenti per gli inconvenienti di cui siamo causa. e di ..Cliente Contenzioso Durante le operazioni commerciali di una ditta possono accadere fatti molto spiacevoli come il mancato pagamento. ma purtroppo questi profitti. visto che le controversie legali difficilmente si risolvono in pochi mesi.. In questi malaugurati casi vengono redatte alcune lettere in cui si tenta di trovare soluzioni ragionevoli per ambedue le parti.... Pensiamo che le vendite in queste due città aumenterannno. benché importanti. oppure una concorrenza sleale. Restiamo a vs.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .. sono veramente ottime. . Se possibile bisogna cercare di evitare queste dispute poiché comportano sia grosse spese da parte delle due parti sia la perdita di tantissimo tempo. e .. non sono sufficienti a controbilanciare l'aumento dei prezzi e che le perdite subite a .. Le vendite dei nostri negozi di . Comunicazione di impossibilità pagamento debiti (stile americano) 1 settembre 20XX Come sapete l'anno scorso abbiamo avuto seri problemi d'incasso. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo distinti saluti. un considerevole ritardo nel saldare un vecchio debito. ed i rapporti fra le ditte nonsaranno più diretti ma completamente gestiti dai rispettivi avvocati. Se nessuna delle parti in causa uscirà soddisfatta da questa corrispondenza si passerà alle vie legali. . aggravati dal concomitante aumento dei prezzi e dall'accumularsi di scorte invendute a causa degli scarsi affari conclusi dai nuovi negozi di Bologna e Napoli.

aflaţi că tot ce s-a întâmplat nu a depins de societatea noastră. nu este un incident şi trebuie. să vă informăm că am întreprins deja acţiuni legale împotriva dv.B. Dorim măcar să avem cuvântul dv. şi de aceea vă cerem să rămâneţi absolut neutri în această situaţie.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . şi A.B.Client Acţiune legală în curs Vă informăm că. şi vom respecta întotdeauna condiţiile comenzilor dv. în cursul acţiunii legale împotriva A.G.G. Suntem convinşi că ce s-a întâmplat între dv. Salutări distinse Cerere de neutralitate în acţiunea legală impotriva terţilor Ne pare rău că aţi decis să nu ne mai trimiteţi comenzi. Suntem mulţumiţi să lucrăm cu dv. . Suntem obligaţi să procedem astfel pentru a nu pierde ocaziile de vânzare cu clienţii noştri. dar ţinem neapărat (din toată inima) să rămâneţi clienţii noştri.G.. Multumiri şi salutări distinse. Suntem şi în posesia dovezilor că lista noastră a fost expediată către A. de către societatea dv. tribunalul Bucureşti ne-a autorizat să cercetăm şi să controlăm documentele din birourile lor unde ne-am dus săptămâna trecută cu Poliţia.B. Este dreptul nostru să facem comenzi altor firme. că veţi fi întotdeauna neutri în ceea ce ne priveşte. Suntem încântaţi să vă informam că am rupt orice raport de muncă cu firma în cauză. cu părere de rău. ci de filiala din Mestre. este tot ce vă cerem. Acolo am găsit toată documentaţia noastră şi lista de preţuri pentru străinatate.

G. ma ci terremmo vivamente a mantenervi come clienti. il tribunale di Bucarest ci ha autorizzati ad indagare e a controllare i documenti nei loro uffici. questo è tutto ciò che vi chiediamo. nostro malgrado. ma dalla filiale di Mestre. Siamo inoltre in posseso delle prove che il nostro listino è stato spedito alla A. Siamo obbligati a procedere in questo modo se non vogliamo perdere le occasioni di vendita con i nostri clienti. Siamo lieti di informarvi che abbiamo troncato ogni rapporto di lavoro con tale ditta. Siamo convinti che ciò che è accaduto fra voi e la A.G. per cui vi chiediamo di rimanere assolutamente neutrali in questa faccenda. informarvi che abbiamo già intrapreso azione legale contro di voi. Grazie.B.B. Desidereremmo almeno avere la vostra parola che sarete sempre nuetrali nei nostri confronti. dove ci siamo recati la scorsa settimana con la Polizia. È vostro diritto passare ordini ad altre ditte. nel corso della nostra azione legale contro A.B.G. . non sia un incidente e dobbiamo. Là abbiamo trovato tutta la nostra documentazione e il listino prezzi per l'estero. Distinti saluti. Richiesta di neutralità in azione legale contro terzi Siamo spiacenti che abbiate deciso di non trasmetterci più ordini. distinti saluti.Cliente Azione legale in corso Vi informiamo che. dalla vostra Società. Siamo soddisfatti di lavorare con voi e rispetteremo sempre le condizioni relative ai vostri ordini. sappiate che tutto quello che è successo non è dipeso dalla nostra Società.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .

de a achita complet datoriile 2.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .Client Frazelogie 1. Următoarea corespondenţă va fi administrată direct de către avocaţii noştri. De acum înainte vom înceta orice raport de afaceri cu dv. 7. .. 6. suntem obligaţi să recurgem la procedurile legale . 4. Suntem puşi în imposibilitatea neplătite. Cu toate că aceasta este foarte neplăcut. 5. Situaţia noastră nu ne permite să ne comportăm altfel.să încredinţăm cazul avocatului nostru. 3. Avocaţii noştri se vor îngriji să vă contacteze. Vă cerem să rămâneţi neutri în această afacere.să luăm iniţiativele legale necesare .

La prossima corrispondenza sarà amministrata direttamente dai nostri rispettivi studi legali. 6. Nonostante questo sia molto penoso siamo obbligati / a ricorrere a procedure legali . I nostri avvocati provvederanno a contattarvi. situazione non ci permette di comportarci 5. 3. La nostra diversamente.ad affidare il caso al nostro avvocato.a prendere le necessarie iniziative legali .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . 7. D'ora in avanti troncheremo ogni ulteriore rapporto di affari con voi. . Vi chiediamo di rimanere del tutto neutrali in questa faccenda.Cliente Fraseologia 1. 2. 4. Siamo impossibilitati nel saldare completamente i nostri debiti insoluti.

aşa încât să le păstreze calitatea în timpul acestuia. Mărfurile. o confecţie din metal. este întotdeauna de mare importanţă. o dată ambalate. în marile întreprinderi. astfel încât. cât şi aeriană şi maritimă. încărcată de obicei la furnizor şi livrată intactă la destinaţie.Client Expedieri Expedierea ocupă un loc foarte important în comerţ ca operaţiune de transport al mărfurilor comandate furnizorului de către client şi care trebuie transmise de la primul la al doilea. Ambalajul. costurile de transport rutier depind de greutatea mărfii. dar şi să conceapă ambalaje cât mai mici şi mai uşoare posibil. mare şi rezistentă. în prezent.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . în timp ce pentru cele maritime şi aeriene sunt foarte importante şi dimensiunile. Astfel. . Unul din mijloacele de transport cele mai folosite este containerul. sunt încredinţate expeditorului împreună cu respectivele documente. este încredinţată unui compartiment special care are sarcina nu numai să ambaleze mărfurile în funcţie de tipul de transport de suportat. operaţiune care precedă direct expedierea. acesta poate fi transportat atât pe cale rutieră.

tanto che oggi. mentre per quelli via mare e via aerea anche le dimensioni sono molto importanti. normalmente caricato presso il fornitore e consegnato integro a destinazione. . nelle grandi imprese. una volta imballate. Infatti I costi di trasporto via terra dipendono dal peso della merce. ma anche di creare confezioni quanto più piccole e leggere possibile. affidate allo Uno dei mezzi di trasporto più usati è il container. via aerea e via mare. L’imballaggio. operazione che precede direttamente la spedizione. Le merci. che può essere trasportato indifferentemente via terra.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .Cliente Spedizioni La spedizione occupa un posto molto importante nel commercio. viene affidato ad un apposito reparto. come operazione per il trasporto delle merci ordinate al fornitore dal cliente. in modo da preservarne la qualità durante il trasporto. un grande e robusto contenitore di metallo. vengono spedizioniere insieme agli appositi documenti. e che devono quindi essere trasmesse dal primo al secondo. è sempre di grande rilievo. il cui compito è non solo quello di imballare le merci a seconda del tipo di viaggio da affrontare.

de fapt . Avem asemenea probleme încât vă cerem să schimbaţi tipul de ambalaj al păpuşilor.00 din 20 luna curentă şi să o facem să ajungă la destinaţie în ziua următoare la aceeaşi oră cu nava“ Elizabeth Ist “ În speranţa că vreţi să ne scuzaţi (fără să purtăm noi răspunderea) şi să continuaţi să aveţi încredere în compania noastra.S “Regina Maria“. din cauza numeroşilor şomeri din această perioadă. suntem nevoiţi (constrânşi) să organizăm predările altfel decât de obicei. Am fi foarte încântaţi să primim cât mai repede suma pe care am anticipat-o.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . am decis să vă acordăm un scont de 2 % pe costul transportului. Vă expediem şi relativa primire a plăţii de asigurare “all risks“. la orele 8. Din păcate. la 3 ale lunii curente. pe care am achitat-o în contul vostru.Client Răspuns pozitiv Vă confirmăm că marfa a fost expediată la bordul S. pentru care vă mulţumim. în scop promoţional . Fiind acesta începutul unui lung – ne dorim –raport de lucru. numai aşa vom reuşi să facem să plece marfa din magazinele dv. ne pare rău să vă informăm că nu putem să organizăm transportul mărfii dv. În anexa vă trimitem 3 copii ale politei de încărcare. după instrucţiunile primite. poliţă de asigurare. notificarea imbarcării şi poliţa de asigurare. Răspuns negativ După primirea scrisorii dv. aviz de înbarcare. Salutări distinse . rămânem în aşteptarea unui răspuns din partea dv. ale căror dimensiuni vor trebui să fie 7 x 2 x 2 picioare. Distinse salutări Anexe: Fraht. cu sosirea la Londra în data de 3 iulie 20XX.

le cui dimensioni dovranno essere di 7 x 2 x 2 piedi.m. siamo costretti ad organizzare le consegne diversamente dal solito. rimaniamo in attesa di una vostra risposta. . peraltro non a noi direttamente imputabile. Distinti saluti. la notifica di imbarco e la polizza assicurativa.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .00 del 20 c. Siamo così costretti a chiedervi di cambiare il tipo di imballaggio delle bambole. e a farla arrivare a destinazione il giorno successivo alla stessa ora circa con la nave <<Elizabeth Ist>>. Saremmo molto lieti di ricevere al più presto la somma che vi abbiamo anticipato.. Purtroppo infatti. In allegato vi inviamo 3 copie della polizza di carico.ci auguriamo rapporto di lavoro. solo così riusciremo a far partire la merce dai Vostri magazzini alle ore 8.: Polizza di Carico. Distinti saluti. Essendo questo l'inizio di un lungo . abbiamo deciso di accordarVi uno sconto del 2% sul costo del trasporto. All.S. Vi spediamo anche la ricevuta relativa al pagamento dell'assicurazione <<all risks>> che abbiamo saldato per vostro conto. a causa dei numerosi scioperi di questo periodo. a scopo promozionale.m. Polizza Assicurativa Risposta negativa del corriere alla richiesta di spedizione A seguito ricevimento vostra lettera del 3 c. <<Queen Mary>> con arrivo a Londra in data 3 luglio 20XX.Cliente Risposta positiva dello spedizioniere Vi confermiamo che la merce è stata spedita a bordo della S. siamo spiacenti di informarvi che non possiamo organizzare il trasporto della Vostra merce come da istruzioni ricevute. Nella speranza che vogliate scusarci del disguido. e che continuaite ad avere fiducia nella nostra Compagnia. Notifica di imbarco. di cui vi ringraziamo.

5. reduse.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .a) … (tip de marfa) vor fi ambalate în 19 cutii de 3 x 3 x 3 picioare şi de o greutate de … livre. .? c) Vă rugăm / să ne informaţi de tarifele curente de … pentru -să notificaţi tarifele de . b) Fiecare lada masoara 3 x 3 x 3 picioare şi cântăreste … livre. d) Sperăm să puteţi să ne oferiţi tarifele de …. d) Ne pare rau să vă informăm că. b) Care este tariful pentru ridicarea şi livrarea acestor marfuri da la … la. Trebuie să efectuăm o livrare foarte urgentă – Am primit o comanda urgentă /după cum rezultă din chitanţa anexată de la firma noasra din Milano la Birmingam pâna la sfarşitul săptămânii. –după cum ne-aţi cerut.. este gata de livrare . din cauza unei greve. Cu prezenta vă încredintăm 10 lazi cu destinaţia Bari de o greutate totala de … . c) Avem placerea să vă informăm că ordinul dv. 4. 7. pe vaporul “Queen Mary”şi încercăm să Vi le trimitem săptămâna viitoare. Marfurile pe care le-aţi comandat pe … / vor ajunge –ar trebui să ajunga – vă vor parveni / la Bari pe … 3..Aşteptăm instrucţiunile dv. nu am putut să imbarcăm marfurile comandate de dv.Client Frazeologie 1..897L din… b) Suntem bucuroşi să vă comunicăm –Vă rugăm să luaţi notă / că marfurile pe care le-aţi comandat la … au fost /trimise – ambalate /în lazi de lemn conform instrucţiunilor dv.a) Vă informăm că cele 40 de lazi conţinând …sunt gata pentru a fi ridicate.. Vă informăm că / vă trimitem /pe cale aeriana –pe cale ferată-prin TIR/5000perechi de…/cu acreditiv nr.. a) V-am fi recunosăctori dacă aţi putea să ne comunicaţi cat mai repede tarifele pentru acastă livrare . din …. 2.a) Ca urmare a ordinului dv. 6. pentru .. b) Vă rugăm să vă îngrijiţi de ridicarea marfii şi de expedierea pe vaporul “Queen Mary” cu plecarea de la Londra pe … c) Vă rugăm să ne anunţaţi când veţi putea să ridicaţi marfa pentru a o preda pâna la termenele mai sus indicate.

b) Qual è la vostra tariffa per ritiro e consegna di queste merci da . c) Abbiamo il piacere di informarvi che il vostro ordine è pronto per la consegna. c) Vi preghiamo di farci sapere quando sarete in grado di ritirare la merce in modo da consegnarla entro i termini sopra indicati... / con lettera di credito no. pronto per l'imbarco sul vaporetto Queen Mary... sono state / inviate ...Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . a causa di uno sciopero.... 4.... .. d) Confermiamo che il vostro ordine. libbre. / giungeranno .tramite TIR / 5... vi informiamo che / spediremo . a) Vi informiamo che le 40 casse contenenti . a) A seguito del vostro ordine del . Con la presente vi affidiamo 10 casse destinate a Bari del peso totale di . 6.Abbiamo ricevuto un ordine urgente / come da allegata distinta da consegnare dalla nostra ditta di Milano a Birmingham entro la fine della settimana. b) Ogni cassa misura 3 x 3 x 3 piedi e pesa . 5. 897/L del .perverranno / a Bari il .invieremo / con volo TWA . libbre.dovrebbero arrivare .. sono pronte per essere ritirate.? c) Prego / informarci delle correnti tariffe di nolo per ... Dobbiamo effettuare una consegna molto urgente ... Le merci che avete rdinato il . 7.. . (tipo di merce) saranno imballati in dieci scatoloni della misura di 3 x 3 x 3 piedi e del peso di .notificare le tariffe di nolo per .. Attendiamo vostre istruzioni.. a) .Prego prender nota / che le merci che avete ordinato il ..via ferrovia . e) Ci dispiace informarvi che. è stato ritirato ieri dal Vostro spedizioniere. a . d) Speriamo possiate offrirci tariffe di nolo ridotte.a) Vi saremmo grati se poteste comunicarci al più presto le tariffe per questa consegna.. b) Siamo lieti di comunicarvi . non abbiamo potuto imbarcare le merci da voi ordinate sul vaporetto Queen Mary e cercheremo di spedirvele la prossima settimana.. 3.. 2..imballate / in 10 casse di legno secondo le vostre istruzioni ..000 paia di .come ci avevate richiesto...Cliente Fraseologia 1.. b) Vi preghiamo di provvedere al ritiro della merce e alla spedizione sul vaporetto <<Queen Mary>> in partenza da Londra il .

conform instrucţiunilor dv. Tariful nostru pentru această expediere / pe cale terestră.Client Răspunsuri: 8. 9. transportul mărfii dv. Dacă serviciul dv. Am hotărat sa vă acordăm o reducere de 10 % la cheltuielile de transport ca ofertă promoţională. c) Regretăm să vă informăm că nu putem să ne ocupăm de predarea. d) Din cauza mai multor greve. avem placerea să vă informăm că putem să ne ocupăm (îngrijim) de ridicarea mărfii pe … b) Confirmăm că marfa a fost îmbarcată pe vaporul “Queen Mary” cu sosire la Londra pe … şi că prevedem să predăm destinatarului în ziua urmatoare. suntem constrânşi să organizăm livrarile în moduri diferite. . pe cale feroviară / este de € … 10. 11. a) Ca răspuns la scrisoarea dv. din ….Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . vă fi satisfăcător vom fi interesaţi de un contract pe termen lung.

a) In risposta alla Vostra lettera del . c) Siamo dolenti di informarvi che non possiamo provvedere al trasporto della vostra merce come da vostre istruzioni.via ferrovia via aerea / è di € . Se il vostro servizio sarà soddisfacente saremmo interesati a un contratto a lungo termine... 10. 11.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . b) Confermiamo che la merce è stata imbarcata sul vaporetto <<Queen Mary>> con arrivo a Londra il ..Cliente Risposte 8. e che prevediamo di consegnarla al destinatario il giorno seguente... 9.. abbiamo il piacere di informarvi che possiamo provvedere a ritirare la merce il . d) A causa di molti scioperi siamo costretti ad organizzare le consegne in modo differente. La nostra tariffa per questa spedizione / via terra . Abbiamo deciso di concedervi uno sconto del 10% sulle spese di trasporto come offerta promozionale... ..

autorităţi vamale sau consulare şi aşa mai departe. vă transmitem salutări distinse. 211/ 88 în valoare de …. Se poate întâmpla. iar plăţile sunt eşalonate pe baza trimiterii de către furnizor a extraselor de cont.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . În plus. dacă datornicul nu anunţă întârzierea. conosamentul şi cerificatul poliţei de asigurare la banca Generali din Milano. poate fi cerut în copie de bănci. este un document foarte important deoarece pentru anumite tipuri de plăţi. constituie ultima treaptă a tratativelor comerciale. companii de transport. în comerţul exterior. În momentul în care sunt trimise mărfurile. Mărfurile vă vor fi predate.. . astfel încât să le puteţi ridica la data specificată. clienţilor obişnuiţi li se acordă adesea credite pentru care factura este depusă în contul lor. efectuare de plăţi Plata valorii pentru furnizarea mărfurilor. creditorul are dreptul să ceară explicaţii printr-o scrisoare şi apoi să pretindă o despăgubire promptă. De ceea vă rugăm să binevoiţi a efectua plata facturii menţionate anterior în contul nostru de la banca Generali din Milano. cu excepţia unor complicaţii. modelul 51 / B. din 13 decembrie 20XX ce a avut ca obiect 100 de aparate de înregistrat. în cazuri mai puţin dorite.Client FACTURI Facturi. pe lângă cel al mărfii. ca cel la prezentarea documentelor sau acceptarea tratei ori acreditivul. la prezentarea documentelor la începutul săptămanii viitoare la frontiera italiană. Înştiinţare de trimitere a documentelor către o bancă străină Obiect: Comanda dv. numărul 88 Privitor la ordinul dv. Preţul include. vă informăm prin prezenta că am trimis din timp factura noastră nr. ca o plată să nu fie efectuată în limita termenelor stabilite şi. furnizorul trebuie să redacteze factura care. În aşteptarea unui răspuns urgent din partea dv. şi pe cel al ambalajului . plăţi.

dietro presentazione di documenti. oltre al costo della merce. o lettera di credito.. quello dell'imballaggio. come quello dietro presentazione di documenti o accettazione di tratta. 211/2828 per l'importo di € . che un pagamento non venga saldato entro i termini stabiliti e. In riferimento al vostro ordine del 13 dicembre 20XX per 100 registratori mod. 51/B Vi informiamo con la presente che abbiamo provveduto a fare inviare la nostra fattura no. autorità doganali o consolari. adempimenti di pagamenti Il pagamento dell’importo per la fornitura di merci costituisce.. Comunicazione di invio documenti a banca estera Ogg. . se il debitore non avvisa di questo ritardo. e così via. Le merci vi saranno consegnate. Nel momento in cui vengono inviate le merci il fornitore deve stilare la fattura che. pagamenti. la polizza di carico e il certificato di polizza assicurativa alla Generali Bank di Milano... il creditore ha il diritto di chiederne ragione tramite lettera e quindi di pretendere una sollecita riscossione.Cliente FATTURE Fatture. 88.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . nel commercio estero. Inoltre spesso ai clienti regolari vengono concessi crediti. Nell'attesa di ricevere una vostra sollecita risposta distintamente vi salutiamo. Può anche avvenire. compagnie di trasporto. ed I pagamenti dilazionati in base all’invio da parte del fornitore di estratti conto. l’ultimo gradino di una trattativa commerciale. vi preghiamo perciò di volere gentilmente effettuare il pagamento della sopracitata fattura sul nostro conto alla Generali Bank di Milano in modo da poterli ritirare per detta data. nei caasi meno desiderabili. all'inizio della prossima settimana alla frontiera italiana. può essere richiesta in copia da banche. per cui la fattura viene depositata sul loro conto.: Vostro ordine no. Il prezzo include. è un documento importantissimo poiché per alcuni tipi di pagamento. salvo complicazioni.

Ştim că aţi fost întotdeauna punctuali în executare plăţilor dar. În speranţa că veţi executa aceste expedieri cu grija şi atenţia cu care ne-aţi obişnuit. Dorim să vă aducem la cunoştiinţă faptul că. 301. dat fiind că până acum nu ne-aţi oferit nici o explicaţie cu privire la această întârziere. în valoare de € …. După cum am subliniat în precedenta noastră scrisoare. în legatură cu factura noastră nr. valabil până la 10 iunie la Generali Bank din Milano. De aceea vă rugăm să binevoiţi să încărcaţi mărfurile comandate de noi la bordul primului vas disponibil în direcţia Genova şi să ne comunicaţi cât mai curând posibil data de sosire prevăzută. am dori să obţinem achitarea sumei la primirea prezentei.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . . vă rugăm încă o data să acceptaţi ca mărfurile să fie ambalate conform instrucţiunilor noastre. vă salutăm cu respect. Fiind convinşi că veţi acorda acestei scrisori atenţia cuvenită. din 15 aprilie. efectuarea plăţii este în întârziere cu 5 săptămâni. Comunicarea deschiderii liniei de credit Prin prezenta vă informăm că am dat instrucţiuni băncii noastre să deschidă un credit în favoarea dv. cu valoarea de €…. vă transmitem salutări distinse.Client Cerere de achitare a facturii Trimitem prezenta. în prezent.

Come avevamo sottolineato nella nostra precedente lettera. il pagamento è in ritardo di 5 settimane.Cliente Sollecito di pagamento fattura La presente in riferimento alla nostra fattura no.. vorremmo ottenere il saldo al ricevimento della presente. vi chiediamo nuovamente di accertare che le merci siano imballate secondo le nostre istruzioni.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .. al momento. Comunicazione di apertura credito Con la presente vi informiamo che abbiamo dato istruzione alla nostra banca di aprire un credito in vostro favore dell'importo di € . 301.. distintamente vi salutiamo. Vorremo farvi notare il fatto che. . Fiduciosi che eseguirete queste spedizioni con la cura e l'attenzione consuete distintamente vi salutiamo. visto che fino ad ora non ci avete fornito alcuna spiegazione per questo ritardo. Sappiamo che siete sempre stati puntuali nell'adempimento dei pagamenti perciò. Vi preghiamo perciò di voler caricare le merci da noi ordinate a bordo della prima nave disponibile diretta a genova e di comunicarci al più presto la data di arrivo prevista. per l'importo di € ...v. valido fino al 10 giugno p. presso la Generali Bank di Milano. Sicuri che presterete a questa lettera la giusta attenzione. del 15 aprile..

20XX C.V.F. €…. . Cremă nutritivă 3.A.K U.Ltd.06.K U. Preţ unitar Total BT/2 BT/2 BT/1 6 7 2 U. Scutit de T.K 4 1.K 1 2 3 BT/C 8 U. Constanţa Bari SS Buglitoons Bolly 30 aprilie 20XX rutier Reclamaţiile sunt acceptate numai la recepţionarea mărfurilor.I. L.Balsam pt. Str..p. Plata: Expeditor: Îmbarcare: Sosire: Nava / zbor: Data expedierii: Mijloc de expediere: Mărci şi numere: trată la 30 de zile Billing Shipping Co.4 BUCAREST ROMANIA Codul Articol Nr. Provenienţă Ambalaj Număr Catalog/ Descriscriere Factura nr.. €… €….A. cf. 48 €….…… Licenţa de export Cant. €…. €….Client Factura pentru export Cod 2519 Eurosystem S.35 Data …….volumul şi vitalitatea părului 4.. Comandă client n. n.Spumă tonifiantă 12 48 12 €…… €….25/3 din 03.Compozitorilor. Hamburg Total factura….Şampon spălări frecvente 2.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .

Amburgo Totale fattura Q. a questa spedizione citare sempre FATTURA No.. .K. Esente da I. Str..Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .... Rossi (Direttore Esportazioni) Pagamento Tratta a trenta giorni Spedizione: Billing Shipping Co.. € ..F. U.K.A. € ..4 BUCAREST ROMANIA Codice BT/2 BT/2 BT/1 Art.tà 12 48 12 Prezzo unitario € . € . Codice 2519 Rif...... Licenza di esportazione Eurosystem S. 35 Data Ordine Cliente N. LTD.. 48 € .V. 6 7 2 Origine U. U....p. 25/3 del 03-06-20XX P. . . € . N.. € . .A.. 4 N..I. € .C 28 U.. (ai sensi della legge n. Totale € .. Imballo 1 2 3 BT..K.. € .. ..Cliente Fattura per esportazione No. Porto di imbarco: Constanţa Porto di arrivo: Bari Nave/volo SS Buglitoons Bolly Data di spedizione: 30 aprile Mezzo di spedizione: Via terra Marchi e numeri: Non si accettano reclami se non al momento stesso del ricevimento della merce. catalogo / Descrizione Shampoo lavaggi frequenti Crema nutriente Balsamo cura volume e energia di capelli Shiuma tonificante C..K. € ....Compozitorilor.

. … . b) Avem plăcerea să vă transmitem alăturat … c) Vă mulţumim pentru trimiterea operativă a facturii. c) Avem placerea să. din data … / pentru un total de (suma de ) .. . a)La primirea plăţii – După ce veţi achita suma de … / vom preda marfa comandată expeditorilor – vom da curs comenzii dv. a) Vă solicităm efectuarea plăţii corespunzătoare facturii nr. nr. a) Vă trimitem anexat cecul nostru pentru valoarea de €… reprezentând achitarea facturii dv.Client Frazeologie FACTURI 1. 2. N . PLĂŢI 3. Am efectuat astăzi plata sumei de … la banca … de înregistrat în contul dv. 4. … în contul nostru deschis la banca … b) Vă rugăm să achitaţi factura anexată / în modul obişnuit – până la data prestabilită. – cu valoarea de … b) Binevoiţi să faceţi trimitere la extrasul nostru de cont din data de…având înscrisă valoarea de … în favoarea noastră ..să stabiliţi efectuarea plăţii prin tranfer bancar până la … d) Vă informăm prin prezenta că am dat dispoziţie băncii noastre să deschidă un credit pentru valoarea de … în favoarea dv.. valabil până la … deschis la banca … e) Vă solicităm plata sumei datorate … prin poştă. … vă informăm prin prezenta că am expediat / factura noastră – conosamentul – poliţa de asigurare / la Banca Lloyds din … c) Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne transmiteţi acreditivul de deschis la (numele băncii ). a) Referitor la factura noastră nr. din…. b) Referitor la comanda dv. cât mai curând posibil..Prin prezenta profităm de ocazie pentru / a vă trimite / factura noastră – contul pe luna ianuarie – extrasul nostru de cont pentru toate operaţiile până la data de 24 aprilie.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor .

. presso la . che presenta un importo di . b) In riferimento al Vostro ordine no... .dell'importo di . / per un totale di ... alla banca.. a) Vi chiediamo di provvedere al pagamento della fattura no. .Dopo che avrete saldato la somma di .. . d) Vi informiamo con la presente che abbiamo dato disposizione alla nostra banca di aprire un credito per l'importo di .. Abbiamo versato oggi la somma di . a nostro favore.il conto di gennaio ...Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .il nostro estratto conto per tutte le operazioni fino al 24 aprile.. 4.. . e) Vi chediamo cortesemente di farci pervenire la somma dovuta a stretto giro di posta.la polizza di carico .. b) Vi preghiamo di saldare l'allegata fattura / nel modo consueto entro la data prestabilita.. (nome banca) . a) A ricevimento del danaro .. a saldo vostra fattura no.Con la presente cogliamo l'occasione per / inviarvi / la nostra fattura . da accreditare sul vostro conto.... (nome banca)... 2.il certificato di polizza assicurativa / alla Generali Bank di .. sul nostro conto presso la banca .. c) Vogliate cortesemente / trasmetterci lettera di credito da aprire su .. .. a Vostro favore valido fino .... Vi informiamo con la presente che abbiamo spedito / la nostra fattura .... b) Siamo lieti di inviarvi in allegato l'assegno dell'importo di .... c) Abbiamo il piacere di .organizzare pagamento a mezzo bonifico bancario entro . b) Vogliate gentilmente riferirvi al nostro estratto conto datato . datata .a) Vi inviamo in allegato il nostro assegno per l'importo di € ..... del . a) In riferimento alla nostra fattura no... .....Cliente Fraseologia FATTURE 1... c) Vi ringraziamo per il sollecito invio della fattura.. PAGAMENTI 3. .. / rilasceremo la merce ordinata agli spedizionieri porteremo avanti il Vostro ordine..

.reglarea facturii noastre / se face într-o lună / cu întârziere de … b) Nu am primit de la dv. a expirat. nici o explicaţie privitoare la întârziere. RĂSPUNSURI: 7. c) Aceasta a fost cauzată de o neglijenţă / probleme financiare / dar în prezent avem plăcerea să vă informăm că am efectuat deja plata integral prin transfer bancar acreditiv / cambie.Client SOLICITĂRI DE PLATĂ 5. a) Trebuie să vă aducem la cunoştinţă – Dorim să vă aducem la cunoştinţă –Dorim să vă reamintim / că / plata . trebuie să insistăm pentru trimiterea sumei datorate până la data de … b) Dacă nu veţi consideraţi cazul de extremă urgenţă – Dacă nu primim plata în … zile maximum – vom fi obligaţi să – nu vom putea decât să.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . b) Vă cerem scuze pentru această întârziere / pentru că nu v-am informat despre motivele întârzierii plăţii.apelăm la demersurile legale necesare –să obţinem plata pe căi legale – acţionăm pe cale legală. a) Am primit scrisoarea dv. 6. în care ne reamintiţi că termenul limită pentru plata facturii dv. a) Suntem siguri că există o explicaţie simplă pentru această întârziere – Nu avem nici o informaţie cu privire la motivele serioase ale acestei întărzieri/şi/ asteptăm suma datorată cât mai curând posibil – suntem constrânşi să vă solicităm plata sumei prin postă cât mai curând.

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore ..Cliente SOLLECITI DI PAGAMENTO 5.a) Abbiamo ricevuto la vostra lettera nella quale ci ricordate che il tempo per il pagamento della vostra fattura no... . 6.problemi finanziari / ma attualmente siamo lieti di informarvi che abbiamo già provveduto al pagamento totale a mezzo / bonifico bancario .Siamo del tutto all'oscuro su qualsiasi buona ragione di questo ritardo / e / rimaniamo in attesa della somma dovuta al più presto . giorni al massimo / saremo obbligati a .Vorremmo ricordarvi / che / il pagamento . è scaduto. .dobbiamo insistere sull'invio della somma dovuta entro . b) Non abbiamo avuto da voi alcuna spiegazione del ritardo.lettera di credito cambiale.a) Dobbiamo farvi notare . RISPOSTE 7. b) Se non considerete il caso di immediata urgenza . b) Ci scusiamo / per questo ritardo .per non avervi informati dei motivi del ritardo / nel pagamento.potremo solo / intraprendere le necessarie disposizioni legali .agire per via legale.ottenere il pagamento per vie legali .Se non ricevremo il pagamento entro ..la regolazione della vostra fattura / è di un mese / in ritardo.a) Siamo certi che ci sia una semplice spiegazione per questo ritardo .Vorremmo farvi notare .siamo costretti a chiederVi la somma dovuta a stretto giro di posta ... c) Questo è stato causato da / una svista .

Ofertă generală de produse Suntem una dintre cele mai importante firme producătoare de sisteme de alarme şi exportăm în mod obişnuit produsele noastre. Acestea sunt tipărite şi dau o imagine completă asupra gamei de produse pe care firma le produce şi nu se limitează doar la acela de care este interesat clientul. în peste 40 de ţări. tipul de ambalaj şi alte condiţii de vânzare. cât şi asupra preţurilor şi condiţiilor avantajoase de furnizare. vă trimitem anexate un catalog ilustrat complet şi cea mai recentă listă de preţuri pentru export. în cantităţi mari. scrisoarea poate conţine amănunte referitoare la preţuri.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . se tinde tot mai mult să se prezinte aceste date în broşuri separate care sunt anexate la scrisoare. constituie preambulul tratativelor propriu zise şi sunt toate destinate să atingă un scop important: stipularea comenzii. Deoarece suntem siguri că articolele pe care le producem sunt în atenţia dv.Client OFERTE O ofertă poate fi formulată ca răspuns al unui vânzător la cererea de informaţii a unui client referitoare la articolele sau serViciile pe care le oferă sau poate fi vorba de scrisoarea trimisă de vânzător unui client obişnuit sau potenţial în care promovează vânzarea unor produse în anumite condiţii. Dorim să vă atragem atenţia atât asupra calităţii produselor. vă propunem să studiaţi întreaga noastră gamă de sisteme de alarmă. şi vă transmitem salutări cordiale. alături de cererile de informaţii. şi având în vedere şi intenţia noastră de creştere a reţelei de vânzare a produselor noastre în ţara dv. În ambele cazuri. Pentru a vă face o idee despre eficienţa organizaţiei noastre. Ofertele. Aşteptăm răspunsul dv.. Anexe: catalog şi listă de preţuri . modalităţi şi termene de plată. Astăzi.

All. Poiche siamo sicuri che gli articoli che produciamo sono di vostro interesse.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Offerta generale di prodotti Siamo una delle più importanti aziende produttrici di sistemi di sicurezza.: catalogo e listino prezzi . Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti. e visto che è nostra intenzione ampliare la nostra rete di vendite nel vostro Paese. costituiscono i preliminari alle trattative vere e proprie e sono tutte indirizzate a raggiungere un importante scopo: la stipulazione dell’ordine. il tipo di imballaggio e altre condizioni di vendita. Vorremmo attirare la vostra attenzione sia sulla qualità dei prodotti sia sui prezzi e sulle vantaggiose condizioni di fornitura. In entrambi i casi. Per darvi un'idea dell'efficienza della nostra organizzazione alleghiamo il catalogo illustrato completo e l'ultimo listino prezzi per l'esportazione. vi proponiamo l'intera gamma dei nostri sistemi di sicurezza. oppure può trattarsi della lettera inviata dal venditore ad un cliente abituale o poteziale. Le offerte. la lettera può contenere dettagli riguardanti i prezzi. insieme alle richieste di informazioni. non limitandosi a quello specifico a cui il cliente è interessato. ed abitualmente inviamo i nostri prodotti in quantità crescenti a più di 40 nazioni. riguardo gli articoli o I servizi che egli offre.Cliente OFFERTE Un’offerta può essere formulata come risposta di un venditore alla richiesta di informazioni di un cliente. le modalità e i termini di pagamento. Questi in genere sono prestampati e danno una visione completa della gamma di articoli che la ditta produce. nella quale egli promuove la vendita di alcuni prodotti a determinate condizioni. Oggi però si tende sempre più spesso a riportare questi dati su opuscoli separati che vengono allegati alla lettera stessa.

Vă rugăm să ne transmiteţi impresiile dv. Salutări cordiale. gata să vă satisfacă posibilele urgenţe. Cu siguranţă vă daţi seama că intenţia noastră nu este de a ne substitui furnizorilor dv. Vă informăm că v-am trimis deja în plic separat eşantioane împreună cu catalogul general. dar credem că ar putea fi interesant pentru dv. rămânem la dispoziţia dv.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Radio auto – preţ …€ Vă rugăm să remarcaţi că am studiat preţurile optime. suntem încântaţi să vă trimitem cea mai bună ofertă a noastră pentru noile articole destinate pieţei britanice. vă transmitem salutările noastre cele mai cordiale.18/4F pentru articole de parfumerie. . 1. obişnuiţi. le veţi putea cumpăra de la noi cu o reducere de 8 % la preţurile din listă. să ştiţi că articolele amintite sunt disponibile în magazinele noastre. Anexe : listă de preţuri Ofertă de accesorii auto cu listă de preţuri În urma întâlnirii noastre la birourile voastre în timpul primei săptămâni din decembrie 20XX şi a telexului succesiv. Cu speranţa că veţi fi satisfăcuţi de tratamentul nostru optim. Cu speranţa că vă vom putea fi de folos .Client Ofertă generală cu expedierea listei de preţuri În atenţia … Avem plăcerea de a vă trimite alăturat lista de preţuri nr. în speranţa obţinerii de rezultate bune comerciale în ţara dv.Televizor auto (cel mai mic din lume ) – preţ … € 2. prin urmare. obligaţi să efectuăm manual asamblarea. În situaţia în care veţi avea nevoie de o livrare rapidă a acestor articole. Preţul televizoarelor auto este ceva mai mare decât acela al tipurilor tradiţionale pentru că utilajele noastre automate nu sunt capabile să lucreze pentru măsuri speciale şi suntem.

Cliente Offerta generale con invio listino prezzi Alla cortese attenzione. 2) Autoradio € . Vi preghiamo di notare che abbiamo studiato degli ottimi prezzi... Nella speranza di poter esservi d'aiuto.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . . Abbiamo il piacere di inviarvi in allegato il listino prezzi no. pronti a soddisfare possibili urgenze.: listino prezzi Offerta di accessori auto con listino prezzi A seguito del nostro incontro presso i Vostri uffici durante la prima settimana del dicembre 20XX e al telex successivo.. Cordiali saluti. Come sicuramente comprenderete. All. siamo lieti di inviarvi la nostra migliore offerta per i nuovi articoli destinati al mercato britannico: 1) Televisione per auto (la più piccola al mondo) € . Vi informiamo che vi abbiamo già inviato in plico a parte alcuni campioni unitamente al catalogo generale. Nella speranza che sarete soddisfatti del nostro ottimo trattamento. li potrete comprare presso di noi con uno sconto dell'8% sul prezzo di listino. nella speranza di ottenere dei buoni risultati commerciali nel vostro Paese. non è nostra intenzione sostituirci ai vostri abituali fonritori. vi preghiamo di informarci sulle Vostre impressioni.. siamo lieti di cogliere l'occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti. rimaniamo a vostra disposizione. 18/4F per articoli di profumeria.. Il prezzo delle televisioni per auto è leggeremente più alto di quello dei tipi tradizionali poiché i nostri macchinari automatici non sono in grado di lavorare per misure speciali e siamo dunque obbligati ad effettuare un assemblaggio manuale. in qualche occasione sapere che tali articoli sono disponibili nei nostri magazzini. ma potrebbe essere interessante per voi.. Nell'eventualità vi troviate nella necessità di una consegna rapida di questi articoli.

Salutări distinse. medicinale şi instrumente medicale de înaltă precizie peste ocean. Ofertă ulterioară întâlnirii la târg Vă mulţumim pentru amabila dv. Ştim că producţia noastră de accesorii pentru tractoare vă interesează şi vă propunem cele mai bune preţuri: − garnituri…. ca ofertă promoţională. Societatea noastră a exportat produse igienice. . garantăm o reducere de 8% şi vă trimitem eşantioane gratuite pentru a vă permite să constataţi calitatea mărfii noastre. vă salutăm cordial. vizită la standul nostru de la “Expoziţia Internaţională a Tractorului“. − garnituri pentru utilaje de lucrat pământul…. Dacă doriţi informaţii ulterioare. În aşteptarea răspunsului dv. vă mulţumim călduros. vă rugam să ne contactaţi fără ezitare. am fi foarte încântaţi să primim impresiile dv.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . având această noua secţie pentru copii. Preţurile pentru unele dintre noile articole sunt următoarele: ` biberoane… ` suzete din cauciuc … ` ambalaj special… În afară de acestea.Client Ofertă de produse în urma deschiderii unui nou raion Avem plăcerea să vă informăm că societatea noastră a inaugurat un nou raion de articole pentru copii şi acum suntem în măsură să vă satisfacem cererea pentru acestea. În aşteptarea unei comenzi. Suntem încântaţi să vă acordăm o reducere specială de 18% pentru comenzi consistente. în legătură cu această iniţiativă.. timp îndelungat şi acum.

Siamo lieti di accordarvi uno speciale sconto del 18% per ingenti ordini..Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . ed invieremo alcuni campioni gratuiti per permettervi di constatare la qualità della nostra merce.. come offerta promozionale. I prezzi di alcuni dei nuovi articoli sono i seguenti: Poppatoi €... cad. Nell'attesa di un vostro gentile riscontro. Distinti saluti. ¾ Guarnizioni per macchinari per la lavorazione del terreno € . Offerta a seguito di incontro in fiera Vi ringraziamo per la vostra gentile visita nel notro stand durante l'<<Esposizione Internazionale del Trattore>>. Imballaggio speciale incluso. garantiremo uno sconto dell'8%.. cad. cad. inviamo i nostri più cordiali saluti. Inoltre. vi ringraziamo vivamente. Nell'attesa di un vostro possibile ordre. cad.Cliente Offerta di prodotti a seguito di apertura nuovo reparto Abbiamo il piacere di informarvi che la nostra Società ha inaugurato un nuovo dipartimento di articoli per l'infanzia ed ora siamo in grado di poter soddisfare la vostra richiesta degli stessi. medicinali e strumenti medicali d'alta precisione nei Paesi d'oltreoceano per lungo tempo ed ora che abbiamo costituito un nuovo reparto per l'infanzia saremmo molto lieti di ricevere le Vostre impressioni su questa iniziativa. Tettarelle in gomma silicone €. . Se desiderate ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci senza esitazione... La nostra Società ha esportato generi igienici. Sappiamo che la nostra produzione di guarnizioni per trattori è di vostro interesse e vi proponiamo i nostri migliori prezzi: ¾ Guarnizioni € ..

următorul va apare în februarie 20XX Pentru a reînnoi abonamentul dv. Profităm de ocazie pentru a vă saluta cu cordialitate. vă rugăm să completaţi talonul alăturat şi să-l expediaţi la adresa de mai jos. este desigur vorba de o ofertă avantajoasă şi de aceea sperăm să primim cât mai curând o comandă de la dv. După cum puteţi constata.Client Ofertă de reînnoire a abonamentului la revistă lunară Ca abonaţi ai revistei “Manager“. am dori să vă informăm că ratele pentru subscriere pentru anul 20XX sunt următoarele: € … (Italia) € … (restul lumii) Veţi găsi anexat primul număr din acest an pe care îl expediem gratuit. pentru anul viitor.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . şi anume cerceii de argint. Această listă de preţuri înlocuieşte în totalitate precedenta n. Vă informăm cu satisfacţie că reducerea garantată pentru noua listă este de 8%. . ultima noastră noutate. cu 2% mai mult faţă de precedenta. Salutări cordiale Anexa: talon de participare Ofertă cu listă de preţuri actualizate Avem plăcerea de a vă trimite alăturat noua noastră listă de preţuri n.52-b din martie 20XX şi pe care vă rugăm să nu o mai folosiţi.BPF 6 valabilă pentru toate comenzile referitoare la articolul 39-b. Anexă: listă de preţuri.

Cliente Offerta di rinnovo di abbonamento a rivista mensile Come abbonati alla rivista <<Manager>> vorremmo informarvi che le rate di sotooscrizione per il 20XX sono le seguenti: € . 59/2 del marzo 20XX che vi chiediamo di non prendere più in considerazione. È con piacere che vi inviamo in allegato il nostro nuovo listino prezzi no. 8 Roma Distinti saluti. Siamo lieti di informarvi che lo sconto garantito su questo nuovo listino è dell'8%..: listino prezzi ..: aggiornamento prezzo orecchini in argento. All. (resto del mondo) Troverà in allegato il primo numero di quest'anno che le spediamo gratuitamente.: tagliando d'abbonamento Offerta con listino prezzi aggiornato Ogg. cioè i nostri orecchini in argento ultima moda. Al fine di rinnovare il suo abbonamento per il prossimo anno la preghiamo di compilare il tagliando allegato e spedirlo all'indirizzo seguente: Ufficio Abbonamenti Via Fornai. BPF 6/. applicabile a tutti gli ordini esteri per l'articolo 39/b. il 2% in più del precedente... (Gran Bretagna) € ... All. Con l'ccasione vi inviamo i nostri più cordiali saluti. il prossimo uscirà nel febbraio 20XX...Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Come potete constatare si tratta sicuramente di un'offerta vantaggiosa e per questa ragione ci auguriamo di ricevere al più presto un vostro ordine. Questo listino prezzi sostituisce a tutti gli effetti il precedente no.

Cea mai recentă anchetă de piaţă a noastră relevă o cerere importantă de păpuşi de orice gen. Regretăm să vă informăm că nu putem accepta condiţiile pe care le propuneţi întrucât preţurile dv. aşa cum este specificat în catalog. comercială şi că promovaţi produsele noastre. Vă mulţumim anticipat şi vă salutăm. vă vom acorda reduceri ulterioare.Client Ofertă cu liste de preţuri reduse Am primit telexul dv. Am aflat cu plăcere că extindeţi activitatea dv. producem un articol care nu se găseşte pe piaţă: este vorba de mănuşi dintr-un material sintetic nou şi revoluţionar care credem că vă interesează. poate justifica aceste preţuri. Suntem dispuşi să vă garantăm 5% reducere la toată marfa. Cu toate acestea. iar în cazul unor comenzi cu cantităţi însemnate. n. nu credem că cererea de anul acesta poate absorbi un număr mare de bucăţi.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . părerea noastră este că ne-aţi putea acorda condiţii speciale. Marfa menţionată este produsă de noi şi este întotdeauna disponibilă în depozit. . elegant şi în acelaşi timp nou pe această piaţă şi va trece mult timp până să crească vânzările.produse sintetice. . sunt prea mari pentru tipul nostru de piaţă.accesorii din piele. dar la un preţ de circa … Datorită acestor circumstanţe suntem obligaţi să vă solicităm un rabat ulterior de cel puţin 5% plus ambalajul. întrucât este vorba de un articol scump. dacă doriţi să rezistaţi concurenţei japoneze care în această perioadă este foarte puternică. Deşi calitatea jucăriilor dv.7817 din 5 martie 20XX şi vă mulţumim. În plus. Vă trimitem separat 5 copii ale listei de preţuri şi cataloagele pentru următoarele mărfuri: . Răspuns la ofertă cu cerere de reducere ulterioară Vă mulţumim pentru listele de preţuri trimise pe data de 24 iulie 20XX. Vă confirmăm de asemenea că toate celelalte condiţii de vânzare rămân neschimbate. Vă transmitem salutări cordiale.

La merce sopraelencata è di nostra produzione ed è sempre disponibile a magazzino. ed allo stesso tempo nuovo per questo mercato e ci vorrà molto tempo prima che le vendite aumentino.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .accessori in pelle .prodotti sintetici Siamo disposti a garantirvi il 5% di sconto su tutta la merce e in caso di ordini di considerevoli quantità vi accorderemo ulteriori sconti. Risposta ad offerta con richiesta di ulteriore sconto Abbiamo ricevuto i Vostri listini spediti in data 24 giugno 20XX. Apprendiamo con piacere che state estendendo la vostra attività commerciale e che state promuovendo i nostri prodotti. se volete fronteggiare la concorrenza giapponese che in questo periodo è particolarmente forte..Cliente Offerta di nuovi sconti sui listini Abbiamo ricevuto il vostro telex no. poiché i vostri prezzi sono troppo alti per il nostro genere di mercato. Inoltre produciamo un articolo che non si trova sul mercato: si tratta di guanti in un nuovo e rivoluzionario materiale sintetico che pensiamo possano interessarvi. per i quali vi ringraziamo. Ringraziandovi in anticipo per la vostra attenzione distintamente salutiamo. La nostra più recente ricerca di mercato rivela una grande richiesta di bambole di ogni genere.. elegante. 7817 del 2 marzo 20XX di cui vi ringraziamo. Confermiamo inoltre che tutte le altre condizioni di vendita rimangono invariate e cogliamo l'occasione per inviarvi distinti saluti. A causa di tali circostanze siamo obbligati a richiedervi un ulteriore sconto di almeno il 5% con imballaggio come indicato nel catalogo incluso. poichè si tratta di un articolo costoso. Ciononostante non pensiamo che la richiesta di quest'anno possa assorbire un considerevole numero di pezzi. Sebbene la qualità dei vostri giocattoli possa giustificarli è nostro parere che dobbiate concederci delle condizioni speciali. ma ad un prezzo di circa € . Siamo dolenti di informarvi che non possiamo accettare i termini da voi proposti. In busta separata vi inviamo 5 copie del listino prezzi e i cataloghi per la seguente merce: . ..

din 01. vă salutăm cordial. …. Cu speranţa de a putea stabili relaţii comerciale cu dv. vă sfătuim să vă reaprovizionaţi cu o cantitate considerabilă înainte ca oferta să expire.02.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . .. Termenele şi condiţiile de vânzare sunt cele stabilite în scrisoarea noastră din 24/06/20XX. va fi asigurat de noi. în speranţa că această scădere vă va permite să extindeţi piaţa noastră de păpuşi în Italia. 4. CIF Dover. Ca urmare. vă trimitem salutările noastre.20XX vă informăm următoarele: 1. vă oferim experienţa noastră la nevoie. 2. dorim să subliniem că această ofertă nu este valabilă mai mult de 2 luni şi după această dată probabil că preţurile vor creşte.Client Reînnoire de ofertă cu preţuri reduse Vă mulţumim pentru scrisoarea din 24/06/20XX. 3. Fiecare societate oferă propriile condiţii de plată conform posibilităţilor sale.Ambalajul. Sperând că veţi considera acceptabile condiţiile noastre.Preţurile la argintărie sunt următoarele: Model nr. Am examinat situaţia amănunţit şi am decis să reducem preţurile cu încă 5% aşa cum aţi cerut. Pentru acest motiv preţurile noastre sunt acum următoarele: AH. În aşteptarea răspunsului dv. În orice caz. Între timp vă trimitem separat trei păpuşi gratis . Cantitate limită …. ambalajul special inclus. Nu există un regulament internaţional în legătură cu condiţiile de vânzare fixate de Guvern..WZ păpuşi de porţelan …/buc.Nu vă putem acorda reduceri ulterioare la preţurile deja oferite. în cutii de carton rezistent. Preţul net unitar €… Expedierea se va face la doua săptămâni de la comandă. Ofertă (de produse) cu preţuri şi condiţii de vânzare În legătură cu cererea dv.

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore - Cliente

Rinnovo di offerta con prezzi agevolati Vi ringraziamo per la vostra lettera del 24/06/20XX. Abbiamo esaminato la situazione a lungo e abbiamo deciso di ridurre i nostri prezzi di un ulteriore 5% come richiestoci, nella speranza che questa agevolazione Vi permetta di ampliare il nostro mercato di bambole in Australia. Per questa ragione i nostri prezzi sono ora i seguenti: AH-WZ bambole in porcellana € .... cad. CIF Dover, imballaggio speciale incluso. I termini e le condizioni di vendita sono quelli stabiliti nella nostra lettera del 24/06/20XX . In ogni caso vorremmo sottolineare che questa offerta è valida per non più di 2 mesi e che dopo questa data i prezzi probabilmente aumentaranno. Di conseguenza vi consigliamo di rifornirVi di una partita considerevole prima che l'offerta scada. Nel frattempo vi inviamo in plico separato tre bambole a titolo gratuito. Con l'augurio di poter entrare in relazioni commerciali con voi vi salutiamo distintamente. Offerta (di prodotti) con prezzi e condizioni di vendita In riferimento alla vostra richiesta del 01/02/20XX vogliate notare quanto segue: 1) Non esiste un regolamente internazionale sulle condizioni di vendita fissato dal Governo Italiano. Ogni ditta offre le proprie condizioni di pagamento a seconda delle proprie possibilità! Per quello che ci riguarda, normalemente richiediamo un pagamento con tratta a 30 giorni. 2) L'imballaggio, in resistenti scatoloni di cartone, sarà a nostro carico. 3) Non possiamo accordarvi ulteriori sconti sui prezzi già offerti. 4) I prezzi dell'argenteria sono i seguenti: Modello no. Nostro rif. Q.tà min. Prezzo netto unitario 40819 610 12 € ... 42671 403 12 € ... 44795 435 1 € .... 40812 422 6 € ... Consegna: due settimane da ricevimento ordine. Ci auguriamo che possiate trovare le nostre condizioni accettabili e vi offriamo la nostra esperienza in caso di necessità. Nell'attesa di un vostro gentile riscontro, vi salutiamo cordialmente.

Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor - Client

Răspuns negativ la ofertă Ştim că veţi vizita “ Promic “din Bologna; cu această ocazie sperăm să ne întâlnim cu un reprezentant al dv., cu care să putem discuta despre vânzarea pulberii monobloc pentru plombe dentare clasice. Dorim să creştem vânzările, dar nu reuşim să găsim o soluţie. Am examinat lista de preţuri pe care ne-aţi transmis-o, dar, după părerea noastră, este greu de înţeles . a)Modelul de 10 cm este mai scump decât cel de 18 cm; b)Modelul de 16 cm este mai ieftin decât cel de 10 cm, dar este mai scump decât cel de 18 cm. Aceste preţuri nu sunt justificate din punct de vedere comercial. Vă vom accepta oferta dacă ne trimiteţi o listă corectă şi ne garantaţi un discount de 5% pentru oferte importante. În aşteptarea unui răspuns prompt, vă transmitem salutări distinse. Exemplu de scrisoare de însărcinare Obiect: Acordarea exclusivitaţii de distribuţie - import pentru vânzarea de produse C.B.M pe teritoriul României. Prin prezenta scrisoare vă desemnăm ca importatorii şi distribuitorii noştri pentru vânzarea produselor noastre pe teritoriile indicate mai sus, în conformitate cu clauzele prezentate în anexa întocmită la 31 august 20XX. C.B.M. işi rezervă dreptul de a schimba, prin notificare la trei luni, trimisă recomandat, fie teritoriile stabilite, fie linia de produse. C.B.M va stabili un buget minim de achiziţii referitor fie la produse ,fie la valoarea mărfii. Suma la care se vrea să se ajungă va fi stabilită şi comunicată în scrisoare separată în fiecare an. Neîndeplinirea scopurilor prestabilite va autoriza C.B.M. să anuleze acordul . Condiţii de vânzare (cu referire la lista de preţuri în vigoare la momentul comenzii) - Valoare minimă pentru fiecare comanda: … - Reducere: 17% - Plata: Scrisoare de credit irevocabilă şi confirmată - Expediere cargo: C%F Roma - Valabilitatea facturii proforma: 15 iunie - Buget anual de achiziţii: … Semnătura … În prezenţa Bucureşti, 1 septembrie, 20XX. Prezentul acord a fost întocmit în conformitate cu legea în vigoare, şi trebuie interpretat în conformitate cu aceasta. Orice controversă intra sub jurisdicţia Tribunalului. Anexa: clauzele acordului.

Comunicazione scritta negli affari – Fornitore - Cliente

Risposta negativa ad offerta Sappiamo che visiterete il <<Promic>> di Bologna; in questa occasione speriamo di incontrare qualcuno del Vostro personale con cui vorremmo parlare delle vendite di puleggie monoblocco per cinghie dentate classiche. Vorremmo aumentare le vendite ma non riusciamo a trovare una soluzione. Abbiamo esaminato il listino prezzi che ci avete dato, il quale, a nostro avviso, è di difficile comprensione. Per esempio:10 cm. puleggia € ....; 16 cm. puleggia € .... 17 cm. puleggia € ....; 18 cm. puleggia € .... a) La puleggia da 10 cm. è più cara di quella da 18 cm. b) La puleggia da 16 cm. è meno cara di quella da 10 cm. e più cara di quella da 18 cm. (ecc.). Questi prezzi non sono giustificabili da un punto di vista commerciale. Accetteremo la vostra offerta se ci invierete un listino corretto e ci garantirete uno speciale sconto del 5% sui grossi ordini. Nell'attesa di una risposta sollecita vi porgiamo distinti saluti. Esempio di lettera d'incarico Ogg.: Incarico di distribuzione-importazione per la vendita esclusiva di prodotti C.B.M. in territorio romano. Con la presente vi designamo come nostri importatori e distributori per la vendita dei nostri prodotti nei territori sopraindicati, conformemente alle clausole stilate nell'allegato accordo redatto il 31 agosto 20XX. C.B.M. si riserva il diritto di variare, tramite notifica a 3 (tre) mesi, spedita per raccomandata, sia i territori assegnati sia la linea di prodotti di cui sopra. C.B.M. fisserà un budget minimo di acquisti riferito sia ai prodotti sia al valore della merce. L'ammontare che si vuole raggiungere verrà stabilito e comunicato in lettera separata anno per anno. Il non compimento dei fini prefissi autorizzerà C.B.M. ad annullare l'accordo. Distinti saluti. Condizioni di vendita (con riferimento al listino prezzi in vigore al momento dell'ordine) - Importo minimo per ogni ordine: € .... - Sconto: 17% - Pagamento: Lettera di credito irrevocabile e confermata. - Spedizione per cargo: C & F Roma - Validità della fatura proforma: 15 gg. - Budget annuale di acquisti: € .... Firma .... In presenza di .... Roma, 1 settembre 20XX Il presente accordo è stato redatto in conformità alle vigenti leggi, e secondo queste deve essere interpretato. Qualsiasi controversia rientra sotto la giurisdizione del Tribunale di... All.: clausole dell'accordo

După cum v-am explicat. cu ocazia târgului de la Londra.. În speranţa creşterii reciproce a profiturilor noastre.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . După cum v-am promis în timpul întâlnirii noastre. . Evident că vă vom prezenta aceleaşi liste. vă salut. la întoarcerea în ţară am revăzut unele liste de preţuri pentru a le adapta evoluţiei preţurilor din 20XX. pentru orice explicaţie.Client Corespondentă după târg. Am pregătit un set complet de liste pentru producţia de confecţii şi o serie de reduceri maxime ce se pot aplica în diferite ţări europene. Aşteptând răspunsul dv. ofertă de colaborare În atenţia domnului Neri Stimate domnule Neri. acum conforme cu criteriile americane. rămân la dispoziţia dv. ne-a obligat la o creştere a preţurilor de vânzare. În primul rând aş vrea să vă mulţumesc pentru ospitalitatea pe care mi-aţi arătat-o în ultima mea vizită. ca să evităm o concurenţă inutilă. o schimbare drastică în metoda de calculare a costurilor.

Come Le ho spiegato. Neri. Sig.Cliente Corrispondenza post-fiera.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . un cambiamento drastico dei metodi di calcolo dei costi. Come promessoLe durante il nostro incontro. ora più in linea con i criteri americani. ci ha obbligati ad aumentare i prezzi di vendita. Ho preparato un set completo di listini per la produzione di prêt-à-porter e una serie di sconti massimi da applicare nei differenti Paesi europei. al fine di evitare una inutile concorrenza. Nella speranza di incrementare i nostri reciproci profitti. Neri Egr. Innanzitutto vorrei ringraziarLa per la gentile ospitalità offertami durante la mia recente visita fatta in occasione dell'<<Expovist>> di Londra. . al ritorno in Italia. ho riveduto alcuni listini prezzi per adeguarli maggiormente all'andamento prezzi 20XX. offerta di collaborazione Alla cortese attenzione del Sig. Ovviamente esibiremo gli stessi listini. rimango a Sua disposizione per qualsiasi spiegazione. In attesa di un Suo riscontro distintamente saluto.

Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . b) Anunţăm că am primit scrisoarea dv.cu privire la… c)Am primit cu plăcere scrisoarea dv. e) V-am trimis deja. pentru care vă mulţumim /în care ne cereaţi – care ne cerea. telexul. c) Cu plăcere vă informăm că am deschis un nou raion de … şi acum suntem capabili să satisfacem cererile dv. a) Referindu-ne la scrisoarea dv.I. la standul nostru la Târgul Internaţional . 4. . pentru aceste articole. a) Cu multă plăcere vă transmitem o anexă cu detalii despre termenele noastre de plată şi condiţiile de vânzare. 6. vizita dv. a) Preţurile noastre/ ar trebui să fie – sunt calculate / după cum urmează … b) Suntem în măsură să vă prezentăm preţurile noastre după cum urmează. b) Între timp /suntem bucuroşi să vă trimitem – avem plăcerea să vă trimitem . din 2 ianuarie care cerea… 2.Client Frazeologie 1.F. din 2 ianuarie / vă informăm că … vă trimitem. din 2 Ianuarie. privitoare la produsele noastre. Londra 5. c) Preţurile sunt calculate /FOB Pisa –CIF Pisa – franco fabrică. a) Suntem dispuşi –Dorim – Putem – Suntem încântaţi/să vă acordăm – oferim – garantăm / 8 % scont / că oferta promoţională pentru comenzi mari de peste … pentru plata imediată. 3. b) Referitor la … în legătură cu / întălnirea – telefonul. a) Vă mulţumim / vă mulţumim călduros /pentru cererea dv. d) Puteţi găsi în anexă – Anexăm catalogul cerut. Deoarece suntem siguri că vă vor trebui cantităţi însemnate de – vă oferim întrega gama de produse la cel mai bun preţ calculat de noi / C. b) Preţurile menţionate fac subiectul unor sconturi speciale de … c) Pentru comenzi de cantităţi standard nu mai mici de … suntem dispuşi să vă acordăm un scont special de … d) Un scont special de … % va fi garantat pentru plăţi pâna la 10 zile data facturii. V-am trimis –o chiar astăzi / prin poştă prima noastră listă de preţuri / ultimul nostru catalog pentru următoarea perioadă – mostrele cerute. la eşantioanele noastre.

abbiamo il piacere di inviarvi / in plico a parte il catalogo richiestoci. c) Abbiamo ricevuto con piacere la vostra lettera del 2 gennaio di richiesta di .Cliente Fraseologia 1. c) Per ordini regolari di quantità non inferiori a . di cui vi ringraziamo / nella quale ci chiedevate . a) È con piacere che vi inviamo in allegato dettagli sui nostri termini di pagamento e condizioni di vendita.. d) Uno sconto speciale del ... vi offriamo / l'intera gamma di prodotti . a) Vi ringraziamo .Abbiamo inviato oggi stesso / per posta / il nostro nuovo listino prezzi . b) Nel frattempo / siamo lieti di inviarvi ...per grossi ordini .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .. 3.franco fabbrica. d) Potrete trovare in allegato ......Possiamo .i nostri migliori prezzi calcolati / CIF Londra. Poiché siamo sicuri che vi servano considerevoli quantitativi dei nostri .datata 2 gennaio / riguardante i nostri prodotti . a) In riferimento alla vostra lettera del 2 gennaio / vi informaimo che . 6.alla vostra gentile visita nel nostro stand durante la recente Fiera Internazionale di . ...il nostro ultimo catalogo per la nuova stagione ...che ci chiedeva . b) I prezzi citati sono soggetti a speciali sconti di ..vi inviamo .al vostro telex n..offrirvi ..CIF Pisa . a) Siamo disposti a . b) Accusiamo ricevimento vostra lettera...sono calcolati / come segue: .per pagamento sollecito.Alleghiamo / il catalogo richiesto.Siamo lieti di / concedervi .Vogliamo . . e) Vi abbiamo già inviato ..garantirvi / l'8% di sconto / come offerta promozionale . 5.Vi ringraziamo vivamente / per la vostra richiesta / del 2 gennaio . . a) I nostri prezzi / dovrebbero essere .. e che siamo ora in grado di assorbire le Vostre richieste di questi articoli.i campioni richiesti.per ordini di più di . . siamo disponibili a concedervi uno sconto speciale del .riguardante i campioni. 2. b) Siamo disposti a fornirvi i nostri prezzi come segue: c) I prezzi sono calcolati / FOB Pisa .. 4..% verrà garantito per pagamenti a dieci giorni data fattura.in relazione / all'incontro .riguardante ..alla telefonata .. c) È con piacere che vi informiamo che abbiamo aperto un nuovo reparto di . b) In riferimento .

/ rămânem la dispoziţia dv. vă trimitem în anexă un catalog ilustrat. 11. d) Profităm de ocazie pentru a vă trimite salutările noastre. f) Vă rugam să observaţi că am studiat preţurile optime sperând să îmbunătăţim afacerile noastre în ţara dv.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . 17. 7. Prin urmare vă sfătuim să vă aprovizionaţi cu o cantitate considerabilă înainte de expirarea ofertei .Client e) Am hotărât – Am ajuns la concluzia / de a scădea preţurile noastre cu 3%. nu pot fi acceptate – preţurile dv. a) În aşteptarea / creării unor relaţii de afaceri cu dv. Subliniem faptul că această ofertă este valabilă nu mai mult de 2 luni de zile. 13. b) Sperăm / să vă fi fost de ajutor – că aţi fost mulţumiţi de modul nostru de tratare – să găsiţi condiţiile noastre convenabile şi vă informăm că vă vom transmite marfa comandată în scurt timp. Răspunsuri negative: 16. Prin prezenta confirmăm că toate articolele sus amintite sunt disponibile în depozit. a) Ambalajul din cutii carton tare – cutii din lemn / vă va fi furnizat gratuit . 14. c) Profităm de ocazie pentru a vă transmite salutările noastre – garantăm experienţa noastră în serviciul dv. Ne pare rău să vă informăm că / condiţiile propuse de dv. 15. b) Preţurile menţionate includ ambalajul în cutii speciale pentru export . b) Ne pare rău să vă informăm că nu producem articolele cerute. 8.condiţiilor noastre de vânzare şi preţurile noastre avantajoase. Livrarile pot fi sigur efectuate – Putem garanta livrările – Vă putem furniza articolele cerute / imediat din magazin – la 2 săptămâni de la primirea comenzii. . 10. Pentru a vă crea o impresie asupra capacităţii organizatorice a firmei noastre. a) Din nefericire vă informam că nu mai avem marfa respectivă. – primirii unor comenzi în viitorul apropiat – primirii unui răspuns . sunt prea ridicate pentru piaţa noastră. Dorim să vă atragem atenţia asupra / calităţii produselor noastre . 12. 9. Trebuie să vă cerem plata – De obicei solicităm plata / prin scrisoare de credit la 30 zile – prin cambie la 60 zile / de la primirea comenzii.

casse di legno / vi sarà fornito gratuitamente. . b) Speriamo / di esservi stati d'aiuto . Intendiamo farvi notare / la qualità dei nostri prodotti . b) Siamo dolenti di informarvi che non produciamo gli articoli richiestici. 11. d) Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti. Dobbiamo chiedervi il pagamento . 14.i vostri prezzi sono troppo alti per il nostro mercato.Siamo giunti alla conclusione / di abbassare i nostri prezzi di un ulteriore 3%. 7. 8.Cliente e) Abbiamo deciso . 12. 17.Possiamo garantire le consegne . Con la presente confermiamo che tutte le condizioni di vendita rimangono invariate e che tutti i suddetti articoli sono disponibili in magazzino.Di solito richiediamo pagamento / a mezzo lettera di credito a 30 giorni .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Dobbiamo puntualizzare il fatto che questa offerta è valida per non più di due mesi. / nell'attesa rimaniamo a vostra completa disposizione. 15. Ci dispiace informarVi che / le condizioni da voi proposte non posssono essere accettate .a due settimane da ricevimento dell'ordine. Risposte negative: 16. c) Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti Garantiamo la nostra esperienza al vostro servizio.per tratta a 60 giorni / da ricevimento ordine.ricevere un vostro riscontro. Di consequenza vi consigliamo di rifornirvi di una quantità considerevole prima che l'offerta scada. 9. Le consegne possono senz'altro essere effettuate . a) Nell'attesa di / instaurare rapporti d'affari con voi . a) L'imballaggio in / scatole di cartone pesante . Vi inviamo in allegato il nostro catalogo illustrato.che troviate i nostri termini convenienti / e vi informiamo che vi consegneremo la merce ordinata entro breve tempo.ricevere il vostro ordine in un prossimo futuro . b) I prezzi citati includono l'imballaggio in casse speciali per l'esportazione. f) Vi preghiamo di notare che abbiamo studiato dei prezzi ottimi sperando di migliorare i nostri affari nella vostra nazione.Possiamo fornirvi gli articoli richiesti / immediatamente dal magazzino . 10. Per darvi un'idea della capacità organizzativa della nostra ditta.le nostre condizioni di vendita e i nostri prezzi vantaggiosi.che sarete soddisfatti del nostro trattamento . a) Nostro malgrado vi dobbiamo informare che non abbiamo più quella merce. 13.

Aşteptând sosirea dv. participarea la expoziţii şi târguri internaţionale. Motivele acestor deplasări sunt variate: de exemplu. 8 şi 9 luna în curs a 10 camere duble cu baie şi demipensiune (mic dejun şi cina). reuniuni pentru studierea situaţiei pieţei. din 8 ale lunii curente şi suntem bucuroşi să confirmăm rezervarea. apare necesitatea de a rezerva locuri la hotel sau pe mijloacele de transport. ca în majoritatea cazurilor. vă transmitem salutări distinse. pentru 6. Confirmarea rezervării hoteliere Am primit scrisoarea dv.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . o vizită la un furnizor sau la un client pentru discuţii importante. .. Scrisoarea comercială devine utilă când. dar şi în străinătate. Aşa cum aţi solicitat.demipensiune (mic dejun + cina) € … Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că băuturile nu sunt incluse în preţ. mai ales la avion sau vapor.Client Rezervări la avion şi la hotel Multe din activităţile de lucru ale unui manager sau ale unui reprezentant implică deplasarea de la sediu principal de lucru. 7.camera dublă cu baie: €… . vă trimitem preţurile demipensiunii şi tarifele camerelor: . congrese pentru perfecţionare. nu numai în propria ţară.

m. .. I motivi di questi viaggi di lavoro sono svariati: ad esempio.. Vi facciamo notare che le bevande non sono comprese. come nella maggior parte dei casi.. La lettera commerciale diviene utile quando. per le notti del 6. la partecipazione a esposizioni e fiere internazionali. 8 e 9 aprile.. Come da vostra richiesta vi inviamo i prezzi della mezza pensione e le tariffe delle camere: . di 10 camere doppie con bagno a mezza pensione (prima colazione e cena).camera doppia con bagno € . In attesa del vostro arrivo cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti. congressi d’aggiornamento. soprattutto aerei o navi..mezza pensione (colazione e cena) € . si rende necessario prenotare stanze d’albergo o mezzi di trasporto. Conferma di prenotazione alberghiera Abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'8 c. la visita ad un fornitore o ad un cliente per importanti colloqui.Cliente Prenotazioni aeree e alberghiere Molte attività lavorative di un dirigente aziendale o di un rappresentante implicano uno spostamento dalla sede principale di lavoro: non solo nel proprio paese ma spesso anche all’estero. 7. . e siamo lieti di confermare la prenotazione. meetings per lo studio della situazione del mercato..Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .

Cu speranţa de a vă întâlni curând….Client Frazeologie 1. 9. Suntem încântaţi să vă confirmăm rezervarea de zece camere duble cu baie . 5. În atenţia biroului / compartimentului rezervări . Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmarea pentru viitoarea rezervare direct la … 4. . Vă transmitem preţurile / tarifele noastre pentru sejur cu demipensiune .Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . Dorim să precizăm că băuturile nu sunt incluse în preţ. 7. Hotelul dv. ne-a fost recomandat de … 6. Am fi încântaţi dacă ne-aţi informa / dacă aveţi camere disponibile / cât va costa şederea noastră . 2. Credem că vom sosi la Bucureşti / spre prânz …/ aproximativ la 6 dimineaţa . 8. 10. V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea rezerva / un loc la zborul de la… pe data de …/ zece camere duble cu baie pentru nopţile … 3.

3..Comunicazione scritta negli affari – Fornitore ....alle 6 del mattino circa.. 2. 5. 9.. conferma della avvenuta 4. 8. Alla cortese attenzione dell'ufficio prenotazioni. Siamo lieti di confermare la Vostra prenotazione di dieci camere doppie con bagno. Vogliate cortesemente inviare prenotazione direttamente a .. Vi saremmo grati se ci poteste prenotare / un posto su un arero in partenza da .. . 10. Pensiamo di arrivare a Bucarest / verso mezzogiorno .. Nell'attesa di incontrarVi presto . Vogliamo precisare che le bevande non sono incluse.. Vi inviamo come richiestoci i nostri prezzi per soggiorno a mezza pensione.Cliente Fraseologia 1.dieci camere doppie con bagno per le notti del . il . . 7. Saremmo lieti se ci faceste sapere / se avete camere disponibili quanto verrà a costare il nostro soggiorno... 6. Il Vostro hotel ci è stato consigliato da .

nu produc nici o consecinţă gravă. întârzierea nejustificată în livrarea comenzii. mai ales. din 15 februarie a. nu am reuşit să facem faţă avalanşei acestora. . de obicei.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . va fi tratat în capitolul referitor la facturare şi plăţi. De fapt. Solicitarea poate privi absenţa răspunsului la o cerere. firma afectată este îndreptăţită să trimită o scrisoare de solicitare pentru a cere explicaţii pentru întârziere. în acest an comenzile de pantofi cu tălpi din piele au fost mai mari decât am prevăzut şi. Suntem conştienţi că termenul de livrare a pantofilor a fost depăşit. o livrare neprimită la termenele convenite sau o datorie neachitată. din motive practice. sunt. dar producţia noastra a fost întârziată cu multe săptămâni din cauza lipsei de tălpi din piele. de exemplu.c. chiar dacă uneori neplăcute. din nefericire. Toate aceste cazuri. Dacă aceşti contratimpi nu sunt comunicaţi cu promptitudinea necesară. cu excepţia unora mai serioase care dau naştere la proceduri legale. din 10 luna curentă şi ne cerem scuze pentru că nu am reuşit să executăm comanda dv. Acesta din urmă. destul de frecvente în cadrul tratativelor comerciale dintre întreprinderi şi. Vă asigurăm că de acum înainte vom onora cu maximă atenţie comenzile dv. furnizorului.Client Solicitări şi anulari În vasta arie de activităţi ale unei societăţi se poate întâmpla ca unele demersuri să fie uitate involuntar sau să trebuiască să fie amânate din motive interne. Răspuns la solicitarea de executare a comenzii Am primit scrisoarea dv. Salutări cordiale. Oricum suntem bucuroşi să vă informăm că marfa va fi gata de livrare la sfârşitul săptămânii şi prevedem că va ajunge la timp pentru noul sezon. ca. executarea greşită sau. Ne scuzăm încă o dată pentru că nu v-am informat de această întârziere şi pentru problemele pe care vi le-am cauzat. mai rar. evident. cum se va vedea în capitolul despre contencios. Anularea unei comenzi este provocată de diferite motive care pot aparţine clientului care o efectuează sau.

nostro malgrado. Ovviamente tutti questi casi. il ritardo ingiustificato nella consegna dell’ordine stesso. e di solito non comportano alcuna grave conseguenza. sono abbastanza comuni nel raggio delle trattative commerciali fra imprese. più raramente. Risposta a sollecito di esecuzione ordine Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 c. non siamo riusciti a far fronte all'accumularsi degli stessi.m. Quest’ultimo in particolare verrà trattato. Siamo consapevoli che il termine di consegna delle scarpe è scaduto da tempo. L’annullamento di uordine è causato da varie ragioni che possono essere proprie del cliente che lo ha effettuato. Infatti quest'anno gli ordini di scarpe con suole in vero cuoio sono stati superiori alle nostre aspettative e. anche se talvolta spiacevoli. come la cattiva esecuzione o. soprattutto.Cliente Solleciti e annullamenti Nel vasto giro di impegni di un’azienda può accedere che alcune pratiche vengano involontariamente dimenticate o debbano essere ritardate per problemi interni. oppure. . vi assicuriamo che d'ora in poi porteremo avanti i vostri ordini con la massima cura. tranne quelli più seri che portano al nascere di azioni legali.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Distinti saluti. Se questi contrattempi non vengono comunicati con la necessaria tempestività. Ci scusiamo ancora per non avervi informati di questo ritardo e per i problemi che vi abbiamo causato. Siamo comunque lieti di informarvi che la merce sarà pronta per la consegna alla fine della settimana e ci auguriamo che giunga in tempo per la nuova stagione. per maggior comodità nel capitolo riguardante la fatturazione ed i pagamenti. come si vedrà nel capitolo concernente il contenzioso. la ditta interessata è autorizzata ad inviare una lettera di sollecito per chiedere giustificazione del ritardo. proprie del fornitore. e ci scusiamo vivamente per non essere stati in grado di evadere il vostro ordine del 15 febbraio u. una consegna non pervenuta entro I limiti accordati o un debito non saldato.s. Il sollecito può riguardare la mancata risposta ad una richiesta. ma il nostro lavoro è stato ritardato di molte settimane per la mancanza di suole in vero cuoio.

. şi factura proforma pentru vara 20XX. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să scuzaţi întârzierea în confirmarea comenzii. Reconfirmăm atât acele condiţii de vânzare. cât şi disponibilitatea noastră de a discuta părţile devizului care nu vă satisfac . prin care am avut plăcerea de a supune atenţiei dv.c. vă transmitem cu aceeaşi ocazie cordiale salutări. devizul pe care l-aţi cerut prin scrisoarea dv. suntem constrânşi să anulăm comanda făcută în Italia. Rămânem la dispoziţia dv. din păcate. din 20 iulie a. aşa cum speram. Date fiind condiţiile de pe piaţa internaţională. Siguri că veţi înţelege situaţia. ne referim la scrisoarea noastra din 24 ale lunii trecute. începând de acum. dar a trebuit să facem inventarul şi să studiem situaţia pieţei care. şi de aceea v-am fi recunoscători dacă aţi vrea să ne trimiteţi un răspuns. Pentru aceasta am fi recunoscători dacă ne-aţi putea expedia o listă cu abonamentele şi reînnoirile pe care le-aţi făcut la revista noastră.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . pare să nu fie atât de favorabilă.c. aceasta înseamnă transformarea revistei săptămânale în publicaţie lunară.Client Solicitare de răspuns la deviz Prin prezenta. Anularea unei comenzi stabilite în Italia Am primit scrisoarea dv. din 14 februarie a. Cu această ocazie vă trimitem şi numerele pe care nu le-aţi primit în anii anteriori. rămasă fără răspuns. Profităm de ocazie pentru a vă transmite cele mai cordiale salutări Anularea livrării cu restituirea banilor În atenţia … Stimate Domnule Director. Din această cauza vă restituim suma pe care aţi trimis-o pentru numerele pe care nu le vom mai publica. suntem nevoiţi să reducem numerele revistei noastre “International Business“. Ne pare rău să vă informăm că. Suntem siguri că oferta noastră este cea mai bună întrucât preţurile noastre nu au nici o concurenţă. pentru orice alte informaţii şi vă transmitem salutări.

da rivista settimanale. Sicuri che comprenderete la situazione. ciò significa che. perciò vi saremo grati se vorrete gentilmente inviarci una risposta. Per questa ragione le restitutiamo l'importo da Lei versato per le pubblicazioni soppresse. siamo obbligati ad annullare l'ordine passatovi in Italia.s. Annullamento di consegna con restituzione di danaro Alla cortese attenzione di… Egregio Direttore. ma abbiamo fatto l'inventario e studiato la situazione di mercato.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore . Siamo sicuri che la nostra offerta è la migliore poiché i nostri prezzi non temono alcuna concorrenza.. cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti. Perché ciò possa avvenire Le saremmo grati se ci potesse inviare un elenco dei rinnovi e degli abbonamenti che ha fatto alla nostra rivista. Cogliamo l'occasione per rimborsarLe anche i numeri che non le sono pervenuti negli anni passati. nella quale avemmo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo gentilmente richiestoci con vostra lettera del 20 luglio c. rimasta senza risposta. d'ora in poi. Riconfermiamo sia quelle condizioni di vendita sia la nostra completa disponibilità a discutere le parti del preventivo che non vi soddisfano. saremo costretti a ridurre le pubblicazioni della nostra rivista <<International Business>>.Cliente Sollecito di risposta a preventivo Ci riferiamo alla nostra lettera del 24 u. Siamo spiacenti di informarLa che. che sfortunatamente sembra non essere così favorevole come speravamo. Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo cordiali saluti. Annullamento di ordine concordato in Italia Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 14 febbraio 20XX e la fattura proforma per l’estate 20XX. Viste le condizioni del mercato internazionale. Cogliamo l'occasione per porgervi i più cordiali saluti. .a. Vogliate scusare il ritardo nell'invio della conferma d'ordine. diverrà mensile.

4. 5. 9. a) În prezent avem plăcerea să vă informăm că marfa este gata de livrare şi sperăm să ajungă la timp pentru noul sezon.nici o informare din partea dv. Suntem siguri că – Siguri că – Sperăm că / vă veţi ocupa de această problemă fără alte întârzieri – veţi acorda imediat atenţie acestui caz – veţi rezolva problema cu promptitudine. Dat fiind că / această întârziere ne produce inconveniente grave – am subliniat importanţa unei livrări prompte / vă solicităm / să ne trimiteţi marfa – să executaţi comanda / imediat – fără nici o întârziere – cât mai curând posibil – cu promptitudine / sau să ne daţi o justificare a întârzierii. RĂSPUNSURI 7. a) Vă rugăm să ne scuzaţi pentru imposibilitatea de a executa comanda dv. . 6. c) Suntem conştienţi / de întârzierea livrării mărfii dv. Vă garantăm că ne vom ocupa cu mai multă grijă de viitoarele dv. b) Acesta este deja a doua oară când solicităm comanda noastră şi ne revine nouă acum obligaşia să vă informăm că prezenta nu va fi urmată de nici o altă scrisoare. 3. b) Regretăm că nu v-am pus la curent cu întârzierea livrării mărfii. Ne pare rău / să vă informăm – că trebuie să vă informăm / că marfa comandată la 2 aprilie nu a fost încă livrată – nu a ajuns încă. – că marfa dv. comenzi. 2.Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . va trebui să anulăm comanda. Suntem foarte surprinşi că nu am primit încă / notificarea executării comenzii noastre n… . a) Aceasta este prima dată când suntem constrânşi / să solicităm / o comandă şi suntem siguri / că a fost un caz de excepţie – că se datorează unei scăpări. Dacă marfa nu va fi livrată până la…. privind acest caz / această întârziere.Client Frazeologie SOLICITĂRI 1. are o întârziere de 2 săptămâni. 8.

Se la merce non sarà consegnata entro . 8. Siamo molto sorpresi di non avere ancora ricevuto / la notifica di esecuzione del nostro ordine no. 6. b) Siamo dolenti di non avervi messo al corrente del ritardo nella consegna della merce..presterete al caso la vostra immediata attenzione . Siamo sicuri che . a) Questa è la prima volta che siamo costretti / a sollecitare / un ordine e siamo sicuri / che sia stato un caso straordinario . RISPOSTE 7. c) Siamo consapevoli / del ritardo nella consegna della vostra merce . b) Se l'ordine verrà confermato faremo in modo di farvi pervenire la merce entro la fine della settimana. Vi garantiamo che ci occuperemo dei vostri futuri ordini con più cura.che sia dovuto ad una svista. 3.di dovervi informare / che la merce ordinata il 2 aprile non è ancora / stata consegnata arrivata.nessun avviso da parte Vostra riguardante questo / caso . . b) Questa è già la seconda volta che sollecitiamo il nostro ordine ed è ora nostro dovere informarvi che nessuna lettera seguirà la presente.di soddisfare l'ordine / subito senza ulteriore ritardo .Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .che la vostra merce ha un ritardo di 2 settimane. 4.con cortese sollecitudine / o di darci una giustificazione del ritardo. Siamo dolenti / di informarvi . 5. dovremo annullare l'ordine.Certi che . Poiché / questo ritardo ci sta causando gravi inconvenienti avevamo sottolineato l'importanza di una consegna puntuale / vi chiediamo / di farci avere la merce .Cliente Fraseologia SOLLECITI 1. 10 ..ritardo. 9.tratterete il problema in modo sollecito. 2. a) Siamo attualmente lieti di informarvi che la merce è pronta per la consegna e speriamo che arrivi in tempo per la nuova stagione. a) Ci scusiamo vivamente per l'impossibilità di soddisfare il vostro ordine.il più presto possibile .Speriamo / vi occuperete del problema senza ulteriori esitazioni .

a) Facem referire la comanda noastră n… / din … b) Dată fiind lipsa dv. 11. vă transmitem salutări. 12. de preocupare în a ne furniza articolele cerute – Dat fiind că nu am primit articolele comandate la 4 aprilie – Din cauza unor probleme financiare / am hotărât să – suntem constrânşi să / renunţăm la – anulăm / comanda noastră. .Comunicare scrisă în afaceri – Furnizor . b) Situaţia de pe piaţa internaţională – Lipsa dv. Siguri că – cu speranţa că / veţi înţelege situaţia. a) Vă rugăm să aveţi mai multă grijă pe viitor pentru a nu ne constrânge să ne adresăm altui furnizor.Client ANULĂRI 10. de preocupare în a executa comenzile noastre / ne constrânge – ne obligă / să anulăm comanda noastră.

. / del .annullare / il nostro ordine. a) Ci riferiamo al nostro ordine no.Comunicazione scritta negli affari – Fornitore .Cliente ANNULLAMENTI 10..datato .ci obbliga / ad annullare il nostro ordine. vi salutiamo. b) La situazione di mercato internazionale . 12.La vostra scarsa cura nel soddisfare i nostri ordini / ci costringe .Dato che non abbiamo ricevuto gli articoli ordinati il 4 aprile . Sicuri che ... a) Vi preghiamo di avere maggiore cura in futuro al fine di non costringerci a rivolgerci ad un altro fornitore.siamo costretti a / cancellare . b) Vista la vostra scarsa cura nel fornirci gli articoli richiesti .A causa di problemi finanziari / abbiamo deciso di . 11.. .Sperando che / capirete la situazione.