Bibliografie

Secolul 19

■ CHOAY, Francoise, L'urbanisme utopies et realités, Editions du seuil, Paris, 1965 ■ CONSTANTIN, Paul, Mică enciclopedie de arhitectură…, Ed. Şt. şi enciclop., 1977 ■ DAVEY, Peter, Arts and Crafts in Achitecture, The Architectural Press, London ■ Funcţiune şi formă, coordonator Nicolae Lascu, Editura Meridiane, 1989. ■ GÖSSEL, Peter, LEUTHÄUSER, G., L’Architecture du XXe siècle, Taschen, 1991 ■ MĂRGINEANU CÂRSTOIU, Monica, Romantismul în arhitectură, Meridiane, 1990 ■ MIGNON, Claude, Architecture of the 19th Century, Taschen, 1994 ■ SEMBACH, Klaus Jűrgen, L‘Art Nouveau, Taschen ■ SITTE, Camillo, Arta construirii oraşelor, Ed Tehnică, 1992 ■ ARGAN, Giulio Carlo, Walter Gropius şi Bauhausul, Editura Meridiane, 1976 ■ BANHAM Rainer, Theory and Design in the First Machine Age, 1960 ■ COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, Taschen ■ CONNOR, Steven, Cultura postmodernă, Ed. Meridiane, 1999 ■ DROSTE, Magdalena, Bauhaus, Taschen. ■ HITCHCOCK, Henry Russel, JOHNSON, Philip, The International Style, N.Y., 1992 ■ HUTCHEON, Linda, Politica postmodernismului, Ed. Univeres, Buc. 1997 ■ JOEDICKE, Jürgen, Architecture since 1945, Pall Mall Press, London, 1969. ■ KUBINSZKY, Mihaly, Adolf Loos, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1970. ■ OVERY, Paul, DeStijl, Editura Meridiane, 1979 ■ SANDU-TOMAŞEVSCHI, Anca, Elemente de arhitectură, Ecas, 2002 ■ SANDU-TOMAŞEVSCHI, Anca, Locuirea modernă şi contemporană, Conspress, 2007
Ambele secole Secolul 20

■ Architectural Theory, Taschen, 2003 (compendiu cu cotor negru) ■ Arhitectura ca artă, antologie de texte de Nicolae Lascu şi Monica Mărgineanu Cârstoiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987. ■ FRAMPTON, Kenneth, modern architecture, T&H, 1992. ■ TAFURI / DAL CO, History of World Architecture, Electa / Rizzoli, 1976 ■ TAFURI, Manfredo, Teorie et storia dell architettura, Editura Laterza, quarta editione, 1976.
De exemplu. Dar lista poate fi completată, iar unele lucrări pot fi înlocuite cu altele, pe care le găsiţi în limba care vă convine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful