BALADE Radu Gyr

1

2

BALADA UCENICULUI CU OCHI ALBA TRI

Aplecat peste argil , suduind cu foc, biet olar f r noroc, o fr mânt -n sil . Blidele cu cerbi i ciute, cu l stuni i flori, nu mai râd, ca alteori, prin unghere mute. Nici vioaiele ulcioare zvelte-n bra i gât, nu-l mai bucur , oricât le-ar stropi cu soare. -Oale triste i posace, r sf ate ieri, tot ce-am scos din mângâieri nd ri azi a face.
3

alt olar str in. i ele par nec jite foarte. sus. i. Spân. A a spune. prin lun . i. Nu atât din lut cuminte isc frumuse i.In zadar v-am scris pe fe e r s rituri dulci. R t cit de nu tiu unde. ca el. -Dragele t tuchii fete. limbut i chiop. parc-a duce-n Carul-Mic. ni s-a prip it vecin. 4 . z rile rotunde. plozii sup i i ei. Supte-s pleoapele nevestii. cu urzeli irete. Bate jalea prin bordei ca un vânt prin trestii. ne bea soarele din plop. oalele tresar.nu v vrea nici târg. vin tot mai calic. oale. M tot duc cu hârburi goale. cât mome te târgove i fermecând cuvinte. trista tinere e. de-o parte. nici bâlci.

un drume r sare de pe alt t râm. ici. Numai eu cu voi r mân. * Pe la ceasul serii. Tân r ca minunea cr ngii pe z plaz. 5 . vi inii i merii ies la por i în sat. câte-un blid împac . pe genunchi ni el. colea.Are oapte moi ca lâna. Sau le ia de jos. Zice i. Câte-o oal . nec jite foarte. grai cu salbe i cercei. în parte. c -s i ele. oftând. vorba ca fântâna. când. ca i el. 'nalt cum e minunea papurii pe iaz. Mângâie-o ulcea. g ti i curat. pe sub leg nare alb de salcâm. Târgu-ntreg îi râde-n cale me terului spân. miere din tiubei. se pleac . cârd pestri de oale.

linge stele. doar cu zarea-n sac. când sunt ca m tasa. s fr mân i ulcele altor dep rt ri. m i. Cruce f . -S nu-mi dai simbrie. Me tere. prin i cu plasa dintr-un fund de cer. Str vezii mi-s plozii i muierea fum. bate la cocioab de olar s rac.i i du-te. dintre hârburi slute i noroc beteag. Vine f r grab . ucenic pribeag. Iar de. cu mireazm gura mi-oi cl ti i eu. biet încal -z ri. când de giuvaer.Ochii. nimic. prispa ta s -mi fie pat de ucenic. Nici un blid de bozii n-am la cin -acum. 6 .i sorbi fiertura Lâng muc de seu. -Mergi.

când sunt ca m tasa. c topesc necazul de olar s rac. Patru guri calice vom spori la cinci. prin i cu plasa dintr-un fund de cer. i-a fugit norocul la un alt olar. ucenice. Tinda. stelele simbrie. tain.Ochii. Ochii-adânci i buni parc -s borangicul serii cu l stuni. Râde ucenicul. strai de in. -Ba aici mi-e locul. cu m i opinci. Ochii lui. pat s . me tere amar. obrazul mai senin i-l fac. luna. -Scoate.i.i fie. 7 . soarele. Iar i o s vin de-om trudi în doi oale de lumin i ulcele noi. când de giuvaer.

roata joac i n scoce te ging ii. tân r i zburdând. pe cântecul tulpinii. i cum iese din pl mad trupul f r strai. Ba pe-un fraged old sub ire. 8 . * De sub mâna ce-l supune. Colo. zvâcnesc ba un um r fecioresc. Printre noi f pturi de oale r s rind. toarta de ulcior gale cade i u or ca un bra de mire. c surâd i blide i olar s rac. parc vrea s vad . rotunjimi i linii. ba o coaps moale. dulce goliciune. pâlpâie-o ulcea. Sus. parc gângure te grai.i-atât cer închide fundul lor de lac. Un obraz de blid spre ea cu sfial cat . lutul prinde chip pl pând. ca un sân de fat .

cânt Tind i cerdac. o lun plin a c zut din cer sau o strachin -n ungher picur lumin ? Harnic ucenic se pleac sm l uind mereu. 9 . Dac mâinile-o r sfa i-o desmiard lung.Dincolo. inim îi dai. b iete. Cânt i olar s rac i bojdeuca sfânt . ochii lui parc-o str pung. fiece scaiete. Tu dai duhul t u rânii. În sp rturi de curcubeu huma o îmbrac . zâmbet. fiece crâmpei. vrând s -i deie via . cântec din bordei. blide cu pr sil . por i i-n ochi un col de rai i-n minunea mâinii. Ies familii de argil de sub mâna lui: oale mari i mici cu pui. Fream t de ele. -Mi-ai f cut aici.

Târgul larg i bun. cum râde-n prun creanga prim verii. Tot nu vrei s -mi spui de unde vii i cine e ti ? Ucenic cu ochi cere ti. taina ta ce-ascunde ? El zâmbe te i fr mânt sau. * Cine-mi lunec piezi la uluci iscoad ? Cine. ucenic senin. -Mi-ai sfin it i prag i oale. taina ta ce-ascunde ? El surâde i fr mânt . Prour. Oalele cu pui gânguresc în jurul lui i bordeiul cânt .Tot nu vrei s -mi spui de unde vii i cine e ti ? Ucenic cu ochi cere ti. pe lutul scris sm l uie te cerbi de vis i cocioaba cânt .i face din frunzi pând i broboad ? 10 . Soare-s genele muierii. iar tu râzi. la fere ti mi-anin Zâmbetele tale.

zâmbetul. ros de ciud c la târg oale nu mai vinde. d colibei de olar tâlh re ti târcoale. i-n mijlocul lor. cu pasul rar i cu umblet moale. i-a-nflorit în lume. tân r ucenic senin alb cum e z pada. Ochii par din cer cule i. Blide noi la soare.Cine din salcâmi în duzi erpuie sub ire. ca un cire . Pe furi . taine f r nume. c nici boare nu-l auzi.i scot rumena lor fa . i pe prisp de bordei oare ce-mi z re te ? Oale scrise cu scântei Râd copil re te. nici nu-l sim i fo nire ? Spân limbut sub crengi în pârg umbra i-o desprinde. 11 . din plin fr mântând pl mada. adunând v zduhul tot într-un ciob de via .

12 . -Strâmbi am fost. scufundat trudei ce-l îndoaie. L-am pândit printre uluci. crunt p cat ne-apas : dracul are ad post la olar în cas . spânul chiop cu limba rea duce-n târg otrav . l-am v zut cum scoate. sminti i am fost. râzând. limba i mai verde. cu n pârci în gând p gân printre crengi se pierde. Iar în zori. Fulger care e i nu-i fruntea i-o încinge. Verzi sunt buzele de spân. oale blestemate. parc scap r ciudat.Lic re sub mâna lui lutul când l-atinge. când ori ce stea fuge sus în slav . ne-n al . prin straie. fumeg miros ascuns de pucioas goal . Ucenicul nep truns ce. când îi când. din dogori i din n luci. i tot trupul.

sfântul vin la cin . fie ulcior. ne-ntin pâinea sfântului cuptor. muge. prind spinare de mistre . pâng rind. ip -n blide goliciuni vii de paparude. spurc ciuni s vând .Ce stârne te din vâltori mâna fumegând car târgului în zori. S-a legat cu dracul v r târgul. se zbârlesc ca lupii. iadul joac din buric. geme târgul. De la vame la dulgher. Fie blid. pus în orice oal . Toate parc -s în r sp r. 13 . f r voie. Vorbele -z vozi de fierscap din belciuge. -Nu-i sfielnic ucenic cel r sfiert în smoal . numai iadu-n toi e. Vorbele de spân seme zumz ie ca stupii. ard i zbârnâie t uni în ulcele crude.

umbra alb cade. pleac de la vetre. sculat întreg. url târgove ii. Tun pietre. Bunul ucenic din prag lumineaz vie ii. Fierb n poart de olar gloatele n uce. Mâinile p duri culeg. 14 . raiul lor str luce. Sânger . peste blide tun . peste sp rturi. z ri i tind i cerdac stau s se d râme. oalele schiloade. sub izbituri. car mun i de pietre. peste tân r trup se-abat. nd ri oalele se fac. se-nt rât gloate. blidele f râme. Cre te negrul v lm ag. Ochi senini în prag r sar.Vuietul. ochii buni lumineaz toate. fierb furtuni. Pietre vin în joc turbat. In genunchi. Grindin nebun . Mai alba tri.

Ochi senini de ucenic lumineaz stranii. la fere ti f r oblon tainele se-arat . * Melcii stelelor scot coarne. pe prag. plou bolovanii. luminând prin moarte. iar din luturi sparte frun i.Geme câte-un hârb mai mic. i cum sta-n genunchi. Vrai tea de sus e toat fream t. Bolovanii vin duium. 15 . zumzet. C r bu i de aur. forfotind prin foi. ochii limpezi iart . câte r ni de hârb beteag. zuruie ulcele. goi. cad prin crini cu goarne. târgul cre te-n poart . Mor ulcioare de p mânt. Ochii mari surâd i-acum. zvon. obraji i ochi zâmbesc. Ucenic cu trupul frânt arde peste ele. Alte nd ri se-nro esc. cioburilor paz . toate scânteiaz .

Noaptea-i grea de must. câteodat . crâncen i s lbatic. lâng roat . hârburi chioape zac moarte-ntr-un ungher s rac. oale ciunge. noaptea-l suge-n gol. Ies minunile. Frânt pe scaun. 16 . Plânsul tot îi d ocol. luna. i luna d i ea în copt. omul beat de jale. Pe tulpin . Somnu-abia acum pr vale în adânci fântâni tâmpla ce-a c zut pe mâni. N-a dormit de nop i vreo opt me terul nici una. nici grumaz sfios lutului zvârlit pe jos.Ca o par -n cer se coace veacul necules. unde stea n-ajunge. roata moart n-a mai pus zvâcniri rotunjimilor sub iri de ulcior cu toart . Blide surde. N-a mai pus nici old molatic. cum ies puii din g oace.

In ungherul cu sp rturi fo net se de teapt . Parc luna îl aduce. dar el râde. zidul pleac . teii buzna dau. fa a. razele l-aduc. Uneori ro esc o pat stropii pe podea. Fruntea-i picur broboane ro ii de m ce .i. ucenic cu chipul tras intr în c mar . ochii par din cer cule i. Cu mireasm de trifoi luna toate-îneac . cu polen pe guri. i pe trepte lin coboar ov ielnic pas. Unde-a fost perete. Dau naval -n cas nucii. cum râdea lumii. 17 . din icoane. stau 'nalte trepte lucii. Vin gr dinile buluc cu t mâie dulce. lunecând-napoi. deodat . Razele vorbesc în oapt . alt dat .

18 . pe brânci. dus în vis. Mâini sub iri se las bune peste somnul greu. merge. Vin a a cum m ii minte. din alte lumi m -ntorc ucenic la tine. ca în ceasul când pietrele loveau. Pân -n noaptea lui p trund ochii de lumin . orice hârb se scoal . nd ri fel i fel merg de-a bu ilea spre el. gata iar s zburde. Oale ciunge. trupul meu fierbinte. ochii mari surâd mereu. Singur me terul suspin . toate-nvie. pe rând.Cioburi pline de sfial ies din mor i adânci: în genunchi. când st pe loc. Din surâsul lui adie duh de busuioc: toate stau. în cârji. blide surde. afund. glasul dulce spune: -Me tere cu lungi suspine ce-ndoieli te storc ? Vezi.

M-am întors ca s .i fr mânt alte noi ulcioare. Tac str fundurile lumii. Ziua. Numai blândul ucenic D cutremur humii. Ia. sus. Rar.Coasta mea i-acum dogoare. dac vede c m -ncheg în p mânt de blide. dar zâmbesc i cânt. un cuvânt nu zic. lut zbârlit i somnoros i-ndelung fr mânt . târgul m-ar ucide. se r scoal -ntreg. Bunul ucenic cuvânt . Noaptea am s -ngrop în argil câte-un strop i-n t cere-adânc . de jos. Nu fi trist c sânger înc . E mai bine s -mblânzesc lutul pe-ntuneric. când pe roat . El nu-mi iart orice feric din surâs ceresc. domol. 19 . în negrul trup supus cade-un strop de sânge. Când cu mâna îl înfrânge.

i cocioaba iar se-ncarc cu f pturi zglobii.Pl m de te noaptea-ntreag oale. Las-o pe mormântul mut. S nu-i spui c vin pe lun . blide. i ia-le. Arde-le-n cuptor. de senine parc . d -i mormânt s vad . Picurii neînchisei r ni zâmbete se-ncheag . ca alba trii ochi de vii. Chiar i me terul ce doarme râde-n somn stingher. Las târgul t u s cread singur c le faci. mergi i fecioria lor du-o lumii tale. în bordeiul plin de cer i ginga e larme. Lumii. me tere. 20 . nici ce-ascund în lut. dacî vrei s-o-mpaci. m r cini s -mi pun . Zorii fâlfâie prin cas . c ni. Mâini sub iri tresar i pe frunte de olar ca un mir se las : -Scoal .

st zid. deodat . c ni i blide sc ri de foc se-nchid. fiecare oal de p mânt. Înc-odat . l crimând de duhul sfânt. i. Zorii zboar i se joac gure i porumbei. *** 21 . Apoi me ter i bordei în m rgean îmbrac . trepte de v paie. Pa ii urc -ncet. prin odaie. Pa ii par de borangic. sânger de soare. Peste oale. fa a lui. încet. ca spuma.Nop i la rând i-oi fi de-acuma tainic ucenic. Unde trepte-au fost. iar i vechiul zid e. ochii z ri trimet.

Nu cer ind din poart -n poart . nici fl mând din loc în loc. nu farin ca s cear i nici mil nim nui. nu cu cercuri i ciubere. A plecat mo ul la ar i tot vine-n drumul lui. parc toat Detunata l-a-mbr cat în piatra ei.BALADA CLOPOTARULUI DIN STELE A plecat mo ul cu gloata. dinadins s se-mbete de r scoal ca de-un crâncen vin aprins. Pumnii-s tari i pa ii grei. 22 . A plecat mo ul i mere i tot cre te la r scruci. Ziua tân r se scoal mai devreme. ci cu furci i cu m ciuci. ci cu umblet ce nu iart în cumplite-opinci de foc.

i cum smulge crunta ap putregai de r g lii. veacul d -n genunchi. Fulger iconostasul serii de m rgean. 23 . trece râu-not. când din copaci. cu uguie de c ciul împlântate-n cerul scund. coase lucii i topoare spintec poteci. zvâcnind s lbatic. * Ro u taur de j ratic cu v p i pe bot. Sângerând cumplit de soare pe t i uri reci. strâmb t i r scoapte crap pân jos în temelii. Piatra tremur sub pasul gloatei lui Cri an.Nici Bihorului nu-i lene. ca fiara încol it de gonaci. i cum tot coboar ara când din stânci. R zmeri a nes tul calc zarea pân -n fund. lâng Mo i. soarele. Tun gloatele cri ene i Zarandul. Dac pleac mun ii to i.

Ca o lacrim str luce trupul lui Christos. fierbe pragul. surâzând. flutur pu in din plete. stra nic în suman. r scoal sfânt . gata! Din cenu . Fierbe-n mâini de rob lopata. sus! Dinaintea asprei cete.Înflorit -n noi ve minte. fierb fuior i fus. Nu mai geme azi. Popa-n drum înal cruce spre s rut sfios. ci cânt bunda pe cl ca . Cri an. cânt mor ii-n glod. Valea Târnavei e treaz pentru oaspe i dragi. oaste de iobagi. Cânt brazda i iobagul. -Domnul s te aib -n paz . 24 . Te-a tept m. S despici f ga . iese Târnova-nainte tinerei furtuni. de-acum robie. fierbe mustu-n rod. No. Jos sub talp . printre meri i pruni.

ars de ploi i vânt. Dar în fa a lui. Ce por i tu în suflet.Sfânt la chip i-n r zvr tire i la vorb sfânt. spune. 25 . Pot s merg i eu cu ceata. i în ochi ce ai ? -Sunt C lin. Implinesc. îl sorb cu sete. treisprezece ani. parc m sfin e ti. Maica Domnului -minunei-a dat ochi din rai. Vreau i eu s fiu c tan oastei de rani. mari i nes tui. limpezi i cere ti. tiu s -ncarc cu plumbi o durd sau topor s scol. Nu mai mi-e de-acum de zburd cu copiii-n stol. Pup crucea i se-nchin . -Când te ui i a a. Dârz i r sculat. Tata crâsnic e în sat. Nu-l privesc. rupt din gresie sub ire. b iete. la Sfânt -An . rotunjesc doi ochi lumin . m i bade.

lacrima ce plânge-n tine lumineaz-o-n cânt! i Cri an. Cri an i-ndreapt cu ma lui de dac. Stai la vatra ta i-nva psalmi i rug ciuni. pentru-o nou via . Ochii mari se-aprind. fii fecior ne-nfrânt. Vântu-i smirn i t mâie.i par. mângâie fragedul obraz. domol. -Las . fiu de clopotar. ghiers i stran potrivite. nu ofta. Surâzând. clopot nou s suni.i securi i coase-a teapt . 26 . -Dogore ti de dor. zarea e topaz. copile. dar e ti mic înc de zile ca s scoli topor. Se-ntristeaz faîa mic . mâine. Nu i-e vremea de c tan . plini de lacrimi se ridic spre Cri an cu jind. doar bucoavn . C line. arzi ca un cuptor. i privesc i tac.

i când plânge.Pomii vor i ei s-alinte. S-ar tot face pe tulpin glas de om care suspin . când e pas re.când nu-i. pân -i noaptea jum tate. când nu poate s . înc rcaîi de flori. Toate stelele se-anin . parc scrie : nu cu slove pe hârtie. nici hodin . Doar o pas re str in n-are cântec. Oache la trup i-nvoalt . cu cerneala genelor i pana sprincenelor. cre te-atâta de înalt c miroase-a cer. s-ar tot face dar nu poate. toate crengile se-nchin . 27 . * În gr dina lui C lin toate p s rile vin. ochii rug tori. seara de Prier. i C lin. cânt mult i dorm pu in. Când i-ar face aripi dorul.i ia zborul. chipul ars de plâns fierbinte. ci cu jarul inimii scris pe fa a perinii. în patul lui.

bat r f -m . dac pentru neamul meu nu ridic toporul greu. toate ca un fream t sun . bat r d ruie-mi putere. C line. s sun ceas de înviere! F -m crâsnic plin de vlag . Doar pe creanga din gr din . S bat clopot noaptea-ntreag . dar trup mic de ani pu ini. Neagr pas re str in n-are cântec. Doamne. Spune glasul lunii pline : -Hai. ochi senini. P s rile vor s -l vad : 28 .-Mi-ai dat. C line. Duhul nop ii cheam iar : -Hai. clopotar pe toat gloata. nici hodin . pân-la ur . s dea z rilor ocol. ca pe tata. dac pentru-un col de pit nu scol coas ascu it . toate vor ceva s spun . dar nu poate. C line. Perna-i ud de lumin . pân-afar . vin cu mine. Neamul meu din somn s -l scol! Sufl -n geamuri luna plin . plâns de om care se zbate. Dac pentru libertate nu duc sac cu plumbi în spate. S-ar tot face. Crengile au viers pe gur : -Vin' . Toate oaptele din lun .

în c me uica lui. ip t nop ii blestemate. Luna îl urzic . neagr în gr din . i-n nesomn sunt spini prea mul i pentru tâmpla mic . când o ramur de prun. C line. * A ie it cu pa i descul i. n-are cântec. Bozii în l ate-n cozi îi pândesc c rarea. dar nu poate. Numai pas rea str in de pe ramura mezin . Parc e i el un pui de cire în floare. în livad . când o raz moale ? C pe creang cum t cea. nici hodin . Ce-i optesc i ce-i tot spun când o umbr -n cale. printre pruni r sare. pas rea str in .-Vin'. prinde viers acum i ea. Albi i tineri voievozi prunii. S-ar tot face.i mi c floarea. 29 . Alb.

30 . printre cr ngi nu-s n luci. Din p durea Târnovei vezi ce arpe iese.Prinde viers i prinde grai. suie-n tei. luna vr ji îmi ]ese. -Pas re cu negru strai. falnice c tane. nici sumane. pas rea mea. -Pas re cu-aripi de scrum de prin alte crânguri. nu-s cu me. ci solda i cr ie ti de sus. i v d printre ramuri dese. pas re. printre ramuri dese. -Mai C line. Parc sclipete de sp ngi cresc din râpi . mult a fost s taci i-acum taine multe gânguri. V d n luci i simt pr p d. Prinde glas cuminte. Aud. -Tulai . pe coaste. parc -ndrugi cuvinte. -M i C line. nu auzi umblete de fiar ? Zang te i pa i z luzi tot prin râpi coboar . ci oaste. -M i C line.

Desprinzându-se u or de pe-nalta-i mlad . 31 . Cui s -i duc vestea rea. pas rea cu negru zbor piere în livad . jos din cer. d -mi fierbintea stea a pove ei Tale. Ah! pândarii to i dorm du i. Oastea grofului pe-ascuns î i întinde ghiare. deodat . Cine-o fi vândut.Pas re. s ri din tei mai iute. viclean. cum aba i vânatul. nu sunt treji nici unii ? Nici o veghe de str jer chiot nu ascute ? S ri. oaspe ii i satul ? Vin s -l prind pe Cri an. parc mi-a-mpuns pieptul o frigare. C line. Pune-n gândul meu zb tut raza ta curat ! i lumin s-a f cut în copil. sub t cerea lunii. pe Cri an s -l scoale ? -Doamne. Vin s -l smulg din culcu .

mai b rbat. în c me uica lui. l stunii. O fi. Pe sub cr ngi de pruni i meri urma lui e raz . pa ii scânteiaz . speria i. Z rile care-i r spund ze zbârlesc în coam . -Scoal . Trupu-i numai scânteieri. cruntul clopot tun .Parc s-a cuminecat mica lui f ptur . m re. fuge. fuge. fâlfâind. furtun ! Tunet bra elor ce-l trag. satul meu iobag. Cade-n noaptea f r fund dang tul de-aram . 32 . fulger pe trepte. Bat în cuiburi. Tinerele mâini se-aprind vâlv t i pe funii. timp de-ajuns satul s -l de tepte ? În clopotni p truns. fuge. scoal -te. e mai mare. N-o s -i deie grofului robi pentru belciuge! Alb. cu lumini pe gur .

-Scoal . clopote. ca pe-o stânc . Noaptea sare ca o u smuls stra nic din â âni. r zmeri a mea. prelung. -Taic . Crâsnic m-am legat s-ajung. ca tata! Mai n valnic.Bubuie arama grea s trezeasc truda. nd ri s se sfarme. i de teapt gloata. Clopotar. alb în c me uica lui ? N-o s -i deie grofului nici un rob culcat pe vatr . c te vinde Iuda! Sun . pr v lind în necuprins luna. mai aprins. Satul de iobagi români se ridic din cenu . d -mi puteri s scol Neamul care doarme! * Din ce spart ve nicie lespezi mari de dang t sar ? Ce n praznic clopotar trage veacul de frânghie ? E de foc sau e de piatr . clopotul se-arunc . Mun ii to i se surp -n gol. 33 .

Alt grindin . nu te-o judeca bir u. Din r scruci la cotituri. A chii se desprind din lun i din turnul transilvan. 34 .Somnul se preschimb -n flinte. -Inger e ti sau demon e ti. Clopotarul n zdr van tot mai crunt prin stele tun . pe dup dâmb. ci cr iescul plumb din eav ! Pâlc de sp ngi c r ri î i taie tot pe brânci.Alt ropot. A chii noi din zid se rup. Str luce te micul trup ca un crin legat de clopot. pernele se fac securi. gloata-i treaz i fierbinte Turb ciuda pe o ele i-n c tane-mp r te ti. clopotarule din stele ? Cin' te-a dus în turla nalt vijeliile s-asmu i i tot tr znetul s -l mu i dintr-o zare-n ceealalt ? De e ti duh sau numai pleav de valah în turnul t u. Râpâiala lor de plumb Biciuie te ca o ploaie.

Cine-i spuse vorbe bune. 35 . Cr ngi cu flori din pruni se frâng. plumbii.Nu-i muiere. din cer. noi puteri. Lacrima ce plânge-n tine lumineaz-o-n cânt. ci d -mi. ci cânt . Doamne. din durere. -Nu-mi da plânsul suferin ii. -Clopot m-am jurat s trag. n-o s . ceasul marii învieri s -l sun. Din ii-n funie se-mplânt . cum i-a spus.i dau în van târcoale! Pu tile prind iar s bat . C line. -Las . Clopotul de lâng rai nu mai tun sus. ca o creang -nsângerat . Mai grozav furtuni pr vale din clopotni . Am s -l trag cu mâna stâng . -Tic los paracliser. arde micul trup b lai. în rumenul apus ? O s -nal e. ieri. nu ofta. rug ciune. fii fecior ne-nfrânt. Cade frânt i bra ul stâng.i plâng Bra ul drept r mas beteag . chiar de trag cu din ii.

Trage. parc sânger lumin . lâng rai r mas. Sparg por i negre r scula ii. Singur clopotul suspin tot mai sus i tot mai lin. pe brânci. clopot vine i se duce. -Crâsnic m-am legat s-ajung. prin oastea grofului. Din ii înc vor s-apuce funia de care-au tras. -N-ai stârnit destul z vozii. de sânge plin. Clopotul se roag . spânzurat de ruga lui! Jos. Singur. Dârzul crâsnic de-adineaur' prins cu din ii to i de cer. diavole de clopotar ? Pu tile cr ie ti bat iar i se pierd. Ca un zbor se-avânt -n spa ii. Ochii de la Prea-Curata cerul înc îl str pung. clopotar pe toat gloata! 36 . Lungul tunet din furtuni cânt -acuma rug ciuni pentru r zmeri a drag . în bozii. printre stele care pier sparge cântece de aur. Trupul mic.

-Las . limpezimi de diminea . C line. nu ofta. Toat lacrima din tine urc -n stele clopot sfânt.Picurii ce-i curg pe fa tremur i ei pu in. fecior ne-nfrânt. dar se fac surâs senin. *** 37 . s nu plângi.

Fruntea-i cre te mai înalt . furtuni îi sânt mume laolalt . pletele în vânt. Ard amurguri sub sprâncene i. Flinta tot i-ndreapt eava s priveasc -n sus : ochi de uliu nesupus care-nfrunt slava.BALADA CODRULUI F R HAIDUC Ca de dincolo de lume. mâna-n old. fa a dârz . Stânci. În câlcâie când î i strânge murgul n zdr van pare-arhanghel p mântean sau un cneaz de sânge. vine plin de colb. p duri. arm saru-n spume. s rut ri de p dure i de nop i codrene. pe chip seme . 38 .

Parc tr znetul despic por i i arn u i. To i bulbuc ochi de broa te turcii cresc în fes : -Cine e ti.Ipingea bogat poart . Lungi în mâini. 39 . boier ales ? Cine te cunoa te ? -De la Vod la Agie. la fapte scur i. Arn u i i str ji i slugi înlemnesc în poart . izbucnit din pove ti. grecii to i m tiu. Ar tarea din balad sare jos din ea : -Unde-i Vod Caragea ? Iancu vrea s -l vad . De când sunt nu mai v zur por ile domne ti. cioareci i tuslugi. astfel de f ptur . Cât îs la picior de iu i i ce-nal i în chic ! Faraonii i buza ii schiaun prin cur i. De la Olt i pân-la Jiu codru-ntreg m tie. gâfâie geala ii.

Hai. od i.Se-mbrâncesc în poticnire turcii cu alvari. Intr -n curte i le face semn s tac to i : -Nu sunt c pitan de ho i. iatacuri. Singur Iancu. nici s v trimit în iad putredele oase. zumz ie la fel. n-am venit s prad. duce i-m sus. Vorbe bune am de spus. azi. Parc vine din juga tri. pehlivani i m sc rici vin de-a berbeleacul. cârti e buimace! Broa te-n fuste. slugi fricoase. cetele de palicari chi c ie sub ire. M riei-Sale! 40 . -Iancu! freamat cerdacul. numai el. Calc -adânc pe veacuri. ling i surpa i din ale. Prin i de tremurici. dintr-un pisc str bun unde ou le î i pun vulturii i a trii. -Iancu! Sc ri.

-Adu.i reazim de cer um r i sânea ? Cin' s -l duc s -l prosterne la M ria-Sa. Nimeni nu-i s se desfac din cinstitul stol. 41 . ba zmeu. -Cuvioase cioclovine cu sfieli de sfin i. dârdâie-ntre perne ? Prind din coate s se-ndemne i-l privesc mereu.Cine s -i r sar -n fa asprului boier care. scris de-un me ter bizantin pe-o icoan vie. lua i-v -ndr zneala-n din i i n dragii-n vine. când i Vod . ba e Strâmb -Lemne.i la Vl dica-ncoace sculele de drac i pe Vod -am s -l împac. s -i dau flint i pistol i hanger i teac ? Din pridvor atunci l-îmbie un mo neag senin. Ba e F t-Frumos. pe sofa. dac vii cu pace.

Iancu- i scutur de-o treapt armele de fier : -Iac lege de hanger, iac flint dreapt . Am venit ca s dau seam , n-am venit s cer. Alb ca vi inu-n Prier, sfântu-n prag îl cheam . Mire-se arn u ime, slugi i logofe i. Sfântu-ofteaz din n me i i din limpezime. -Vino cu Vl dica, suie, poc it haiduc. Intre perne i ciubuc, Vod e i nu e. Namila cu ochi de soare intr . Calc drept. Domnu-i numai nod în piept, perne i sudoare. Când mai face-un pas, doar unul, to i boierii-s sloi. Domnul, între perne moi, galben ca tutunul. Când haiducul, din câlcâie cre te pân -n pod, pare Iancu voievod, Vod , o momâie.

42

Doar Vl dica blând surâde, Domnului dând ghies ca s - i dreag grai nedres, spart pe buze hâde. -Tu e ti, Iancule, Jiene, tu, haiduc hain ? -Eu, M ria-Ta, i vin din p duri oltene. Dar nu-s lotru de r scruce, ci, pe sub gorun, am pândit ca s -mi r zbun neamul pus pe cruce. Vod tremur i-ngaim : -Ba te tiu tâlhar, mi-ai cârnit un Cârc-Serdar, mi-ai fost jaf i spaim . -De-am pr dat cu mâna toat , printre fagi i cerbi, fost-a pentru robi i erbi, pentru biata gloat . Dac lama cu pr sele a cârnit vreun grec, o f cui ca s -mi înec jalea rii mele. Ins dac azi las flint , codrii lungi i la i, e c taica i trei fra i urii Tale-s int .

43

N-ai r zbit s -nvingi haiducul, dar mi-i frângi pe ei. Las -i. Mie d -mi ce vrei, treangul sau butucul. Minuna i-v giubele i voi b rbi de-om t! F t de criv e, sau f t Z mislit de iele ? -Doamne e ti (Vl dica spune) os de voievozi i e ti slobod s slobozi întru iert ciune. Iart -l, c i-a pus de-o parte scule i n rav. . . Vod -nghia râs gângav pe-un obraz de moarte. Scuip printre din i cuvinte : -Sâmb t în zori, le u-i ciugulit de ciori, i-l fac dar, P rinte! x es p ienjenii-n ungher harfe de m tas . L crimând departe-n cer câte-o stea se las . Bate-o raz i nu prea. Printr-un ochi de bârn , lac tul, la u a grea, cinci ocale-atârn .
44

când în suflet. s -l culeag -n pumni. i nu-i nici un pui de stea ag at de dreve. sub minunea lunii. 45 .i slujesc gorunii. s -l bea ca-n p duri. calea ta n-o mai apuc s . cu turb ri de lup. Nu e vânt m car un fir ca s bat -n dung i cu fragedul lui mir fruntea s i-o ung . când în trup î i înfige col ii. aieve… -Codrule f r haiduc. Ce glas dulce i adânc oarecii îi strânge ? Dar din ziduri de ce plâng Pic turi de sânge ? Umbrele ce taine spun ? Cin’le ine hangul ? Cânt Iancu în ajun de-al r pune treangul .Lan ul. pe sub poarta bol ii. Nu e ap în ulcior ca s -i sting spuza de urzic i de dor care-i arde buza.

S-a sculat . odat … Erau verzi. pururi în furtun . eava mea cu plumbi de foc nu te mai r zbun . la rumen ceas. nici de treang n-am team . vor jeli pe urma mea ulmii i gorunii. Lunecau într-un r dvan. Ins marii ochi cura i -dimine i seninedincolo de cruntul la . erau adânci. ochii i p durea. Mâine-n zori. am s -i duc în mine… * Poarta. Ci tot port în vis. Nu mi-e fric de c l u. peste Olt. de-atunci. i mai am un vechi alean : doi ochi mari de fat . gloata târgovea . înapoi s-a tras. dis-de-diminea . când va c dea la ul unei funii. dar în piept m frige r u codrul ce m cheam .Neamule f r noroc. i-au pierit aiurea. 46 .

Oaspe i mari. Parul. cât mai jos cu-o barb . cât iarb .Cur ile domne ti sunt pline de smerit popor. pufnind pe n ri. care-a teapt vam . Pild vie tuturor treangul se cuvine. Vod -Cium ! 47 . Darabane f r gre sun la porunc . Vin boierii. la în l ime. sub turbane. e i el de rang. Nici cinstita boierime nu se cade dar s nu-l vad pe tâlhar sus. Du-te-vino. i. Vod ! ce necaz l-afum ? Ce omizi îl rod ? Curge-o oapt prin norod : -Cium . Soarele pe cur i arunc co uri de cire i. c ci pofte te doar în treang un haiduc de seam . beii.i fac loc s stea cât mai sus cu o giubea. grecoteii salt -n ner bd ri.

cum mai legeni cr ngi. seme i. preg tit s moar ? i tu. Fr gezime. lâng Domn. str ji i logofe i. Iancule Jiene. frig în a teptare. parc ning de sus cununi fragede de lun . tinere e. Dar ce crengi de l mâi e i de meri domne ti înfloresc pe la fere ti ? Crengi sau jupâni e ? C la geamuri când se-adun albe sfiiciuni.i ba i joc de gâzii crun i cu t ciuni sub gene ? 48 . Ag . cum de mai surâzi când st Iancu între gâzi tuciurii la fe e ? Fr gezime de fecioar . Vod e i nu e. Între perne i venin.ade-n jil u-i ca pe cuie. ca pe ghimpi de spin. Lacomi de petreceri rare. când st Iancu între sp ngi. moartea cum o-nfrun i i.

i-a minunea. haiduc codrean! Lunecau într-un r dvan. falnic nuc. haiduce ? Ce ochi mari i verzi ? Cât ai da s nu-i mai pierzi i-n p duri i-ai duce… Parc -s ochi de nestemat . -Neamule f r noroc duce. Baragladin . m i. cioar slut . Sun moarte darabana.Ce-ai z rit la geam. 49 . -Codrule f r haiduc duce. tic los igan. faraon urât. Nici de corbi nu-mi pas foarte. Iancu. când eu sunt ciorchini întregi. peste Olt. dulce t mâioas . c -mi pui treangul t u de gât.i-a icoana. nu-mi pas . odat … -Hei. nu-mi pas funia c -mi legi. când eu sunt laut . gâzii-l smulg din loc. goi ca spurc ciunea. când v d ochii din r dvan c -mi zâmbesc la moarte… Gâzii.

fat de boier de-l vrea pe tâlhar de mire. Vl dica. numai ochii cer. tare-i în eleapt . -Pune. Domnului-nainte ? Jupâni . c s -i ard . de ce suspin ? treang. ochii t i senini la M ria-Sa i-nchini. în pridvor. dac stai i o desco i. lâng ochi. cum închini o jalb .. Alb.i.i nu spun nimica. C ea cere slobozire din osând grea. ca vi inul Prier. Doamne. Pravila din mo i. de ce tresari ? Unde-s ochii verzi i mari pu i în geam lumin ? Când s-au smuls –smaralde sfintedin fereastra lor. mila-n fapt . creang alb .Gloatele. Azi. din curtea Ta se-alege crinul prea curat. Buzele. de osând i p cat lotrul s -l dezlege… 50 .

-Vrei de mire lotru mare ? Vrei din treang s -l scot ? Ochii plâng i raiul tot cere-n ei iertare. scrie cruci de aur gol mâna de Vl dic . ochii din r dvan. logofe ii tac. iart i sloboade! Geme Vod . în genunchi îmi stai ? Ochii plâng i-ntregul rai pâlpâie pe-o gean . tunând : -O. Peste ea. Sultan . Gâzii sar-napoi. * 51 . deodat . Numai ochii de-alt dat . domol. gloata cade în genunchi. geme Ag . M ria-ta. Se cruce te în cerdac boierimea-ntreag . i. Arn u i în fuste noi bomb ne blesteme. Domnul d porunci. Gloata-n vuiet se ridic . printre beii cu turban râd cu zarea toat .Vod -ngaim : -Tu. fii blând. i geme.

Funie u oar . Butca sau mireasma leag n pe miri sub catapeteasma crengilor subtiri ? Merg sfin i i de veacul codrilor b trâni. Râde-n z ri conacul a teptând st pâni. dimine i senine.i al i furi… Drum de nunt zboar .argii se împlânt Codrului afund. crengile r spund. ochii din r dvan ? 52 . smirn -i tot frunzi ul. Cât de lung drumeagul pentru argi i ro i. pomii toti. zboar prin p duri. Cât îi stej ri ul de înalt în zvon. flamuri ulii to i… Unde duci cu tine. mire n zdr van. spânzur . patrafir tot fagul. Surugiul cânt . amvon.

lumea neculeas s-o culegi din ei. când n-ar vrea de loc. Frunz ca o ran . Uite-i cum se pleac -ho ule-ntre ho icerul ce-i îneac s li-l furi. creanga tot mai mult . tras de telegari. murmur de copac ? Duce butca-n fug mirii nun ii verzi.Unde duci. z rii dun rene ochii verzi i mari ? Uite-i cum se las mai adânci. 53 . Jiene. frunza grea de foc. frunzele nu tac. mai grei. mustri sau dezmierzi ? Duce butca-n goan mirii albei nun i. de po i… Surugiul mân . sângeri sau te-ncrun i ? Iancu când ascult . Creang ca o rug . Taina ta ce-ngân .

ml dieri s-o-nve i.i lin crinii to i sunt be i. De mireasma. Ca s nu-i aud . Tremurarea pleoapei i-o îngân-o stea. Nuferii î i fur umerii rotunzi. Iancului i-e team parc de ce spun. Trestia se-nchin . verdea iezitur – ochii t i afunzi… 54 . fragedul meu rai cupa-ar vrea pe mas umbra ta s -i dai. spune oapte-n el – (stropi de geana ud pe-un ceresc inel): -Alba mea mireas . cânt oapte-n el (stropi de geana ud pe-un ceresc inel) : -Toat unda apei pasul t u l-ar vrea.Ca s nu-l aud . Iar i iar îl cheam paltin i gorun.

sau toat floarea de cais ? Cu ce dulci om turi îngerii te-au scris ? Azi îmi arzi al turi.Iar i iar îl strig ulmul nim nui. oriunde. dar îmi pari tot vis… Iar i iar. Ca s nu-l aud . peste Olt. plânge oapte-n el – (stropi de gean ud pe-un ceresc inel) : -Lunecai. 55 . Tu erai. Iancu nu r spunde la grozav îndemn. odat . teiul face semn. în vis. Ca s nu-i aud glasul cenu iu. Iancu nu se-abate i nu d r spuns. suduie cu ciud : -Mân . Iancului i-e fric de chemarea lui. surugiu… Iar i iar se zbate fagul nep truns.

peste viroage. * Cine-a muls. când pe coate. nev zutule oier ? Codrul susur din foaie ca o gur de izvor unde îngerii î i moaie ging ia gleznei lor. s se roage cu chem ri tot mai adânci. Din p duri. când pe brânci. cu mâini blajine. -Tu. vine crângul. 56 . smulge-m de-aici… Creanga iar se roag . mireas . Parc m sugrum ramurile-n vânt Dragostea mea drag .Ca sa nu-l aud smulge-un bici acum i d fichi i nu d argilor de fum. Iancu iar d bici. parc-ar plânge neamul f r de noroc. c i tarul nop ii plin e. Calea-Laptelui pe cer. i cum geme ramul cu frunzi de foc. du-m raiului t u sfânt.

cu dor cu tot… Codru-l simte c-o s vin . murgule. ipingeaua i pistoalele-n serpar… Fuge-n grajd i scoate seaua. de la gu teri la mistre i. Crângul geme. coboar . de la brusturi la bure i. pe ispite de om t. Murgul sare poarta-nalt . -Du-m -n lumea mea cealalt . c nu mai pot. îl trag bra e înd r t. Cu ma.La conac. pe fierbinte sân zb tut. cu haiduc. Crângul geme. Crângul geme s -l str pung . Doarme Iancu. Doarme Iancu. bra e cad în a ternut. leg nat de bra e moi. din bârlog la vizuin . scoate frâu i armasar. sub geam. ca s -i fream te-n auz. bra e dulci îl trag-napoi. Doarme Iancu. vraj dulce. el se smulge. ba cu oapt de vioar ba cu geam t de cobuz. vraj goal . el se scoal . 57 . bunda. vraj lung .

Mai tâ neste vr-un bursuc. Machea. jelui-m-a .Taic frasin. c mi-e jale. 58 . -Jelui-m-a . lun e sau. ce scâr âie-n t cere peste codru i muncel ? Carul-mic cu ro i de miere trage luna dup el. dar n-am cui : nici st tutelor pistoale i nici dorului cu pui. poate dintr-un pu nep mântean cump na t cerii scoate o galeat de m rgean ? Peste scorburi. Pe târzii poteci r zle e. Gata s -l binecuvinte. vine munte de haiduc! Mai r sare-o nev stuic . ca haiducii când vor pungi. murgul pune pa i cumin i. M i. ulmii în od jdii lungi. creang muic . peste viezuri. Iancu uier triste e Din amare foi cu zim i. Ii ies carpenii-nainte. stele tinere î i coc p dure ele lor miezuri de t mâie i de foc.

Pe sub fagi cu frunza-ntoars . când inele de argint. cam grecotei. la cin . cad în iarb lic rind. codrule f r haiduci… Din desi uri vechi învie umbre. unui han cu nou turci. taine i n luci : -Uite-aici opri i calea ca unui plod de beizadea. risipind pe tot hotarul potera de funigei.Jelui-m-a numai ie. dup ce-ai dat foc. când m run i b nu i de-aram . s nu te spurci. Uite-aici. i-ai smuls ifosul i ta ca i luceferii din ea. te-ai legat. s -i faci Neamului dreptate i cocioabe de calici… Luna pe c r ri se vars ca o bani de grâu. cu tescovin te-ai cl tit. Uite-aici cârni i Serdarul cam limbut. Cad pe frâu i cad pe coam . 59 . cam tot pe-aici. i. lacrimi tremur pe frâu. la jar de crengi uscate.

cu frânghii de chiparoas m legi zdrav n de culcu . ceas de ceas. dac azi nici tu. codrule. cu hangerul f r moarte scris pe zare curcubeu. s-ai parte de-un haiduc cum n-am fost eu.i-ar toat frunza lin ochi alba tri i cere ti. dac gloatele fl mânde ast zi nu mai au haiduci. r d cinile la fel. Fac -se haiduc tot ramul. toat stra nica tulpin frun i i bra e haiduce ti.-Dragoste alunecoas . Fi. Fac -se tot codrul pânde de topoare i m ciuci. i iart pieptu-acesta sl b nog. inelu învârtecu . Tot adâncul meu te poart . Vino. ie. m rog. Fir-ar. lesne. nici Neamul parte n-a i avut de el… 60 . l-a frânt patima sau. Ori de câte ori din bezne s-a sculat vr-un bra voinic. codrule. l-a stins fierul venetic.

Sus. pe v rfuri. spre alt noroc. parc e i nu-i suspinul neamului. Bate vântul –carpatinulduh amar de busuioc. parc e i nu-i oftatul codrului f r haiduc. Bate vântu-nl crimatul duh amar de foi de nuc. Ce heruv i-a spart ulciorul sau cad stele prin f get ? Bate vântu-ncet ca dorul i ca jalea de încet. (1942-februarie) 61 .Lacrimi curg i pic -ntruna i pe ea i-n iarb jos. pare luna cu ma altui F t-Frumos.

Turlele melodioase prind în aer moliciuni. n-are prânz i n-are cin mare me ter iconar. fr gezimi de rug ciuni.BALADA ICONARULUI DE LÂNG RAI Din evlavii de vl dic i porunci de Domn pios. mân stire se ridic pe tulpina ei de os. Dar cum cre te din lumin ctitoritul sfânt altar. ml dieri de chiparoase. Zidurile cresc u oare i-n urcu ul alb al lor parc vor aripi s zboare i s cânte parc vor. ca un m r care se coace lâng ceruri aurii. Dintre schele se desface. pârguit sub mistrii. 62 .

Pe iconostas.N-are pace p mânteasc de când Vod Basarab l-a poftit s zugr veasc mucenici cu chipul slab. Pentru dulcea fa sfânt înc n-a g sit obraz. asce ii merg cu t lpi de trandafiri. printre scule. lâng pânz pironit. Se cutremur pere ii de-nvieri i r stigniri. Zi i noapte. cu peneluri nes tule mu c z ri necontenit. când sfieli de heruvim. când Cr ciun i Boboteaz . 63 . N-a g sit nici ochi s -i deie. De doi ani pe zid a eaz când str vechi Ierusalim. Doar o sfânt diafan sub un limpede inel. tot încearc pe-o icoan s se i te din penel. cât îi caut -n str fund de fântâni i ele teie sau de ceruri ce se-ascund. In zadar se tot fr mânt me ter f r de r gaz.

In oftatul i-n pojarul care-i fur somn i blid s-a uscat i iconarul. dar vopseaua lui îngea i la rugi i la oc ri. la mânâstire. 64 . suspinând peste culoare n-o-mblânze te cât de cât. Miere. Vine-n zori i la amiaz cu paner mereu adus. nici oc rile puteri… Chip i zâmbet nu se-ncheag .Prânz i cin dac n-are i-n culcu n-a pogorât. * Peste râu. la biserica de sus. o logodnic sub ire i sfioas ca un spic. nu vin ochi de nic ieri. care tace. Nici alintul nu-i d vlag . când însereaz . zi i noapte. ba o ceart cu mustr ri. Ba o roag i-o r sfa . ca ierarhii de pe zid. azim i lapte pentru me terul posac. urc lin cu pasul mic. vine iar. lâng scule f r leac.

s . la mân stire. De pe buze nu.-De trei ori pe zi. Gura ta n-atinge can . nici cu mâna blid n-atingi. Dar el tace. care-a teapt chip ceresc. Vine-n zori i la amiaz . cu paner mereu adus.i fiu cin . me ter drag. i când umbrele-nsereaz la biserica de sus. în osp ul din paner. i vopselele tânjesc lâng cea a umbrei moarte. * Peste râu. trist logodnic. la tine. i tânje te mai departe. dac mi-ai cere. lâng cer. M-a topi. Peste pensule ursuze se-nconvoaie i mai frânt. 65 . azim i miere.i desprinde un cuvânt. lapte. Lâng-o umbra de icoan ca o candel te stingi. vin purtând panere pline i la fel le-ntorc din prag. urc zilnic pasul mic de logodnic sub ire i sfioas ca un spic.

cu mâini reci i suferinde. lapte proasp t. Îi ia mâinile i plânge. biet zugrav de mucenici. pâine tân r de grâu. Nu. Nici un înger nu mai cade pe culoarea f r spor ? Din uneltele. pe lespezi. Pe mâhnirea lor se las tâmpla cald . i-aduc zadarnic darul meu de peste râu. 66 . fug l stunii. Pleac vara.i schiloade nu mai urc nici un zbor ? De-a putea v p i domoale i dulci umbre s m fac.-Me ter trist. jos. i-n biseric . înc n-ai pus chip minunii. desmierdându-le duios. i cum tace. s dau zâmbet pânzei goale i penelului s rac… Dar el tace. în genunchi. fagur darnic. ea se frânge.i desprinde de pe buze un cuvânt. aici. cum sunt mâinile de sfânt. chipul mic de logodnic sfioas i sub ire ca un spic.

Ard vopselele-n ulcele. 67 . din nou de el se-ndur un crâmpei de necuprins. Pânza moart se de teapt . Azi. Arde pensula bolnav . din nou. Fiecare pic tur parc -l frige dinadins. cad din ochii ei podoabe i inele îngere ti. simte plânsul ei fierbinte pe-nghe atele lui mâini. sfânta care chip a teapt s-a sculat din somn zâmbind. fr mântate cu v zduh i cu lacrimile grele care cad s le dea duh. Cad din ochii tri ti inele i pe mâinile ce zac. Ah. arde me terul bolnav. Mohorât de s pt mâni. scrise parc pe fere ti.i pe mâinile lui slabe. un col de slav are mil de zugrav. linii gure e se-aprind. i pe hârburi de ulcele cu vopsele f r leac… Me terul acum le simte.

Mâna me terului treaz lumineaz ca i el. iar culorile surâd. Ea e fream t alb de mlad .Din culcu uri se ridic desmor itele culori. Fa a pânzei se usuc i culori i umbre mor. Plângi i. când se-atinge de penel. pe lespezi reci. cu zvâcniri de rândunic dintr-un cuib trezit în zori. In privirea lui n uc e un ip t de cocor. fraged . -Plângi. icoana din lumini o înfirip. E uimit c el cânt ging ii de viers fugar… Dar cum ochii ei se zvânt . Pic lacrimile tale. Cine le-a sculat din oale Ca s calce somnul hâd ? El luce te ca o spad smuls beznei unei teci. 68 . în genunchi. mâna lui se stinge iar. Orice deget pare-o raz . tu. limpedea mea Oana i vopseaua prinde chip.

Fruntea lui din nou str luce. cu mâini reci i suferinde. zvâcnind. i pânza stearp leag . iar icoana ia obraz. si nu pricep ce vlag . cum sunt mâinile de sfânt. tu. limpedea mea Oana. gura cânt ging ii.Dezn dejdea îl cuprinde i el cade din avânt. trezit. cum a r mas 69 . In genunchi. i-n mine neprihana se oglind ca-ntr-un iaz. i din nou se-aprind de mil i de rou ochii ei. -Plângi. ce puteri m-au dezmortit. spune. în ulcele de argil ard i tremur scântei. i pe mâinile lui stinse. adie un suspin de vânt r zle prin culorile ce-nvie de teptate din înghe . penelul duce umbrei moarte linii vii. Plângi. i. lucreaz . Pe vopselele învinse pic lacrimi feciore ti. scrise parc pe fere ti… i din nou. Plângi. ca o creang . rod sfin it… Beat. cânt . Plângi.

scuturate din m nunchi. în genunchi. pe lemn cum st supus. trupul fetei se-ofileste supt de pânza care-l bea. Fata plânge. ea l-ascult f r glas. e obrazul ei i nu e. chip de dincolo de lut.ca-ntr-o mare rug ciune. * Zile trec i nop i ca una. plânsul suie i. i. în elege c icoana lacrimi vrea i c el minuni culege doar atunci când plânge ea. mai cere te fa a Sfintei din vopsea. 70 . peste plânsul ei tresar i vopsele i unelte i mâini dragi de iconar. mai zvelte. i nu-s. Cu cât urc . parc -s ochii ei. jos pe lespezi. i fecioara plânge-ntruna. deodat . Tot mai tinere. Lacrimi i culori se-mbin i se fac într-un s rut ochi de dincolo de vin .

azim i lapte. departe. 71 . ochii vesteji de dogori cu lumini nu mai îmbib nici peneluri. Nu mai vine la amiaz cu paner mereu adus. miere. ea se frânge ca o cruce povârnit lâng drum… Par penelurile tor e. Nici n-aduce. tot mai stins i tot mai supt. dintre îngeri. Ci. i nu vede. * Peste râu.-ntr-o colib . în fericirea lui.Cu cât me terul str luce în t ria lui de-acum. nici când tainele-nsereaz la biserica de sus. trupul mic e numai frângeri. nici culori. mâinile. beat de for e. pentru bunul iconar. fierbin i c ui. iar el arde. la mân stire nu mai urc pasul mic de logodnic sub ire i sfioas ca un spic. cum. de cu noapte. sub plânsul ne-ntrerupt. feciorelnicul ei dar. sus.

iconar cu mâini de vis. 72 . du-te-n goan la biserica de sus. în oapt . toat bocet si oftat. s te-aduc dintre vopsele ochii oarbei m-au trimis.De sub cerg . Vine-n zori. mâna slab . mai b trân când suspin . cu trudit i jalnic glas. Gura tot de umbre-ntreab . ceas de ceas. prin livezi. dar c tot îl mai a teapt . scufunda i în bezna lor… Ostenind spre mân stire. -Maic bun . cheam umbrele de ieri. taine-ngân sau îsi strig . unde-un me ter pe-o icoan numai zâmbete a pus. la prânz. Spune-i mirelui. pe sub crengi cu patrafire. o m icu de z pezi. -Me tere cu fruntea-n stele. maic blând si b trân . lâng pat. c mor ochii stin i de dor. suie. la cin . Umbre cheam . alb . i mai alb . ofilit de z ceri.

i. f c torule de sfin i. Nici o vorb nu-l îmbie. Vino de le-nchide rana. grea. nici grai. nu r spunde nim nui. Nu ascult . Ci el glas lumesc n-aude i nu vede chip str in. Ca-ntr-o dulce. Doar icoana ce-i surâde îl îmbat ca un vin.i-ai sfâr it de mult icoana. -Me tere pierdut de lume. iconar de lâng rai… i-ai sfâr it de mult icoana. lâng ea de ce mai stai ? Parc nu-mi auzi dojana i n-ai inim . parc vrea s se scufunde în surâsul zugr vit… 73 . ochii oarbei de sub brume te vor mire. ci de ochii fetei sfinte se îmbat cu nesa . s -i alin i. de vraj istovit. lâng ea de ce mai stai ? Dar el nu mai ine minte plânsul ochilor seca i. robie. nu r spunde. st vr jit de sfânta lui.

cu trud mult . Nici un mire n-o ascult sus.Maica pleac . mai b trân de suspine i mai alb . maic bun i b trân r t ce te printre spini. printre spinii nes tui. Urc pân’la mân stire i coboar la mormânt Nu aduce nici un mire ochilor ce nu mai sunt. ceas de ceas. -Fata mea. toat bocet i lumini. Cr ngi în rochii de mireasa se cutremur de plâns. Nu-i acolo nici un mire… Sunt doar sfin i i lespezi reci. Toat floarea neculeas pe mormântul alb s-a strâns. maica vine. * Paji ti verzi întind chilimuri i covoare ca-n povesti. 74 . Urc iar. în fericirea lui. parc noi ierusalimuri cer sosiri împ r te ti. Cu suspinele de mân . la mân stire urc zadarnice poteci. pleac iar cu jalnic pas.

De-a sfârsit de mult cu treaba. * -Doamne. într-o gale uimire. daniei de peste veac i-ai pus cel dintâi jertfelnic lâng cel dintâi colac. darul t u de voievod. pe trud grea. toate sunt. i. dar întârzie degeaba printre candele si sfinti. limb vremilor s dea.Pa ii-abia mai pot s-o poarte pe poteci cu pietre seci… El r mâne mai departe lâng sfin i i lespezi reci. f r prihan . sfinte ziduri basarabe. din lume ti podoabe ridica i. De-a pus magilor privire i arhanghelilor pas. smerit i preajertfelnic. nu vrea galbeni. de la stran la triod.M ria Ta. 75 . lâng sfânt a r mas. De la sfe nic la icoan . Deci. se cade s tii câte sunt i cum : Iconarul înc ade în biseric i-acum. nici arginti.

care vin de i se-nchin . Bietul vostru me ter. S-a smintit i-n p timirea grea de vin i alean. el se-ntoarce mai aprins. îndr gind nem rginirea unui chip nep mântean… Cu mâhnire se cuvine pând aspr de pândar. de la Vod la descul i. ca-n vise. 76 . icoana nu mai ine de-un vremelnic iconar. Parc-un înger i-a pus pana pe obrajii calzi i moi. Neagr patim i lung de icoan l-a cuprins. Ci minunea ei senin e a rugii celor mul i. ne-nceputei frumuse i. poate. Fruntea-i scris –pare-mi-secu penel din alte vie i. s-a smintit când a crezut c-a scos el aceste toate din vopseaua lui de lut. iar surâsu-i smuls.Când c lug rii l-alung . Azi. Vod zice : tim icoana.. mult ne mir i pe noi.

77 . Noaptea joac -n pielea goal pe lungi strune de ambal. Umbra vine pe uvoaie. Cerul negru i s lbatic vars ploaie cu b ici. Din grozav cazan de smoal iese râul peste mal. Str jile se-adun -n tind cu sud lmi i cu necaz. numai ochi adânci i goi.* Când o spad de j ratic taie zarea. când un bici. Inc-un fulger. prin mocirle de n mol. numai zdren e lungi de ploaie. cade-n inim de plop. pe tunet de potop. Se mai rupe-n cer o grind sau în iad câte-un z gaz. o n luc -n straie ude d bisericii ocol. Sub puhoaiele z lude. numai umblet de strigoi. înc unul. Beznele î i fierb ceaunul sus. Cu bufniri de vânt p trunde pe fereastr în altar. Când în bezn se ascunde. când pe fulger calc iar.

Mâna smulge.Fulgerul l-arat . Ploaia-n drum se face sânge. Sfânt alb . sânge b l ile se fac. cer deschis. parc -i Oana lui i nu e. c tre el câte-un hanger. -D -ne me tere.i blana. z natic fur ? B l ile. zbârlindu. Zarile. Chipul Tainei. cresc ca haitele-mprejur. -Nimeni nu ne mai desparte. lâng inim l-a pus. gr bite. smuls din cuie. Mai adânc la piept î i strânge vraja sfintei f r veac. ca o ghiar . 78 . pa ii lui nu se supun. Bat n praznic din copite hergheliile din cer. icoana. Raiul vie ii f r moarte pe obrazul t u e scris. unde-alergi. Fuge.i trimet. parc -s ochii ei i nu-s.Pa i descul i i uzi coboar dogorind de-aprins îndemn. -Uite me terul nebun! Pânda chiuie mu cat . Chipul fraged scris pe lemn.

-Me tere beteag de minte, d -ne Sfânta înapoi!… El o strânge mai fierbinte : o tulpin amândoi. Mai aproape, mai aproape, râul spumeg turb ri. Pe dih nii mari de ape vin p durile c l ri. -Nimeni nu ne mai dezleag , Sfânt alb , rai cules. Ceru-ntreg i lumea-ntreag în surâsul t u se es. Ape lacome i hoa e casc negrul lor gâtlej. Cu icoana strâns -n bra e, piere me teru-n vârtej. * Curgi, lumin , curgi balad , i tu, râule senin. Ziua pa te ca o iad roua câmpului sorin. Verde apa de bulboan , Din adâncuri ce-ai adus ? Ba e zâmbet, ba icoan , ba e chip c zut de sus… Ului i, culeg pluta ii taina gale ului chip. Mâinile scriu cruci, i pa ii îngenunche pe nisip.
79

De surâsul blândei fe e nu se satur cât vor. Sorb senina frumuse e cum ar bea dintr-un izvor. V d, i nu pricep de unde s-o fi fost ivit în dar, din t ceri de ape-afunde, taina f r de hotar. Dar, cucernici în smerire, duc pluta ii chipul sfânt la domneasca mânâstire, peste vreme i mormânt. i minunea din lumin se re-ntoarce celor mul i, gloatei care i se-nchin , de la Vod la descul i. * * *

80

BALADA P S RII M IESTRE

Printre luciri de cornuri i junghiere, vâna i el cu prin ul prin p duri. Gorunii-aveau suspine verzi pe guri i apel , pe buze, giuvaere. Era-ntr-a patra zi de vân toare… Iste e slugi stârneau vânaturi noi i cerbii-ngenunchiau pe frunze moi i vulturii se pr v leau din soare. Iar el, dibaci i sprinten în s geat , tân r curtean cu chip str lucitor, când culegea v zduhul frânt din zbor, când str pungea p durea-n beregat . U or i zvelt la pânde îndr sne e, Se dep rta de ceata de curteni i ochii lui pareau nep mânteni, scânteietori de z ri i tinere e. Dar cum fugea dup s lb t ciune Incremeni. Pe crengi cu moale joc ardea i nu un bulg re de foc, sclipea i nu o pas re minune
81

Purta aprins, i r s ritu-n pene, cu sc p r ri de aur i otel, i, lini tit i dulce lâng el, amurgul stins al umbrei p durene. Safire i m rgeane i rubine se r zvr teau i se-mp cau în ea, vrând izbucnirea fl c rii s -i dea i linistea sfin eniei senine. Un pas i ea zvâcnea pe alt mlad . intea viclean, s geata d dea gres. Ba o pierdea prin crengi de arbori de i, ba, str lucind, ea sta în loc s-o vad . In pitul ri topea v p i domoale, ca s tâ neasc iar din ascunzi cu fulgere ciudate prin frunzi , i mai ciudate stingeri de metale. Iar el, curtean cândva îndemânatic, o urm rea cu arc neputincios, cu pas fl mând, dar f r de folos, mai lacom, mai fierbinte, mai s lbatic… Uitase i tovar ii din ceat , i prin u-mpresurat de slava lor i nici, troznind, c -l frige sub picior nu mai sim ea vreo creang -nsângerat . Nu mai simtea nici mu chiul v g unii, nici putregaiul ierbii cu bure i, nici smârcul fiert, nici râpa cu mistre i, nici gusterii din scorburi sau t unii.
82

i nu vedea nici soarele cum cade i nici cum suie luna din p duri, molizii argintându-i în armuri i apele în nd ri reci de spade. Iar pas rea-l chema s n-o ajung i-l tot momea, aici i nic ieri, din ce în ce mai beat de scânteieri, ars pân -n os de pofta s-o str pung . Din ieri în azi, din zori în amurgire i din amiezi în nop i cu licurici, c lca pe timp, fugea pe clipe mici, ca pe sp rturi i cioburi de potire. i, deodat , pas rea zglobie pe nici o creang n-a mai tres rit, nici rumene frânturi de r s rit, nici verzi crâmpeie dulci de ve nicie. Pierise f r nume nu tiu unde, pierise f r loc i f r veac, în miez adânc de taine care tac, în fundul lumii care nu r spunde. Zadarnice i umblet lung i trud se sfâ iau în sterpe bâjbâieli. Noi muguri tremurau pe crengi sfieli i-al turi omul tremura de ciud . Scrâ nea :-Unde-ai ascuns-o tu, p dure ? Urla : -Unde-a i pitit-o, pietre tari ? Rupea cu ghiara scoar a pe stejari, izbea cu pumnii-n cremenele sure.

83

Ci slugi i prin p rea c s-au tot dus cu vulturii i cerbii laolalt . pu inele s ge i i. Pe vechi poteci.dar pas rea nici veac n-avea. 84 . nici loc. nici nume pe hotarul p duratic… Târziu. curtean înfrânt. numai n luca ei în minte îl dogora adânc pe sub copaci. r pus. necazul . i. cu pa i aprin i. Mergea s afle prin ul i curtenii r ma i s s geteze cerbi de rând. cu capu-n piept. c ta degeaba urme de arca i… Ci nic ieri p rea c n-au fost pa i. striga spre r s rit ori spre apus. cu lacrimi îi sfin ea b taia genii. rupând. Se-napoia ursuz i f r prad . pe drumuri de balad .Smulgea. prin ierbi abia citite. cum ofta. ca n p dit de fiere i o et. cu fruntea grea ca fierul. mu ca p mânt. turba de nenoroc. Se c ra în câte-o tis înalt . desi uri de j ratic. zvârli. de parc-ar fi c lcat pe oseminte. De-acum. când i când. î i lepad jungerul. hohotind. cu umbletul stângaci. nici mâini cândva aprinse pe cu ite. i dup el venea p durea-ncet. hain. cu ochi amari i be i.

i fiecare piatr alt frunte. Uscate mâini de sfânt îi ov iau pe zdren e. Izvoare noi zvâcneau acum la via . alt fa . 85 . mu cat adânc de vreme i de vânt. Un chip t iat de ar i i ploaie. Uimit se cerceta prin noi izvoare i se-ntreba de-i vis sau adev r… Ci numai zvon de frunze în r sp r suna din fund de taine cu z voare. la un crâmpei sau a chie de ceas. Ci print i ceat i s lb ticiuni pieriser -n adâncuri nep trunse. alt zâmbet. Se pipaia. mai lung chema din vârfuri de goruni. Din catifele vechi i adamascuri l sa în cale fleanduri prin tufani i din botforii spinteca i de ani t lpile goale-i sângerau pe vreascuri. i-acum p durea-ntreag -avea alt glas i vântul alte cântece pe gur . optind pre limb nou noi pove ti. i orice lumini cu ochi cere ti alt grai avea.Mai sterp b tea viroagele ascunse. Gândea ca i-a l sat la o frântur . i fiecare brustur alt obraz… Se oglindea-n b ltoace de topaz i-un chip str in sta-n ele s -l înfrunte. nu pe straie.

fugindu-i sub câlcâie sau fluturându. 86 . i cum pornea mai gârbov spre cetate. ** Calca pe-acelea i uli e str bune. cu pa i tot mai mira i pe caldarâm. Al i negustori vindeau în noi dughene. dar parc str b tea un nou t râm. sub pa ii lui trozneau ba întreb ri. Ziceau oprind : De unde vii. vântul venea cu sânul plin de flori. sub soare. i prin ul cu alai de tinere e. sub zdren e i rupturi ? El le vorbea de tainice p duri i de n luci cu aripi de rubine. din codrul ce-ngropase-adânc sub chei. ba cioturi mari de gânduri r schirate. tot buchisind ca-ntr-un ceaslov c r ri. cu ochi str lucitori de grea minune.i zdrean a uneori. Iar dup el. str ine. se zbenguiau în pulbere al i prunci i gloate ne-ntâlnite pân-atunci îl m surau cu mil pe sub gene. i cine e ti. ie ea din veacuri p dure e. Arcade vechi gemeau de b trâne i. Cetatea era ea i nu. dar alte lumi i alte dimine i râdeau pe fe e albe de fecioare.Oftând. punând pe toate smirn i t mâie. i pas rea cu aripi de scântei.

87 . i glas. câte-un în elept ie ea din gloat : Ba. ce slugi ? Parc vorbe ti cu du ii de pe lume… Rar. rând pe rând. cândva. Lung îl priveau ori se porneau pe glume : -Cumplite basme. al i drume i s vin . dar veacul s u s-o fi f cut urzici i. s . mo ule.cu ochii ne-ntele i. ce pas re. a domnit. vânând. de-un prin r mas de veacuri umbr goal ? El surâdea i povestea întruna i soarele curgea pe zdrean a lui. i strai. poate. un prin pe-aici. a mirare. scânteietori de-o stranie lumin . i ochii prea fierbin i. iar el vorbea de-o pas re i-un prin i de-un curtean pierdut la vân toare… Spunea cum au plecat de-aici cu torbe i cum se-ntoarce singur din alai… Fâ ii de soare-i tremurau pe strai i-i aprindeau i fleandur i vorbe.i bat joc de umbra de unchie cu trupul frânt. s tui. scârbindu-i i buleandra i minciuna… Plecau drume ii. de ce ne-n eli c te-ai pierdut.Ii cump neau drume ii. brusturi slava lui uitat … -Unchia smintit cu mincinoas fal . ne-ndrugi… Ce prin tii tu. iar oamenii d deau din cap. îl dojeneau atuncea.

Râdeau i se pierdeau în v lm ag. e lunatic. asemenea sfin eniei senine. i-nconjurat de heruvimi descul i le desmierda pe frunte cârlion ii. cu aripi tot mai limpezi i mai sfinte… Râdeau iste i :-Nu minte. i numai ochii-adânci ca un z log. 88 . din ce în ce mai bine.-Mai spune despre pas rea viclean : unde-ai pierdut-o. ciudat. frigeau. Zburdând i îmbrâncindu-se cu ghion ii. îi da ocol acum. Zicea. pâlcuri-pâlcuri. îl ocoleau drume ii pe nebun. pe zdren e vechi. nici dojan . dar azi îmi zboar -n fa tot mai jos. pe trupul sl b nog. se îmbulzeau în juru-i tot mai mul i. las nd în urm ciotul de mo neag . lucind de ce z rea-nainte : -A fost s-o pierd în codru-ntunecos. cu aripi dulci. falnice curtean ? El surâdea n lucii de m rgean i nu-l durea nici glum . veneau acum copiii. dogorâtori de amintire. Dar fragezi. pierdut ieri în fum. sub ire. cum pas rea. ** Tot mai s tui de basme f r tâlcuri. ca z pada la Cr ciun. cu raiul lui amar i singuratic. Sim ea. i soarele curgea pe el.

dincolo de ei. unde. pe cine mai a tep i ? În pas rea ta cine s mai cread ? N-au mai oprit nici tinerii. 89 . Pe urm i obrajii limpezimii venir tot mai rar i mai pu ini. grea : safire i m rgeane i rubine. Abia clipea i-i sta pe um r. Cei vârstnici doar opteau ne-ncrez tori. le tot vorbea de codrul cu t ceri.i l sase chipul s u de ieri i straiele i prin ul i curtenii. Numai mo neagul. s-au strâns la basm seninii i fragezii obraji de aurori. mult timp.Cutreierat de raze i vedenii. C lcau ursuzi i-aveau priviri ca spinii. strafulgera de pas rea minunii… Închidea ochii i-o vedea cum vine. Nici n-o chema i singur â nea. izbindu-se cu crengile de lun . dar nu mai sem nau cu heruvimii… Treceau posaci. Cre teau înal i copiii pe tulpini. pierzându-se-n gr mad sau aruncând trufii de în elep i : -Unche z lud. Vr ji i. p durea din pove ti. A a. Nici unii nu mai puneau în vorba lui temei. sublim. îl îndemnau s le mai spun … i-n cerurile lor copil re ti urca.

trufa i. ce aproape era azi. ca beat.Se ru ina acuma c plânsese cândva. i tot mai des l-întâmpinau sudalme i pietre se-n l au în pumni du mani… Dar ce-i p sa c -l bat cu bolovani. Sorbi mult timp apusul de m ce i taina-ntâiei stele-nl crimate. din cetate. piezi . cei vrednici l-au gonit pe zdren uros. când pas rea îi ciugulea din palme ? i-ntr-un amurg ce. Ce mare. în raiul lui cu fl c ri ne-n elese. când el zvâcnea întreg de diademe ? C lca încet gr ind minunii sale. de dincolo de oameni i de pa i… Ce-i mai p sa ca-l ocoleau. st tu în loc f râma de unchie . pe la r scruci i cu oc ri îl vânturau din cale. Ah. Cu mare glas de dincolo de vreme. cum alungau ciuma ii i nebunii… ** Zvârlit afar’. îi pierduse zborul în risip .i desfoia p unii pe turnuri vechi de purpur i os. ca s-o g seasc -al turi. f r leat… Vorbea cu ea pe uli e. cu mare glas de dincolo de clip . pe poart . iar oamenii cu suflete de tuci îl îmbrânceau. 90 . când o pierduse printre brazi.

cu umerii sub iri. El surâdea i chiop ta-nainte… i stelele. alb . spre zarea aromind a trandafiri i-a fagure de miere i de cear . l-împresurau cu zumzet de bondari i luna-i g lg ia peste ve minte. amiaza se-ndulcea în moliciuni i luna iar cre tea din v g uni. suia din râpi. aromitoare.i l sase torba cu frânturi i straiele i chipul tinere ii. sau prea departe codrii necuprin i i calea lor prea aspr i prea lung . mai împ r teasc . unde. Luna-aromea a cimbru i-a intaur. ie ind din scorburi mari. c dea din nou în v i i soarele venea s bea v p i din ape. Pe umeri îi sta pas rea de foc. în zdrean a lui amar . mergea s moar -n marile p duri. 91 . în eleapt … El îns chiop ta f r s-ajung . ca un ro u cerb de aur.Porni apoi. Prea slabi îi erau pa ii ori prea stin i. Dar nu-i pasa de-avea s .i mai g seasc p durile aievea sau deloc. cu pa ii frân i. mai mare. Domol i chiop tând prin to i scaie ii. Prigoria urca din treapt -n treapt . parc .

Iar dup el. fugindu-i sub câlcâie sau fluturându-i zdrean a uneori. vântul venea cu sânul plin de flori. punând pe toate smirn i t mâie. ** ** 92 .

lâng strunga f r oi. frunza sun . verde culme carpatin rotunje te dulce plai.BALADA UNUI PLAI DE MUNTE Pe-o sprâncean de lumin . Fluier vechi nu mai îndrug . Ulii suie. Nu mai zburd -n târl iezii. Singuri mun ii duc în glug carpatine neguri mari. tân r le de pecurar. ba rug ciune. nu mai latr câini pândari. lâng-o lacrim de rai. doar pe cearc nul amiezii urc ulii rotitori. nici pl pânzii miei priori. Iar în plaiul stânei goale. iar în iarb -ntins amar ba e somn. 93 . crengi cu umeri frân i de jale se cutremur din foi.

ca un grai : -Nu m plânge. mire nalt sub stea c runt . câine credincios. maic bun . nici tu . i cum zace tinere e de cioban în fraged plai.n inel nop i lungi mi-a pus. Mire-n straie de m tas i nunta i cu flori pe frun i. c de nunt frunza sun din b trân caval de os. jalea cr ngii p dure e suna moale.A r mas dormind pe-o rân . C m-a dus r dvan de nunt tras de ase cerbi sub iri. A r mas zâmbind -nainte. în culcu de voievod. 94 . parc un cu it fierbinte l-a str puns de dou ori. ca un cneaz pe pat de flori. M i. i nu e-n plai mireas ca mireasa verzii nun i. cum pe lume nu sunt miri. P r adânc i trup suleget i ochi tri ti cum al ii nu-s… i mi-a pus inel în deget i. pe-un crâmpei de rai cu stân unde brazii plâng prohod.

plâng i brazii plaiului lâng poarta raiului. nunta i de frunte. cununar i jalnic mire… Brazilor. plâng i apele-n z noag . -Apelor. i cum plânge i se roag . în opinci de vâlv taie.i la sfânta cununie mun ii falnici ne-au fost nuni. 95 . sânge-i plaiul nun ii crunte. sânge-s mun ii p duratici. lâng -o lacrim de rai . cere ti mirese. ** Maica-n saric de lân suie cremenea pe brân . pe grozava c r ruie. mire cine mi-l culese ? Mun ilor cu patrafire. ne-au dat vulturii cununi. ne-au dus brazii în alai pe-o sprincean de lumin . Scoborând din ve nicie. nuni s lbatici. plâng cu ea i stâncile. plâng i ulii cerului cu maica oierului. printre jnepi zbârli i de cuie. i cum urc tângile. Uliilor. printre stânci cu fier straie. i tulpin de tulpin .

f tul maicii. fa a ta de pecurar lapte dulce din i tar. scoal scorburi i puhoaie. scuturând din pene. zgâl âie furtunile. P ru.Apa geme i se-ascunde. cremene. plaiurile ierbilor i-au dat ochii cerbilor i-un luceaf r vornicel i-a tras trupul prin inel. umple v g unile. voievod pe nou sute de bârsane i cornute. n-are rmuri s-o încap . verde mlad . neagr ap . Jalea maicii. prim var dulce… Plânsul maicii pietre moaie. i-a trecut peste sprâncene. piatra plânge.-nconvoaie-te. 96 . Brazii nu fo nesc r spuns. corbul. jele te-te. N-are zari ti s-o cuprind câte lumi de foc colind . -F tul maicii. noaptea cu mirezme-ncete s-a oprit la tine-n plete. ulii pier în nep truns….i smulge-n vaiete. codrule. cneaz pe-o turm de z pad . dulce. nu r spunde. rupe-te din cre tete.

i pe bra e ce-l dezmiard . i-n str fund de blid la cin . Cui î i frânse diminea a ochii t i s -i frig fa a..i smulge p r i straie. ochii t i s i se-aprind ca luceferii în tind . s nu mai fie. Maica geme i se zbate. brazi i paltini se despoaie. chipul t u s -i plâng -n prag. limpezi ca inelele. ar seca veciile. ca vârful cu itelor. ar surpa t riile. s -l tot ard .i lacrimile-ntruna. Cui i-a stins luna din fag. 97 . f tul maicii dulce… Cine i-a-nro it cununa vaz .Ar smuci din temelie lumile. mun ii se târasc pe coate i se frânge cremenea crengilor asemenea.. Cine mi te-a rupt din rod vaz . aprigi ca pr selele… Maica. ca dogoarea plitelor S -l tot frig . sclipitori ca stelele. -Prim var dulce.i chipul peste tot. i-n culcu de vizuin .

oi i pung . c somn pleoapele nu-mi au. vâlv t i.. Fruntea-i arde. sub c ciula cu ugui. adu-mi tr snete s beau. apele s chioapete i-n v zduh ai spune c v mile se-ntunec . d -mi. ulii-ncep s scapete. grea de cute. banii de pe dou turme sunt cu zim i cu tot ai t i. hangi . cine-mi bea de zece zile vijelie de trasc u ? Cine-mi bea turbat din oal iad n praznic f r leac i privirile nu. într-un fund de f g d u.i cum geme orice trunchi cade soarele-n genunchi. -Ia-mi. D -mi rachiu s m str pung . Pe mu cate buze slute sângereaz vorba lui.i scoal din venin de basamac ? -D -mi pr tin s m scurme. 98 . hangi . ** Colo-n margini de co tile.

Frân i pe dible viscolite. i nici voi n-ave i furtun . -N-ai rachiuri tu. ca s -l doar . bie i cioroi. cât stra nic ar i m r scoace în urzici. cât pacoste se-adun sub o cu m i-un cojoc… 99 . doi ochi mari de mort îl v d. Dar nu-l mângâie nici struna.Lung hangi a îl m soar : cine-i baciul venetic ? Din l ute. nici pe-arcu nu d un ort. când. îl prive te chip de mort. în tot beciul cu gârlici. amar ca m tr guna. aprin i pe fund de oal . Iar str inul singuratic din ungherul fumuriu î i scufund mai s lbatic ochii vine i în rachiu. Dar trasc ul gol nu-i spal cruntul inimii pr p d. faraonii nu mai tac din arcu uri cu ispite i din strune dulci de drag. hangi . baragladinile-i zic. pe scripci de foc. când.

i culcu ul cu om turi e cuptor din iad adus. pe fierbin i poteci de tuci… ** La pârdalnica muiere o fi dulce noaptea-n spic. în culcu de lev n ic alb i moale i afund. omu-n fac oala crancen i bea. în dulcea a mângâierii pân dincolo de vis. i d buzna-apoi s piar stins în noaptea cu n luci. Dar dulcea a mângâierii e pârjol din iad trimis. la pârdalnica muiere cu opai slab i mic. lingând bezna ca o fiar . Zvârle punga pe tejghea. când i-n bra ele de-al turi 100 . când e sânul rândunic . In culcu cu levan ic or fi vr ji care se-ascund. nuf r –um rul rotund. când alintul curge miere i-mbierea borangic. când i-n bra ele muierii frig doi ochi de om ucis. uierând sudalm seac .Inc-o dat .

i. f -te rou -n a ternut. stinge-mi pacostea pe veci… Sânii. cu desf t de pâcle reci. S nii. F muiere. f dogoare.plânge-un chip de om r pus. F muiere. Nici culcu ul. în culcu ul cu om turi plin de epi cu vârfu-n sus… -F muiere. scrâ nind ocar crud . ars de trud . omul scuip printre din i. F -te iaz i f -te ploaie. iezer fiece s rut. cu smintite mâini fierbin i i scrâ nind ocar crud . s m stingi i s m -neci cu alint de reci uvoaie. Smulge u a.-a ternutul parc mai cumplit se-ncing. nici s rutul smoala-n clocote nu-i sting. scos din min i… ** 101 . bra ele. Vrea. bra ele. fuge-n bezn . patul rug mi l-ai f cut.i-a bra ele izvoare. -a ternutul Se fac fl c ri când l-ating. f dogoare. f -te ploaie.

-Blid nemernic. Arde-n lingur -ncle tat chipul care plânge. i de-nmoi un dumicat.. face-te-ai pucioas . Izbind strachina de zid. parc -l moi în sânge. sus. 102 . Cu barosul. tot boce ti pe sur . i pe pragul t u cei doi ochi se-arat . pe il u. I-a cr pa ca pe p st i. iar i în fiertur cei doi ochi de foc lucesc : sclip t de custur . omul scuip -n tin : -Vijelia ta de blid. mai adânci sunt parc . duhul t u de cin ! Tindo. -Luno. chip de om r pus. Cei doi ochi mai mari se fac. i-a tr zni o dat . i-a sufla cenu … Legea ta i mor ii t i. cobeo tic loas .. chip ce-mi plângi pe u ! Omul suduie buimac de sudoare leoarc . blid dr cesc.

d -mi bârlogul mie… Cei doi ochi din nou r sar. trupul lui s-ar trage. prin adânci bârloage. -Ie i. i-ar scobi sub r d cini. prin n praznic cle te. d -mi tu leac scorbura. ochi de om ucis p re i. cu capul gol.i voi stele cu s ge i. târfelor spurcate. afar’. m i ursule.i adânc . ca sobolii. Pumnii lui ar sparge stânci. g uri. tot mai mari învie. Cei doi ochi mai limpezi tac. S-ar târî prin vizuini sau pe fund de t uri. omul iar porne te prin amarnicul pârjol. Huhurezii din copaci to i în el se mut . Ba dihori. sfâ iindu-se pe brânci. ba vârcolci rup din carnea-i slut . 103 . mai aproape înc . -Veveri o. stinge-v-a pe toate… Desm at .

Apele. cere ti mirese. Brazii. parc -n bice m-a i adus… Strunga tace. mai lucii. în od jdii stranii. lutul s m-ascund . Cei doi ochi mai mult s-ascut. F r s r spund . vârfuri lungi de l ncii peste mun ii Vr ncii. Ochi fierbin i. -Strung rea. cârti o. erpii fug din b l rii. ** Pe-o sprâncean de lumin . de nesupus. v l de nunt tot i-ar ese. cât vezi. 104 . chipul tace. pier din drum bursucii… Pretutindeni ochii vii ard mai mari. Mun ii tot mai ung cu mir ve nicia de safir i-n v zduh. ulii tot mai sparg amiezi. verde culme carpatin rotunje te dulce plai lâng-o lacrim de rai. cei doi ochi mai mari s-ar face. ce pârjol în plai m -ntoarce ? Chip grozav. tu m chemi i tu m-alungi. f r mioarce. tot mai bat cere ti m tanii. ce-ntruna plângi.-Du-m . în lut.

ia-mi grozavii ochi i du-mi-i… Creanga scâr âie cu ciud . i cum creanga se tot pleac . ca s nu vad .s nu priveasc . Gâfâitu-i smoal fiart . -Uliilor. Numai ulii.Sânger opinca spart . 105 . sus. chip ucis îmi plânge-n bra e… Mun ii-n taina lor cereasc nu se-ntorc. z vozi cu la e. gheare scoase. treangul tremur i el. gemenii. -Mun ilor. Nu se-ntorc. -Brazilor. i cum vântul bate-n dung . -Creang de deasupra lumii. Numai ulii veacului deasupra copacului. frig ri haine. cei doi ochi m frig în oase… Ulii intra-n soare. s n-aud ce le-a spus. brazii nu privesc defel. treangu-i gros i frunza-i seac . Numai geam tul se-ngroa . chip r pus se-mplânt -n mine… Brazii fug în rai gr mad . mun ii nu se-ntorc s-aud . trec deasupra cremenii. Zdren e-s bund i c ma . tot sminte te-o creang ciung .

când ca vâlv t ile peste toate v ile… 106 .Numai ei cu ciocurile smulg din slav focurile. Când se fac ca aurul peste tot coclaurul. când se-aprind ca spadele peste toate zadele.

m -mpunge. cu ite m-ajung pân’la os. Din ub . sania-ntoarce-o mai iute. tic los vizitiu. O grea presim ire se-ascute.i sudalma.BALADA UNEI NOP I de IARN Criv ul D fichiuri. Nelini ti se-abat s m sug . turbat scorpion. Z pezile-alearg de-a valma i noaptea-i t i de hanger. întoarce. -Intoarce. nu tiu ce te-apas . i-i vifor i ger i om t. 107 . -St pâne. muge te cumplitul boier. nemernic slug . de ce s pornim înd r t ? Plecar m spre târg. nu spre cas . vizitiu tic los. nemernic slug . Ah. urlându. da bici. d bici. nu tiu telegarii s fug cât criv în mine eu tiu. buzat faraon.

cum mi-ai spus. st pâne. sub coast simt stra nic piron… Din ub . zore te. c ea cu m sele de fier. tic los vizitiu. troienele-s tot mai p gâne i vântul ne umfl pe sus.i ard nici p tule. buzat faraon ? igane. m i igane. nici grajduri. nici uri. Viforni a mu c p mântul. Cad bicele-n noaptea grozav . nu. nici conac. 108 . d bici. -Zore te. tunându. muge te cumplitul boier. Ard poate conac i hambare i grajduri. buzat faraon. Din ub . -Nu tiu ce te roade.i cuvântul.Pun trebilor mele obloane. n me ii au umerii-n cer. -St pâne. las dracilor târgul plocon. zbucnind ca o lav . Un glas de venin tot mi-ndrug la curte mai iute s fiu. nemernic slug . M -ntorc la conac. muge te cumplitul boier. d bice mai tare. întorc spre conac. Doar viforul tot nes tul e i drumul e lung cât un veac.

în curte intrând f r zvon. -Nu-i hait . -Nu. dar dulce. tic los vizitiu. E fraged cum e om tul i-i alb . i ciread i turm . i-i tân r i-nalt logof tul i pare la fa cocon. Din ub . muge te. cu ochi ca o rug . Vreo po t de drum mai r mâne i-om fi la conac înapoi. nemernic slug . cu ur uri în coame. strângându. dup prad . lucesc arm sarii de ger. buzat faraon. nemernic slug .-Ascult . nici vite.i sânea a. nu-s lupi. auzi. muierea acas mi-o tiu. buzat faraon. Din sub . vreo hait de lupi. S lbatici. vizitiu tic los : de nu-mi arde-n noaptea cu glug conacul de sus pân jos.i sfâ ie haita. 109 . cumplitul boier. scrâ nind parc lame. îmi sfârtec tot. Ii joac pe toat musta a Sp rturi de ciudat giuvaer. nici turma de oi. st pâne. muge te cumplitul boier.

-Scufund -m -n bra ele tale. -Vrei apele iazului ? Ia-le . nici argat. Le tremur dragostea-n bra e cum tremur ciuta-n frunzi . treapt înfrânt . ninge-m -alene cu marea ta floare de vis. ca iazul albastrele bol i. culege-mi tot rodul bogat.i scutur albele la e. Vrei fagurii stupului ? Ia-i. se leag n tainic iatac. Afar’ gem z pezile. Zac sub ele p duri i p mânturi. Icoana din col ul de rai i candela pâlpâie moale. ce criv te mân -nd r t : subtire i alb nevast i tân r i-nalt logof t… Candela Icoana tresare în col i candela pâlpâie moale. La geam vântul latr piezi i. creanga ta sfânt . i-s slug la curte. pricep ce-ai sub coast . 110 . Uitat între noapte i vânturi. Tu nu-mi e ti nici rob.-St pâne. ci eu m plec. Sunt. dar i-s mai rob m t soaselor gene… Lumina mea. dragoste.

iatacul în noapte se zbate. dar tu luminezi ca un cer. dar boabele lui t mâioas . Icoana se cr p -n ungher. -Iubite.Icoana suspin zvâcnind i candela pâlpâie moale. se stinge i candela moale. st pânu-i departe de cas i buzele lacome sunt. semn negru de jale. Doar ei lumineaz iatacul cu ochii i bra ele lor. -Hulubi î i sunt tainele goale. pe geam ghea a coase cu acul. Pe gurile lor vinovate alintul aprinde amiezi. Pe zid ese umbra covor. -Iubito. i umerii t i par l stuni ce sus în v zduhul meu joac . i dragostea noastra-i b rdac din care m -mb t cu minuni… Uitat între veac i z pezi. p catul pocal e. pe care-l sfin im c-un s rut. Icoana trozne te durut i candela pâlpâie moale. 111 . p catul e crunt. -Iubito. dar zborul în mâini li-l cuprind.

dar sânii i-s candele vii. a patim grea sau a fric . a dragoste grea sau a team . uite. igane. s -i bea pân -n fund. Taci. din col nu mai pâlpâie moale. -Iubito. n-a ars nici conacul. -St pâne. precum într-un lac ce. d moartea târcoale. Criv ul bubuie-n por i ? Tot Criv ul tun pe scar ? De-o fi ca norocul s moar .-Iubite. In bra e se-neac rotund. . precum într-un codru de-aram ce-i soarbe s lbatic în el. izbe te. ce stai ? M -nvârt ca berbecu-n epu pe crâncenul meu j r gai. ce-ascunde iatacul ? Ce groaznic tain -i în el ? 112 . Br ara -Implânt . S-a stins veghea micii f clii. nici lupii n-au smuls nici un miel. candela spart … V paia de aur e moart . la fel.i satârul în u . icoana s-a spart. dar ochii t i fl c ri împart… Mai mult se cuprind în inel.i despic adâncul.igane. vom arde-n iubire i mor i.

obrazu. s fim o br ar de foc. nu el smulge u a din loc. -Iubite. 113 . Scufund -m .i puterea. nu-i criva u-afar . Dihanie pare. în barb -i stau ur urii goi. blesteam boierul vâlvoi. în uba-i de ghea . Cuprinde-m strâns cunun .N praznic.igane. spore te. nu criv ul tun . în u sau vrei s te crap ca pe-un ciot ? Vedear-a mai bine cenu i urme de lup peste tot. -St pâne. muierea. -Izbe te.i catran e i ochii t i ro u o el… -Ce-ascunde iatacul. cu blan de vifor i sloi. r nit .’neac -m iar în bra e. igane ? Ce groaznic tain -i în el ? N praznic. îmi strig logof tul i nu-i. nu el muge-atât de z lud. . igane. în uba-i zbârlit . Imi chem. s nu-l mai aud. în eav am plumbi nes tui. Î i joac cumplita sânea . un urs e boierul vâlvoi. i n-aude. -Iubito.

Dar ei ochii lor nu. opreli tea-i spart .-St pâne.igane.i ridic i-n bra e ce nu se desfac a patim grea sau a fric se-neac adânc ca-ntr-un lac.igane. ce clocot m mân -nd r t : sub ire i alb nevast i tân r i-nalt logof t… -St pâne. . N praznic în uba-i mi oas . cei doi se scufund -nainte în lungul s rut care-i bea.igane. par ochii t i ro u m cel… . i-nal sânea a i-o las . Z voarele zboar în l turi s-arate ce-ascund înapoi. ce t inuie-n paz . e criv boierul vâlvoi. p e te boierul vâlvoi. dar nu v d în umbr defel. ce-ascunde iatacul în el ? N praznic. Cuprin i în inelul fierbinte de team sau dragoste grea. . de tine mi-e groaz . în uba-i de-om turi. cu ochii la ei amândoi. tiai ce m-adast . 114 . iatacul meu poart un lup i-o lupoaic în el.

dar nu le dau plumbi ce doboar .. Statuia Pe unde-a stat bezna ca za ul str luce o noapte de ger.igane. cum se vor. iganul.igane. a teapt -ncle ta i s -i omor. ce faci ? Indurare! Cu lacrimi ciubotele. Dar ei stau cuprin i mai departe. mai s lbatic. s ard -n iubire i-n moarte cu bra e de candele vii. de spaim se strâng în inel… . N praznic în uba furtunii. boierul r sare mai hâd. d -mi funie tare. -Ai mil . Ce duh prinde vântul cu la ul i-l bag în cu c de fier ? Pe urma viforni ei._ statuie îi las. iertare. Din ub .i ud. suie o lun de rece m rgean. se strâng ca-n br ar . e tunet boierul vâlvoi. 115 . st pâne. l-ajut cu mâinile moi. iatacul br ri are-n el. nevolnic igan! -St pâne. mai crud. lega i la un loc cu frânghii. -D -mi ap s ferec statuie. scâncind peste funii. d -mi ap .

d -mi auru-ntregii fântâni. sub gerul de cremene-al lunii. S lbatic. -St pâne. mai aprig. mai crud. mai nalt. mai toarn smarald peste ei. mai z lud. Dar ei. boierul î i strânge sânea a cu plumbii p gâni : -Bicisnic slug . n-aude. cu bocetul meu le-am udat. Boierul nu vede. tac. boierul împroa c scântei : -Z natic slug . tac. -St pâne. Mai aspru. 116 . cu ochii de sânge. In bocete sluga se frânge sub eava ce-amenin crunt. mai goi ca z pezile. mai turbat. scoboar g leata i plânge i scoate luceaf r m runt. în noapte lega i de copac.Dar ei prin i în bra e i-n funii. în noapte târâ i din iatac. mai goi decât apele. strân i br ar întruna. i-s straiele ude. în jale i-n fiere i strai i ciubote î i scald… Boierul tot cre te-n durere. sub apa ce-nghea ca luna. nu plânge. nu plânge. In hohot.

cu sânge s sp l ce-ai f cut… Boierul î i zvârle sânea a. tac. statuie de ghea senin . Lung. Amarnica noapte de iarn trozne te de ger lucitor.igane. tac. ca un urlet de lup. fereca i în lumin . mai goi decât stelele. sluga nebun î i sfâ ie zdren e i trup. mai goi decât nop ile. sclipitoare-mpietrire. în noapte cristale se fac i-adânc încle ta i în iubire. In noapte se pierde boierul cu hohot sau urlet buimac… Ce demon aprinde tot cerul. Dar ei. hambare i uri i conac ? 117 . mai straniu. în noapte arzând peste veac. . mai crâncen. din fulger se toarn statuia p catului lor. râsul boierului sun în ger. Dar ei. v rsând recea lor vâlv taie pe albele. scufund i umple g le i. mutele vie i. mai slut. -St pâne. Cu ghearele. de-acum ia-mi i via a.In vaiete robul se-ndoaie.

adânc scufunda i ca-ntr-un lac.-St pâne. o clip zvâcne te amar statuia de rumen ghea . i. în fl c ri s -mi cura i jale i trupul nemernic de rob… La marea f clie semea . tac. 118 . p catul arzând în cle tar. ard cur ile tale. limpezi în patimi i-n moarte. Dar ei stau zidi i mai departe. s nu mai r mân vreun ciob. mai goi ca veciile.

119 . i pe cai m run i i iu i – foamea stepelor r scoapte. Numai cium i bubat. Viclenii r s ritene ascu eau ca un t i gândul galben i piezi în ochi mici f r sprâncene. parc fumega din ei duhnet de s lb ticiune. ciurde-mpiedecate-n fier.BALADA CET F R II ICOANE Din Urali spre Soare-Apune. B l i de moarte sub copite. robii rii cotropite. cum veneau încin i cu piei. Blestemata Miaz noapte se zbârlea pe-obrajii slu i. numai viscol de l custe. sc ri de le uri sub hanger. Toat ar i a din puste i tot criv ul turbat.

se f cea sp rturi de cer. sfâ iat în vârf de suli i. cât candel -n ungher. înc surâdea iert ri. sf râmat argint de stele. 120 . Chipul Domnului pe uli i. crucea nu. cât Precist -n vopsele. pe sub bol i.Geam tul cet ii slabe sub pr p d i sub m cel. vatra nu. pentru fl cara du man . muiere sau unchie nu-ndr zneau s -nchine rug . Tem tori de buturug i de gâde f r gre prunc. In biserici i-n altare caii ron iau ov z – cât cruce-a stat în v z z cea nd ri sub picioare.i g sea vreun col . cât Arhanghel în icoan luminând pe-un zid b trân – prad ghearei de p gân. i cum tot gonea prigoana prin cetate. Evul morm i i el Ca un urs supus pe labe. dus în urlet i oc ri.i p stra icoana.

Dar afar’. sub drugi. ruga se f cea suspin. cetatea –nfrânt . In zadar puneau la u e lan i lac t robilor – plânsul nu avea z vor. P rea ziua s pt mân .Numai temni ele pline din cetatea f r rugi. frem tau sub chei. Jos. s bii roase de rugin . c tre poarta Prea Curatei. luna an i anul veac… molimile f r leac duceau foametea de mân . Prin clopotni e-n ruin bufni e i lilieci. iar suspinul –frun i de crin. în beznele cu gratii. Mocneau inimile-n teci. nu tia c -n nop i fierbin i robii temni elor cânt . 121 . i-au trecut peste cetate -bivoli sfor ind pe n riani cu sânge pe spin ri i în coarne cu p cate. ruga nu tia c tu e. f r clopote i sfin i. ca un zumzet de albine.

Târgove i cu pas amar nu. într-un geam. îi vedeau urcând încet. i deodat . 122 . limpezimile –maram . Nimeni nu b g de seama cum.i zâmbeau din mers nici unul.Tot mai cople i i cre tinii i st pânii tot mai crun i. Uli i vechi. Se g tea de drum l stunul pe-un cer dulce de gustar. raza se f cea obraz. medievale. Tot mai silnice pe frun i i osândele i spinii. diminea a prinde fa . Un burete de o et – gândul îmbibat de jale. Era ceas de diminea de smarald i de m rgean. din aur i topaz. In fereastra sclipitoare – chipul Precistei b lai. rupt din fulgere de rai i din viscole de soare. Cerul deveni privire i lumina chip duios – Maica Domnului Hristos pe tulpina ei sub ire.

ochii ei din geamul mut luminar ulicioara. i-ntr-un ip t lung s-au frânt cu minunea ei pe fe e. Ca din somnul altei vie i se scula cetatea moart . b rba i. leg nându-se ca-n vis de prea mult floare nou . In metanie –amândou p reau creang de cais. De mul i ani icoana spart nu lucise pe pere i.i cum str lucea Fecioara. femei. Se-mbulzea cetatea toat ca s -nchine fruntea-n praf. De tepta i ca din morminte. Parc fo net de seraf plutea moale peste gloat . 123 . Dou tinere drume e îi v zur chipul sfânt. to i nevolnicii de ieri înviau îngenuncheri str lucirii Maicii Sfinte. Uli a sorbea scântei din fereastra cu minune. b trâni. nez rit la-nceput. Se-nclinau în rug ciune ânci.

Scânteia în zid granitul. Geamul spintecat de pietre – pulbere i licurici. Era fruntea-azur înalt. Steaua de la Betleem ziua fâlfâia pe zare. treang v-a teapt i m celuri. Be i de slav i mistere ochii lor privir -n sus. Gloata tot b tea metanii când în zid b teau berbeci. 124 . Alelei! Cre tini nebuni. Strig t sfânt de adorare.Pândele de pe creneluri – semn i tulnic de furtuni. sub divinul chip de veci sângerar bolovanii. Caste fl c ri f r fum taina nu-nceta s ard . Urlet de p gân blestem. ardea piatra de bazalt. Cetele-n genunchi sub bici nu urnir c tre vetre. era zâmbet infinitul. Cnuturi de smintit hoard peste rugile din drum. Maica Domnului Iisus sta pe-un zid de giuvaere.

jos. 125 .Murul se surpa cu vaier. într-un cearc n de safir. Ea-ndulcea cerescul foc pe-un obraz de chiparoas . gheara degera pe cnuturi. peste norod. Ce hanger putea s-o taie ? Sfânta lin urca în spa iu pe-un chilim de aurori. pica m ciuc . spumegând uimit -n loc. Limba împietrea n uc cu ocara-n vârful ei. Ea lucea ca un potir i zâmbea ca heruvimii. Peste haita tic loas . Ochi smeri i c tar iar : Maica fulgera în aer. Peste fream tul mul imii. spart în chiotul barbar. Aerul în vâlv taie barda cum s -l surpe-n glod ? Taina. sus. Din vecii de ne’nceputuri aripi verzi d deau ocol. vuiau îngenunchia ii. In lumina Precistei c dea treang.. Inghe a hangeru-n gol. Ca un vuiet de vâltori.

Zidul tremura fluid. prin zid. Zidurile-n str lucire cum cutremurau n luci. f r vechi iconostase. de mirezme i de raze. f r clopote-n amurg. 126 . i-acum sunetul str luce ca o ploaie de argin i. sub un viscol de azur. în cetatea f r sfin i.Numai gloatele-n extaze. se-mb tau de aur pur. i dând sunete minunii. robii-nchi i vedeau prin piatr . de icoane i potire. Ce Arhangheli le-or fi tras ? Oameni nu tr geau de funii. Robii temni ei de piatr le-auzeau prin u i. clopote pornir glas. Vedeau taine de z pad . Lan uri. în cetatea f r cruce. De mul i ani nu mai urcase glasul lor în vechiul burg. paznici i c l i nu-i puteau opri s vad . burgu-ntreg ardea de cruci. de v zduh i de v p i.

127 . orice meterez –amvon.Uli a era mireasm i cetatea toat zvon. i din cre tet în câlcâi le slu ea în pocitanii Din cetatea cu lumine. cu ochi mici. cu mâini de mor i. i de sus privea-nainte Cerul Domnului. Pe turtitul chip livid Se holba mirarea-n groaz . în piei strâmbe de jivine. Ce puteri prindeau s mi te. por ile cu vechi â âni ruginite de r stri te ? C s lbaticii de straj le vedeau cum se deschid. haita da-napoi prin por i. orice turn –catapeteazm . ce aeriene mâini. Dar cetatea sub minune nu privea-napoi nimic. r mas ca un vechi iconostas în Cetatea Maicei Sfinte. Pe sc ri dulci de borangic. Din zbârlitele dihanii spaima-ng lbenea momâi. ea sta sus in rug ciune.

128 .

un ciot de cavaler! -Când am plecat demult ân Cruciad . cârpite strâmb cu sfori. Cu trupul plin de r ni ce se usuc . o n luc . .mai tii Bertrand ? . Câ i au murit ? i câti mai pot s-aduc o and r de chiv r de cer ? . tot burgul sta pe ziduri s ne vad . . 129 . . pe-o umbr de mâr oag . . amar i greu ne cl tin m în fier. ne troienea cu roze i cu crini. betegi i jalnici seniori. treceam printre vasali i palatini. . . cu spada-n tinere e. iar noi. . pe-un ciob de scut. ne-mpleticim în plato e schiloade sub vechi armuri. Alberic ?cu fruntea-n cer. . ne a ternea covor de borangic sub str lucirea zalelor seme e . -Î i mai aduci aminte. Cetatea scânteia în mii de fe e. . încovoiam vecia ca pe-un spic! .eram numai lumini. baroni i prin i ce-au fulgerat în spade Ierusalimul altor aurori . pe arm sarii de z pad . iar noi. .INTOARCEREA DIN CRUCIAD Radu Gyr Trist sun cornul stinsei cruciade.

. cu fa a sfâ iat . . iar din balcoane madonele cu mâini de rug ciuni ne surâdeau prin lacrimi. când înc -n noi Ierusalimul cânt i mai purt m pr jina unui steag i când noble ea-ntreag -i neînfrânt în sângele r mas pe zale chiag ? 130 . Acum ne-napoiem : o hâd ceat . Gotfrid. . . O clip numai por ile de-aram . . strigoi de crucia i ce alt dat au str lucit în zale de baron. -Gotfrid. topindu-se sub cerul lor sublim . cu coiful spart. ca-n icoane. pe piept cu câte-o urm de blazon. Acum povara-ntoarcerii ne frânge . -sub care n-a fost dat s biruimse fac de foc i-n urm se destram . Mul imile vuiau. Pe cai ologi. i tot mai jalnic cornul trist ne cheam tot mai departe de Ierusalim . de ce ne însp imânt o ran -n piept i-un hârb de scut beteag. pe când nebiruit i plin de sânge Ierusalimul scap r -n amurg. convoiul de fantome parc plânge. . . sub zdrean a unui rest de gonfalon. scurgându-se spre vechiul nostru burg. sub zale care curg.Iar soarele b tea medalioane pe scuturi i pe plato e -minuni-. i ne-aruncau în suli e cununi . .

ne cl tin m în zdren e prin furtuni. De ce suspini. o ve nicie n-or s sângereze. zâmbind în cinstea altor cruciade. ne-or împleti mai fragede cununi. de dulcea lor mireazm s mp-mb t ca-n burgul fermecat de alt dat . Cândva uita-vor marile dureri i bra ele s-or ridica mai treze . i-a a întins pe targa-nmiresmat purta i-m spre ar înd r t. Azi.Iar dac-a fost armura s se sparg . sfin ite-n mirul r nilor de ieri. din spada mea d -mi ciotul de mâner i f -mi pentru întoarcere o targ din crengi cere ti i verzi de palmier! Presar -mi-o cu crini i roze toat . Iar mâine burgu-ntreg o s se scoale în cântece de calfe i fierari. dar mâine-n burgul nostru cu arcade madonele cu mâini de rug ciuni. s ltând. nevolnic scutier ? Adun -mi trupu-n plato a prea larg . în focuri se vor f uri noi zale i noi potcoave pentru arm sari. vor d n ui pe nicovale s bii mai lungi i plato e mai tari. 131 . sfârteca i sub plato e schiloade. în piept cu-acele crunte sfâ ieri. Iar cei care-au c zut pe metereze. când ne-ngropau sub floare de om t.

sau al ii. i-or sta în fa a por ii Crucia ii Ierusalime care nu ne vrei.i cei de ieri i cei ce azi nu-i timpe vechile morminte or s tune noi cavaleri cu chip de heruvim.i iar i str b tând albastre spa ii. peste doi ani sau poate peste trei. i vor veni mai mul i din soare-apune . tot te vor supune str lucitorule Ierusalim! 132 . i ei. cu suli ele-nfipte-n constela ii i plato ele evului în ei.

Cu vecii de cremene sub pas. Te-au crezut gigantic Sfarm -Piatr Care sparge piscul viforos. Potcovar de fum b tând potcoave Negurilor strânse în cirezi. Viscole i r zvr tiri în cer. Ca s fulgeri tân r peste vreme. A crucific rii pe furtuni i s rut lumina lor adânc i-i ating cu mâini de rug ciuni. Ci. 133 . Trist Iisus cu umbra de t mâie D ruind azur din mâini sub iri. Te-au v zut voevodând voroave.BALAD PENTRU EMINESCU Te-au sl vit în c r i i în poeme i te-au în l at iconoctas. i-au scris pe tâmple steme. Caut picurii de sânge. Împ rat. F t-Frumos. i-au pus în mâini hanger. ne ter i înc . i fierar înfierbântând pe vatr . netrebnic. blesteme. eu adulmec z rii Pa ii t i pe unde te-au fost dus i-nsetat pe drumurile rii Dibui urma ta de blând Iisus. Ciob nind genune i z pezi. i-au cules. M rile c lite sub baros. din pana ta.

niciodat .Sfânt. Umbrele cununilor de spini. înalt. tu nu e ti me terul. b tut. În genunchi. zadarnic. în cuie. Sfâ iat i-i pieptul i obrazul. Ars ca Nesus în c ma de venin… Nu. 134 . Eu nu. Nu e ti înstelatul împ rat. pe veacul t u. Îndulcit cu dor de moarte-alin toare. Tu e ti marele însângerat! Te-ncrust m. în agat i-n icoane noi pe flori de crin. le-nchid în inim i plâng.i pip i steme i nici lauri… Numai r nile m plec i i le strâng i le fac medalii mari de aur. Scânteind. Crinii nu vor stinge. din r stigniri. Biruit de ramuri de arin. Frânt de-o stea i-ngenuncheat de-o floare. ci cneazul.

gata! Prea moale e biciul i lan ul prea slab e. 135 . Bourii s-au stins prin p duri carpatine. nici glas s ne-ntrebe : No.i curg pe fa i soarele tot peste sarica..i dac . Mai stra nice lan uri la gleznele roabe! S scoale i somnul ce doarme-n b ltoace. Iar mun ilor . Ia. . Nemernic ciurd .i mun ii pe um r i pleac în via i fiece pas apte po te s . slugarnic plebe. gata ? Iar noi s r spundem : No. Pe cerul valah nu mai lunec ulii.i fac ! C-o mân robia de chic o-nha . . S salte i ursul ce zace pe labe i lenea m ciucii ce-n col se r scoace.CÂNTEC DE LUPT Din sil de noi nu mai cresc nici Rovine. Mai tari s-ar c dea. Pe to i ne îngroap -n rân lopata. parc i lor li-e ru ine Când gem tot mai crunt sub om tul c ciulii. Nici Rahove-nalte i nici Albe Iulii. Hei! nu mai sunt Vidre i nu mai sunt ebe Cu limb de foc s cutremure gloata ? Nici stânc s tune. mai grozave gârbace. Cu cealalt bezna de gât o în fac i las tot cerul s .

S cânte cu tine ISTORIA-ntreag ! 136 . Un cântec de lupt ce toate dezleag . m i Neamule. S ias to i mor ii afar` din morminte. S tremure lumea de marea ta vlag ! i-n cântecul t u. cânt fierbinte. care calc -nainte.i cânt .

CUPRINS Balada ucenicului cu ochi alba tri Balada clopotarului din stele Balada codrului f r haiduc Balada iconarului de lâng rai Balada p s rii m iastre Balada unui plai de munte Balada unei nop i de iarn Balada cet ii f r icoane Adenda Întoarcerea din cruciad Balad pentru Eminescu Cântec de lupt 3 22 38 62 81 93 107 119 129 133 135 137 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful