ŞCOALA CU CLS.

I-VIII”RAREŞ-VODĂ”
PLOIEŞTI - PRAHOVA

AN ŞCOLAR 2010 - 2011

ŞCOALA „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Responsabil – prof. DANIELA BADEA Membri – prof. MARIAN MILITARU – prof.înv. primar DANIELA OPREA – prof.înv. primar ELENA NICOLAE

mai ales în mediul şcolar şi familial. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor. încăierări. Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate. şcoală. desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale. cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia elev-elev. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele. comunitate etc. cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile. autorităţi.familie. printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate. în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi. mass-media. într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar. reprezentate în special de violenţa verbală. I-VIII”RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI . DIAGNOZA Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani.măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul şcolii cât şi în plan local. o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate tinerii. precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ. . şcoală. Din analiza realizată la nivel local. Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării. a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege. impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie. poliţie. după încheierea programului şcolar. ameninţări) s-au petrecut în zonele adiacente şcolii.ŞCOALA CU CLS.în vederea creşterii siguranţei acestora. a reieşit faptul că. autorităţi locale.PRAHOVA PLAN DE MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI IN UNITĂTILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT AN ŞCOLAR 2010 – 2011 1.. în special a infracţiunilor comise cu violenţă.preventive.

liniştit.  Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor. monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor. • Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. • Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. SCOP Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios. 4. • Analizarea periodică a situaţiei din şcoală. autorităţi şi familie pentru identificarea. Obiectivul 2 :  Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale. REZULTATE AŞTEPTATE Obiectivul 1 :  Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară. • Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ. conform standardelor europene. • Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală. OBIECTIVE • Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia. .2. prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor. 3. în special a manifestărilor agresive.  Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei. sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate.

Badea Daniela 8. atât în calitate de victime. Obiectivul 5 :  Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ 5. mass-media. PERIOADA DE IMPLEMENTARE Anul şcolar 2010 – 2011 6. cât şi de autori Obiectivul 3 :  Formarea. care să fie capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi. autorităţi locale.  Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte. a unor formatori. Obiectivul 4 :  Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al siguranţei elevilor. PARTENERI : Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. I-VIII “Rareş-Vodă” Ploieşti 7. Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni. la nivelul şcolii. . LOC DE DESFĂŞURARE Şcoala cu cls.  Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor. COORDONATORI Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar – responsabil prof. din rândul elevilor.

Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din rândul elevilor Elaborarea de materiale de susţinere (pliante.10. prof. în special în ceea ce priveşte violenţa ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA Elaborarea periodică de analize criminologice în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona localului şcolii: tipuri de infracţiuni. Concluziile desprinse vor fi communicate structurilor operative şi autorităţilor locale. Georgescu  Prezentării unor teme cu caracter educativVenera preventiv referitoare la siguranţa personală şi la consecinţele săvârşirii de infracţiuni. 1. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR AN ŞCOLAR 2010 – 2011 OBIECTIVUL 1. Analizarea situaţiei din unitatea de învăţământ.2010 – 15.11.2010 Permanent Permanent Formarea de . COORDONEAZĂ/ EVALUEAZĂ Responsabil Comisie pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar prof. Badea Daniela Organizarea unor cursuri de formare formatori din rândul Responsabil com elevilor în domeniul prevenirii criminalităţii. categorii de victime şi autori. Badea Daniela Reprezentanţi ai CMV şi SPOP Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com prof. Badea Daniela  Identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare.9. frecvenţa comiterii. în special a celor cu violenţă. Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să poată Responsabil com desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii prof. Diriginţi Învăţători TERMEN semestrial OBS. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. broşuri. Badea Daniela EXECUTĂ Membrii comisiei. în general şi al prof. moduri de operare. Badea Daniela Membrii comisiei. 2. afişe) Responsabil com pentru a fi folosite în cadrul activităţilor desfăşurate prof.

judeţeană şi naţională).2010 Mai. prof. Atragerea şi implicarea elevilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a violenţei actelor de agresiune savârşite în perimetrul şcolii. concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale. părinţi.2011 Diriginţi Învăţători Permanent Diriginţi Învăţători Semestrial Membrii comisiei. Şerban Andreea Reprezentant formatori – ai CAPC. în care să fie cooptaţi voluntari din rândul elevilor Coord. cuprins în Calendarul Naţional al Activităţilor Extraşcolare(cu etapă locală. prof.11. Badea Daniela Diriginţi Învăţători Coord. în colaborare cu organizaţii neguvernamentale. Badea Daniela Responsabil com prof. reprezentanţi ai poliţiei şi autorităţilor locale. de proiecte si programe ed. Permanent . Badea Daniela Coord. de proiecte si programe ed.T.Serban Andreea Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Responsabil com Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea prof. în special constînd în:  Selectarea elevilor( liderul informat din fiecare clasă)  Pregătirea formatorilor în cadrul unor cursuri speciale Susţinerea de către formatori a unor teme cu caracter preventiv destinate colegilor Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care să fie invitaţi profesori. 30. a unor Responsabil com buletine informative periodice care să conţină materiale prof.C. de proiecte si programe ed prof. Serban Andreea Editarea la nivelul şcolii( în funcţie de posibilităţi).E. Badea Daniela Diriginţi Învăţători Trimestrial la propunerea elevilor Permanent Responsabil com prof.Prof. Dumitrache Ion Diriginţi Învăţători Dec. prof. cu susţinere financiară din partea M.3. şi a instituţiilor implicate în combatera fenomenului la nivel de judet Derularea unor proiecte educativ-preventive. Badea Daniela Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor Director. Badea Daniela elaborate de elevi pe tema sguranţei în şcoli Coord.2010 SPOP Susţinerea temelor – Iunie 2011 Responsabil com prof. Serban Andreea Responsabil com prof. în cadrul cărora să fie abordate problemele cu care se confruntă elevii din şcoală Participarea elevilor la activităţi preventive alături de poliţişti Organizarea Concursului naţional de proiecte ale elevilor “Nonviolenţa în mediul şcolar”. de proiecte si programe ed.

Crearea unui 333/2003 şi identificarea unor soluţii eficiente de organizare sistem de comunicare a controlului. Dumitrache Ion Cooptarea institutiilor guvernamentale şi Responsabil com neguvernamentale care pot acorda asistenţă psihologică şi prof. culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi counicarea între elevi şi care să constituie alternative educative de petrecere a timpului liber Responsabil com prof. implicării lor în fapte antisociale Dumitrache Ion Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice. sportive. în vederea discutării factorilor educaţionali modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a Director. Director. Director. pe bază de voluntariat. în derularea de programe de prevenire a victimizării Dumitrache Ion copiilor. Badea Daniela 4. prof. autorităţi şi Responsabil com familie pentru Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a prof.Prof.Prof. etc. Anton Liliana Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt Responsabil com supuşi la abuzuri şi luarea raidă a măsurilor ce se impun prof. Director.Prof. Badea Daniela afuirii şi defluirii elevilor. monitorizarea şi Dumitrache Ion prevenirea actelor de Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au Responsabil com violenţă/ infracţiunilor. Badea Daniela Director. Badea Daniela prin implicarea tuturor aceştia îşi desfaşoară activitatea. în derularea Responsabil com unor activităţi de supraveghere a zonelor şcolii pe timpul prof. SPOP Permanent CAPC SPOP Diriginţi Învăţători Permanent Permanent Diriginţi Învăţători Permanent Diriginţi Învăţători Permanent Membrii comisiei.Prof. Badea Daniela identificarea.).Prof. Implicarea părinţilor . cauzate de alte situaţii familiale grave(lipsa unui părinte. în concordanţă cu prevederile legii nr. CAPC Membrii comisiei Permanent Permanent . Badea Daniela sprijin elevilor cu situaţii materiale precare. Acordarea de sprijin de specialitate conducerii şcolii pentru Responsabil com asigurarea pazei.stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale ori a actelor de violenţă. reală şi eficientă între Dumitrache Ion şcoală. probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care prof.Prof. părinţi bolnavi Director . politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii. Badea Daniela Responsabil com Diriginţi prof.

măsurile de securitate adoptate de conducerea unităţii de învăţământ. Diriginţi Învăţători Permanent Membrii comisiei. Director.Prof. Dumitrache Ion Popularizarea sistemului de intervenţie-112 pentru apelarea acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Responsabil com privitoare la siguranţa publică în şcoală. Badea Daniela Membrii comisiei. prof. prof. cauzele şi prof.Prof. agresează prof. situaţia şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de Responsabil com evenimente. Badea Daniela condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte. activităţi de prevenire desfăşurate . SPOP Permanent Membrii comisiei. Dumitrache Ion Constituirea unei mape a şcolii care să conţină informaţii privind : actele de violenţă înregistrate recent. Identificarea. Badea Daniela afluirii şi defluirii elevilor. în special pe timpul prof. toate cadrele didactice Permanent SPOP Permanent Diriginţi Învăţători Permanent . Includerea şcolii în itinerariile auto şi pedestre ale poliţiei. Badea Daniela cadrele didactice ori elevii. produc distrugeri de bunuri. Badea Daniela Director. monitorizarea şi descurajarea acelor personae sau grupuri de personae (“găşti de cartier”) cu comportament Responsabil com deviant care tulbură procesul de învăţământ. modul de soluţionare a incidentelor. Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona şcolii Dumitrache Ion Angrenarea cadrelor didactice şi a psiho-pedagogilor în Responsabil com activităţi de prevenire destinate elevilor. ca Responsabil com punct obligatoriu de staţionare şi trecere.5.

I-VIII”RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI .2011 .ŞCOALA CU CLS.PRAHOVA PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR AN ŞCOLAR 2010 .

2. Realizarea unui sistem de depistare şi informare cu privire la cazurile de agresivitate/violenţă din preajma.3. . Asigurarea eficientă a pazei şi securităţii unităţii şcolare. Jandarmeria) . găşti de cartier etc. cadre didactice.2010 . I. Aplicarea şi respectarea Ordinului Comun şi a planului de măsuri elaborate de MECT şi MIRA.STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ FORMA DE VIOLENŢĂ I.Consiliul de administraţie al şcolii pe baza colaborării cu instituţiile abilitate (Poliţia. I. Includerea obligatorie în cadrul Regulamentului Şcolar de ordine interioară al Şcolii a unor reglementari referitoare la accesul persoanelor străine în incinta şi in interiorul unităţii şcolare ( se va avea în vedere inclusiv realizarea de semne distinctive pentru elevii şcolii) I.) I. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor . Violenţa exercitată asupra mediului şcolar ( elevi. I. verbale sau de altă natură care se pot exercita asupra elevilor. Jandarmeriei. .3.1.Conform unui grafic stabilit de Comisia de prevenire şi .(2) si (3)din cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar TERMENE DE REALIZARE SAU APLICARE -Termen de includere in Regulamentul intern – 13.2. Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice.Permanent. OBIECTIVUL MĂSURI / ACTIVITĂŢI RESPONSABILI ŞI INSTITUŢII CU CARE SE COLABOREAZĂ . alin.6. cadrelor didactice sau altor categorii de personal din cadrul unităţii şcolare.09. personalul didactic auxiliar şi nedidactic) de către personae străine de mediul şcolar.Responsabilitatile revin în conformitate cu Art. provenite din partea unor presoane străine de mediul şcolar (prin măsura / activitatea I. incinta şi interiorul unităţii şcolare . I. în mediul şcolar vederea realizării unor dezbateri pe .Termen de aplicare – Permanent OBS.1.Comisia de prevenire şi didactice cu reprezentanţi ai combatere a violenţei în Poliţiei. magistraţi.

 Realizarea activităţii: „Să cunoaştem elevul” şi urmărirea desfăşurării acestui proiect ce are ca scop cunoaşterea problemelor elevilor. . etc. în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare. absenteism.. OBIECTIVE  Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor. care de data aceasta va putea raspunde liber prin chestionare anonime. comentarea lor de către elevi.  Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu alte şcoli.  Prezentarea ppt a unui material intitulat „Să lăsăm corigentă violenţa în şcoală” şi organizarea unui concurs intitulat „Aspecte pozitive şi negative în comportametul colegilor mei!”ce constă în vizionarea elevilor a unor imagini însoţite de citate şi proverbe.  Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional. „Violenţa în familie”. bazate pe joc dramatic şi secvenţe de autocunoaştere.  Implicarea elevilor în proiecte de anvergură. în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba şi comunicare” şi „Om şi societate”. alcătuirea de compuneri . teste. fişe.ŞCOALA”RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI .  Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare. desene şi caricaturi referitoare la aceasta temă. în vederea evitării abandonului şcolar.  Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”. violenţă verbală şi fizică.  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia. pliante la fiecare temă propusă. „Formarea comportamentului moral civic la şcolari”.  Desfăşurarea activităţii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor în dezbateri pe această temă. precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental.PRAHOVA Planul managerial Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Anul şcolar 2010-2011 I.

interasistenţe.pliante etc.teste. Badea Daniela Comisia diriginţilor Consiliul de administratie Diriginţi Învăţători Diriginţi Învăţători Elevi septembrieoctombrie 3 octombrie 4 octombrie 5 octombrie 6 7 octombrie permanent 8 Comisia diriginţilor Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar permanent . 1 Constituirea Comisiei diriginţilor şi desemnarea responsabililor pe nivel de studiu Resurse umane şi instituţionale Consiliul de administraţie Colaboratori Membrii consiliului de administraţie Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Responsabili de arii curriculare Diriginţi Învăţători Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Părinţi Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Termen septembrie 2 Întocmirea planificărilor semestriale în conformitate cu noile reglementari ale ariei curriculare „Consiliere şi orientare” Pregătirea documentaţiei pentru dosarul ariei curriculare (mapa dirigintelui) Elaborarea unui proiect de monitorizare a diriginţilor.acesta putând să-şi spună opinia prin chestionare anonime.ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE Nr. Şerban Andreea Responsabil com. oferirea de suporturi informaţionale. realizarea unui grafic de derulare a unor ore demonstrative Organizarea Consiliului elevilor şi implicarea acestuia în aspectele decizionale ale şcolii Constituirea Comitetelor de părinţi la clasele I-VIII Realizarea activităţii educative:”Să cunoaştem elevul” ce are ca obiectiv principal cunoaşterea problemelor elevului. ACTIVITĂŢI Crt. Comb. Propunerea de proiecte educative din partea diriginţilor şi selectarea lor în şedinţa deschisă a Consiliului profesoral Consiliul de administraţie Diriginţi Învăţători Diriginţi Învăţători Coord. fişe. violenţei prof.II. prof. de proiecte şi programe ed.

ACTIVITĂŢI Crt.I-VIII semestrul II .I-VIII Psiholog scolar Profesori Diriginţii cl. Poliţie Biserică Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Responsabili arii curriculare Diriginţi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Profesor informatică Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Diriginşi Termen săptămânal În cadrul orelor de dirigentie semestrial Diriginţii cl. pentru evitarea eşecului şcolar Diriginţii cl. deteriorări de bunuri. etc.I-VIII permanent Profesori Elevi 6 Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite să stimuleze procesul de dezvoltare personală şi calitatea stilului de viaţă Oferirea de consiliere legată de tehnicile de învăţare şi de managementul informaţiilor.I-VIII permanent Elevi Diriginţii cl.I-VIII săptămânal Profesori Elevi Profesori 7 permanent 8 Organizarea de activităţi educative bazate pe sistemul informatizat AEL. naţional şi regional: 1 Decembrie. Primărie Direcţiunea Consilierul psihologic al elevilor Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Primărie.violenţă) 3 Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru elevii cu devieri comportamentale sau a celor cu probleme sociale ori materiale 4 Marcarea prin activităţi culturale a evenimentelor importante la nivel european.ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE Nr. comemorări 5 Organizarea şi derularea activitătilor de tradiţie Săptămâna cărţii. 1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform noii programe 2 Acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor (consum de droguri. cercuri tematice. Resurse umane şi instituţionale Diriginţii cl. sărbători religioase.I-VIII bi -semestrial Profesori 9 Prezentarea ppt a unui material Diriginţii cl. derularea unor activităţi de tip e-learning Diriginţii cl.I-VIII Colaboratori Direcţiune Psiholog şcolar Asistenţi sociali Medici Poliţie.III. momente marcante în istoria UE. Zilele Şcolii.I-VIII Elevi Diriginţii cl.

I-VIII Elevi Părinţi Semestrial (lectorate cu părinţii şi elevii) . Expozeuri tematice din partea Diriginţii cl. „Violenţa în familie”. Diriginţii cl. Concurs: alcătuirea de compuneri de desene şi caricaturi: „Aspecte pozitive şi negative în comportametul colegilor mei!”.10 intitulat „Să lăsăm corigentă Elevi violenţa în şcoală ” ce constă în vizionarea unor imagini însoţite de citate celebre.I-VIII elevilor. „Formarea comportamentului moral civic la şcolari” etc. privind aspecte legate de Elevi probleme specifice vârstei Învăţători Elevi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar semestrial 11 Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”.

ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR EDUCATIVE Nr. 1 Organizarea unui calendar de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe fiecare nivel de studiu 2 Asistenţe la orele de orientare şi consiliere.I-VIII Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar bi -semestrial bi-semestrial .V-VIII lunar Diriginţii cl.I-VIII 5 Diriginţii cl.I-VIII Colaboratori Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Termen octombrie Poliţie Primărie bi -semestrial 3 4 Aplicarea unor seturi de teste şi chestionare în vederea ameliorării procesului instructiv-educativ la şcoala noastră. procese verbale ale lectoratelor cu părinţii Diriginţii cl.IV. interpretarea reyultatelor şi conceperea unei strategii de ameliorare şi eficientizare. obiective şi acţiuni educative derulate. documente din care să reiasă măsurile de sancţionare în cazul nerespectării ROI. ACTIVITĂŢI Crt. monitorizare Resurse umane şi instituţionale Diriginţii cl. de prevenire prin consiliere educaţională şi psihologică a unor posibile situaţii conflictuale Întruniri periodice ale Comisiei Diriginţilor cu consilierul educativ pentru găsirea soluţiilor optime ale diferitelor aspecte legate de educaţia elevilor Prezentarea de rapoarte specifice: raport al dirigintelui/învăţătorului la sfârşit de semestru. privitor la starea disciplinară a clasei.

2011 Feb.2011 Ian. TEMA ACTIVITĂŢII 1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” 2 3 4 5 6 7 8 “Aşa da.2011 Mart. aşa nu! ” “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ” “ Cum evităm actele de violenţă? ” “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” “ De la violenţa în familie la violenţa în şcoală ” “ Să spunem NU violenţei ” “ Să prevenim actele de violenţă” ÎNVĂŢĂTOR Radu Georgiana Oprea Daniela Ion Maria Cincan Georgiana Negru Rodica Nicolae Elena Ionescu Roxana Străchinescu Gabriela CLASA IB III B IV A IV B IA II A II B III A DATA Oct.2011 Apr.CALENDARUL de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar CICLUL PRIMAR SEM I Nr. Crt.2011 Mart.2011 SEM II Nr.2011 Mai 2011 Mai 2011 . TEMA ACTIVITĂŢII 1 “ Metode de disciplinare nonviolente” 2 3 4 5 6 7 8 “ Puterea exemplului din familie ” “ Oferă un exemplu bun! ” “ Ce faci când eşti victima unui atac de violenţă? ” “ Cine este vinovatul? ” “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” “ Cum promovează televizorul violenţa? ” “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” ÎNVĂŢĂTOR Radu Georgiana Oprea Daniela Negru Rodica Cincan Georgiana Ion Maria Ionescu Roxana Nicolae Elena Străchinescu Gabriela CLASA IB III B IA IV B IV A II B II A III A DATA Feb. 2010 Dec.2010 Oct.2010 Nov.2011 Apr.2010 Ian. Crt.2010 Nov.2010 Dec.

2011 Mart.2011 Apr.2011 Mai 2011 Mai 2011 .sursă a violenţei şcolare “Atitudini pozitive şi negative faţă de sine” DIRIGINTE Badea Daniela Simache Ramona Slăniceanu Raluca Şerban Andreea Georgescu Venera Radu Angela Cristescu Coralia Anton Liliana Iancu Elena CLASA VI B VA VI C VIII A VIII B VII A VII B VIA VB DATA Oct. Crt.2011 Ian.dezbatere 3 4 5 6 7 8 9 “ Diferenţele – surse de conflict? ” .eseuri şi desene prezentate de elevi 2 “Cum combatem violenţa? ”. 2011 SEM II Nr.2010 Nov.2010 Nov.dezbatere “ Diferenţele – surse de conflict? ” .2011 Mart.discuţii libere “Deficienţe de comunicare ”.dezbatere 2 3 4 5 6 7 8 9 “ Rolul negativ al violenţei în familie asupra elevilor ”.2011 Feb.studiu de caz DIRIGINTE Simache Ramona Cristescu Coralia Slăniceanu Raluca Anton Liliana Iancu Elena Radu Angela Şerban Andreea Georgescu Venera Badea Daniela CLASA VA VII B VI C VI A VB VII A VIII A VIII B VI B DATA Feb.2011 Apr.discuţii libere “ Violenţa în familie” .studiu de caz “ Aplanarea conflictelor – modalitate de manifestare a nonviolenţei ”. Crt.studiu de caz “ De la violenţa verbală la violenţa fizică” .2011 Mart.2010 Dec.CALENDARUL de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar CICLUL GIMNAZIAL SEM I Nr. TEMA ACTIVITĂŢII 1 “ Violenţă şi armonie” .discuţii libere “Clasificarea conflictelor.Negocierea – mod de aplanare a conflictelor” “Cum rezolvăm conflictele din familie” “ Violenţa în imagini”.2010 Ian. 2010 Oct.dezbatere “ Violenţa verbală în rândul elevilor” discuţii libere “ Ce este violenţa? ”.prezentare ppt “ Ridiculizarea actelor de violenţă” – caricaturi realizate de elevi “ Fapte sub lupă” .2010 Dec.2010 Nov. TEMA ACTIVITĂŢII 1 “Conflicte în colectivul de elevi ”.

Atac la TIP COD A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 B01 B02 B03 B04 C01 C02 C03 C04 D01 D02 D03 D04 D05 D06 Violenţe fizice fără arme Violenţe fizice cu arme(albe. ţigări etc) sau atentate Trafic cu stupefiante la securitate Trafic cu alte substanţe interzise Tentative de suicid Suicid FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A UNUI CAZ DE VIOLENŢĂ .Atentat la Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii Tentativă de incendiu securitatea Port armă unităţii Alarmă falsă şcolare C. Atentat la Furt sau tentativă de furt Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor bunuri Distrugerea bunurilor şcolii Incendii D.TIPURILE DE VIOLENŢĂ CARE FAC OBIECTUL SISTEMULUI DE INDICATORI Categorie A. Alte fapte Consum de stupefiante de violenţă Consum de alte substanţe interzise (alcool. de foc etc.) persoană Insulte Ameninţări Hărţuiri Intimidări Şantaj Violenţe fizice cu caracter sexual Viol B.

Liceu /Grup Şcolar Număr de elevi:Total /cicluri de învăţământ Coordonate şcoală :tel/fax/e-mail Tel/fax:0244575021. Date generale ale unităţii de învătământ Ploieşti-Prahova Urban Centru Cod şcoala /Cod SIRUES Localitate/judeţ Mediul de rezidentă :Rural/urban Localizare:Centru/periferie Tip unitate:Şcoală generală . Date despre consecinţe şi modalităţi de intervenţie .com B. Date generale despre autor/autori şi victime SEX AUTOR M/F Unul/Multipli (în acest caz se completează informaţii separat în baza de date despre fiecare persoană) VICTIMĂ M/F Unul/Multipli (în acest caz se completeaza informaţii separat în baza de date despre fiecare persoana) Nume /clasa Statut Elev/profesor/Părinte /Persoană din afara şcolii /Alt autor Elev/profesor/Părinte /Persoană din afara şcolii /Alt autor Vârsta în ani impliniţi Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar D. Date generale caz semnalat Data semnalării actului de violenţă Funcţia persoanei care semnalează incidentul:Profesor/Diriginte/Elev /Părinte/Alte persoane Rol în incident :Martor /Victimă /Agresor Tipul actului de violenţă: COD (vezi lista specifică pentru Categorie/Tip ) Momentul incidentului: În timpul orelor de curs/pauză/în afara orelor de curs Locul incidentului: În sala de clasă .A. scraresvoda@yahoo. în alte spaţii şcolare . în zona de proximitate a şcolii C.

Prejudicii rezultate -Dacă da.CJAPP.ISJ. daca este cazul) Instituţii implicate în soluţionarea incidentului Şcolare:Consiliu administraţie/Elevi/Părinţi . de cine? NU DA:Isj/Poliţia Comunitară/Jandarmerie/Judecătorie/Alte instituţii E .CJRAE.MECTS (sau o Agenţie Naţională subordonată) Non-scolare:Consiliul Local. de ce tip? NU DA:materiale/financiare/medicale(număr de zile spitalizare.Politia Comunitara /Jandarmerie /Judecatorie/Alte institutii A fost depusă o plângere? -Dacă da. Alte informaţii relevante Mustrare/Avertisment/ Scăderea notei la purtare/ Exmatriculare/ Altele Categorii de sancţiuni iniţiate Activităţi de asistenţă victimă Consiliere psihologică/Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu familia/Alte tipuri de intervenţie în parteneriat cu alte instituţii Activităţi de asistenţă agresor Consiliere psihologică/Atragere în activităţi extraşcolare relevante /Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu familia/Alte tipuri de intervenţie în parteneriat cu alte instituţii Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar .

06. 1A.MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN PRAHOVA POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI SECŢIA 4 POLIŢIE SUD COMPARTIMENT POLIŢIE PROXIMITATE MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII. ________ din _________ PROTOCOL DE COOPERARE pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi a comiterii de fapte antisociale în incinta şi în zona adiacentă unităţii şcolare Încheiat între Secţia de Poliţie nr. B. 1. ore de consiliere şi orientare. – M. nr.2002 (5016/16.participarea la lecţii deschise.11. .12. şi Şcoala cu clasele I-VII “Rareş Vodă”. prelegeri.prevenirea faptelor antisociale comise de minori. 272/21. şcoală şi societate.E. cu sediul în Ploieşti. . 4 Sud. 753/19.A.prevenirea victimizării acestei categorii sociale. C. .formarea unei concepţii sănătoase despre familie. 4. OBIECTIVE . având în vedere prevederile Ordinului comun al M.11. pentru eficientizarea activităţilor se impune incheierea unui plan de cooperare. 3. seminarii.prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice. nr. în relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice cât şi a formelor de violenţă manifestate de părinţi în şcoală. pentru prevenirea victimizării elevilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni şi contravenţii. . 349/20.prezentarea instituţiilor sociale. judeţul Prahova. 3. . Având în vedere activităţile comune desfăşurate de către cele două instituţii pe linia prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar şi a faptelor antisociale comise de minori. Vornicul Boldur nr. alcool şi a traficului illicit de droguri. Ordinul Prefectului judeţului Prahova nr. GRUPURI ŢINTĂ A. str. TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI Nr.2005. OBLIGAŢII CE REVIN PĂRŢILOR . ateliere de lucru. prevenirea victimizării celor care fac parte din această categorie socială. judeţul Prahova. ocazii cu care vor fi prezentate unele teme educative. verbale sau de altă natură ce se pot exercita asupra elevilor sau personalului didactic.2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului.2002). Părinţii acestor elevi şi în special părinţii elevilor problemă. Strada Piaţa 1 Decembrie 1918. Elevii claselor I-VIII din cadrul instituţiei de învăţământ. a legislaţiei şi a unui mod normal de comportare în societate.C. Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ şi în special profesorii diriginţi şi conducerea şcolii.I. .T.prevenirea consumului de tutun. SCOP Desfăşurarea de activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. . Regulamentului Cadru privind activităţile de ordine publică şi creşterea siguranţei civice al şcolii şi Legea nr. 2. verbale sau de altă natură ce se pot manifesta între elevi.prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice. cu sediul în Ploieşti.S.

ALTE PREVEDERI Locul de desfăşurare a activităţilor va fi în general la sediul unităţii de învăţământ. B. Din partea Secţiei de Poliţie nr.să informeze poliţia cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală. Prezentul plan va fi completat ori de cate ori este nevoie. . UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT . La activităţi vor participa profesorii diriginţi şi învăţătorii. responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. BADEA DANIELA DIRECTOR Prof. .să participe la orele de consiliere şi orientare şi la şedinţele cu părinţii şi să prezinte materiale cu caracter preventive educativ.să sesizeze de îndată poliţiştii de proximitate cu privire la abaterile comise de elevi. de îndeplinirea prezentului Plan de Cooperare vor răspunde oliţiştii de proximitate în a căror zonă de competenţă se aflăa unitatea de învăţământ : . Şef principal GEORGESCU VIOREL Din partea unităţii de învăţământ răspunderea revine conducerii şcolii reprezentată de domnul director DUMITRACHE ION şi doamnei prof. 4 Sud. POLIŢIA . BADEA DANIELA.Ag. 5. şi elevii predispuşi la abandonul scolar. DUMITRACHE ION CHESTIONAR . începând de la semnarea de către ambele părţi.A. cu sprijinul ambelor instituţii.să intervină la solicitarea factorilor de decizie. comportamentul indecent faţă de personalul didactic şi nedidactic şi faţă de colegi şi să sesizeze instituţiile abilitate. Şef principal BOGDAN TEODOR .să constituie grupe de sprijin formate din cadre didactice şi elevi din anul terminal.să ia măsurile legate faţă de cei care încalcă normele de convieţuire socială. contravenţională sau intenţia de săvârşire a unor asemenea fapte de către elevi sau de catre elevi împreună cu persoane din afara unităţii de învăţământ. putând fi reinnoit de comun acord. . participări la orele de consiliere şi orientare unde se vor susţine de către poliţiştii de proximitate teme preventive. conform competenţelor conferite de lege.să ţină permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. în funcţie de natura acestor acte sau să ia măsuri proprii.să consilieze elevii cu comportament deviant. Se vor întocmi pliante şi broşuri educative.să nu tolereze actele de indisciplină. ŞEF SECŢIA 4 POLITIE Subcomisar de politie MOISE COSMIN ŞEF COMISIE PT. . .să consilieze potenţialele victime din rândul elevilor. respectiv câte unul pentru fiecare din cele două părţi semnatare. . .organizarea de întâlniri cu elevii. Activităţile se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este necesar.Ag. PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR Prof. Durata planului de cooperare va fi până la încheierea anului şcolar 2010-2011. . fiind întocmit în două exemplare. .să instruiască elevii în vederea sesizării oricăror fapte de natură să aducă atingere normelor de convieţuire socială. datorită anturajului sau mediului familial. .

1. b) Des. d) altele. Prin agresivitate se dobandeste: a) autoritate. 6. d) alte persoane. a) b) c) Tipurile de agresivitate pe care le observati se manifesta: in orele de curs. b) admiratie. c) elevi si persoane din afara scolii. si anume ________________________________________________________________________________________ 10. c) altfel. La cine ai apela daca ai fi agresat fizic in incinta scolii? a) parinti. d) altceva si anume _____________________________________________________________________________________ 2.Acest chestionar se adreseaza elevilor in scopul identificarii formelor de agresivitate in scoala. 7. d) as anunta un cadru didactic 8. c) respingere. d) parinti si profesori. b) m-as implica de o parte sau de alta. 5. c) conducerea scolii. in timpul pauzelor. Exista manifestari agresive in scoala ta? a) foarte des. Ai fost victima vreunui comportament agresiv? a) DA b) NU Daca raspunsul la aceata intrebare a fost “NU”. 4. in afara programului scolar. Cauzele agresivitatii sunt: a) neintelegeri cu colegii. b) elevi si profesori. b) loviri. . d) Deloc. b) am reclamat faptul. b) profesori. si anume _________________________________________________________________________________ 9. Te rugam sa completezi cu maxima sinceritate acest chestionar. Aceste situatii apar cel mai frecvent intre: a) elevi. 5. c) Uneori. Prin “agresivitate” intelegi: a) menintari/ intimidari. Daca ai asista la un act de agresiune. si anume _________________________________________________________________________________________________ _____ 7. urmatoarea intrebare este cea cu nr. (M) c) injurii. cum ai reactiona? a) as incerca sa aplanez situatia. Pentru cei care au dat raspunsul “deloc” . c) nu m-as implica. Raspunsurile tale vor fi confidentiale si ne vor ajuta in elaborarea unui program de prevenire si combatere a agresivitatii in scoala. urmatoarea intrebare este cea cu nr. b) influenta anturajului. a cauzelor care o determina si a masurilor ce se pot lua. Cun ai reactionat in aceasta situatie? a) am raspuns cu agresivitate. puteti alege mai multe variante de raspuns. La intrebarile cu semnul “M”. 3.

si anume ______________________________________________________________________________________ 18. (M) dorinta de a se impune. nimic Cum crezi ca pot fi prevenite manifestarile agresive? discutii la ora de dirigentie. familie. lectura.c) d) e) f) 11. supraveghere mai atenta din partea profesorilor. si anume _______________________________________________________________________________________ Preocuparea ta principala in timpul liber este: televizorul. a) b) c) d) e) f) Daca da. a) b) c) d) e) 16. abandonand sarcinile fara nici o explicatie. de unde te-ai inspirat? TV. devenind violent. internet. ridicand tonul pentru a-ti impune opinia. Ai imitat scene de agredivitate? a) DA b) NU 13. reviste. computerul. influenta mass-media (TV. altceva. si anume ______________________________________________________________________________________ In general. o evaluare incorecta. anturaj. cand nu-ti convine ceva la scoala. a) b) c) d) e) 14. si anume _____________________________________________________________________________________ Ce anume te retine sa actionezi agresiv? bunul simt/ educatia. teama de urmari la nivelul scolii. cum reationezi? exprimandu-ti punctul de vedere cu calm. Implicarea politistului de proximitate. internet. pedeapsa din partea parintilor. si anume _______________________________________________________________________________________ 12. altele. discutii cu psihologul/ consilierul scolar. sportul. a) b) c) d) e) relatii conflictuale in familie. si anume _______________________________________________________________________________________ Ce anume te poate face sa-ti pierzi controlul? jignirile unui coleg. scoala. altfel. Ce masuri concrete s-au luat in scoala ta pentru diminuarea nivelului agresivitatii? _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ __________________ . altfel. a) b) c) d) e) 15.) altele. etc. altele. amenintarile unui profesor. a) b) c) d) 17. bataile de la parinti. mai multe activitati extrascolare.

) _____________________________________________ . etc. Ce masuri propui tu pentru prevenirea si combatere agresivitatii in scoala ta? _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________ 20.19.Te simti in siguranta in scoala? a) DA b) NU NUMELE SI PRENUMELE:___________________________________________________ VARSTA: ___________ CLASA: _____________ TIPUL DE FAMILIE: (legal constituita. monoparentala.

cauzele şi condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte • măsurile de securitate adoptate de conducerea unităţii de învăţământ .ŞCOALA „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR • actele de violenţă înregistrate • situaţia şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de evenimente • modul de soluţionare a incidentelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful