Marketing în transporturi Lucrarede de Lucrare laboratornr. nr.

laborator

1 1

Analiza seriilor de date statistice obţinute din sondaje. Gruparea şi reprezentarea distribuţiilor de frecvenţă pentru valori individuale
Scopul lucrării: Însuşirea metodelor de analiză statistică a seriilor de date obţinute prin observare – gruparea datelor pentru valori individuale, calculul indicatorilor statistici care caracterizează eşantionul analizat Gruparea pe variante (valori individuale) se utilizează când la nivelul unităţilor individuale se înregistrează un număr mic de valori distincte x i (ex: numărul deplasărilor zilnice ale membrilor unei colectivităţi, numărul de containere manipulate într-o repriză etc.).

Calculul indicatorilor statistici

Indicatori de frecvenţă

Indicatorii de frecvenţă sunt: 1) Frecvenţa absolută ri - indică de câte ori valoarea xi apare în seria de valori 2) Frecvenţa relativă
fi =

∑r
k

ri

=

k

ri N (N este volumul eşantionului)

rk ∑ 3) Frecvenţa absolută cumulată R i = r ≤r
k i

fk ∑ 4) Frecvenţa relativă cumulată Fi = r ≤ r
k i

Indicatori ai mediei

Media aritmetică este mărimea medie cea mai utilizată în practica. Condiţii de utilizare:

C as > 0. Indicatori ai variaţiei 1.3 ⇒ asimetrie Dacă C as < 0 ⇒ asimetrie la dreapta .3 ⇒ asimetrie moderată pronunţată. Media aritmetică se determină cu relaţia x= ∑x r ∑r i i i = ∑x f i i . ν>0. Amplitudinea: A=xmax-xmin  2. 2  Coeficientul de asimetrie x − Mo C as = σ Dacă C as < 0 . mediana este valoarea a cărei frecvenţă absolută cumulată corespunzătoare este prima mai mare decât n +1 . datele să fie omogene (apropiate ca valoare). Dispersia: σ 2 ∑(x − x ) = ∑r i i 2 ri = ∑(x i − x)2 fi 3. Coeficient de variaţie: ν = σ x Dacă ν≤0.- dispunem de un număr mare de valori individuale.35 seria este omogenă. 2.  1.35 seria nu este omogenă şi media nu este reprezentativă pentru serie. Indicatori medii de poziţie şi structură Modulul (Dominanta) In cazul unei serii de distribuţie pe variante modulul este varianta cu frecvenţă maximă. Mediana In cazul datelor grupate pe variante. Abaterea medie pătratică: σ = σ2 4.

Din analiza statistică au rezultat valorile x i ale numărului de unităţi paletizate descărcate din fiecare autocamion. Să se calculeze indicatorii seriei de date şi să se precizeze omogenitatea seriei şi tipul de asimetrie. Activitate practică: Într-un terminal de transport sosesc autocamioane cu mărfuri grupate pe unităţi de încărcătură paletizate. Pentru centralizarea datelor se poate utiliza tabelul de mai jos.C as > 0 ⇒ asimetrie la stânga. Să se reprezinte grafic frecvenţele relative simple şi cumulate ale seriei de date. 1 Indicatori statistici ai seriei de date Valoare Xi 5 6 7 8 9 10 11 Frecvenţe absolute ri 7+q 4+q 14+q 5+q 5+q 2q 1+q m D Frecvenţa relativă fi Frecvenţa absolută cumulată Ri Frecvenţa relativă cumulată Fi Xi*fi (xi-m)2*fi N 1 (q – reprezintă numărul de ordine din grupă) . Tab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful