P. 1
Elemente de Teoria Estimatiei

Elemente de Teoria Estimatiei

|Views: 89|Likes:
Published by M_Eddie
Statistica: Elemente de teoria Estimatie

Matematica FInancaiara
Statistica: Elemente de teoria Estimatie

Matematica FInancaiara

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: M_Eddie on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE TRANSPORTURI
Elemente de Teoria Estimării
Noţiuni generale
Orice cercetare statistică porneşte de la o colectivitate sau populaţie alcătuită din elemente
sau indivizi care au o caracteristică generală şi care se diferenţiază prin anumite atribute.
Elementele colectivităţii (populaţiei) se numesc unităţi.
În studiul colectivităţilor statistice, în majoritatea cazurilor suntem nevoiţi să studiem numai
părţi din întreaga colectivitate. Ori, în acest caz, se pune în mod natural întrebarea dacă concluziile
ce le obţinem concordă cu rezultatul ce l-am obţine dacă studiem întreaga populaţie. Apare astfel
problema de a studia modul în care valorile tipice (pe baza cărora tragem concluzii) ale colectivităţii
parţiale investigate pot furniza informaţii asupra valorilor tipice ale întregii colectivităţi.
Vom presupune, în cele ce urmează, că urmărim o anumită caracteristică a colectivităţii
generale şi că această caracteristică este descrisă de o variabilă aleatoare X definită pe un câmp de
probabilitate {Q, K, P}, în care elementele mulţimii Q sunt tocmai elementele colectivităţii
generale, K este un corp borelian de părţi ale lui Q, iar P este o probabilitate pe K.
După cum se ştie, dacă Q este finită, atunci K coincide cu mulţimea părţilor lui Q, iar P este
o repartiţie discretă uniformă pe Q.
Faptul că suntem obligaţi să cercetăm numai o anumită parte din populaţie este impus de
natura concretă a colectivităţii. Astfel, dacă numărul elementelor populaţiei este infinit, în mod
necesar nu putem cerceta decât un număr finit şi deci obţinem o informaţie trunchiată.
Dar, în cazul când numărul elementelor populaţiei este finit, atunci când cercetarea calităţii
elementelor conduce la distrugerea lor, evident că se impune alegerea unui număr finit pentru
cercetare.
Dacă ţinem seama de faptul că orice investigare (cercetare) implică şi anumite cheltuieli,
rezultă clar că suntem obligaţi să cercetăm numai o parte din populaţia totală.
Vom numi selecţie (eşantion) o colectivitate parţială de elemente alese la întâmplare.
Numărul elementelor dintr-o selecţie îl vom numi volumul selecţiei.
Spunem că o selecţie este repetată, dacă elementul ales la întâmplare este reintrodus în
colectivitatea generală înaintea efectuării următoarei alegeri.
Selecţia este nerepetată dacă, elementele alese nu se mai introduc în colectivitatea generală.
Să efectuăm deci o selecţie de volum n dintr-o colectivitate C şi să notăm cu xi, x
2
, ..., x
n
valorile de observaţie. Acestea se referă la valorile unei variabile aleatoare X care dă legitatea
caracteristicii studiate.
Considerate aposteriori, valorile de selecţie x
1
, x
2
, ..., x
n
sunt valori bine determinate ale
variabilei aleatoare X.
Privite apriori, valorile X
1
, X
2
, X
n
pot fi considerate ca variabile aleatoare independente,
identic repartizate cu variabila X, în cazul unei selecţii repetate.
Dacă selecţia este nerepetată, atunci variabilele X
1
, X
2
, X
n
sunt dependente, dependenţa fiind
de tipul lanţurilor cu legături complete.
Dacă volumul colectivităţii generale este suficient de mare iar volumul selecţiei este suficient de mic,
deosebirea dintre o selecţie repetată şi una nerepetată este nesemnificativă şi, ca atare, în aplicaţiile practice o selecţie
nerepetată se tratează după metodele selecţiei repetate.
Estimaţii
Teoria estimaţiei urmăreşte evaluarea parametrilor unei repartiţii în general cunoscute.
Valorile numerice obţinute se numesc estimaţii sau estimatori. Se obţin estimaţii punctuale în cazul
în care se folosesc datele selecţiei pentru a obţine valorile parametrilor şi estimaţii ale intervalelor
de încredere în cazul în care se determină un interval în care se află, cu o anumită probabilitate
valoarea estimată.
Un estimator al parametrului θ se va nota cu θ
ˆ
. O estimaţie este nedeplasată dacă
( )
ˆ
M θ θ ·
, adică media estimaţiei este egală chiar cu valoarea teoretică a parametrului estimat.
2
Conform proprietăţii 2.3.5.1, ( )
M X µ ·
adică media de selecţie este un estimator
nedeplasat al mediei, iar conform proprietăţii 2.3.5.2., ( )
2 2
M s σ ·
adică dispersia de selecţie este
un estimator nedeplasat al dispersiei.
Problema estimării intervalelor se reduce la găsirea unui interval de încredere
( )
U L
θ θ ,
cu
un coeficient de încredere α − 1 astfel încât
( ) α θ θ θ − · 〈 〈 1
U L
P
.
Este de dorit ca α − 1 să fie cât mai mare (de obicei este cuprins între 0,9 şi 0,99) iar
intervalul
( )
U L
θ θ ,
să fie cât mai mic. În stabilirea intervalelor se utilizează caracteristicile
numerice cuantile. Se numesc cuantile de ordin
β
valoarea β
x
a variabilei aleatoare
x
pentru
care
( ) ( ) β
β β
· 〈 · x x P x F
adică valoarea variabilei aleatoare care are la stânga ei aria
β
sub curba
densităţii de probabilitate. Evident:
2
2
α
α
·

,
_

¸
¸
〈 x x P

2
1
2
1
α
α
− ·

,
_

¸
¸


x x P
α
α α
α
α
− · − − ·

,
_

¸
¸
〈 〈

1
2 2
1
2
1
2
x x x P
Pentru a estima un interval se alege α − 1 , se citesc din tabelele cuantilele, de exemplu
2
1
α

x
şi
2
α
x
şi se precizează intervalul. În prealabil, în funcţie de mărimea pentru care se caută
intervalul se precizează cu care din repartiţiile cunoscute trebuie lucrat.
Estimarea intervalelor de încredere pentru medii
Cazul când se cunoaste dispersia.
Se consideră o populaţie repartizată normal ( )
2
,σ µ N . Dacă se cunoaşte dispersia se poate
folosi faptul că
n
X
z
σ
µ −
·
este repartizată
( ) 1 , 0 N
. Se notează cu
α
z
cuantila de ordinul
α

pentru repartiţia
( ) 1 , 0 N
. Evident
3
α
α α
α α α α
− · − − ·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
〈 〈
− −
1
2 2
1
2 2
1
2
1
2
z F z F z z z P
Aşadar intervalul

,
_

¸
¸

2
1
2
,
α α
z z
este un interval de estimare cu coeficientul de încredere α − 1 .
Din anumite puncte de vedere este recomandabil să se utilizeze acele intervale care lasă atât la
dreapta cât şi la stânga lor aceeaşi arie, egală cu
2
α
.
Deoarece repartiţia
( ) 1 , 0 N
este simetrică faţă de axa Oy avem relaţia
2
1
2
α α

− · z z
Din relaţiile
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1
2 2
1 1
2 2
* *
* *
x
z z z z z
n
z x z
n n
x z x z
n n
α α α α
α α
α α
µ
σ
σ σ
µ
σ σ
µ
− − − −
− −
− −

− 〈 〈 ⇒ − 〈 〈 ⇒
⇒ − 〈 − 〈 ⇒
− − 〈 − 〈 − +
rezultă
1 1
2 2
X z X z
n n
α α
σ σ
µ
− −
− 〈 〈 +
Aşadar intervalul căutat este
( )

,
_

¸
¸
+ − ·
− −
n
z X
n
z X
U L
σ σ
θ θ
α α
2
1
2
1
, ,
Mărimea
n
z E
σ
α
2
1−
·
poartă numele de eroare şi serveşte la calculul numărului de experienţe
2
2
1

,
_

¸
¸
·

E
z
n
α
atunci când este impusă eroarea şi se alege un coeficient α − 1
Metoda descrisă mai poate fi aplicată şi în cazul în care x nu este repartizată normal deoarece z
este repartizată
( ) 1 , 0 N
indiferent de repartiţia variabilelor
n
x x x ,..., ,
2 1
(teorema limită centrală).
Cazul când dispersia este necunoscută
Dacă nu se cunoaste dispersia în estimarea intervalelor se utilizează dispersia de selecţie care
este un estimator nedeplasat al dispersiei deoarece ( )
2 2
σ · s E
Se consideră
n
x x x ,..., ,
2 1
o selecţie dintr-o populaţie de tipul ( )
2
,σ µ N .
Conform celor arătate anterior mărimea
n
s
X
T
µ −
·
este repartizată
( ) 1 − n T
şi, ca urmare
4
α
α α
α α α α
− · − − ·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
〈 〈
− − − − − −
1
2 2
1
2
, 1
2
1 , 1
2
1 , 1
2
, 1 n n n n
t F t F t T t P
Deoarece repartitia Student este simetrică faţă de origine
2
1 , 1
2
1 , 1
α α
− − − −
− ·
n n
t t
şi înlocuindu-l pe
T în relaţia anterioară, se obţine
1, 1,1 1, 1,1
2 2 2 2
1
n n n n
X
P t T t P t t
s
n
α α α α
µ
α
− − − − − −
¸ _
÷
¸ _

〈 〈 · 〈 〈 · − ÷
÷
÷
¸ ,
÷
¸ ,
şi
1,1 1,1
2 2
n n
s s
X t X t
n n
α α
µ
− − − −
− 〈 〈 +
Ca urmare intervalul căutat este
( )

,
_

¸
¸
+ − ·
− − − −
n
s
t X
n
s
t X
n n
U L
2
1 , 1
2
1 , 1
, ,
α α
θ θ
În acest caz eroarea este
n
s
t E
n
2
1 , 1
α
− −
·
Dacă numărul de experienţe este 30 〉 n , se poate folosi aproximaţia
2
1
2
1 , 1
α α
− − −
·z t
n
Estimarea intervalului de încredere α − 1 pentru diferenţa a două medii
Se consideră două selecţii din populaţii normal repartizate ( )
2
1 1
,σ µ N şi ( )
2
2 2
,σ µ N .
Cazul dispersiilor
2
2
2
1
,σ σ cunoscute.
Considerăm o selecţie aleatoare
1
1 12 11
,..., ,
n
x x x
din populaţia ( )
2
1 1
,σ µ N şi o selecţie
2
2 22 21
,..., ,
n
x x x
dintr-o populaţie ( )
2
2 2
,σ µ N .
Estimatorii nedeplasaţi ai mediilor
1
µ
şi
2
µ
sunt:
1
1
1
1
1
n
x
X
n
i ∑
· si
2
1
2
2
2
n
x
X
n
i ∑
·
Considerând variabila aleatoare
2 1
X X − , ea este normal repartizată iar estimaţia şi dispersia ei vor
fi ( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2
M X X M X M X µ µ − · − · −
şi
( ) ( ) ( )
2
2
2
1
2
1
2 1 2 1
n n
X D X D X X D
σ σ
+ · + · −
unde am
ţinut cont că
i
x
1
şi
i
x
2
sunt independente.
Mai departe, variabila aleatoare
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
2
2
1
2
1
2 1 2 1
2 1
2 1 2 1
n n
X X
X X D
X X
z
σ σ
µ µ µ µ
+
− − −
·

− − −
·
este repartizată
N(0,1).
5
Deoarece,
α
α α
− ·

,
_

¸
¸
〈 〈

1
2
1
2
z z z P
şi
2
1
2
α α

− · z z
rezulta
( ) ( )
2 2 2 2
1 2 1 2
1 2 1 2 1 2
1 1
1 2 1 2 2 2
X X z X X z
n n n n
α α
σ σ σ σ
µ µ
− −
− − + 〈 − 〈 − + +
Aşadar, intervalul de estimaţie pentru diferenţa mediilor este
( ) ( ) ( )

,
_

¸
¸
+ + − + − − · Θ Θ
− −
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1 2 1
, ,
n n
z X X
n n
z X X
σ σ σ σ
α α
În acest caz, eroarea este
2
2
2
1
2
1
2
1
n n
z E
σ σ
α
+ ·

.
Dispersii necunoscute dar presupuse egale
În cazul în care nu cunoaştem dispersiile dar ştim că sunt egale
2 2
2
2
1
σ σ σ · · utilizăm dispersia
ponderată de selecţie
( ) ( )
( ) ( )
1 2
2 2
2 2
1 1 2 2
1 1 1 1 2 2 2
1 2 1 2
1 1
2 2
n n
i i
p
x X x X
n s n s
s
n n n n
− + −
− + −
· ·
+ − + −
∑ ∑
ca un estimator nedeplasat pentru
2
σ .
Avem într-adevăr,
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
1 1 2 2
1 1 2 2 2 2
1 2 1 2
1 1
1 1
2 2
p
n M s n M s
n n
M s
n n n n
σ σ
σ
− + −
− + −
· · ·
+ − + −
În continuare vom arăta că mărimea
( ) ( )
2 1
2 1 2 1
1 1
n n
s
X X
T
p
+
− − −
·
µ µ
este repartizată ( ) 2
2 1
− + n n T
Se observă că
( ) ( )
2 1
2 1 2 1
1 1
2 1
2 1
n n
s
X X
T
X X
p
X X
+
− − −
·


σ
σ
µ µ
este raportul între o variabila aleatoare repartizată N(0,1)
şi deoarece
( ) ( )
( ) 2 2
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
2
2 2
2
1 1
2
2 1
1 1
2
2 2
2
1 1
2
2
2 1
2 1
2 1
1 2
1 2
2 1
− +

,
_

¸
¸

+

,
_

¸
¸

·
− +
− + −
· · · +
+
· +
∑ ∑
∑ ∑

n n
X x X x
n n
X x X x
s s
n n
n n
s
n n
s
n n
i i
n n
i i
p p p
X X
p
σ σ
σ
σ σ
σ
σ
variabila
2 1
1 1
2 1
n n
s
X X
p
+

σ
este de tipul
( )
2
2
2 1
2 1
2
− +
− +
n n
n n χ
6
Dar
2
1
1 1 1

,
_

¸
¸
− n
i
X x
σ
este repartizat ( ) 1
1
2
− n χ iar

,
_

¸
¸

2
1
2
2 2
n
i
X x
σ
este repartizat ( ) 1
2
2
− n χ , deci
T este repartizat ( ) 2
2 1
− + n n T şi
α
α α
α α
− · − − ·

,
_

¸
¸
〈 〈
− − + − +
1
2 2
1
2
1 , 2
2
, 2
2 1 2 1
n n n n
t T t P
Deoarece repartiţia Student este simetrică
2
1 , 2
2
, 2
2 1 2 1
α α
− − + − +
− ·
n n n n
t t
rezultă că
2 1
2
1 , 2
2 1 2 1
2 1
2
1 , 2
2 1
1 1 1 1
2 1 2 1 n n
s t X X
n n
s t X X
p
n n
p
n n
+ − − 〈 − 〈 + − −
− − + − − +
α α
µ µ
Deci,
( )

,
_

¸
¸
+ + − + − − · Θ Θ
− − + − − +
2 1 2
1 , 2
2 1
2 1 2
1 , 2
2 1 2 1
1 1
,
1 1
,
1
2 2 1 n n
s t X X
n n
s t X X
p
n n
p
n n
α α
cu
eroarea
2 1 2
1 , 2
1 1
2 1 n n
s t E
p
n n
+ ·
− − +
α
.
Estimarea intervalelor de încredere pentru dispersie
Considerăm o selecţie de volum n dintr-o populaţie normală ( )
2
,σ µ N . Conform celor arătate
anterior variabila aleatoare
( )
2
2
1
σ
s n
v

· este repartizată ( ) 1
2
− n χ şi ca urmare
α
α α
χ χ
α α
− · − − ·

,
_

¸
¸
〈 〈
− − −
1
2 2
1
2
2
1 , 1
2
2
, 1 n n
v P
7
Deci,
( )
2
2
1 , 1
2
2
2
2
, 1
1
α α
χ
σ
χ
− − −
〈 − 〈
n n
s
n
si
( ) ( )
2
2
, 1
2
2
2
2
1 , 1
2
1 1
α α
χ
σ
χ
− − −

〈 〈

n n
s n s n
.
6. Estimarea intervalului de încredere pentru raportul a două dispersii
Se consideră selecţia aleatoare
1
1 12 11
,..., ,
n
x x x
dintr-o populaţie
( )
2
1 ,
,σ µ N
şi o selecţie
2
2 22 21
,..., ,
n
x x x
dintr-o populaţie ( )
2
2 2
,σ µ N .
Conform cu cele arătate anterior, raportul
2
2
2
2
2
1
2
1
σ
σ
s
s
F ·
este repartizat ( ) 1 , 1
2 1
− − n n F şi deci
α
α α
α α
− · − − ·

,
_

¸
¸
〈 〈
− − − − −
1
2 2
1
2
1 , 1 , 1
2
, 1 , 1
2 1 2 1
n n n n
f F f P
Rezultă că
2
1 , 1 , 1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
, 1 , 1
2
1
2
2
2 1 2 1
α α
σ
σ
− − − − −
〈 〈
n n n n
f
s
s
f
s
s
, iar intervalul de estimaţie pentru raportul dispersiilor este:
( )

,
_

¸
¸
· Θ Θ
− − − − −
2
1 , 1 , 1
2
1
2
2
2
, 1 , 1
2
1
2
2
2 1 2 1
, ,
α α
n n n n
U L
f
s
s
f
s
s
Verificarea ipotezelor statistice
Ipoteze statistice
Ipotezele statistice sunt ipoteze asupra repartiţiei unor variabile aleatoare. Ele se referă fie la
parametrii repartiţiei, fie la legea propriu zisa de repartiţie.
8
Teste statistice
Metodele de verificare a ipotezelor se bazează pe teste statistice care constau în examinarea
selecţiilor obţinute pentru o variabilă aleatoare şi a unor funcţii de elementele selecţiilor.
Notaţii conventionale
Ipoteza testată, presupusă adevarată, se numeşte ipoteza nulă şi se notează H
0
. Testarea
necesită şi formularea unei ipoteze complementare, numită ipoteză alternativă şi notată H
A
. Dacă se
acceptă H
0
, în mod normal se respinge H
A
şi invers.
Din acest motiv, ipotezele H
0
si H
A
se aleg să fie complementare.
Dacă testul priveşte valoarea unui parametru θ , de exemplu
0 0
: θ θ · H
şi
1
: θ θ ·
A
H
se
poate întâmpla ca toţi ceilalţi parametri ce caracterizează distribuţiile să fie cunoscuţi şi, după
acceptarea uneia din cele două ipoteze, distribuţiile
( )
0
,θ ρ x
şi ( )
1
,θ ρ x devin complet definite. În
acest caz, ipotezele sunt numite “simple”. Dacă însă ceilalţi parametric nu sunt cunoscuţi complet,
ipotezele se numesc “ipoteze compuse”. De exemplu, dacă distribuţia este normală şi parametrul
cautat este
µ
, iar dispersia este necunoscută, suntem în cazul unei ipoteze compuse.
Probabilitatea unei decizii gresite
La verificarea ipotezelor se pot comite două feluri de erori:
1. Erorile de tipul 1 constau în respingerea ipotezei H
0
atunci când aceasta este adevărată.
2. Erorile de tipul 2 constau în acceptarea ipotezei H
0
atunci când aceasta este falsă.
Probabilitatile celor două tipuri de erori se notează de obicei cu α respectiv β:
α = P (respinge H
0
/ H
0
adevărată)
β = P (acceptă H
0
/ H
0
falsă) = P (respinge H
A
/ H
A
adevărată)
Deci, α este riscul de a respinge în mod greşit H
0
şi β este riscul de a respinge în mod greşit H
A.
Probabilitatea de a respinge ipoteza H
0
atunci când aceasta este falsă
β π − ·1
se numeşte
puterea testului. Coeficientul α este numit şi nivel de semnificaţie. Desigur că este de dorit ca
valorile α şi β să fie cât mai mici. Valoarea lui α se alege şi în funcţie de importanţa implicaţiilor
acceptării sau respingerii ipotezelor testate. De exemplu, un coeficient de 0,05 este considerat ca
bun pentru majoritatea problemelor din practică. Dacă însă este vorba de un medicament foarte
activ cum ar fi digoxina, este de preferat a alege α între 0,01 si 0,05.
Pentru a verifica o ipoteză se folosesc datele de selecţie pentru calcularea unui test statistic.
Domeniul de valori ale testului care corespunde respingerii ipotezei H
0
cu probabilitatea α se
numeşte regiune critică.
Metodologia de verificare cuprinde în principiu următoarele etape:
1. se presupune, pe baza unor teste anterioare sau pe baza structurii fenomenului studiat, o
repartiţie pentru populaţia statistică din care se face selectia;
2. se formulează ipoteza;
3. se calculează valoarea testului ales şi se compară cu limitele de acceptare, respectiv
respingere;
4. se acceptă sau se respinge, în funcţie de rezultat, ipoteza H
0
.
Ipoteze asupra mediei
Dispersia cunoscută
Se consideră o selecţia dintr-o populaţie normală ( )
2
,σ µ N . Considerăm variabila aleatoare X
. Datorită linearităţii operatorului de mediere avem:
( )
( )
µ
µ
· ·

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
∑ ∑
n
n
n
x M
n
x
M X M
n
i
n
i
1 1
Pentru dispersia lui X ţinem cont că ( ) ( ) x D a b ax D
2 2 2
· + şi că rezultatele x
i
reprezintă
variabile aleatoare independente
( ) ( ) ( )
j i j i
x D x D x x D
2 2 2
+ · +
.
9
În aceste condiţii se obţine
( )
n n
n
n
x D
n
x
D
n
i
n
i
2
2
2
2
1
2
1 2
σ σ
· · ·

,
_

¸
¸
∑ ∑
Ca urmare a teoremei limită centrală, variabila aleatoare
( )
( )
n
X
X D
X E X
σ
µ −
·

este repartizata
( ) 1 , 0 N
.
Avem în acest caz, dacă vom alege un risc
α
, ipotezele şi criteriile de acceptare sau respingere
conform cu tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 2:
H0 HA Regiunea critică
0
µ µ ·
0
µ µ ≠
2
1
α

〉 z z
2
1
α

〈 − z z
0
µ µ ·
0
µ µ 〉
α −

1
z z
0
µ µ ·
0
µ µ 〈
α −
〈 −
1
z z
Dispersia necunoscută
În acest caz se înlocuieşte în formula anterioară
σ
cu estimaţia sa
x
s
şi se ţine cont că
variabila aleatoare
n
s
X
T
µ −
·
este repartizată Student cu n-1 grade de libertate.
Ipoteze asupra diferenţelor a două medii
Cazul când se cunosc dispersiile
Se consideră două populaţii normale ( )
2
1 1
,σ µ N şi ( )
2
2 2
,σ µ N , o selecţie aleatoare din
1
1 12 11
,..., ,
n
x x x
din populaţia ( )
2
1 1
,σ µ N şi o selecţie aleatoare
2
2 22 21
,..., ,
n
x x x
din populaţia
( )
2
2 2
,σ µ N .
Variabila aleatoare
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
2
2
1
2
1
2 1 2 1
2 1
2 1 1
n n
X X
X X D
X X
z
σ σ
µ µ µ µ
+
− − −
·

− − −
·
este, dupa cum s-a aratat anterior, repartizată
N(0,1).
Cazul dispersiilor necunoscute, dar presupuse egale
În cazul în care nu cunoaştem dispersiile dar ştim că sunt egale
2 2
2
2
1
σ σ σ · · utilizăm dispersia
ponderată de selecţie
10
( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 1
2 1
1 1
2
2
2
1 1
2 1
2
2 2
2
1 1 2
1 2
− +
− + −
·
− +
− + −
·
∑ ∑
n n
X x X x
n n
s n s n
s
n n
i i
p
ca un estimator nedeplasat pentru
2
σ .
După cum s-a arătat anterior, mărimea
( ) ( )
2 1
2 1 2 1
1 1
n n
s
X X
T
p
+
− − −
·
µ µ
este repartizată ( ) 2
2 1
− + n n T
Cazul observaţiilor perechi
In cazul când observaţiile formează în mod natural perechi, cum ar fi de exemplu când se
măsoară concentraţiile în n probe, fiecare din ele cu două metode diferite sau cazul când două
medicamente se administrează unui aceluiaşi lot de voluntari, în două perioade diferite.
Considerăm în acest caz variabila aleatoare
2 1
X X d − ·
.
În cazul în care selecţiile aparţin la aceiaşi populaţie, media lui d va fi zero: ( ) 0 · d E .
Când se cunosc dispersiile avem ( )
n n
d D
d
2
2
2
1 2
σ σ
σ + · · şi variabila aleatoare
d
d
σ
este repartizată
( ) 1 , 0 N
.
Când nu se cunosc dispersiile se folosesc dispersiile de selecţie şi se ţine cont că variabila
aleatoare
n
s
d
d
după cum se poate arăta uşor, este repartizată Student cu n-1 grade de libertate.
Compararea proporţiilor
Dacă vom considera un experiment în care răspunsul este de tip da sau nu, de exemplu
vindecare sau nevindecare, supravieţuire sau moarte, etc., numărul de rezultate k de un anumit tip în
n repetări ale experimentului este o variabilă aleatoare repartizată binomial.
Deoarece avem, după cum s-a calculat anterior
( ) np k E ·
şi
( ) npq k D ·
, variabila aleatoare
standardizată
( )
( )
n
pq
p
n
k
npq
np k
k D
k E k
z

·

·

·
se aproximează ca fiind normal repartizată.
Fie două populaţii de tip “urna Poisson cu bile albe şi bile negre”, cu parametrii (probabilitatea
bilei albe)
1
p
şi respectiv
2
p
. În două selecţii din cele două populaţii, de volum
1
n
şi respectiv
2
n
presupunem că s-a obţinut răspuns “pozitiv” de
1
k
şi respectiv
2
k ori.
Fie
2 , 1 , · · i
n
k
h
i
i
i
. În cazul ipotezei nule
p p p H · ·
2 1 0
:
, variabila aleatoare
2 1
h h −
va fi
distribuită cu media 0 şi dispersia
( )
( ) ( )
( )

,
_

¸
¸
− − ·

+

· −
2 1 2
2 2
1
1 1
2 1
1 1
1
1 1
n n
p p
n
p p
n
p p
h h D
În aceste condiţii se aproximează că variabila aleatoare
( )

,
_

¸
¸
+ −

2 1
2 1
1 1
1
n n
p p
h h
va fi repartizată
( ) 1 , 0 N
.
O estimare naturală a lui p este
2 1
2 1
n n
k k
p
+
+
·
.
11
O îmbunătăţire a aproximării se poate obţine prin introducerea unor “corecţii de continuitate”
pentru
1
h şi
2
h :
( )

,
_

¸
¸
+ −

,
_

¸
¸
− −

,
_

¸
¸

·
2 1
2
2
1
1
1 1
1
2
1
2
1
n n
p p
n
h
n
h
z
Estimarea dispersiei
Considerăm o selecţie de volum n dintr-o populaţie normală ( )
2
,σ µ N . Conform celor arătate
anterior variabila aleatoare
( )
2
2
1
σ
s n
v

· este repartizată ( ) 1
2
− n χ .
Estimarea raportului a două dispersii
Se consideră selecţia aleatoare
1
1 12 11
,..., ,
n
x x x
dintr-o populaţie ( )
2
1 1
,σ µ N şi o selecţie
aleatoare
2
2 22 21
,..., ,
n
x x x
dintr-o populaţie ( )
2
2 2
,σ µ N .
Conform cu cele arătate anterior, raportul
2
2
2
2
2
1
2
1
σ
σ
s
s
F ·
este repartizat ( ) 1 , 1
2 1
− − n n F .
Se calculează
2
2
2
1
s
s
F ·
luându-se
2
2
2
1
s s 〉
.
( )
( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( )( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1

,
_

¸
¸


,
_

¸
¸ −
·
− − −
·
·
− + − − − −
·
·
− − −
·

·

·∑ ∑
n
X x
X n x
X n n X n X x
X x X x
s n
v
n
i
n
i
n
i
n
i
n
i
σ
µ
σ
µ
σ
µ µ
σ
µ µ µ µ
σ
µ µ
σ σ
Dar
σ
µ −
i
x
este repartizat N(0,1) căci
( )
0 ·

·
,
_

¸
¸ −
σ
µ
σ
µ
i i
x E x
E
şi
1
2
·
,
_

¸
¸ −
σ
µ
i
x
D
Deci v este o sumă de n-1 pătrate de variabile de tip N(0,1).
Compararea mai multor dispersii.
a) Testul Bartlett pentru verificarea omogenităţii dispersiilor
Fie m estimări independente
m
s s s ,..., ,
2 1
pentru dispersiile
m
σ σ σ ,..., ,
2 1
pe baza unor
selecţii de volume
m
n n n ,..., ,
2 1
.
Se pune problema verificării ipotezei privind egalitatea acestor dispersii
2 2
2
2
1 0
... :
m
H σ σ σ · · ·
În acest caz Bartlet a arătat că variabila aleatoare
( )
( )
( )


· −
m k
i
k
i i
i
s
s
s k s k
1
2
2
2 2
ln ln ln 303 , 2
12
unde
1 − ·
i i
n k
, ∑
·
i
k k
şi s dispersia ponderată a întregului set de date, este repartizată
( ) 1
2
− m χ .
b) Testul rapid Cochran pentru selecţii de acelaşi volum
Daca selectiile considerate au acelasi volum
n n n n
k
· · · · ...
2 1
, atunci se calculeaza
valoarea

·
k
i
s
s
G
1
2
2
max
max care se compară cu o valoare maximă admisă pentru acceptarea ipotezei
nule.
In formula de mai sus avem:
( )

·


·
n
j
i ij i
x x
n
s
1
2
2
1
1
si
2
1
2
max
max
i k i
s s
≤ ≤
·
Ipoteza
0
H
se respinge daca ( ) α c G 〉
max
unde
( ) α c
se gaseste din tabelele Cochran la
perechea
( ) 1 , − n k
grade de libertate si la probabilitatea
( ) ( ) α α − · 〈 1
max
c G P
.
c) Testul Hartley
Daca selectiile au acelasi volum se poate aplica pentru 12 ≤ k testul
2
2
min
max
i
i
calc
s
s
H ·
iar ipoteza
0
H
se respinge daca ( ) α H H
calc

unde
( ) α H
se gaseste din tabelele Hartley la
probabilitatea
( ) ( ) α α − · 〈 1
max
H H P
.
Metoda verosimilităţii maxime
Considerăm caracteristica X supusă cercetării ca având funcţia de probabilitate f(x;
) ,..., ,
s 2 1
λ λ λ
. Variabilele de selecţie
n 2 1
X ,..., X , X
sunt independente şi identic repartizate,
rezultă că vectorul aleator (
n 2 1
X ,..., X , X
) va avea funcţia de probabilitate


·
·
n
i
s i s n
X f X X X V
1
2 1 2 1 2 1
) ,..., , ; ( ) ,..., , ; ,..., , ( λ λ λ λ λ λ
şi care se numeşte funcţie
de verosimilitate.
Spunem că estimatorii ) X ,..., X , X (
n 2 1 i i
∗ ∗
λ · λ sunt de verosimilitate maximă pentru
s , 1 i ,
i
· λ dacă realizează maximul funcţiei de verosimilitate.
13
Determinarea estimatorilor de verosimilitate maximă se va face rezolvând sistemul
s , 1 i , 0
V
i
· ·
λ ∂

, care de regulă se înlocuieşte cu
s , 1 i , 0
V ln
i
· ·
λ ∂

numit sistem de verosimilitate
maximă.
1) Se arată că un estimator eficient este un estimator de verosimilitate maximă.
2) Un estimator de verosimilitate maximă este estimator consistent, iar pentru valori mari
ale lui n este o variabilă aleatoare ce urmează legea normală N( ) )] ( I [ ,
1 −
λ λ , unde λ este
parametrul estimat.
Exemplu. Să se determine estimatorii de verosimilitate maximă pentru valoarea medie
şi abaterea standard dacă se consideră caracteristica X, care urmează legea normală N(m,
σ
).
Rezolvare:
M(X) = m şi
σ · σ ) X (
, f(x; m,
2
2
2
) m x (
e
2
1
)
σ


π σ
· σ . Pentru a scrie sistemul de
verosimilitate maximă avem:
ln f(x; m,
σ
) = - ln
2
2
2
) m x (
ln 2
σ

− σ − π , de unde

2
m x
m
) , m ; x ( f ln
σ

·

σ ∂
, iar
3
2
) m x ( 1 ) , m ; x ( f ln
σ

+
σ
− ·
σ ∂
σ ∂
.
Se obţine:
∑ ∑ ∑
· · ·
− ·

·


·


n
k
n
k
n
k
k
k k
m X
m X
m
m X f
m
V
1 1 1
2 2
) (
1 ) , ; ( ln ln
σ σ
σ
.
∑ ∑ ∑
· · ·
− + − ·

+ − ·


·


n
k
k
n
k
n
k
k k
m X
m X m X f V
1
2 2
1 1
3 3
2
] ) ( [
1
]
) ( 1
[
) , ; ( ln ln
σ
σ σ σ σ
σ
σ
sau:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· − + σ −
· −


·
·
0 ] ) m X ( [
0 ) m X (
n
1 k
2
k
2
n
1 k
k
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
µ · − · σ
· ··

·

2
n
1 k
2
k
n
1 k
k
) X X (
n
1
X X
n
1
m
.
Exemplu. Se consideră caracteristica X ce urmează legea binomială, adică are
distribuţia teoretică:
X
m , 0 k
) k , m ( P
k
·

,
_

¸
¸
, unde P(m,k) = , p 1 q , q p C
k m k k
m
− ·

cu parametrul
p
) 1 , 0 ( ∈
necunoscut. Folosind o selecţie de volum n, se cere:
a) estimatorul

p
de verosimilitate maximă pentru p;
b) să se arate că estimatorul

p
este un estimator absolut corect pentru parametrul p;
14
c) să se arate că estimatorul

p
este un estimator eficient pentru parametrul p.
Rezolvare:
a) Funcţia de probabilitate pentru caracteristica X este
f(x; p) = m , 0 x , ) p 1 ( p C
x m x x
m
· −

. Pentru a scrie ecuaţia de verosimilitate maximă

·
·


n
1 k
k
0
p
) p ; X ( f ln
, avem că
ln f(x; p) = ln ) p 1 ln( ) x m ( p ln x C
x
m
− − + + , de unde

p 1
x m
p
x
p
) p ; x ( f ln


− ·


. Aşadar ecuaţia verosimilităţii maxime este:

·
·n
1 k
k k
0 )
p 1
X m
p
X
(
, adică
0
p 1
X n
p 1
mn
p
X n
·

+


, unde

·
·
n
1 k
k
X
n
1
X
.
Ecuaţia verosimilităţii maxime se mai scrie
0 X p mp X ) p 1 ( · + − −
, de unde se obţine
estimatorul de verosimilitate maximă
X
m
1
) X ,..., X , X ( p p
n 2 1
· ·
∗ ∗
pentru parametrul p.
Pentru aceasta avem, în primul rând, că:
p mp
m
1
) X ( M
m
1
) X ( M
m
1
) p ( M · ⋅ · · ·

, iar apoi pentru dispersie se poate scrie succesiv:
· · · ·
∑ ∑
· ·

n
k
n
k
k
X D
n m
X D
n m
X D
m
p D
1 1
2
2 2
2
2 2
2
2
2
) (
1
) (
1
) (
1
) (

∞ → → · · · · n
mn
pq
n m
mpq
n m
X D
X nD
n m
, 0
) (
) (
1
2 2
2
2
2 2
.
Prin urmare, s-a obţinut M(

p
) = p şi
0 ) X ( D lim
2
n
·
∞ →
, deci estimatorul

p
este estimator
absolut corect pentru parametrul p.
c) Cantitatea de informaţie relativă la parametrul p se poate calcula după cum urmează:
·

· −

·


· ) X ( D
) p 1 ( p
n
] ) mp X [( M
) p 1 ( p
1
n ] )
p
) p ; X ( f ln
[( nM ) p ( I
2
2 2
2
2 2
2
) p 1 ( p
mn
) p 1 ( mp
) p 1 ( p
n
2 2

· −

·
.
Pe de altă parte, am văzut că
,
) p ( I
1
) p ( D
2
·

deci estimatorul

p
este estimator eficient
pentru parametrul p.
15
Bibilografie:
1. Buiga, A., Dragoş C., Lazăr D., Parpucea I., Todea A. - Statistică I - Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2003;
2. Ivanov M. – Matematici Speciale, Curs – Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu,
2006;
3. Cenuşă G., Şerban R., Raischi C., - Matematici pentru economişti – Bibiloteca Digitală
A.S.E., 2008.
16

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->