You are on page 1of 5

Cadangan untuk mengurangkan masalah pengangkutan awam

 • 1. Kuat kuasa undang-undang.

Melalui temubual yang saya lakukan, tindakan tegas perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran bunyi dan udara ini. Aduan atau laporan perlu dibuat di Jabatan Alam Sekitar atau Jabatan Pengangkutan Awam perlu dilakukan. Jabatan ini akan membuat rondaan dan menahan pengangkutan awam yang bermasalah dan mendenda dengan denda yang setimpal.

 • 2. Penggunaan petrol tanpa plumbum

Melalui pemerhatian saya, pengeluran asap yang berlebihan dari bas-bas awam ini boleh

KAWASAN KAJIAN

Kawasan kajian yang telah kami pilih dalam melengkapkan lagi kajian ini ialah di Taman Daya, Johor Bahru, Johor iaitu kira-kira 14km di utara Bandar raya Johor Bahru. Taman Daya merupakan sebuah kawasan kediaman yang telah dibangunkan oleh Syarikat Keck Seng Sdn, Bhd.

Sejarah awal kawasan ini merupakan kawasan kampong yang dipenuhi dengan tanaman getah serta kelapa sawit. Pada akhir 1980-an, kawasan ini telah dibangunkan dengan jayanya sebagai sebuah kawasan petempatan utama di Johor Bahru. Kawasan ini mempunyai bentuk muka bumi yang beralun serta bersaliran baik.

Kawasan Taman Daya terletak di parlimen Tebrau dan diselenggarakan oleh pihak Majlis Perbadanan Johor Bahru Tengah. Kawasan perumahan di Taman Daya ini berdekatan dengan Taman Mount Austin, Taman Setia Indah, Taman Delima dan taman-taman yang lain. Di Taman Daya, pihak pemaju perumahan telah mempertingkatkan sistem pengangkutan yang moden. Bagi penduduk taman ini yang ingin pergi ke Bandaraya Johor Bahru hanya perlu membayar sebanyak lebih kurang RM15.00 jika menaiki teksi. Manakala bagi yang menaiki bas pula, penduduk perlu membayar RM3.00 sahaja dengan mengambil masa lebih kurang 45 minit.

KEPENTINGAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN AWAM DI TAMAN DAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR

Diantara kepentingan-kepentingan perkembangan pengangkutan awam di Taman Daya, Johor, bahru, Johor ialah:-

 • 1. Mengangkut Penumpang

Berdasarkan pemerhatian, kami dapati kepentingan perkhidmatan bas awam, teksi dan bas sekolah/van sekolah adalah mengangkut penumpang. Ini kerana kebanyakan pengguna perkhidmatan ini adalah pengguna yang tidak mempunyai kenderaan sendiri . Kami dapati juga penumpang-penumpang yang kerap meggunakan pengangkutan awam

ini adalah penduduk yang tinggal di rumah-rumah pangsa atau flet di jalan

_________

,

jalan

________________

dan Jalan _________.

 • 2. Menjimatkan masa

Menurut En/Pn ____________________

jika ingin cepat sampai ke Bandar raya Johor

minit

, Bahru dengan menggunakan teksi hanya mengambil masa hanya

____________ sahaja. Walaupun perlu membayar kos yang tinggi namun masa dapat dijimatkan. Ini

menyebabkan ramai penduduk di taman ini masih menggunakan perkhidmatan teksi untuk menyelesaikan urusan mereka.

 • 3. Menjimatkan kos.

Menurut en/pn/cik

____________________

pula, beliau suka menaiki bas. Ini kerana

tambang menaiki bas lebih murah daripada tambang menaiki teksi. Untuk ke Bnadar raya

Johor Bahru mereka hanya perlu membayar

__________________

sahaja. Menurut

,

___________ tambang bas dari sekolah ke rumah masing-masing pun murah,

hanya

__________

sahaja. Sebab itulah mereka suka menaiki bas awam berbanding bas

sekolah.

Sesungguhnya, penduduk Taman Daya bersyukur dengan adanya perkhidmatan bas, teksi dan bas sekolah ini yang memudahkan urusan seharian mereka.

Penting!!!!! Anda perlu menghuraikan satu lagi kepentingan untuk mendapatkan markah penuh ..

Anda boleh pilih kepentingan di bawah:-

 • 1. Mengurangkan kesesakan jalan raya

 • 2. Ketersampaian

 • 3. Meningkatkan mobility penduduk

 

OBJEKTIF KAJIAN

Antara objektif-objektif kajian yang saya jalankan ialah:-

1)

Mendefinisikan konsep pengangkutan awam di Taman Daya, Johor Bahru, Johor.

2)

Mengenalpasti jenis-jenis pengangkutan awam di Taman Daya, Johor Bahru, Johor.

3)

Menyatakan kepentingan kepentingan perkembangan pengangkutan awam di Taman Daya,

4)

Johor Bahru, Johor. Mengkaji masalah perkembangan pengangkutan awam di Taman Daya, Johor Bahru, Johor.

5)

Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan

6)

awam di Taman Daya, Johor Bahru, Johor. Menyemai semangat bekerjasamaa dan semangat 1 Malaysia

dikurangkan dengan penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol ini walaupun agak mahal tetapi boleh mengurangkan pengeluran karbon monoksida dan seterusnya mencemarkan udara.

 • 3. Pendidikan alam sekitar

Melalui temubual juga, saya dapati pemandu-pemandu bas dan teksi ini perlu diberi pendidikan alam sekitar yang sewajarnya. Pendidikan ini boleh dijalankan oleh Majlis Pembandaran Johor Bahru atau oleh Persatuan Teksi-teksi Sewa masing-msaing. Ini akan menyedarkan mengenai sikap bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar Masalah Pengangkuatan Awam di Taman Daya, Johor Bahru, Johor

 • 1. Pencemaran udara.

Melalui pemerhatian , saya dapati pengangkutan awam ini telah meningkatkan pencemaran udara. Ini kerana kebanyakan bas awam ini menggunakan minyak diesel yang murah berbanding dengan minyak yang lain. Ini menyebabkan bas awam ini akan mengeluarkan asap yang banyak dan mencemarkan kesihatan penduduk setempat.

dikurangkan dengan penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol ini walaupun agak mahal tetapi boleh mengurangkan pengeluran
 • 2. Pencemaran bunyi

Melalui pemerhatian yang saya jalankan juga, perkhidmatan bas awam yang ada di Taman daya ini mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Kadangkala bas awam ini membunyikan hon dan menyebabkan pencemaran bunyi berlaku.

 • 3. Tambang mahal

Melalui temubual dengan

,

beliau menyatakan bahawa tambang teksi

________________ semakin mahal di Taman daya. Ini berkemungkinan kerana kedudukan taman ini berada

 • di daerah Johor Bahru yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Dengan menaiki teksi

dari jalan enau ke jalan sagu yang jauhnya kira 2.5km sahaja sudah di caj sebanyak

RM5.00

JENIS PENGANGKUTAN AWAM DI TAMAN DAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR

Melalui pemerhatian yang telah kami buat di Jalan Daya, Taman Daya, Johor Bahru, Johor.

Kami dapati terdapat beberapa jenis pengangkutan awam iaitu:-

 • a) Bas Awam.

Terdapat perkhidmatan bas awam yang mengangkut penumpang melalui jalan ini. Antara

bas yang menggunakan jalan ini ialah ………………………………

..

dan

………………………………………

..

Bas-bas ini mengangkut penunpang di perhentian-

perhentian bas yang telah disediakan mengikut jadual syarikat masing-masing.

Kebanyakan penumpang yang menggunakan perkhidmatan bas ini ialah pemumpang yang

ingin pergi ke kerja dan Bandar raya Johor Bahru. Terdapat juga pelajar sekolah yang

menggunakan perkhidmatan bas awam ini untuk ke sekolah-sekolah yang berdekatan.

 • b) Teksi

Terdapat banyak perkhidmatan teksi yang terdapat di taman ini. Kebanyakan teksi-teksi ini

menggunakan perkhidmtan pusat panggilan radio masing-masing. Antara syarikat-syarikat

radio teksi yang terdapat di taman ini ialah

___________________

,

,

_____________________ _________________

dan

_________________.

Perkhidmatan

teksi ini tidak mengira masa dan sentiasa melalui jalan Daya ini. Walaupun bayaran bagi

perkhidmatan bas ini mahal namun masa dapat dijimatkan.

 • c) Bas Sekolah / Van Sekolah

Terdapat juga perkhidmatan bas sekolah di taman ini. Bas- bas ini dipunyai oleh syarikat-

syarikat persendirian dan penduduk-penduduk di taman ini juga. Di taman ini terdapat tiga

buah sekolah menengah , tiga buah sekolah kebangsaan , sebuah sekolah agama dan

banyak tadika-tadika swasta. Selain itu terdapat perkhidmatan bas sekolah bagi sekolah

yang berada di luar taman ini terutamanya sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan cina

dan sekolah menengah cina di Bandar raya Johor Bahru.