Testul nr. 1 I. Teste grilă: 1.

Între particularităţile produsului turistic se pot menţiona: a) produsul turistic este, în majoritatea cazurilor, rezultatul acţiunii conjugate a mai multor prestatori de servicii; b) caracterul nestocabil al majorităţii componentelor produsului turistic; c) produsul turistic este legat direct de factorul timp, de un anumit sezon; d) toate cele menţionate. 2. În turismul internaţional, calea extensivă de dezvoltare a pieţei presupune: a) abordarea unor noi zone geografice, emiţătoare sau receptoare de fluxuri turistice; b) creşterea duratei sejurului turistic; c) sporirea încasărilor medii obţinute pe un turist străin; d) creşterea încasărilor pentru serviciile turistice suplimentare oferite turiştilor străini. 3. Apariţia pe piaţă a unor produse ce pot substituii produsele oferite de o întreprindere de turism, reprezintă, pentru aceasta: a) un punct forte; b) o oportunitate; c) o ameninţare; d) un punct slab, ce va afecta activitatea întreprinderii. 4. Calea intensivă de dezvoltare (extindere) a pieţei întreprinderii constă în : a) atragerea de noi segmente de clientelă; b) abordarea unor zone geografice; c) pătrunderea pe noi pieţe receptoare de fluxuri turistice; d) sporirea încasărilor medii obţinute de un turist. 5. Realizarea planului de marketing presupune înlănţuirea logică, printre altele, a următoarelor etape: a) auditul de marketing, ipoteze şi evaluări, programul de marketing; b) expunere introductivă, strategii de marketing, buget; c) expunere introductivă, auditul de marketing, analiza SWOT; d) auditul de marketing, analiza SWOT, programul de marketing. 6. Serviciile turistice se diferenţiază, faţa de alte categorii de servicii, prin: a) intangibilitate, variabilitate şi grad ridicat de omogenitate; b) perisabilitate, eterogenitate şi variabilitate; c) intangibilitate, perisabilitate şi etrogenitate; d) grad ridicat de segmentare a pieţei, perisabilitate şi sezonalitate. 7. În cazul destinaţiilor turistice, oferta turistică este: a) elastică; b) cu elasticitate unitară; c) rigidă; d) perfect inelastică. 8. Canalul 1 de distribuţie, în cazul produsului turistic, presupune: a) existenţa unui nivel, touroperatorul; b) două niveluri, un touroperator şi o agenţie de turism; c) un singur nivel, agenţia de turism; d) că produsul turistic ajunge de la producător direct la consumator. 9. Între preferinţele pentru consumul serviciilor turistice ale turiştilor psihocentrici nu se include: a) soarele şi relaxarea; b) destinaţiile la care se poate ajunge cu mijloc de transport propriu; c) întâlniri şi discuţii cu cât mai multe persoane necunoscute; d) un nivel redus de activitate. 10. Strategia de skimming rapid, strategie aplicată în stadiul de lansare a produsului pe piaţă, se caracterizează prin: a) preţ mare, promovare rapidă; b) preţ mare, promovare lentă; c) preţ scăzut, promovare rapidă; d) preţ scăzut, promovare lentă. 11. În studiile de poziţionare, în alegerea axei de diferenţiere a produsului nu sunt considerate: a) aşteptările consumatorului; b) atuurile destinaţiei; c) atuurile potenţiale ale produsului; d) atuurile întreprinderii prestatoare de servicii.

c) cota de piaţă. c) este o componentă a planului de marketing. b) preţului. precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. Politica de distribuţie este legată de calitatea produsului turistic prin: ♦ imaginea şi reputaţia produsului turistic. c) evaluarea strategiilor utilizate pentru realizarea planului de marketing. 17. Strategia de preţ cunoscută sub denumirea de strategie de „pătrundere pe piaţă” a unui produs este utilizată în etapa. 19. de: a) maturitate. b) grad ridicat de obiectivism în modul de previzionare a satisfacţiei ce poate fi obţinută de consumator. d) calitatea serviciului oferit prin intermediarii care distribuie produsul întreprinderii şi încrederea în ei. b) o etapă importantă a procesului de planificare de marketing. c) îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor turistice şi dezvoltarea gamei de preţuri. 23. corespunde realităţii cea conform căreia planul de marketing: a) este doar un alt termen pentru strategia de marketing. d) plan strategic. 16. Nu este reală afirmaţia potrivit căreia analiza SWOT: a) permite poziţionarea produselor în cadrul gamei de produse a întreprinderii. calitatea şi acurateţea lor. b) este o componentă importantă a planului de afaceri al întreprinderii. c) distribuţiei. c) declin. c) conţinutul informaţiilor. d) dezvoltarea de noi produse turistice şi/sau achiziţionarea unui produs. Etapa din ciclul de viaţă a produsului turistic în cadrul căreia se realizează creşterea rapidă a vânzărilor şi a profitului este etapa de: a) maturitate. c) este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcţionate activitatea de marketing şi resursele organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor sale de marketing. b) lansare. Strategia de marketing utilizată pentru creşterea cotei de piaţă este: a) distribuţia exclusivă şi promovarea de înaltă clasă. b) relansarea gamei de produse de calitate superioară şi o campanie de publicitatea corespunzătoare. d) gradul de utilizare a capacităţii de cazare. d) o sinteză a analizei SWOT. . 18. în general: a) produsului. d) promovării. b) fixării preţurilor în raport de concurenţă. Utilizarea preţurilor psihologice vizează îndeosebi: a) latura psihologică a proceselor decizionale ale consumatorilor. 15. c) creşterea. c) plan de marketing. Auditul de marketing reprezintă: a) o componentă specializată a marketingului. d) creştere. Avantajele pe care cumpărătorul le identifică sub forma nevoilor ce vor fi satisfăcute prin achiziţionarea şi consumarea unui produs turistic sunt cuprinse: a) numai la nivelul esenţei produsului. d) declin. d) lansarea. d) gradului de diversificare a preţurilor. 14. după criterii de eficienţă. Dintre afirmaţiile de mai jos. b) lansare. b) este sinteza auditului de marketing. ciclului de viaţă a unui produs turistic. 25. Etapa din ciclul de viaţă al produsului turistic în cadrul căreia se înregistrează costuri de marketing în scădere este: a) declinul. între componentele sale. Locul central în cadrul mixului de marketing revine. 20. şi programul de marketing. mărci sau întreprinderi. 22. d) evaluează punctele forte. d) cuprinde. Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii de turism poate fi exprimată printr-unul din următorii indicatori: a) volumul ofertei. c) creştere. b) program de marketing tactic. b) volumul cererii.12. 21. c) determinării nivelului preţurilor în funcţie de cerere. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. c) elasticitatea ofertei turistice. Procesul de planificare de marketing se concretizează în: a) program de marketing strategic. b) doar la nivelurile de produs tangibil şi produs dezvoltat. b) maturitatea. precum şi cele slabe ale organizaţiei. 24. 13. Printre caracteristicile piaţei turistice se numără: a) grad ridicat de omogenitate a ofertei turistice. b) încrederea sau lipsa încrederii în produsul turistic livrat.

2. emiţătoare sau receptoare de fluxuri turistice. Forţa interioară care impulsonează persoanele în scopul lor de atingere a ţelurilor propuse este reprezentată de: a) percepţie. al produsului tangibil şi constituie esenţa produsului. Pentru produsul “turism de aventură” oferit de o întreprindere de turism. la un moment dat. calea extensivă de dezvoltare a pieţei presupune: a) abordarea unor noi zone geografice. c) învăţarea. precum şi ameninţările şi oportunităţile externe. Între indicatorii utilizaţi pentru stabilirea etapei din ciclul de viaţă în care se găseşte.c) la nivelul produsului tangibil. d) este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcţionate activitatea de marketing şi resursele organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor sale de marketing. b) gradul de pătrundere al produsului în consum. b) cercetărilor de marketing. Cunoaşterea evoluţiei nevoilor. 30. importante sunt tendinţele în mediul ecologic. Între indicatorii utilizaţi pentru stabilirea etapei din ciclul de viaţă în care se găseşte. d) un caracter elastic. la un moment dat. o întreprindere de turism îşi identifică punctele tari şi punctele slabe. între componentele sale. 27. se înscrie: a) gradul de complexitate al produsului. c) cuprinde. c) diversitatea instrumentelor de marketing utilizate în activităţile promoţionale. c) diversitatea instrumentelor de marketing utilizate în activităţile promoţionale. b) un caracter eterogen. c) învăţare. c) un caracter rigid. III. II. d) toate răspunsurile sunt corecte. 26. 2. 4. Caracterul nestocabil al marii majorităţi a camponentelor produsului turistic imprimă ofertei turistice: a) un caracter omogen. Testul nr. cerinţelor. un produs turistic. se înscrie: a) gradul de complexitate al produsului. În turismul internaţional. corespunde realităţii cea conform căreia planul de marketing: a) este doar un alt termen pentru strategia de marketing. 28. d) la nivelul produsului dezvoltat. b) creşterea duratei sejurului turistic. Calea intensivă de dezvoltare (extindere) a pieţei întreprinderii constă în : . d) credinţe şi atitudini. b) gradul de pătrundere al produsului în consum. b) este o componentă importantă a planului de afaceri al întreprinderii. şi mai puţin cele din mediul natural. d) credinţele şi atitudinile. Propoziţii adevărate/false 1. d) mărimea timpului liber disponibil pentru practicarea turismului. d) mărimea timpului liber disponibil pentru practicarea turismului. d) creşterea încasărilor pentru serviciile turistice suplimentare oferite turiştilor străini. b) motivaţia. 29. un produs turistic. şi programul de marketing. organizează şi interpretează informaţii în scopul creării unei imagini asupra mediului înconjurător este: a) percepţia. 3. Teste grilă: 1. 2 I. În analiza situaţiei. c) sporirea încasărilor medii obţinute pe un turist străin. c) strategiei de piaţă. exigenţelor şi comportamentului de cumpărare şi consum al clientelei turistice constituie un obiectiv al: a) politicii de marketing. b) motivaţie. Dintre afirmaţiile de mai jos. Subiect de tratat pe scurt: Enumeraţi caracteristicile prin care se diferenţiază piaţa turistică faţă de piaţa serviciilor. Procesul prin care o persoană selectează.

d. Realizarea planului de marketing presupune înlănţuirea logică. 5. maturitate. printre altele. buget. c. b) destinaţiile la care se poate ajunge cu mijloc de transport propriu. existenţa unui nivel. Canalul 1 de distribuţie. b) perisabilitate. b) cu elasticitate unitară. c) atuurile potenţiale ale produsului. b) lansare. c) expunere introductivă. c) pătrunderea pe noi pieţe receptoare de fluxuri turistice. perisabilitate şi sezonalitate. Etapa din ciclul de viaţă a produsului turistic în cadrul căreia se realizează creşterea rapidă a vânzărilor şi a profitului este etapa de: a. Cunoaşterea evoluţiei nevoilor. după criterii de eficienţă. 8. Serviciile turistice se diferenţiază. b. prin: b) intangibilitate. c) strategiei de piaţă. 9. d) creştere. c) un singur nivel. În studiile de poziţionare. cerinţelor. de: a) maturitate. d) atuurile întreprinderii prestatoare de servicii. b) expunere introductivă. c) creştere. ciclului de viaţă a unui produs turistic. Strategia de marketing utilizată pentru creşterea cotei de piaţă este: a. faţa de alte categorii de servicii. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. c. în general: b) produsului. 12. d) un nivel redus de activitate. c) determinării nivelului preţurilor în funcţie de cerere. b) lansare. 7. . c) întâlniri şi discuţii cu cât mai multe persoane necunoscute. 15. permite poziţionarea produselor în cadrul gamei de produse a întreprinderii. îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor turistice şi dezvoltarea gamei de preţuri. d) perfect inelastică. un touroperator şi o agenţie de turism. b) preţului. Utilizarea preţurilor psihologice vizează îndeosebi: a) latura psihologică a proceselor decizionale ale consumatorilor. touroperatorul. a următoarelor etape: b) auditul de marketing. variabilitate şi grad ridicat de omogenitate. d) declin. în alegerea axei de diferenţiere a produsului nu sunt considerate: a) aşteptările consumatorului. 16. eterogenitate şi variabilitate. c) rigidă. 13. ipoteze şi evaluări. este sinteza auditului de marketing. agenţia de turism. mărci sau întreprinderi. Nu este reală afirmaţia potrivit căreia analiza SWOT: a. În cazul destinaţiilor turistice. b) cercetărilor de marketing. 14. b) două niveluri. oferta turistică este: b) elastică. auditul de marketing. dezvoltarea de noi produse turistice şi/sau achiziţionarea unui produs. d) toate răspunsurile sunt corecte. analiza SWOT. b) atuurile destinaţiei. c) declin. programul de marketing. relansarea gamei de produse de calitate superioară şi o campanie de publicitatea corespunzătoare. programul de marketing. d) sporirea încasărilor medii obţinute de un turist. b) fixării preţurilor în raport de concurenţă. Între preferinţele pentru consumul serviciilor turistice ale turiştilor psihocentrici nu se include: a) soarele şi relaxarea. strategii de marketing. în cazul produsului turistic. c) distribuţiei. Locul central în cadrul mixului de marketing revine. d) gradului de diversificare a preţurilor. 6. perisabilitate şi etrogenitate. analiza SWOT. d) promovării. d) auditul de marketing. distribuţia exclusivă şi promovarea de înaltă clasă. b.a) atragerea de noi segmente de clientelă. 17. 10. Strategia de preţ cunoscută sub denumirea de strategie de „pătrundere pe piaţă” a unui produs este utilizată în etapa. d) că produsul turistic ajunge de la producător direct la consumator. 11. c) intangibilitate. exigenţelor şi comportamentului de cumpărare şi consum al clientelei turistice constituie un obiectiv al: a) politicii de marketing. b) abordarea unor zone geografice. este o componentă a planului de marketing. presupune: a.

Procesul prin care o persoană selectează. 21. b) maturitatea. b) volumul cererii. evaluează punctele forte. b) doar la nivelurile de produs tangibil şi produs dezvoltat. promovare lentă. d) produsul turistic este legat direct de factorul timp. ce va afecta activitatea întreprinderii. un punct forte. produsul turistic este. de un anumit sezon. c) plan de marketing. c) preţ scăzut. d) preţ scăzut. numai la nivelul esenţei produsului. promovare rapidă.d. al produsului tangibil şi constituie esenţa produsului. c) evaluarea strategiilor utilizate pentru realizarea planului de marketing. reprezintă. 30. 24. 23. 22. d) lansarea. d) credinţe şi atitudini. d) un punct slab. o componentă specializată a marketingului. Politica de distribuţie este legată de calitatea produsului turistic prin: a) imaginea şi reputaţia produsului turistic. 29. c) învăţare. preţ mare. b) preţ mare. promovare lentă. b) o etapă importantă a procesului de planificare de marketing. calitatea şi acurateţea lor. c) la nivelul produsului tangibil. c) un caracter rigid. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. rezultatul acţiunii conjugate a mai multor prestatori de servicii. c) conţinutul informaţiilor. d) la nivelul produsului dezvoltat. promovare rapidă. organizează şi interpretează informaţii în scopul creării unei imagini asupra mediului înconjurător este: a) percepţia. strategie aplicată în stadiul de lansare a produsului pe piaţă. II. c) o ameninţare. b) motivaţie. b) grad ridicat de obiectivism în modul de previzionare a satisfacţiei ce poate fi obţinută de consumator. Apariţia pe piaţă a unor produse ce pot substituii produsele oferite de o întreprindere de turism. c) învăţarea. c) elasticitatea ofertei turistice. Între particularităţile produsului turistic se pot menţiona: a. grad ridicat de omogenitate a ofertei turistice. pentru aceasta: a. b) motivaţia. b) un caracter eterogen. Caracterul nestocabil al marii majorităţi a camponentelor produsului turistic imprimă ofertei turistice: a) un caracter omogen. precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. b) caracterul nestocabil al majorităţii componentelor produsului turistic. Propoziţii adevărate/false . 27. 19. 18. d) plan strategic. în majoritatea cazurilor. Strategia de skimming rapid. c) cota de piaţă. b) program de marketing tactic. precum şi cele slabe ale organizaţiei. c) creşterea. se caracterizează prin: a. b) o oportunitate. b) încrederea sau lipsa încrederii în produsul turistic livrat. d) o sinteză a analizei SWOT. 28. 25. d) calitatea serviciului oferit prin intermediarii care distribuie produsul întreprinderii şi încrederea în ei. Avantajele pe care cumpărătorul le identifică sub forma nevoilor ce vor fi satisfăcute prin achiziţionarea şi consumarea unui produs turistic sunt cuprinse: a. Etapa din ciclul de viaţă al produsului turistic în cadrul căreia se înregistrează costuri de marketing în scădere este: a) declinul. Printre caracteristicile piaţei turistice se numără: a. Procesul de planificare de marketing se concretizează în: a) program de marketing strategic. Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii de turism poate fi exprimată printr-unul din următorii indicatori: a. d) toate cele menţionate. d) credinţele şi atitudinile. Auditul de marketing reprezintă: a. 20. d) gradul de utilizare a capacităţii de cazare. Forţa interioară care impulsonează persoanele în scopul lor de atingere a ţelurilor propuse este reprezentată de: a) percepţie. 26. volumul ofertei. d) un caracter elastic.

calitatea şi acurateţea lor. la un moment dat. d) este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcţionate activitatea de marketing şi resursele organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor sale de marketing. 3. 5. b) destinaţiile la care se poate ajunge cu mijloc de transport propriu. perisabilitate şi etrogenitate. d) sporirea încasărilor medii obţinute de un turist. perisabilitate şi sezonalitate. Teste grilă: 1. şi programul de marketing. prin: a) intangibilitate. Dintre afirmaţiile de mai jos. programul de marketing. c) pătrunderea pe noi pieţe receptoare de fluxuri turistice. Realizarea planului de marketing presupune înlănţuirea logică. d) auditul de marketing. c) intangibilitate. d) un nivel redus de activitate. b) perisabilitate. b) gradul de pătrundere al produsului în consum. ţinând cont de tendinţele în mediu. faţa de alte categorii de servicii. Calea intensivă de dezvoltare (extindere) a pieţei întreprinderii constă în : a) atragerea de noi segmente de clientelă. oferta turistică este: a) elastică. c) expunere introductivă. b) încrederea sau lipsa încrederii în produsul turistic livrat. între componentele sale. c) diversitatea instrumentelor de marketing utilizate în activităţile promoţionale. ipoteze şi evaluări. Politica de distribuţie este legată de calitatea produsului turistic prin: a) imaginea şi reputaţia produsului turistic. Subiect de tratat pe scurt: Specificaţi relaţia existentă între destinaţia turistică. cerinţelor. variabilitate şi grad ridicat de omogenitate. 4. corespunde realităţii cea conform căreia planul de marketing: a) este doar un alt termen pentru strategia de marketing. b) fixării preţurilor în raport de concurenţă. b) cu elasticitate unitară. d) gradului de diversificare a preţurilor.1. 10. b) abordarea unor zone geografice. b) este o componentă importantă a planului de afaceri al întreprinderii. forma de turism şi produsul turistic. analiza SWOT. 6. O întreprindere de turism de succes este aceea care. strategii de marketing. reuşeşte să-şi transforme punctele slabe în puncte tari. Turismul religios constituie o formă de turism prin care indivizii îşi satisfac necesităţile de stimă şi recunoaştere. eterogenitate şi variabilitate. c) conţinutul informaţiilor. d) mărimea timpului liber disponibil pentru practicarea turismului. Între indicatorii utilizaţi pentru stabilirea etapei din ciclul de viaţă în care se găseşte. printre altele. se înscrie: a) gradul de complexitate al produsului. 8. Între preferinţele pentru consumul serviciilor turistice ale turiştilor psihocentrici nu se include: a) soarele şi relaxarea. c) întâlniri şi discuţii cu cât mai multe persoane necunoscute. exigenţelor şi comportamentului de cumpărare şi consum al clientelei turistice constituie un obiectiv al: . 2. c) rigidă. b) expunere introductivă. c) cuprinde. d) calitatea serviciului oferit prin intermediarii care distribuie produsul întreprinderii şi încrederea în ei. III. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. Serviciile turistice se diferenţiază. 7. programul de marketing. 2. buget. 9. c) determinării nivelului preţurilor în funcţie de cerere. Utilizarea preţurilor psihologice vizează îndeosebi: a) latura psihologică a proceselor decizionale ale consumatorilor. a următoarelor etape: a) auditul de marketing. d) perfect inelastică. În cazul destinaţiilor turistice. un produs turistic. auditul de marketing. Testul nr. Cunoaşterea evoluţiei nevoilor. analiza SWOT. 3 I.

pentru aceasta: a) un punct forte. c) îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor turistice şi dezvoltarea gamei de preţuri. b) volumul cererii. b) atuurile destinaţiei. 23. d) că produsul turistic ajunge de la producător direct la consumator. d) declin. c) învăţare. 13. 15. c) produsul turistic este legat direct de factorul timp. în cazul produsului turistic. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. b) o etapă importantă a procesului de planificare de marketing. b) motivaţie. Între particularităţile produsului turistic se pot menţiona: a) produsul turistic este. în majoritatea cazurilor. d) lansarea. b) program de marketing tactic. b) o oportunitate. c) distribuţiei. c) creştere. b) grad ridicat de obiectivism în modul de previzionare a satisfacţiei ce poate fi obţinută de consumator. 19. c) elasticitatea ofertei turistice. 22. Printre caracteristicile piaţei turistice se numără: a) grad ridicat de omogenitate a ofertei turistice. Procesul de planificare de marketing se concretizează în: a) program de marketing strategic. 17. d) toate răspunsurile sunt corecte. c) evaluarea strategiilor utilizate pentru realizarea planului de marketing. b) doar la nivelurile de produs tangibil şi produs dezvoltat. b) două niveluri. b) lansare. Apariţia pe piaţă a unor produse ce pot substituii produsele oferite de o întreprindere de turism. ce va afecta activitatea întreprinderii. Locul central în cadrul mixului de marketing revine. Canalul 1 de distribuţie. c) o ameninţare. d) o sinteză a analizei SWOT. b) caracterul nestocabil al majorităţii componentelor produsului turistic. Etapa din ciclul de viaţă al produsului turistic în cadrul căreia se înregistrează costuri de marketing în scădere este: a) declinul. b) cercetărilor de marketing. mărci sau întreprinderi. 16. În studiile de poziţionare. b) lansare. d) plan strategic. 18. un touroperator şi o agenţie de turism. Auditul de marketing reprezintă: a) o componentă specializată a marketingului. 24. Strategia de marketing utilizată pentru creşterea cotei de piaţă este: a) distribuţia exclusivă şi promovarea de înaltă clasă. d) promovării. c) strategiei de piaţă. 20. rezultatul acţiunii conjugate a mai multor prestatori de servicii. 21. d) un punct slab. d) gradul de utilizare a capacităţii de cazare. ciclului de viaţă a unui produs turistic. Etapa din ciclul de viaţă a produsului turistic în cadrul căreia se realizează creşterea rapidă a vânzărilor şi a profitului este etapa de: a) maturitate. c) un singur nivel. d) toate cele menţionate. reprezintă. . c) declin. de un anumit sezon.a) politicii de marketing. Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii de turism poate fi exprimată printr-unul din următorii indicatori: a) volumul ofertei. agenţia de turism. c) plan de marketing. b) preţului. touroperatorul. b) maturitatea. Forţa interioară care impulsonează persoanele în scopul lor de atingere a ţelurilor propuse este reprezentată de: a) percepţie. b) relansarea gamei de produse de calitate superioară şi o campanie de publicitatea corespunzătoare. presupune: a) existenţa unui nivel. 12. c) creşterea. d) atuurile întreprinderii prestatoare de servicii. c) cota de piaţă. de: a) maturitate. Strategia de preţ cunoscută sub denumirea de strategie de „pătrundere pe piaţă” a unui produs este utilizată în etapa. d) creştere. d) dezvoltarea de noi produse turistice şi/sau achiziţionarea unui produs. c) atuurile potenţiale ale produsului. Avantajele pe care cumpărătorul le identifică sub forma nevoilor ce vor fi satisfăcute prin achiziţionarea şi consumarea unui produs turistic sunt cuprinse: a) numai la nivelul esenţei produsului. 14. 25. în alegerea axei de diferenţiere a produsului nu sunt considerate: a) aşteptările consumatorului. d) credinţe şi atitudini. 11. în general: a) produsului.

promovare lentă. d) un caracter elastic. d) calitatea serviciului oferit prin intermediarii care distribuie produsul întreprinderii şi încrederea în ei. calea extensivă de dezvoltare a pieţei presupune: a) abordarea unor noi zone geografice. se caracterizează prin: a) preţ mare. 30. d) evaluează punctele forte. III. Dintre afirmaţiile de mai jos. b) este o componentă importantă a planului de afaceri al întreprinderii. 28. promovare rapidă. În turismul internaţional. 29. calitatea şi acurateţea lor. 3. d) preţ scăzut. după criterii de eficienţă. 2. Între indicatorii utilizaţi pentru stabilirea etapei din ciclul de viaţă în care se găseşte.c) la nivelul produsului tangibil. d) creşterea încasărilor pentru serviciile turistice suplimentare oferite turiştilor străini. c) conţinutul informaţiilor. . promovare rapidă. nu este esenţial. precum şi cele slabe ale organizaţiei. în cazul unei întreprinderi de turism ce doreşte să pătrundă pe o piaţă externă cu produsul “turism de afaceri”. b) este sinteza auditului de marketing. Politica de distribuţie este legată de calitatea produsului turistic prin: a) imaginea şi reputaţia produsului turistic. II. 4 I. Propoziţii adevărate/false 1. emiţătoare sau receptoare de fluxuri turistice. c) preţ scăzut. În turism. Caracterul nestocabil al marii majorităţi a camponentelor produsului turistic imprimă ofertei turistice: a) un caracter omogen. c) un caracter rigid. d) la nivelul produsului dezvoltat. şi programul de marketing. la un moment dat. b) motivaţia. promovare lentă. se înscrie: a) gradul de complexitate al produsului. Teste grilă: 1. între componentele sale. c) diversitatea instrumentelor de marketing utilizate în activităţile promoţionale. Mediul socio-demografic. b) preţ mare. al produsului tangibil şi constituie esenţa produsului. Testul nr. d) credinţele şi atitudinile. precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. Strategia de skimming rapid. strategie aplicată în stadiul de lansare a produsului pe piaţă. b) încrederea sau lipsa încrederii în produsul turistic livrat. d) este instrumentul cu ajutorul căruia sunt direcţionate activitatea de marketing şi resursele organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor sale de marketing. un produs turistic. d) mărimea timpului liber disponibil pentru practicarea turismului. Nu este reală afirmaţia potrivit căreia analiza SWOT: a) permite poziţionarea produselor în cadrul gamei de produse a întreprinderii. c) învăţarea. b) un caracter eterogen. c) sporirea încasărilor medii obţinute pe un turist străin. 26. c) cuprinde. 27. Procesul prin care o persoană selectează. b) creşterea duratei sejurului turistic. Subiect de tratat pe scurt: Explicaţi rolul planificării de marketing în dezvoltarea unei destinaţii. 2. c) este o componentă a planului de marketing. organizează şi interpretează informaţii în scopul creării unei imagini asupra mediului înconjurător este: a) percepţia. corespunde realităţii cea conform căreia planul de marketing: a) este doar un alt termen pentru strategia de marketing. un program de marketing se întocmeşte pentru fiecare piaţă (segment de piaţă) şi element al mixului de marketing. b) gradul de pătrundere al produsului în consum.

Calea intensivă de dezvoltare (extindere) a pieţei întreprinderii constă în : a) atragerea de noi segmente de clientelă. b) destinaţiile la care se poate ajunge cu mijloc de transport propriu. Strategia de preţ cunoscută sub denumirea de strategie de „pătrundere pe piaţă” a unui produs este utilizată în etapa. d) dezvoltarea de noi produse turistice şi/sau achiziţionarea unui produs. rezultatul acţiunii conjugate a mai multor prestatori de servicii. 12. 7. Realizarea planului de marketing presupune înlănţuirea logică. c) strategiei de piaţă. Canalul 1 de distribuţie. b) lansare. cerinţelor. c) declin. Între particularităţile produsului turistic se pot menţiona: a) produsul turistic este. printre altele. d) perfect inelastică. d) atuurile întreprinderii prestatoare de servicii. d) sporirea încasărilor medii obţinute de un turist. d) toate răspunsurile sunt corecte. oferta turistică este: a) elastică. agenţia de turism. b) două niveluri. ciclului de viaţă a unui produs turistic. b) caracterul nestocabil al majorităţii componentelor produsului turistic. b) expunere introductivă. touroperatorul. eterogenitate şi variabilitate. c) un singur nivel. ipoteze şi evaluări. b) relansarea gamei de produse de calitate superioară şi o campanie de publicitatea corespunzătoare. 9. d) declin. programul de marketing. analiza SWOT. 15. perisabilitate şi etrogenitate. un touroperator şi o agenţie de turism. prin: a) intangibilitate. auditul de marketing. c) creştere. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. mărci sau întreprinderi. b) perisabilitate. b) abordarea unor zone geografice. de un anumit sezon. în majoritatea cazurilor. programul de marketing. exigenţelor şi comportamentului de cumpărare şi consum al clientelei turistice constituie un obiectiv al: a) politicii de marketing. variabilitate şi grad ridicat de omogenitate. Cunoaşterea evoluţiei nevoilor. 16. b) cercetărilor de marketing. Serviciile turistice se diferenţiază. b) lansare. a următoarelor etape: a) auditul de marketing. d) gradului de diversificare a preţurilor. perisabilitate şi sezonalitate. presupune: a) existenţa unui nivel. 6. c) rigidă. c) determinării nivelului preţurilor în funcţie de cerere. c) intangibilitate. 14. d) un nivel redus de activitate. c) pătrunderea pe noi pieţe receptoare de fluxuri turistice. 13. . În cazul destinaţiilor turistice. în alegerea axei de diferenţiere a produsului nu sunt considerate: a) aşteptările consumatorului. 5. b) cu elasticitate unitară. c) produsul turistic este legat direct de factorul timp. c) expunere introductivă. Etapa din ciclul de viaţă a produsului turistic în cadrul căreia se realizează creşterea rapidă a vânzărilor şi a profitului este etapa de: a) maturitate. în cazul produsului turistic. 10. d) creştere. În studiile de poziţionare. strategii de marketing. Strategia de marketing utilizată pentru creşterea cotei de piaţă este: a) distribuţia exclusivă şi promovarea de înaltă clasă. d) auditul de marketing. c) îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor turistice şi dezvoltarea gamei de preţuri. c) atuurile potenţiale ale produsului. b) fixării preţurilor în raport de concurenţă. c) întâlniri şi discuţii cu cât mai multe persoane necunoscute. buget.4. d) că produsul turistic ajunge de la producător direct la consumator. b) atuurile destinaţiei. Utilizarea preţurilor psihologice vizează îndeosebi: a) latura psihologică a proceselor decizionale ale consumatorilor. 11. analiza SWOT. de: a) maturitate. d) toate cele menţionate. 8. faţa de alte categorii de servicii. Între preferinţele pentru consumul serviciilor turistice ale turiştilor psihocentrici nu se include: a) soarele şi relaxarea.

În turismul internaţional. precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. d) plan strategic. b) motivaţia. c) învăţare. c) creşterea. 21. 24. d) la nivelul produsului dezvoltat. d) credinţele şi atitudinile. Propoziţii adevărate/false . strategie aplicată în stadiul de lansare a produsului pe piaţă. d) credinţe şi atitudini. c) la nivelul produsului tangibil. organizează şi interpretează informaţii în scopul creării unei imagini asupra mediului înconjurător este: a) percepţia. b) creşterea duratei sejurului turistic. d) creşterea încasărilor pentru serviciile turistice suplimentare oferite turiştilor străini. Locul central în cadrul mixului de marketing revine. b) este sinteza auditului de marketing. 19. Avantajele pe care cumpărătorul le identifică sub forma nevoilor ce vor fi satisfăcute prin achiziţionarea şi consumarea unui produs turistic sunt cuprinse: a) numai la nivelul esenţei produsului. c) un caracter rigid. c) învăţarea. după criterii de eficienţă. Printre caracteristicile piaţei turistice se numără: a) grad ridicat de omogenitate a ofertei turistice. b) un caracter eterogen. b) o etapă importantă a procesului de planificare de marketing. calea extensivă de dezvoltare a pieţei presupune: a) abordarea unor noi zone geografice. 22. b) preţ mare. Procesul prin care o persoană selectează. c) evaluarea strategiilor utilizate pentru realizarea planului de marketing. d) un punct slab. promovare lentă. b) doar la nivelurile de produs tangibil şi produs dezvoltat. b) volumul cererii. promovare rapidă. b) program de marketing tactic. c) elasticitatea ofertei turistice. 18. b) preţului. d) lansarea. d) un caracter elastic. c) este o componentă a planului de marketing. c) plan de marketing. d) o sinteză a analizei SWOT. Strategia de skimming rapid. b) maturitatea. d) preţ scăzut. c) o ameninţare. emiţătoare sau receptoare de fluxuri turistice. pentru aceasta: a) un punct forte. se caracterizează prin: a) preţ mare. promovare rapidă. ce va afecta activitatea întreprinderii. 20. 29. Forţa interioară care impulsonează persoanele în scopul lor de atingere a ţelurilor propuse este reprezentată de: a) percepţie. 27.17. reprezintă. promovare lentă. Nu este reală afirmaţia potrivit căreia analiza SWOT: a) permite poziţionarea produselor în cadrul gamei de produse a întreprinderii. c) sporirea încasărilor medii obţinute pe un turist străin. Procesul de planificare de marketing se concretizează în: a) program de marketing strategic. Caracterul nestocabil al marii majorităţi a camponentelor produsului turistic imprimă ofertei turistice: a) un caracter omogen. 23. al produsului tangibil şi constituie esenţa produsului. c) preţ scăzut. 26. în general: a) produsului. d) grad ridicat de segmentare a pieţei. Apariţia pe piaţă a unor produse ce pot substituii produsele oferite de o întreprindere de turism. II. precum şi cele slabe ale organizaţiei. b) o oportunitate. b) motivaţie. c) cota de piaţă. 28. Capacitatea efectivă a pieţei întreprinderii de turism poate fi exprimată printr-unul din următorii indicatori: a) volumul ofertei. d) evaluează punctele forte. Etapa din ciclul de viaţă al produsului turistic în cadrul căreia se înregistrează costuri de marketing în scădere este: a) declinul. d) promovării. Auditul de marketing reprezintă: a) o componentă specializată a marketingului. 30. 25. b) grad ridicat de obiectivism în modul de previzionare a satisfacţiei ce poate fi obţinută de consumator. c) distribuţiei. d) gradul de utilizare a capacităţii de cazare.

1. în ordinea importanţei. Subiect de tratat pe scurt: Explicaţi sintagma “destinaţie unde te simţi ca acasă” în cadrul unei staţiuni turistice ce are ca formă de turism preponderentă turismul balnear şi enumeraţi. III. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 Grila 1 d b d d c d c a c a d c c a b a d b b d b d b c d a c b b b F F Grila 2 b c b d c c c a c b d c c a b a a b d d b b c/b c d a c d a d F F Grila 3 b d b c c d c a d b d c c d b a d b a d b b/c b c d a c a a a F F Grila 4 c d b a c d b c d c d c c d b a d b a d b b/c b c d a c a a a A F . Planificarea strategică de marketing constituie o parte importantă a planificării activităţii unei întreprinderi de turism. Nr. principalele elemente de atractivitate. Satisfacţia unui consumator de produse turistice depinde în mare măsură de experienţa pe care el o are în legătură cu produse turistice similare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful