You are on page 1of 2

AIK MEKTUP S.E. Mr. Abdullah Gl, Trkiye Cumhuriyeti Cumhurbakan S.E. Mr.

Recep Tayyip Erdoan, Babakan cc. H.E. Mr. Beir Atalay Babakan Yardmcs Paris, Ankara, 5 Haziran 2013 Re : Polis tarafndan g orantsz kullanm Sayn Cumhurbakan, Sayn Babakan, Uluslararas nsan Haklar Federasyonu (FIDH) ve Trkiyedeki ye rgtlerimiz Trkiye nsan Haklar Vakf ve nsan Haklar Dernei, polisin 27 Mays 2013 tarihinde balayan gsterilerde sergiledii orantszl tartmasz iddet karsnda duyduu kayg ve isyan duygusunu ifade eder. Gezi Park evresindeki bir kentleme projesine tepki olarak balayan bu gsteriler, zellikle polisin Taksim Meydanndaki eylemcilere uygulad iddetin ardndan ksa srede, baskya kar bir protesto hareketine dnmtr. Trkiye Tabipler Birliinin verdii bilgiye gre, u an itibaryla, sadece Ankara, zmir ve stanbuldaki gsterilerde 2.800 kii yaralanm, dn 3 Haziran pazartesi gn gelen ilk lm haberinden sonra Sal gn de ikinci bir lm haberi gelmitir. FIDH yesi THVye ulaan ilgilere gre 3.000in stnde gzalt olmu ve gzaltndakiler ikence, kt ve aalayc muameleye maruz kalmlardr. ye rgtlerimiz TIHV ve IHD, uluslararas hukukun ve zellikle BMin kolluk kuvvetleri tarafndan iddet ve ateli silah kullanlmasna dair ilkelerinin ihlal edilerek gstericileri datmakta ar ve orantsz gz yaartc gaz kullanldn belgelemitir. Barl balayan gsterilerin bastrlmasnda yaygn bir ekilde gz yaartc fiek kullanlm, bunlarn bir ksm helikopterlerden gstericilerin olmad yerleim blgelerine atlmtr. Birok kez bu fieklerin, gereklilik ve orantllk ilkeleri hie saylarak konutlarn iine atld grlmtr. Ayrca ksa mesafeden gstericilerin kafas hedef alnarak atlan gaz fiekleri birok kiinin yaralanmasna veya kafatas travmas geirmesine yol amtr

te yandan, sklan gazn niteliinin bilinmemesi ve yardma gelen amblanslara yaplan saldrlar, gsteride yaralananlara tbbi yardmda bulunulmasn engellemitir. Bu balamda, sizi barl gsteri hakk ve ifade zgrln gvence altna almaya gzaltndaki btn barl gstericileri serbest brakmaya ihtiyac olanlarn tbbi yardma ulamalarn salamaya gstericilere kar uygulanan polis iddetine derhal son vermeye ikence ve kt muamele ile kolluk kuvvetleri tarafndan orantsz g kullanld iddialarn aratrmak zere bamsz ve tarafsz bir soruturma komisyonu oluturmaya davet ederiz. Geen ay FIDHin 38. Kongresi vesilesiyle Cumhurbakan ve Babakan Yardmcsna da ifade ettiimiz gibi, FIDH Trkiyedeki sistematik ve mkerrer ifade zgrl ihlallerinden zel bir kayg duymaktadr. Son gelimeler, hkmetin, gstericilerin ifade ettikleri meru kayglarna diyalog ve danma yntemleri yerine otoriter ve baskc bir yant vermesi korkumuzu teyit eder mahiyettedir. Sizi bir kez daha, Trkiyedeki gei srecinin baarya ulamasnn koulu olan ve Sekiz Temel nlemin [http://www.fidh.org/8-mesures-pour-consolider-la-paix-en-turquiela-fidh-saisit-le-13193] hayata geirilmesi armzda ifade ettiimiz reformlar derinletirmeye davet ederiz. Bu srecin kilit ta, ifade zgrl ve onun doal uzants barl gsteri yapma zgrlnn gvence altna alnmasdr,

Karim Lahidji FIDH Bakan

ztrk Trkdoan IHD Bakan

Metin Bakkalc HRFT Genel Sekreter