You are on page 1of 8

BUDOWA ATOMU

1. CZSTKI ELEMENTARNE

PROTON JEDNOSTKOWY ADUNEK + ELEKTRON JEDNOSTKOWY ADUNEK -

NEUTRON JEDNOSTKOWY ADUNEK OBOJTNY

2. BUDOWA ATOMU
a)

b)

c)

JDRO ATOMU- ZBUDOWANE JEST Z PROTONW I NEUTRONW (TZW.NUKLEONY) POWOKI ELEKTRONOWE- ELEKTRONY W ATOMIE PORUSZAJ SI W RNYCH ODLEGOCIACH OD JDRA I TWORZ TZW. POWOKI ELEKTRONOWE ELEKTRONY WALENCYJNE- S TO POWOKI ZEWNTRZNE, KTRE DECYDUJ O WACIWOCIACH PIERWIASTKW

3. WIELKOCI CHARAKTERYZUJCE ATOM

MASA ATOMOWA WYRAANA W ATOMOWYCH JEDNOSTKACH MASY (UNIT) LICZBA ATOMOWA Z JEST ONA RWNA: - LICZBIE PROTONW W JDRZE - LICZBIE ELEKTRONW NA POWOKACH - LICZBIE PORZDKOWEJ ATOMU W UKADZIE OKRESOWYM

LICZBA MASOWA A - JEST RWNA LICZBIE PROTONW I NEUTRONW (ICH SUMA)

A Z = LICZBA NEUTRONW

ATOM JEST ELEKTRYCZNIE OBOJTNY


LICZBA PROTONW = LICZBA ELEKTRONW

NUMER OKRESU OZNACZA LICZB POWOK ELEKTRONOWYCH (OD 1 DO 7), KOLUMNY POZIOME

NUMER GRUPY OZNACZA ILO ELEKTRONW WALENCYJNYCH, KOLUMNY PIONOWE

MAKSYMALNA LICZBA ELEKTRONW W POWOCE

2n2
GDZIE n OZNACZA nr POWOKI

POWOKA K L M N O P Q

ILO ELEKTR. 2 8 18 32 50 72 98