You are on page 1of 8

LIN HIP CC HI UNESCO VIT NAM

Trung tm UNESCO nghin cu v ng dng khoa hc thi min Vit Nam

MN QU C BIT p li s tin yu, tn nhim ca tt c cc Hc vin tham gia kho Seminar c bit. Kho hc nng cao sc kho cng ng KHI NGUN SC SNG MI do Trung tm UNESCO nghin cu v ng dng khoa hc thi min Vit Nam (UHRA) t chc nhn dp chnh thc cng b s hot ng ca Trung tm t ngy 11-13/01/2013 va qua. Nhn dp ny th theo ngh v Nguyn vng ca tt c cc Hc vin c hai min Nam- Bc, Trung tm UNESCO nghin cu v ng dng khoa hc thi min Vit Nam (UHRA) s tip tc t chc li kho Seminar KHI NGUN SC SNG MI v kho Seminar C SIU TC- HIU SU- NH LU dnh cho tt c nhng ngi thn ca cc Cng tc vin v ca cc Hc vin ca Trung tm cng nh tt c nhng ai thc s c nguyn vng, c nhu cu c chm sc, quan tm n sc kho v s pht trin S nghip ca mnh. Nguyn vng v nhng li ngh ca tt c cc hc vin tng tham gia kha Seminar c bit Trung tm t chc li kho Seminar ny dnh cho nhng ngi thn ca mnh, chnh l s tin yu, tn nhim ca tt c mi Hc vin dnh cho Trung tm. y cng l s khng nh vng chc v hng hn nht v gi tr thc tin v ch thc ca nhng kho hc do Trung tm t chc. Thay li cm n ca Trung tm ti s tn nhim, tin yu ca tt c cc Hc vin, Trung tm t chc li nhng kho Seminar c bit ny, y l mt mn qu v cng qu gi dnh tng cho tt c nhng ngi thn yu ca Qu v v cc bn Hc vin cng nh dnh cho tt c nhng ngi thc s c nhu cu c lm ch nhng phng php, nhng k thut c bit v hu hiu nht lm cho Qu v c thc s kho mnh v hnh phc, thnh t. * Khi Qu v v cc bn c tham gia kho Seminar KHI NGUN SC SNG MI th cng c ngha l: - K t lc bn c trong tay mt phng php m cho n nay vn ang c coi l Php thut t lm cho c th bn kho mnh, t cha
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

lnh nhiu vt thng, cha khi nhiu nhng bnh tt tng chng nh nan y nhng ch cn trong mt thi gian ngn m khng cn dng thuc. - Bn lp tc c lm ch nhng phng php vn ang c gi l Mu nhim khng th l gii gii quyt nhiu nhng vn kh khn trong cng vic, trong kinh doanh, trong giao tip, trong cuc sng... lm cho mnh giu c v thng tin vt bc trong mi lnh vc. - Bn c hc v lm ch nhng phng php diu k nh Thn dc t lm cho c th tr p. Tng hoc gim cn nh m khng cn n ch bt buc phi n king. - Bn c hc nhng phng php Thn thng nh ca cc o s t lm gim v ct b nhng cn au v bnh au mn tnh, t n nh gic ng ca mnh. Bn c th ng ngon ngay c khi c nhiu ngi tng b nhiu nm mt ng. - Bn c hc cc phng php n nh Mental v hai bn cu i no lm cho tr nh tt hn, tr tu minh mn hn. Thng qua nhng phng php ny bn s hc tp v tip thu ghi nh mi thng tin rt d dng v n gin. - Bn c phng php n nh Mental m ngy nay vn ang gi l B quyt lm cho bn lun lun vui v v hnh phc. - Cng ti kho SEMINAR ny bn s cn c hc ti trnh cn bn phng php tr liu c bit khng dng thuc ca phng Ty: Phng php tr liu EFT (Emotional Freie Technikque. Ti M, c, Thu S... ngi ta gi phng php tr liu ny l phng php CHM CU KHNG DNG KIM. Vi phng php ny bn li c thm mt phng php c bit th 2 t cha khi cho bn nhi bnh tt v nng cao sc kho cho chnh bn. Cng vi phng php ny bn c th h tr, gip lm cho nhiu ngi khc kho mnh. * V nu Qu v v cc bn tham gia kho Seminar C SIU TCHIU SU- NH LU th: - Bn c hc, luyn tp v s c nhng phng php n nh v kt hp, lin kt gia hai bn cu i no, kch hot s iu tit hormone truyn dn thng tin lm cho b no ca bn lm vic tt hn, x l thng tin nhanh hn v vy mi vn ng c th ca bn s nhanh nhn hn. Bn s c kh nng phn tch v ghi nh thng tin SIU TC v cc thng tin m bn tip thu c s
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

c lu gi li trong phn nh di hn ca b no, v th bn s nh tt c mi thng tin lu di hn nhiu ln so vi bnh thng... - Bn s c nhng phng php c nht v nh to dng v lin kt gia s vn ng ca c th - hai bn cu i no tri v phi - thn kinh th gic... to cho bn c kh nng c bi v nh ti liu nhanh ln gp nhiu ln mt cch hon ton t nhin (c khng b ch v thng thng ti ngy th 3 ca kho hc tc c ca tt c mi hc vin u tng ln t nht l gp 3 ln so vi trc khi c tham gia kho o to). - Bn c hc v lm ch nhng phng php c bit nh bi hoc ti liu ging dy hoc thuyt trnh khi bn cn pht biu, thuyt trnh bn khng cn phi cm ti liu c m bn s pht biu hon ton t nhin, bi nhng thng tin m bn c c ghi nh vo khu vc nh di hn ca b no v vy bn s pht biu v thuyt trnh hng hn hn, thuyt phc, hiu qu hn v kt qu mi cng vic v th s cao hn. ng thi, bn c thm phng php tp trung tr tu vo vic hc tp, nghin cu mt cch hiu qu... - Bn c phng php n nh Mental v t h tn s no t lp trnh t duy v nguyn vng v t gii to tt c mi s cng thng. Bn c th th gin c c th v tinh thn bt c lc no bn mun. Phng php ny ngy nay vn ang c gi l B quyt lm cho bn lun lun vui v, kho mnh, thnh cng v hnh phc... - Ngoi ra bn cn c hc v lm ch nhiu phng php v cng c bit gip cho mi kh nng trong hc tp v cng tc ca bn tng ln nhiu ln so vi bnh thng. *** thay li cm n ca Trung tm n nhng s tin yu, tn nhim ca tt c cc Hc vin dnh cho Trung tm, cho nn y cng s l nhng kho SEMINAR c bit. Mn qu qu gi ca Trung tm dnh tng cho Qu v v cho bn. Trong nhng kha SEMINAR c bit ny Qu v v cc bn vn s c Thc s, chuyn gia hng u v thi min - NLP v chuyn gia tm l tr liu Nguyn Mnh Qun, thnh vin t chc thi min tr liu Quc t NGH, Gim c Trung tm nghin cu pht trin sc kho Th - Tm Tr (RCPPIH) Kim Gim c Trung tm UNESCO nghin cu v ng dng khoa hc thi min Vit Nam (UHRA) trc tip hng dn v o to. (thng thng lp ny s do cc tr l m nhn).
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

Vi nhng k thut ca phng php Mental Training v phng php t lp trnh thn kinh ngn ng t duy (NLP). Phng php tr liu EFT, kt hp vi phng php tr liu v t tr liu c bit (hin nay vn ang nm trong bn quyn s dng ca Vin nghin cu ng dng thn kinh v no INK ti CHLB): Psycho Kinesiologie (PK). Cng nh nhng phng php n nh hai bn cu i no v luyn hi th... Cng vi kin thc tng hp v kinh nghim ging dy ti c v Thy S ca chuyn gia Nguyn Mnh Qun, m bo ngay sau khi kt thc nhng kho SEMINAR c bit ny bn c trong tay nhng phng php Mu nhim huyn b. Nhng bi tr liu c tc dng nh Thn dc lm cho bn c th hc tp tt, d dng, thoi mi v n gin ng thi lm cho bn kho mnh v hnh phc. Thc s Nguyn Mnh Qun L chuyn gia thi min v tm l tr liu hng u ti Vit Nam v l ngi c bo gii v cc phng tin truyn thng truyn hnh Vit Nam nhc n rt nhiu trong vi nm gn y vi t cch l mt chuyn gia v thi min, chuyn gia v ngn ng c th V, l ngi u tin a thi min tr liu v Vit Nam v thi min chnh thc xut hin ti Vit Nam di danh ngha l mt t chc c php lut Vit Nam bo h. Di y l mt s trong rt nhiu tin tc v ng: ng Nguyn Mnh Qun tr li i truyn hnh Vit Nam phng vn v khoa hc thi min trn knh VTV1. ng link: http://www.youtube.com/watch?v=b-QrP2mDZ8Y VTV1 pht sng chng trnh o to v ngn ng c th v phng vn ng Nguyn Mnh Qun vi vai tr l mt chuyn gia ngn ng c th ti Vit nam. ng link: http://www.youtube.com/watch?v=CJp_U2Vd-m0 ng Nguyn Mnh Qun tr li phng vn trc tip trn knh VTV1 v ngn ng c th ng link: http://www.youtube.com/watch?v=fSSJ58RVTDY&feature=plcp Thc s Nguyn Mnh Qun a ra nhng nhn nh gip cng an tnh Qung Ngi ph v n Thi min cp tim vng tng chn ng d lun: ng link: http://www.petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/thoi-miencuop-tiem-vang-la-mot-man-kich-toi_8221.html
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

Nhng cm nhn ca cc hc vin sau khi c hc trc tip bi Thc s Nguyn Mnh Qun: Cm nhn ca mt hc vin cng chc nh nc: http://thoimien.vn/cam-nhan-cua-ths-ly-thi-thanh-yen-khoa-hoc-doc-sieu-tochieu-sau-nho-lau/ Cm nhn ca mt vin chc nh nc: http://www.youtube.com/watch? v=M6j1cAdBlLA Cm nhn ca mt lut s: http://www.youtube.com/watch?v=Hbi84QdVxGo Cm nhn ca mt nam doanh nhn: http://www.youtube.com/watch?v=ldnuEg-nB24 Cm nhn ca mt n doanh nhn: http://www.youtube.com/watch? v=1eNbhvXEd8k&feature=plcp Thi min chnh thc c cng nhn ti Vit Nam V rt nhiu cc thng tin khc m cc bn c th tm trn internet. L ph u i cho mn qu ngha dnh cho bn. Vi trnh tr liu, t tr liu tng hp v lp trnh thn kinh ngn ng cng vi nhng k thut c bit m cc bn s c c trong kha SEMINAR Khi ngun sc sng mi v kha c siu tc- Hiu suNh lu ny, nu bn hc nhng ni uy tn ti c v Thy S... Bn s phi tr cho mi kha hc vi gi ti thiu l 4000 EURO tng ng vi 120 triu ng Vit Nam. L ph thi im hin ti ca Trung tm dnh cho mi kho hc ny l 19.999.000 ng (mi chn triu chn trm chn mi chn nghn Vit Nam ng) Nhng kho Seminar c bit trong dp ny c Trung tm t chc th theo nguyn vng v ngh ca cc Hc vin ca Trung tm, y cng l Mn Qu thay li cm n ca Trung tm ti nhng s tin yu, tn nhim ca tt c cc Qu v v cc bn, chnh v vy m nhn dp ny nu bn c la chn tham gia nhng kho SEMINAR c bit th l ph m bn cn ng gp cho mi kha hc vn ch l 14.999.000 VN (L ph bao gm: Ti liu hc tp, teabreak v n tra cho mi ngy hc).
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

So vi mc l ph hin ti nu c tham gia nhng kho SEMINAR c bit ny bn tit kim c 5.000.000 VN cho mi kha hc. (L ph ca kha SEMINAR c bit ny cc bn c th ng trc tip ti Trung tm hoc thng qua hnh thc chuyn khon) Vi phng chm: Hnh phc ca Bn l thnh cng ca chng ti, th y l mt mn qu v cng gi tr m Trung tm v bn la chn dnh tng cho chnh bn. BN LU : Trong nhng kho SEMINAR c bit ny cc Thnh vin cn phi thc hnh nhiu tt c mi Thnh vin u c th s dng thun thc v lm ch cc phng php tr liu, t tr liu v lp trnh thn kinh ngn ng t duy, cng nh cc phng php c nhanh, nh nhanh v n nh hai bn cu i no v kch hot s iu tit ca Hormone...bi th s lng Thnh vin bt buc phi hn ch. Bi vy nhng kho SEMINAR c bit ny Trung tm ch duyt v la chn trong s 50 n ng k tham d kho SEMINAR ca cc Thnh vin gi v Trung tm sm nht. V vy, nu v l do tr li chm m bn khng c tham gia nhng kha SEMINAR c bit trong dp ny th Trung tm mong bn ht sc thng cm. *Nhng ai c th nhn mn qu c bit (tham gia kha SEMINAR) ny? - L nhng ngi tui t 16 tr ln. - Nhng ngi t nguyn mun c thay i, mun c nhng phng php c bit pht huy trong hc tp, cng tc v gii quyt mi vn trong cuc sng, mun c kho mnh hnh phc, giu c v thnh t thc s, ch khng phi ch tham gia v n hoc do ngi khc yu cu hoc p buc. - (y l nhng kho Seminar m Trung tm c bit u tin cho nhng ngi thn ca cc Cng tc vin v cc Hc vin ca Trung tm Nghin cu v pht trin sc kho Th-Tm-Tr (RCPPIH) v Trung tm UNESCO Nghin cu v ng dng khoa hc thi min Vit Nam (UHRA). ngh trong n ng k tham gia nhng kho Seminar c bit Qu v ghi tht r, nu Qu v nm trong thnh phn nhng ngi c u tin ny. THI GIAN T CHC KHA SEMINAR TI H NI: Kho Seminar Khi ngun sc sng mi Tng thi gian hc 28 ting. Th 6: Ngy 22 thng 3/2013, 8h00 18h00 Th 7: Ngy 23 thng 3/2013, 8h00 18h00
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

Ch nht: Ngy 24 thng 3/2013, 8h00 18h00 A IM: Trung tm Nghin cu pht trin sc kho Th - Tm - Tr. Tng 2, Nh vn ho phng Yn Ph. Ng 189, ng An Dng, qun Ty H, Thnh ph H Ni. THI GIAN T CHC KHA SEMINAR TI THNH PH H CH MINH: A. Lp Khi ngun sc sng mi: Tng thi gian hc 28 ting. Th 6: Ngy 29 thng 3/2013, 19h00 22h00 Th 7: Ngy 30 thng 3/2013, 7h30 20h00 Ch nht: Ngy 31 thng 3/2013, 7h30 20h00 B. Lp c siu tc- Hiu su- Nh lu: Tng thi gian hc 28 ting. Th 6: Ngy 5 thng 4/2013, 19h00 22h00 Th 7: Ngy 6 thng 4/2013, 7h30 20h00 Ch nht: Ngy 7 thng 4/2013, 7h30 20h00 A IM: Trng i hc S phm Thnh ph H Ch Minh - 280 An Dng Vng, Phng 4, Qun 5, TP. H Ch Minh THI GIAN NG K: Trung tm bt u nhn n ng k tham gia nhng kho SEMINAR c bit ny k t ngy 07/03/2013 v chm nht n 17h ngy: 14/03/2013 (Mu n ng k c trang web: www.thoimien.vn hoc: www.thetamtri.vn ti mc: Lin h. Khi ng k nhng kha SEMINAR ny ti phn Kho tp hun m anh (ch) mun ng k bn ghi tn ca kho Seminar m bn mun c tham gia. Sau khi in xong vo mu n, ngh bn hy gi n quay li ngay vo a ch email ca Trung tm: info@thoimien.vn trnh b chm thi gian). NU BN MUN THAM GIA NHNG KHA SEMINAR C BIT NY TI THNH PH H CH MINH, NGH BN TRONG N NG K GHI R: NG K THAM GIA TI KHU VC PHA NAM *Ti kha SEMINAR Khi ngun sc sng mi bn c th c tr liu min ph !
www.thoimien.vn www.thetamtri.vn

*** Trong kho SEMINAR Khi ngun sc sng mi c hng dn cho cc hc vin cc phng php t n nh c th v t tr liu cho mnh bi th nu bn khng may ang b cc chng au mn tnh hay ri lon, bt n v tm l... bn c th gi km theo mt n tr liu min ph. Khi c la chn, bn s c tr liu trc tip trong lp hc lm mu trong qu trnh ging dy v phn ln l nhng cn bnh thng thng u c cha khi ngay trong kho hc ny. Lu bn mt ln na Trung tm ch nhn v duyt trong tng s 50 n ng k tham gia nhng kho SEMINAR c bit ca cc Thnh vin gi v Trung tm sm nht. Hn nhn n ng k ca Trung tm chm nht n 17h ngy 14/03/2013. Sau khi nhn c n ng k tham gia ca cc bn Trung tm s tin hnh duyt v la chn. Chm nht ti 15 gi ngy 16/03/2013 Bn s nhn c thng bo chnh thc ca Trung tm nu bn c la chn tham gia kho hc. Nu bn cn bt c vn g cn lm r ng k tham d nhng kho SEMINAR c bit ny th bn c th lin lc vi Trung tm gp ch Thu Trang theo s in thoi 0904.606.965. H Ni, ngy 05 thng 03 nm 2013 Thn i Tr l Gim c NGUYN THU TRANG

www.thoimien.vn

www.thetamtri.vn