You are on page 1of 2

``

NG K THAM GIA TP HUN


H v Tn...........................NGUYN HNG H....................................................................................
Sinh ngy.........26............Thng.......10..........Nm......1981......... Nam hay N..........Nam....................
Chiu cao.......1m63.........Trng lng C th.......68kg.......Trnh vn ha.......i hc.....................
Qu qun...........H Long, Qung Ninh.................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Ni hin nay...502 H1 Thnh Cng Ba nh H Ni................................................................
........................................................................................................................................................
S in thoi.................................................

S di ng 0982206608..................................

E-mail...........nguyenha.cntt@gmail.com..................................................................................................
Ngh nghip hc............K s ha du, k s CNTT.................................................................
Ngh nghip ang lm.......Chuyn vin phn tch v trin khai nghip v.......................................
Tnh trng sc khe ca anh, ch ( ngh ghi c th)..............................................................
Th lc bnh thng, khng hay m vt. Ti c tin s b bnh vy nn trong thi gian t 2003 n
2011, hin ti bnh thuyn gim 95%, ch cn xut hin vi nt trn u, nhng trc kia c s
dng nhiu thuc corticoid iu tr vy nn, hin ti khng s dng. t khm bnh nh k
(thng 11/2012) c chun on gan nhim m, vim thc qun, hin ti v khng cn triu
chng. V tinh thn, ti thng hay c trng thi hung phn v ban ti, sau khi ng dy thng mt
mi v u oi. Nhiu lc ti thng c cm gic lo lng, ngi ngng, hay suy ngh lung tung hoc tiu
cc, nhiu lc tng chng nh vng xoy v khng thot ra khi nhng suy ngh , dn ti x l
chm chp hn, hay qun (cha kha, v xe,in thoi ), thiu tp trung, nhm ln thiu st khi lm
vic, ngi lm, ngi tip xc, thiu t tin trong giao tip, t ho hng, khng pht huy c kh nng
ca bn thn, gim kh nng t chc cuc sng, cng vic, v hc tp, thiu mc tiu sng, nhng
iu ny nh hng rt nhiu n cng vic v cuc sng ca ti. Mc d rt c gng song ti ang
rt s vn v tinh thn ny dn dn s cng ngy cng nng n hn, gm nhn dn sc chu ng
ca ti.
Kha tp hun m anh, ch mun ng k (ghi tn ca kha hc)...........................................
.........KHI

NGUN

SC

SNG

MI..............................................................................

(Cu hi dnh ring cho Kha tp hun gim trng lng....) S Kg cn gim......................
Anh, ch s dng bin php gim cn no cha..................................................................
..................................................................................................... My ln ri.......................................
a im anh, ch mun tham gia ti khu vc no (pha Nam hay Bc)..........pha Nam........................
Nguyn

vng ph ca

anh,

ch

(nu c)................................................................................

``

Rt mong anh Qun c phng php no hiu qu gip ci thin hn sc khe tinh thn ca bn
thn ti, ti c th thc s bt nhp tt hn vi cuc sng v cng vic. Ti ang rt cn s thay
i c th lm ch bn thn hn, c mt cuc sng tt p hn, vui v hn cuc sng hin ti.
Bn bit n Kho tp hun ny do u?
-

C ngi gii thiu (Ghi r tn ngi gii thiu)L HNG SN.

Trang web ca trung tm.

T cc trang tm kim .

T cc din n (nu r tn din n)

T cc ngun khc (ghi r ngun) .

Ngy.....12...........Thng........4........Nm...2013................
Ngi ng k........................................................ Ch k ca B hoc M (nu di 18 tui)
Ch k............................................................................Ch k..............................................................
............................H............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
H-Tn.....Nguyn Hng H.........................................H-Tn..............................................................