Kurikulum Standard PM.pdf

Mata Pelajaran Pendidikan Moral ialah satu program mendidik murid supaya menjadi insan bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral

STATUS Pendidikan Moral merupakan mata pelajaran TERAS untuk murid bukan Islam di peringkat sekolah rendah ( Tahun 1 – 6 ) dan menengah ( Tingkatan 1 – 5 ). .

LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( Semakan ) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 1993 2003 2011 .

Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 ) Membina dokumen standard sekolah rendah ( Tahun 1 hingga Tahun 6 ) Kursus Orientasi Jurulatih Utama Pendidikan Moral KSSR ( Tahun 1 ) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 1 Pelaksanaan KSSR. Pendidikan Moral Tahun 1 2001 2002 2003 2009 2010 - 2011 - .1983 1989 1993 1999 - Mula diperkenalkan di sekolah rendah Mula diajar di peringkat sekolah menengah Diuji dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Semakan semula kurikulum Pendidikan Moral KBSR dan KBSM Penyediaan Buku Teks Pendidikan Moral KBSR dan KBSM secara berperingkat Kursus Orientasi Jurulatih Utama Pendidikan Moral Pelaksanaan di peringkat rendah dan menengah ( Tahun 1 dan Tahun 4 .

berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global. .MATLAMAT Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia.

dan iv. menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. sekolah. perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan. jiran. memahami dan menghayati nilai-nilai universal.OBJEKTIF Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut : i. iii. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral. masyarakat dan negara. ii. melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga. .

Penaakulan Moral Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat. rasional dan objektif. Perlakuan Moral Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab dan akauntabiliti. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi.FOKUS MATA PELAJARAN PENAAKULAN MORAL INSAN BERAKHLAK MULIA PERASAAN MORAL PERLAKUAN MORAL i. Perasaan Moral Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. . salah dan benar. iii. ii.

Tema-tema tersebut adalah seperti berikut : Tahun 1 2 3 4 5 6 Diri Saya Saya dan Keluarga Saya dan Sekolah Saya dan Jiran Saya dan Masyarakat Saya dan Negara Tema . Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai universal.

Bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid. nilai yang sama diajar setiap tahun iaitu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. . 4. Walaupun nilai itu diulang. Nilai-nilai universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah seperti berikut : KANDUNGAN 1. tema dan standard kandungan adalah berbeza selaras dengan tahap perkembangan dan kematangan murid. sumbangan atau pemberian. 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 2. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

.samb. Kasih sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 5. 10. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 6. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 8. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 7. 9. Kejujuran Bercakap benar.

14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. 13. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 11. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.samb. . Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kerajinan Usaha yang berterusan.

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Berasaskan Standard Standard Kandungan Standard Pembelajaran .

kemahiran dan nilai. .STANDARD KANDUNGAN    merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan.

STANDARD PEMBELAJARAN    satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. .

1.4 1.3 Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan Menghargai alam ciptaan Tuhan Standard Pembelajaran Tahun 1 1.1.1 Mengetahui keunikan alam Pada akhir pembelajaran.1 1.5 Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaan Tuhan . murid dapat: 1.1.2 1.Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Standard Kandungan 1.1.1. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara 1.

murid dapat: 2.1. Baik hati Standard Pembelajaran Tahun 1 Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1.2 2.1 Membantu keluarga Pada akhir pembelajaran.1.3 2.Standard Kandungan 2.5 Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri Menyenaraikan cara membantu keluarga Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan bantuan Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga Menunjukkan cara membantu keluarga .1 2.1.4 2.1.

3 Melaksanakan tanggungjawab diri . Bertanggungjawab Standard Pembelajaran Tahun 1 Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1. murid dapat: 3.1.1 Melaksanakan tanggungjawab diri Pada akhir pembelajaran.2 Menyenaraikan tanggungjawab diri Menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri 3.1.1 3.Standard Kandungan 3.

4 4.1.1.1.1 Mengamalkan sikap berterima kasih Pada akhir pembelajaran. Berterima kasih Standard Pembelajaran Tahun 1 Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.1. murid dapat: 4.2 4.Standard Kandungan 4. sumbangan atau pemberian 4.1 4.1.3 4.5 Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa Mengenali pelbagai cara memberi penghargaan Menyatakan perasaan penghargaan atas pemberian yang diterima Memberi penghargaan melalui pelbagai cara Menunjukkan cara memberi penghargaan .

3 5.1.1.2 Mengenal pasti tutur kata dan tingkah laku yang bersopan Menyedari kesan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan 5.1. murid dapat: 5.Standard Kandungan 5. Hemah tinggi Standard Pembelajaran Tahun 1 Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1 5.1 Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku Pada akhir pembelajaran.1.4 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan Menunjukkan cara berkomunikasi dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku .

4 Menghormati setiap individu seperti menghormati diri sendiri Menghormati peraturan dalam aktiviti seharian .2 Menyatakan cara menjaga kehormatan diri Menghormati diri sendiri 6.1.1.1. Hormat Standard Pembelajaran Tahun 1 Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan 6. murid dapat: 6.3 6.1 6.1 Menghormati diri Pada akhir pembelajaran.Standard Kandungan 6.1.

5 7.1.1.3 7. murid dapat: 7.2 7.1 Menyayangi diri Pada akhir pembelajaran. Kasih Sayang Standard Pembelajaran Tahun 1 Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.Standard Kandungan 7.1.6 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri Menyatakan cara menjaga keselamatan diri Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri Menghargai diri dengan menjaga keselamatan diri Menjaga kebersihan diri Menjaga keselamatan diri .4 7.1.1.1 7.1.

2 Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian 8.Standard Kandungan 8.1.1.1. Keadilan Standard Pembelajaran Tahun 1 Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1.4 Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian Bertindak adil dalam perlakuan seharian . murid dapat: 8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian Pada akhir pembelajaran.3 8.1 8.

1.1 Mengamalkan sikap berani mempertahankan maruah diri Pada akhir pembelajaran.3 Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian .1 9.2 Menceritakan perlakuan berani mempertahankan maruah diri Menyatakan kepentingan berani mempertahankan maruah diri 9. Keberanian Standard Pembelajaran Tahun 1 Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9. murid dapat: 9.1.1.Standard Kandungan 9.

1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian .1.3 Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang lain 10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam diri Pada akhir pembelajaran.Standard Kandungan 10.1.1. Kejujuran Standard Pembelajaran Tahun 1 Bercakap benar. bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 Menceritakan perlakuan jujur 10.2 Menyatakan sebab perlunya bercakap benar 10. murid dapat: 10.

3 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian .1 Mengamalkan sikap rajindalam perlakuan harian Pada akhir pembelajaran.1. bersungguhsungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.2 Menyedari kebaikan mengamalkan kerajinan 11.Standard Kandungan 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam diri 11.1. murid dapat: 11. Kerajinan Standard Pembelajaran Tahun 1 Usaha yang berterusan.

murid dapat: 12.1.1. Kerjasama Standard Pembelajaran Tahun 1 Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1 Bersedia memberi kerjasama kepada individu yang memerlukan Pada akhir pembelajaran.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama 12.1.Standard Kandungan 12.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama 12.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama-sama 12.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama .1.

1.1. Kesederhanaan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.1.Standard Kandungan 13.1 Menyatakan perlakuan sederhana dalam diri 13.3 Mengamalkan perlakuan sederhana dalam aktiviti seharian .2 Menceritakan kepentingan bersikap sederhana 13.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam diri Pada akhir pembelajaran. murid dapat: 13.

1 Bersedia memberi kerjasama kepada individu yang memerlukan Pada akhir pembelajaran. Toleransi Standard Pembelajaran Tahun 1 Kesanggupan bertolak ansur.1.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur 14. murid dapat: 14.2 Menyedari kebaikan bersikap toleransi 14. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.Standard Kandungan 14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful