You are on page 1of 4

PROVLAENJE IPKASTOG MATERIJALA U HLADNOME STANJU

PROVLAENJE IPKE
Ime i prezime:
Vjeba broj: kol. god.
Zadatak
Mjeri se sila provlaenja ipke t eksperimen
F
poetnog promjera
b
D
na konani
promjer
a
D
. Usporediti eksperimentalno dobiveni iznos sile s onim koji se dobije
Sachsovom formulom, Siebelovom formulom te prema VDI normi koritenjem stupnja
dobrote
f

.
VDI metoda pomou stupnja dobrote procesa
f

f
a
VDI
w D
F

4
2

Siebelova formula
) 1 (
4
2

C k
D
F
f
a
Siebel
+ +
Sachsova formula
1
1
1
]
1

,
_

,
_


tg
b
a
f
a
Sachs
D
D tg
k
D
F
2
2
1 1
4
Podatke o t eksperimen
F
, te raunske podatke o
Sachs
F
,
Siebel
F
i
VDI
F
unijeti u tablicu 1.
Komentirati dobivene vrijednosti i odrediti stupanj dobrote procesa
f

, kao kvocijent
naprezanja u idealnom sluaju, kada je faktor kontaktnog trenja

= 0, i onog stvarno
potrebnog naprezanja kada kontaktno trenje djeluje tijekom procesa.

3
2
1
3
2
1
) 0 (
+ +
+


w
w
idealni
a
Siebel
f
Gdje je w specifini rad, dok su

redom; faktor kontaktnog trenja, optimalni kut


provlaenja i logaritamski stupanj deformacije.
36
PROVLAENJE IPKASTOG MATERIJALA U HLADNOME STANJU
Uz navedene, u literaturi nailazimo na pojam redukcije presjeka

koji se definira kao;

e
D
D
A
A A
b
a
b
a b

1 ) ( 1
2
Gdje je
b
A
povrina poprenog presjeka na ulasku u matricu,
a
A
zavrnog presjeka na
izlasku iz matrice. Dobivene vrijednosti redukcije presjeka

i stupnja dobrote
f

, unijeti
u tablicu 1.
Sredstva za rad
Uzorci materijala
Amsler kidalica (mjerno podruje do 4 kN)
Pomina mjerka, mikrometarski vijak
Osnovni podaci
Materijal epruvete...
Prethodna toplinska obrada epruvete.
Temperatura ispitivanja....
Stupanj dobrote procesa......
Koeficijent kontaktnog trenja....
Konstanta materijala......
Mazivo......
37
PROVLAENJE IPKASTOG MATERIJALA U HLADNOME STANJU
Tablica 1. Rezultati ispitivanja
Matrica
a
D
[mm]
b
D
[mm]
[ ]

[ ]
k
fm
[N/mm
2
]
w [mJ/mm
3
]
t eksperimen
F
[N]
VDI
F
[N]
Siebel
F
[N]
Sachs
F
[N]
f

[ ]

[%]
38
PROVLAENJE IPKASTOG MATERIJALA U HLADNOME STANJU
39