DIAGNOSTICUL RADIOIMAGISTIC AL AFECŢIUNILOR CORDULUI ŞI VASELOR

METODELE DE EXAMINARE RADIOIMAGISTICĂ A CORDULUI ŞI VASELOR: radioscopia teleradioscopia – teleradiografia ultrasonografia metoda doppler radiofotografia medicală roentgencinematografia angiocardiografia aortografia: toracică, abdominală, translombară, femurală arteriografia vaselor periferice angiografia digitalizată angiografia CT angiografia prin IRM tomografia PET, SPET flebografia POZIŢIILE DE EXAMINARE ALE CORDULUI ŞI VASELOR DE LA BAZĂ Examenul radiologic trebuie efectuat în plan frontal, sagital şi planuri oblice. Poziţiile de examinare în planul frontal sunt: - poziţii posteroanterioare - poziţii anteroposterioare Poziţiile oblice sunt: - oblică anterioară dreaptă (OAD), - oblică anterioară stângă (OAS), - oblică posterioară dreaptă (OPD), - oblică posterioară stângă (OPS). ANATOMIA RADIOLOGICĂ A INIMII ŞI VASELOR MARI Diametrele şi dimensiunile cordului:

Diametre globale:

  

- diametrul longitudinal DSi - reprezintă axul cordului şi măsoară aproximativ 13 cm - diametrul transversal - este suma a două linii orizontale h, h1 care unesc punctul cel mai proeminent al inferioare cu verticala mediană - măsoară 12 cm - diametrul bazal - corespunde şanţului atrio-ventricular Di-S - măsoară 10 cm.

arcurilor

Diametre parţiale:

     

- coarda ventricolului drept DD' - coarda ventricolului stâng SS' - săgeata ventricolului stâng - coarda ventricolului drept DS' - unghiul de dispariţie a vârfului, adică unghiul de rotaţie a pacientului în OPD la care opacitatea coloanei acoperă vârful cordului. În mod normal el măsoară 20-30o - raportul cardio-pulmonar - reprezintă raportul între lărgimea opacităţii cordului şi lărgimea bazei toracelui, acest raport este normal 1/3

Măsurarea diametrelor aortei – metoda Kreuzfuchs TIPURI FIZIOLOGICE Cordul vertical Cordul senil Cordul orizontal Cordul copilului mic

în regiunile mediopulmonare .Kerley A.Kerley C.mărirea ventricolului stâng . modificări pleurale mărirea unghiului de bifurcaţie al traheii Insuficienţa mitrală Radiologic este caracterizată prin: .SEMIOLOGIA RADIOIMAGISTICĂ A BOLILOR CARDIOVASCULARE Modificările radiologice elementare constau în:     modificări de sediu şi poziţie modificări de dimensiuni şi formă modificări ale pulsaţiilor calcificări Modificările de sediu şi poziţie: sunt produse de afecţiuni intratoracice (cardiace.atrofia .liniile Kerley B.dilatarea de rezistenţă . în regiunile subclaviculare . extracardiace) şi extratoracice.atriul stâng dilatat Boala mitrală Valvulopatiile aortice Insuficienţa aortică .dilatarea de umplere Modificări de formă: Configuraţia mitrală Configuraţia aortică Configuraţia miocarditică Configuraţia pericardică Modificările pulsaţiilor cardiace Calcificările VALVULOPATII Valvulopatiile mitrale Stenoza mitrală Modificările siluetei cordului: sunt aproape patognomonice.hipertrofia . Modificările de volum . realizând configuraţia mitral stenotică caracterizată prin:     micşorarea butonului aortic rectitudinea sau bombarea arcului mijlociu micşorarea arcului inferior stâng dilatarea atriului stâng Calcificările valvulelor mitrale Modificările pulmonare:    modificări ale hilurilor: hiluri de tip venos hiluri de tip arterial modificări în parenchim: transudatele alveolare Staza limfatică perilobulară duce la apariţia în regiunile bazale laterale ale pulmonilor a unor opacităţi liniare mici .

configuraţi tipic tricupsidiană de "cord în sabot” .ridicarea vârfului cordului .funcţională.congenitală sau dobândită .pulsabilitate amplă sistolică .mărirea diametrului transversal . Afecţiunile venelor:    trombozele acute trombozele cronice Malformaţiile venoase: o angioame o sindromul Klippel-Trenaunnay . Investigaţiile imagistice (echografia.deplasarea spre dreapta şi în sus a arcului inferior drept . hilurile sunt mari datorită stazei.configuraţie mitrală – atriul stâng normal Leziuni valvulare combinate: Stenoza mitrală şi insuficienţa aortică Viciul triorificial (mitral. cu arcurile foarte puţin evidente.câmpurile pulmonare sunt hipertransparente Valvulopatiile pulmonarei Stenoza arterei pulmonare .Modificările radiologice:       lărgirea pedicolului vascular prin dilatarea aortei ascendente şi accentuarea importantă a butonului aortic mărirea arcului inferior stâng prin hipertrofia şi dilatarea ventricolului stâng adâncirea arcului mijlociu.câmpurile pulmonare transparente Insuficienţa tricupsidiană . a aortei ascendente şi butonului aortic insuficienţă mitrală funcţională "mitralizarea” inimii sindromul Bernheim Stenoza aortică Aspect radiologic: lărgirea pedicolului vascular.hipertrofia şi dilatarea ventricolului stâng Valvulopatii tricupsidiene: Stenoza tricupsidiană – congenitală .mărirea diametrului transversal . tricupsidian) AFECŢIUNILE MIOCARDULUI Semnele radiologice ale miocarditelor:   mărirea diametrelor cardiace cu realizarea unui cord de formă triunghiulară ce se modifică cu inspiraţia.micşorarea butonului aortic.regurgitaţia sângelui în ventricolul drept. angiocardiografia) au o mare valoare prognostică a acestor tipuri de leziuni. culcat pe diafragm. rar dobândită . pulsaţii ample la nivelul arcului inferior stâng.configuraţia mitrală a cordului cu aspect normal al atriului stâng Insuficienţa valvulelor arterei pulmonare . aortic. care se hipertofiază apoi se dilată .

o sindromul Perkes-Weber .