You are on page 1of 5

LIMOVI OD ELIKA POVEANE VRSTOE (HSS LIMOVI)

Razvoj procesa Razvoj materijala SULC-~elici TRIP-~elici

? ?

IF ~elici povi{. ~vrsto}e R m 350 MPa


Bake-Hardening ~elici Re 180..300 MPa

Dvofazni ~elici Refosforisani ~elici R e 220..300 MPa

Mikrolegirani ~elici R e 260..420 MPa Izotropni ~elici Re 250 MPa


Temperovani ~elici

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Limove od elika poviene vrstoe (LP) mogue je podeliti na nekoliko grupa:


1) Temperovani elici. Imaju, kao posledicu metalurkog procesa dobijanja, izuzetno lou obradivost plastinim oblikovanjem. Zbog toga je njihova primena (naroito u automobilskoj industriji) zanemarljiva.

2) Klasini mikrolegirani elici. Sa aspekta obradivosti imaju nepovoljno veliki odnos granice teenja i zatezne vrstoe (Re/RM), nedovoljno izraeno ojaanje (mala vrednost n faktora), relativno malu vrednost r faktora i malu plastinost. Nepovoljni su za karoserijske delove. 3) Izotropni elici predstavljaju noviju varijantu mikrolegiranih elika. 4) Refosforisani (povean sadraj fosfora) elici imaju znaajno bolju obradivost. To je naroito izraeno ako se arenje izvodi u peima (lim je u koturovima) kada se za ove limove koristi i naziv modifikovani refosforisani elici. Ako se granica teenja dri neto nie (obino 250270 MPa) lim ima vrlo povoljnu 'pancake' strukturu i relativno povoljne vrednosti r i n faktora. Poseduju BH (bake hardening) efekat naknadnog ojaanja starenjem pri povienoj temperaturi oko 200 OC u trajanju 20-30 min. Znaajno se poveavaju granica teenja i zatezna vrstoa. 5) Dvofazni elici (feritno martenzitna struktura sa eventualnim legiranjem Mn, Cr, Mo, V, Ni, kada dobijaju naziv viefazni) imaju dobra svojstva deformacionog ojaavanja, to doprinosi velikom izduenju pri prekidu. Odnos (Re/RM) je povoljno mali, ali je r faktor veoma nizak. Imaju izraen BH efekat.

6) IF (interstitial free, <0,005% C kristalna reetka bez C, otuda naziv) imaju povoljne vrednosti izduenja, r i n faktora, povoljno male vrednosti odnosa (RP /RM), ali nemaju BH efekat to uzrokuje malu otpornost prema ulegnuu kod oblikovanih delova. Ako umesto C postoje drugi legirajui elementi (na pr. V) dobija se BH efekat i vea vrstoa. 7) U okviru dvofaznih elika razvijeni su tzv. TRIP elici (TRansformationInduced Plasticity). Imaju veoma veliku vrstou (i do 1000 MPa) uz povoljan odnos (Re/RM) i dobre karakteristike deformacionog ojaavanja tako da su primenljivi za sloena oblikovanja uprkos ekstremno velikoj vrstoi. Ipak, zaostali austenit nalae oprez zbog moguih zaostalih unutranjih napona i pojave pukotina. Oekuje se poveanje primene. 8) SULC (Superultralow Carbon) ima u svom hemijskom sastavu veoma malo ugljenika (samo 0,002 %). Legiran je titanom (0,03 %). Obradivost je odlina, ali vrstoa nije bitno vea u odnosu na klasine niskougljenine eline limove. To nadoknauje veoma izraen BH efekat. 9) Maretnzitni elici mogu da imaju vema veliku vrstou (i preko 1500 MPa). Odgovarajuim tretmanom (poviene temperature oblikovanja) mogue je obezbediti dovoljnu plastinost za pojedina oblikovanja.

600

0.9
500
Mikrolegirani

0.7
IP TR

Granica te~enja, MPa

400

300

Klasi~ni niskougljeni~ni Refosforisani

Dvofazni Cr-Ni ~elici

200

0.5
100 0 100 200 300 400

500

600

700

800

900

1000

Zatezna ~vrsto}a, MPa