You are on page 1of 3

Mainski fakultet u Kragujevcu Smer: Industrijski inenjering

Predmet: UPRAVLJANJE RAZVOJEM


Predava:
dr Miladin Stefanovi, dipl. in.

Predava:

dr Miladin Stefanovi, dipl. in. Kabinet: A-II-11 mail: miladin@kg.ac.yu Konsultacije: svakog radnog dana u terminu od 09.00-11.00, ukoliko u tom terminu nema zakazanih predavanja. Literatura:Seni R., Upravljanje rastom i razvojem preduzea, Savremena administracija, 1993. Beograd

OCENJIVANJE
a) b) c) d)

Seminarski rad = 40 bodova Domai zadaci = 10 bodova Kolokvijumi 4 x 10 bodova = 40 bodova Prisustvo predavanjima = 10 bodova UKUPNO 100 bodova ECTS a)=2, b)=1, c)=2, d=1