Curs Caract Tr Urban

CARACTERISTICILE TRAFICULUI URBAN

transportul de marfuri transporturi publice de persoane transport individual, cu automobilul biciclistii deplasarile pitonale

Studiile de circulatie urbana
se fac pentru

☻artera; ☻zona, unde se au in vedere reglementari asupra unei zone, referitoare la organizarea retelei stradale, asigurarea accesibilitatii, relatii functionale si estetice.

☻oras (municipiu)
unde se au in vedere
• reglementari pe termen scurt si perspectiva, la nivelul intregului teritoriu. Influenta pe care o exercita organizarea retelei de circulatie asupra zonificarii functionale a intregii localitati. Traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajareaa teritorului national, zonal si judetean, care se suprapun peste traseul drumurilor urbane.

.

.Studiile de circulatie au drept scop • formularea unor concluzii privind alcatuirea dispozitivelor de circulatie. • dimensionarea elementelor geometrice si a complexelor rutiere.

spatii de parcare) . feroviare(gari. statii alimentare carburanti. statii. )  analiza intersectiilor cele mai aglomerate .  prezentarea modului de desfasurare a transportului in comun atat cel urban cat si cel interurban si a traficului de tranzit. etc. autogari. halte) si aeriene(aeroport. a principalelor zone generatoare de trafic (gari. service+aotobaze+spalatorii auto.PRIN  prezentarea retelei stradale si a dotarilor aferente circulatiei auto (autogari. agentii aeriene).

propuneri privind operatiunile urbanistice prioritare privind ameliorarea situatiei existente si de perspectiva si elaborarea unor reglementari generale si locale .

.

.presupune in general.  prognoza circulatiei . parcurgerea urmatoarelor faze distincte : Elaborarea studiului de circulatie  diagnoza (analiza ) circulatiei .  terapia circulatiei.

persoanelor si animalelor conduse. in ceea ce priveste : 1. care utilizeaza la un moment dat sau intr-o perioada de timp un drum 2. Traficul = totalitatea vehiculelor. statii de transport in comun. Reteaua stradala = totalitatea cailor de comunicatii rutiere (strazi) dintr-o zona determinata si Reteaua de dotari pentru circulatie = reteaua alcatuita din spatiile pentru parcare si garare a autovehiculelor.DIAGNOZA – se determina prin studii caracteristicile circulatiei actuale. etc. statii de intretinere si alimentare a acestora. .

cale sau banda de circulatie. cu asigurarea unui nivel de serviciu dat . cale sau banda de circulatie data Debitul = numarul maxim de vehicule care trec in unitatea de timp printr-o sectiune de drum.Traficul Intensitatea traficului rutier = numarul de vehicule care trec in unitatea de timp printr-o sectiune de drum.

Traficul • Densitatea = numarul de vehicule existente la un moment dat pe unitatea de lungime de drum sau de banda de circulatie. exclusiv vehiculele parcate • Componenţa şi masa vehiculelor care circulă pe drum = alcatuirea traficului dupa grupele de vehicule .

. in conditii reale de circulatie . etc . scopul deplasării.. viteza. ) = totalitatea vehiculelor fizice care se deplaseaza de la o anumita zona de origine spre o anumita zona de destinatie . ruta. • Viteza de circulaţie şi viteza medie de parcurs a vehiculelor circulând izolat sau în grup = viteza medie pe un sector de drum determinata prin raportul intre lungimea sectorului si timpul efectiv de mers al vehiculului pe sectorul respectiv. sens si itinerar. de circulatie. Se caracterizeaza prin debit.Traficul • Caracteristicile curenţilor de circulaţie ( originea şi destinaţia parcursului.

Traficul • Intervalul de succesiune sau interspaţiul între vehiculele consecutive = distanta dintre partea din fata a unui vehicul si partea din fata a vehiculului ce-l precede pe aceeasi banda de circulatie • Durata de parcurs = timpul total necesar deplasarii intre doua puncte date de pe o ruta. excluzand opririle intentionate • Durata de oprire • Durata staţionare şi parcare a vehiculelor interspaţiul .

Traficul • Frecvenţa şi caracteristicile accidentelor rutiere .

Reteaua stradala • Elemente geometrice • Spatii de parcare si alte dotari. servicii specifice .

Reteaua stradala • Parametriii care caracterizeaza starea tehnica a strazilor • • • • Rugozitate Planeitate Starea de degradare Capacitatea portanta • Elemente privind siguranta circulatiei .

Analiza circulatiei se poate face prin : Metodele directe de investigare : • recensamintele de circulatie – generale – partiale • anchetele de circulatie originedestinatie • inregistrari automate de circulatie • alte metode – anchetele sociologice – fotografiere aeriana .Diagnoza .

.

.Analiza circulatiei se poate face prin : • Metode indirecte de determinare a traficului. prin simulare cu ajutorul modelelor matematice.

posibilitatile de stationare . . nivelul de trai . dezvoltarea transporturilor publice .  luarea in considerare a tuturor factorilor care pot contribui la dezvoltarea in timp a traficului rutier.PROGNOZA CIRCULATIEI Stabilirea traficului de perspectiva Conditiile estimarii cat mai exacte a traficului de perspectiva sunt :  determinarea cat mai precisa a caracteristicilor actuale ale traficului pe reteaua rutiera luata in considerare . utilizarea teritoriului . conditiile de transport . necesitatile culturale . parcul auto si gradul de motorizare . Principalii factori care pot influenta evolutia traficului rutier : populatia si compozitia ei . gradul de utilizare a mijloacelor de transport .

Previziuni prea mari Supradimensionarea elementelor geometrice Exploatarea la capacitate incomplete Blocarea nejustificata a fondurilor de investitii .

Supradimensionarea sistemelor rutiere .

Previziuni prea mici ↔ drumuri cu caracteristici necorespunzatoare .

aparitia stanjenelilor in circulatie .

cresterea numarului de accidente .

scaderea vitezei de circulatie a autovehiculelor .

cresterea cheltuielilor de exploatare .

.TERAPIA CIRCULATIEI In aceasta faza a studiilor de circulatie se procedeaza la: – dimensionarea strazilor din punct de vedere al capacitatii de circulatie – dimensionarea strazilor din punct de vedere al capacitatii portante care impun adoptarea unor scheme de actiune care sa duca la o mai buna gestionare a retelei urbane.

.

MULTUMESC .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful