NUMELE ŞI PRENUMELE................................................

FIŞĂ DE LUCRU
(noţiuni de sintaxă / cuvinte derivate)
1. Alcătuiţi o propoziţie simplă apoi dezvoltaţi-o.
.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Notează cuvintele date, în ordinea în care se găsesc într-un dicţionar al limbii române: caiet,
foaie, alineat, titlu, copertă, autor.
...........................................................................................................................................
3. Scrieţi cuvinte derivate cu sufixele şi prefixele indicate:
-aş ...............................
ne- .................................
- eşte ............................
re- .. ..............................
- ică .......................... ...
în- ................................
- ime............................ .
des- ...............................
- ean ............................
stră-.................................
4. Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte:
 Omuleţ - ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
 Florărie-..................................................................................................................
..............................................................................................................................
 Nesigur -................................................................................................................
..............................................................................................................................
 Româneşte - .........................................................................................................
..................................................................................................................................

5. Alcătuiţi familia lexicală pentru cuvintele: a scrie , floare.

6. Subliniaţi cuvintele derivate în următorul enunţ:
Pe măsuţă erau câteva cărţi împachetate care aşteptau cumpărători.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful