Geef me leven Een plek om te bestaan Iets om door te gaan Geef me leven Maar laat me doen Geef me leven

Een plek om te zijn Al is het nog zo klein Geef me leven maar laat me doen Kijk om me heen Hoop iets te zien Dat beter is Misschien Refrein ‘k zie alle hulp maar ’t lijkt zo ver weg niet naar mij gericht das pech refrein

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.